Uutiset

Julkaistu 17.9.2021

Kutsu Sukeltajaliiton syyskokoukseen 2021

Tervetuloa Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen! 

Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen kokous järjestetään hybridikokouksena. Paikalle saapuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan ja pyydämmekin harkitsemaan etäosallistumista. Kaikilta kokoukseen osallistuvilta vaaditaan ennakkoilmoittautuminen.

Aika: 16.10.2021 klo 10.00 

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki, 5 krs. Sininen aula

Ohjeita kokoukseen osallistumiseksi

 • Niin paikan päällä kuin etäyhteydelläkin (Teams) kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen Liiton kalenterissa viimeistään 10.10.2021.
 • Ilmoittautuessa kirjaa lisätietoihin, osallistutko etänä vai paikan päällä.
 • Virallisen kokousedustajan tulee toimittaa valtakirja 10.10.2021 mennessä sähköpostilla: office@sukeltaja.fi.
 • Valtakirja tulee lähettää siitä sähköpostiosoitteesta, joka on ko. etänä osallistuvan kokousedustajan käytössä ja jonne henkilökohtainen kutsu kokoukseen etäosallistumiseksi lähetetään. 
 • Kyseinen sähköpostiosoite voi tarvittaessa toimia myös kokousedustajan käyttäessä äänioikeuttaan, mikäli kokouksessa tarvitaan suljettuja äänestyksiä. Sähköpostiyhteys on siis tarpeen olla käytössä myös kokouksen aikana.
 • Kokoukseen määräajassa ilmoittautuneille lähetetään osallistumiskutsu ainoastaan siinä tapauksessa, että myös valtakirja on toimitettu määräajassa. Myös paikan päällä osallistuvien tulee toimittaa valtakirja etukäteen.

 

Jotta kokous saadaan vietyä läpi sujuvasti

 • päätösasioiden osalta, pyydämme jäseniä tutustumaan ennalta kokousmateriaaleihin huolellisesti 
 • pyydämme jos mahdollista valitsemaan etäyhteydellä osallistuvaksi kokousedustajaksi henkilön, jolle etäyhteyksien avulla toimiminen on jo ennalta tuttua
 • etäosallistujille annetaan ennen kokouksen alkua ohjeet, miten toimitaan kokouksen aikana.

 

Valtakirja

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja, joka siis pyydetään toimittamaan etukäteen edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja.

Ajankohtaiset asiat

Ennen virallisia kokousasioita kuullaan ajankohtaisista asioita. Näitä ovat mm. 

 • kokemuksia järjestetystä puheenjohtajaillasta
 • lyhyt tilannekatsaus Ojamo-asiassa
 • tulossa uusi Liiton hankeavustus, joita jäsenyhteisöt voivat hakea
 • keskitetty vakavien asioiden eettinen kurinpito.

 

Kokousasioista

Hallituksen esitys vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi julkaistaan Liiton kotisivuilla ja se tullaan viemään Materiaalipankkiin syyskokouskansioon. Talousarvio vuodelle 2022 löytyy toimintasuunnitelman lopusta. Kokouksen esityslistalla on myös päättäminen Liiton jäsenmaksuperusteiden muuttamisesta vuodesta 2023 alkaen. Syksyllä jäseneksi liittyville mahdollistettaisiin edullisempi jäsenmaksu, samoin yli 75-vuotiaille. Asia vaatii sääntömuutoksen, jonka valmistelua nyt lähdettäisiin valmistelemaan, mikäli kokous niin päättää.

Hallitusvaaliin ehdolle asettuneiden esittelyt löytyvät myös syyskokouskansiosta

Toivomme runsasta osanottoa Liiton kevätkokoukseen. Tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!

 

HALLITUS

 


Julkaistu 13.9.2021

Uusi päätös Ojamo-asiassa

Lohjan kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.9.2021 käsitellyt Ojamo-asiaa. Kaupunginhallitus teki 21.6. päätöksen irtisanoa maanvuokrasopimus Lohjan kaupungin ja käyttöoikeuden haltijoiden välillä. Kaupunginhallitus sai päätöksestään kaksi oikaisuvaatimusta sekä vastineen. Asia palaa nyt Lohjan kaupunginhallituksen 6.9. tekemällä päätöksellä uudelleen valmisteluun. 

6.9.2021 kokouksen pöytäkirja

 


Julkaistu 8.9.2021

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 4.9. Helsingissä. Ennen hallituksen kokousta järjestettiin ensi vuoden toimintaa koskeva suunnittelukokous yhdessä valiokuntien edustajien ja toimiston henkilön kunnan kanssa. Tilaisuuksiin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Samassa yhteydessä järjestettiin myös Sukeltajaliiton palkitsemistilaisuus, jossa Liiton vuoden parhaat 2020 saivat palkintonsa.
 

Liiton syyskokous Helsingissä, Sporttitalolla 16.10.

Liiton hallitus valmisteli syyskokousasioita. Toivomme kokoukseen runsasta osanottoa, ja kokous tullaankin järjestämään hybridikokouksena eli siihen on etäosallistumismahdollisuus. Kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen. Kokouskutsu ilmoittautumisohjeineen tullaan julkaisemaan Liiton kotisivuilla ensi viikon kuluessa.
 

Ehdolle hallitusvaaliin

Liiton syyskokouksessa käydään hallitusvaali. Neljä hallituksen jäsentä on erovuorossa. Mikäli hallitustyöskentely kiinnostaa, voi olla yhteydessä ehdollepanotoimikuntaan tai täyttää suoraan lomakkeen ehdolle asettumista varten Liiton kotisivuilla. Tehtäviin valituilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua, ja heillä on keskeinen rooli sukelluslajimme eri osa-alueiden kehittämisessä.
 

Seurojemme puheenjohtajat saman pöydän ääreen

Sukeltajaliitto kutsuu seurojen puheenjohtajat 6.10. klo 18.30−20.30 Teamsin välityksellä saman pöydän ääreen kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Aiheen on mm. Liiton mahdolliset muutokset jäsenmaksuperusteisiin sekä mitä Liiton uusi hanketuki tarkoittaa käytännössä. Lisäksi keskustelemme siitä, miten seurojen toimintaan saadaan taustaltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisia jäseniä mukaan. Sukella Suomessa -teeman tiimoilla keskustellaan sukelluskurssien järjestämisestä syksyllä. Kutsu ja osallistumislinkki tullaan lähettämään puheenjohtajille sähköpostitse.

Uusi hankeavustus tulossa ensi vuonna

Liiton hallitus päätti uuden hankeavustuksen aloittamisesta ensi vuonna. Liitto tulee julkistamaan hakuun avustuksen, jota Liiton jäsenyhteisöt voivat hakea sellaisiin hankkeisiin, jotka palvelevat laajempaa sukellusyhteisöä kuin omaa seuraa. Avustuksen suuruus on 1000 euroa ja se voidaan hallituksen päätöksellä jakaa myös useamman hankkeen kesken hallituksen päättämällä tavalla. Avustus saadaan käyttöön osoittamalla hankkeen todelliset kulut sen valmistumisen jälkeen. Talkootyötä itsessään ei voi laskea hankkeen kuluksi, mutta syntynet kustannukset esimerkiksi hankituista tarvikkeista tai materiaaleista kyllä. Asiasta tullaan tiedottamaan jäseniämme syksyn kuluessa.
 

Uudistuksia palkitsemissääntöihimme

Vapaaehtoiset ovat seurojen ja Liiton tärkein voimavara. Päätimme uudistaa palkitsemissääntömme niin, että jatkossa Vuoden parhaita valitessa tullaan valitsemaan myös Vuoden vapaaehtoinen ja/tai Vuoden Vapaaehtoisryhmä. Vuoden sukelluskouluttaja -palkinto tulee jäämään historiaan, ja sen tilalle tulee Vuoden kouluttaja -palkinto, jolloin palkinto voidaan myöntää paitsi laitesukelluskouluttajalle, myös esimerkiksi snorkkelisukellus- tai vapaasukelluskouluttajalle. Liitolla on monia eri kouluttajaryhmiä, joille tämä palkintokategoria nyt sopii. Vuoden sukeltaja -palkinnon saajan kriteerejä on myös hieman tarkistettu. Päivitetyt palkitsemissäännöt löytyvät Materiaalipankista.

Laitesukelluksen turvaohjetta päivitetty

Liiton hallitus hyväksyi turvaohjeeseen tehdyt päivitykset. Päivityksessä on poistettu luku ”Olosuhteet, joissa suora pintaan nousu on estynyt” ja lisätty luvut jääsukeltamisesta ja kaivossukeltamisesta. Lisäksi on tarkennettu muutamia palautteen perusteella epäselväksi koettuja kohtia. Muutokset on merkitty ohjeeseen näkyviin sinisellä värillä. Turvaohje löytyy Materiaalipankista Turvallinen sukeltaja -kansiosta.
 

DAN Europe jatkaa vakuutuskumppaninamme, sukeltajavakuutuksesta syyskampanja

Sukeltajaliitto jatkaa yhteistyötä DAN Europen kanssa myös ensi vuonna. Tarjoamamme jäsenvakuutus ja kilpailulisenssit tulevat heidän kauttaan. Haluamme kiinnittää jäsenten huomiota vakuutusturvaan, ja tarjoamme nyt syyskaudella vakuutuksen ottaville sukeltajavakuutuksen edulliseen kampanjahintaan. Vakuutus on voimassa vuoden loppuun.
 

Uusia jäsenseuroja

Toivotamme uudet jäsenyhdistyksemme Jedan kalakulinaristit ry:n ja Abborre Freediving ry:n tervetulleiksi mukaan toimintaamme. Yhdistykset ovat kilpalajeihin suuntautuneita erikoisseuroja, ensimmäinen sukelluskalastukseen ja jälkimmäinen vapaasukellukseen.

Seurasydän sykkii tänäkin syksynä

Sukeltajaliitto seuroineen on mukana Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteisessä Seurasydän-kampanjassa. Korona-aika on ollut poikkeuksellisen haasteellista aikaa urheiluseuroille. Seurasydän-kampanja liputtaa seuratoimintaa ja seuratoiminnan tuomaa yhteisöllisyyttä, jota sukellusharrastustoiminnassa mukana olleet ovat pitkään kaivanneet. Kampanjan avulla toivotetaan nyt harrastajat takaisin seuroihin ja toivotetaan uudet jäsenet tervetulleiksi. Yhteisöllisyys on yksi suomalaisen seuratoiminnan kantavista voimista ja nyt ehkä tärkeämpää kuin koskaan. Seurasydän kuvastaa rakkautta omaa seuraa kohtaan ja kertoo siitä, mitä kaikkea hyvää seuran ihmiset ympärilleen luovat. Seurat eivät toimisi ilman ihmisiä, jotka ovat mukana täydellä sydämellään.

Kampanja huipentuu #seurapaitapäivään torstaina 28.9.2021. Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan – laitetaan sukellus näkymään vahvasti tässä eri lajien yhteisessä kampanjassa!

#seurasydän

 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 13.10. Teams-kokouksena.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 25.8.2021

Urheilijoiden URA-apuraha haettavissa syyskuussa

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoidenopintoihin ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Apurahat lukuvuodelle 2021–22 ovat haettavissa syyskuun ajan.

Opiskeluapurahalla halutaan edesauttaa tutkinnon suorittamista tukemalla urasiirtymävaiheessa olevien urheilijoiden kouluttautumista uuteen ammattiin sekä helpottamalla nuorten urheilijoiden siirtymistä jatko-opintoihin toisen asteen koulutuksen jälkeen. Opiskeluapurahan avulla voidaan myös rytmittää opintoja lukuvuoden aikana tai lukuvuosien välillä siten, että opiskelu tukee urheilutuloksen tekemistä.

Täyden URA-apurahan määrä on 3000 euroa ja se maksetaan kahdessa osassa, joulukuussa 2021 ja maaliskuussa 2022. Apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana koko lukuvuodeksi tai vain syys- tai kevätlukukaudeksi.

Tarkempaa tietoa apurahan hakuun liittyen sekä linkki sähköiseen hakulomakkeeseen (1.9. alkaen) löytyy URA-säätiön nettisivulta: http://olympiakomitea.fi/urasaatio

Lisätietoa apurahan myöntämiskriteereistä: Opiskeluapurahan myöntämisperusteet lukuvuodelle 2021–22


Julkaistu 9.8.2021

Sukelluskalastuksen SM-kisojen tuloksia

Sukelluskalastuksen SM-kilpailut käytiin Mossalan saarella Paraisilla 30.-31.7. Yksilökilpailun voitti Riku Leimola, toiseksi sijoittui Matti Pyykkö ja kolmanneksi Tuomas Huhtaniska. Joukkuekilpailun voitti Team Kampela. Kilpailuun osallistui myös yksi nainen, Veera Ojola, sijoittuen sijalle 17.

Kauden toinen SM-kilpailu, vene-SM, käydään Kiteen Puruvedellä 29.8.

Kaikki tulokset ja kisatunnelmia Facebookissa.


Julkaistu 9.7.2021

Toimisto kesälomalla

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna 12.7.-1.8. Hyvää sukelluskesää!


Julkaistu 1.7.2021

Iso-Melkuttimen käyttöoikeussopimus uudistettu

Lopella sijaitsevan Iso-Melkuttimen sukelluspaikan käyttöoikeussopimus on uudistettu. Edellinen määräaikainen sopimus päättyi viime vuoden lopussa. Alueen vuokralaisena jatkaa Riihimäen Urheilusukeltajat ja vuokranantajana alueen maanomistaja Metsähallitus. Sopimus koskee sukelluspaikan rakenteita ja tien käyttöä, sillä maastossa liikkuminen ja sukeltaminen ovat jokamiehenoikeuksien piirissä.

Uudistettu sopimus allekirjoitettiin kesäkuun lopussa ja on voimassa vuoden 2030 loppuun. Sopimus koskee järven luoteisrannassa sijaitsevaa aluetta, jonne rakennettiin varustetasanne ja portaat sukellusseurojen yhteistyönä vuonna 2011. Alueen viereen tuotiin myöhemmin puucee, jonka huollosta vastaa Lopen kunta.

– Vaikka RiUSuk hallinnoi sopimusta ja pitää huolta rakenteista, mainitaan sopimuksessa nimenomaisesti, että rakenteet ovat yhä kaikkien sukeltajien vapaassa käytössä, kertoo seuran puheenjohtaja Vili Mononen.

Kunnioita luontoa pinnalla ja pinnan alla

Sukelluspaikka on nykyisin erittäin vilkkaassa käytössä. Sopimusneuvotteluja Metsähallituksen kanssa RiUSukin puolesta käynyt seuran hallituksen jäsen Teemu Virtanen toivookin, että sukeltajat ja muut alueella vierailevat muistaisivat kunnioittaa alueen arvokasta luontoa sekä pinnan päällä, että sen alla.

– Ei jätetä roskia luontoon eikä myöskään viedä pinnan alle sinne kuulumattomia esineitä. Esimerkiksi veden alle ”sukellusnähtävyyksiksi” viedystä koristekrääsästä ja muusta roinasta liukenee ajan saatossa veteen muovia ja raskasmetalleja, Virtanen muistuttaa.

Myös tulenteko edellyttää aina maanomistajan lupaa. Tuore käyttöoikeussopimus antaa kaikille sukeltajille yhtäläiset oikeudet käyttää varustetasannetta varusteiden pukemiseen ja viereistä aluetta sukellustoimintaa palvelevaan pysäköintiin.

– Viime aikoina on yleistynyt telttailu aivan sukelluspaikan vieressä. Jokamiehenoikeudet eivät sitä kiellä, mutta kaikkien sukeltajien etu olisi, että leiriytyminen tapahtuisi silti erillisellä alueella parin sadan metrin päässä sijaitsevan Lepakkolaavun vieressä, Teemu Virtanen toivoo.

Tien kunnostus etenee

RiUSuk on saanut kevään aikana useita yhteydenottoja Melkuttimen sukelluspaikalle johtavan tien huonosta kunnosta. Seuran puheenjohtajan Vili Monosen mukaan tien kunnostuksesta aloitetaan keskustelut sen omistajan kanssa nyt, kun sopimus sukelluspaikan käyttöoikeuden jatkumisesta on saatu varmistettua.

– Suurimman osan tiealueesta omistaa Riitalan yhteismetsä, jonka kanssa on aiemminkin sovittu pahimpien monttujen paikkaamisesta tien pääasiallisten käyttäjien eli sukeltajien kustannuksella. Lisäksi tien loppuosan kunnostuksesta on jo sovittu tuoreessa käyttöoikeussopimuksessa, koska tienpätkän omistaa Metsähallitus, Mononen selventää.

RiUSukin edustajat viestittävät, että sukellusseurojen, yksittäisten sukeltajien ja sukelluskoulutusta tarjoavien yritysten rahallinen tuki tien kunnostamiseen on jälleen tervetullutta. Kunnostuksen rahoitukseen halukkaat tahot voivat ottaa yhteyttä Teemu Virtaseen, teemu.virtanen at riusuk.net.

Puomi rajoittamaan turhaa liikennettä Melkuttimelle

Metsähallitus on ilmoittanut jo pari vuotta sitten, että Iso-Melkuttimen rantaan johtavan tien liikennettä rajoitetaan tulevaisuudessa puomilla. Puomi on määrä asentaa tien loppupäähän lähelle sukelluspaikalle johtavaa risteystä. Puomilla on tarkoitus suitsia asiatonta liikennettä ranta-alueelle.

RiUSukin Vili Monosen mukaan puomin asennusajasta ei toistaiseksi ole tietoa. Puomi ei kuitenkaan estä sukellusharrastusta palvelevaa autoliikennettä rantaan saakka.

– Tuoreessa käyttöoikeussopimuksessa on erikseen sovittu, että sukeltajien liikenne turvataan varustamalla puomi koodilukolla tai vastaavalla järjestelmällä. Koodi annetaan kaikkien halukkaiden sukeltajien käyttöön ja se vaihdetaan noin kerran vuodessa, Vili Mononen kertoo.

Riihimäen Urheilusukeltajat tiedottaa sukellusyhteisölle puomin asentamisesta, kun asia tulee Metsähallituksen puolelta ajankohtaiseksi.

Iso-Melkuttimen Facebook-sivut


Julkaistu 28.6.2021

Ojamo-päätös vahvistettu

Lohjan kaupunginhallitus on vahvistanut Lohjan vetovoimalautakunnan aikaisemman päätöksen 26.5.2021 Ojamon kaivoslammen sukellustoiminnan laittamisesta uudelleenhakuun.

Linkki pöytäkirjaan


Julkaistu 15.6.2021

Onko vakuutuksesi kunnossa?

Olemme saaneet jäsenistöltä ilmoituksia DAN Europen lähettämästä kehotuksesta uusia vakuutus, vaikka se on ollut voimassa. DANin antaman tiedon mukaan järjestelmässä on ollut virhe, jota korjataan.

Voit tarkistaa kirjautumalla sukeltaja.fi jäsensivustolle, onko Sukeltajaliitto - DAN Europe -sukeltajavakuutuksesi voimassa ja ottaa vakuutuksen tarvittaessa. Jokaisella on hyvä olla sukeltajavakuutus, ja se on hyvä ottaa viimeistään nyt aktiivisimman sukelluskauden alkaessa.

Tutustu Sukeltajaliitto - DAN Europe -sukeltajavakuutukseen


Julkaistu 3.6.2021

Ehdolle Sukeltajaliiton hallitukseen

Jos sinulla on kiinnostusta sukellusharrastuksen ja -turvallisuuden edistämiseen, sukelluksen kehittämiseen urheilulajina ja liikuntamuotona sekä ajatuksia ja näkemyksiä Sukeltajaliiton toiminnan kehittämisestä, olet oikea henkilö hakeutumaan näköalapaikalle Sukeltajaliiton hallitukseen. Tärkein kriteeri, kuten sukeltamisessa ylipäänsä, on halu ja innostus tehdä yhdessä!

Hallitustyö tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan sekä sukeltamiseen lajina että laajemminkin suomalaisen urheilun kehittämiseen keskusjärjestötasolla. Tehtäviin valituilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua, ja heillä on keskeinen rooli sukelluksen eri osa-alueiden kehittämisessä.

Sukeltajaliiton toimintasäännön mukaan hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja ja 6–8 jäsentä. Syyskokous päättää hallituksen jäsenten kokonaismäärän. Hallituspaikka (mukaan lukien puheenjohtaja) on kaksivuotinen. Hallitus kokoontuu muutaman kerran vuodessa fyysisesti ja muuten etäyhteyksin.

 

Ehdollepanotoimikunta

Hallitukseen valitaan uusia jäseniä erovuorossa olevien tilalle syyskokouksessa 16.10.2021. Jotta hyvät ja kyvykkäät kandidaatit varmasti löydetään, Liiton kevätkokous asetti 17.4.2021 toimikunnan ehdokkaiden etsimiseksi. Toimikuntaan kuuluvat:
Antti Ellonen (Sukellusseura H2O ry, Helsinki)
Ari-Pekka Hakulinen (Savonlinnan Urheilusukeltajat ry, Savonlinna)
Tuomo Palevaara, (Riihimäen Urheilusukeltajat ry, Riihimäki)
Janne Tuomikko (Joensuun Urheilusukeltajat ry, Joensuu).

Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on varmistaa hallitustyöskentelyn sujuva jatkuminen ja se, että ehdokkaita hallituksen avautuviin paikkoihin saadaan riittävän monta.

Ehdollepanotoimikunnan jäsenet saattavat lähestyä sinua tai seuraasi ja tiedustella ajatuksiasi tai kiinnostustasi hallitustehtäviin. Älä kuitenkaan jää odottelemaan yhteydenottoa, vaan lähetä sähköpostia, tartu puhelimeen tai nykäise ehdollepanotoimikunnan jäsentä räpylästä.

Ehdotuksia mahdollisista uusista hallituksen jäsenistä voivat tehdä sekä seurat että yksittäiset seuralaiset ja Liiton yhteisöjäsenet. Tiedot jäsenehdokkaista voi toimittaa joko ehdollepanotoimikunnan jäsenille tai suoraan Liiton toimistoon. Varsinainen ehdolle asettuminen tapahtuu ehdokaslomake täyttämällä.

Ennakkoilmoittautuminen ei ole ehto hallituksen jäseneksi hakeutumiselle. Ehdolle voi asettua vielä syyskokouksessakin. Mutta mieluusti kuulisimme sinusta jo ennakkoon!

 

Sukeltajaliiton hallitus tällä hetkellä vastuualueineen

Puheenjohtaja
Tero Lehtonen, koulutus, talous, Sukeltaja-lehden päätoimittaja

Hallituksen jäsenet
Markus Aarnio, turvallisuus, Vapepa-toiminta
Matti Eronen, materiaalityö, ensiapukoulutus
Ari-Pekka Hakulinen, varapuheenjohtaja, tekniikkasukellus, kaivossukellus
Janne Kaasinen, sukellusurheilu, Vapepa-toiminta
Mari Marjakuusi, antidopingtyö, tiedesukellus
Tuomo Palevaara, varapuheenjohtaja, nuorisotoiminta, kestävä kehitys
Jorma Poikolainen, erityisryhmien sukellus, käännöstyöt

Hallituksen jäseniä ei haeta suoraan tietylle vastuualueelle, vaan hallitus päättää vastuualuejaosta aina järjestäytymiskokouksessaan tammikuussa, kun se myös valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajat.

 

Sukeltajaliiton hallituksessa jatkavat kauden 2022 seuraavat hallituksen jäsenet

Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen, Hämeenlinnan Sukeltajat, Hämeenlinna
ja jäsenet
Ari-Pekka Hakulinen, Savonlinnan Urheilusukeltajat ry, Savonlinna,
Tuomo Palevaara, Riihimäen Urheilusukeltajat, Riihimäki,
Janne Kaasinen, Lahti, Liiton henkilöjäsen


Syyskokouksessa 2021 erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet

Markus Aarnio, Liiton henkilöjäsen, Vantaa
Matti Eronen, Sukellusseura Vesihiisi, Varkaus
Mari Marjakuusi, Sukellusseura H20, Helsinki
Jorma Poikolainen, Liiton henkilöjäsen, Hyvinkää.

Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.


Täytä lomake tästä linkistä ja asetu ehdolle

Tiedot ehdokkaista julkaistaan koosteena Sukeltajaliiton verkkosivuilla, jotta seurojen hallitukset voivat valmistella omat päätöksensä ennen syyskokousta ja vaalia.


Tiedustelut ja yhteydenotot:

Sukeltajaliiton toimisto, office at sukeltaja.fi, p. 09 3481 2258
Antti Ellonen, antti.ellonen at sukeltaja.fi, p. 040 527 2599
Ari-Pekka Hakulinen, ari-pekka.hakulinen at sukeltaja.fi, p. 040 635 9166
Tuomo Palevaara, tuomo.palevaara at sukeltaja.fi, p. 050 516 3966
Janne Tuomikko, janne.tuomikko at sukeltaja.fi, p. 050 300 2065

 

 


Julkaistu 2.6.2021

Avustusta haettavissa liikunta- ja urheiluseuroille

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Covid-19 pandemia-avustusta liikunta- ja urheiluseuroille 2021 (erityisavustus). Avustusta voivat hakea liikunta- ja urheiluseurat lasten ja nuorten harrastetoiminnan ja kilpa- ja huippu-urheilutavoitteisen toiminnan turvaamiseksi koronaepidemian aikana.

Avustusta voi hakea 1.2.- 31.5.2021 aiheutuneisiin kustannuksiin.

Hakemukseen tulee liittää muun muassa tuloslaskelma em. tarkastelukaudelta eli ajalta 1.2.-31.5.2021.

Hakuaika alkaa 31.5.2021
Hakuaika päättyy 15.6.2021 klo 16:15


Hakijan tulee varmistaa välittömästi, että yhteisön asiointivaltuudet ovat kunnossa, sillä hakemuksen lähettäminen on mahdollista vain tarvittavilla asiointivaltuuksilla.

Päätökset tehdään kesäkuussa.

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Avustus on tarkoitettu liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan jatkumisen turvaamiseen koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien osalta. Avustusta voi saada koronapandemian aiheuttamien tappioiden kattamiseen; toiminnan väliaikaisen keskeytymisen, tapahtumien peruuntumisen, siirtymisen tai uudelleenjärjestelyn aiheuttamiin kustannuksiin ja tappioihin. Avustuksen painopisteenä ovat lasten ja nuorten harraste- ja tavoitteellinen toiminta seuroissa.

Avustuksen tavoite

Avustuksen tavoitteena on lievittää koronapandemian aiheuttamia taloudellisia menetyksiä sekä turvata liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa, jotta lasten ja nuorten harrastetoiminta sekä tavoitteellinen kilpa- ja huippu-urheilutoiminta voisi jatkua. Avustusta kohdennetaan aikavälillä 1.2.2021 - 31.5.2021 aiheutuneisiin tappioihin kuitenkin korkeintaan 70 % tappioista. Avustuksen pienin mahdollinen myöntö on 2 000 euroa ja suurin 30 000 euroa. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Lisätietoja

Covid-19 pandemia-avustus liikunta- ja urheiluseuroille 2021 (erityisavustus) - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

 


Julkaistu 2.6.2021

Sukeltaminen Ojamolla

Lohjan vetovoimalautakunta on kokouksessaan 26.5.2021 käsitellyt Ojamon Tekniikkasukeltajat ry:n hakemusta Ojamon kaivoslammen käytöstä.

Lautakunta ilmoittaa pöytäkirjassaan seuraavasti: "Vetovoimalautakunta päätti, ettei se tässä vaiheessa vuokraa uutta aluetta Ojamon Tekniikkasukeltajille. Erillisten harrastajatahojen lisääminen kaivoslammelle ei ole tarkoituksenmukaista, vaan kaivoksen harrastesukellustoiminnan tulee olla yhden organisaation alla.

Lisäksi vetovoimalautakunta päättää irtisanoa 29.6.2004 päivätyn vuokrasopimuksen Lohjan kaupungin ja käyttöoikeuden haltijoiden välillä. Irtisanomisilmoituksen jälkeen vetovoimalautakunta järjestää kesän tai alkusyksyn 2021 aikana avoimen haun kyseisen alueen maanvuokralaiseksi, jossa kriteereinä ovat mm. harrastussukellustoiminnan luotettavuus, turvallisuus sekä avoimuus. Hakumenettely aikataulutetaan siten, että sukellusharrastustoiminta voi jatkua heti edellisen sopimuksen päätyttyä. Kaupunki voi siis jatkossakin vuokrata alueen nykyisille käyttöoikeuden haltijoille mikäli heidän hakumenettelyn jälkeen katsotaan olevan parhaiten harrastustoimintaa edistävä taho, mutta 29.6.2004 päivätty vuokrasopimus päivitetään vastaamaan nykyaikaa. Alueen tuleva vuokralainen vastaa itse neuvotteluistaan liittyä alueen yhteiskäyttösopimukseen.

Kaikki harrastesukellustoiminta tulee jatkossakin olla vahvasti Meriturvalle ja Luksialle alisteista, eikä harrastussukellustoiminnasta saa jatkossakaan olla haittaa edellämainituille organisaatioille."

Sukeltajaliitto valmistautuu huolellisesti olemaan mukana haussa alueen maanvuokralaiseksi.

Lohjan vetovoimalautakunnan pöytäkirja (linkki)


Julkaistu 31.5.2021

Toimiston kesä

Sukeltajaliiton toimiston puhelinpalveluaika on kesä- ja elokuussa arkisin klo 10−15 ja heinäkuussa ma−to klo 10−14. Toimisto on suljettuna 12.7.−1.8.


Julkaistu 27.5.2021

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti 26.5. Teams-kokouksen.

Tiedevaliokunta perustettu

Sukeltajaliittoon on perustettu tiedevaliokunta. Aloite valiokunnan perustamiseen tuli jäsenistön piiristä. Toiminnan käynnistämisvaiheessa valiokunnan jäseniksi on nimitetty Rupert Simon, Pauliina Ahti ja Markku Luoto, joilla on vahvaa ympäristökemian, meribiologian ja meriarkeologian tuntemusta.

Tiedevaliokunta tulee keskittymään mm. kansalaistieteen edistämiseen. Sukellusharrastajat voivat olla monessa tieteellisissä projekteissa mukana esimerkiksi keräämällä, luokittelemalla tai analysoimalla tarvittavaa aineistoa. Sopivalla koulutuksella voidaan tukea harrastajien osallistamista.

Sukelluskuvauksen MM-kisajoukkue nimetty

CMAS sukelluskuvauksen MM-kilpailut järjestetään Portugalin Madeiralla 4.-9.10.2021. Liiton hallitus nimesi kisajoukkueeseen hakemuksen perusteella Juhani Väihkösen ja Teemu Lakan. Sama kaksikko edusti Suomea myös edellisissä sukelluskuvauksen MM-kilpailuissa Espanjan Teneriffalla vuonna 2019.

Vakavien eettisten rikkomusten kurinpito

Urheilu- ja liikuntajärjestöiltä edellytetään esimerkillistä toimintaa vastuullisuusasioissa. Suomen Olympiakomitean kevätkokouksessa 25.5.2021 hyväksyttiin keskitetyn kurinpidon järjestäminen vakavien eettisten rikkomusten käsittelemiseksi. Keskitetyn kurinpidon malli käsittää urheilun ja liikunnan yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan säännöt. Sukeltajaliitto tulee tekemään omat päätöksensä keskitettyyn kurinpitojärjestelmään liittymisestä. Liittyminen edellyttää kaikilta mukaan lähteviltä Liitoilta sääntömuutoksia.

Huomio jäsenhankintaan

Korona-aika on verottanut eri lajien harrastajamääriä. Tämä näkyy myös meillä. Uimahallit ovat olleet pitkään suljettuina, eikä seuratoiminta ole pyörinyt normaalilla tavalla. Moni saattaa nyt myös hakea uutta harrastusta. Nyt kannattaa kiinnittää huomiota oman toiminnan markkinointiin ja syksyn kurssitarjonnan suunnitteluun. Peruskursseja kannattaa käynnistää myös syyskaudella. Liitto tulee tekemään syksyllä myös näkyvyyskampanjaa Aloita sukellusharrastus, Sukella Suomessa -teemoilla. Voimme kohdentaa näkyvyyttä erityisesti sellaisille alueille, joilla tiedämme olevan peruskursseja tarjolla.

Sukeltajaliiton kasvuohjelmaan ehtii vielä mukaan

Sukeltajaliiton kasvuohjelmaan 2021-2022 ehtii ilmoittautua vielä 31.5. mennessä. Tavoitteena on aktivoida seuroissa etenkin lasten ja nuorten toimintaa, ja mukana on myös kategoria, jossa on tavoitteena kasvattaa seuran kokonaisjäsenmäärää. Onnistumisista palkitaan koulutuspaketeilla ja vapaapaikoilla ohjaaja- ja kouluttajakursseille. Lue tarkemmin linkistä, miten seurasi pääsee mukaan, ja ilmoittaudu toukokuun loppuun mennessä.

Nuorten Norppaleiri Raumalla

Sukeltajaliiton Norppaleiri järjestetään Raumalla 2.-4.7. ja ilmoittautumisaika päättyy 30.5. Kuuskajaskarin saarella pidettävä leiri järjestetään Olympiateemalla, ja järjestelyistä vastaa Rauman Laitesukeltajat. Vielä ehtii ilmoittautua mukaan.

Turvallista kesää

Kesä on jo melkein täällä, kurssien avovesisukelluksia tehdään ja seurojen säännöllisemmät sukellusretket ovat alkamassa. Ulkona tapahtuvaa harrastamista koskevat koronatilanteesta johtuvat rajoitukset ovat vähitellen kevenemässä, mutta on tarpeen edelleen noudattaa yleisiä, jo tutuksi tulleita ohjeistuksia. Lähdetään harrastamaan vain täysin terveinä. Iloitaan kesästä, huolehditaan toisistamme ja nautitaan harrastuksestamme turvallisesti.

 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 4.9. Teams-kokouksena.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 17.5.2021

Koronarajoituksia lievennetään alueittain

Koronarajoituksia on pystytty lieventämään toukokuussa koko maassa. Uimahalleja on avattu tietyille ikäryhmille, ja seurat käynnistävät toimintaansa rajoitusten puitteissa. Edelleen erilaisia kokoontumisrajoituksia on voimassa alueesta riippuen.

Laitesukellusta harrastetaan ulkosalla pienissä ryhmissä, missä turvavälit on mahdollista pitää. Sukellustukialuksilla turvavälien pitäminen vaatii erityisjärjestelyjä. Kehotamme rajaamaan sukellustapahtumien osallistujamäärät sen mukaan, mitä oman alueen aluehallintoviranomainen määrää. Tapahtuman järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujia noudattamaan turvavälejä ja huolehtimaan käsihygieniasta ja maskien käytöstä.

Myös seurojen tiloissa, kuten kerhotilat, varastot ja kaasuntäyttöpaikat, tulee noudattaa kokoontumisrajoituksia ja hygieniaohjeistuksia.

Kun liikutaan sukellusreissuilla muualla Suomessa kuin omalla alueella, tulee noudattaa kohdealueen kokoontumisrajoituksia.

Ajantasaiset rajoitukset ja ohjeet löytyvät THL:n, STM:n ja aluehallintoviraston sivuilta.


Julkaistu 10.5.2021

Johanna Nordbladin vapaasukellusennätys on hyväksytty

Vapaasukeltaja Johanna Nordbladin 103 metrin sukellus jään alla (Under Ice Freediving No Fins No Suit) on hyväksytty CMAS:n viralliseksi maailmanennätykseksi. Ennätys tehtiin 18.3.2021 Öllöri-järvessä Suomussalmella, ja sitä oli toteuttamassa kymmenen hengen tiimi sekä dokumentoimassa kuvausryhmä.


Julkaistu 10.5.2021

Tuomas Huhtaniskalle sukelluskalastuksen PM-kultaa

Tuomas Huhtaniska on voittanut sukelluskalastuksen PM-kilpailut 2020 Tanskassa. Toiseksi sijoittui Tanskan Johan Wedel Nielsen ja kolmanneksi Tanskan Claus Øster. 

Kilpailut siirrettiin viime vuodelta koronarajoitusten vuoksi ja pidettiin erityisjärjestelyin viime perjantaina.

Sukeltajaliitto onnittelee!


Julkaistu 6.5.2021

Väitös: Sukeltaminen kylmässä suurentaa sydämen rytmihäiriöiden riskiä

Sukeltaminen erittäin kylmissä olosuhteissa voi suurentaa vakavien sydämen rytmihäiriöiden riskiä. Asiaa on tutkittu Helsingin yliopiston tuoreessa sukelluslääketieteen alan väitöstutkimuksessa, joka on maassamme ensimmäinen laatuaan. Tutkimuksen tulokset auttavat parantamaan sukellusturvallisuutta työ- ja vapaa-ajan sukeltamisessa.

Arktiset vedet ovat kylmiä riippumatta vuodenajasta. Jo 20 metrin syvyydessä veden lämpötila on lämpimämpään kesäaikaankin vain +4 °C. Kylmä ei ole sukeltajille vain epämukavuustekijä vaan se huonontaa fyysistä ja kognitiivista toimintakykyä ja suurentaa sukeltajantaudin riskiä.

Richard Lundell selvitti väitöskirjatutkimuksessaan tekijöitä, jotka vaikuttavat sukellusturvallisuuteen erittäin kylmissä, arktisissa olosuhteissa. Kyseessä on ensimmäinen väitöstyö sukelluslääketieteen alalta Suomessa.

Lundell kävi väitöskirjassaan läpi kaikki Suomessa vuosina 1999–2018 hoidetut sukeltajantautitapaukset. Sukeltajantaudin takia hoitoon hakeutuneiden määrä oli vuosittain keskimäärin 29 henkilöä. Suurin osa (82 prosenttia) sukeltajista parani paineistushoidon jälkeen täysin.

Sydän- ja verisuonitapahtumien ehkäisyyn kiinnitettävä huomiota

Väitöskirjassaan Lundell tutki ihmiselimistön sukellusheijasteita tarkastelemalla viiden minuutin sykevälivaihtelujaksoja sekä elimistön keskilämpötilaa nolla-asteisessa vedessä.

Tutkimuksessa selvisi, että sukelluksen aluksi tahdosta riippumattoman hermoston parasympaattisen osan aktiivisuus ensiksi lisääntyi, minkä jälkeen se väheni merkittävästi. Loppusukelluksen ajan parasympaattisen osan aktiivisuus mittausten mukaan jälleen lisääntyi.

– Tätä parasympaattisen aktiviteetin vähenemistä sukelluksen alun jälkeen ei ole aikaisemmin kuvattu, Lundell kertoo.

Havainnot ovat tärkeitä, koska fyysisen rasituksen takia tahdosta riippumattoman hermoston sympaattisen osan toiminta lisääntyy. Ja hermoston parasympaattisen ja sympaattisen osan samanaikaisen, voimakkaan aktiivisuuden tiedetään suurentavan vakavien sydämen rytmihäiriöiden riskiä.

– Lyhyt totuttautumisvaihe ennen fyysistä rasitusta on tutkimuksen tulosten perusteella suositeltavaa, jotta vältetään sukelluksen alussa tapahtuva tahdosta riippumattoman hermoston molempien osien samanaikainen ja voimakas aktivoituminen, Lundell toteaa.

Sukellusturvallisuuden parantamiseksi olisi tutkimuksen perusteella tarpeen käyttää tiukkoja sydän-  ja verisuonitautien riskitekijöiden seulontamenetelmiä kylmissä olosuhteissa sukeltavien työsukeltajien määräaikaistarkastuksissa.

Tutkimuksessa verrattiin lisäksi ilmaa ja argonia kuivapuvun lämmönerityskaasuina. Tulokset osoittivat, että erittäin kylmissä, arktisissa olosuhteissa argon on ilmaa parempi lämmöneristyskaasu.

MD Richard Lundell väittelee 7.5.2021 kello 13 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Arctic Diving - Staying Alive in a Hostile Environment".

Vastaväittäjänä on Associate professor Jacek Kot, Medical University of Gdansk, ja kustoksena on professori Olli Carpén.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

Tilaisuutta voi seurata etänä. Lisätiedot ja linkki verkkolähetykseen Helsingin yliopiston tapahtumakalenterissa.

 

 

 

 

 

 


Julkaistu 4.5.2021

Kutsu sukelluskuvauksen SM-kilpailuun

Sukelluskuvauksen SM-kilpailu käynnistyy jälleen. Kilpailu on avoin kaikille Sukeltajaliiton jäsenseurojen jäsenille sekä Liiton henkilöjäsenille (lisätietoa henkilöjäsenyydestä).

HUOM! Tänä vuonna kilpailusääntöjä on muutettu vastaamaan koronarajoitusten tuomia haasteita. Matkustaminen on ollut hyvin rajoitettua jo yli vuoden ajan, joten Ulkomaan vedet -sarjaan on ollut vaikea saada uusia kuvia. Niinpä Ulkomaan vedet -sarja korvataan tänä vuonna sarjalla Kuvittele! Tässä sarjassa kaikenlainen kuvankäsittely ja kuvien yhdistäminen on sallittua, kunhan valmiista kuvasta vähintään noin kolmannes pinta-alasta on veden alta.

Odotamme näkevämme sarjassa luovia, mielikuvituksellisia ja taidokkaita töitä, joissa on hyödynnetty monipuolisesti erilaisia kuvankäsittely- ja lavastustekniikoita. Sarja antaa mahdollisuuden luoda kuvia sukellusmaisemista, -kohtaamisista ja -kokemuksista, joita sukeltaja ei tosielämässä voi kokea.

Sarjat

A. Makro

B. Normaali/laajakulma, kotimaan vedet

C. Kuvittele!

D. Allaskuvat

E. Teemasarja: Turvaväli

F. Sukellusaiheiset pintakuvat

G. Videosarja

H. Nuorten sarja

Sarjojen tarkemmat kuvaukset, osallistumisohjeet ja säännöt löytyvät täältä.

Ilmoittaudu kilpailuun viimeistään maanantaina 1.11.2021 klo 16. Joka sarjaan voi lähettää kolme työtä. Lähetä ilmoittautumistiedot ja linkki kilpailutöihin (esim. Dropbox, WeTransfer) osoitteeseen sukelluskuvaSM2021 at sukeltaja.fi. Saat sähköpostiisi vahvistuksen, kun kilpailutyöt on vastaanotettu. 

Työt arvostellaan anonyymeinä, joten poista kuvista ja videoista tekijän tiedot, vesileimat ja muut tunnisteet.

Tulokset julkaistaan sukeltaja.fi uutisissa.


Julkaistu 3.5.2021

Kysely seuroille koronapandemian akuuteista vaikutuksista

Suomen Olympiakomitea tekee selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista jäsenjärjestöjensä yhdistysmuotoisiin urheiluseuroihin. Selvitys on jatkoa valtion liikuntaneuvoston (VLN) viime toukokuussa tekemään seurakyselyyn. Tavoitteena on selvittää, kuinka seurat selvisivät koronavuodesta 2020 ja luoda kuva seurojen taloudellisesta ja toiminnallisesta tilasta talvella ja keväällä 2021. Tietoja hyödynnetään mm. vaikuttamistyössä seurojen toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Olemme lähettäneet tiedon kyselystä ja vastauslinkin tänään Sukeltajaliiton seurojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille sähköpostitse. Pyydämme, että seurasta yksi henkilö vastaa kyselyyn.

 


Julkaistu 27.4.2021

Seuratukea kahdelle Sukeltajaliiton jäsenseuralle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuratukea seuratoiminnan kehittämiseen. Sukeltajaliiton seuroista tukea saivat Porin Urheilusukeltajat ry Monipuolisesti pinnan alla -hankkeelle 3 500 euroa ja Riihimäen Urheilusukeltajat ry Monipuolista sukellusta koko perheelle -hankkeelle 7 500 euroa.

Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallisen seuratoiminnan elinvoimaisuutta. Tuen hakuaika on vuosittain marras-joulukuussa.


Julkaistu 22.4.2021

Kasvu kannattaa − Sukeltajaliiton kasvuohjelma 2021−2022

Sukeltajaliiton vuoden 2021 painopisteenä on nuorisotoiminta. Nuorissa on seuratoiminnan tulevaisuus. Mitä enemmän Liitolla on jäseniä, sitä paremmat toimintaedellytyksemme ovat myös tulevaisuudessa. Jäsenmaksut ovat suurin yksittäinen tulonlähteemme. Mitä enemmän meitä on, sitä vaikuttavampia olemme yhteiskunnallisesti. Pidetään yhdessä huoli siitä, että toimintaan tarvittavat resurssit voidaan turvata jatkossakin.

Sukeltajaliitto ry avaa uuden kasvuohjelmakauden 2021−2022, johon seurat voivat ilmoittautua ainoastaan tällä lomakkeella 31.5.2021 mennessä.  

Sukeltajaliiton jäsenenä sukellusseurat saavat monia jäsenpalveluja ja tukea seuratoiminnan kehittämiseen, lue täältä mitä. Sukeltajaliiton kasvuohjelma on myös osa Sukeltajaliiton seuroille tarjoamaa seurakehittämistä. Kasvuohjelmaan mukaan lähtevät seurat velvoitetaan osallistumaan seurakehittämistilaisuuksiin vuoden 2021 aikana vähintään kerran ja vuoden 2022 aikana vähintään kaksi kertaa. Liitto haluaa tukea seurojen kasvutavoitteita säännöllisellä sparraamisella ja tarjoamalla myös paikan hyvien käytäntöjen jakamiseen. Yksi seurakehittämistilaisuuksista voi olla Liikunnan aluejärjestön seurakehittäjien pitämä. 

Lasten- ja nuorten sukellustoiminnan aktivoitumisesta ja seuran kasvusta palkitaan

Kasvuohjelmaan voivat ilmoittautua seurat, joilla

 1. ei vielä ole lasten ja nuorten (alle 15 v.) sukellustoimintaa, mutta ovat sitä käynnistämässä
 2. on vähintään viisi lasta tai nuorta (alle 15 v.) jo mukana toiminnassa ja ovat laajentamassa lasten ja nuorten sukellustoimintaansa
 3. seurat, jotka yleisesti haluavat kasvattaa jäsenmääräänsä.

 

Palkitseminen 

Kategoriassa 1 seurat, joissa ei ole aiemmin ollut lasten ja nuorten sukellustoimintaa, palkitaan se seura, jolla on kauden päättyessä 31.12.2022 eniten lapsia ja nuoria (alle 15 v.) toiminnassa mukana.

 • Mittari: alle 15-vuotiaiden jäsenten lukumäärä 17.4.2021 nolla -> alle 15-vuotiaiden jäsenten lukumäärä 31.12.2022)
 • Minimivaatimus: vähintään viisi norppaa pitää olla toiminnassa mukana kasvuohjelmakauden päättyessä.

Kategoriassa 2 seurat, joiden tavoitteena on lisätä olemassa olevaa lasten ja nuorten (alle 15 v) sukellustoimintaa, kaksi suhteellisesti eniten toiminnassa mukana olevien määrää kasvattanutta seuraa palkitaan. 

 • Mittari: alle 15-vuotiaiden jäsenten lukumäärä 17.4.2021 (oltava vähintään 5) – ja 31.12.2022).

Kategoriassa 3 suhteellisesti omaa kokoaan eniten kasvattanut seura palkitaan.  Tähän kategoriaan kaikki jäsenseuramme voivat ilmoittautua mukaan. 

 • Mittari: Lähtötilanne kokonaisjäsenmäärä 17.4.2021 ja kokonaisjäsenmäärä ohjelmakauden päättyessä 31.12.2022.

Jäsenmäärän tarkasteluaika alkaa 17.4., jolloin kasvuohjelma julkistettiin Liiton kevätkokouksessa.

Palkitsemisella haluamme tukea ja aktivoida seurojen koulutus- ja harrastustoimintaa.

 

Palkinnot

Kategoria 1: Nollasta nuorisotoimintaa aloittaneen seuran osaamista vahvistetaan tarjoamalla vapaapaikkoja norppaohjaaja-, snorkkelisukelluskouluttaja-, kuuttiohjaaja- ja Tervetuloa ohjaajaksi -kursseille seuran tarpeiden mukaan. Myös osallistujien matkakulut kurssipaikalle korvataan. Palkitsemisen rahallinen arvo max 800 euroa.

Kategoria 2: 300 € arvosta koulutuspaketteja

Kategoria 3: 300 € arvosta koulutuspaketteja

 

Ilmoita seurasi mukaan kasvuohjelmaan. Ilmoittautuneisiin seuroihin otetaan yhteyttä.

Lisätiedot toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi.

Sukeltajaliitto ry toteutti kasvuohjelman vuosina 2019−2020. Mukaan ilmoittautui 11 seuraa, joista neljä pääsi omaan kasvutavoitteeseensa. Jo noin vuoden päivät jatkunut koronapandemia on asettanut myös seuroissa tapahtuvalle harrastustoiminnalle uusia haasteita. Olemassa olevien jäsenten pitäminen jäseninä vaatii sekin nyt enemmän huomiota ja uusien jäsenten saaminen mukaan toimintaan ei välttämättä ole yhtä helppoa nyt, kun voimassa on erilaisia rajoituksia. Monet ulkoliikuntalajit ovat kuitenkin onnistuneet kasvattamaan suosiotaan koronapandemian aikana. Luonto- ja lähiliikunta sekä kotimaan matkailu ovat nyt suosittuja vapaa-ajanviettotapoja. Sukelluksella on tarjota paljon sellaista, joka voi puhutella uusia potentiaaleja harrastajia.

 

 


Julkaistu 21.4.2021

Sukeltajaliiton vuosikertomus 2020 julkaistu

Sukeltajaliiton vuosikertomus 2020 esiteltiin Liiton kevätkokouksessa 17.4. Vuosikertomus on luettavissa issuu.com-palvelussa ja se löytyy myös Materiaalipankista.


Julkaistu 17.4.2021

Kevätkokousuutisia

Sukeltajaliiton vuoden 2021 kevätkokous pidettiin 17.4.2021 vallitsevista kokoontumisrajoituksista johtuen etäkokouksena.

Palkittuja

Kokouksessa julkistettiin Vuoden parhaat. Erillinen palkitsemistilaisuus järjestetään koronatilanteen salliessa.

Vuoden sukeltaja: Johanna Nordblad, Cetus Espoo ry, Green Water Pro Oy
Vuoden seura: Kuopion Urheilusukeltajat ry
Vuoden norppaseura: Riihimäen urheilusukeltajat ry
Vuoden norppa: Virpi Kataja, Porin Urheilusukeltajat ry
Vuoden norppaohjaaja: Marika Kataja, Porin Urheilusukeltajat ry
Vuoden sukelluskouluttaja: Pentti Hartikainen, Kuopion Urheilusukeltajat ry
Vuoden räpyläuimari: Nina Sundberg, Nurmijärven Uinti ry
Vuoden sukelluskalastaja: Kimmo Hohkuri, Raumanmeren Sukelluskerho ry
Vuoden vapaasukeltaja: Tommi Pasanen, Freediving Team of Finland ry
Vuoden uppopalloilija: Markus Kallava, Hydromania ry
Vuoden Vapepa-sukellusryhmä: Pohjois-Savon Vapepa-sukeltajat

Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen kertoi ajankohtaisista asioista mm. Liiton uuden Kasvu kannattaa -kasvuohjelman 2021-2022 avaamisesta. Ohjelmaan tulee liittyä 31.5.2021 mennessä.

Sääntömääräiset asiat

Vuoden 2020 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto esitettiin ja päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Vuoden 2022 jäsenmaksut vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti:

Jäsenyhdistykset

 • aikuiset 28,00 euroa (2007 tai ennen syntyneet)
 • norpat 14,00 euroa (2008–2015 syntyneet)
 • kuutit 0 euroa (2016 tai sen jälkeen syntyneet)
 • rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa)

Muut

 • henkilöjäsenen jäsenmaksu 28,00 euroa
 • tukijäsen 1000 euroa
 • yhteisöjäsen 100 euroa - ja sen päälle yhteisöjäsen maksaa jokaisesta henkilöstä, jonka haluaa liittää Liiton jäsenyyden piiriin saman ikäryhmään perustuva jäsenmaksun kuin seuroillakin on.

Kokous päätti ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Ehdollepanotoimikunnan jäseniksi valittiin Antti Ellonen Helsingistä (Sukellusseura H20 ry), Ari-Pekka Hakulinen Savonlinnasta (Savonlinnan Urheilusukeltajat ry), Tuomo Palevaara Riihimäeltä (Riihimäen urheilusukeltajat ry) ja Janne Tuomikko Onttolasta (Joensuun Urheilusukeltajat ry). Ehdollepanotoimikunnalle annettiin valtuudet täydentää kokoonpanoaan vielä Liiton toimintasäännön sallimaan maksimimäärään asti, enintään kahdella jäsenellä.

Ojamon tilanne

Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen valotti kokousväelle neuvottelujen tilannetta koskien Ojamon kaivoslammella sukeltamista. Sukeltajaliitto on viime vuoden keväästä lähtien toiminut välittäjänä Ojamon nykyisten maanvuokralaisten ja Ojamon Tekniikkasukeltajat ry:n välillä. Lohjan kaupungin vetovoimalautakunta asetti 15.12.2020 kokouksessaan neuvottelujen takarajaksi 31.3.2021: ”Mikäli harrastussukellustoimintaa ei harrastajien tai yhdistysten toimesta saada Ojamon kaivoslammella järjestettyä kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla 30.3.2021 mennessä, ryhtyy vetovoimalautakunta toimiin kaupungin ja käyttöoikeuden haltijoiden välillä 23.6.2004 tehdyn maanvuokrasopimuksen irtisanomiseksi" (kirjaus vetovoimalautakunnan kokouspöytäkirjassa). Neuvottelutulosta ei syntynyt maaliskuun loppuun mennessä. Sukeltajaliitolla on valmius sukellustoiminnan käynnistämiseen yhteistyössä Ojamon Tekniikkasukeltajat ry:n kanssa, kun sopimusasioissa päästään eteenpäin.

Liiton syyskokous järjestetään lokakuussa, aika ja paikka vielä avoimena ja koronatilanteen mukaan päätetään kokouksen järjestämistavasta. Toivottavasti voitaisiin jo kokoontua tuolloin.

Kokouspöytäkirja tullaan viemään Materiaalipankkiin kevätkokouskansioon, kun se palaa allekirjoituskierrokselta.

Tallenne Liiton kevätkokouksesta on katsottavissa tästä linkistä kahden viikon ajan.


Julkaistu 15.4.2021

Urheilujärjestöt ovat jättäneet lausunnon hallituksen exit-strategiasta

Olympiakomitea ja sen 119 jäsenjärjestöä ovat jättäneet yhteisen lausunnon hallituksen exit-strategiasta. Liikunta- ja urheiluyhteisö näkee, että luonnoksessa exit-strategiaksi on merkittäviä epäkohtia liikunnan ja urheilun näkökulmasta.

Liikunta- ja urheiluyhteisön lausunnon pääkohtina on, että lasten (vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneet) harrastaminen tulee todeta selkeäsanaisesti rajoituksista vapaaksi, nuorten harrastustoiminta tulee avata ensimmäisestä vaiheesta alkaen ja aikuisten toimintaan kohdistuvien rajoituksien purkamista tulee aikaistaa.

Olympiakomitean ja sen 119 jäsenjärjestön yhteinen lausunto löytyy täältä (PDF).

 


Julkaistu 15.4.2021

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti vuoden kolmannen kokouksensa 14.4.Teams-kokouksena.

Kevätkokous 17.4. etäkokouksena

Kevätkokoukseen ilmoittautumisaika päättyi 7.4. ja kokouksessa tulee olemaan edustettuna 14 Sukeltajaiiton jäsenyhdistystä. Liiton sivuille tullaan viemään linkki kokouksen tallenteeseen, ja sitä voi katsoa kahden viikon ajan.

Päivityksiä järjestämisohjeisiin ja uusi Takaisin veteen - Sukella Suomessa -järjestämisohje

CMAS Recreational Trimix Diver ja CMAS Advanced Nitrox Diver -järjestämisohjeita on päivitetty. Päivitykset liittyvät tekniikkasukelluskurssien järjestämisohjeiden yhtenäistämiseen, ja lisäksi on tarkennettu muutamia palautteen perusteella epäselviä kohtia. Hallitus hyväksyi järjestämisohjeisiin tehdyt päivitykset.

Hallitus hyväksyi myös uuden Takaisin veteen - Sukella Suomessa -järjestämisohjeen, joka korvaa vanhan Takaisin veteen -ohjeen. Uudessa ohjeessa on molempien kurssien järjestämisohje liitetty yhteen ja samaan ohjeeseen.

Päivitetyt järjestämisohjeet löytyvät täältä.

Vanhojen ohjeiden voimassa ollessa aloitetut kurssit voidaan viedä loppuun vanhoja ohjeita noudattaen.

Uusi yhteisöjäsen

Liiton yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä sukellusalalla toimivan yrityksen, oppilaitoksen tai vastaavan oikeuskelpoisen yhteisön. Ville Heldan Tmi hyväksyttiin Liiton uudeksi yhteisöjäseneksi. Liitolla on tällä hetkellä 11 yhteisöjäsentä.

Sukeltajaliiton kotisivuille on lisätty vastuullisuusosio

Sukeltajaliitto noudattaa vastuullisuustyössään urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa sukelluksen toimintaympäristö huomioiden. Vastuullisuusohjelma koostuu viidestä osa-alueesta: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping. Liiton kotisivuille on nyt koottu aineistoa kunkin vastuullisuusohjelmaan kuuluvan osa-alueen otsikon alle, ja sieltä löytyy hyödyllisiä linkkejä. Suosittelemme seurojamme tutustumaan näihin ja hyödyntämään omassa toiminnassaan.

Vaikuttamistyötä

Liikuntajärjestöillä on monia vaikuttamisen paikkoja. Olympiakomitea yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa pyrkii tällä hetkellä vaikuttamaan liikunnan rahoituksen turvaamiseen sekä Suomen hallituksen exit-strategiaan koronarajoituksia hallitusti purettaessa. Olympiakomitea ja sen 119 jäsenjärjestöä ovat jättäneet yhteisen lausunnon hallituksen exit-strategiasta.

Urheiluyhteisön #eileikataliikunnasta on viesti, jonka jakamisessa tulemme olemaan mukana. Veikkausvoittovarat tulevat pienenemään, ja Olympiakomitea jäsenjärjestöineen näkee, että liikunnan ja urheilun valtion rahoitus on turvattava vähintään nykytasolla. Liikunnan ja urheilun rahoittamiselle löytyy vahva yhteiskunnallinen perustelu. Liikunnan ja urheilun toimialan positiiviset vaikutukset yhteiskunnalle ovat miljardiluokkaa. Liikunnalla on lukuisia positiivisia vaikutuksia suomalaisten terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Liikuntaan panostaminen on hyvä investointi.

Kansallinen seuratietokanta julkaistu – mukana lajiliittojen 7571 jäsenseuraa

Suomen ensimmäinen kansallinen Seuratietokanta www.seuratietokanta.fi tarjoaa julkisesti avaintietoja suomalaisesta seurakentästä: paljonko seuroja on eri lajeissa, millä paikkakunnilla ne sijaitsevat, paljonko on monilajiseuroja, missä lajeissa niitä on eniten ja minkä ikäisiä suomalaiset seurat ovat. Sukeltajaliiton seurat ovat mukana tässä tietokannassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapuhaun yhteydessä lajiliittoja pyydettiin toimittamaan luettelo jäsenseuroista ja niiden jäsenmääristä sekä seurojen y-tunnukset, ja tiedonkeruu perustuu siihen.

Lajiliittoja tietokannassa on 68 ja näiden jäsenseuroja yhteensä 7571. Seurojen Y-tunnusten avulla seuroista on saatu myös kotipaikkatiedot ja rekisteröimisvuosi. Tietokannassa tarkastellaan seurojen lajikohtaista, alueellista ja ajallista jakautumista sekä seurojen jäsenmääriä.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 26.5. Teams-kokouksena.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 6.4.2021

Kutsu sukelluskuvauksen PM-kilpailuun

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun järjestää tänä vuonna Norjan sukellusliitto. Kilpailuun voivat osallistua pohjoismaisten sukellusliittojen jäsenseurojen jäsenet sekä henkilöjäsenet.

Lähetä osallistumistietosi ja linkki kilpailukuviin viimeistään 1.11.2021 sähköpostilla osoitteeseen dykking@nif.idrett.no. Kirjoita otsikkokenttään "Nordic Championship UW Photo 2021". Kuvien lähettämiseen suositellaan wetransfer.com-palvelua.

Teemasarjan E teema on Exploration.

Kilpailusarjat, säännöt ja muut ohjeet löytyvät suomeksi täältä ja ruotsiksi täältä.

Tulos julkaistaan Norjan sukellusliiton verkkosivuilla uutisissa 10.12.2021. Tiedotamme siitä myös sukeltaja.fi uutisissa.

Kilpailukutsu löytyy Norjan liiton verkkosivuilta.


Julkaistu 22.3.2021

Vapaasukeltaja Johanna Nordblad teki jääsukelluksen maailmanennätyksen

Vapaasukeltaja Johanna Nordblad, 45, on tehnyt naisten jääsukelluksen CMAS maailmanennätyksen lajissa Dynamic under ice freediving without fins, without wetsuit. Nordblad sukelsi 103 metriä jään alla pelkässä uimapuvussa ilman räpylöitä. Samalla hän ylitti miesten jääsukelluksen maailmanennätyksen, joka on tällä hetkellä 76,2 metriä. Aikaa sukellukseen meni 2 min 42 sekuntia. Tulos kirjataan viralliseksi ennätykseksi, kun kansainvälinen urheilusukellusorganisaatio CMAS on sen hyväksynyt.

Ennätys tehtiin torstaina 18.3.2021 Kainuussa, Hossan kansallispuistossa sijaitsevassa Öllörin järvessä. Ilman lämpötila oli -7 astetta, veden 3 astetta ja jään paksuus 60 cm. Jäähän oli tehty aukkoja, joiden etäisyydet olivat 20, 40, 60, 71, 82, 93 ja 103 metriä.

Aiempi ennätys 50 metriä

Nordblad teki edellisen ennätyksensä, Guinnessin naisten jääsukelluksen maailmanennätyksen, 50 metriä avannosta avantoon vain uimapuvussa, vuonna 2015.

Vuonna 2004 Nordblad teki vapaasukelluksen maailmanennätyksen pituussukelluksessa sukeltamalla 158 metriä räpylöillä altaassa.

Tällä hetkellä Nordbladin pituussukelluksen ennätys on 192 metriä ja hengenpidätyksen ennätys 6 minuuttia ja 35 sekuntia.

Vapaasukellus on Suomessa Sukeltajaliitto ry:n alainen kilpailulaji.


Julkaistu 17.3.2021

Sukeltajaliitolle CMAS:n arvokisaisännyys vuodelle 2022

Sukeltajaliitto ry on saanut CMAS:lta järjestettäväkseen esittämänsä täysin uuden arvokilpailutapahtuman. 1st CMAS Freshwater Spearfishing European Championship järjestetään Puruvedellä 13.-14.8.2022. Kilpailuun voivat osallistua sekä naiset että miehet omissa kategorioissaan.


Julkaistu 11.3.2021

Kutsu Sukeltajaliiton kevätkokoukseen 2021

Tervetuloa Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Aika: 17.4.2021 klo 10.00

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen kokous järjestetään Teams-kokouksena. Osallistujilla ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen paikan päällä. Pyydämme tutustumaan tarkasti alla oleviin ohjeisiin.

Ohjeita kokoukseen osallistumiseksi

 • Kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen Liiton kalenterissa viimeistään 7.4.
 • Virallisen kokousedustajan tulee toimittaa valtakirja viimeistään 7.4. osoitteeseen office@sukeltaja.fi
 • Kokoukseen määräajassa ilmoittautuneille lähetetään osallistumiskutsu. Kutsu lähetetään ainoastaan siinä tapauksessa, että myös valtakirja on toimitettu määräajassa.
 • Valtakirja tulee lähettää siitä sähköpostiosoitteesta, joka on ko. kokousedustajan käytössä ja jonne henkilökohtainen kutsu kokoukseen osallistumiseksi lähetetään.

Mahdolliset äänestykset

 • Kokousedustajan sähköpostiosoite, josta valtakirja on toimitettu, voi tarvittaessa toimia myös kokousedustajan käyttäessä äänioikeuttaan, mikäli kokouksessa tarvitaan suljettuja äänestyksiä. Sähköpostiyhteys on siis tarpeen olla käytössä myös kokouksen aikana.
 • Ensisijaisesti toivotaan, että mahdolliset äänestykset voitaisiin tehdä avoimesti Teams-chatissä.

Jotta kokous saadaan vietyä läpi sujuvasti

 • päätösasioiden osalta, pyydämme jäseniä tutustumaan ennalta kokousmateriaaleihin huolellisesti
 • toivomme jäsenten kommentoivan sähköpostitse etukäteen samalla kun lähettävät valtakirjan, mikäli he eivät ole hyväksymässä hallituksen esityksiä, jotta voidaan varautua mahdollisiin äänestyksiin
 • pyydämme jos mahdollista valitsemaan etäyhteydellä osallistuvaksi kokousedustajaksi henkilön, jolle Teamsilla toimiminen on jo ennalta tuttua
 • etäosallistujille annetaan ennen kokouksen alkua ohjeet, miten toimitaan kokouksen aikana.

Tapahtumakalenteriin tullaan viemään linkki, josta kokousta on mahdollista seurata, mutta virallisten kokousedustajien on noudatettava annettuja aikatauluja.

Kokousasiat

Ennen virallisia kokousasioita kuullaan ajankohtaisista asioista, mm. Liiton kasvuohjelmasta Kasvu Kannattaa 2021−2022. Sukeltajaliiton Vuoden 2020 parhaat julkistetaan.

Kokouksessa esitetään vuoden 2020 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. Päätetään vuoden 2022 jäsenmaksuista sekä ehdollepanotoimikunnan asettamisesta.

Kokouksessa kuullaan tilannekatsaus Ojamon neuvottelujen etenemisestä.

Kokouskutsu ja muut kokousasiakirjat löytyvät Materiaalipankista. Vuosikertomus tullaan viemään Materiaalipankkiin hyvissä ajoin ennen kokousta.

15.8.2020 voimaan tullut Liiton toimintasääntö löytyy Materiaalipankista.

 

Toivomme runsasta osanottoa Liiton kevätkokoukseen! Tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan.

HALLITUS


Julkaistu 8.3.2021

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti vuoden toisen kokouksensa 6.3. Teams-kokouksena.

Koronavirustilanne Suomessa vaikuttaa edelleen toimintaamme monin tavoin. Uimahallit on monilla paikkakunnilla suljettu ja kokoontumisrajoituksia kiristetty. Sukeltajaliiton uppopallosarjaa ei keväälläkään päästä käynnistämään. Uppopallomaajoukkueet tekivät päätöksen, etteivät lähde Norjaan alkukesän EM-kilpailuihin. Kisoja ei toistaiseksi ole peruttu, mutta monenlaiset epävarmuudet vaikuttavat valmistautumiseen ja mahdolliseen matkustamiseen sekä kisojen toteuttamiseen.

Tietynlaista koronaväsymystä saattaa monilla jo esiintyä, mutta muistetaan noudattaa vastuullisia toimintatapoja edelleen. Olympiakomitean sivuilta löytyy kootusti päivittyvää tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista liikuntaan ja urheiluun.

Kevätkokous toteutetaan kokonaan etäkokouksena

Hallitus valmisteli kevätkokoukseen liittyviä asioista. Vallitsevan koronavirustilanteen ja kokoontumisrajoitusten vuoksi Liiton sääntömääräinen kevätkokous tullaan järjestämään 17.4. kokonaan etäkokouksena. Kokous alkaa kello 10. Kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen kokouskutsussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä ja valtakirja tulee toimittaa myös etukäteen, jotta voidaan taata sujuvat kokousjärjestelyt. Kokouskutsu tullaan julkaisemaan Liiton kotisivuilla tämän viikon aikana.

Kevätkokouksessa tullaan tiedottamaan Liiton kasvuohjelmasta 2021−2022, jossa painopisteenä tulee tällä kertaa olemaan lasten ja nuorten toiminnan lisääminen. Ohjelmaan ilmoittautuneista seuroista suhteellisesti eniten kokoaan kasvattanut seura tullaan palkitsemaan. Ilmoittautuminen ohjelmaan on toukokuun aikana.

Kevätkokouksessa tullaan antamaan myös tilannekatsaus Ojamo-asioista, joista Liitto parhaillaan neuvottelee.

Ehdollepanotoimikunta

Kevätkokouksessa tullaan tekemään päätös ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Mikäli sinulla on kiinnostusta toimia ehdollepanotoimikunnassa tai tiedät tehtävästä kiinnostuneen henkilön, ole yhteydessä allekirjoittaneisiin. Ehdollepanotoimikunnan tehtävistä ja kokoonpanosta on kuvattuna Liiton toimintasäännössä §11 seuraavasti: Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on etsiä kyvykkäitä ehdokkaita Liiton hallitukseen ja Liiton puheenjohtajaksi. Hallitukseen pyritään asettamaan ehdolle henkilöitä, jotka edustavat jäsenistöä tasapuolisesti sukupuolijakaumaltaan ja alueellisesti sekä muulta taustaltaan. Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja kolmesta viiteen jäsentä. 

Taloudellinen tulos jäi ylijäämäiseksi

Liiton hallitus allekirjoitti vuoden 2020 tilinpäätöksen sähköisesti. Tilinpäätös on 26 318 euroa ylijäämäinen. Viime vuosi oli kovin poikkeuksellinen, ja esimerkiksi kaikki sukelluksen kilpalajien arvokilpailut siirtyivät eteenpäin. Matkustaminen ja kokoontumiset vähenivät, mikä vähensi kuluja. Kevätkokouksessa päätetään tulevan vuoden jäsenmaksuista, ja hallitus tulee esittämään jäsenmaksujen pysymistä samana kuin vuonna 2021.

Vuoden 2020 parhaiden valinta

Liiton hallitus teki päätökset vuoden 2020 parhaista, jotka julkistetaan Liiton kevätkokouksessa. Palkinnot tullaan jakamaan toisena ajankohtana, kun kokoontumiset ovat taas mahdollisia. Palkittavia tullaan tiedottamaan asiasta.

CMAS Normoxic Trimix Diver -järjestämisohje hyväksyttiin

Liiton hallitus hyväksyi laitesukellusvaliokunnan esityksestä CMAS Normoxic Trimix Diver -kurssin järjestämisohjeen. Kyseessä on kokonaan uusi kurssi Sukeltajaliiton tekniikkasukelluksen koulutusohjelmaan. Dyykki-materiaalin tekeminen pääsee nyt alkamaan, kun järjestämisohje on hyväksytty.

Webinaarien sarja käynnistyy

Liitto tulee vuoden aikana tarjoamaan sarjan webinaareja erilaisista aiheista. Ensimmäinen webinaari pidetään keskiviikkona 10.3. kello 19−20.30. Webinaarin järjestää laitesukellusvaliokunta, ja se on suunnattu CMAS-laitesukelluskouluttajille. Webinaarissa tullaan esittelemään mm. Dyykin toimintaa, erilaisia toimintamalleja kurssien järjestämiseen ja ajatuksia kurssien hinnoittelusta.

Ilmaiseen webinaariin voi liittyä tästä linkistä.

 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 14.4. Teams-kokouksena.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 4.3.2021

Koronavirus ei näyttäisi leviävän vastuullisesti järjestetyissä ulkoilmatapahtumissa

Ulkoilu ja vastuullisesti järjestettyihin ulkoilutapahtumiin osallistuminen eivät näytä levittävän koronavirusta, selviää suomalaisten ulkoilujärjestöjen tekemästä kyselystä.

Suomen Latu, Suomen Vapaa-ajankalastajat, Sukeltajaliitto sekä Suomen Melonta- ja Soutuliitto tekivät sosiaalisessa mediassa kyselyn helmikuun kahdella viimeisellä viikolla. Kyselyllä haluttiin selvittää sekä ulkoliikunnassa että ulkoilutapahtumissa syntyneitä altistumisia ja tartuntoja.

Kyselyyn vastasi 1772 henkilöä, joista 98 prosenttia ilmoitti, etteivät ole tietääkseen altistuneet koronavirukselle ulkoillessaan tai osallistuessaan ulkoilutapahtumaan. Alle prosentti vastaajista, 17 vastaajaa, oli saanut tiedon altistumisesta ulkoilutapahtumaan osallistumisen tai ulkoilun jälkeen.

Vain neljä vastaajaa (0,2 % vastaajista) ilmoitti, että oli saanut tartunnan ulkoillessaan tai osallistuessaan ulkoilutapahtumaan. Vastaajat olivat osallistuneet hiihto- ja pilkkikilpailuihin, mutta tarkempaa tietoa tartunnasta ei ole. Yksi vastaajista oli saanut tartunnan oman arvionsa mukaan hiihtoretkellä latukahvilasta.

“Monesti tapahtumissa on itse ulkoiluaktiviteetin lisäksi ruokailu- ja huoltotiloja, joissa on saattanut syntyä tartuntaan johtanut kontakti”, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson kertoo.

Ulkoilutapahtuma on kuitenkin mahdollista järjestää turvallisesti, ilman kontakteja. Suomalaisten ulkoilujärjestöjen tietoon ei ole tätä ennen tullut tartuntaketjuja vastuullisesti järjestetyistä ulkotapahtumista.

"Tehokkainta tuntuu olevan lähikontaktien välttäminen, joten järjestäjien ja osallistujien tulee ensisijaisesti huolehtia riittävästä väljyydestä. Ulkoilutapahtumissa tämä pystytään järjestämään", Suomen Melonta- ja Soutuliiton toiminnanjohtaja Hannu Hämäläinen muistuttaa.

“Kyselyn tulos myös osoittaa, että sisä- ja ulkotapahtumien osallistujarajoituksien yhteismitallisuudelle ei ole perusteita”, toiminnanjohtaja Olli Saari Suomen Vapaa-ajankalastajista sanoo.

THL:n käyttämässä tilastoinnissa koronatartunnat on esitetty melko suurpiirteisesti: perhepiiri, työpaikat, yksityistilaisuudet, harrastukset, oppilaitokset ja työpaikat. Kysymykseen siitä, kuinka moni on saanut esimerkiksi ulkoilutapahtumassa koronatartunnan, ei löydy tilastotietoa.

“Virallisissa tilastoissa ulkoilu ei siis erotu altistumis- tai tartuntaketjujen lähteenä”, Suomen Ladun Eki Kalrsson sanoo.

Hallitus valmistelee parhaillaan, varmuuden vuoksi, Suomeen ulkonaliikkumiskieltoa, joka toteutuessaan voisi tarkoittaa yksittäisillä paikkakunnilla liikkumisrajoituksia.

Ulkoilu on tarjonnut koronapandemian aikana suomalaisille turvallisen tavan viettää vapaa-aikaa ja lisätä kokonaishyvinvointiaan.

“Oikeus ulkoiluun pitää ottaa huomioon myös mahdollisen ulkonaliikkumiskiellon aikana”, järjestöt linjaavat.

Lisätiedot

Suomen Latu, Eki Karlsson, puh. 044 328 3286, eki.karlsson at suomenlatu.fi
Suomen Vapaa-ajankalastajat, Olli Saari, puh. 050 339 4660, olli.saari at vapaa-ajankalastaja.fi
Sukeltajaliitto, Sari Nuotio, puh. 040 525 6336, sari.nuotio at sukeltaja.fi
Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Hannu Hämäläinen, puh. 041 3100 721, hannu.hamalainen at smsl.fi


Julkaistu 3.3.2021

Koronarajoitukset jatkuvat maaliskuussa

Koronarajoitukset jatkuvat edelleen, ja 1.3. lähtien Suomessa vallitsevat poikkeusolot. Uimahallit ovat pääosin kiinni, joten sukelluksen kilpalajien toiminta ja lasten ja nuorten toiminta ovat pääosin pysähdyksissä. Uppopallon sajakierros on peruttu tältä keväältä. Laitesukelluskurssit ovat päässeet käynnistymään etänä teoriaopinnoilla Dyykki-oppimisympäristössä.

Laitesukellusta harrastetaan ulkosalla pienissä ryhmissä, missä turvavälit on mahdollista pitää. Kehotamme rajaamaan sukellustapahtumien osallistujamäärät sen mukaan, mitä oman alueen aluehallintoviranomainen määrää. Tapahtuman järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujia noudattamaan turvavälejä ja huolehtimaan käsihygieniasta ja maskien käytöstä.

Samoin seurojen tiloissa, kuten kerhotilat, varastot ja kaasuntäyttöpaikat, tulee noudattaa kokoontumisrajoituksia ja hygieniaohjeistuksia.

Ajantasaiset rajoitukset ja ohjeet löytyvät THL:n, STM:n ja aluehallintoviraston sivuilta.


Julkaistu 2.3.2021

Puhtaasti paras -verkkokoulutus uudistunut

Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin Puhtaasti paras -verkkokoulutus on uudistunut. Koulutuksen sisältö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön, joka tuli voimaan 1.1.2021.

Edellisen Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suoritukset nollaantuivat tämän vuoden alussa uuden säännöstön tullessa voimaan. Kaikkien tulee tehdä uusi päivitetty koulutus kokonaisuudessaan.

Sukeltajaliitto edellyttää, että urheilijamme suorittavat koulutuksen osana Antidopingsopimustamme, jotta urheilija voidaan valita Liiton edustusjoukkueeseen. Verkkokoulutusta suositellaan suoritettavaksi myös urheilijan tukihenkilöille.

Koulutus sisältää seuraavat aihealueet:

 • antidopingsäännöstöt
 • dopingrikkomukset
 • dopingin seuraukset
 • kielletyt aineet ja menetelmät
 • erivapaudet
 • ravintolisät
 • dopingvalvonta
 • puhtaan urheilun periaatteet ja arvot.

Lisätietoja Puhtaasti paras -verkkokoulutuksesta.


Julkaistu 19.2.2021

Kysely koronatartunnoista ulkoilmaharrastuksissa

Suomen Latu ry, Suomen Vapaa-ajankalastajat ry, Sukeltajaliitto ry ja Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry kartoittavat yhteistyössä kyselyllä, onko ulkoilmaharrastuksissa syntynyt koronaviruksen tartuntaketjuja/altistumisia. Koronapandemia ja sen myötä “uusi normaali” on jatkunut pian jo vuoden. Erityisesti ulkoliikunta ja muut ulkoharrastukset ovat tarjonneet pandemian aikana suomalaisille turvallisen tavan viettää vapaa-aikaa. Suomalaisilla ulkoilujärjestöillä ei ole tiedossa, että ulkoillessa tai vastuullisesti järjestetyissä ulkoilutapahtumissa olisi syntynyt tartuntaketjuja.

Kannustamme sukeltajia vastaamaan kyselyyn. Koska kysely koskee ulkoilmaharrastuksia, mainitse kyselyn vapaassa tekstikentässä, onko kyse ulkona vai mahdollisesti uimahallissa tapahtuneesta altistumisesta/tartunnasta. Vapaa tekstikenttä tulee näkyviin, jos olet vastannut "kyllä" kysymykseen 1.

Vastaa osoitteessa suomenlatu.fi/korona. Vastaaminen vie vain hetken.


Julkaistu 8.2.2021

Kaivossukellusvaliokunnan toiminta käynnistynyt

Sukeltajaliiton kaivossukellusvaliokunta on aloittanut toimintansa. Valiokunnan jäsenet ovat Sami Paakkarinen (pj), Marko Kauppinen, Petri Laaksonen ja Jani Santala.  

Kaivossukellusvaliokunnan tehtävänä on edistää ja tukea kaivossukeltamista Suomessa. Valiokunta tukee ja varmistaa, että toiminta jatkuu jo olemassa olevissa kaivossukelluskohteissa. Se myös tukee uusien kaivoskohteiden saamista sukelluskäyttöön. Valiokunta laatii yhteistyössä harrastajien ja viranomaistahojen kanssa harrastusta tukevat pelisäännöt ja varmistaa kaivossukelluksen turvallisuutta.  

Lohjan kaupungin vetovoimalautakunta on käsitellyt 15.12.2020 kokouksessaan Ojamolla sukeltamista. Kokouksen pöytäkirjassa osoitettiin Sukeltajaliitolle mahdollista roolia tulevaisuudessa sukellustoiminnan hallinnoijana. Kaivossukellusvaliokunta on perustanut työryhmän vastaamaan neuvotteluista, joita käydään Ojamolla tapahtuvaa harrastussukellustoimintaa tähän asti hallinnoineiden maanvuokralaisten kanssa. Neuvottelutyöryhmän jäseniksi nimitettiin Sami Paakkarinen, Pekka Salomaa ja Sukeltajaliiton puheenjohtaja Tero Lehtonen.


Julkaistu 4.2.2021

Virmo Merjankari (1947-2021) in memoriam

Sukellusseura H2O:n perustaja ja entinen puheenjohtaja Virmo Merjankari menehtyi 73-vuotiaana pitkäaikaiseen sairauteen 17.1.2021. Paitsi seura-aktiivina, Merjankari muistetaan myös Merimuseon kanssa yhteistyössä tehdyistä meriarkeologisista tutkimusprojekteista.

Virmo Merjankarin muistokirjoitus


Julkaistu 1.2.2021

Seurajohdon tietopaketti Dyykissä

Seurajohdon tietopaketti on julkaistu Dyykissä. Materiaali sisältää paljon tietoa erilaisista palveluista ja työkaluista, joita Sukeltajaliitto, liikunnan ja urheilun aluejärjestöt ja Olympiakomitea tarjoavat seuran pyörittämisen tueksi.

Tietopaketti on hyödyllinen kaikille seuratoimijoille, mutta erityisesti seuran luottamushenkilöille. Suosittelemme materiaaliin perehtymistä etenkin ensimmäistä kertaa seuran luottamustehtävässä toimiville.

Aiheesta on tiedotettu viime viikon seurakirjeessä. Seurojen on hyvä päivittää jäsenrekisteriin vaihtuneiden luottamushenkilöiden tiedot, jotta seurakirjeet menevät oikeille henkilöille.


Julkaistu 29.1.2021

Kyselytutkimus: oletko osallistunut kansalaistieteen tekemiseen?

Jyväskylän yliopisto tekee kyselytutkimusta harrastajien osallistumisesta kansalaistieteen tekemiseen. Kansalaistieteellä tarkoitetaan maallikoiden tekemää tieteellistä tutkimusta, esimerkiksi hylkytietojen keräystä tai vesistöjen tilan havainnointia. Monet harjoittavat kansalaistiedettä tietämättään.

Kyselyyn etsitään vastaajiksi harrastajia, vapaaehtoisia ja muita aktiivisia kansalaisia, jotka ovat jollakin tavalla osallistuneet kansalaistiedetoimintaan: keräämällä tai tarkastelemalla näytteitä, ilmoittamalla havaintojaan, osallistumalla raportointiin tai tulosten jakamiseen, tai koordinoimalla tai suunnittelemalla kansalaistiedeprojektia.

Kyselyn avulla kerätään kansalaistieteilijöiden kokemuksia Euroopassa ja sen ulkopuolella. Kysely on auki 20.1-21.2.

Tutkimus on osa kansalaistiedettä tutkivaa CS Track -projektia. CS Track on Euroopan komission rahoittama Horisontti 2020 -tutkimusprojekti, joka tuottaa uutta tietoa kansalaistieteestä sen osallistujien näkökulmasta.

Kannustamme sukeltajia osallistumaan kyselyyn.

Vastaa kyselyyn

Hankkeen kotisivut

Lisätiedot: Samu Paajanen, Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä, cs-track@jyu.fi


Julkaistu 27.1.2021

Vesa Eronen (1938-2020) in memoriam

Faktori, sukellusaktiivi Vesa Eronen menehtyi Jyväskylässä 24.11.2020. Eronen muun muassa toimi Sukeltaja-lehden edeltäjän, Urheilusukeltaja-lehden toimitussihteerinä.

Vesa Erosen muistokirjoitus


Julkaistu 19.1.2021

Kotisivuille In memoriam -osio

Sukeltaja.fi-sivustolle avataan In memoriam -osio, jossa julkaistaan edesmenneiden sukellusaktiivien muistokirjoituksia. Muistokirjoitus on sivustolla noin vuoden ajan julkaisupäivästä, jonka jälkeen se arkistoidaan.

Muistokirjoitusta voi tarjota henkilöstä, joka on jossain sukellusuransa vaiheessa toiminut Sukeltajaliiton tehtävissä, kuten liittokouluttajana, valiokunnassa, työryhmissä tai hallituksessa tai joka on muuten antanut merkittävän panoksen sukellusharrastukselle alueellisesti tai valtakunnallisesti.

Tarkempia ohjeita muistokirjoituksen toimittamiseen löytyy täältä.


Julkaistu 18.1.2021

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton uusi hallitus aloitti toimintakautensa 16.1. kokouksella puheenjohtajansa Tero Lehtosen johdolla. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajiksi Ari-Pekka Hakulisen ja Tuomo Palevaaran.

Hallitus vahvisti Liiton eri valiokuntien kokoonpanot ja liittokouluttajanimitykset vuodelle 2021. Urheiluvaliokunnan alla toimivat räpyläuinnin, sukelluskalastuksen, uppopallon ja vapaasukelluksen lajiryhmät. Päivitetyt tiedot löytyvät Liiton verkkosivuilta.

Liiton matkustusohje vuodelle 2021 vahvistettiin.

Koronavirustilanne vaikuttaa edelleen toimintaamme

Monia alueellisia rajoituksia on edelleen voimassa, mikä vaikuttaa toimintaamme. Uimahallit on osin nyt suljettuna. Kurssien teoria-osuuksia voi suorittaa Dyykki-ympäristössä, joten kursseja pääsee kuitenkin käynnistämään.

Kevään isompia messutapahtumia, kuten Venemessuja tai GoExpoa ei tänä vuonna tulla järjestämään.

Tulevan kevätkokouksen osalta ei ole vielä selvyyttä, voidaanko kokous järjestää lähikokouksena vai esimerkiksi hybridimallisena. Kevätkokouksen päivämäärä on lauantai 17.4. eli se on jo hyvä merkitä kalenteriin.

Kilpailutoiminta on ollut osin pysähdyksissä. Ulkomaisten arvokilpailujen osalta on edelleen olemassa tiettyä epävarmuutta lukuisten matkustusrajoitusten ja nopeasti muuttuvan koronatilanteen johdosta. On kuitenkin tärkeää, että toiminnassamme noudatamme edelleen kulloinkin voimassa olevia viranomaisten ohjeita. Toivotaan, että vuoden mittaan päästään lähemmäksi normaalia toimintaa.

Nuorisotoiminta painopisteenä

Nuorisotoiminta on tänä vuonna painopisteenämme, ja tavoitteena on järjestää monipuolista nuorille suunnattua toimintaa vuoden aikana. Myös nuorten kesäleiri on suunnitteilla. Liiton jäsenmääriä tarkasteltaessa kasvua on tällä hetkellä ainoastaan kaikkein vanhimmissa ikäluokissa, joten meidän on kiinnitettävä huomiota lajin vetovoimaisuuteen myös nuorten parissa.

Sukeltaminen Ojamolla

Lohjan kaupungin vetovoimalautakunta käsitteli 15.12.2020 Ojamolla sukeltamista Ojamon Tekniikkasukeltajat ry:n aloitteesta ja vetovoimalautakunta palautti asian uuteen valmisteluun. Kokouksen pöytäkirjassa osoitettiin Sukeltajaliitolle mahdollista roolia tulevaisuudessa sukellustoiminnan hallinnoijana.

Liiton hallitus käsitteli aihetta, ja Liitto valmistautuu asiaan. Liiton hallitus päätti erillisen kaivossukellusvaliokunnan perustamisesta, johon nimitettiin Marko Kauppinen, Petri Laaksonen, Sami Paakkarinen ja Jani Santala. Liiton koulutuspäällikkö Mika Rautiainen toimii valiokunnan sihteerinä. Ari-Pekka Hakulinen Liiton hallituksesta toimii jatkossa myös kaivossukelluksen vastuualueella. Tiedotamme lisää asian edetessä.

Strategia ja Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Hallitus haluaa muistuttaa, mitä tavoitteita Sukeltajaliitolla on tällä strategiakaudella. Myös Liiton uuteen Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan on hyvä tutustua ja linkittää se myös seuran sivustolle. Liitto seuroineen on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta sen kaikissa muodoissa.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään Teams-kokouksena 6.3.2021.

Hallitus toivottaa jäsenilleen oikein hyvää alkanutta vuotta!

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 5.1.2021

Ehdota Vuoden parasta

Onko sinun sukellusseurasi Vuoden paras? Löytyykö teiltä Vuoden paras norppa, kouluttaja tai peräti sukeltaja?

Ehdota Vuoden parasta, ja perustele ehdotus hyvin. Valinnan tekee Sukeltajaliiton hallitus, ja palkinnot jaetaan Sukeltajaliiton kevätkokouksessa. Ehdota Vuoden parasta 31.1. mennessä.

Ehdota Vuoden parasta tällä lomakkeella.


Julkaistu 5.1.2021

Sukeltaminen COVID-19-infektion jälkeen

Vajaassa vuodessa on saatu paljon uutta tietoa COVID-19-infektiosta ja sen paranemisesta. Sukeltamisen aloittamiseen sairastetun infektion jälkeen on saatu suositukset, jotka julkaistiin arvostetuimmassa sukelluslääketieteen lehdessä syyskuussa 2020. Tässä lyhyesti pääpiirteet suomeksi.

COVID-19-infektiolla on kolme pääkohdetta, jotka ovat kaikki ongelmallisia sukeltajan kannalta. Tulehdusvaste aiheuttaa keuhkovaurion, jolloin hengityskaasujen vaihto häiriintyy ja paranemisvaiheessa syntyy arpeutumista, mikä voi vaikuttaa kaasujen vapaaseen liikkumiseen ja ns. ansailman syntymiseen. Nämä puolestaan huonontavat fyysistä suorituskykyä, altistavat sukeltajan keuhkopöhölle ja lisäävät riskiä keuhkorepeämälle sukellettaessa paineistetulla kaasulla. Sydän- ja verenkiertoelimistö kärsii tulehdusvasteen lisäksi myös hyytymisjärjestelmän aktivoitumisesta, ts. veritulppariski on lisääntynyt. Tulehdusvaste voi vaurioittaa sydänlihasta ja siten huonontaa sen toimintakykyä.

Sukelluskelpoisuuden arvioiminen riippuu sairastetun COVID-19-infektion vaikeusasteesta. Lähtökohtaisesti arviointia ei kannata tehdä ennen kuin sukeltaja on omasta mielestään ”entisessä kunnossaan” infektion jälkeen. Tähän voi valitettavasti mennä useita kuukausia, jopa vuosi.

Lievän infektion (kotihoitoinen) jälkeen tarkastuksessa kliinisen tutkimuksen lisäksi tarvitaan spirometria-tutkimus sekä keuhkokuva (rtg tai TT), mahdollisesti myös kliininen rasitustesti. Keskivaikean infektion (sairaalahoito, mutta ei teho-osasto) jälkeen arviossa tarvitaan edellisten lisäksi myös sydänfilmi ja mahdollisesti sydämen ultraäänitutkimus sekä kliininen rasituskoe, jossa mitataan myös hapeuttumista (saturaatiota). Vaikean infektion (tehohoitoa vaatinut) jälkeen lisätutkimuksina edellisten lisäksi on sydänvaurion merkkiaineiden tutkiminen verestä.

COVID-19-infektion kohdalla, kuten sukeltamisessakin, ennaltaehkäisy ja turvaohjeiden noudattaminen ovat tärkein asia, jotta voi jatkaa harrastustaan turvallisesti.

Anne Räisänen-Sokolowski, LT, sukellus- ja ylipainelääketieteen erityispätevyys


Julkaistu 22.12.2020

Toimiston joululoma

Toimisto on suljettuna 24.12.-3.1. Toivotamme hyvää joulunaikaa ja onnea vuodelle 2021!


Julkaistu 22.12.2020

Sukeltaminen Ojamon kaivoslammella

Sukeltaminen Lohjan Ojamon kaivoslammella on herättänyt harrastajien keskuudessa voimakasta julkista keskustelua, ja tilanteeseen on haettu muutosta. Sukeltajaliitto on vuoden 2020 alkupuolelta asti pyrkinyt toimimaan asiassa sovittelijana ja edistämään keskusteluyhteyttä eri osapuolten välillä. Liitto myös toimitti Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnalle marraskuussa kirjelmän, jossa kerroimme haluavamme edistää toimivia malleja sekä toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kirjelmässä myös esitimme toiveen, että Ojamon kaivoksessa sukellustoiminta organisoitaisiin jatkossa toimintamallilla, joka mahdollistaa kaivoksen hyödyntämisen mahdollisimman laaja-alaisesti ja tasavertaisesti kaikille eri sukellusalan toimijoille, ovat ne sitten sukellusseuroja tai sukellusalan yrityksiä.

Lohjan kaupungin vetovoimalautakunta on 15.12.2020 käsitellyt asiaa Ojamon Tekniikkasukeltajat ry:n aloitteesta, ja vetovoimalautakunta on palauttanut asian uuteen valmisteluun. Pöytäkirjan kirjauksen mukaisesti ”Paikka on Suomen mittakaavassa niin poikkeuksellinen, että siellä tapahtuvan sukellusharrastustoiminnan hallinto ja koordinointi tulisi olla riittävän ison ja toimintansa vakiinnuttaneen yhdistyksen, kuten esimerkiksi Sukeltajaliitto ry:n hallinnassa. Täten voidaan varmistaa turvallisuusmääräykset täyttävä, kaikille tasapuolisesti avoin sukellusharrastustoiminta yhteistyössä sekä Meriturvan että Luksian kanssa.”

Sukeltajaliitto on valmis ryhtymään toimenpiteisiin asiassa, mikäli sillä on vahva harrastajien tuki. Liitto selvittää mahdollisia jatkotoimenpiteitä hyvän lopputuloksen löytämiseksi.


Julkaistu 21.12.2020

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun tuloslistan virhe korjattu

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun 2020 tuloslistoissa sarjassa D1 ovat kahden kuvaajan pisteet vaihtuneet erehdyksessä. Virheellä ei ole vaikutusta D-sarjan tai kokonaiskilpailun mitalisijoihin. Virhe on korjattu ja korjatut dokumentit lisätty muiden tulosdokumenttien joukkoon. Pahoittelemme virhettä.

Kokonaiskilpailun tulos ja A-sarja, makro

B-sarja, normaali/laajakulmakuvat, joissa esiintyy sukeltaja

C-sarja, normaali/laajakulmakuvat, joissa ei esiinny sukeltajaa

D-sarja, kala

E-sarja, teema "vertical"


Julkaistu 14.12.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti Teams-kokouksen 12.12.2020.

Jäsenkysely

Osana Liiton strategian toteutumisen arviointia toteutetaan vuoden lopussa koko jäsenistöä koskeva kysely. Ensi vuoden puolella toteutetaan seuroille kohdennettu kysely ja erillinen harrastuksen jatkuvuutta mittaava kysely hiljattain peruskurssin käyneille.

Kasvu kannattaa – Sukeltajaliiton kasvuohjelma 2019-2020 saa jatkoa

Sukeltajaliitto lanseerasi tammikuussa 2019 kasvuohjelman. Mukaan pääsi ilmoittautumalla ohjelmaan 30.4.2019 mennessä. Mukaan lähteneet seurat (11) jaettiin lähtötasonsa mukaisesti kolmeen kategoriaan, ja onnistumisesta luvattiin palkita palauttamalla seuralle sen jäsenmäärän kasvusta Liiton saama euromäärä (Liiton maksut) takaisin koulutustukena tai perusvälinepaketteina. Ohjelman tavoitteena on tukea ja aktivoida seurojen koulutus- ja harrastustoimintaa.

Alustavien tulosten mukaan viisi seuraa olisi pääsemässä omaan kasvutavoitteeseensa. Vuosi 2020 on ollut haasteellinen koronatilanteesta johtuen, kun erilaiset rajoitukset ovat osin vaikuttaneet seurojen toimintaan. Hallitus teki päätöksen jatkaa kasvuohjelmaa vuosina 2021-2022, ja ohjelmaan liittymisestä tiedotetaan alkuvuonna.

Ohjepäivityksiä

Hallitus hyväksyi päivityksiä seuraaviin ohjeisiin:
• CMAS Two Star Instructor -järjestämisohje (CMAS-standardin päivitykseen liittyvät muutokset)
• CMAS Three Star Instructor -järjestämisohje (CMAS-standardin päivitykseen liittyvät muutokset)
• Kouluttajakoulutuksen uusi toimintamalli (M3-kouluttajien korvausten maksamiseen liittyvä muutos)
• Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje

Päivitykset astuvat voimaan 1.1.2021. Kurssit, jotka on aloitettu vanhojen ohjeiden voimassaollessa voidaan viedä loppuun aloitushetkellä voimassa olleiden ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet on julkaistu www.sukeltaja.fi -sivulla Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus. Päivitetyt kohdat on merkitty ohjeisiin sinisellä värillä.

”12 kuukauden säännön" joustaminen korona-aikaan

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleisessä koulutusohjeessa sanotaan: "Mikäli aika kurssin aloittamisesta kurssin hyväksyttyyn läpäisemiseen ylittää 12 kuukautta, CMAS-kouluttaja voi edellyttää oppilaalta lisäsuorituksia ja kertauskoulutusta, mikä voi aiheuttaa oppilaalle lisäkustannuksia."

Tämän seurat ja kouluttajat usein tulkitsevat niin, että kurssin suoritusta ei voi jatkaa, kun 12 kuukautta tulee täyteen. "12 kuukauden säännön" tarkoitus ei kuitenkaan ole estää kurssin jatkumista tarvittaessa pidempäänkin, vaan sen tarkoitus on mahdollistaa lisäsuoritusten teettäminen kurssin venyessä silloin, kun oppilaan tiedot ja taidot eivät enää ole ajan tasalla.

Varsinkin korona-aikaan kurssit saattavat käytännön syistä venyä pidemmällekin kuin 12 kk mittaisiksi. Tämä on täysin sallittua.

Dyykki-oppimisympäristöön on ollut pakko määritellä joku päättymisaika kursseille. Dyykki-toteutus sulkeutuu automaattisesti, kun 12 kuukautta kurssin perustamisesta tulee täyteen. Mikäli näin käy ja kurssisuorituksia on vielä kesken, kouluttajan tulee olla yhteydessä Riku Verkkomäkeen, joka avaa kurssin uudelleen ja pidentää sen aukioloaikaa halutulla tavalla.

Ensiapu- ja hapenantopätevyydet Sukeltajaliiton kurssivaatimuksissa

Sukeltajaliiton ohjeissa edellytetään useita kursseja koskien voimassaolevia hätäensiapu- ja hapenantopätevyyksiä yhtenä kortituksen ja kortin uusinnan ehdoista. DAN on on kuitenkin ohjeistanut, että pandemian vuoksi maallikkojen ensiapukoulutuksia ei pidä järjestää.

Tässä tilanteessa Sukeltajaliiton hallitus on päättänyt tilapäisesti joustaa vaatimuksista, etteivät ne koulutukset ja kortinuusinnat, missä edellytetään voimassaolevaa ensiapupätevyyttä pysähtyisi kokonaan. Sukeltajaliiton hallituksen päätöksellä pandemian aikana voidaan kortituksia ja kortinuusintoja jatkaa myös ilman em. pätevyyksien voimassaoloa, sillä edellytyksellä, että järjestämisohjeissa vaadittavat ensiapupätevyydet hoidetaan kuntoon jälkikäteen kun pandemiatilanne on mennyt ohi.

Sukeltajaliiton hallituksen päätös on tilapäinen ja voimassa vain siihen saakka, jolloin ensiapukoulutuksia voi taas turvallisesti järjestää.

Kestävän kehityksen suunnitelma 2021

Liitto laatii ensi vuonna kestävän kehityksen suunnitelman. Sen ensi vaiheen tavoitteissa näkyvät sukellusta koskevien ISO 21416:2019 (Recreational diving services - Requirements and guidance on environmentally sustainable practices in recreational diving ja ISO 21417:2019 (Recreational diving services - Requirements for training on environmental awareness for recreational divers -standardien sisältämät kokonaisuudet. Liitto tavoittelee näiden sisällyttämistä EUF sertifiointiinsa tulevaisuudessa.

 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään Teams-kokouksena 16.1. Hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen rauhallista ja koronaturvallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2021.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 7.12.2020

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun voitti Pekka Tuuri

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun 2020 on voittanut Pekka Tuuri pistein 730. Toiseksi sijoittui Ruotsin Niklas Nilsson pistein 502 ja kolmanneksi Ruotsin Johan Sundelin pistein 497.

Suomalaisista osallistujista kymmenen parhaan joukossa olivat myös Tommi Pasanen sijalla 6 ja Patrik Grönqvist sijalla 10.

Kilpailuun ilmoitettiin yhteensä 453 kuvaa 35 kuvaajalta, mikä on suunnilleen sama määrä kuin aiempina vuosina. Tuomareina toimivat sukelluskuvaajat Mika Saareila ja Mikko Saareila sekä merikuvaaja Petri Porkola.

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun järjestää vuorovuosin kukin pohjoismainen sukellusliitto. Tämän vuoden kilpailun järjesti Sukeltajaliitto, ja vuoden 2021 järjestäjämaa on Norja. Järjestäjän tulee julkaista kisakutsu maaliskuun aikana.

Katso kaikki tulokset ja kunkin sarjan 20 parasta kuvaa

Kokonaiskilpailun tulos ja A-sarja, makro

B-sarja, normaali/laajakulmakuvat, joissa esiintyy sukeltaja

C-sarja, normaali/laajakulmakuvat, joissa ei esiinny sukeltajaa

D-sarja, kala

E-sarja, teema "vertical"

 

Sukeltajaliitto onnittelee voittajia! Lämmin kiitos kaikille osallistujille ja tuomaristolle!


Julkaistu 7.12.2020

Vuoden sukelluskuvia 2020 valittiin kaksi

Vuoden sukelluskuvat valittiin PM-kilpailuun osallistuneiden suomalaisten kuvaajien töiden joukosta. Ensimmäistä kertaa tämän tunnustuksen saa kaksi kuvaa: Pekka Tuurin ”Kellot Helisevät” ja Tiina Törmäsen ”Ruska”.

Tuomaristo halusi näyttää kaksi erilaista näkökulmaa sukellusharrastukseen. Näinä poikkeusaikoina emme voi matkustaa ulkomaan kohteille, mutta kotimaan vedet tarjoavat paljon mahdollisuuksia sukellusseikkailuihin. Samalla voimme suunnitella ja haaveilla tulevista ulkomaan sukelluksista, kun tilanne ne jälleen sallii.

Katso Vuoden sukelluskuvat 2020 ja tuomariston kommentit

Sukeltajaliitto onnittelee voittajia! Lämmin kiitos kaikille osallistujille ja tuomaristolle!


Julkaistu 3.12.2020

Sukellustietoa myös venäjäksi

Sukeltaja.fi-sivustolle on lisätty venäjänkielinen osio. Venäjäksi löytyvät mm. yhteystiedot ja perustietoa Suomessa sukeltamisesta. Haluamme, että mahdollisimman moni Suomessa asuva löytää sukellusharrastuksen pariin. Myös sukeltaville matkailijoille Suomi voi olla kiinnostava kohdemaa.


Julkaistu 27.11.2020

Uppopallosarja keskeytetään vuoden loppuun asti

Koronavirustilanteen vuoksi Sukeltajaliiton uppopallon sarjatoiminta on päätetty keskeyttää vuoden loppuun asti. Joukkueita tullaan informoimaan, kun sarjatoiminnan käynnistäminen uudelleen on taas mahdollista.

Koronavirustilanne on huonontunut lähes kaikkialla Suomessa ja aiheuttaa nyt jatkuvia muutoksia rajoituksiin eri puolilla maata. Uusimaa ja Päijät-Häme ovat tällä hetkellä taudin leviämisvaiheessa ja useampi alue taudin kiihtymisvaiheessa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulle on tänään ilmoitettu tiukoista rajoituksista seuraavaksi kolmeksi viikoksi. Muun muassa kaikki kunnan sisäliikuntatilat mukaan lukien uimahallit tullaan sulkemaan. Paikalliset rajoitukset vaikuttavat suoraan seurojen toimintaan, kun hallivuorot eivät enää ole käytössä.

Haluamme edelleen muistuttaa vastuullisesta toiminnasta. Vaikka hallivuorot eivät enää olisi käytössä, aktiiviharrastajien sukelluskausi jatkuu edelleen. Muistattehan noudattaa kaikessa sukellustoiminnassa ja esimerkiksi seurojen täyttöpaikoilla edelleen yleisiä ohjeistuksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Koronan ehkäisyssä yksinkertaisilla arjen asioilla on merkitystä: mikäli sinulla on minkäänlaisia koronavirukseen viittaavia oireita, älä harrasta, vaan mene testiin. Muista turvavälit, pese kädet, käytä maskia ja lataa koronavilkku.


Julkaistu 23.11.2020

Uusia koronaohjeistuksia ja -rajoituksia 23.11. alkaen pääkaupunkiseudulle

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 19.11.2020, että pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto ovatkin antaneet koronaepidemian leviämisvaiheen takia uusia rajoituksia ja suosituksia.

Sisätiloissa tapahtuva yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta keskeytetään 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi, 13.12.2020 asti. Myöskään aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita tai alueellista sarjatoimintaa ei järjestetä samana ajanjaksona. Rajoituksilla pyritään rauhoittamaan tautitilanne ja välttämään tiukempien ja laajamittaisempien rajoitusten tarve.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Myös yksityistilaisuuksissa on syytä noudattaa suosituksia, eikä yli 10 hengen yksityistilaisuuksia tulisi järjestää.

Joukkuelajina Sukeltajaliiton lajeista uppopalloon kohdistuu nyt siis uusia rajoituksia, ja harrastusmuotoinen yli 20-vuotiaiden uppopallotoiminta tulee laittaa tauolle. Rajoitus ei koske sellaista aikuisten harrastustoimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan. Rajoitukset eivät myöskään koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Kaikki lasten ja nuorten liikunta- ja urheilutoiminta voi jatkua toistaiseksi normaalisti.

Suomen Olympiakomitea päivittää säännöllisesti sivuilleen ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksesta liikuntaan ja urheiluun

https://www.olympiakomitea.fi/2020/11/20/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/


Julkaistu 10.11.2020

Uusi syvyyssukelluksen Suomen ennätys

Vapaasukeltaja, Freediving Team of Finlandin jäsen Matti Eronen teki uuden syvyyssukelluksen Suomen ennätyksen 62 metriä luokassa CWT-bifins. Kilpailuluokassa sukelletaan syvyyttä stereoräpylöillä. Eronen paransi entistä Antero Joen nimissä ollutta ennätystä metrillä.

Ennätys syntyi vapaasukellusjärjestö AIDAn kilpailuissa Egyptissä 9.11.

Sukeltajaliitto onnittelee!


Julkaistu 21.10.2020

Seuratukea myös vähävaraisten lasten ja nuorten tukemiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Haku vuodelle 2021 avataan marraskuussa.

Uutena tukimuotona on vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukeminen. Tuki voi kohdentua harrastusmaksuihin tai esimerkiksi välinehankintoihin: välineet hankitaan seuran omistukseen ja niitä lainataan vähävaraisten lasten ja nuorten käyttöön.

Seuratukihakemus tehdään Suomisport-palvelussa. Hakijalta vaaditaan tunnistautuminen, jonka voi tehdä vain seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Tunnistautuminen tehdään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sukeltajaliiton koulutuspäällikkö ja nuorisopäällikkö auttavat seuroja hakuprosessissa, ota yhteyttä mika.rautiainen at sukeltaja.fi tai heli.halava at sukeltaja.fi.

Lue tarkemmat hakuohjeet OKM:n sivuilta.


Julkaistu 12.10.2020

Yhdessä samanarvoisesti

Puheenjohtaja Tero Lehtonen esitteli Liiton syyskokouksessa 10.10. Sukeltajaliiton uusitun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Tavoitteemme on, että jokainen voi olla sukellusharrastuksessa mukana hyvillä mielin. Sukelluksen pariin on helppo tulla ja seurat tarjoavat miellyttävän ja turvallisen paikan harrastaa. Harrastajana pääsee myös vaikuttamaan päätöksentekoon ja halutessaan toimimaan vapaaehtoisena monenlaisissa tehtävissä sekä seuroissa että Liitossa.

Graafikko Elina Rajalan sympaattiset kuvat kertovat olennaisen suunnitelman sisällöstä. Suunnitelma kuvineen tullaan viemään sukeltaja.fi-sivustolle.


Julkaistu 12.10.2020

Laatusertifikaatti Sukeltajaliiton koulutuksille

Sukeltajaliiton pitkäjänteinen työ suomalaisten sukelluskurssien kehittämisessä on palkittu laatusertifikaatilla. Sukeltajaliiton laitesukelluskoulutusten ISO-standardien mukaisuus auditoitiin syksyllä 2020, ja nyt niillä Sukeltajaliiton kursseilla, joita vastaava ISO-standardi on olemassa, voidaan käyttää laadun merkkinä EUF Certification -tunnusta.

Sukelluskoulutuksen ISO-standardit

EUF (European Underwater Federation) ja itävaltalainen standardisoimisjärjestö Austrian Standards International ovat luoneet yhteistyössä auditointijärjestelmän, jonka kautta sukelluskoulutusjärjestöillä on mahdollisuus saada sertifikaatti omaan koulutusjärjestelmäänsä kuuluvien kurssien vastaavuuksista ISO-standardeihin. ISO-standardit määrittelevät sukelluskoulutusten sisältöä ja laatua ja helpottavat eri sukelluskoulutusjärjestöjen myöntämien korttien vertailemista.

Laatukriteerit korostuvat koko ajan enemmän urheilu- ja liikuntatoimintaa arvioitaessa. Sukelluksen EUF-sertifikaatit antavat viestin, että ulkopuolinen taho on arvioinut materiaalien ja toiminnan laadun ja todennut sen kansainvälisten standardien tasoa vastaavaksi. Sertifiointiprosessi oli myös arvokas työkalu Sukeltajaliiton materiaalien ja järjestelmien kehittämisessä.

Sertifioidut kurssit

Sukeltajaliiton koulutusohjelmassa olevista kursseista sertifikaatin saivat seuraavat kurssit:

 • CMAS One Star Diver
 • CMAS Three Star Diver
 • CMAS One Star Instructor
 • CMAS Enriched Air Nitrox Diver
 • CMAS Nitrox Gas Blender
 • CMAS Trimix Gas Blender

Sertifioituilta kursseilta myönnettäviin kortteihin lisätään EUF Certification -logo Sukeltajaliiton ja CMAS:n logojen rinnalle. Sertifikaattien ylläpitämiseksi auditointi uusitaan viiden vuoden välein.

Lisätietoja EUF-sertifioinnista löytyy osoitteesta https://www.austrian-standards.at/en/products-solutions/certification/service-certification/euf-certification


Julkaistu 10.10.2020

Syyskokousuutisia

Sukeltajaliiton syyskokous pidettiin lauantaina 10.10. Forssassa, Viihdeuimala Vesihelmessä. Kokous järjestettiin yhteistyössä 20-vuotisjuhlia viettävän Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura GummiWihta ry:n kanssa. Kokoukseen saapui paikan päälle vain pieni joukko jäseniä, mutta kokousta oli mahdollisuus seurata livestriimin kautta. Liiton syyskokouksessa noudatettiin maskisuositusta koronatilanteen vuoksi.

Palkitsemisia

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto jaettiin HYLYT-hankkeelle, ja kiertopalkinnon vastaanotti tarkastaja Markus Santasalo Suomen Ympäristökeskus SYKE:stä. HYLYT-hankkeessa puhdistetaan laivanhylkyjä öljystä. Hanke on osa Suomen hallituksen vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Mukana hankkeessa on laaja joukko toimijoita; hankkeen vetovastuu on Suomen Ympäristökeskuksella.

Ari-Pekka Arponen vastaanotti mittavista ansioistaan Vapepa-sukellustoiminnassa Vapepan myöntämän erikoisluokan kultaisen ansiomitalin vuosisoljella. Huomionosoituksen jakoi valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen Suomen Punaisesta Rististä.

Ajankohtaisia asioita

Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen piti katsauksen ajankohtaisista asioista.

Koronatilanne

Koronaepidemiatilanne on syksyn mittaan kiihtynyt koko maassa. Liitto tukeutuu toiminnassaan virallisiin suosituksiin. Myös alueelliset suositukset tulee huomioida toiminnassa ja tarvittaessa tulee reagoida nopeasti.

10.10. Seinäjoelle suunniteltu uppopallon sarjakierros peruttiin, koska Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on antanut suosituksen, että joukkueurheilua ja joukkueurheilun kilpailutoimintaa suositellaan tauottamaan 31.10.2020 saakka.

Laatuauditointi

Viime viikonloppuna saatiin päätökseen pitkä prosessi, kun Liiton laitesukelluksen koulutusjärjestelmää auditoitiin laitesukelluskouluttajakurssilla Eerikkilässä. Monta askelta oli otettu ennen tätä tapahtumaa, ja Tero Lehtonen kiittikin kaikkia koulutusjärjestelmän ja koulutusmateriaalien kehittämistyössä mukana olleita.

Kouluttajakurssin käytännön harjoituksen seuraaminen oli osa auditointiprosessia, jossa varmistetaan, että Liitto todella toimii omien ohjeistustensa mukaisesti. Kaikki dokumentit ja mm. hallinnon prosessi oli käyty läpi jo etukäteen etäyhteyden avulla. Saimme paljon kiitosta hyvästä valmistautumisestamme auditointiin. Jatkossa Liiton myöntämissä korteissa tulee näkymään EUF Certified -tunnus niiden kurssien osalta, joita auditointi koski. Voimme olla ylpeitä siitä, että voimme näin osoittaa sukelluskoulutuksemme laatua.

Jäsenetuna pääsy Dyykkiin koko jäsenistölle

Sähköinen Dyykki-oppimisympäristö on otettu hyvin vastaan, ja se palvelee jo monien kurssien opetuksessa. Sukeltajaliitto tarjoaa vuoden 2021 alusta jäsenetuna kaikille pääsyn avoimiin materiaaleihin Dyykissä.  Esimerkiksi jos olet suorittanut P2-kortin, pääset jatkossa Dyykissä kertaamaan asioita, kun sinulla on aina ajantasainen päivittyvä sähköinen lukuversio käytössäsi. Tulemme tiedottamaan jäsenistöä asiasta. Dyykissä olevien sisältöjen rikastaminen on jatkuva prosessi.

Uusi terveysselvityslomake käyttöön

Sukeltajaliitto ottaa 1.11.2020 alkaen käyttöön uuden sukeltajien terveysselvityslomakkeen. Se on kansainvälisesti valmisteltu, ja monet organisaatiot ovat ottaneet sen jo käyttöön. Liiton sivuille kootaan usein kysytyt kysymykset -osio, joka helpottaa siirtymävaiheessa uuden lomakkeen käyttöönotossa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tero Lehtonen esitteli Sukeltajaliiton uusitun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. 

Talouden näkymät

Saamamme valtionavun suuruus tulevaisuudessa on kysymysmerkki. Valtio kompensoi Veikkauksen tuottojen vähenemisen ensi vuonna kokonaan edunsaajille, mutta tämä täyskompensaatio on kertaluonteinen. Meidän tulee huolehtia taloudenpidosta tarkasti. Ensi vuodelle on kuitenkin uskallettu laatia poikkeuksellisesti alijäämäinen budjetti, koska oma pääomamme on hyvällä tasolla ja tältä vuodelta on siirtynyt tapahtumia ensi vuoteen.

Kokouksen viralliset asiat

Kokous hyväksyi esityksen vuoden 2021 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Hallitukseen valittiin uusia jäseniä erovuoroisten tilalle seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Liiton puheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle Tero Lehtonen. Hallituksen jäseniksi valittiin Ari-Pekka Hakulinen Savonlinnasta, Janne Kaasinen Lahdesta (uusi) ja Tuomo Palevaara Riihimäeltä. Muita ehdokkaita ei ollut. Hallituksessa jatkavat kauden 2021 jäsenet Markus Aarnio Vantaalta, Matti Eronen Varkaudesta, Mari Marjakuusi Helsingistä ja Jorma Poikolainen Hyvinkäältä.

Liiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 valittiin Hannu Sohlman, KHT Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajiksi Pricewaterhouse Coopers Oy, tilintarkastusyhteisö. Liiton toiminnantarkastajaksi tilikaudelle 2021 valittiin Jyrki Lukkarinen ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Leinonen.

Seuratuen haku alkaa

Seurojen edustajia muistutettiin, että OKM:n myöntämän Seuratuen hakuaika aukeaa tänä vuonna marraskuussa. Seuroja kannustetaan olemaan aktiivisia ja olemaan yhteydessä Liiton toimistolle Heli Halavaan tai Mika Rautiaiseen, jotka ohjaavat seuroja hakemusten tekemisessä.

Kokouspäivä jatkuu edelleen GummiWihdan 20-vuotispäivän ohjelmalla, ja toimintaa on päivän kuluessa myös altaassa.

Kokouksen tallenne on katsottavissa Youtubessa kahden viikon ajan.


Julkaistu 7.10.2020

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto 2020 laivanhylkyjen öljynpuhdistustyölle

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto on myönnetty HYLYT-hankkeelle, jossa puhdistetaan laivanhylkyjä öljystä. Hanke on osa Suomen hallituksen vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Suomen merialueet ovat tunnettuja hylyistään. Uppoavassa aluksessa voi olla runsaasti öljyä, joka hylyn ruostuessa saattaa vapautua mereen ja aiheuttaa merkittäviä ympäristöriskejä.

Hylkyjen saneerausta on tehty jo 1990-luvulta lähtien. Toiminta on kehittynyt suunnitelmalliseksi ja järjestelmälliseksi, ja se edellyttää useiden eri tahojen yhteistyötä. Harrastesukeltajat ovat tehneet ilmoituksia, jos ovat havainneet öljyvuotoja hylkykohteilla sukeltaessaan. Saneerattu hylky on ympäristölle turvallinen, mielenkiintoinen sukelluskohde ja myös keinotekoinen riutta, joka ylläpitää monimuotoista elämää.

HYLYT-hanke

HYLYT-hankkeen tavoitteena on varmistaa, että öljyntorjunnasta vastaavilla viranomaisilla ja teknisillä toimijoilla on tarvittava osaaminen ja valmius hylkyjen aiheuttamien ympäristöriskien hoitamiseen. Hankkeessa on tähän mennessä poistettu öljyt kolmesta hylystä ja neljäs puhdistustyö on tulossa. Hankkeessa myös laaditaan ehdotusta hylkyjen seurantaan ja saneerausten suorittamiseen, jotta hylkyjen muodostama riski meriluonnolle saataisiin minimoitua.

HYLYT-hanketta vetää Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hanketta koordinoi Ympäristöministeriö ja ohjausryhmä, johon kuuluvat em. tahojen lisäksi jäsenet Merivoimista, Rajavartiolaitoksesta, Traficomista ja Museovirastosta. Hankkeeseen on osallistunut myös laaja joukko sukeltajia mm. kotimaisista sukellusalan yrityksistä: Sampo Dive Oy, Badewanne Oy, Subzone Oy ja MD Maritime Diving Oy. Hylkyjen imulaitteistojen koulutuksista on huolehtinut JJ-Tekniikka. Yhteistyötä on tehty myös Wärtsilän Oyj Ab:n kanssa.

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto on kiertopalkinto. Jukka Nurmisen kuvaaman ”Jurmon kivet” -taulun on lahjoittanut John Nurmisen Säätiö. Palkinto jaetaan Sukeltajaliiton syyskokouksessa 10.10. Forssassa. Palkinnon vastaanottaa saneerauspäällikkö Markus Santasalo.

 

Lisätietoja palkitsemisesta:

Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, Sukeltajaliitto ry sari.nuotio at sukeltaja.fi , puh. +358 40 5256336

Lisätietoja HYLYT-hankkeesta:

Hankkeen projektipäällikkö Jorma Rytkönen, jorma.rytkonen at ymparisto.fi , puh. +358 40 180 1447

 

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto: Sukeltajaliitto haluaa nostaa huomion kohteeksi ympäristönsuojelulliset asiat ja jakaa palkinnon tapahtumalle, kampanjalle, perinteelle tai muulle toiminnalle, jossa myös sukeltajilla on ollut tärkeä rooli.Sukeltajaliitto haluaa kiinnittää huomiota ympäristön tilaan, roskaamiseen, muovien käyttöön ja vahvistaa yhteistyön voimaa erilaisissa ympäristöhankkeissa. Sukeltajaliitto haluaa myös tehdä aiempaa näkyvämmäksi sukeltajien ympäristön hyväksi tekemää työtä ja lisätä sen arvostusta.Aiemmat saajat: 2016 Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma, VELMU, 2017 Pelastakaa Kaukajärvi ry, 2018 Aurajoen siivoustempaus sukeltaen -tapahtuma, 2019 Ismo Marttinen.


Julkaistu 7.10.2020

Liiton syyskokousta voi seurata etänä

Sukeltajaliiton syyskokous pidetään la 10.10. Forssassa klo 12 alkaen. Kokous striimataan, ja sitä voi seurata täältä. Striimi on nähtävillä Sukeltajaliiton Youtube-kanavalla kahden viikon ajan kokouksen jälkeen.

Virallinen osallistuminen on mahdollista vain paikan päällä.

Kokouksessa muun muassa jaetaan Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto, valitaan puheenjohtaja ja jäseniä hallitukseen ja päätetään vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Kokousasiakirjat löytyvät materiaalipankista.


Julkaistu 11.9.2020

Kutsu Sukeltajaliiton syyskokoukseen

Tervetuloa Sukeltajaliiton syyskokoukseen Forssaan 10.10.2020

Paikka: Viihdeuimala Vesihelmi, Eteläinen Puistokatu 2, 30420 Forssa

Aika: Klo 12:00

Valtakirjojen tarkastus klo 11:15–11:45

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä äänioikeutettua jäsentä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen ja jolla on jäsenyhdistyksen nimenkirjoittajan antama valtakirja. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut esityslistalla esitetyt asiat. Hallitusvaaliin ehdolle asettuneiden tiedot sekä muut kokousmateriaalit tallennetaan Liiton kotisivuille: Materiaalipankki -> hallinnolliset dokumentit -> syyskokous -> 2020.

Syyskokoukseen pyydetään ilmoittautumaan Liiton tapahtumakalenterissa. Lounastarjoilun järjestämiseksi ja riittävän väljän kokoustilan varmistamiseksi ilmoittautumiset pyydetään tekemään 27.9. mennessä.

Ohjelma alkaa klo 12

Epävirallinen osuus:

-      palkitsemisia mm. Sukeltajaliiton ympäristöpalkinnon jakaminen

-      ajankohtaiset asiat, kuullaan Liiton uudistuneesta Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta

Viralliset asiat esityslistan mukaan.

Kokous pyritään mahdollisuuksien mukaan striimaamaan, mutta virallisten kokousedustajien tulee osallistua kokoukseen paikan päällä.

Päivä jatkuu kokouksen jälkeen lounaalla ja GummiWihdan 20-vuotisjuhlaohjelmalla, jonne kokousvieraat ovat lämpimästi tervetulleita! Katso lisätiedot tapahtumakalenterista.

 

Tervetuloa Forssaan!

Sukeltajaliiton hallitus


Julkaistu 8.9.2020

Sukelluslajeissa häirinnälle nollatoleranssi – urheiluyhteisö toimii yhdessä häirintää vastaan

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on julkaissut 8.9.2020 tutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää, ovatko urheilijat kokeneet tai havainneet seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää viimeisen viiden vuoden aikana urheilutoiminnassa. Sukeltajaliiton kilpalajien urheilijat olivat mukana kyselyssä.

 

Tutkimuksen tausta

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 48 lajiliiton 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat urheilijat (vuonna 2003 tai aiemmin syntyneet.) Kysely lähti vuodenvaiheessa 2019–2020 noin 160 000 urheilijalle ja vastauksia saatiin 9018. Näin laaja tutkimushanke seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä urheilussa on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja kokoluokaltaan merkittävä myös kansainvälisesti katsoen.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä monin tavoin aina epäasiallisesta seksuaalissävytteisestä puheesta ja vihjailusta fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisen henkilön sukupuolesta.

 

Häirinnän vastainen työ yhdistää urheiluyhteisön

Häirinnän vastainen työ on tiivistynyt urheilujärjestöissä viimeisten vuosien aikana. Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma ottaa vahvasti kantaa turvallisen urheilun puolesta. Erityisesti Et ole yksin -palvelu on hyvä esimerkki urheilujärjestöjen välisestä yhteistyöstä häirinnän kitkemiseksi. Myös aiheeseen liittyviä koulutuksia on järjestetty tihenevään tahtiin.

– Työtä turvallisen urheilun eteen on tehty, mutta sitä tulee jatkossa tehdä yhä voimakkaammin ja viestin tulee kulkeutua laajamittaisesti koko urheilun kentälle ja urheilijoille asti, painottaa Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

– On erinomaista, että SUEK yhdessä lajiliittojen kanssa on tehnyt häirinnästä laajan tutkimuksen, jonka avulla saamme lisätietoa tärkeän työn pohjaksi. Urheilijoiden ääni on kuultu, toteaa Salonen.

Salosen mukaan ensiarvoisen tärkeää on, että hyvät, jo olemassa olevat työkalut saadaan kaikkien tietoisuuteen ja vietyä käytäntöön yli lajirajojen. Tämän lisäksi urheiluyhteisössä on valmisteilla useita uusia toimenpiteitä turvallisen toimintaympäristön parantamiseksi, kuten Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus, sovittelumenettely sekä urheiluyhteisön yhteinen kurinpitojärjestelmä.

– Jatkamme vahvaa yhteistyötä lajiliittojen kanssa ja käymme yksityiskohtaisesti läpi toimenpiteet, joiden avulla lajeissa on hyvä panostaa turvallisuuteen. Tutkimuksen perusteella myös puhumisen kulttuuriin tulee puuttua, jotta saadaan kitkettyä häiritsevä puhe pois pukukopeista, kentiltä ja saleista, Salonen summaa.

 

Sukelluslajit

Sukelluslajeista kyselylinkki lähti 141:lle kilpailulisenssin hankkineelle harrastajalle. Kahdeksan (8) henkilöä vastasi kyselyyn. Pienen vastaajamäärän ja vastaajien anonymiteetin suojelemiseksi Sukeltajaliitto ei saa tietää lajikohtaisia vastauksia. On kuitenkin tärkeää, että lajeistamme saatiin vastauksia ja sukelluslajien urheilijat ovat halunneet vastata tutkimukseen ja tuoda kokemuksiaan esille.

Sukeltajaliitto suhtautuu sukupuoliseen tai seksuaaliseen häirintään tai hyväksikäyttöön erittäin vakavasti. Sukeltajaliiton eettiset ohjeet velvoittavat kaikkia puuttumaan tilanteeseen, mikäli häirintää tai epäilystä sellaisesta esiintyy, kertoo Sukeltajaliiton toiminnanjohtaja Sari Nuotio.

– Häirinnän vastaisen työ on itsestään selvä osa Liiton vastuullisuustyötä. Häirinnälle tulee olla nollatoleranssi ja jokaiselle tulee taata turvallinen harrasteympäristö sukelluksen parissa, Sukeltajaliiton puheenjohtaja Tero Lehtonen painottaa.

Liiton eettisiin ohjeisiin on päivitetty toimintatapaohjeita ja muistutettu Väestöliiton Et ole yksin- palvelusta, jonne voi ottaa luottamuksellisesti yhteyttä ja keskustella ammattilaisen kanssa. Sukeltajaliitto tulee jatkossa myös edellyttämään ohjaajiltaan, kouluttajiltaan ja valmentajiltaan Olympiakomitean yhteistyössä lajiliittojen kanssa kehittämän Turvallinen toimintaympäristö urheilussa -verkkokoulutuksen suorittamista.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että urheilijat eivät välttämättä tunne lajiliittojen toiminpiteitä häirinnän estämiseksi. Sukeltajaliitto tulee tehostamaan viestintäänsä tähän liittyen.

Sukeltajaliitto julkaisee 10.10. syyskokouksessa päivitetyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka tavoitteissa on myös vahvistaa sitä, että sukellustoiminnassa jokaisella on hyvä olla toiminnassa mukana. Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä syrjintä ja rasismi eivät millään muotoa kuulu sukelluskulttuuriin.

Linkki Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimukseen     

Muistutamme myös palveluista, jotka ovat koko urheiluyhteisön käytössä:

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa voi keskustella mahdollisista häirintätapauksista ammattilaisen kanssa.

SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia.

 

Urheiluyhteisön työkaluja häirinnän kitkemiseksi löytyy mm. seuraavista linkeistä:


Julkaistu 7.9.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 5.9. Helsingissä, osa hallituksen jäsenistä oli mukana etäyhteydellä.

Liiton syyskokous Forssassa 10.10.

Liiton hallitus valmisteli syyskokousasioita ja päätti myös Sukeltajaliiton ympäristöpalkinnon saajasta. Palkinto jaetaan syyskokouksessa.

Syyskokousta isännöi 20-vuotisjuhlia viettävä Syrjäytyneiden Sukeltajien Sauna- ja sukellusseura GummiWihta Ry. Kokous järjestetään Forssassa Viihdeuimala Vesihelmessä, ja kokousedustajat kutsutaan mukaan seuran juhlapäivän viettoon. Myös altaalla on ohjelmaa, johon myös kokousedustajien toivotaan osallistuttavan. Tarjolla on lounasta ja osallistujia pyydetään etukäteen ilmoittautumaan Liiton kalenterissa. Syyskokous pyritään mahdollisuuksien mukaan striimaamaan. Virallisten kokousedustajien tulee kuitenkin osallistua kokoukseen paikan päällä.

Ehdolle hallitusvaaliin

Liiton syyskokouksessa käydään hallitusvaali. Kolme hallituksen jäsentä sekä Liiton puheenjohtaja ovat erovuorossa. Tällä hetkellä ehdolle ovat asettuneet Liiton nykyinen puheenjohtaja Tero Lehtonen jatkamaan sekä nykyiset hallituksen jäsenet Ari-Pekka Hakulinen ja Tuomo Palevaara niinikään jatkokaudelle.

Hallituksen koko on Liiton toimintasäännön mukaan joustava: puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan jäsentä. Pyydämme jäseniämme edelleen miettimään hallitustyöskentelystä kiinnostuneita henkilöitä ja ohjaamaan heitä täyttämään ehdolleasettumislomakkeen. Hallitustyöskentely tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan lajiimme. Tehtäviin valituilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua, ja heillä on keskeinen rooli sukelluslajimme eri osa-alueiden kehittämisessä. Tarvittaessa lisätietoja antaa Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen p. 040 868 2520.

DAN Europe jatkaa vakuutuskumppaninamme, sukeltajavakuutuksesta syyskampanja

Sukeltajaliitto jatkaa yhteistyötä DAN Europen kanssa myös ensi vuonna. Tarjoamamme jäsenvakuutus ja kilpailulisenssit tulevat heidän kauttaan. Haluamme kiinnittää jäsenten huomiota vakuutusturvaan, ja tarjoamme nyt syyskaudella vakuutuksen ottaville sukeltajavakuutuksen edulliseen kampanjahintaan. Vakuutus on voimassa vuoden loppuun.

Korona vaatii huomiotamme edelleen

Sukellustoiminta on käynnistynyt kevään hiljaiselon jälkeen, ja etenkin ulkona avovesillä ja maauimaloissa toimiessa on päästy hyvin tekemiseen kiinni. Korona kuitenkin on edelleen keskuudessamme, ja se vaatii jatkuvaa huomiota. Kansainvälisen toiminta on pysähtynyt, ja esimerkiksi kilpalajien arvokilpailut siirtyvät ensi vuoteen.

Toiminnassamme tulee huomioida valtakunnalliset ohjeistukset. Turvaväleistä tulee edelleen pitää kiinni ja hyvää hygieniaa noudatettava. Sukellustukialuksilla tai leiriolosuhteissa toimittaessa esimerkiksi liian tiivis majoittuminen ei ole suositeltavaa ja tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Sukellustoiminta itsessään voidaan usein toteuttaa etäisyyksiä pitäen, mutta matkustaminen, majoittuminen ja ruokailuolosuhteet voivat aiheuttaa riskejä.

Koronavilkku-sovelluksen avulla jokainen voi itse osallistua ja vaikuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Sukeltajaliitto suositteleekin jokaiselle koronavilkun lataamista omaan kännykkäänsä. Sukeltajaliitto on jakanut kevään aikana paljon sukellukseen liittyvää koronaohjeistusta Uutisissa. Korona-ohjeistusta muualla:

https://www.suh.fi/toiminta/koronavirustartuntojen_ehkaiseminen_uimahalleissa_ja_uimarannoilla

https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

https://www.daneurope.org/news-covid19-10recommendations-fi 

Seurasydän sykkii tänäkin syksynä

Sukeltajaliitto seuroineen on mukana Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteisessä Seurasydän-kampanjassa. Koronan vuoksi kuluva vuosi on ollut poikkeuksellisen haasteellista aikaa urheiluseuroille. Seurasydän-kampanja liputtaa seuratoimintaa ja seuratoiminnan tuomaa yhteisöllisyyttä, jota kaikki jäimme etenkin keväällä kaipaamaan. Yhteisöllisyys on yksi suomalaisen seuratoiminnan kantavista  voimista ja tänä vuonna ehkä tärkeämpää kuin koskaan. Seurasydän kuvastaa rakkautta omaa seuraa kohtaan ja kertoo siitä, mitä kaikkea hyvää seuran ihmiset ympärilleen luovat. Seurat eivät toimisi ilman ihmisiä, jotka ovat mukana täydellä sydämellään.

Kampanja huipentuu #seurapaitapäivään tiistaina 29.9.2020. Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan – laitetaan sukellus näkymään vahvasti tässä eri lajien yhteisessä kampanjassa!
#seurasydän

 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 8.10. Teams-kokouksena.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 2.9.2020

Opiskeluapurahaa urheilijoille

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun. Apurahat lukuvuodelle 2020-2021 ovat haettavissa syyskuun ajan. Haku avautuu 1.9.

Täyden URA-apurahan määrä on 3000 euroa ja se maksetaan kahdessa osassa, joulukuussa 2020 ja maaliskuussa 2021. Apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana vain syys- tai kevätlukukaudeksi.

Sukelluslajien urheilijoille on aiempina vuosina myönnetty apurahaa.

Yksityiskohtaista tietoa apurahan myöntämisperusteista ja linkki apurahan hakulomakkeeseen.


Julkaistu 24.8.2020

Muutoksia toimiston palveluaikoihin

Toimiston puhelinpalveluaika on 24.8. alkaen arkisin klo 10-14, ja pyydämme keskittämään puhelut tälle ajalle. Yhä suurempi osa yhteydenotoista tulee sähköpostitse, joten näin varmistetaan, että myös sähköposteihin ja niissä esitettyihin kysymyksiin pysytään vastaamaan nopeasti. Etenkin Dyykki-oppimisympäristön käytön opettelu herättää paljon kysymyksiä, joihin pyrimme vastaamaan mahdollisimman nopeasti.

Noudot toimistolta

Jos toimistolta täytyy noutaa jotakin, pyydämme tekemään sen ensisijaisesti tiistaisin tai torstaisin klo 8-16 tai sovittuna aikana. Toimistotiloihin ei ole vapaata pääsyä, joten sovi jäsenpalvelun kanssa noudosta etukäteen.

Toimiston henkilökunta työskentelee osin etänä Suomen hallituksen suosituksen mukaan.

Ota yhteyttä:
p. 09 3481 2258
office@sukeltaja.fi


Julkaistu 15.8.2020

Kevätkokousuutisia

Sukeltajaliiton vuoden 2020 kevätkokous pidettiin keväällä vallinneiden koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi vasta 15.8. Kokous järjestettiin Helsingissä Sporttitalossa, ja poikkeuksellisesti kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta.

Palkittuja

Kokouksessa palkittiin Vuoden parhaat, jotka oli julkistettu jo huhtikuussa ja jaettiin muita huomionosoituksia.

Vuoden sukeltaja: Juha Nurminen, Merisukeltajat ry

Vuoden seura: Sukellusseura Ahti ry

Vuoden norppaseura: Sukellusseura Vesikot ry

Vuoden norppa: Alpert Aro, GummiWihta ry

Vuoden norppaohjaaja: Saana Tuuri, Sukellusseura Vesikot ry

Vuoden sukelluskouluttaja: Teemu Virtanen, Riihimäen Urheilusukeltajat ry

Vuoden räpyläuimari: Laura Lähteenkorva, Tampereen Urheilusukeltajat ry

Vuoden sukelluskalastaja: Kim Jaatinen, Sukellusseura Calypso ry

Vuoden vapaasukeltaja: Mikko Niemeläinen, Cetus Espoo ry, Biosukeltajat ry

Vuoden uppopalloilija: Kira Suomalainen, Tampereen Urheilusukeltajat ry 

Vuoden Vapepa-sukeltaja: Jouni Pesonen, Hämeenlinnan Sukeltajat ry

CMAS P4-kortti luovutettiin Tapani Kallioniemelle ja Erno Olkkoselle. Kari Savolaiselle luovutettiin Liiton standaari.

Heli Halavalle jaettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kultaisin ristein.

Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen kertoi ajankohtaisista asioista.

Sääntömääräiset asiat

Liiton vuosikertomus ja tilinpäätöstiedot julkistettiin jo huhtikuussa. Varsinaisessa kokouksessa esitettiin vuoden 2019 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto ja päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Vuoden 2021 jäsenmaksut vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti:

Jäsenyhdistykset

 • aikuiset 28,00 euroa (2006 tai ennen syntyneet)  
 • norpat 14,00 euroa  (2007–2014 syntyneet)      
 • kuutit 0 euroa (2015 tai sen jälkeen syntyneet)
 • rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta
  Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa)

Muut:            

henkilöjäsenen jäsenmaksu 28,00 euroa 

tukijäsen 1000 euroa 

yhteisöjäsen 100 euroa  - ja sen päälle yhteisöjäsen maksaa jokaisesta henkilöstä, jonka haluaa liittää Liiton jäsenyyden piiriin saman ikäryhmään perustuva jäsenmaksun kuin seuroillakin on.

Kokous ei valinnut ehdollepanotoimikuntaa. Hallitus ei esittänyt ehdollepanotoimikunnan valitsemista, koska toimikunnan työskentelyaika jäisi kovin lyhyeksi. Hallitus aloitti jo keväällä toimenpiteet ehdokkaiden löytämiseksi ja jatkaa työtä. Jäseniä pyydetään edelleen hakemaan hallitustyöskentelystä kiinnostuneita henkilöitä ja kannustamaan heitä asettumaan ehdolle täyttämällä tämän lomakkeen.

Kokous hyväksyi Liiton toimintasääntömuutoksen. Sääntömuutos oli PRH:n ennakkotarkastama ja hyväksymä ja uusi toimintasääntö tulee voimaan heti. Kokous hyväksyi myös Liiton kurinpitosääntöön tehdyt muutokset hallituksen esityksen mukaisesti ja myös ne tulevat voimaan heti.

Ilmoitusasioissa muistutettiin Liiton syyskokouksesta, joka järjestetään 10.10. Forssassa. Kokousta isännöi 20-vuotta täyttävä Syrjäytyneiden sukeltajien sauna- ja sukellusseura GummiWihta ry.  Sukeltajaliitto on mukana Helsingissä 29.8.  järjestettävässä Aware-tapahtumassa. Liiton toimisto on siirtymässä koronavirustilanteen vuoksi takaisin osittaiseen etätyöhön ja tulemme informoidaan uusista toimiston palveluajoista.


Julkaistu 4.8.2020

Ilmoittaudu Liiton kevätkokoukseen 9.8. mennessä

Sukeltajaliiton kevätkokous 15.8. lähestyy, viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.8. Käsittelyssä on mm. ensi vuoden Liiton jäsemaksuista päättäminen sekä Liiton toimintasäännön muutos.

Kokous järjestetään Helsingissä Sporttitalolla ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä. Seuran valtakirjan haltijan tulee ilmoittautua kokoukseen etukäteen sukeltaja.fi kalenterissa viimeistään 9.8. Ilmoita lisätiedoissa, osallistutko etänä vai paikan päällä.

Etäosallistujien tulee 9.8. mennessä lähettää skannattu valtakirja. Myös paikan päälle tulevien toivotaan lähettävän valtakirja etukäteen, jottei tarvitse järjestää valtakirjantarkastusta ja pystymme paremmin välttämään lähikontakteja.

Etäkokouksen valmistelu vaatii aikaa ja sen vuoksi on asetettu määräaika ilmoittautumiselle.

Kutsu kevätkokoukseen ja muut kokousmateriaalit


Julkaistu 3.8.2020

Uppopallon sarjakutsu kaudelle 2020-2021 julkaistu

Uppopallon kauden 2020-2021 sarjakutsu on julkaistu. Kaudella pelataan miesten SM-sarjaa, 1. divisioonaa sekä yhdistettyä nuorten ja naisten sarjaa. Sarjakutsu ja ilmoittautumislomake löytyvät Materiaalipankista.

Sukeltajaliiton toiminnassa noudatetaan Suomen hallituksen, THL:n ja Olympiakomitean suosituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Seuraamme virukseen liittyvää ohjeistusta aktiivisesti ja tiedotamme kanavillamme mahdollisista muutoksista.


Julkaistu 28.7.2020

Eliel Kilkistä sukelluskalastuksen suomenmestari

Viikonloppuna kisattiin sukelluskalastuksen SM-mitaleista Kuopion Suvasvedellä. Kilpailu oli ensimmäinen sisävesillä käyty SM-tason kilpailu.Tapahtumaa isännöi Kuopion Urheilusukeltajat ry.

Osallistujia on 40, ja mukana oli myös yksi nainen. Kilpailu käytiin uimalla. Kolea ja tuulinen sää verotti saalista, ja moni jäi kokonaan ilman kalaa.

Parhaiten kalasti Eliel Kilkki Calypso ry:stä, ja suoritus palkittiin SM-kultamitalilla. Hopealle kalasti Kim Jaatinen samasta seurasta ja pronssia vei Matti Pyykkö Team Kampela ry:stä.

Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille osallistujille sekä kisatalkooväelle!

Tuloksia ja kuvia kisaviikonlopulta 


Julkaistu 9.7.2020

Toimiston kesäaukiolo

Sukeltajaliiton toimisto palvelee heinäkuussa ma-to klo 10-14 ja elokuussa arkisin 8-15. Toimisto on suljettuna 13.-26.7. 

Hyvää sukelluskesää!


Julkaistu 10.6.2020

Vapepa-sukeltajakurssi ja yhteistoimintaharjoitus Kuopiossa 25.-27.9.2020

Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunta on päättänyt järjestää keväältä perutun Vapepa-sukeltajakurssin sekä sen yhteydessä yhteistoimintaharjoituksen syyskuussa 2020. Harjoitukseen (su 27.9.) osallistuvat poliisi, pelastuslaitos, Suomen lentopelastusseura (Kuopion lentäjät), Suomen meripelastusseura (Kuopion järvipelastajat), Vapepan paikallistoimikunnan hälytysryhmät sekä sukeltajakurssin oppilaat.

Kurssille voivat ilmoittautua sellaisetkin henkilöt, jotka eivät ilmoittautuneet kevään kurssille. Kurssille voivat nyt ensimmäistä kertaa osallistua myös vapaasukellustoiminnassa olevat harrastajat, jotka täyttävät osallistumisvaatimukset.

Järjestelyissä huomioidaan voimassa olevat korona-tilanteeseen liittyvät ohjeet ja määräykset.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 31.8. mennessä sukeltaja.fi Tapahtumakalenterissa.


Julkaistu 9.6.2020

Sukeltajan Itämeri - mukana Itämeripäivässä 27.8.

Itämeripäivää vietetään 27.8. Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi. Päivän tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme sekä tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Juhlinnan lisäksi Itämeripäivän tarkoituksena on lisätä tietoa meren monimuotoisesta luonnosta, kulttuurista ja historiasta.

Haluamme olla mukana Itämeripäivässä sillä ainutlaatuisella tavalla, johon vain sukeltajat pystyvät: näytämme muillekin, mitä meren aaltojen alla piilee ja millainen on sukeltajan Itämeri.

Keräämme jäseniltämme sukelluskuvia, ja niitä julkaistaan Itämeri-galleriana kaikkien iloksi ja ihmeteltäväksi itameripaiva.fi-sivustolla myöhemmin kesällä. Kuva voi olla sukelluskuva tai pintakuva, josta välittyy, millaista on harrastaa sukellusta Itämeren vesissä.

Lähetä kuvasi 27.7. mennessä. Lue tarkemmat ohjeet Tapahtumakalenterista.

itameripaiva.fi


Julkaistu 3.6.2020

Kutsu Sukeltajaliiton kevätkokoukseen Helsinkiin 15.8.


Tervetuloa Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen Helsinkiin, Sporttitalolle.

Aika: 15.8.2020 klo 12.00 

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki

Koronavirustilanne on Suomessa mennyt parempaan suuntaan ja kokoontumisrajoituksia on lievennetty 1.6. alkaen. On vielä epävarmaa, millainen tilanne on elokuussa, mutta varaudumme siihen, että kokous voidaan järjestää paikan päällä erityisjärjestelyin. 

Haluamme tarjota myös etäosallistumismahdollisuuden ja suosittelemme sitä, ettei paikalla oleva henkilömäärä kasvaisi tässä tilanteessa liian suureksi.

Ohjeita kokoukseen osallistumiseksi

 • kokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen Liiton kalenterissa viimeistään 9.8. ilmoittaen lisätiedoissa, osallistuuko etänä vai paikan päällä

 • jotta voidaan välttyä tarpeettomilta lähikontakteilta, skannatut valtakirjat pyydetään toimittamaan 9.8. mennessä sähköpostilla: sari.nuotio at sukeltaja.fi

 • niille, jotka ovat ilmoittautuneet osallistumaan etäyhteyden kautta, lähetetään kutsu Teams-kokoukseen viimeistään 13.8. edellyttäen, että valtakirja on toimitettu

 • henkilöjäsenillä on Liiton sääntöjen mukaan läsnäolo- ja puheoikeus Liiton kokouksissa. Äänioikeutta henkilöjäsenellä ei ole. Henkilöjäsenten toivotaan osallistuvan etäyhteydellä kokoukseen

 • kokoukseen ei tule saapua paikan päälle, jos on vähäisiäkin hengitystie- tms. flunssan tai muun sairauden oireita.

Jotta kokous saadaan vietyä läpi sujuvasti

 • päätösasioiden osalta, pyydämme jäseniä tutustumaan ennalta kokousmateriaaleihin huolellisesti

 • toivomme jäsenten kommentoivan sähköpostitse etukäteen samalla kun lähettävät valtakirjan, mikäli he eivät ole hyväksymässä hallituksen esityksiä, jotta voidaan varautua mahdollisiin äänestyksiin ja arvioida tilaisuuden kestoa
   
 • pyydämme, jos mahdollista, valitsemaan etäyhteydellä osallistuvaksi kokousedustajaksi henkilön, jolle Teamsin käyttö on jo ennalta tuttua

 • etäosallistujille annetaan ennen kokouksen alkua ohjeet, miten toimitaan kokouksen aikana
   
 • kokoukseen ilmoittautuneille paikalle tuleville kokousedustajille lähetetään 13.8. sähköpostilla saapumisohjeet ja lisätietoja kokouksen järjestelyistä.

Vuoden 2019 parhaat kutsutaan kevätkokoukseen vastaanottamaan palkintonsa.

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja, joka siis pyydetään toimittamaan etukäteen edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja. 

Hallitus esittää vuoden 2021 jäsenmaksuihin aikuis- ja norppajäsenten sekä henkilöjäsenten osalta maltillisia 1,00/0,50 euron korotuksia. Hallitus perustelee korotusta erityisesti Liiton verkkopalveluiden kehittämisellä.

Ehdotus vuoden 2021 jäsenmaksuiksi:  

Jäsenyhdistysten osalta:

 • aikuiset 28,00 euroa (2006 tai ennen syntyneet)   
 • norpat 14,00 euroa (2007–2014 syntyneet)       
 • kuutit 0 euroa (2015 tai sen jälkeen syntyneet)
 • rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa)

Muut:

 • henkilöjäsenen jäsenmaksu 28,00 euroa tukijäsen 1000 euroa 
 • yhteisöjäsen 100 euroa, jonka lisäksi yhteisöjäsen maksaa jokaisesta henkilöstä, jonka haluaa liittää Liiton jäsenyyden piiriin saman, ikäryhmään perustuvan, jäsenmaksun kuin muillakin on.

Hallituksen esitys vuoden 2019 vuosikertomukseksi on jo huhtikuussa julkaistu Liiton kotisivuilla ja se löytyy myös www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Hallinnolliset dokumentit > Kevätkokous > 2020. Tilinpäätöstiedot löytyvät vuosikertomuksesta.

1.1.2018 voimaan tullut Liiton toimintasääntö löytyy www.sukeltaja.fi / materiaalipankki / säännöt ja ohjeet -kansiosta. Kevätkokoukselle tuodaan päätettäväksi Liiton toimintasäännon muutos. Ehdotus uudeksi toimintasäännöksi löytyy kokousmateriaaleista, muutokset näkyvät merkittyinä. Toimintasääntömuutos on jo hyväksytty PRH:n ennakkotarkastuksessa. Myös Liiton kurinpitosääntöihin on tehty toimintasääntömuutoksesta johtuen muutoksia, ja kevätkokoukselle esitetään hyväksyttäväksi myös kurinpitosäännön muutos. 

Koska kevätkokous järjestetään poikkeusoloista johtuen vasta elokuussa, hallitus on jo käynnistänyt ehdokkaiden haun syyskokouksen hallitusvaaliin. On toki vielä mahdollista asettaa ehdollepanotoimikunta kevätkokouksessa, mikäli kokous niin päättää.

Tapaamisiin Helsingissä tai tällä kertaa myös etänä,      

 

Sukeltajaliiton hallitus


Julkaistu 1.6.2020

Kimmo Lahtinen AIDAn varapuheenjohtajaksi

Kimmo Lahtinen on valittu kansainvälisen vapaasukellusjärjestö AIDAn varapuheenjohtajaksi. Lahtinen toimi AIDAn puheenjohtajana vuosina 2010-2015. Sukeltajaliitto onnittelee!


Julkaistu 1.6.2020

Tukes on havainnut puutteita täyttöpaikoilla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on tehnyt valvontakäyntejä sukelluspullojen ja värikuula-aseiden painepullojen täyttöpaikoille. Täyttöpaikoissa on havaittu paljon turvallisuuspuutteita. Raportti tarkastuskäyntien tuloksista on julkaistu Tukesin sivuilla.

Sukelluspullojen täyttöpaikan on täytettävä voimassa olevat viranomaismääräykset. Täyttöpaikka on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta.

Tarkastuslaitoksen on arvioitava täyttöpaikka ennen sen käyttöönottoa ja sen jälkeen vähintään 6 vuoden välein. Täyttöpaikkoja ja niiden tarkastamista koskevat vaatimukset perustuvat Painelaitelakiin (1144/2016). Tarkastuslaitoksen on arvioitava, voidaanko täyttöpaikan laitteistolla täyttää sukelluspullot oikein ja turvallisesti ja onko täyttäjä pätevä. 

Tukes on julkaissut verkkosivuillaan täyttöpaikkojen turvallisuutta koskevaa ohjeistusta: 

Uutta täyttöpaikkaa perustettaessa on suositeltavaa olla yhteydessä tarkastuslaitokseen jo suunnitteluvaiheessa. Myös Sukeltajaliitto on neuvonut seuroja täyttöpaikka-asioissa ja mm. pyydettäessä antanut lausuntoja. Seurat ovat myös kiitettävästi toimittaneet Sukeltajaliitolle tietoa siitä, mihin asioihin tarkastuslaitosten tekemissä arvioinneissa ja Tukesin valvontakäynneillä on kiinnitetty huomiota.

Sukeltajaliiton koulutusohjelmassa on käytössä seoskaasujen täyttämiseen pätevöittävät CMAS Nitrox Gas Blender ja CMAS Trimix Gas Blender -kurssit, joihin on valmiina sekä järjestämisohje että oppilasmateriaali Dyykki-oppimisympäristössä.

Paineilmapullojen täyttämiseen pätevöittävän CMAS Compressor Operator -kurssin suomenkielinen järjestämisohje on jo julkaistu, ja kursseja voi järjestää ohjeen pohjalta käyttäen tukimateriaalina mm. kompressorin käyttöohjeita, Tukesin ohjeita jne. Kurssin oppilasmateriaali valmistuu Dyykki-oppimisympäristöön vuoden 2021 aikana.

 


Julkaistu 27.5.2020

Ehdolle Sukeltajaliiton hallitukseen

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 10.10.2020 valitaan jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Liiton jäsenten jäsenineen (huom. myös yhteisöjäsenet) toivotaan miettivän keskuudestaan sopivia henkilöitä tähän tehtävään.

Koska Liiton kevätkokous on suunniteltu järjestettäväksi koronaviruspandemian vuoksi vasta 15.8., Liitos hallitus on päättänyt käynnistää ehdokkaiden etsinnän poikkeusoloissa ilman ehdollepanotoimikunnan asettamista. Vetoammekin erityisesti seuroihimme hyvien ehdokkaiden löytämiseksi. Ilman osaavaa ja toimivaa hallitusta ei toimintamme ole mahdollista. 

Näkemys Liiton toiminnasta, Liiton ja koko lajimme kehittämisestä ja koko Suomen sukelluspiirien verkottumisen osalta on hyväksi, kuten myös käsitys paikallisista tarpeista sukellustoiminnan edistämiseksi. Tärkein kriteeri, kuten sukeltamisessa ylipäänsä, on halu ja innostus tehdä yhdessä!

Hallituksen jäseniltä toivotaan aktiivista otetta ja mahdollisuutta antaa aikaansa. Hallituspaikka tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan lajiimme. Tehtäviin valituilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua, ja heillä on keskeinen rooli sukelluslajimme eri osa-alueiden kehittämisessä.

Sukeltajaliitto ry, hallitus vuonna 2020

Nykyisen hallituksen kokoonpano on seuraava:

• puheenjohtaja Tero Lehtonen. Erovuorossa

• jäsenet Ari-Pekka Hakulinen, Kimmo Korja, Tuomo Palevaara. Erovuorossa

• jäsenet Markus Aarnio, Matti Eronen, Mari Marjakuusi ja Jorma Poikolainen. Jatkavat v. 2021

Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

1.1.2018 voimaan tulleen Liiton toimintasäännön mukaan hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja ja 6–8 jäsentä. Syyskokous päättää hallituksen jäsenten kokonaismäärän. Varapuheenjohtajat (2 kpl) valitaan hallituksen keskuudesta, hallituksen toimesta vuoden alun järjestäytymiskokouksessa, vuodeksi kerrallaan.

Hallituspaikka (mukaan lukien puheenjohtaja) on kaksivuotinen. Hallitus kokoontuu muutaman kerran vuodessa fyysisesti ja muuten etäyhteyksin.

Seurojen jäsenet, seurojen hallitukset ja Liiton valiokunnat/liittokouluttajat, Yhteisöjäsenet: Onko tiedossanne henkilöitä, jotka sopivat työskentelemään Liiton hallituksessa? Ehdolle asettumiseen ei tarvita seuran virallista esitystä, vaan kuka tahansa hallitustyöskentelystä kiinnostunut voi itse asettua ehdolle vaaliin.

Täytä hakemuksesi tästä linkistä

Ehdokkaiden hakemukset julkistetaan koosteena Sukeltajaliiton verkkosivuilla, jotta seurojen hallitukset voivat tehdä omat päätöksensä ennen Liiton vaalikokousta.

Liiton sääntöjen mukaan ehdotuksen hallituksen jäseneksi voi tehdä vielä syyskokouksessakin. Se ei ole paras tapa, koska ehdokkaalla ei ole silloin mahdollisuutta laajempaan tunnettuuteen. Toivommekin, että ehdokkaat täyttävät sähköisen hakemuslomakkeen hyvissä ajoin ennen syyskokousta.

Mahdolliset tiedustelut hallitustyöskentelystä: Tero Lehtonen, p. 040 868 2520   tero.lehtonen at sukeltaja.fi, Sukeltajaliitto ry:n puheenjohtaja 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

 

Sukeltajaliitto ry:n hallitus


Julkaistu 26.5.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti 25.5. Teams-kokouksen.

Liiton toimintaa käynnistetään erityisjärjestelyin

Suomessa eletään edelleen poikkeusoloissa tavoitteena koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen ja riskiryhmien suojeleminen. Valtioneuvoston periaatepäätöksen 6.5.2020 mukaisesti urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin, mikä mahdollistaa myös lajinomaisen harjoittelun käynnistämisen ulko- ja sisäliikuntapaikoilla. Harjoittelun tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä.  Kaikessa sukellukseen liittyvässä harrastus- ja kilpailutoiminnassa tulee noudattaa edellä mainittua kokoontumisrajoitusta ja kaikessa toiminnassamme tulee välttää toimintatapoja, jotka lisäävät koronaviruksen tartuntariskiä.

Sukeltajaliiton hallitus linjasi eilen kokouksessaan, että 1.6. alkaen Liiton urheiluvaliokunnan alainen toiminta sekä Liiton koulutustoiminta voivat käynnistyä erityisjärjestelyin, kun huomioidaan tarvittavat toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toimiston henkilökunta jatkaa edelleen etätöissä Suomen hallituksen suositusten mukaisesti.

Kunkin lajiryhmän ja valiokuntiemme tulee toiminnassaan huomioida, että noudatamme Suomen hallituksen ja AVI:n linjauksia.

On jokaisen omalla vastuulla, että harrastustoimintaan ei osallistuta missään roolissa, mikäli on pieniäkään koronavirusinfektioon viittavia oireita tai jos itse kuuluu Covid-19 viruksen kannalta johonkin riskiryhmään. Lähikontaktien määrä on tarpeen pitää mahdollisimman pienenä ja harjoittelun ja sukellustoiminnan toteutua mahdollisimman samoissa ryhmissä. Huolellista käsihygieniasta huolehtimista on jatkettava, eikä kavereita tule halailla eikä yläfemmoja jaella, vaikka tavataan tauon jälkeen ja iloitaan onnistumisista.

Harjoitusleireille ja kilpailutapahtumiin osallistuville tulee antaa toimintaohjeet siitä, miten lähikontakteja vältetään ja koronaviruksen leviämisen ehkäisystä huolehditaan. Jokaisella tulee olla henkilökohtaiset varusteet ja esimerkiksi juomapullot ja pyyhkeet.  Jos ryhmän jäsenellä todetaan koronatartunta tai sitä on syytä epäillä, on noudatettava viranomaisten ohjeita ryhmän jäsenten karanteenin asettamisesta. 

Olympiakomitean sivuilta löytyy jatkuvasti päivittyvää tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista urheiluun.

Sukeltajaliitto on viimeksi 20.5. julkaissut seuroille ohjeita sukellus- ja koulutustoiminnan järjestämisestä ja pyydämme tutustumaan niihin.

Laitesukelluksen SM-taitokilpailut peruttu

Koronatilanteen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi Rovaniemen Urheilusukeltajat on perunut 3.10. suunnitellut Laitesukelluksen SM-taitokilpailut. Tapahtuma siirtyy vuoteen 2021 ja tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Kevätkokous järjestetään elokuussa

Koronavirustilanteen johdosta hallitus on päättänyt, että Liiton kevätkokous järjestetään lauantaina 15.8. Helsingissä. Kokoukseen tulee ilmoittautua ennalta, jotta tiedämme osallistujien määrän ja pystymme varmistamaan riittävät väljät olosuhteet kokoustilassa. Etäosallistuminen kokoukseen on myös mahdollista. Hallitus tulee antamaan jäsenille tarkempaa informaatiota kokouksen järjestelyistä. Vuoden parhaiden palkitsemiset tuodaan myös kevätkokoukseen.

Ehdolle Sukeltajaliiton hallitukseen

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 10.10. valitaan jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Liiton jäsenten jäsenineen (huom. myös yhteisöjäsenet) toivotaan miettivän keskuudestaan sopivia henkilöitä tähän tehtävään. Koska Liiton kevätkokous on suunniteltu järjestettäväksi koronaviruspandemian vuoksi vasta 15.8., Liitos hallitus on päättänyt käynnistää ehdokkaiden etsinnän poikkeusoloissa ilman ehdollepanotoimikunnan asettamista. Vetoammekin erityisesti seuroihimme hyvien ehdokkaiden löytämiseksi. Ilman osaavaa ja toimivaa hallitusta ei toimintamme ole mahdollista. Ehdolle voi asettua täyttämällä sähköisen lomakkeen.

Hyväksyttyjä järjestämisohjeita

Sukeltajaliiton hallitus on hyväksynyt CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin järjestämisohjeeseen päivityksiä, jotka astuvat voimaan 1.6.2020.

Tärkein uusi asia on, että kouluttajien, joilla on vähintään CMAS Advanced Nitrox Diver -kortti tai sitä korkeampi tekniikkasukelluskortti (tai vastaava toisen koulutusjärjestön kortti) ei enää tarvitse suorittaa CMAS-nitroksikouluttajan näyttökoetta. Heidän seuransa voi hakea heille CMAS Nitrox Instructor -kouluttajaoikeuksia laitesukellusvaliokunnalle esitetyllä kirjallisella hakemuksella.

Vanhojen ohjeiden aikana aloitetut kurssit voidaan viedä loppuun vanhojen ohjeiden mukaisesti.

Sukeltajaliiton hallitus on hyväksynyt uuden CMAS Sidemount Diver -kurssin Sukeltajaliiton valikoimaan.

Kurssin tavoitteena on toimia perusopetuksena avovedessä tapahtuvaan sidemount-sukeltamiseen kaiken tasoisille sukeltajille. Kurssin aikana kehitetään ymmärrystä sidemount-sukelluksen ideologiasta ja mahdollisuuksista sekä kehitetään niitä käytännön taitoja, joita tarvitaan avovedessä tapahtuvien sidemount-sukellusten tekemiseen.

CMAS Sidemound Diver Instructor ‐kouluttajanimitystä haetaan kirjallisella hakemuksella Sukeltajaliiton laitesukellusvaliokunnalta. Kurssin e-oppimismateriaali on työn alla. Nyt kun järjestämisohje on hyväksytty, työryhmä pystyy viimeistelemään materiaalin käyttöön otettavaksi. Materiaalin valmistumisesta ilmoitetaan erikseen.

Uudet ohjeet löytyvät Liiton sivuilta www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus

CMAS One Star Instructor -kurssille edullisesti

Sukeltajaliitto on jo pidempään valmistellut ISO/EUF-sertifikaatin hakemista niille Sukeltajaliiton laitesukelluskoulutusjärjestelmään kuuluville kursseille, joita koskien on olemassa ISO-standardit. Asia alkaa olla nyt ajankohtainen.

Sukeltajaliiton laitesukellusvaliokunta järjestää 18.-20.9. ja 2.-4.10.2020 Eerikkilän urheiluopistolla Tammelassa. Kurssin hinta 240 euroa on poikkeuksellisen edullinen, koska kurssin jälkimmäisen viikonlopun aikana suoritetaan Sukeltajaliiton ISO/EUF-sertifiointiin liittyvää auditointia.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Liiton tapahtumakalenterista.

Luonto-osuuskunta Willimieli Liiton yhteisöjäseneksi

Luonto-osuuskunta Willimieli hyväksyttiin Liiton yhteisöjäseneksi. Willimielen tavoitteena on tarjota jäsenseuroillemme apua sukelluskoulutuksen järjestämisessä. Kaikilla seuroilla ei ole riittävästi omia kouluttajia tai sen tasoisia kouluttajia, että pystyisivät itse vetämään kaikkia Liiton koulutusohjelmasta löytyviä CMAS-koulutuksia, ja tällaisissa tilanteissa Willimieli voi tulla avuksi. Rakentavan yhteistyön kautta on mahdollista löytää hyviä toimintamalleja, jolla voidaan rikastaa oman seuran toimintaa.

Turvallista kesää

On hyvä muistaa, että poikkeusolojen vallitessa avun saaminen vesillä tai maalla voi kestää normaalia kauemmin. Pelastus- ja lääkintäviranomaiset priorisoivat nyt terveydenhoidon resursseja, joten pientäkin riskinottoa sukellusharrastuksen vuoksi kannattaa kaikin keinoin välttää. Kesä on jo aivan ovella. Iloitaan siitä, huolehditaan toisistamme ja nautitaan harrastuksestamme turvallisesti.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään Teams-kokouksena tarvittaessa 13.8. ja sen jälkeen 5.9.

 

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi

 


Julkaistu 20.5.2020

Sukellus- ja koulutustoiminta seuroissa 1.6. alkaen

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annettuja rajoituksia lievennetään 1.6. alkaen. Enintään 50 ihmisen kokoontuminen sallitaan, ja kuntien ja kaupunkien liikuntapaikkoja avataan. Kansalaisia kehotetaan edelleen suojelemaan riskiryhmiä, muistamaan hyvä käsi- ja yskimishygienia, pitämään riittävä etäisyys muihin ja jäämään kotiin, jos ei tunne oloaan täysin terveeksi. Myös matkustamista ulkomaille kehotetaan välttämään. Lue tarkemmin voimassa olevista rajoituksista täältä.

Sukellusseuroissa kevään kurssien avovesiharjoitukset ovat käynnissä ja uudet sukeltajat pääsevät treenaamaan taitojaan seurojen viikkosukelluksilla. Sukeltajaliitto kehottaa noudattamaan seurojen ja sukellusporukoiden toiminnassa Suomen hallituksen ja THL:n määräyksiä ja suosituksia koronaviruksen torjumiseksi.

Kun sukellusta harrastetaan pienissä ryhmissä yleisiä koronavirusohjeistuksia ja turvavälejä noudattaen, tulee erityisesti muistaa noudattaa huolellisesti turvaohjeita tapaturmien välttämiseksi. Kannattaa myös huomioida, että pelastus- ja lääkintäviranomaiset priorisoivat nyt terveydenhoidon resursseja, joten pientäkin riskinottoa sukellusharrastuksen vuoksi kannattaa kaikin keinoin välttää. Jokainen on itse vastuussa siitä, että omassa toiminnassaan noudattaa annettuja suosituksia ja ohjeita.

Uimahallit ja -rannat

Kunnat ja kaupungit ovat avaamassa uimahalleja, ja paikoin seurojen on ollut mahdollista hakea hallivuoroja kesälle. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto on tehnyt ohjeet hallien turvallisesta käyttämisestä. Suosittelemme sukeltajia tutustumaan ohjeisiin huolellisesti. Käytännöt saattavat vaihdella kunnittain, joten selvitä oman hallisi ohjeet kunnaltasi.

Sukeltaminen yleiseltä uimarannalta on edelleen mahdollista turvavälit ja muut turvaohjeet huomioiden. 

Jos uimahalli ei vielä kesäkuussa ole käytettävissä, on hyvä muistaa, että sekä yleinen koulutusohje että eri kurssien järjestämisohjeet antavat mahdollisuuden allasharjoitusten järjestämiseen myös uima-allasmaisissa olosuhteissa luonnonvesissä. Uima-allasmaiset olosuhteet luonnonvesissä tarkoittavat sukelluspaikkaa, jonka olosuhteet ovat niin verrannolliset uima-altaaseen tai maauimalaan, että allasharjoitusten järjestäminen on mahdollista ja turvallista.

Veneet

Seuroilla on hyvin eri kokoisia sukellustukialuksia ja kumiveneitä. Sukellustoiminnassa tulee huolehtia, ettei veneessä ole kerralla liian suuria ryhmiä suhteessa sen kokoon, jotta voidaan taata väljä toiminta ja turvaetäisyydet myös veneolosuhteissa.

Täyttöpaikat

Täyttöpaikoilla vaaditaan erityistä huolellisuutta, jos käsien desinfiointiin on käytetty alkoholipohjaisia desinfiointiaineita. Pienikin pitoisuus alkoholia, joka on jo suhteellisen matalissakin lämpötiloissa erittäin haihtuva ja syttyvä aine, voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Huoneeseen, jossa kompressori sijaitsee, ei saa viedä alkoholia sisältäviä aineita. Vältä myös suoraa tai epäsuoraa kontaktia niihin varusteisiin, pulloihin ja täyttöletkuihin, joita käytetään hapella rikastetun ilman kanssa. Kädet kannattaa pestä mieluiten saippualla ja vedellä, aina kun se on mahdollista.

DAN Europen ohjeet

Sukeltajaliitto tekee yhteistyötä sukellusturvallisuutta kehittävän DAN Europen kanssa. DAN Europe on julkaissut omat ohjeensa liittyen sukellukseen koronaviruspandemian aikana. Ne on suunniteltu osin kaupallisten sukelluskeskusten toimintaa ajatellen, mutta valtaosa ohjeista sopii erinomaisesti seurojenkin toimintaan. Suomenkieliset ohjeet löytyvät täältä.

Muita ohjeita

Olympiakomitea päivittää sivuilleen säännöllisesti yleisiä koronaohjeistuksia liikunta- ja urheiluyhteisön näkökulmasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat julkaisseet ohjeen koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä. Tätä ohjetta sovelletaan 1.6. alkaen. Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään suositella. Ohje sisältää myös kirjauksia lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämisestä. Tutustu ohjeeseen täällä.

Sukeltajaliiton kilpailu- ja muu toiminta kesän aikana

Sukeltajaliiton hallitus pitää kokouksen 25.5. ja julkaisee sen jälkeen linjauksensa, mitä Liiton alaisia tapahtumia ja kilpailutoimintaa voidaan kesän aikana järjestää.

 

 

 


Julkaistu 6.5.2020

Harrastamisen organisoinnin linjauksia 1.6. alkaen selvitetään

Suomen hallitus tiedotti 4.5., että koronaviruspandemiaan liittyviä rajoitteita aletaan purkaa hallitusti 1.6. alkaen. Myös urheiluun ja liikuntaan liittyvät toiminnot pääsevät jatkumaan erityisjärjestelyin. Vastuuviranomaiset valmistelevat parhaillaan hallituksen uusiin linjauksiin liittyen tulkintaa siitä, miten harrastustoimintaa voidaan turvallisesti organisoida seuroissa ja lajiliitoissa 1.6. alkaen. Tiedotamme asiasta seuroja, kun lisätietoa on saatavilla ja Sukeltajaliiton hallitus voi antaa omat linjauksensa viranomaisohjeisiin tukeutuen.

Joustoa vuosikokousten järjestämiseen

Eduskunta on hyväksynyt lain, jolla voidaan väliaikaisesti poiketa yhdistyslain määräyksistä koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi. Lue tarkemmin Olympiakomitean sivuilta.

Korona-avustuksia seuroille

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia seuroille koronaviruspandemiaan liittyen. Avustuksia on kaksi. Molempien avustusten hakuaika päättyy 14.5.

Covid-19 pandemia-avustukset liikunta- ja urheiluseuroille (erityisavustus). Avustuksen saaminen edellyttää, että hakija on käyttänyt tai käyttää lain ja työehtosopimusten antamat mahdollisuudet töiden uudelleen järjestämiseen.

Erityisavustus paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestämiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin (esim. etä- tai digivalmennus) koronapandemiasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana

 


Julkaistu 5.5.2020

Kysely seuroille koronaviruspandemian vaikutuksista urheiluseurojen toimintaan ja talouteen

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) tekee selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista liikuntatoimialaan Suomessa. Osana selvitystä toteutetaan kysely eri lajien urheiluseuroille. Kyselyllä kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia seurojen taloudelle ja toiminnalle. Tavoitteena on luoda eri tahoille (OKM, VLN, lajiliitot, kunnat) yhteinen tilannekuva koronapandemian vaikutuksista sekä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Kysely lähtee Sukeltajaliiton seurojen toimihenkilöille tänään Seurapostissa. Kannustamme seuroja vastaamaan kyselyyn. Mikäli lajimme seuroista tulee vastauksia riittävästi, saamme myös lajikohtaisen raportoinnin tuloksista.


Julkaistu 4.5.2020

Sukeltaminen COVID-19 infektion jälkeen

Sosiaalisessa mediassa on liikkunut erilaisista ulkomaisista lähteistä peräisin olevia tietoja ja suosituksia liittyen laitesukeltamiseen sairastetun koronavirusinfektion jälkeen. Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteellinen yhdistys ry (SSLY) on arvioinut tilannetta. Julkaisemme SSLY:n suosituksen sellaisenaan.

 

Sukeltaminen COVID-19 infektion jälkeen

 

Teksti: Anne Räisänen-Sokolowski, LT, sukelluslääketieteen erityispätevyys, Suomen sukellus-ja ylipainelääketieteen yhdistys, puheenjohtaja

Laitesukeltamisen aloittaminen sairastetun koronavirusinfektion (COVID-19) jälkeen on herättänyt kysymyksiä niin sukeltajissa kuin asiantuntijoissakin. COVID-19 infektio aiheuttaa vaihtelevan asteisen hengitystieinfektion, joka pahimmillaan vaurioittaa keuhkorakkuloita vaikeasti ja estää normaalin kaasujen vaihdon. Parantuminen on hidasta, eikä vielä ole varmaa jääkö siitä pysyviä vauriota ja arpeutumista keuhkokudokseen. Huomionarvioista on ollut, että varsin lievissäkin COVID-19 infektioissa, joissa potilas ei ole kokenut hengitysvaikeutta, on kuvantaen todettu merkittäviä muutoksia keuhkokudoksessa.

Johtuen taudin uutuudesta kunnollisia tieteellisiä tutkimustuloksia ei ole vielä käytettävissä, vaan lähinnä joitakin tapausselostustyyppisiä raportteja sukeltajilla (1). Mahdollisia keuhko-ongelmia ovat suurempi alttius keuhkojen ylipainevammalle (keuhkorepeämälle), laitesukeltajan keuhkopöhölle sekä laskimoverenkierrossa olevien kuplien pääsy keuhkoverenkierron ohi suoraan valtimokiertoon, ns. kuplien arterilisaatio, joka voi aiheuttaa vaikeita neurologisia DCI oireita (2). Edellisten lisäksi sairastettu keuhkoinfektio huonontaa aina aerobista suorituskykyä, joka on tärkeä turvallisuustekijä sukellettaessa.

Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteellinen yhdistys on arvioinut tilannetta ja on samoilla linjoilla belgialaisen suosituksen (3) kanssa. Amerikkalainen (4) on astetta varovaisempi kannanotoissaan.

Tämänhetkinen (3.5.2020) suositus on seuraava:

 1. Oireisen COVID-19 taudin jälkeen minimissään sukelluskielto 2-3 kuukautta, mutta voi olla jopa 6 kuukautta riippuen taudin vakavuusasteesta. Sairaalahoitoa vaatineen infektion jälkeen keuhkofunktiotutkimukset (esim. spirometria) sekä keuhkojen kuvantamistutkimukset (korkearesoluutiotietokonetomografia (HR-CT)) ovat aiheellisia ennen sukellusluvan myöntämistä. Lisäksi voi olla tarpeen teettää myös sydämen rasitustesti.

 2. COVID-19 positiivinen, mutta täysin oireeton potilas, sukelluskielto 1 kuukausi

 3. Infektion vaikutuksista keuhkojen happitoksiteetille herkistymisestä ei vielä ole tietoa, minkä vuoksi suositellaan, että tekniikkasukeltamista, jossa pO2 >1,3 ATA tulisi välttää. Tavanomaisessa nitroksisukeltamisessa, jossa pO2=1,4 ATA on ainoastaan hetkellisesti, ei happitoksisiteetin pitäisi olla ongelma.

 4. Sukeltajantaudin riski saattaa olla suurentunut keuhkojen huonontuneen laskimokuplien suodattamisen vuoksi, minkä vuoksi COVID-19 infektion jälkeen suositellaan ainoastaan suoranoususukelluksia konservatiivisella algoritmilla.

Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteellinen yhdistys päivittää ohjeistustaan, kun tutkimustietoa COVID-19 infektion pitkäaikaisvaikutuksista keuhkojen toimintakykyyn tulee lisää.

 

Viitteet 

 1. Hartig F. Tauchen nach COVID-19 erkrankung. Wetnotes, April 15, 2020 (in German) https://www.wetnotes.eu/tauchen-nach-covid-19-erkrankung/
 2. Mitchell S. (Editorial): Diving and hyperbaric medicine in the SARS-Co-V-2 pandemic. Diving and Hyperbaric Medicine, in press
 3. Position of the Belgian Society for Diving and Hyperbaric Medicine (SBMHS-BVOOG) on Diving after COVID-19 pulmonary Infection. http://www.sbmhs.be/2020%200412%20Position%20of%20the%20BVOOG.pdf
 4. Position paper UHMS: Return to diving post COVID-19. https://www.uhms.org/images/Position-Statements/Return_to_Diving_Post_COVID-19_Final_NB_4-27-2020.pdf

 

 

 


Julkaistu 27.4.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa: sukellusharrastus ja koronavirus

Suomen hallituksen koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi tekemät rajoitustoimenpiteet jatkuvat 13.5.2020 asti. Päätöksistä rajoitusten mahdollisesta jatkamisesta tai asteittaisesta purkamisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Sukeltajaliitto kehottaa noudattamaan Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita, määräyksiä ja linjauksia myös sukelluksen harrastustoiminnassa. Tällä hetkellä yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty, ja sosiaalisia kontakteja ja julkisilla paikoilla oleilua kehotetaan välttämään.

 

Koulutustoiminnan ylläpitäminen

Sukeltajaliiton Dyykki-oppimisympäristössä on jo käytössä kaikkien tärkeimpien laitesukelluskurssien e-oppimismateriaali. Sukelluskurssin teoriaopinnot voi siis hyvin aloittaa nykyisen poikkeustilanteen aikana, ja kurssin käytännön harjoitukset voi tehdä, kun tilanne on normalisoitunut.

Uimahallit ja useimmat urheilutilat pysyvät suljettuina. Kunnat ovat osin aikaistaneet uimahalleissa tehtäviä korjauksia ja huoltotoimenpiteitä, joten seuroille saattaa aueta mahdollisuus saada hallivuoroja käyttöön, kun tilanne taas normalisoituu. Kannattaa siis seurata oman kunnan tilannetta.

Jos tilanteen normalisoituessa uimahalli ei vielä ole käytettävissä, on hyvä muistaa, että sekä yleinen koulutusohje että eri kurssien järjestämisohjeet antavat mahdollisuuden allasharjoitusten järjestämiseen myös uima-allasmaisissa olosuhteissa luonnonvesissä. Uima-allasmaiset olosuhteet luonnonvesissä tarkoittavat sukelluspaikkaa, jonka olosuhteet ovat niin verrannolliset uima-altaaseen tai maauimalaan, että allasharjoitusten järjestäminen on mahdollista ja turvallista. Tätä mahdollisuutta hyödyntämällä sukelluskurssien käytännön harjoitukset voidaan aloittaa, kun tilanne, turvallisuus ja viranomaisten ohjeet sen sallivat.

 

Sukeltaminen luonnonvesissä

Aluehallintovirastojen näkemyksen mukaan hallituksen 16.3.2020 tekemä kuntien harrastustilojen ja -paikkojen sekä uimahallien ja muiden urheilutilojen sulkemista koskeva linjaus koskee myös kuntien talviuintipaikkojen ja yleisten uimarantojen yhteydessä ylläpitämiä tiloja, kuten lämmittelytiloja ja rakennuksissa olevia pukeutumistiloja sekä rantasaunoja ja vastaavia tiloja.

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan yleiset uimarannat ja talviuintipaikat ovat verrattavissa lenkkipolkuihin, joita hallituksen sulkemislinjaus ei koske. Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että ulkoliikuntapaikkoja voidaan käyttää ohjattuun ja valvottuun harjoitustoimintaan, mutta kilpailuja tai muita avoimia yli 10 hengen yleisötilaisuudeksi muodostuvia tapahtumia niissä ei voi järjestää, ja mahdolliset harjoitukset on toteutettava siten, ettei lähikontakteja synny.

Aina ei voi yksiselitteisesti sanoa, onko jokin tapahtuma laissa tarkoitettu yleisötilaisuus tai yleinen kokous. Korostamme, että tässä tilanteessa kaikkien on joka tapauksessa syytä toimia vastuullisesti eli noudattaa hallituksen ja terveysviranomaisten painokkaita suosituksia lähikontaktien välttämisestä.

Turvavälejä on todennäköisesti helpompi noudattaa rantasukelluksilla. Veneessä tila on ahtaampaa.

Kun sukellusta harrastetaan pienissä ryhmissä yleisiä koronavirusohjeistuksia ja turvavälejä noudattaen, tulee erityisesti muistaa noudattaa huolellisesti turvaohjeita tapaturmien välttämiseksi. Kannattaa myös huomioida, että pelastus- ja lääkintäviranomaiset priorisoivat nyt terveydenhoidon resursseja, joten pientäkin riskinottoa sukellusharrastuksen vuoksi kannattaa kaikin keinoin välttää. Jokainen on itse vastuussa siitä, että omassa toiminnassaan noudattaa annettuja suosituksia ja ohjeita.

On tärkeää, että sukelluksille tullaan vain terveenä. Tämä koskee kaikkia: osallistujia, oppilaita ja kouluttajia.

 

Hygienia

On tärkeä muistaa, että virus ei ole kadonnut Suomesta vielä sen jälkeenkään, kun rajoituksia on jo mahdollisesti hellitetty.

Sairastumisen torjunnassa on tärkeää noudattaa hyvää yleishygieniaa. Hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Kädet pestään säännöllisesti saippualla, ja käsidesin käyttö on suotavaa.

DAN Europen ohjeita koronavirusta vastaan suojautumisesta sukellustoiminnassa voit lukea täältä.

Sukeltajaliitto suosittelee seuraavia toimintatapoja:

 • Maskin huurteenpoisto on suositeltavaa tehdä huurteenpoistoaineella, ei sylkemällä. Kaupallisten huurteenpoistoaineiden sijasta öljyä sisältämätön vauvashampoo ajaa saman asian.
 • Paritarkastuksen yhteydessä jokainen koehengittää itse omat annostimensa. Parin annostimia ei koehengitetä.
 • Sukelluskurssi on hyväksytysti suoritettu ainoastaan silloin, kun kaikki kurssiin kuuluvat harjoitteet on suoritettu hyväksytysti. Kaasunjakamisharjoitusten suorittamiseksi on huomioitava, että
  • annostimet desinfioidaan ennen harjoitusta
  • se henkilö, jonka on tarkoitus ottaa desinfioitu vara-annostin käyttöönsä harjoituksen aikana, koehengittää kyseisen annostimen
  • käytettäessä pitkää annostimenletkua (“tekniikkasukellusvarustus”), annostin annetaan normaalitilanteessa kaasun tarvitsijalle suoraan kaasun antajan suusta. Tätä toimintatapaa ei ole mitenkään mahdollista tehdä tartuntavaaran kannalta turvallisesti. Kaasunjakamisharjoituksia pitkää letkua käyttäen ei voi suositella tehtäväksi tartuntavaaran aikana. Poikkeustilanteen ajaksi on turvallisempi vaihtaa pitkät letkut normaaleihin, ja tehdä kaasunjakamisharjoitukset normaalilla tavalla.
 • Jos seuran koulutuskaluston määrä sen mahdollistaa, voidaan oppilaille antaa käyttöön nimetyt laitteet, joita muut eivät käytä kurssin aikana.
 • Sukellusvarusteiden pesua tulee tehostaa. Kursseille osallistujille voidaan kertoa, että lainavarusteet on pesty ennen käyttöä.
 • Annostimen pesussa tulee huomioida, että myös annostimen kammion tulee täyttyä pesuaineella ja se tulee myös huuhdella. Snorkkeli tulee pestä kokonaan, myös putken sisäpuolelta.
 • DAN Europe suosittelee, että pesemisen lisäksi varusteet myös desinfioidaan. Sekä pesemisessä että desinfioinnissa on noudatettava varusteiden valmistajien ja maahantuojien antamia ohjeita.
 • DAN Europe suosittelee desinfiointiin valkaisuainetta. Sukeltajaliiton tiedossa on, että sukeltajat ovat käyttäneet varusteiden desinfioinnissa sen rinnalla myös ainakin seuraavia tuotteita:
  • Kiillon Erisan Oxy+ Tuote sopii myös herkille pinnoille ja materiaaleille. On kuitenkin huomioitava, että happea vapauttavat desinfiointiaineet eivät sovellu messinkipinnoille, joten annostimen messingistä valmistettujen komponenttien pinnoitteen (”kromauksen”) tulee olla kunnossa ja ehjä, jotta ainetta voi käyttää. Tuotetta on saatavilla mm. siivousalan liikkeistä.
  • Virkon S. Saatavilla mm. apteekeista ja eläintarvikeliikkeistä.
  • Desinfiointiaineita käytettäessä on huomioitava, että tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteisiin pitää tutustua ja ne tulee olla saatavilla. Aineiden oikea ja ohjeenmukainen annostus on erittäin tärkeää. Desinfioinnin jälkeen aineet on pestävä pois ohjeen mukaisesti. Aineet on hävitettävä ohjeiden mukaisesti ja turvallisesti.

 

Sukeltajaliiton hallitus


Julkaistu 21.4.2020

Kahdelle sukellusseuralle myönnettiin seuratukea

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuratoiminnan kehittämistukea kahdelle sukellusseuralle. Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry:lle on myönnetty 6000 euroa Nuoren Sukeltajan polun vahvistamiseen seurassa. Riihimäen Urheilusukeltajat ry:lle on myönnetty 5000 euroa seuratoiminnan kehittämiseen.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Kaikki tukea saaneet seurat

 


Julkaistu 3.4.2020

Sukeltajaliiton vuosikertomus 2019 on julkaistu

Sukeltajaliiton vuosikertomus 2019 on julkaistu, ja se on luettavissa issuu.com-palvelussa. Vuosikertomus kuvaa värikkäästi ja monipuolisesti, mitä Sukeltajaliiton ja sen seurojen toiminnassa tapahtui viime vuonna. Siitä saa myös hyvän käsityksen, mitä sukellusharrastus on Suomessa. Kannustamme seuroja linkittämän vuosikertomuksen omille kotisivuilleen ja jakamaan sitä omilla kanavillaan.

Lue vuosikertomus täällä


Julkaistu 2.4.2020

Vuoden parhaat on valittu

Sukeltajaliiton Vuoden parhaat 2019 on valittu. Vuoden parasta voi ehdottaa kuka tahansa sähköisellä lomakkeella, ja valinnan vahvistaa Liiton hallitus.

Tavallisesti palkinnot julkistetaan ja jaetaan Liiton kevätkokouksessa, mutta koronaviruspandemiaan liittyvien kokoontumisrajoitusten vuoksi kevätkokous on peruttu. Palkinnot tullaan jakamaan myöhemmin tänä vuonna tilanteen sen salliessa. Tästä tiedotetaan myöhemmin.

Lämpimät onnittelut kaikille Vuoden parhaille!

 

Vuoden sukeltaja: Juha Nurminen, Merisukeltajat ry

Vuoden seura: Sukellusseura Ahti ry

Vuoden norppaseura: Sukellusseura Vesikot ry

Vuoden norppa: Alpert Aro, GummiWihta ry

Vuoden norppaohjaaja: Saana Tuuri, Sukellusseura Vesikot ry

Vuoden sukelluskouluttaja: Teemu Virtanen, Riihimäen Urheilusukeltajat ry

Vuoden räpyläuimari: Laura Lähteenkorva, Tampereen Urheilusukeltajat ry

Vuoden sukelluskalastaja: Kim Jaatinen, Sukellusseura Calypso ry

Vuoden vapaasukeltaja: Mikko Niemeläinen, Cetus Espoo ry, Biosukeltajat ry

Vuoden uppopalloilija: Kira Suomalainen, Tampereen Urheilusukeltajat ry 

Vuoden Vapepa-sukeltaja: Jouni Pesonen, Hämeenlinnan Sukeltajat ry


Julkaistu 1.4.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti 31.3. Teams-kokouksen.

Poikkeusoloihin liittyvät toimet Suomessa jatkuvat

Suomen hallitus teki 30.3. päätöksen jatkaa rajoitustoimenpiteitä 13.5.2020 asti koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Sukelluksen harrastustoiminnassa tulee siis edelleen noudattaa aiemmin annettuja kokoontumisrajoituksia.

Uimahallit ja useimmat urheilutilat pysyvät suljettuina. Kunnat ovat osin aikaistaneet uimahalleissa tehtäviä korjauksia ja huoltotoimenpiteitä tässä tilanteessa, joten seuroille saattaa aueta mahdollisuus saada hallivuoroja käyttöön, kun tilanne taas normalisoituu. Kannattaa siis seurata oman kunnan tilannetta.

Tänä keväänä useita tapahtumia on peruuntunut koronavirustilanteen vuoksi. Liiton uppopallosarjojen finaaleja ei päästä pelaamaan ja sarjakausi jää kesken. Liiton hallitus teki päätöksen, että kuluvalla sarjakaudella mukana olleet seurat saavat alennuksen seuraavan sarjakauden maksusta keskeytyneen kauden vuoksi.

Kevätkokousasiat käsitellään syyskokouksessa

Hallitus teki päätöksen, ettei erillistä Liiton kevätkokousta tässä tilanteessa järjestetä, vaan kevätkokousasiat käsitellään syyskokouksen yhteydessä 10.10.2020 Forssassa. Liitto julkaisee Vuoden 2019 parhaat, ja palkittavat tullaan kutsumaan palkintojenjakotilaisuuteen, kun sen järjestäminen on mahdollista. Koska ehdollepanopanotoimikuntaa ei tässä tilanteessa päästä valitsemaan, hallitus huolehtii ehdokkaiden etsimisestä syyskokouksessa käytävään hallitusvaaliin. Seurat tulevat saamaan tietoa asiasta.

Koulutustoiminnan ylläpitäminen

Sukelluskurssien teoriaosuudet pyörivät poikkeustilanteesta huolimatta. Sukeltajaliiton Dyykki-oppimisympäristössä on jo käytössä kaikkien tärkeimpien laitesukelluskurssien e-oppimismateriaali. Sukelluskurssin voi siis hyvin aloittaa nykyisen poikkeustilanteen aikana. Sukelluskurssien teoriaosuudet voi opiskella turvallisesti verkko-opintoina, ja kurssin käytännön harjoitukset voi tehdä, kun tilanne on normalisoitunut.

Jos tilanteen normalisoituessa uimahalli ei vielä ole käytettävissä, on hyvä muistaa, että sekä yleinen koulutusohje että eri kurssien järjestämisohjeet antavat mahdollisuuden allasharjoitusten järjestämiseen myös uima-allasmaisissa olosuhteissa luonnonvesissä. Uima-allasmaiset olosuhteet luonnonvesissä tarkoittavat sukelluspaikkaa, jonka olosuhteet ovat niin verrannolliset uima-altaaseen tai maauimalaan, että allasharjoitusten järjestäminen on mahdollista ja turvallista. Tätä mahdollisuutta hyödyntämällä sukelluskurssien käytännön harjoitukset voidaan aloittaa kun tilanne, turvallisuus ja viranomaisten ohjeet sen sallivat.

Kevään rantojen puhdistukset

Sukellusseurojen tekemiä rantojen puhdistuksia on edelleen mahdollista tehdä pienissä ryhmissä pareittain, kun huolehtii yleisistä koronavirusohjeistuksista, turvaväleistä ja sukellusturvallisuudesta.

Ilmanlaatuanalyysit

Haluamme muistuttaa, että kompressorin tuottaman kaasuseoksen laatu on tarkistettava säännöllisesti, ja sen toteamisesta on tehtävä asianmukaiset merkinnät esimerkiksi kompressorin huoltopäiväkirjaan. Sukeltajaliitto tarjoaa jäsenilleen kompressorien ilma-analyysipalvelua jäsenetuhintaan 100 euroa. Olisiko nyt sopiva ajankohta ilmanlaatuanalyysin tekemiselle?

Kevät koittaa ja joudumme valmistautumaan toivottavasti aktiiviseen sukelluskauteen hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Pidetään kaikesta huolimatta yllä hyvää virettä ja huolehditaan toisistamme.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään Teams-kokouksena 25.5.

 

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 26.3.2020

Seurapaitapäivää vietetään 31.3. kotona

Urheiluseuratoiminnan suurin vahvuus on yhteisöllisyyden voima – ja nyt sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Nyt kun emme voi fyysisesti olla toistemme seurassa, haluamme korostaa yhteisöllisyyden merkitystä ja luoda uusia keinoja osoittaa yhteenkuuluvuutta. Yksi tällainen keino on tunnustaa oman seuran värejä Seurapaitapäivänä – kotona ja somessa.

#Seurapaitapäiväkotona – näin osallistut!

 1. Kaiva kaapista rakkaan seurasi seurapaita ja pue se päälle tiistaina 31.3.
 2. Nappaa kuva ja postaa se someen tunnisteilla #seurapaitapäiväkotona ja #seurasydän

Osallistu seurapaitapäivään tiistaina 31.3.2020 jakamalla kuvasi somessa tunnisteilla #seurapaitapäivä #seurasydän.

Seurapaitapäivä on osa urheilun ja liikunnan Seurasydän-kampanjaa. Ensimmäistä Seurapaitapäivää vietettiin 24.9.2019.


Julkaistu 26.3.2020

Uudenmaan eristäminen vaikuttaa myös sukellukseen

Suomen hallitus päätti keskiviikkona, että Uusimaa eristetään muusta Suomesta. Eristystä suunnitellaan alkavaksi 27.3. ja se kestää alustavasti 19.4. asti. Vain välttämätön liikkuminen sallitaan, kuten töissä käyminen.

Eristyksellä on vaikutuksia myös sukellusharrastukseen. Käytännössä sukeltamaan lähteminen Uudeltamaalta alueen ulkopuolelle tai muista maakunnista Uudellemaalle ei ole mahdollista. Sukeltajaliitto kehottaa noudattamaan Suomen hallituksen ohjeita ja määräyksiä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty, ja sosiaalisia kontakteja ja julkisilla paikoilla oleilua kehotetaan välttämään.

Pelastus- ja lääkintäviranomaiset priorisoivat nyt terveydenhoidon resursseja, joten sukellusharrastuksessa kaikenlaista riskinottoa tulee välttää. Vastuulääkäri Olli Arolan mukaan TYKSin teho-osaston ylipainehappihoidon keskuksen toiminta jatkuu toistaiseksi rajoittamatta. Keskuksessa hoidetaan myös sukeltajataudin oireita.

- On selvää, että mikäli pahimpien skenaarioiden covid-19-potilasmäärät tehohoidossa toteutuvat, se vaikuttaa myös paineistuksiin. Yleinen terve järki ja jopa dekompressiosairauteen altistavien pitkien ja syvien sukellusten välttäminen kuulostavat tietysti järkevältä käytökseltä muutenkin ja etenkin nyt tasavallan poikkeusoloissa, Olli Arola sanoo.


Julkaistu 19.3.2020

Hae kesän sukellusluvat ajoissa

Kansalaisia on kehotettu koronaviruksen leviämisen estämiseksi välttämään lähikontakteja, ja seurojen harrastustoiminta on tällä hetkellä tauolla. Tulevan kesäkauden sukelluslupien varmistamiseksi kannattaa kuitenkin lupa-asiat hoitaa ajoissa.

Sotamuseo myöntää harrastajasukeltajaryhmille lupia sukeltamiseen ns. Puolustusvoimien hallinnassa oleville sota-alusten hylyille. Sotamuseo tiedottaa, että koronavirusepidemia vaikuttaa myös Sotamuseon lupapalveluihin. Lupa-asioiden käsittelijät työskentelevät etänä, joten hakemukset toivotaan lähetettävän vain sähköpostilla osoitteeseen sotamuseo at mil.fi. Lupa-asioiden käsittely kestää myös normaalia pidempään.

Myös Ahvenanmaan sukelluslupien ja suoja-aluelupien suhteen kannattaa varautua normaalia pidempään käsittelyaikaan ja lupia hakiessaan käyttää vain sähköisiä palveluita.


Julkaistu 17.3.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa – muutoksia kokoontumisiin

Muuttuneen koronavirustilanteen vuoksi Suomen hallitus on antanut 16.3.2020 uusia rajoituksia ja suosituksia koskien kansalaisten liikkumista ja julkisia kokoontumisia. Sukeltajaliitto noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön linjauksia ohjeistuksessaan.

Liiton kevätkokous siirretään

Harrastustoiminnassa on huomioitava, että julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön. Lisäksi suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Tämän takia Sukeltajaliiton hallitus on päättänyt peruuttaa 4.4.2020 pidettäväksi ilmoitetun Liiton kevätkokouksen Varkaudessa. Kokous siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Seurojen toiminta

Suomen hallituksen linjaus sulkee myös koulut ja muut oppilaitokset sekä pitkälti kulttuurin ja urheilun tilat, kuten museot, teatterit, kirjastot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat sekä järjestöjen kokoontumistilat. Hallitus suosittelee myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin. Tämän perusteella Sukeltajaliitto suosittelee tartuntariskin minimoimiseksi jäsenseuroilleen ja yhteisöjäsenilleen toiminnan tilapäistä rajoittamista tai keskeyttämistä, kunnes tilanne viranomaisarvion mukaan palautuu jälleen normaaliksi.

Maassa vallitseva tilanne on kaiken kaikkiaan erittäin poikkeuksellinen, ja elämme aikoja, joissa sukellukseen oleellisesti kuuluvaa ryhmämuotoista toimintaa tilapäisesti rajoitetaan. Sukelluksen harrastamien ei lopu tähän, vaikka organisoitu harrastaminen onkin nyt rajoitettua. Kun sukellusta harrastetaan omatoimisesti pienissä ryhmissä, tulee kuitenkin muistaa noudattaa huolellisesti turvaohjeita tapaturmien välttämiseksi. Kannattaa myös huomioida, että pelastus- ja lääkintäviranomaiset priorisoivat nyt terveydenhoidon resursseja, joten pientäkin riskinottoa sukellusharrastuksen vuoksi kannattaa kaikin keinoin välttää.

Toimisto palvelee etänä

Sukeltajaliiton toimisto on siirtynyt pääosin etätyöskentelyyn ja palvelee jäseniään sähköisten kanavien kautta. Toimisto lähettää tästä päivästä alkaen tilattuja tuotteita kerran viikossa tapahtuvissa erissä, mikä voi aiheuttaa viivettä toimituksiin.

Huolehtikaamme toinen toisistamme - vähäoireisenakaan ei tule nyt lähteä toisten ihmisten pariin.

Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 13.3.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa koronavirusepidemiaan liittyen

Koronaviruksen aiheuttama tilanteen vuoksi Suomen hallitus on antanut suosituksia koskien yleisötilaisuuksia ja lähikontakteja. Suosituksilla pyritään pienentämään koronaviruksen aiheuttaman infektiotaudin leviämisriskiä Suomessa. Sukeltajaliitto maanlaajuisena lajiliittona kantaa vastuunsa riskin pienentämiseen tähtäävissä toimissa ja sen hallitus tehnyt seuraavat päätökset koskien Liiton alaisten lajien kilpailu- ja kurssitoimintaa.

Sukeltajaliiton alaisten lajien eli vapaasukelluksen, uppopallon, räpyläuinnin ja sukelluskalastuksen kilpailutoiminta pysäytetään huhtikuun loppuun asti, jolloin tilanne arvioidaan uudelleen. Kaikki kilpailut em. ajanjaksolla perutaan ja sarjatoiminta pysäytetään. Maajoukkue- ja SM-tason leirit ja yhteisharjoitukset perutaan. Liiton järjestämä kurssitoiminta pysäytetään huhtikuun loppuun asti, jolloin koronaviruksen aiheuttaman tilanne arvioidaan uudestaan.

Liiton jäsenseurojen ja yhteisöjäsenten päätöksenteosta vastaavia toimielimiä pyydetään arvioimaan tartuntariski omalla toiminta-alueellaan, seuraamaan viranomaisten tiedotusta ja tekemään tarvittavat päätökset oman toimintansa laajuudesta tämänhetkisessä tilanteessa jäsenistönsä tartuntariskin minimoimiseksi. On myös syytä harkita tilapäistä toiminnan keskeyttämistä, jos tilanne niin vaatii.

Perusterveet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset eivät kuulu COVID-19-infektion riskiryhmään. Koronavirus aiheuttaa useammin vakavia oireita ikääntyneille ja heille, joilla on jo jokin perussairaus, kuten diabetes, sydänsairaus tai keuhkosairaus (kuten astma). Tämä on hyvä huomioida vapaaehtoistyössä. Myös ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien läheisillä on suuri merkitys virustaudin leviämisen ehkäisemisessä.

Tietopaketti koronavirus COVID-19:stä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Liiton sääntömääräinen kevätkokous Varkaudessa 4.4. suunnitellaan pidettävän normaalisti (pieni osallistujamäärä). Seuraamme tilannetta ja tarvittaessa ilmoitamme mahdollisista muutoksista.

Sukeltajaliiton toimiston henkilökunta siirtyy tekemään osittain etätyötä. Jos on tarvetta asioida toimistolla, pyydämme varmistamaan etukäteen, että toimistolla ollaan paikalla.

 

Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari. nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 11.3.2020

Sukelluskuvauksen Pohjoismaiden mestaruuskilpailu 2020

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun järjestää tänä vuonna Sukeltajaliitto ry. Lähetä osallistumistietosi ja linkki kilpailukuviin viimeistään 1.11.2020 sähköpostilla osoitteeseen uwphoto2020 at sukeltaja.fi. Kilpailuun voivat osallistua pohjoismaisten sukellusliittojen seurojen jäsenet sekä liittojen henkilöjäsenet.

Tänä vuonna ei järjestetä erillistä SM-kisaa, vaan Vuoden sukelluskuva valitaan PM-kisaan osallistuneiden suomalaisten kuvaajien kuvien joukosta.

Teemasarjan E teema on ”Pystysuora” (vertical)

Sarjat, säännöt ja osallistumisohjeet

Tulokset julkaistaan www.sukeltaja.fi Uutisissa 10.12.


Julkaistu 11.3.2020

Sukelluskokeilut ja -kurssit koronavirusepidemian aikana

Sukeltajaliitto, Liiton jäsenseurat ja yhteisöjäsenet suhtautuvat vakavasti ja vastuullisesti liikkeellä olevaan koronavirukseen. Toiminta voi jatkua sukellusseuroissa toistaiseksi normaalisti. Sukelluskokeiluja ja kursseja voi järjestää kuten ennenkin, mutta seuratkaa tilannetta ja siihen liittyviä viranomaisten ohjeistuksia. Tehkää tarvittaessa muutoksia toimintaan, jos siihen on aihetta. 

Sairastumisen torjunnassa on tärkeää noudattaa hyvää yleishygieniaa. Hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava niin kotona, koulussa, töissä kuin harrastuksissakin. Kädet pestään säännöllisesti saippualla, ja käsidesin käyttö on suotavaa. 

Sukellusseuran on tärkeä painottaa, että sukelluskokeiluihin, kursseille ja harjoituksiin tullaan vain terveenä. Tämä koskee kaikkia: osallistujia, oppilaita ja kouluttajia. Kurssiaikataulujen joustavuus mahdollistaa sen, että paikalle tullaan vain terveenä, ja Dyykissä voi opintoja suorittaa etäopiskeluna. 

Sukeltajaliitto suosittelee seuraavia muutoksia toimintatapoihin ja harjoituksiin: 

 • Maskin huurteenpoisto on suositeltavaa tehdä huurteenpoistoaineella. Myös laimennettu öljytön vauvashampoo ajaa saman asian. Jos huurteenpoistoon ei ole muuta mahdollisuutta kuin sylki, huuhtelu pitää suorittaa niin, että huuhteluvesi menee suoraan viemäriin.
 • Paritarkastuksen yhteydessä jokainen koehengittää itse oman annostimensa. Parin annostinta ei koehengitetä.
 • Vara-annostinta ei koehengitetä, jotta kaasunjakoharjoitukset voidaan tehdä veden alla.
 • Pitkän annostimenletkun käyttäminen on kaasunjakoharjoitusten kannalta ongelmallista. Koska pitkää letkua käytettäessä annostin annetaan kaasun tarvitsijalle suusta, kontaminaation mahdollisuus on olemassa. Annostinta annettaessa kuluva aika on niin lyhyt ja allasveden klooripitoisuus on niin alhainen, että annostin ei todennäköisesti ehdi puhdistua vaihdon aikana. Tutkimustietoa asiasta ei kuitenkaan ole. Tällä hetkellä asiaan ei ole keksitty toimivaa ratkaisua. Harjoitusten siirtämisen harkitsemista suositellaan.
 • Jos seuran koulutuskaluston määrä sen mahdollistaa, voidaan oppilaille antaa käyttöön nimetyt laitteet, joita muut eivät käytä kurssin aikana.
 • Sukellusvarusteiden pesua tulisi tehostaa. Sukelluskokeiluihin ja kursseille osallistujille voidaan kertoa, että lainavarusteet on pesty ennen käyttöä.
 • Annostimen pesussa tulee huomioida, että myös annostimen kammion tulee täyttyä pesuaineella ja se tulee myös huuhdella. Snorkkeli tulee pestä kokonaan, myös putken sisäpuolelta.
 • Varusteita voidaan myös desinfioida. Sekä pesemisessä että desinfioinnissa on noudatettava varusteiden valmistajien ja maahantuojien antamia ohjeita. Sukeltajaliiton tiedossa on, että sukeltajat ovat käyttäneet varusteiden desinfioinnissa ainakin seuraavia tuotteita:
  • Kiillon Erisan Oxy+ Tuote sopii myös herkille pinnoille ja materiaaleille. On kuitenkin huomioitava, että happea vapauttavat desinfiointiaineet eivät sovellu messinkipinnoille, joten annostimen messingistä valmistettujen komponenttien pinnoitteen (”kromauksen”) tulee olla kunnossa ja ehjä, jotta ainetta voi käyttää. Tuotetta on saatavilla mm. siivousalan liikkeistä.
  • Virkon S. Saatavilla mm. apteekeista ja eläintarvikeliikkeistä. 
 • Desinfiointiaineita käytettäessä on huomioitava, että tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteisiin pitää tutustua ja ne tulee olla saatavilla. Aineiden oikea ja ohjeenmukainen annostus on erittäin tärkeää. Desinfioinnin jälkeen aineet on pestävä pois ohjeen mukaisesti. Aineet on hävitettävä ohjeiden mukaisesti ja turvallisesti. 
 • Uimahallissa toimiessa on tärkeä huomioida, että tuotteet voivat reagoida altaassa olevien kemikaalien kanssa. Tämän vuoksi pesu, desinfiointi ja loppuhuuhtelu on tehtävä muualla kuin allastiloissa, ja huuhtelu/aineiden loppupesu on tehtävä niin huolellisesti, ettei varusteisiin jää ainejäämiä.

 

Ensiapukoulutus

DANin ohjeistus ensiapukoulutukseen on tällä hetkellä, että elvytysharjoituksia saa tehdä ainoastaan elvytysmaskilla, jossa on filtteri. Pelkkä kasvosuojus ei riitä. Ensiapukoulutuksen siirtämistä myöhemmäksi tulee harkita, jos sille ei ole aivan pakollista tarvetta.

Tiedotamme asiasta lisää tarvittaessa ja tilanteen muuttuessa.

 

Lue myös Olympiakomitean tiedote koronavirustilanteen vaikutuksista urheiluun 


Julkaistu 4.3.2020

Kutsu Sukeltajaliiton kevätkokoukseen

Tervetuloa Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen Varkauteen, Hotel Oscariin!

Aika: 4.4.2020 klo 12.00
Paikka: Hotel Oscar, Kauppatori 4, 78250 Varkaus

Valtakirjojen tarkastus klo 11.15.–11.45

Ennen virallisen kokouksen alkua kuullaan ajankohtaisista asioista ja Sukeltajaliiton Vuoden 2019 parhaat palkitaan. Tilaisuudessa jaetaan myös muita huomionosoituksia.

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja.

Hallitus esittää vuoden 2021 jäsenmaksuihin aikuis- ja norppajäsenten sekä henkilöjäsenten osalta maltillisia 1,00/0,50 euron korotuksia. Hallitus perustelee korotusta erityisesti Liiton verkkopalveluiden kehittämisellä.

Ehdotus vuoden 2021 jäsenmaksuiksi:

Jäsenyhdistykset

 • aikuiset 28,00 euroa (2006 tai ennen syntyneet)  
 • norpat 14,00 euroa (2007–2014 syntyneet)      
 • kuutit 0 euroa (2015 tai sen jälkeen syntyneet)
 • rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta
  Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa)

Muut:                      

 • henkilöjäsenen jäsenmaksu 28,00 euroa 
 • tukijäsen 1000 euroa 
 • yhteisöjäsen 100 euroa, jonka lisäksi yhteisöjäsen maksaa jokaisesta henkilöstä, jonka haluaa liittää Liiton jäsenyyden piiriin, saman ikäryhmään perustuva jäsenmaksun kuin muillakin on.

Hallituksen esitys vuoden 2019 vuosikertomukseksi ja muut kokousmateriaalit viedään ennen kokousta Materiaalipankkiin. Tilinpäätöstiedot löytyvät vuosikertomuksesta.

1.1.2018 voimaan tullut Liiton toimintasääntö löytyy Materiaalipankista. Kevätkokoukselle tuodaan päätettäväksi Liiton toimintasäännon muutos. Ehdotus uudeksi toimintasäännöksi löytyy kokousmateriaaleista, ja toimintasääntömuutos on toimitettu PRH:lle ennakkotarkastusta varten. Myös Liiton kurinpitosääntöihin on tehty toimintasääntömuutoksen takia muutoksia, ja kevätkokoukselle esitetään hyväksyttäväksi myös kurinpitosäännön muutos.

Sukellusseura Vesihiisi viettää 50-vuotispäiväänsä

Virallisen kokouksen päätyttyä jatkamme Sukellusseura Vesihiisi ry:n juhlaohjelmalla. Ohjeet juhlaan ilmoittautumisesta ja hotellivarauksista juhlakutsussa, HUOM! 13.3. mennessä.

Liiton kevätkokoukseen pyydämme ilmoittautumaan tarjoilujen varmistamiseksi viimeistään 29.3. Liiton sivuilla tapahtumakalenterissa.

Tapaamisiin Varkaudessa, lämpimästi tervetuloa!

HALLITUS     


Julkaistu 4.3.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti vuoden toisen kokouksensa 29.2. Helsingin messukeskuksessa GoExpo-messujen yhteydessä.

Toimintasääntömuutos valmis kevätkokouksen hyväksyttäväksi

Liiton hallitus tiedotti jo tammikuun kokouksensa jälkeen, että Liiton toimintasääntöihin tullaan tekemään päivityksiä. Vastuullisuusasioita painotetaan ensi vuoden valtioapuhakuprosessissa uudella tavalla ja Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut valtionapua nauttivia organisaatioita tarkastelemaan omia sääntökokonaisuuksiaan ja tekemään tarvittavia muutoksia. Sääntötasolle vaaditaan tiettyjä kirjauksia, jotka osoittavat lajiliittojen sitoutumista vastuulliseen toimintaan sekä antavat niille mahdollisuudet siihen, että ei-toivottavaan toimintaan tai käytökseen voidaan puuttua. Olympiakomitean juristi Petri Heikkinen on avustanut Sukeltajaliittoa sääntömuutoksemme valmistelussa.

Sääntömuutoksen yhteydessä on tarkasteltu myös muita sääntöjen kirjauksia ja tehty pieniä muutoksia selkeyttämään sääntöjen tulkintaa. Esimerkiksi monilajiseuran osalta sääntöihin on kirjattu selkeästi se, mitä monilajiseuralla tarkoitetaan. Yksikään sukellusseuroistamme ei ole tällä hetkellä monilajiseura. Monilajiseura voi olla vain sellainen rekisteröity yhdistys, jonka alaisuudessa on vähintään kahden tai useamman valtakunnallisen yhdistyksen toimintaa, jolloin osaan kyseessä olevan seuran jäsenistä sovelletaan toisen yhdistyksen sääntöjä. Kyseessä voi olla esim. uimaseura, NMKY tai vastaava, jolloin seurassa on edustettuna eri lajiliittojen alaisia lajeja.

Sääntömuutosesitys on PRH:n ennakkotarkastettavana, ja päätösesitys päivitettyjen toimintasääntöjen hyväksymisestä tuodaan Liiton kevätkokoukselle 4.4. Toimintasääntöön tehtävät muutokset vaikuttavat osaltaan myös kurinpitosääntöömme, johon on myös tulossa pieniä muutoksia. Sukeltajaliitto tulee muiden urheilujärjestöjen tavoin luovuttamaan dopingrikkomusten kurinpitopäätösten osalta päätösvallan Suomen Urheilun Eettisen keskuksen alle perustettavalle kurinpitoelimelle sen aloittaessa toimintansa 1.1.2021.

Taloudellinen tulos jäi hieman ylijäämäiseksi

Liiton hallitus allekirjoitti kokouksessaan tilinpäätöksen, joka on 8282 euroa ylijäämäinen. Jäsenmaksutulot ovat Liiton suurin yksittäinen tuloerä. Jäsenmääräkehitystä ei olla saatu kasvu-uralle, vaan se on edelleen pienoisessa laskussa. Vuoden 2020 valtionapupäätökset on saatu, ja Liiton saama valtionapu on edelleen 175 000 euroa.

Kevätkokouksessa päätetään tulevan vuoden jäsenmaksuista, ja hallitus tulee esittämään maltillisia 0,50–1,00 euron korotuksia jäsenmaksuihin. Korotuksen avulla pystymme muun muassa tarjoamaan tulevaisuudessa jokaiselle Liiton jäsenelle (ei ainoastaan kurssien oppilaille) pääsyn ajantasaiseen koulutustasoaan vastaavaan sukelluslajien tietopakettiin. Digitaalisten palvelujen kehittäminen vaatii jatkuvaa huomiotamme, ja kiitämme kaikkia niitä vapaaehtoisia, jotka ovat olleet tekemässä muun muassa sähköisiä kurssisisältöjä Liiton eri kursseille.

Laitesukelluksen SM-taitokilpailut Rovaniemellä

Liiton hallitus myönsi anomuksesta Laitesukelluksen SM-taitokilpailujen järjestämisoikeuden tänä vuonna Rovaniemen Urheilusukeltajat ry:lle. Kilpailu järjestetään Rovaniemen uimahallissa 3.10. Kilpailuun voidaan ottaa enintään 15 sukellusparia. Näin viime vuonna pitkän tauon jälkeen Pieksämäellä järjestetty SM-kilpailu saa jatkoa tänäkin vuonna. Pyydämme seuroja informoimaan nyt jo jäseniäään Rovaniemen SM-kilpailutapahtuman ajankohdasta. Lisätietoja päivitetään sukeltaja.fi Tapahtumakalenteriin järjestelyjen edetessä.

Koronavirus vaikuttaa myös urheilutapahtumiin

Sukeltajaliitto seuraa koronavirustilannetta ja arvioi ulkomaisiin ja tarvittaessa kotimaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin osallistumista tapauskohtaisesti. Tilanteet voivat muuttua nopeasti. Tällä hetkellä räpyläuimarimme odottavat CMAS:n virallista päätöstä siitä, tullaanko räpyläuinnin Pohjois-Italian Lignano Sabbiadoroon 20.–22.3. sijoittuva seurajoukkueiden World Cup -kilpailu perumaan tai siirtämään. CMAS on luvannut tiedottaa asiasta 10.3. mennessä. Sukeltajaliitto ei suosittele tällä hetkellä matkustamista Pohjois-Italiaan kilpailemaan. Liitto myös seuraa tiiviisti Ulkoministeriön matkustustiedotteita.

Nurmijärven Uinti ry Sukeltajaliiton jäseneksi

Nurmijärven Uinti ry on vireä uimaseura, joka on uutena lajina aloittanut räpyläuintivalmennuksen.  Sukeltajaliiton hallitus hyväksyi Nurmijärven Uinti ry:n Sukeltajaliiton jäsenyhdistykseksi monilajiseura-statuksella ja toivottaa Nurmijärven Uintiseuran räpyläuimarit tervetulleiksi mukaan toimintaan.

Atlantis Finswimming Club ry:n jäsenyys Sukeltajaliittoon on päätetty maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Seura on saanut tiedon jäsenyyden päättämisestä.

GoExpossa sukellus oli hyvin esillä

Sukeltajaliitto oli ensimmäistä kertaa mukana Helsingissä 28.2.–1.3. järjestetyillä Suomen suurimmilla liikunta- ja ulkoiluharrastusmessuilla. Sukeltajaliiton osastolla sai tietoa sukelluksen ja eri sukelluslajien harrastamisesta Suomessa ja seurojen toiminnasta. Osastolla pystyi seuraamaan livestreemausta uppopallon PM-kilpailuista Norjasta ja saamaan lajitietietoutta harrastajilta. Osastolla sai myös osallistua arvontaan, jossa palkintona oli laitesukelluskokeiluja.

Moni osastolla käynyt oli joskus sukeltanut, mutta jostain syystä oli tullut taukoa ja mielessä kyti lajin uudelleen aloittaminen. Markkinoimalla näkyvästi omaa toimintaansa seurojen on mahdollista löytää ja houkutella jo aiemmin harrastaneita takaisin lajin pariin. Messuilla pystyimme tarjoamaan kiinnostuneille suoraan polun takaisin sukelluksen pariin. 

Messuilla oli erilaista ohjeisohjelmaa, ja mm. allasalueella esiteltiin lasten ja nuorten snorkkelisukellustoimintaa, laitesukellusta ja sukelluskalastusta. Tietoiskumaiset esitykset lavoilla avasivat lisää Suomessa sukeltamista ja myös sukelluskuvausta yläkerran Kuva & Ääni -messujen puolella. Messujen yhteydessä järjestettyyn Liiton kouluttaja-update -tilaisuuteen osallistui noin 25 henkilöä ja sen antia kiiteltiin. Monet kiitokset kaikille vapaaehtoisillemme, jotka olitte tekemässä messuja kanssamme!

Kevätkokous 4.4.2020

Virallinen kevätkokouskutsu julkaistaan Liiton sivuilla tällä viikolla, ja hallituksen kokouksessaan vahvistamat Vuoden parhaat tulevat saamaan tiedon asiasta. Toivottavasti mahdollisimman moni nähdään Varkaudessa vastaanottamassa huomionosoitusta. Lämpimästi tervetuloa Varkauteen kevätkokoukseen sekä osallistumaan samalla 50 vuotta täyttävän Sukellusseura Vesihiisi ry:n vuosijuhlaan!

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 31.3. skype-kokouksena.

 

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 3.3.2020

Aiheettomia sähköposteja e-oppimisympäristöstä

Sukeltajaliiton e-oppimisympäristö Dyykistä on viime päivien aikana lähtenyt aiheettomia sähköposteja Liiton jäsenseurojen jäsenille. Viestin sisällössä muistutetaan lukemattomista viesteistä e-oppimisympäristössä. Sähköpostien syynä on järjestelmävirhe, jota parhaillaan korjataan. Sähköposteihin ei tarvitse reagoida. Pahoittelemme tilannetta.


Julkaistu 24.2.2020

Olemme mukana GoExpo-messuilla

Sukeltajaliitto on mukana liikunta- ja ulkoiluteemaisilla GoExpo-messuilla 28.2.-1.3. Helsingin Messukeskuksessa. Tule vierailemaan osastollamme 6p10!

Eri puolilla messuja on joka päivälle sukellusaiheista ohjelmaa mm. snorkkelisukellusdemo ja laitesukellusdemoja, Sukella Suomessa -esitys, Vapepa-sukellustoiminnan esittelyä ja sukelluskuvaaja Pekka Tuurin haastattelu. Osastollamme mukana myös sukellusseurojen väkeä kertomassa seurojen toiminnasta ja harrastusmahdollisuuksista.

Lauantaina ja sunnuntaina pelataan Norjassa uppopallon PM-kilpailut ja mukana on myös Suomen naisten joukkue. Tule seuraamaan livestriimausta osastollemme. Suomen pelit ovat lauantaina klo 12:00 Norja-Suomi ja klo 18:00 Suomi-Ruotsi sekä sunnuntaina klo 10:00 Tanska-Suomi. Finaalit sunnuntaina klo 13:00 eteenpäin.

CMAS-kouluttajien päivitystilaisuus pidetään lauantaina klo 12.30-15.30 Ballroom-tilassa (tila 103), lue tarkemmin Tapahtumakalenterista.


Julkaistu 25.1.2020

Tiedote Haverissa to. 16.01.2020 sattuneen läheltäpititapauksen johdosta

Sukeltajaliitto Ry:n turvallisuusvaliokunta kiittää tapauksessa osallisina olleita sukeltajia perusteellisesta raportista, joka löytyy turvallisuusvaliokunnan yleisinformatiivisen analyysin jälkeen.

Muistuttaisimme sukeltajia seuraavista turvallisuusnäkökohdista:

Tiimin sisäisessä kommunikoinnissa tulisi huomioida ympäristön, etenemisnopeuden sekä näkyvyyden aiheuttamat rajoitteet. Erityisesti reitin käännös-, risteys- ja muissa epäjatkuvuuskohdissa tulisi varmistua että tiimin jokainen sukeltaja on ymmärtänyt saman etenemissuunnan ja että tiimi pysyy yhdessä.

Heikossa näkyvyydessä tai suurella nopeudella edettäessä (esim. skootterilla ajettaessa) asian merkitys erityisesti korostuu. Erittäin heikossa näkyvyydessä asian varmistaminen saattaa edellyttää kosketusmerkinantoa, ja/tai toisen näkökentässä valaistua, yksiselitteistä käsimerkkiä, taikka puhekontaktia, hengityslaitteen rakenteen niin salliessa. Tiimin ensimmäinen sukeltaja varmistaa käännöksen, pysähdyksen tai risteyksen jälkeen kaikkien tiimin sukeltajien mukana olon, ennen matkan jatkamista.

Tekniikkasukeltamisessa vähintään yksi opasnarukela/sukeltaja (reel tai spool) tulee omistaa ennakoimattomia hätätilanteita varten. Tätä ei tule varata suunniteltuun line-jump -käyttöön. Monimutkaisessa, tai muuten vaativassa ympäristössä kelojen määrä kannattaa sovittaa mahdollisiin käyttötilanteisiin. Varakeloja voi siis olla useitakin mikäli olosuhteet ja epävarmuustekijät sitä edellyttävät. Kotimaamme vesissä usein niin tärkeät, paksut rukkaset edellyttävät spoolin ja reelin käyttöharjoittelua ja rutiinia.

Pysyvät opasnarut tulee merkitä selkeästi ja yksiselitteisesti. Ns. main line:ssa ei tulisi olla kiinteästi rakennettuja risteyksiä, vaan risteykset tulisi merkitä esim. tuplanuolilla ja varsinainen sivulle johtavan haaran opasnarun tulisi olla selvästi erillään main line:sta. Nämä jumpit suljetaan siihen varatuilla narukeloilla ja (finger/jump spool), jotka puretaan kun viimeinen sukeltaja on palannut main line:lle. Tyypillisesti, sukeltajat merkitsevät jumpin ylityksen nimikoidulla keksillä/markkerilla, jonka olemassaolo kertoo muille sukeltajille , kummalla puolella jumpia sukeltaja kullakin hetkellä sijaitsee. Ulostuloaukkojen tuntumassa sijaitsevat, luolan sisäpuolelta alkavat/sinne päättyvät opaslinjat on hyvä merkitä selkeällä kyltillä jossa kerrotaan, missä suunnassa ja millä etäisyydellä avovesi linjan päästä katsottuna sijaitsee.

Lisäksi, paikallistuntemuksen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Se mahdollistaa kaikkien tunnettujen varapoistumisteiden sisäistämisen, ennen sukellustoiminnan etenemistä etäämmälle avovedestä sekä syvemmälle, ja on merkittävä tekijä ongelmatilanteista selviytymisen kannalta.

Näiden havaintojen lisäksi on tärkeää todeta että kyseisen poikkeustilanteen yhteydessä, sukeltajat ja sidosryhmät toimivat monilta osin oikein ja hyvin. Kadonneen sukeltajan selviämistä edesauttoivat melko hyvin kiinnityksissään pysyvät opasnarut sekä oikein asennetut opasnuolet. Sukeltajien koulutustaso ja kokemus, sekä rauhallinen harkinta ja usko selviämiseen helpottivat hankalan tilanteen ratkaisemista oikein. Laitteet toimivat kaikilta osin oikein, valojen paloaika oli riittävä, hengityslaitteiden ylimitoitettu kapasiteetti mahdollisti merkittävästi ylitetyn suuunnitellun sukellusajan. Haverin Kaivosukeltajat Ry:n avustaneet sukeltajat, lämpöliivi ja siihen lisänä tarjottu sähkövirtakapasitetti sekä sukeltajalle tuotu argonkaasu puvun lämpöeristämiseksi, mahdollistivat koko dekompressiovelvotteen suorittamisen vedessä, ilman merkittäviä riskejä. Pinnalla sukelluksen dekompressiovaihetta valvoivat lääkäri ja pelastuslaitos. Vapepa erikoissukellusryhmä sai pelastuslaitoksen tilannekeskukselta hälytyksen sukeltajan katoamisen jälkeen, mutta lisäsukeltajia ei tarvittu ja hälytys peruttiin kun kadonneesta sukeltajasta saatiin havainto.

Sukeltajaliitto Ry:n turvallisuusvaliokunta

 

HAVERIN KAIVOSSUKELTAJAT RY, HALLITUS 20.1.2020

HAVERIN KULTAKAIVOKSEN 16.1.2020 LÄHELTÄ PITI -TILANTEEN LOPPURAPORTTI

 

11:00 ->

Sukellustapahtuma Haverissa alkoi. Kaksi sukeltajaa kuudesta tapahtumaan ilmoittautuneesta oli viime hetkellä peruuttanut osallistumisensa, joten tiimejä piti järjestellä uudelleen ennen sukelluksia. 80m tasolle piti alun perin mennä kaksi kahden hengen tiimiä, mutta lopulta sinne lähti vain yksi tiimi.

12:45 ->

Sukeltajat 1 ja 2 aloittavat sukelluksen, bailout (BO) O2 säiliöt jätetään 6m syvyyteen telineeseen ja BO EAN50 säiliöt noin 25m syvyyteen veteenmenopaikan alapuolelle, jälkimmäisten jättämistä varten ei ole telinettä, vaan säiliöt jätetään ohjausnaruun. BO dekompressiosäiliöiden jättämisen jälkeen sukeltajat laskeutuvat avolouhoksen keskisyvänteeseen noin 65m syvyyteen ja keskisyvänteestä edelleen 80m tasolle johtavaan käytävään. Suunnitelmana on sukeltaa lenkki vastapäivään kiertäen ohjausnarujen mukaisesti ja kuvata pystykuilua sekä puurakenteita reitin varrella. Sukellusajaksi on laskettu 200min.

13:00 ->

Sukeltajat 1 ja 2 saapuvat pohjasyvyyteen 80m, runtime (RT)15. Sukellus suuntautuu pystykuilun sijaan sen ohi käytävää eteenpäin, koska edellä menevä sukeltaja 1 kääntyy yhtä risteystä liian aikaisin huonomman paikkatuntemuksensa ja heikon näkyvyyden takia. Takana tuleva sukeltaja 2 huomaa eksymisen ja pysähtyy pystykuilun risteykseen, yrittää viestiä huutamalla ja valomerkein, mutta viesti ei mene perille ja sukeltaja 1 jatkaa etenemistä. Tämän huomattuaan sukeltaja 2 jatkaa sukeltajan 1 suuntaan ja he kohtaavat käytävän päässä, näkyvyys on heikentynyt sukelluksen aikana johtuen sukeltajien liikkumisesta käytävässä. Sukeltajat lähtevät palaamaan merkittävästi huonontuneessa näkyvyydessä sukeltaja 2 edellä. Näkyvyys on huono myös pystykuilun risteyksen kohdalla ja sukeltajat päättävät keskeyttää sukelluksen johtuen ylittyneestä pohja-ajasta ja huonosta näkyvyydestä. Sukeltaja 2 lähtee edellä kohti keskisyvänteelle johtavaa ohjausnarua ja hetken edettyään huomaa, että sukeltaja 1 ei ole mukana. Sukeltaja 2 etsii sukeltajaa 1 tulosuunnastaan ja yrittää viestiä huutamalla sukeltajalle 1, välillä mahdollisesti kuulee ääntäkin, mutta ei saa kontaktia. Näkyvyyden edelleen heikentyessä etsimisen takia ja pohja-ajan kasvaessa sukeltaja 2 päättää aloittaa nousun RT40 kohdalla. Sukeltaja 1 on tällä välin todennut olevansa yksin huonossa näkyvyydessä ja yrittää etsiä sukeltajaa 2 ja keskisyvänteeseen johtavaa ohjausnarua tuloksetta, noin RT35 kohdalla sukeltaja1 löytää 35m tasolle johtavan ohjausnarun ja siinä ulos osoittavan suuntanuolen. Sukeltaja 1 etenee käytävää ylöspäin johtavalle kuilulle ja nousee kuilua 70m asti, kunnes palaa etsimään sukeltajaa 2 pohjasyvyydestä. RT70 sukeltaja 1 päättää lähteä nousemaan löytämäänsä 35m tasolle johtavaa kuilun ohjausnarua pitkin.

13:10 ->

Sukeltajat 3 ja 4 aloittavat sukelluksensa, sukeltajan 4 O2 säiliö jätetään 6m syvyyteen telineeseen ja EAN50 dekompressio ja BO säiliöt kannetaan mukana. Sukeltajat laskeutuvat tikkaiden ohjausnarua 35m syvyyteen ja jatkavat avolouhoksen ympäri kiertävää ohjausnarua uuden louhintasalin kohdalle, josta kiinnittyvät kelalla louhintasalin käytävän ohjausnaruun. Saliin asti päästyään sukeltajat kiertävät narua myöten lenkin salissa ja palaavat avolouhoksen ohjausnarulle purkaen kelan mukaansa.

13:40 ->

Sukeltaja 2 on noussut suunnitelmasta poiketen suoraan ylöspäin päästyään avolouhoksen keskisyvänteeseen, jotta välttäisi suuremman dekompressiovelvoitteen, tässä kohtaa kulkee tikkaiden ohjausnaru. Sukeltajat 3 ja 4 kohtaavat sukeltajan 2 tikkaiden ja 35m avolouhoksen ohjausnarujen risteyksessä, jossa sukeltajille 3 ja 4 selviää, että sukeltaja 1 ei mahdollisesti ole tullut pois 80m tasolta, RT55. Sukeltajat 2 ja 4 jäävät paikoilleen, kun sukeltaja 3 käy veteenmenopaikan alapuolella tarkastamassa näkyykö sukeltajan 1 valoa suunnitellulla reitillä. Tämän jälkeen sukeltaja 3 palaa takaisin ohjausnarujen risteykseen, sukeltajalla 2 on tässä vaiheessa vielä noin 160min
dekompressiovelvoitetta jäljellä. Sukeltajat 3 ja 4 aloittavat nousun pintaan tehden vaadittavat dekompressiopysähdykset, sukeltaja 2 käy hakemassa BO EAN50 säiliönsä ja jatkaa dekompressiota etsien samalla merkkejä sukeltajasta 1.

14:05 ->

Sukeltajat 3 ja 4 ovat pinnassa, sukeltaja 3 ottaa puhelimitse yhteyttä Haverin Kaivossukeltajat ry (HaKasu) edustajaan (sukeltaja 5), joka aloittaa valmistelut Haveriin siirtymiseksi ja ohjaa sukeltajan 3 tiedottamaan asiasta HaKasu puheenjohtajaa (sukeltaja 6), joka myöskin alkaa valmistelemaan Haveriin siirtymistä. Sukeltajien 5 ja 6 käytettävissä olevilla varusteilla on MOD60, joten samalla selvitetään syvempiin sukelluksiin kykenevien sukeltajien mahdollisuuksia siirtyä Haveriin, tuloksena HaKasu hallituksen jäsen (sukeltaja 7) alkaa myös valmistelemaan Haveriin siirtymistä.

14:15 ->

Sukeltaja 1 on noussut 35m tasolle kaivoskäytävään tehtyään vaadittavat dekompressiopysähdykset kuilussa, RT90. Näkyvyys on huono myös tällä syvyydellä, sukeltaja 1 seuraa ohjausnarua sen loppuun asti. Sukellusta ei suunniteltu tehtäväksi tätä kautta, joten ohjausnarun loppuessa noin 10m ennen avolouhosta ei sitä ole yhdistetty kelalla avolouhoksen opasnaruun. Sukeltajaa 1 hylkää DPV:n ja alkaa etsiä ulospääsyä turvakelallaan, mutta huonossa näkyvyydessä hukkaa sen.

15:05 ->

Sukeltaja 2 on noussut 6m dekompressiosyvyyteen RT140 ja kiertänyt avolouhosta näkemättä merkkejä sukeltajasta 1. Sukeltaja 3 käy keskustelemassa sukeltajan 2 kanssa veteenmenopaikan kohdalla 6m syvyydessä ja välittää tiedon sukeltajalle 6, jonka kanssa päätetään hälyttää viranomaiset ellei tilanne näytä muuttuvan.

15:15 ->

Sukeltaja 1 päättää luottaa kaivoskäytävän opasnarun päässä olevaan suuntanuoleen, lähtee käsituntumalla käytävän seinää pitkin eteenpäin ja löytää avolouhoksen 35m opasnarun, RT150. Käytävän vierestä lähtee opasnaru ylöspäin ja sukeltaja 1 lähtee nousemaan tätä pitkin tehden tarvittavat dekompressiopysähdykset, joiden aikana näyttää mukanaan olevalla videovalolla jään pintaan, jotta tulisi havaituksi pinnalla olevien toimesta. Huomatessaan opasnarun päättyvän noin 10m syvyydessä sukeltaja 1 lähtee uimaan avolouhosta myötäpäivään, RT190.

15:17 ->

Sukeltaja 3 soitti hätänumeroon ja ilmoitti mahdollisesta kadonneesta sukeltajasta.

15:25 ->

Sukeltaja 6 ilmoittaa puhelimitse pelastusviranomaisille, että on sukeltajan 5 kanssa matkalla Haveriin ja heillä on kohteelle saavuttuaan MOD60 valmius. Lisäksi matkalla on sukeltaja 7, jolla MOD80
valmius.

15:30 ->

Viranomaiset saapuvat Haveriin ja ottavat tilanteesta vastuun. Pelastussukeltajilla on MOD30 ja rajallinen sukellusaika, joten toimet rajoittuvat tässä vaiheessa pintaan asti tulevien kuilujen tähystämiseen, sukellusalueen valaisuun ja muuhun pinnalta käsin tehtävään apuun. Joidenkin kuilujen aitoja jouduttiin leikkaamaan tähystystä varten ja olosuhteista johtuen niitä ei voitu korjata.

16:10 ->

Sukeltajat 5, 6 ja 7 saapuvat Haveriin, johtovastuussa olevan henkilön kanssa käydyn keskustelun perusteella aletaan valmistautumaan etsintäsukellusta 35m tason käytäviin kaivostornin alapuolelle.

16:15 ->

Sukeltaja 2 pintautuu ja selittää viranomaisille tilanteen, että ei ole varmuutta onko sukeltaja 1 tullut pois 80m syvyydestä, RT215. Lähes samanaikaisesti sukeltaja 1 näyttää hätämerkkiä 12m syvyydestä ja sukeltaja 2 lähtee tarkastamaan tilanteen, koska on ainoa jolla on välitön valmius sukeltaa. Sukeltaja 1 ilmoitti olevansa kunnossa ja pyysi sukeltajaa 2 toimittamaan BO O2 säiliönsä 6m telineestä, siltä varalta että sukelluslaitteen oma O2 säiliö tyhjenee. Pelastuslaitoksen sukeltaja laskeutuu sukeltajan 1 luokse ja sukeltaja 2 palaa pintaan toimitettuaan O2 säilön sukeltajalle 1.

16:50 ->

Pelastuslaitoksen sukeltajan sukellusaika täyttyy ja sukeltajat 5 ja 6 laskeutuvat sukeltajan 1 luokse. Mukana on DPV, josta voidaan syöttää sähköä sukeltajan 1 lämpöliiviin sen oman akun tyhjennyttyä sekä 2L säiliö argonia, jota voidaan käyttää sukeltajan 1 pukukaasusäiliön tyhjennyttyä. Lämmitys vaihdetaan DPV syöttöön RT280 ja pukukaasu argoniin RT295, sukeltaja 1 tekee loppusukelluksen aikana seitsemän happibreikkiä.

20:30 ->

Sukeltajat 1, 5 ja 6 nousevat pintaan, RT465. Sukeltajalle 1 tehdään lääkärintarkastus ja hänet todetaan hyvinvoivaksi.


Julkaistu 21.1.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton uusi hallitus aloitti toimintakautensa 18.1. kokouksella puheenjohtajansa Tero Lehtosen johdolla. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajiksi Ari-Pekka Hakulisen ja Jorma Poikolaisen. Hallitus vahvisti Liiton eri valiokuntien kokoonpanot ja liittokouluttajanimitykset vuodelle 2020. Urheiluvaliokunnan alla toimivat räpyläuinnin, sukelluskalastuksen, uppopallon ja vapaasukelluksen lajiryhmät. Päivitetyt tiedot löytyvät Liiton verkkosivuilta. Liiton matkustusohje vuodelle 2020 vahvistettiin. 

Koulutusmateriaalien hinnoittelussa uutta

Sukelluskoulutuksessa noususuuntaus on jatkunut hyvällä kasvuvauhdilla. Kaikkien Sukeltajaliiton koulutuksissa yhteensä tehtyjen kortitusten määrä kasvoi noin 12 % vuoteen 2018 verrattuna. Laitesukelluksen peruskurssin kortitusten määrä kasvoi noin 16 % vuoteen 2018 verrattuna. CMAS P2 -kortitusten kasvu oli vieläkin suurempaa, noin 45 %. CMAS P3 -kortitusten määrä kasvoi noin 35 %. Myös nitroksikurssin, kuivapukukurssin ja jääsukelluskurssin kortitusten määrä kasvoi.

Hallitus hyväksyi kokouksessaan hinnoitteluperiaatteet CMAS-kurssien yhdistelmäpaketeille. Oppilaspaketit on mahdollista saada edullisempana yhdistelmäpakettina, kun kouluttaja tilaa kahden tai useamman kurssin materiaalit yhtä aikaa saman oppilaan käyttöön. Yhdistelmäpaketissa ensimmäisen kurssin paketti on normaalihintainen (esim. CMAS P1 -paketti 99 euroa) ja seuraavat paketit ovat noin 25 % edullisempia paketin osana kuin erikseen ostettuna (esim. nitroksikurssin oppilaspaketti normaalisti 59 euroa, P1+nitroksi -yhdistelmäpaketin osana 44,25 euroa).

Yhdistelmäpaketit löytyvät Liiton verkkokaupasta omina tuotteinaan. Saatavilla olevien yhdistelmäpakettien määrä tulee kasvamaan sitä mukaa, kun uusien erikoiskurssien ja taitokoulutusten e-oppimismateriaaleja valmistuu.

Alkuvuoden messutapahtumat: Hylkysukellusseminaari Venemessuilla ja GoExpo

Hylkysukellusseminaari on taas tutulla paikallaan Helsingin Venemessujen ohjelmassa 8.2. Sukeltajaliitto tukee tänäkin vuonna Hylkysukellusseminaarin järjestämistä. Seminaari kokoaa yhteen nelisen sataa sukelluksen harrastajaa kiinnostavien teemojen äärelle. Rekisteröidy seminaariin tästä.

GoExpo-messut 28.2.-1.3. houkuttelevat myös Messukeskukseen sukeltajia ja lajista kiinnostuneita aiempaa laajemmalla sukellusohjelmatarjonnallaan. Messut tarjoavat myös seuroille hyvän tilaisuuden kohdata tulevia sukelluksen harrastajia, ja Liitto tarjoaa seuroille mahdollisuutta tulla mukaan tapahtumaan erikseen sovittavalla tavalla. Messuilla voi jakaa tietoa seuran toiminnasta esim. laitesukelluskokeiluista, alkavista kursseista ja houkutella jo kurssin käyneitä mukaan toimintaan. Jos kiinnostuitte, ottakaa yhteys: sari.nuotio at sukeltaja.fi.

Liiton CMAS-kouluttajat on myös jo kutsuttu Go Expo -messuille kolmetuntiseen päivitystilaisuuteen. Tilaisuudessa keskustellaan mm. e-oppimisesta, tarjolla olevista kursseista ja siitä, mitä kursseissa on muuttunut, mitä uusia kursseja on tullut ja on tulossa, ideoista ja toimintamalleista kurssien järjestämiseen ja eri harjoituksiin, kokemuksista miten kursseja on vedetty eri seuroissa eri puolilla Suomea, miten kasvaneiden ryhmien suora valvonta tehdään turvallisesti.

Palkitsemisia, päätöksiä ja juhlahumua

Liiton kevätkokous järjestetään 4.4. Varkaudessa Sukellusseura Vesihiisi ry:n juhliessa 50-vuotispäiviään. Sukeltajaliiton Vuoden parhaat palkitaan kevätkokouksessa. Esityksen palkittavista voi tehdä kuka tahansa, eli esityksen ei tarvitse olla seuran virallinen esitys. Ehdotuksia voi tehdä 31.1. asti täällä. Muistathan perustella ehdotuksen huolellisesti! 

Osallistumalla Liiton kokouksiin jäsenillä on mahdollisuus konkreettisesti olla vaikuttamassa Liiton päätöksentekoon. Kokoukset ja niiden yhteydessä järjestettävät seurojen juhlat tarjoavat myös mahdollisuuden verkostoitumiseen, ajatusten vaihtamiseen muiden sukelluksen parissa toimivien kanssa ja uusien yhteistyökuvioiden luomiseen yhteisön sisällä.

Liiton toimintasääntömuutos vireillä

Säännöt ja erilaiset ohjeistukset vaativat jatkuvaa tarkastelua ja päivittämistä. Seurojen sääntöjä kannattaa päivittää tasaisin väliajoin, ja Sukeltajaliitto suosittelee kirjattavaksi seurojen sääntöihin, että seura on Sukeltajaliiton jäsenyhdistys. Tällä tavoin seuralla on jo omiin sääntöihinsä perustuva yhteys Sukeltajaliittoon, jonka sääntöjä se Liiton jäsenyhdistyksenä sitoutuu noudattamaan. Tämä selkeyttää mm. jäsenyyksien hoitamista.

Vastuullisuusasioita tullaan vuodesta 2021 alkaen painottamaan uudella tavalla valtioapuhakuprosessissa. Sääntötasolle vaaditaan tiettyjä kirjauksia, jotka osoittavat lajiliittojen sitoutumista vastuulliseen toimintaan sekä antavat niille mahdollisuudet siihen, että ei-toivottavaan toimintaan tai käytökseen voidaan puuttua. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut tähän ohjeistusta. Sukeltajaliiton toimintasääntöuudistusta tehdään yhteistyössä Olympiakomitean kanssa, jonka juristi avustaa lajiliittoja muutostyössä. Sukeltajaliitto valmistelee sääntömuutosta niin, että sääntömuutosesitys voidaan tuoda ennakkotarkastettuna hyväksyttäväksi Liiton kevätkokoukselle.

Laitesukelluksen P2-kurssin järjestämisohjeen päivitys

Hallitus hyväksyi laitesukelluksen P2-kurssin järjestämisohjeeseen tehdyt päivitykset. Sisältöä on muutettu lähemmäs CMAS-standardeja. Kurssin tavoitteita, osaamistasoa ja kortitusvaatimuksia on tarkennettu. Päivitetty ohje astuu voimaan 1.2.2020. Vanhojen ohjeiden voimassaollessa aloitetut kurssit voidaan viedä loppuun kurssin aloitushetkellä voimassaolleiden ohjeiden mukaisesti.

Kansainvälisiin kilpailuihin osallistumiseen liittyviä päätöksiä

Hallitus teki päätöksen, ettei Sukeltajaliitto lähetä urheilijoita kansainvälisiin arvokilpailuhin Venäjälle vuonna 2020, mikäli sinne suunnitellut räpyläuinnin MM-kilpailut järjestetään. Maailman antidopingtoimisto WADA teki viime joulukuussa päätöksen, jonka mukaisesti se kieltää Venäjältä osallistumisen olympialaisiin ja maailmanmestaruuskisoihin seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Venäjällä ei voi myöskään tuona aikana järjestää suuria kansainvälisiä urheilutapahtumia, kuten MM-kilpailuja.

Uppopallon nuorten EM-kilpailujen osalta muut Pohjoismaat ovat jo tehneet päätöksen, etteivät ne lähetä joukkueitaan Turkkiin maan turvallisuustilanteen takia. Sukeltajaliitto päätti noudattaa samaa linjaa, eikä nuorten joukkuetta tulla lähettämään Turkkiin. 

 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 29.2. Helsingissä Messukeskuksessa. Hallituksen jäsenet ovat mukana GoExpo-tapahtumassa.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 10.1.2020

Ehdota Vuoden parasta

Onko sinun sukellusseurasi Vuoden paras? Löytyykö teltä Vuoden paras norppa, kouluttaja tai peräti sukeltaja? Parhaat palkitaan Sukeltajaliiton kevätkokouksessa 4.4. Varkaudessa. Ehdota Vuoden parasta linkistä 31.1. mennessä ja perustele ehdotuksesi!

Ehdota Vuoden parasta


Julkaistu 13.12.2019

Toimisto suljettuna 21.12.-1.1.

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna 21.12.-1.1.

Kiitos kuluneesta vuodesta! Toivotamme kaikille iloista joulua ja onnea vuodelle 2020!

 


Julkaistu 12.12.2019

Tutustu Sukeltajaliiton tietosuojaselosteeseen ja -käytänteisiin

Sukeltajaliitto ry toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenyhdistyksistämme eli sukellusseuroista ja heidän jäsenistään, henkilöjäsenistämme ja yhteisöjäsenistämme sekä muista sellaisista tahoista joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys.

Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja meille jokaisen yksityisyys ja henkilötietojen suojaaminen on tärkeää. Keräämme henkilötietoja vain siinä määrin, kuin tarvitsemme niitä, jotta pystymme ylläpitämään ja hoitamaan jäsen- tai asiakassuhdetta.

Liiton jäsenten (seurat ja yhteisöjäsenet) on syytä mainita henkilötietojen luovutuksesta Liitolle seuran tietosuoja/rekisteriselosteessa, ja siitä on hyvä muistuttaa jäseniä esimerkiksi seurakirjeessä tai vuosittain jäsenmaksulaskun yhteydessä. Tietosuoja/rekisteriselosteen tulisi olla jäsenistön helposti saatavilla esimerkiksi seuran kotisivuilla, ja linkin selosteeseen voi liittää muistutukseen.

Sukeltajaliitto on julkaissut tietosuojakäytänteet, joissa käsitellään niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme. 

Lue Sukeltajaliiton tietosuojaseloste

Lue Sukeltajaliiton tietosuojakäytänteet


Julkaistu 11.12.2019

Sukelluskuvauksen PM-kilpailu on ratkennut

Sukelluskuvauksen PM-kilpailu on ratkennut. Kokonaiskilpailun voitti Ruotsin Dennis Malmström ja hopealle sijoittui Ruotsin Johan Sundelin. Mika Saareila sijoittui pronssille. 10 parhaan joukossa oli myös muita suomalaisia: Pekka Tuuri sijalla 4, Jukka Repo sijalla 5 ja Teemu Lakka sijalla 7. Sukeltajaliitto onnittelee!

Kilpailun järjesti tänä vuonna Tanskan sukellusliitto. Vuonna 2020 on Suomen vuoro järjestää PM-kilpailu. Kilpailukutsu julkaistaan keväällä Sukeltaja-lehdessä ja sukeltaja.fi-sivustolla. Kilpailuun voivat osallistua Sukeltajaliiton seurojen jäsenet sekä Liiton henkilöjäsenet.

Tuloksia ja parhaita kuvia voi katsella täällä.


Julkaistu 11.12.2019

E-oppimisympäristön nimeksi Dyykki

Pyysimme syksyllä ehdotuksia Sukeltajaliiton e-oppimisympäristön nimeksi. Saimme 18 ehdotusta, joista parhaana pidettiin Panu Hännisen ehdotusta e-dyykki muokattuna yksinkertaisempaan ja selkeämpään muotoon Dyykki. Jatkossa siis Sukeltajaliiton kurssien teoriaosuudet voi opiskella Dyykissä. Panu Hänniselle lähtee pieni palkinto ja lisäksi arvomme muutaman palkinnon kaikkien vastaajien kesken. Kiitos kaikille nimeä ehdottaneille!


Julkaistu 5.12.2019

SUEK ry:n selvitys seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry toteuttaa selvityksen seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa. Selvityksen taustalla ovat julkiseen keskusteluun nousseet tapaukset eri urheilulajien piirissä tapahtuneesta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä ja kaltoinkohtelusta. SUEK on vuonna 2018 todennut, että seksuaaliseen – kuten kaikkeen – häirintään, kiusaamiseen ja hyväksikäyttöön urheilussa tulee olla ehdoton nollatoleranssi. 

Sukeltajaliitto ry osallistuu selvitykseen. Nyt käynnistetyn selvityksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisimman laajasti suomalaisten kilpaurheilijoiden kokemaa seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja urheilun lajiliittojen kanssa kilpaurheilijoille lähetettävällä kyselyllä. Kyselyllä pyritään tutkimaan, ilmeneekö kilpaurheilussa häirintää, millaista mahdollinen häirintä on ollut ja ketkä mahdolliseen häirintään ovat syyllistyneet. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisimman moni urheilija vastaa kyselyyn, riippumatta siitä, onko kokenut häirintää vai ei. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä.

Kysely on tarkoitettu kaikille vähintään 16-vuotiaille urheilijoille, jotka osallistuvat tai ovat osallistuneet viimeisen viiden vuoden aikana lajiliiton alaiseen kilpaurheilutoimintaan. Kysely on lähetetty 5.12.2019 kaikkien Sukeltajaliiton kilpaurheilijoiden sähköpostiosoitteeseen. Kysely on auki 20.12.2019 asti. Tarkistathan roskapostikansiosi siltä varalta, että viesti on mennyt roskapostien joukkoon. Mikäli viesti on tullut urheilevan nuoren huoltajan sähköpostiin, pyydämme ystävällisesti välittämään viestin ja kyselyn nuorelle itselleen vastattavaksi.

Kyselyssä urheilijoita pyydetään vastaamaan väitteisiin mahdollisesta heidän kokemastaan tai havaitsemastaan seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä. Seksuaalinen häirintä voi ilmetä monin eri tavoin aina epäasiallisesta seksuaalissävytteisestä puheesta ja vihjailusta fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen, esimerkiksi ei-toivottuun kosketteluun. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava tai väheksyvä puhe toisen henkilön sukupuolesta. Häirintä on ei-toivottua ja yksipuolista, ja sopivan käytöksen rajan määrittää se, joka on toiminnan kohteena. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä koetaan usein uhkaavana, vihamielisenä, halventavana, nöyryyttävänä tai ahdistavana. Tästä syystä joihinkin kysymyksiin vastaaminen voi mahdollisesti aiheuttaa ahdistusta ja huolta vastaajille.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyn lopussa kerrotaan tahoista, joihin voi ottaa yhteyttä, jos urheilija on kokenut häirintää tai aihe huolestuttaa häntä.Yksittäiset vastaukset jäävät vain tutkijoiden tietoon ja SUEK huolehtii niiden tietosuojasta ja säilyttämisestä. Kyselyssä käytetään vastausten anonyymia asetusta, jonka avulla vastaajien yksilöiminen sähköpostiosoitteen perusteella estetään. Tuloksista koostetaan kansallinen raportti, joka julkaistaan 05/2020. Kyselyn vastauksista muodostuvaa aineistoa voidaan käyttää jatkossa myös muihin tutkimus- ja selvityshankkeisiin.

Lisätietoa selvityshankkeesta antaa SUEKin tutkimuspäällikkö Nina Laakso (nina.laakso@suek.fi, puh. 0400 808 940).

Lisätietoa kyselystä antaa tutkija Annukka Lahti (annukka.lahti@suek.fi).

Kyselyyn liittyvissä käytännön asioissa lisätietoja antaa tutkimusassistentti Sanna Pusa (sanna.pusa@kihu.fi, puh. 041 7301450).


Julkaistu 3.12.2019

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Hallitus piti 30.11. vuoden viimeisen kokouksensa.

Koulutustoiminta on ollut vilkasta

Sukelluskoulutusten määrä kääntyi pitkän laskukauden jälkeen nousuun Sukeltajaliiton jäsenseuroissa viime vuonna. Tänä vuonna kasvu on jatkunut ja voimistunut. Kokonaiskortitusten määrä on jo korkeampi kuin aikaisempina kolmena vuonna, ja CMAS P1-kortitusten kohdalla kasvuvauhti on ollut vieläkin nopeampaa.

Koulutusmäärien kasvu on innostanut seuroja myös kouluttajakoulutukseen panostamiseen, ja kouluttajakoulutuksen uuden toimintamallin jalkauttaminen on mahdollistanut kouluttajakurssien järjestämisen entistä joustavammin ja tarvelähtöisemmin eri puolilla Suomea. Vuoden aikana koulutettujen uusien CMAS-kouluttajien määrässä onkin tapahtunut 75 % kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.

Tämän vuoden aikana koulutettujen CMAS Advanced Nitrox- ja CMAS Recreational Trimix -kouluttajien saaminen seuroihin enteilee tekniikkasukelluskoulutuksen lisääntymistä tulevina vuosina.

Hallitus haluaa lausua erityiset kiitokset aktiivisille seura- ja liittokouluttajille sekä Liiton kouluttamisjärjestelmän kehittämisessä mukana oleville henkilöille.

 

Päivityksiä ohjeisiin ja uusia järjestämisohjeita

Hallitus hyväksyi laitesukellusvaliokunnan tekemät päivitykset ja uudet järjestämisohjeet
- CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje 2020, ohje on päivitetty
- Laitesukelluksen turvaohje 2020, ohje on päivitetty
- CMAS Compressor Operator järjestämisohje, kyseessä on uusi ohje
- CMAS Gas Blender järjestämisohje, ohje korvaa ja täydentää Nitrox Blender -ohjetta

Päivitetyt ja uudet ohjeet astuvat voimaan 1.1.2020. Vanhojen ohjeiden voimassaollessa aloitetut kurssit voidaan viedä loppuun kurssin aloitushetkellä voimassaolleiden ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet on julkaistu www.sukeltaja.fi -sivulla Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus

Myös vanhat, tämän vuoden loppuun asti voimassa olevat ohjeversiot löytyvät samasta kansiosta vielä tämän vuoden loppuun saakka.

Päivitetyistä ja uusista ohjeista tiedotetaan kouluttajille tulevissa Kouluttajaposteissa.

 

Sukeltajaliiton Tähtiseuroille koulutusetuja

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Osana seurakehittämistä Sukeltajaliitto tukee Tähtiseuroja tarjoamalle heille koulutusetuja. Liiton hallituksen vahvistamat koulutusedut Tähtiseuroillemme löytyvät täältä.

Sukeltajaliiton jäsenseurat voivat hakea Tähtimerkkiä lasten ja nuorten ja/tai aikuisliikunnan toiminnalleen. Ota yhteyttä Liiton nuorisopäällikköön heli.halava at sukeltaja.fi tai koulutuspäällikköön mika.rautiainen at sukeltaja.fi, mikäli seuranne on kiinnostunut lähtemään mukaan Tähtiseura-ohjelmaan.

 

Sukeltajaliitosta erottaminen

Sukeltajaliiton hallitus päätti erottaa Lahden Pingviinit ry:n Sukeltajaliiton jäsenyydestä. Ero astuu voimaan 1.1.2020. Erottamisen syynä on Liiton toimintasäännön §7 vastainen toiminta. Lahden Pingviinit on antanut jäsenilleen mahdollisuuden valita, haluavatko he maksaa Sukeltajaliiton jäsenmaksua, ja seura on vuosien ajan antanut Sukeltajaliitolle tiedot vain niistä jäsenistään, jotka ovat maksaneet Liiton maksun osana seuran jäsenmaksua. Tällainen toiminta on Liiton sääntöjen vastaista.

Jäsenmaksuvelvoite on seuralla, ei yksittäisellä jäsenellä. Liiton sääntöjen mukaan jäsenseuran tulee antaa tiedot jäsenistään Liitolle ja seura on velvollinen maksamaan Liiton jäsenmaksua ikäryhmäperusteisesti jokaisesta jäsenestään siten kuin Liiton kevätkokous kulloinkin päättää. Koska seura ei ole huolehtinut toimintasäännön §7 asettamasta velvoitteesta, että seuran jäsentiedot olisivat Liiton käytettävissä ja se on antanut Liitolle tiedot vain osasta jäsenistään, Liitolta on jäänyt saamatta sille kuuluvia jäsenmaksuja huomattavasta osasta Lahden Pingviinit ry:n jäsenistä.

Jäsenmaksut ovat suurin yksittäinen tulon lähde, jolla Sukeltajaliiton toiminta rahoitetaan. Jokaisen jäsenen tulee huolehtia siitä, että se toimii asiassa Liiton sääntöjen edellyttämällä tavalla. Erottamistapauksessa kyse on myös Liiton jäsenseurojen tasa-arvoisesta kohtelusta, jossa säännöt ovat kaikille samat. Liitto ei voi sallia poikkeavia soveltamistapoja jäsenseurojen yhteisesti hyväksymiin sääntöihin.

 

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja Sukeltajaliiton jäsenseurojen jäsenten tietojen antaminen Sukeltajaliitolle

Seuratoiminnassa on tarpeellista kiinnittää jatkuvaa huomiota EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR). Seuran tietosuoja/rekisteriselosteessa on tarpeen mainita seuran henkilötietojen käsittelyn yhteydessä tietojen luovutuksesta Sukeltajaliitolle. Sukeltajaliiton jäsenseurojen jäsenet liittyessään seuraan tulevat sitä kautta myös Sukeltajaliiton jäsenyyden piiriin. Tämä mahdollistaa osallistumisen Sukeltajaliiton alaiseen koulutus-, kilpailu- ja harrastetoimintaan, erilaiset Sukeltajaliiton tarjoamat jäsenedut ja -palvelut, mahdollisuuden ottaa Liiton tarjoama harrastajavakuutus, saada Sukeltaja-lehti jne. Liiton rekisteriin tarvitaan tiedot seurojen jäsenistä, jotta voimme tarjota heille jäsenpalveluita ja ylläpitää esimerkiksi harrastajien kortitustietoja. Sukeltajaliiton tarjoama jäsenrekisteri on seuroilla käytössä jäsenetuna, jolloin seuran tulee kertoa omassa tietosuoja/rekisteriselosteessaan, että seuran rekisterinä käytetään nimenomaan Sukeltajaliiton tarjoamaa rekisteriä ja viitata Liiton rekisteriselosteeseen.

Kun seuran säännöissä on mainittu, että seura on Sukeltajaliiton jäsen ja seura sitoutuu noudattamaan Sukeltajaliiton sääntöjä, on asia siinä mielessä selkeä, että syntyy sääntöihin nojautuva suhde Sukeltajaliittoon. Joka tapauksessa seuran jäsenille on hyvä muistuttaa säännöllisesti siitä, että Liiton jäsenseuran jäsenenä he pääsevät seurajäsenyyden kautta Liiton jäsenyyden piiriin ja nauttimaan Liiton tarjoamista jäseneduista ja -palveluista – ja että heidän tietojaan luovutetaan Sukeltajaliiton rekisteriin. Hyvä tapa on esimerkiksi seurakirjeessä tai vuosittainen jäsenmaksulaskun yhteydessä muistuttaa seuran jäseniä asiasta ja laittaa myös linkki seuran rekisteri/tietosuojaselosteeseen ja sääntöihin.

Jäsentietoja tulee kerätä vain sen verran kuin on tarpeellista. Sukeltajaliitto ei esimerkiksi kerää henkilötunnuksia. Jokainen pääsee henkilökohtaisilla tunnuksillaan katsomaan Sukeltajaliiton rekisterissä hänestä olevia tietoja ja pyytämään tarvittaessa tietojen poistamista. EU:n yleiseen tietosuojaan vedoten yksittäinen seuran jäsen voi kieltää seuraa luovuttamasta tietojaan Sukeltajaliitolle, mutta se ei poista seuralta jäsenmaksuvelvoitetta tästä henkilöstä. Seuran jäsenmaksu Sukeltajaliitolle perustuu seuran jäsenmäärään eri ikäryhmiin kuuluvien jäsenten mukaisesti. Jos yksittäinen henkilö kieltää seuraa antamasta tietojaan Sukeltajaliitolle, tulee seuran ilmoittaa tällainen jäsen anonyymisti antamalla henkilön ikäryhmätieto jäsenmaksun laskutusta varten. Tämä jäsen jää tuolloin luonnollisesti vaille mahdollisuuksia hyötyä Liiton tarjoamasta toiminnasta, eduista ja palveluista, eikä tällaisen toivota yleistyvän. Sukeltajaliitto tekee toimintaa jäseniään varten, jäseniään palvellen ja anonyymin palvelu ei millään muotoa ole tarkoituksenmukaista.

Sukeltajaliitto on tarkentamassa omia tietosuojakäytänteitään ja julkaisee ne vielä tämän vuoden kuluessa. Tietosuoja-asioissa ei riitä, että asiat tehdään huolellisesti, vaan asioista pitää myös kertoa, jotta ymmärretään mitä asia tarkoittaa ko. yhdistyksen toiminnassa.

 

Sukellus GoExpo-messuilla 2020

Sukeltajaliitto on mukana GoExpo-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 28.2.-1.3. Messut tarjoavat myös seuroille hyvän tilaisuuden kohdata tulevia sukelluksen harrastajia, ja tarjoammekin seuroille mahdollisuutta tulla mukaan tapahtumaan erikseen sovittavalla tavalla. Messuilla voi jakaa tietoa seuran toiminnasta esim. laitesukelluskokeiluista, alkavista kursseista ja houkutella jo kurssin käyneitä mukaan toimintaan. Jos kiinnostuitte, ottakaa yhteys: sari.nuotio at sukeltaja.fi.

 

Tuplaturva-vakuutus jatkuu myös ensi vuonna

Sukeltajaliitto on mukana lajiliittojen yhteisessä Tuplaturvavakuutuksessa ja tarjoaa sitä kautta jäsenilleen toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen. Vakuutus tulee jatkumaan myös ensi vuonna nykyisin vakuutusehdoin.

 

Sukeltajaliiton kokoukset vuonna 2020

Sukeltajalitto myönsi sukellusseura GummiWihdalle Liiton syyskokouksen 2020 isännöimisen. Seura täyttää ensi vuonna 20-vuotta ja syyskokous järjestetään Forssassa 10.10.2020.

Jo aiemmin on vahvistettu Liiton kevätkokouksen osalta 4.4.2020 Varkaus, jolloin sukellusseura Vesihiisi viettää 50-vuotisjuhlaansa.


Hallituksen seuraava kokous on 18.1.2020 Helsingissä.

Kiitos aktiivisesta vuodesta ja rentouttavaa joulun aikaa!

Puheenjohtaja Tero Lehtonen: tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio: sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 27.11.2019

Vuoden sukelluskuvassa uivat merenneidot

Sukelluskuvauksen SM-kilpailussa 2019 valittiin Vuoden sukelluskuvaksi Juhani Väihkösen kuva Mermaids, joka oli myös Kotimaa-sarjan voittaja. Tuomaristo kommentoi kuvaa näin: Suomalaisia järvenneitoja. Kuva erottui kaikista muista. Voimakas, rosoinen taidekuva. Pelkistetty mustavalkoisuus toimii hyvin. Neidot uivat harmonisessa ryhmässä painottomana lentäen.

Väihkönen keräsi kilpailussa yhteensä 7 palkintosijaa tai kunniamainintaa. Myös Tommi Pasanen keräsi yhteensä 7 sijoitusta tai kunniamainintaa sekä Mika Saareila yhteensä 5.

Kilpailuun saapui määräaikaan 1.11.2019 mennessä 135 kuvaa tai videota 22 osallistujalta, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna. Kaikkiin sarjoihin saapui vähintään kolme työtä, joten ne voitiin arvostella. Tuomareina toimivat sukelluskuvaajat Stig Gustavsson ja Pekka Tuuri. Tuomariston mukaan video- ja allassarjoissa oli hyvä taso, muuten taso vaihteli. Joka sarjassa oli jälleen kerran hienoja kuvia. Ulkomaan kuvat eivät olleet parempia kuin kotimaan kuvat. Tuomaristo toivoo, että jatkossa nähtäisiin enemmän hylkykuvia. Itämerellä on ainutlaatuinen kirjo vanhoja autenttisia hylkyjä, ja se on vahvuutemme myös kansainvälisesti. Tuokaa sitä esille. Näkyvyydet sallivat kyllä kuvaamisen, vaikka se onkin välillä vaativaa.

Sukelluskuvauksen SM-kilpailu järjestetään vuosittain, ja siihen voivat osallistua Sukeltajaliiton jäsenseurojen jäsenet sekä Liiton henkilöjäsenet. Vuonna 2020 on Sukeltajaliiton vuoro järjestää Pohjoismaiden mestaruuskilpailu, jolloin erillistä SM-kilpailua ei järjestetä, vaan Vuoden Sukelluskuva valitaan suomalaisten kuvaajien töiden joukosta.

Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille osallistujille sekä tuomareille!

Tuloslista

Palkittuja kuvia voi katsella Kuvagalleriassa

Palkittuja videoita voi katsella Liiton Youtube-kanavalla


Julkaistu 19.11.2019

Nuorten uppopallomaajoukkueelle PM-pronssia

Nuorten uppopallomaajoukkue voitti pronssia 15.-17.11. Norjan Egersundissa pelatuissa PM-kilpailuissa. Suomi kukisti Ruotsin luvuin 4-1. Isäntämaa Norja voitti kultaa ja hopea meni Tanskaan. 


Julkaistu 14.11.2019

Seuratuen hakuohjeet vuodelle 2020 on julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman seuratoiminnan kehittämistuen hakuohjeet vuodelle 2020 haku on julkaistu. Ennakkoon ilmoitettuun hakuaikaan on tullut muutos: hakuaika on 12.11.-17.12.2019. Hakuohjeet on julkaistu ministeriön sivuilla.

Hakemuksen tekemistä ei kannata jättää viime tippaan. Sukeltajaliiton koulutuspäällikkö ja nuorisopäällikkö avustavat seuroja hakemusprosessissa, ota yhteyttä mika.rautiainen at sukeltaja.fi tai heli.halava at sukeltaja.fi.


Julkaistu 8.11.2019

Sukeltajaliiton jäsenmatka Tansaniaan 2020

Sukeltajaliitto toteuttaa yhteistyössä Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe ry:n kanssa 23.10.–7.11.2020 hyväntekeväisyys- ja sukellusmatkan Tansanian saarille. Vastaavat matkat on järjestetty aiemmin vuosina 2009 ja 2014. Tällä matkalla pääsee lähelle paikallisia ja tutustumaan heidän elämäntapaansa ja paikallisiin perheisiin. Matkasta saa paljon irti, kun lähtee mukaan avoimin mielin ja seikkailuasenteella.

Matkan avustuskohde on Sansibarin saarella rakenteilla oleva Mchekenin kyläkoulu, jossa vietämme neljä päivää rakentaen koulua ja sen liikunta-alueita yhdessä kyläläisten kanssa sekä tutustuen kylän elämään ja ihmisiin.

Matkalla sukellamme kahdeksana päivänä Pemban ja Sansibarin saarten kirkkaissa ja runsasta merielämää vilisevissä vesissä.

Matkan hinta on 3650 euroa/henkilö. Ryhmään mahtuu mukaan 12 sukeltajaa. Mukaan lähtevien tulee olla täysi-ikäisiä Sukeltajaliiton jäseniä ja kaikkien osallistujien tulee olla kortitettuja sukeltajia (vähintään CMAS P**).  Jokaisella tulee olla voimassa oleva matkavakuutus ja laitesukelluksen kattava vakuutus.

 

Ilmoittautuminen

Matkalle ilmoittautuminen alkaa torstaina 19.12.2019 klo 9:00. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lähetä vapaamuotoinen sähköposti osoitteeseen sari.nuotio at sukeltaja.fi. Samassa sähköpostissa voit ilmoittaa sukeltavan matkakumppanisi (1 henkilö). Ilmoittautuminen on sitova, kun varausmaksu on maksettu. Kun ryhmä on koottuna, järjestetään tapaaminen ennen matkalle lähtöä.

Lue yksityiskohtainen matkaohjelma ja tarkemmat ilmoittautumisohjeet.

Katso matkan esittelyvideo

Lue Sukeltaja-lehden artikkelit aiemmista matkoista: 2009 ja 2014.

 

Lisätietoja matkasta antavat matkanjohtajina toimivat:

Ari Koivu, LiiKe ry, toiminnanjohtaja, ari.koivu at liike.fi, puh. 040 765 9900

Sari Nuotio, Sukeltajaliitto ry, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.fi, puh. 040 525 6336

 

Pidätämme oikeudet matkaohjelman mahdollisiin muutoksiin.


Julkaistu 29.10.2019

Diversnight-sukellusta 28 kohteella 2.11.

Lauantaina 2.11. viettävät sukeltajat kansainvälistä Diversnight-iltaa. Tapahtumassa sukeltajat kaikkialla maailmassa ovat pinnan alla yhtä aikaa tasan klo 20:19. H-hetki määräytyy aina tapahtumavuoden mukaan.

Suomessa sukelletaan tuolloin ainakin 28 kohteella, joista pohjoisin on Inarissa ja eteläisin Kirkkonummella. Sukelluksia järjestävät sukellusseurat ja kaupalliset sukelluskeskukset.

Tapahtuma on lähtöisin Norjasta. Sen tavoitteena on paitsi sukeltaa yhdessä, myös korostaa sukellusharrastuksen sosiaalista puolta ja yhdessäoloa. Diversnightiin kuuluu myös aina kakku, joka nautitaan sukelluksen jälkeen.

Kohteet, joilla sukelletaan Suomessa

Faktaa ja lukuja aiemmilta vuosilta 


Julkaistu 7.10.2019

Syyskokousuutisia

Sukeltajaliiton syyskokous pidettiin lauantaina 5.10.2019 Helsingissä Sporttitalossa. Kokous järjestettiin yhteistyössä 40-vuotisjuhlia viettävän Sukellusseura H2O:n kanssa. Kokoukseen osallistujat pääsivät tutustumaan Sporttitalon ja Sukeltajaliiton toimiston tiloihin. Sporttitalossa työskentelee noin 400 henkilöä yli 60 liikunta-alan järjestön palveluksessa.

Ennen virallista kokousta Liiton puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista ja esitteli Liiton uutta strategiaa Kerran sukeltaja, aina sukeltaja. Strategia on voimassa 2020-2025. Liiton strategiset tavoitteet koskettavat läheisesti Liiton jäsenseuroja ja tukevat suomalaisen sukeltamisen kehittämistä. Kokousväki piti myös hiljaisen hetken Liiton kunniajäsenen, naissukelluksen pioneerin Anna-Liisa Patoharjun muistoksi.

Palkitsemisia

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto jaettiin Ismo Marttiselle pitkäjänteisestä 40 vuotta jatkuneesta vapaaehtoistyöstä saimaannorpan suojelemiseksi. Perry Suojoki Sukellusseura H2O:sta vastaanotti seuransa hänelle esittämän Liiton kultaisen ansiomerkin. Irmeli Tirroselle jaettiin Liiton hopeinen ansiomerkki. Toimiston henkilökunnasta Anne Kettuselle jaettiin Liiton pronssinen ja Kristiina Karilalle Liiton hopeinen ansiomerkki.

Sukellusseura H2O:n toiminta esittelyssä

Sukellusseura H2O:n puheenjohtaja Richard Eller esitteli seuran taloudellista jäsentoimintaa ja seuran strategian uudistusprosessia. Juha Lauro puolestaan esitteli Sukellusseura H2O:n aktiivista meriarkeologiatoimintaa.

Jäsenmatka Tansaniaan tulossa

Sukeltajaliitto toteuttaa yhteistyössä Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe ry:n kanssa loka-marraskuussa 2020 hyväntekeväisyys- ja sukellusmatkan Tansanian saarille. Vastaavat matkat on järjestetty aiemmin vuosina 2009 ja 2014. Kokousväki sai videon välityksellä tuoreet terveiset Tansanian saarilta. LiiKe ry:n toiminnanjohtaja Ari Koivu esitteli videotervehdyksessä alueita, joihin matka suuntautuu. Matkan avustuskohde on Sansibarin saarella rakenteilla oleva Mchekenin kyläkoulu. Sukeltajaliiton verkkosivuille kootaan tietopaketti matkasta ilmoittautumisohjeineen ja tietoa levitetään uutiskirjeissä ja joulukuussa ilmestyvässä Sukeltaja-lehdessä. Matkalle ilmoittautuminen alkaa joulukuussa.

Lyhyt esittelyvideo kohteesta

Pidempi esittelyvideo kohteesta

Viralliset asiat

Kokous hyväksyi esityksen vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Hallitukseen valittiin uusia jäseniä erovuoroisten tilalle seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen jäseniksi valittiin Markus Aarnio Vantaalta (uusi), Matti Eronen Varkaudesta (uusi), Mari Marjakuusi Helsingistä (uusi), ja Jorma Poikolainen Hyvinkäältä. Muita ehdokkaita ei ollut. Hallituksessa jatkavat kauden 2020 Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen Hämeenlinnasta sekä jäsenet Ari-Pekka Hakulinen Savonlinnasta, Kimmo Korja Jyväskylästä ja Tuomo Palevaara Riihimäeltä.

Liiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020 valittiin Hannu Sohlman, KHT Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajiksi Pricewaterhouse Coopers Oy, tilintarkastusyhteisö. Liiton toiminnantarkastajaksi tilikaudelle 2020 valittiin Jyrki Lukkarinen ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Leinonen.

Kokous vahvisti Sukeltajaliiton eettiset ohjeet, joihin oli tehty pieniä päivityksiä.

Tulevat vuosikokoukset

Kokoukselle annettiin tiedoksi vuoden 2020 kevätkokouksen ajankohta. Kevätkokous pidetään Varkaudessa 4.4.2020. Sukellusseura Vesihiisi viettää tuolloin 50 vuotisjuhliaan. Syyskokous on Liiton sääntöjen mukaan pidettävä syys-lokakuun aikana. Seuroja muistutettiin mahdollisuudesta isännöidä Liiton kokousta, mikäli heillä on esimerkiksi tulossa vuosijuhla tai muu tapahtuma, johon kokouksen voisi yhdistää. Syyskokouksen aika ja paikka ovat siis vielä avoinna, ja seuroja pyydetään olemaan yhteydessä Liiton toiminnanjohtajaan, mikäli haluavat isännöidä kokousta.

Seuratuen haku alkaa

Seurojen edustajia muistutettiin, että Seuratuen hakuaika on tänä vuonna 12.11.–10.12. Seuroja kannustetaan olemaan aktiivisia ja olemaan yhteydessä Liiton toimistolle Heli Halavaan tai Mika Rautiaiseen, jotka ohjaavat seuroja hakemusten tekemisessä.

Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteisestä Seurasydän-kampanjasta muistutettiin myös kokousedustajia. Seurasydän-kampanjan avulla tehdään suomalaista seuratoimintaa ja sen yhteisöllisyyttä monin tavoin näkyväksi kuluvan syksyn aikana. Seurojen kannattaa hyödyntää kampanjaa sukellusharrastuksen ja oman toimintansa markkinoinnissa.

Kokouspäivää jatkettiin illalla Sukellusseura H2O:n 40-vuotisjuhlilla, joita vietettiin Love Boat-hengessä Helsingin Hermannissa Argoksenmäen holvikellarissa entisen oluttehtaan tiloissa.  


Julkaistu 5.10.2019

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto 2019 Ismo Marttiselle saimaannorpan suojelutyöstä

Taipalsaarelainen sukeltaja Ismo Marttinen on tehnyt vapaaehtoistyötä saimaannorpan suojelemiseksi pitkäjänteisesti jo 40 vuotta, vuodesta 1979 alkaen. Tuona aikana norppakanta on yli kaksinkertaistunut, johon Marttisen työllä on ollut merkittävä vaikutus. Hän on ollut mukana pesälaskennoissa, apukinostöissä ja pesäsukelluksissa sekä avustanut tutkimusta. Marttinen vastaa WWF:n norpansuojelutyön käytännön toteutuksesta eteläisellä Saimaalla ja on myös WWF Suomen hallituksen jäsen.

Palkinto tuli Marttiselle yllätyksenä.
– Huomionosoitus lämmittää aina mieltä. Koen tämän kiitoksena vapaaehtoistyölle luonnonsuojelun parissa.
Marttinen tunnetaan Saimaan seudulla lappeenrantalaisen Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry:n aktiivijäsenenä. Sukellusharrastus sai alkunsa nimenomaan saimaannorpan suojelusta.
– Tässä suojelutyössä tarvitsen tutkimussukeltajan taitoja ja joskus hieman enemmänkin. Vuosittaisen kannan arvioon liittyy norpan pesäpohjien tarkastussukelluksia, ja kannanseurantatöissä olen joutunut usein tekemään sukeltaen kehäetsintää Saimaan selkien miellyttävässä mutapohjassa norpanraatoja etsiessäni.
– Työ jatkuu. Vaikka saimaannorpalla menee nyt paremmin, niin nyt vasta alkaa vähän kerrassaan nähdä, mihin pitkäjänteinen työ voi johtaa. Saimaannorppa on edelleen erittäin uhanlainen, kanta on vain noin 400 yksilöä koko Saimaalla ja kannan säilyvyys on suojelutoimien varassa vielä pitkään. Tulevaisuus näyttää siis valoisammalta, mutta meitä vapaaehtoisia kyllä tarvitaan vielä pitkään.

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto on kiertopalkinto; Jukka Nurmisen kuvaaman ”Jurmon kivet” -taulun on lahjoittanut John Nurmisen Säätiö. Palkinto jaettiin Ismo Marttiselle Sukeltajaliiton syyskokouksessa 5.10. Helsingissä.

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto: Sukeltajaliitto aloitti vuonna 2016 täyttäessään 60 vuotta uuden perinteen jakamalla ensimmäistä kertaa Sukeltajaliiton ympäristöpalkinnon. Ympäristöpalkinnon myötä Sukeltajaliitto haluaa nostaa huomion kohteeksi ympäristönsuojelulliset asiat ja jakaa palkinnon tapahtumalle, kampanjalle, perinteelle tai muulle toiminnalle, jossa nimenomaan myös sukeltajilla on ollut tärkeä rooli. Jakamalla ympäristöpalkinnon Sukeltajaliitto haluaa kiinnittää huomiota ympäristön tilaan, roskaamiseen, muovienkäyttöön ja vahvistaa yhteistyön voimaa erilaisissa ympäristöhankkeissa. Sukeltajaliitto haluaa myös tehdä aiempaa näkyvämmäksi sukeltajien ympäristön hyväksi tekemää työtä ja lisätä sen arvostusta. Aiemmat saajat: 2016 Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma, VELMU, 2017 Pelastakaa Kaukajärvi ry, 2018 Aurajoen siivoustempaus sukeltaen -tapahtuma.


Julkaistu 25.9.2019

Olemme mukana Nenäpäivä-keräyksessä

Sukeltajaliitto seuroineen osallistuu vuonna 2019 Nenäpäivä-keräykseen jo toisen kerran. Nenäpäivää vietetään 8.11. Seuroja kannustetaan järjestämään syksyn aikana avoimia tapahtumia, kuten introja tai muita toiminnan osa-alueiden kokeiluja, joissa kerätään osallistujilta vapaaehtoinen maksu. Maksu tilitetään Sukeltajaliiton Nenäpäivä-lippaaseen.

Sukeltajaliitto haastaa myös kaikki Diversnight-tapahtumat mukaan Nenäpäivä-keräykseen!

Nenäpäivä on mahdollisuus tehdä hyvää ja samalla markkinoida oman seuran toimintaa hauskalla tavalla. Ole mukana Nenäpäivässä ja jaa kuvia tunnuksilla #nenäpäivä #sukellanenäedellä ja #sukeltajaliitto.


Julkaistu 25.9.2019

Sukelluskuvauksen CMAS MM-kilpailut Teneriffalla

Sukelluskuvauksen CMAS MM-kilpailuissa Teneriffalla 17.-22.9. kilpaili kuvaajia 21 maasta. Joukkueina parhaiten pärjäsivät Italia, Portugali ja Kroatia. Myös Ruotsilla oli tuomisinaan kaksi mitalisijoitusta. Suomen edustajat Juhani Väihkönen ja Teemu Lakka eivät yltäneet 15 parhaan joukkoon. Kisojen isäntämaa Espanja hylättiin kisoista muiden maiden vetoomuksen jälkeen virheellisen pullojen täytön vuoksi.


Julkaistu 17.9.2019

Vapaasukelluksen MM-kisoissa Ranskassa hyviä tuloksia

AIDA syvyyssukelluksen MM-kisat käytiin 2.-15.9. Ranskan Villefranche-sur-Merissä. Kilpailut sujuivat kohtuullisesti ja hyviä tuloksia oli runsaasti. Kisojen syvimmästä sukelluksesta vastasi Venäjän Alexey Molchanov, joka sivusi omaa CWT maailmanennätystään 130 m. Maailman huiput William Trubridge (Uusi-Seelanti) ja Guillaume Nery (Ranska) eivät kumpikaan saaneet tuloksia näissä kisoissa. Naisista mainittavimmat sukellukset tekivät Marianna Gillespie (Venäjä), Jessea Lu (Kiina) ja Hanako Hirose (Japani).

Suomen Antero Joki teki kilpailussa uuden CWTB Suomen ennätyksen 61 m.

Tulokset:

CNF miehet
1. Morgan Bourc'his (FRA), 91 m
2. Abdelatif Alouah (FRA), 83 m
3. Mateus Malina (POL), 80 m
---
20. Antero Joki (FIN), 53 m

CNF naiset
1. Nataliia Zharkova (UKR), 66 m
2. Marianna Gillespie (RUS), 62 m
2. Jessea Lu (CHI), 62 m

CWT miehet
1. Alexey Molchanov (RUS), 130 m
2. Andrey Matveenko (RUS), 119 m
3. Arnaud Jeraud, (FRA), 115 m
---
22. Antero Joki (FIN), 61 m SE

CWT naiset
1. Hanako Hirose (JPN), 101 m
2. Marianna Gillespie (RUS), 90 m
3. Jessea Lu (CHI), 88 m

FIM miehet
1. Alexey Molchanov (RUS), 118 m
2. Abdelatif Alouah (FRA), 111 m
3. Andrey Matveenko (RUS), 105 m
3. Morgan Bousc'his (FRA), 105 m
---
29. Antero Joki (FIN), 55 m

FIM naiset
1. Marianna Gillespie (RUS), 81 m
1. Fatima Korok (HUN), 81 m
2. Jessea Lu (CHI), 80 m

 

Kisasivut

 


Julkaistu 10.9.2019

Kutsu Sukeltajaliiton syyskokoukseen

Tervetuloa Sukeltajaliiton syyskokoukseen Helsinkiin lauantaina 5.10.2019.

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki
Aika: Klo 12.00
Valtakirjojen tarkastus klo 11.15–11.45 

Samalla on mahdollisuus tutustua Sukeltajaliiton toimiston tiloihin. Toimisto on yhteisissä toimitiloissa kymmenien muiden lajiliittojen kanssa.

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut esityslistalla esitetyt asiat. Liiton eettisten ohjeiden vahvistaminen on kokouksen esityslistalla. Hallitusvaaliin ehdolle asettuneiden tiedot sekä muut kokousmateriaalit tallennetaan Materiaalipankkiin.

Syyskokoukseen pyydetään ilmoittautumaan Liiton tapahtumakalenterissa.

Ohjelma: klo 12–13.30
- ajankohtaiset asiat, kuullaan mm. Liiton uudistuvasta strategiasta
- palkitsemisia mm. Sukeltajaliiton ympäristöpalkinnon jakaminen
- sukellusseura H2O esittelee toimintaansa: seuran taloudellinen jäsentoiminta (Richard Eller), seuran vahva meriarkeologiatoiminta (Juha Lauro) 
- Ari Koivu Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe ry:stä esittelee vuoden 2020 marraskuulle suunniteltua Sukeltajaliiton jäsenille suunnattua hyväntekeväisyys- ja sukellusmatkaa Tansanian Zansibarille ja Pemban saarelle. Matka toteutetaan yhteistyössä LiiKe ry:n kanssa.

Noin klo 13.30 alkaen viralliset kokousasiat.

Päivä jatkuu Sukellusseura H2O ry:n 40-vuotisjuhlalla, jonne kokousvieraat ovat lämpimästi tervetulleita!

Lämpimästi tervetuloa!


HALLITUS


Julkaistu 6.9.2019

Vapepa-erikoissukellusryhmä hakee uusia jäseniä

Vapepa-erikoissukellusryhmä on perustettu vuonna 2009, jolloin pidettiin myös ryhmälle suunnattu Vapepa-sukeltajakurssi. Sen jälkeen se on toiminut eri kokoonpanoissa vaihtelevasti. Ryhmä on aloittamassa vuoden 2020 alusta uudella kokoonpanolla ja organisaatiolla. Ryhmä suorittaa kiireettömiä sukellusetsintöjä viranomaisen pyynnöstä luolissa, kaivoksissa ja syvillä kohteilla.

Haemme ryhmään osaavia tekniikka- ja luolasukeltajia.

Ryhmään pääsemiseksi seuraavien ennakkovaatimusten tulee täyttyä 1.1.2020 mennessä, jolloin toiminta käynnistyy:

 • 18 vuoden ikä
 • Sukeltajaliiton jäsenyys, joko suoraan Liittoon tai seuran kautta
 • voimassa oleva hätäensiapu- ja happiensiapukortti
 • lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta (itse annettu terveysselvitys ei ole riittävä)
 • sukellusonnettomuuden kattava vakuutus
 • voimassa oleva Vapepa-sukeltajakortti (tämän voi suorittaa Sukeltajaliiton järjestämällä Vapepa-sukeltajakurssilla tai erikoissukellusryhmän jäsenille räätälöitynä e-oppimiskurssina)
 • kulloisenkin tehtävän suorittamiseksi soveltuva sukeltajaluokitus ja kokemus vastaavista olosuhteista (syvyysalue, luolat, hylkyjen sisään sukeltaminen)
 • koulutus, kyky ja laitteet suorittaa minimissään 10 minuutin etsintä 60 metrin syvyydessä

Ryhmä tulee toimimaan suoraan Vapepa-valiokunnan alaisuudessa. Ryhmä toimii koko maassa siten, että kulloiseenkin tehtävään hälytetään lähinnä tapahtumapaikkaa olevia sukeltajia ja henkilöitä, joilla on paras tuntemus onnettomuuspaikasta.

Kiinnostuitko? Lisätietoa Vapepa-erikoissukellusryhmästä ja sen toiminnasta saa Vapepa-valiokunnalta tapani.kallioniemi at sukeltaja.fi .


Julkaistu 2.9.2019

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 31.8. Helsingissä.

Liiton syyskokous Helsingissä 5.10.

Liiton hallitus valmisteli syyskokousasioita. Yhdessä tekeminen on Liiton keskeinen voimavara. Liiton organisaatio muuttui tämän vuoden alusta niin, että sukelluksen kilpailulajit toimivat hallinnollisesti yhdessä. Tällä haetaan entistä vahvempaa yhteistä tekemistä ja ensi vuoden painopisteeksi on asetettu matalan kynnyksen harrastetoiminta kilpalajeissa.

Ennen virallisia kokousasioita kuullaan ajankohtaisia asioita mm. Liiton strategiauudistuksesta. Hallitus toteutti alkukesästä jäsenkyselyn strategiauudistuksesta ja on käsitellyt ja huomioinut siitä saadun palautteen. Uusi strategia laaditaan kaudelle 2020-2025.

40-vuotisjuhlapäivää viettävä Sukellusseura H20 esittelee toimintaansa: seuran puheenjohtaja Richard Eller kertoo seuran taloudellisesta jäsentoiminnasta ja Juha Lauro seuran vahvasta meriarkeologiatoiminnasta.

Ari Koivu Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe ry:stä esittelee vuoden 2020 marraskuulle suunniteltua Sukeltajaliiton jäsenille suunnattua hyväntekeväisyys- ja sukellusmatkaa Tansanian Zansibarille ja Pemban saarelle. Matka toteutetaan yhteistyössä LiiKe ry:n kanssa.

Syyskokouksessa jaetaan myös mm. Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto.

Kokouksen jälkeen kaikki osallistujat toivotetaan tervetulleiksi Sukellusseura H20:n 40-vuotisjuhlaan!

Ehdolle hallitusvaaliin

Liiton syyskokouksessa käydään hallitusvaali. Neljä hallituksen jäsentä on erovuorossa. Tällä hetkellä ehdolle on asettunut neljä henkilöä ja heidän tietonsa löytyvät Materiaalipankista. Edelleen on mahdollista asettua ehdolle täyttämällä lomake ehdolle asettumista varten, lomake löytyy Materiaalipankista

Tarvittaessa lisätietoja antaa ehdollepanotoimikunnan pj Antti Ellonen, antti.ellonen at sukeltaja.fi, p. 040 527 2599.

Sukeltajaliitto mukana Kuopion Urheilusukeltajien 50-v. tapahtumassa

Kuopion Urheilusukeltajien 50-vuotistapahtumapäivä 7.9. kokoaa sukeltajia lähialueelta ja hieman kauempaakin Kuopioon. Juhlapäivät ovat hyviä mahdollisuuksia esitellä seuratoimintaa oman toiminnan ulkopuolella ja saada positiivista näkyvyyttä lajille.

Sukeltajaliitto osallistuu Kuopion Urheilusukeltajien 50-v juhlapäivään ja järjestää muun ohjelman lomassa lounastilaisuuden, jossa keskustellaan mm. Vapepa-sukellustoiminnasta, Sukeltajaliiton merkityksestä suomalaisessa sukeltajakentässä sekä Liittoon kulumisen hyödyistä ja eduista.

Seurasydän sykkii koko syksyn

Sukeltajaliitto seuroineen on mukana Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteisessä Seurasydän-kampanjassa. Syyskuussa tunnustetaan rakkautta omaan seuraan. Lokakuussa kerrotaan kaikille, miten siisti harrastus sukellus on. Marras-joulukuussa kiitetään seurakaveria. Kampanja saa paljon näkyvyyttä, joten se toimii erinomaisena sukellusharrastuksen ja sukellusseurojen markkinointina. Tarttukaa tähän tilaisuuteen kertoa, millainen sydän teidän seurassanne sykkii! Kerromme asiasta tarkemmin myös syksyn uutiskirjeissä.

#seurasydän

Nenäpäivällä jaetaan taas hyvää

Sukeltajaliitto seuroineen osallistui viime vuonna ensimmäistä kertaa Nenäpäivä-keräykseen, ja perinne jatkuu tänä vuonna. Nenäpäivän avulla tuetaan heikoimmassa asemassa olevia maailman lapsia, jotta heillä ja heidän perheillään olisi mahdollisuus elää hyvää elämää kotimaassaan. Nenäpäivää vietetään 8.11. ja tapahtuma näkyy jo lokakuussa. Kerromme asiasta tarkemmin myös syksyn uutiskirjeissä.

#nenäpäivä

 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään Skype-kokouksena 2.10.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi

 


Julkaistu 22.8.2019

Seurasydän sykkii koko syksyn

Suomessa on lähes 10 000 liikunnan parissa toimivaa seuraa ja niissä yli 1,2 miljoonaa toimijaa, merkittävä joukko siis. Seurat eivät toimisi ilman ihmisiä, jotka ovat mukana täydellä sydämellään. Seuratoiminnan vahvuus on yhteisöllisyydessä. Haluamme herättää seurat ja myös yhteiskunnan näkemään, miten tärkeää seuratoiminnan yhteisöllisyys on niin yksilölle kuin laajemminkin koko yhteiskunnalle. ​Seuraihmiset voivat olla vilpittömästi ylpeitä toiminnastaan, sillä seuratoiminta on arvokasta, merkityksellistä työtä.

Olympiakomitean Seurasydän-kampanja levittää yhteisöllisyyden arvoja koko syksyn ajan. Kampanja näkyy seuroissa, sosiaalisessa mediassa, lajiliittojen ja Olympiakomitean kanavilla sekä YLEn kanavilla.

Sukeltajaliitto seuroineen on mukana kampanjassa. Syyskuussa tunnustetaan rakkautta omaan seuraan. Lokakuussa kerrotaan kaikille, miten siisti harrastus sukellus on. Marras-joulukuussa kiitetään seurakaveria. Kampanja saa paljon näkyvyyttä, joten se toimii erinomaisena sukellusharrastuksen ja sukellusseurojen markkinointina. Tarttukaa seuroissa tähän tilaisuuteen kertoa, millainen sydän teidän seurassanne sykkii!

#seurasydän


Julkaistu 13.8.2019

Sukellusonnettomuus Iso-Melkuttimella, Lopella

Iso-Melkuttimella, Lopella, sattui lauantaina 10.8.2019 kuolemaan johtanut sukellusonnettomuus. Hämeen poliisi tiedotti lauantaina, että kadonneen sukeltajan etsinnät oli aloitettu ja että paikalla oli useita Pelastuslaitoksen sukeltajia. Myöhemmin Hämeen poliisi tiedotti, että kadonnut sukeltaja oli löytynyt ja nostettu pintaan. Poliisi tiedotti myös, että tapausta tutkitaan kuolemansyytutkintana eikä poliisi tiedota asiasta enempää.

Sukeltajaliiton turvallisuusvaliokunta on tarjonnut poliisille apua sukellusonnettomuuden tekniseen tutkintaan.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos on ollut yhteydessä Sukeltajaliittoon ja pyytänyt välittämään eteenpäin tietoa, että järven pohjassa olevat linjanarut ovat voineet lauantain etsintä- ja pelastustoimien johdosta osittain irrota, ja ne on tarpeen tarkistaa. Aktiivisesti Iso-Melkuttimella sukeltava Riihimäen Urheilusukeltajat ry on luvannut tehdä tarkistuksia ja tarvittavia korjauksia. Sukeltajia pyydetään olemaan varovaisia, etteivät sotkeudu mahdollisesti irrallaan oleviin naruihin. Narujen korjaus aloitetaan tänään tiistaina, mutta koska ei ole tietoa siitä, mistä ja miten narut ovat irti, voi korjaukseen mennä jonkin verran aikaa.


Julkaistu 12.8.2019

Ilmoittautuminen uppopallosarjoihin on käynnissä

Ilmoittautuminen Sukeltajaliiton uppopallosarjoihin on käynnissä 31.8.2019 asti.

Lisätietoja sarjoista ja niihin osallistumisesta

Janek Ploompuu
janek.ploompuu at sukeltaja.fi
puh.+358 50 467 9009


Julkaistu 7.8.2019

Guinnesin ennätysyritys: häät vedenalaisessa luolastossa

Lauantaina 10.8. tehdään sukelluksen historiaa, kun luolasukeltajat Jani Santala ja Ina Trælnes sanovat toisilleen "tahdon" Pluradalenin luolastossa Norjassa. Vihkiminen tapahtuu kuivaluolassa, jonne pääsee ainoastaan sukeltamalla 450 metrin matkan. Noin 70 sukeltavaa vierasta osallistuu vihkitilaisuuteen luolassa ja ei-sukeltavat vieraat seuraavat tilaisuutta screeneiltä pinnan päällä.

Vihkitilaisuudessa pyritään tekemään uusi Guinnesin ennätys: suurin vedenalaisessa luolastossa pidetty vihkitilaisuus.

Seuraa tilaisuutta livenä Visit Plura YouTube kanavalla

Suora lähetys alkaa suomen aikaa 15:30 (aika voi vielä tarkentua)

Seuraa häävalmisteluja Instagramissa

#plurawedding
#aanirasia
#äänirasia
#cavestreaming

Seuraa tekniikan rakentumista

https://aanirasia.fi/

@aanirasia
https://www.facebook.com/aanirasia

@visitplura
https://www.facebook.com/VisitPlura


Julkaistu 5.8.2019

Suomen naisille 4. sija uppopallon MM-kisoista

Uppopallon MM-kisoissa Itävallassa pelattiin viikonloppuna finaaliottelut. Suomen kummatkin vastustajat osoittautuivat paremmiksi: Naisten pronssiottelussa Kolumbia voitti Suomen luvuin 0-2 ja Suomen joukkue sijoittui 4:nneksi. Ruotsi voitti sijoitusottelussa Suomen miehet 2-1, joten Suomen joukkue sijoittui sijalle 6. Kavennusmaalin lukuihin 1-1 teki Jari Hovikorpi. 

Mitalisijat
Miehet
1. Kolumbia
2. Norja
3. Saksa

Naiset
1. Norja
2. Saksa
3. Kolumbia

Kaikki tulokset

Kisan kotisivut

Kisan Facebook-sivu


Julkaistu 1.8.2019

Sukelluskalastuksen PM/SM-kisoista kolmoisvoitto

Sukelluskalastuksen PM/SM-kisoissa viikonloppuna Mustasaaren Raippaluodossa Suomi nappasi kolmoisvoiton. Kim Jaatinen kalasti kultamitalin arvoisesti, Matti Pyykkö sijoittui hopealle ja Riku Leimola sai pronssia. Joukkuekilpailun voittivat Kim Jaatinen, Tero Vaara ja Sami Mikkola.

Lisää tuloksia ja kuvia löytyy Facebookista Nordic Spearfishing Community -sivulta.


Julkaistu 3.7.2019

Räpyläuinnin EM-kilpailut uitiin Kreikan Ioanninassa 25.6.-2.7.

Suomea EM-kilpailuissa edustivat Tampereen Urheilusukeltajien Laura Lähteenkorva ja Kouvolan Uimareiden Essi-Maria Lillman. Joukkueenjohtajana toimi Jasmine Pajari. EM-kisojen taso oli kova ja molemmat kilpailijat uivat lähelle ennätyksiään. Suoritukset eivät kuitenkaan riittäneet finaalipaikkoihin. Lillman vastasi parhaasta suorituksesta nousten 9. sijalle suorana finaalina uidussa 400 metrin BF-matkalla. Lillman teki myös oman henkilökohtaisen ennätyksen 50 m BF-matkalla ajalla 23,80 sek. Molemmat uivat kisoissa neljä matkaa.
Kilpailutulokset löytyvät tästä linkistä: 

https://www.cmas.org/events/25.06.-02.07.2019-finswimming-european-championships-senior-gre


Julkaistu 27.6.2019

Toimiston kesä

Sukeltajaliiton toimisto palvelee kesäkuusta elokuun loppuun arkisin klo 8-15. Toimisto on kokonaan suljettuna 8.-28.7. Hyvää kesää ja turvallisia sukelluksia!


Julkaistu 26.6.2019

Uusi vesiliikennelaki on julkaistu tänään

Kauan valmisteilla ollut vesiliikennelaki on viimein julkaistu. Uusi vesiliikennelaki ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt ja liikennemerkit. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä sekä mahdollistaa vesiliikenteen automaatio. Uudessa laissa on myös sukellustoiminnan osalta uusia kirjauksia. Lain valmisteluvaiheessa Sukeltajaliitto otti kantaa elokuussa 2018 Liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa useampaan lain kohtaan, ja esittämämme asiat on hyvin huomioitu uudessa laissa.

Vanhassa vesiliikennelaissa sukellusta koskevat kirjaukset olivat työsukelluksen näkökulmasta. Sukeltajaliitto painotti lausunnossaan sitä, että Suomessa on suuri joukko harrastesukeltajia ja lain kirjausten tulisi olla sellaisia, että se huomioi myös harrastesukeltajat. Lain tarkoitusperässä on mm. vedessä olevan sukeltajan suojelu onnettomuudelta riippumatta siitä, onko kyseessä ammattimainen vai harrastesukeltaminen eri alalajeineen.

Lain §14 ja §28 koskevat suoraan sukellustoimintaa, ja uuden lain kirjauksissa puhutaan nyt nimenomaan sukellustoiminnasta, kun aiemmin käytettiin termiä sukellustyö.  

Huviveneitä koskeva päällikkösääntely

Merkittävä uudistus on lakiin sisältyvä uusi huviveneen päällikköä koskeva sääntely. Se vastaa osittain merilain ammattiliikennettä koskevaa sääntelyä, mutta vaatimukset ovat kevyemmät. Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Veneen päällikkö on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee venettä. Päällikkö voi siten olla muukin henkilö kuin se, joka venettä kuljettaa.  

Jos onnettomuuden sattuessa on epäselvää, kuka on päällikkö, on vastuu viime sijassa vesikulkuneuvon omistajalla tai sen rekisteriin merkityllä haltijalla, jos hän on tosiasiassa voinut vaikuttaa ohjailuun. 

Vesikulkuneuvon päällikkö vastaa muun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna olosuhteiden eli esimerkiksi sään tai aallokon niin vaatiessa. Päällikkösääntely koskee lähtökohtaisesti kaikkia vesikulkuneuvoja, joihin ei sovellu merilain ankarampi päällikkösääntely.

Vuokravenesääntelyyn kevennyksiä

Uuden lain myötä vuokravenesääntely kevenee ja sanktiojärjestelmä ajanmukaistuu. Näiden muutosten tavoitteena on helpottaa veneen vuokrausta ja jakamistaloutta. Nykyisistä vuokraveneitä koskevista teknisistä vaatimuksista ja katsastusvaatimuksista luovutaan, ja miehittämättömistä vuokra-aluksista tulee tavallisia huviveneitä. Jatkossa niitä koskee huviveneen päällikkösääntely.

Ammattimaista vuokravenetoimintaa ovat jatkossa vain miehitetyt vuokraveneet eli esimerkiksi taksiveneet. Ammattimaiseen vuokravenetoimintaan sovelletaan kauppamerenkulun tiukempaa päällikkösääntelyä. Yleishyödyllistä toimintaa harjoittavien sukellusseurojen kannalta uuden lain kevennykset ovat positiivisia, ja tähän Sukeltajaliitto otti myös kantaa antamassaan lausunnossa.

Uusi vesiliikennelaki on luettavissa kokonaisuudessaan

Suomeksi: https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2019/sk20190782.pdf

På svenska: https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2019/fs20190782.pdf


Julkaistu 19.6.2019

Helli hylkyjämme

Sukeltajaliitto yhteistyökumppaneineen haluaa edistää vastuullista hylkysukeltamista. Helli hylkyjämme -kampanja muistuttaa sukeltajia hyvistä hylkysukellustavoista ja siitä arvokkaasta vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä, joka meillä on ja jota kannattaa vaalia. Säilyttäkäämme hylyt myös tuleville sukeltajasukupolville!

Lue lisää kampanjasta

 


Julkaistu 17.6.2019

Viittomakieliset turvaohjeet julkaistu

Sukeltajaliitto on julkaissut Youtube-kanavallaan sarjan videoita, jotka yhdessä muodostavat viittomakielisen käännöksen Sukeltajaliiton Laitesukelluksen turvaohjeesta 2017.

Projektin on toteuttanut Saara-Sofia Aho Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa suorittamiensa viittomakielen tulkin opintojen opinnäytetyönä. Videon kääntäjänä ja viittojana toimi Tiina Saarijärvi-Kivelä. Käännöstä varten viittomakielistä sukellussanastoa kerättiin asiantuntijahaastattelujen avulla.

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda uutta materiaalia suomalaisella viittomakielellä. Työ edistää yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta digitaalisissa palveluissa. Videot hyödyttävät ja tukevat viittomakielen tulkkeja heidän valmistautuessaan sukelluskurssin tulkkaukseen tai muuhun vastaavaan sukeltamiseen liittyvään toimeksiantoon. Sukeltajaliitto on yksi ensimmäisiä alan toimijoita, jotka ovat tuottaneet viittomakielistä materiaalia.

Kirjallinen opinnäytetyö löytyy täältä.

Videot ovat käännös Laitesukelluksen turvaohjeesta 2017, joka on videoiden julkaisuhetkellä voimassaoleva versio. Tuorein kirjallinen päivitysversio turvaohjeesta löytyy täältä.

Katso viittomakielisiä turvaohjevideoita täällä.


Julkaistu 17.6.2019

Sukelluskalastuksen Ursuit Vene-SM-kisat

Sukelluskalastuksen Ursuit Vene-SM-kisat käytiin Hangon vesillä viikonloppuna upeassa kesäsäässä. Kilpailun voitti Matti Pyykkö, toiseksi sijoittui Joonas Lassila ja pronssin nappasi Tapio Salakari.

Tuloslista


Julkaistu 29.5.2019

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti skype-kokouksen 28.5.2019.

Sukeltajaliiton strategiaa uudistetaan

Sukeltajaliiton strategia ohjaa Liiton toimintaa. Liiton strategiset tavoitteet koskettavat läheisesti Liiton jäsenseuroja ja tukevat suomalaisen sukeltamisen kehittämistä. Uudistetun strategian keskiössä on ajatus ”Kerran sukeltaja, aina sukeltaja.”

Suomi sukellusmaana on kiinnostava ja monipuolinen. Meidän tulee viestiä siitä näkyvästi ja houkutella uusia harrastajia mukaan seuratoimintaan. Sukellus tarjoaa monia polkuja harrastuksen jatkamiseen. Liiton koulutus- ja harrastusohjelmista löytyy lähes kaikille ja koko elämänkaarelle sopivia vaihtoehtoja harrastaa. Sukellusseuran toimintaympäristönä tulisi olla paikka, jossa on hyvä harrastaa ja kehittyä. Liiton tavoitteena on rakentaa aktiivista ja vastuullista sukeltajayhteisöä. Vahvassa valtakunnallisessa sukeltajayhteisössä toimien niin seura kuin sukeltajakin saavat lisäarvoa.

Uudistettu strategia tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Haluamme osallistaa koko jäsenistömme strategiatyöhön ja kuulla mielipiteenne. Sukeltajaliitto tulee kesäkuun aikana pyytämään jäseniltään palautetta Liiton strategiapäivityksestä kyselyllä.

Sukellusaktiivisuus seuroissa

Kuinka paljon seurat järjestävät sukellustoimintaa jäsenilleen? Liiton intressinä on saada nykyistä enemmän tietoa siitä, miten aktiivista sukellustoiminta on seuroissamme. Osana strategiauudistusta on myös tavoitteena löytää toimivia mittareita mm. sukellusaktiivisuuden arviointiin. Seuroilta tullaan jatkossa keräämään lukuja siitä, miten paljon seurat järjestävät jäsenilleen sukellustapahtumia, esimerkiksi viikkosukelluksia, rantojenpuhdistuksia tai leirejä, jotta voimme osoittaa sukellusaktiivisuutta.

Aikuisväestön liikunnan harrastamista ja vapaaehtoistyössä toimimista on tutkittu

Tuoreen eilen julkistetun Aikuisväestönliikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018 -tutkimuksen mukaan 42,7 % väestöstä (tutkimuksen kohderyhmä: 15-74 vuotiaat suomalaiset) tekee vapaaehtoistyötä ja/tai osallistuu muuten seurojen toimintaan ja/tai on urheiluseuran jäsen.

Tutkimuksen mukaan 35 000 suomalaista on harrastanut sukeltamista, ainakin kerran vuodessa. Verrattuna aiemmin toteutettuihin Kansallisiin liikuntatutkimuksiin voidaan arvioida, että kiinnostus sukellusharrastukseen on kasvussa.

Suomessa on paljon koulutettuja sukeltajia, jotka eivät välttämättä sukella aktiivisesti Suomessa. Sukellusseurojen kannattaa huomioida tämä oman toimintansa markkinoinnissa ja toteuttaa myös sellaista toimintaa, joka houkuttelee jo perusvalmiudet omaavia harrastajia mukaan seuratoimintaan.

Kasvupotentiaalia on ja vapaaehtoistyö kiinnostaa suomalaisia edelleen. Vahvistamalla avointa ja arvostavaa toimintakulttuuriamme voimme houkutella yhä useampia tekemään merkityksellistä vapaaehtoistyötä sukelluksen parissa.

Linkki tutkimukseen

Metsähallituksen kysely hylkysukeltamisesta

Metsähallitus toteuttaa hylkysukeltajille suunnatun nettikyselyn, jolla kerätään tietoa hylkysukelluksesta Suomen rannikkoalueilla ja hylkysukelluksen kehittämistarpeista. Tarkoituksena on tuoda esille alan harrastajien näkökulmia etenkin hylkysukelluksen kehittämistarpeisiin ja kartoittaa sekä hienoina pidettyjä sukelluskohteita että kehittämistä kaipaavia kohteita Suomen merialueilla. Sukeltajaliitto on ollut mukana valmistelemassa kyselyä. Kysely on osa Baltic RIM-hanketta, jossa Sukeltajaliitto toimii kumppanina. Kyselyyn voi vastata 17.7. asti.

Vastaa kyselyyn

Juhlava sukelluspäivä Kuopiossa 7.9.

Sukeltajaliitto on mukana juhlistamassa Kuopion urheilusukeltajien 50-vuotispäivää 7.9. Kuopiossa. Ohjelmassa on mm. seuratoiminnan esittelyä, ja osallistujille on myös tarjolla mahdollisuus sukeltaa Kuopion keskustassa Verotoimiston luolassa.

Sukeltajaliitto kutsuu osallistujat keittolounaalle ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista Sukeltajaliiton edustajien kanssa Kylpylähotelli Rauhalahteen. Keskustelujen aiheina mm. Vapepa-sukellustoiminta, Sukeltajaliiton merkitys suomalaisessa sukeltajakentässä sekä Liittoon kulumisen hyödyt ja edut. Voit myös haastaa Liiton edustajia keskusteluissa. Lisäksi voidaan keskustella yhteistyömahdollisuuksista paikalla olevien seurojen ja yhteisöjen välillä. Päivä huipentuu iltajuhlaan. Tervetuloa mukaan!

Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous on Helsingissä 31.8.


Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.f


Julkaistu 20.5.2019

Ehdolle Sukeltajaliiton hallitukseen

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 5.10. valitaan jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Liiton jäsenten jäsenineen (huom. myös yhteisöjäsenet) toivotaan miettivän keskuudestaan sopivia henkilöitä tähän tehtävään.

Näkemys Liiton toiminnasta, Liiton ja koko lajimme kehittämisestä ja koko Suomen sukelluspiirien verkottumisen osalta on hyväksi, kuten myös käsitys paikallisista tarpeista sukellustoiminnan edistämiseksi. Tärkein kriteeri, kuten sukeltamisessa ylipäänsä, on halu ja innostus tehdä yhdessä!

Hallituksen jäseniltä toivotaan aktiivista otetta ja mahdollisuutta antaa aikaansa. Hallituspaikka tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan lajiimme. Tehtäviin valituilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua, ja heillä on keskeinen rooli sukelluslajimme eri osa-alueiden kehittämisessä.

Sukeltajaliitto ry, hallitus vuonna 2019

Nykyisen hallituksen kokoonpano on seuraava:
• puheenjohtaja Tero Lehtonen
• jäsenet Sami Järvinen, Jorma Poikolainen, Jorma Thessler, Susan Wallenius, erovuorossa v. 2019
• jäsenet Ari-Pekka Hakulinen, Kimmo Korja, Tuomo Palevaara jatkavat v. 2020

Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja ja 6–8 jäsentä. Hallituspaikka (mukaanlukien puheenjohtaja) on kaksivuotinen.

Seurojen jäsenet, seurojen hallitukset ja Liiton valiokunnat/liittokouluttajat, Yhteisöjäsenet: Onko tiedossanne henkilöitä, jotka sopivat työskentelemään Liiton hallituksessa? Ehdolle asettumiseen ei tarvita seuran virallista esitystä, vaan kuka tahansa hallitustyöskentelystä kiinnostunut voi itse asettua ehdolle vaaliin.

Ehdollepanotoimikunta

Ehdollepanotoimikunta on saanut tehtävän etsiä ehdokkaita Liiton hallitukseen. Toimikunta ei aseta ehdokkaita paremmuusjärjestykseen, vaan pyrkii esittämään syyskokoukselle mahdollisimman monta ehdokasta koko maan alueelta. Demokraattisen vaalituloksen varmistamiseksi tulee seurojen hallitusten olla aktiivisia ehdokkaidensa nimeämisessä.

Lisätietoja antavat Liiton kevätkokouksessa valitun ehdollepanotoimikunnan jäsenet, joihin voi ottaa yhteyttä täysin luottamuksellisesti:

Antti Ellonen (pj), Helsinki, antti.ellonen at sukeltaja.fi, p. 040 527 2599
Ari-Pekka Hakulinen, Savonlinna, ari-pekka.hakulinen at sukeltaja.fi, p. 040 635 9166
Kimmo Korja, Laukaa, kimmo.korja at sukeltaja.fi, p. 050 359 1184
Tuomo Palevaara, Riihimäki, tuomo.palevaara at sukeltaja.fi, p. 050 516 3966
Markus Puumala, Hämeenlinna, markus.puumala at sukeltaja.fi, p. 050 918 0435

Ehdotukset tulee toimittaa sähköisesti antti.ellonen at sukeltaja.fi, sari.nuotio at sukeltaja.fi tai postitse osoitteella Sukeltajaliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Ehdokkaiden hakemukset julkistetaan mahdollisimman pian niiden saavuttua Sukeltajaliiton verkkosivuilla, jotta seurojen hallitukset voivat tehdä omat päätöksensä ennen Liiton vaalikokousta.

Ehdollepanolomake löytyy täältä.


Julkaistu 16.5.2019

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun järjestää Tanska

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun järjestää tänä vuonna Tanska.

Osallistujan tulee olla Sukeltajaliittoon kuuluvan seuran jäsen tai Liiton henkilöjäsen. Kilpailutyöt toimitetaan viimeistään perjantaina 1.11.2019. Teemasarjan E teema on tänä vuonna Action.

Kisakutsu, kuvien latauslinkki ja linkki ruotsinkielisiin sääntöihin löytyvät Tanskan liiton sivuilta. Suomenkieliset säännöt löytyvät sukeltaja.fi Materiaalipankista.


Julkaistu 14.5.2019

Hylkysukeltamisesta Suomen merialueilla kerätään tietoa kyselyn avulla

Metsähallitus toteuttaa hylkysukeltajille suunnatun nettikyselyn, jolla kerätään tietoa hylkysukelluksesta Suomen rannikkoalueilla ja hylkysukelluksen kehittämistarpeista. Tarkoituksena on tuoda esille alan harrastajien näkökulmia etenkin hylkysukelluksen kehittämistarpeisiin ja kartoittaa sekä hienoina pidettyjä sukelluskohteita että kehittämistä kaipaavia kohteita Suomen merialueilla. Tiedot ovat tärkeitä rannikon kehittämistarpeita yleisimmin arvioitaessa.

Kysely on avoinna 17.7. asti ja vastaaminen siihen vie noin 10 minuuttia. Kannustamme kaikkia viime vuosina hylkysukeltamista Suomen merialueilla harrastaneita vastaamaan kyselyyn sukelluskokemuksesta ja taitotasosta riippumatta.

Vastaa kyselyyn tästä

Kysely on osa EU:n Interreg-ohjelman rahoittamaa kolmivuotista BalticRIM-hanketta, jolla pyritään tekemään tunnetuksi vedenalaisia kulttuurihistoriallisia arvoja ja kohteita sekä ottamaan nämä entistä paremmin huomioon merialueiden käytön suunnittelussa. Sukeltajaliitto on mukana BalticRIM-hankkeessa yhtenä toimijana.


Julkaistu 29.4.2019

Uppopallon SM-kulta Hämeenlinnaan 18. kerran

Lauantaina 27.4. pelattiin Helsingin Pirkkolan uimahallissa uppopallosarjakauden 2018-2019 finaalikierrokset. Päivän pelit olivat tiukkoja ja mestarit eri sarjoissa ratkaistiin pienillä marginaaleilla.

Nuoret/naiset finaali: Mansen Naiset - Nuorten Maajoukkue 2-3

I-divisioonan pronssi: Naiset - Seinäjoki & Vaasa 1-3

I-divisioonan kulta: JYVÄSUU - Hydromania Vantaa 1-2

SM-pronssi: PSK Kupla - West Coast UWR 1-3

SM-kulta: Hämeenlinnan Sukeltajat - RiUSuk 2-0

SM-sarjan voittaja Hämeenlinnan Sukeltajat lähtee edustamaan Suomea Berliinissä pelattavaan Champions Cupiin Marraskuussa, missä Euroopan kovimmat joukkueet ottavat mittaa toisistaan.

Lisätietoa Suomessa pelattavista sarjoista, niiden tuloksista ja otteluohjelmista www.uppopallo.fi ja Facebook.


Julkaistu 29.4.2019

Seuratukea kahdelle Sukeltajaliiton jäsenseuralle

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea on myönnetty kahdelle Sukeltajaliiton jäsenseuralle. Kouvolan Uimarit ry on saanut 7000 euroa räpyläuintiharrastuksen esittelyyn ja aktivointiin. Saaristomeren sukeltajat ry Turusta on saanut 6000 euroa lasten norppakerhon toiminnan laajentamiseen ja DAN-ensiapukoulutustoiminnan aloittamiseen.

Kaikki tukea saaneet seurat löytyvät täältä.


Julkaistu 23.4.2019

Suomenennätyksiä räpyläuinnissa ja vapaasukelluksessa

Pääsiäisviikonloppuna kilpailtiin sukelluksen urheilulajeissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Räpyläuimari Essi-Maria Lillman Kouvolan Uimareista voitti kultaa 400 metrin bifins-uinnissa World Cupissa Aix en Provencessa, Ranskassa. Aika 3.57,09 on myös uusi suomenennätys.

Kilpailun kaikki tulokset löytyvät täältä.

Vapaasukelluksen allaslajien avoimet SM-kisat käytiin Espoossa. Kisoissa tehtiin useita kansallisia ja henkilökohtaisia ennätyksiä.

Kristian Mäki-Jussila teki uuden suomenennätyksen pituussukelluksessa ilman räpylöitä, 184 m. Mäki-Jussila voitti molemmat pituussukelluslajit, ja staattisen hengenpidätyksen suomenmestaruuden vei Mikko Niemeläinen.

Naisten sarjassa Janita Kulkula voitti pituussukelluksen ilman räpylöitä, ja Salla Hakanpää sekä pituussukelluksen räpylöillä että staattisen hengenpidätyksen.

Kilpailun kaikki tulokset löytyvät täältä.

Lämpimät onnittelut voittajille!


Julkaistu 11.4.2019

Ensimmäinen suomenkielinen AIDA-tuomarikurssi toukokuussa

Jyväskylässä järjestetään 10.-12.5. ensimmäinen suomenkielinen vapaasukelluksen AIDA-tuomarikurssi. Tähän mennessä Suomessa on järjestetty vain yksi tuomarikurssi vuonna 2004. Kurssin pitää AIDA-tuomarikouluttaja Kimmo Lahtinen, joka on Pohjoismaiden ainoa tuomarikouluttaja.

Lahtinen toivoo kurssin lisäävän mahdollisuuksia järjestää enemmän kilpailuja ympäri Suomen.
- Nyt tuomareita löytyy lähinnä Etelä-Suomesta, ja se on rajoittanut kilpailujen järjestämistä. Jokaiseen kisaan tarvitaan kuitenkin vähintään kaksi tuomaria. Nykyisillä tuomareilla on saatu pidettyä vuosittain yleensä yksi syvyyskisa ja yksi allaskisa. Isompi tuomariporukka pystyisi järjestämään useammalla paikkakunnalla pienimuotoisia kisoja vaikka arki-iltaisin. Jos mielii pärjätä lajissa kansainvälisesti, pitää hankkia kilpailukokemusta, Lahtinen sanoo. 

Jyväskylän tuomarikurssi on E-tason kurssi, jolta tuomariura käynnistyy. Se antaa valmiudet toimia kansainvälisenä kilpailutuomarina AIDAn vapaasukelluskisoissa ympäri maailman. Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä ja se, että on ollut mukana vapaasukelluskilpailuissa yhden kerran joko kilpailijana, turvasukeltajana, järjestäjäorganisaatiossa tai auttamassa järjestäjäorganisaatiota. 

Kurssilla on vielä muutama paikka vapaana, lisätiedot ja ilmoittautuminen.


Julkaistu 8.4.2019

Kevätkokousuutisia

Sukeltajaliiton kevätkokous pidettiin 6.4. Kotkassa, Merikeskus Vellamossa. Ennen virallista kokousta kunnioitettiin Liiton entisen puheenjohtajan ja kunniajäsenen Per Olov Prolle Janssonin muistoa hiljaisella hetkellä. Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen kertoi ajankohtaisista asioista.

Palkittuja

Kokouksessa jaettiin useita huomionosoituksia ja palkittiin Vuoden parhaat.

Vuoden räpyläuimari: Terhi Ikonen, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Vuoden sukelluskalastaja: Antti Olin, Team Kampela ry
Vuoden vapaasukeltaja: Kristian Mäki-Jussila, Bothnia Gulf Divers -82 ry
Vuoden uppopalloilija: Elina Salmela-Marttila, Riihimäen Urheilusukeltajat ry
Vuoden Vapepa-sukeltaja: Tarja Kokko, Joensuun Urheilusukeltajat ry
Vuoden Vapepa-sukellusryhmä: Tampereen Vapepa-sukellusryhmä
Vuoden sukelluskouluttaja: Marko Niinistö, Sukellusseura Simppu ry
Vuoden norppaohjaaja: Zinaida Terho, Sammakot ry
Vuoden norppa: Santeri Saari, Urheilusukelluskerho Delfin ry
Vuoden norppaseura: Aboa Aquanauts ry
Vuoden seura: Tampereen Urheilusukeltajat ry
Vuoden sukeltaja: Markku Luoto, Nousu ry, Suomen meriarkeologinen seura ry

Sukeltajaliiton pronssisen ansiomerkin ja -mitalin saivat Tuomo Palevaara, Irmeli Tirronen, Jorma Poikolainen ja Minna Tammesvirta. CMAS P4-kortti luovutettiin Päivi Vaherille ja Jouko Laitiselle.

Vapepan Kymenlaakson maakuntatoimikunnan puheenjohtaja Anne Vainio jakoi Vapepan myöntämiä ansiomerkkejä. Erikoisluokan pronssisen ansiomitalin saivat Sanna Puha ja Timo Ovaskainen ja Tapani Kallioniemi sai erikoisluokan kultaisen ansiomitalin.

Sukellusseura Simppu ry ja Riihimäen Urheilusukeltajat ry vastaanottivat ensimmäisinä Sukeltajaliiton jäsenseuroina aikuisliikunnan Tähtimerkit.

Sääntömääräiset asiat

Varsinaisessa kokouksessa esitettiin vuoden 2018 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto ja päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Vuoden 2020 jäsenmaksut vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti:

Jäsenyhdistykset
• aikuiset 27,00 euroa (2005 tai ennen syntyneet)
• norpat 13,50 euroa (2006–2013 syntyneet)
• kuutit 0 euroa (2014 tai sen jälkeen syntyneet)
• rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa)

Muut
• henkilöjäsenen jäsenmaksu 27 euroa
• tukijäsen 1000 euroa
• yhteisöjäsen 100 euroa (Yhteisöjäsenen jäsenmaksu on 100 euroa ja sen lisäksi yhteisöjäsen maksaa jokaisesta henkilöstä, jonka haluaa liittää Liiton jäsenyyden piiriin, saman ikäryhmään perustuvan jäsenmaksun kuin seuratkin.)

Kokous päätti ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Ehdollepanotoimikuntaan valittiin:

Antti Ellonen, pj Helsinki
Ari-Pekka Hakulinen Savonlinna
Kimmo Korja Laukaa
Tuomo Palevaara Riihimäki
Markus Puumala Hämeenlinna

Ehdollepanotoimikunta valtuutettiin täydentämään kokoonpanoaan sääntöjen sallimaan maksimimäärään asti eli enintään yhdellä jäsenellä.

Kevätkokous sai tiedoksi Liiton hallituksen hyväksymät päivitetyt Liiton eettiset ohjeet, mutta ne tuodaan vahvistettavaksi vasta syyskokouksessa, koska tästä päätösasiasta ei oltu huomattu mainita kokouskutsussa Liiton sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Miniseminaari

Kokousväellä oli mahdollisuus tutustua Merimuseon näyttelyyn. Ohjelma jatkui miniseminaarilla, jossa kuultiin esitykset autonomisesta sukellusrobotista (Jouko Laitinen), Sukeltajaliiton ja Suomen meriarkeologisen seuran yhteistyöstä (Markku Luoto) ja saatiin esimakua ensi vuonna Merikeskus Vellamossa avautuvasta Ruotsinsalmi-suurnäyttelystä (Johanna Aartomaa).

Seuraavat vuosikokoukset

Kokoukselle tidotettiin seuraavien vuosikokousten ajankohdat. Sukeltajaliiton syyskokous ja Sukellusseura H20 ry:n 40-vuotisjuhla järjestetään 5.10.2019 Helsingissä. Sukeltajaliiton kevätkokous ja Sukellusseura Vesihiisi ry:n 50-vuotisjuhla järjestetään 4.4.2020 Varkaudessa.

Tiedotettiin myös, että Sukeltajaliiton Kasvu kannattaa -kasvuohjelmaan 2019-2020 voi ilmoittautua huhtikuun 2019 loppuun asti.

 

 


Julkaistu 28.3.2019

Sukeltajaliiton vuosikertomus 2018 on julkaistu

Sukeltajaliiton vuosikertomus 2018 on julkaistu. Vuosikertomus kertoo värikkäästi, mitä sukelluksessa, sukellusseuroissa ja Sukeltajaliiton toiminnassa tapahtui vuonna 2018. Vuosikertomus kannattaa linkittää seuran kotisivuille ja somekanaville, missä se toimii kiinnostavana katsauksena suomalaiseen sukellukseen monesta eri näkökulmasta.

Tutustu vuosikertomukseen.

Vuosikertomus esitellään Liiton kevätkokoukselle Kotkassa Merikeskus Vellamossa 6.4. Seurojen edustajia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen sukeltaja.fi Tapahtumakalenterissa. 1.4. mennessä ilmoittautuneille on varattu lounas.


Julkaistu 20.3.2019

Laitesukelluksen SM-taitokilpailut 28.9. Pieksämäellä

Pieksämäen Urheilusukeltajat ry järjestää 28.9. Laitesukelluksen SM-taitokilpailut eli hallirallin. Seura kutsuu muut seurat mukaan mittelemään laitesukellustaitojaan.

Hallirallissa sukelletaan pareittain tehtävärataa, ja suoritetaan tehtävät mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Tehtävät testaavat laitesukellustaitoja: tasapainotusta, varusteiden hallintaa, näppäryyttä, ongelmanratkaisukykyä, parityöskentelyä jne.

Viilaa laitesukellustaitosi huippuunsa ja lähde parisi kanssa haastamaan Suomen muut seurat.

Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan Sukeltajaliiton jäsenseurojen jäsenet sekä Sukeltajaliiton henkilöjäsenet, joilla on vähintään CMAS* kortti tai vastaava. Kisaan otetaan 1 pari/seura, yhteensä 15 paria.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen sukeltaja.fi Tapahtumakalenterissa.


Julkaistu 19.3.2019

Osallistu Sukelluskuvauksen SM-kilpailuihin 2019

Sukelluskuvauksen Suomen mestaruus ratkotaan jälleen. Kilpailuun osallistuminen on oiva tapa saada palautetta omista kuvista/videoista ja tuoda hienoja vedenalaisia näkymiä esille koko sukeltajayhteisön iloksi. Kilpailu on avoin kaikille Sukeltajaliiton jäsenseurojen jäsenille sekä Liiton henkilöjäsenille.

Sarjat

A. Makro
B. Normaali/laajakulma, kotimaan vedet
C. Normaali/laajakulma, ulkomaan vedet
D. Allaskuvat
E. Teemasarja: Tasapaino
F. Sukellusaiheiset pintakuvat
G. Videosarja
H. Nuorten sarja

Kilpailun säännöt löytyvät täältä.

Joka sarjaan voi lähettää kolme työtä. Työt voi toimittaa joko sähköisesti (esim. Dropbox, WeTransfer) osoitteeseen sukelluskuvaSM2019 at sukeltaja.fi tai postitse levylle tai muistitikulle tallennettuna osoitteeseen Sukeltajaliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki. Saat sähköpostiisi vahvistuksen, kun kilpailutyöt on vastaanotettu.

Mukaan tulee liittää osallistujan yhteystiedot, seuran nimi ja lista nimetyistä kuvista/videoista. Työt arvostellaan anonyymeinä, joten poista kuvista ja videoista tekijän tiedot, vesileimat ja muut tunnisteet. Töiden tulee olla Sukeltajaliiton toimistolla viimeistään perjantaina 1.11.2019 klo 16.


Julkaistu 12.3.2019

Kyselytutkimus Sukeltajaliiton jäsenille sukeltajien paineentasausongelmista

Välikorvien ja nenän sivuonteloiden paineentasauksen ongelmat ovat verrattain yleisiä sukeltaessa. Tarkkaa käsitystä ongelmien yleisyydestä, niiden riskitekijöistä tai vaikutuksesta elämänlaatuun, työkykyyn ja -turvallisuuteen sukellustyötä tekevissä ammattiryhmissä tai sukellusharrastajien keskuudessa ei kuitenkaan ole. HYKS Pää- ja Kaulakeskus, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Suomen Palopäällystöliitto, Museovirasto, Metsähallitus ja Sukeltajaliitto ovat päättäneet tehdä yhteistyössä em. asioita kartoittavan tutkimuksen. Tutkimusta johtaa dosentti Saku Sinkkonen HYKS:stä.

Kyselytutkimuksen tarkoituksena on selvittää systemaattisesti ja kattavasti sukeltamiseen liittyviä paineentasauksen ongelmia ammatti- ja harrastesukeltajilla Suomessa. Vastaavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksen tulosten avulla pyritään jatkossa ehkäisemään ongelmien kehittymistä ja kehittämään hoitoa.

Tutkimus toteutetaan alla olevasta linkistä avautuvalla anonyymillä sähköisellä kyselylomakkeella, jolla kysytään yleisiä esitietoja sekä tietoja välikorvien ja nenän sivuonteloiden paineentasauksen ongelmista sukeltaessa. Kyselyyn vastaamiseen kuluu oireettomilta vastaajilta 1 minuutti, oireisilta vastaajilta vastauksista riippuen 1 - 10 minuuttia. Vastaamisesta ei voida katsoa aiheutuvan vastaajalle haittaa. Tutkimus on vapaaehtoinen. Kysely on täysin anonyymi eikä yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa vastaustensa perusteella. Tutkimuksen luotettavuuden turvaamiseksi olisi tärkeää, että jokainen ehtisi käyttää muutaman minuutin kyselyyn vastaamiseen.

Kannustamme Sukeltajaliiton jäseniä vastaamaan aktiivisesti kyselyyn.

Tutkimuksen tulokset raportoidaan Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Pelastustoimen, Museoviraston ja Metsähallituksen työterveyshenkilöstölle, Sukeltajaliitolle sekä tutkimuksen kohderyhmille. Lisäksi tavoitteena on julkaista tulokset tieteellisenä raporttina. Tutkimukselle on HUS Eettisen toimikunnan puoltava lausunto ja HYKS Pää- ja kaulakeskuksen tutkimuslupa.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä 31.3. mennessä.

Yhteistyöstä suuresti kiittäen,

Saku Sinkkonen, dosentti
HYKS Pää- ja kaulakeskus / Korva-, nenä ja kurkkutaudit

Oskari Lindfors, lääketieteen kandidaatti, tohtorikoulutettava
Helsingin yliopisto

Sari Nuotio, toiminnanjohtaja
Sukeltajaliitto ry


Julkaistu 11.3.2019

Liiton antidopingohjelma päivitetty

Sukeltajaliiton antidopingohjelmaan on tehty pieniä päivityksiä, ja Liiton hallitus on hyväksynyt ohjelman 2.3.2019. Päivitetty dokumentti ja antidopingsopimus löytyvät Materiaalipankista.

Antidopingsopimus ja Puhtaasti paras -verkkokoulutus vaaditaan kaikilta maajoukkueurheilijoilta. Valmentaja tai maajoukkuetoiminnasta vastaava kerää allekirjoitetut sopimukset urheilijoilta kootusti ja toimittaa ne Liiton toimistolle.

 


Julkaistu 5.3.2019

Kutsu Sukeltajaliiton kevätkokoukseen

Tervetuloa Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen Kotkaan, Merikeskus Vellamoon!       

Aika: 6.4.2019 klo 12.00

Paikka: Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99 C, 48100 Kotka

Valtakirjojen tarkastus klo 11.15.–11.45

Ennen virallisen kokouksen alkua kuullaan ajankohtaisista asioista ja palkitaan Sukeltajaliiton Vuoden 2018 parhaat. Tilaisuudessa jaetaan myös muita Liiton sekä Vapepan myöntämiä huomionosoituksia. 

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja. 

Hallitus esittää vuoden 2020 jäsenmaksujen pitämistä nykyisellä tasolla, paitsi yhteisöjäsenen osalta, jolle ehdotetaan jäsenmaksuksi 100 euroa. 100 euroa on jäsenmaksu, ja sen lisäksi yhteisöjäsen maksaa jokaisesta henkilöstä, jonka haluaa liittää Liiton jäsenyyden piiriin saman ikäryhmään perustuvan jäsenmaksun kuin muillakin on. 

Jäsenyhdistysten osalta

 • aikuiset 27,00 euroa (2005 tai ennen syntyneet)  
 • norpat 13,50 euroa (2006–2013 syntyneet)      
 • kuutit 0 euroa (2014 tai sen jälkeen syntyneet)
 • rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa)

Muut

 • henkilöjäsenen jäsenmaksu 27,00 euroa 
 • tukijäsen 1000 euroa 
 • yhteisöjäsen 100 euroa

Hallituksen esitys vuoden 2018 vuosikertomukseksi on luettavissa ennen kokousta Liiton kotisivuilla www.sukeltaja.fi / materiaalipankki / Hallinnolliset dokumentit / kevätkokous / 2019 -kansiosta ja tilinpäätöstiedot löytyvät vuosikertomuksesta.

1.1.2018 voimaan tullut Liiton toimintasääntö löytyy www.sukeltaja.fi / materiaalipankki / säännöt ja ohjeet -kansiosta.

 

Tutustu Suomen merimuseon näyttelyyn ja osallistu myös miniseminaariin

Virallisen kokouksen päätyttyä on tarjolla brunssi ja mahdollisuus tutustua Suomen merimuseon näyttelyyn.

HUOM! Ruokailu tilataan etukäteen, joten pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 1.4. Liiton sivuilla tapahtumakalenterissa.

Miniseminaarissa klo 15–16:45 luvassa mielenkiintoisia esityksiä:

 • Jouko Laitinen: Autonominen sukellusrobotti
 • Markku Luoto, Suomen Meriarkeologinen Seura: Hylkysukelluksesta meriarkeologiaan – Sukeltajaliiton ja Suomen Meriarkeologisen Seuran yhteistyö
 • Saamme myös esimakua ensi vuonna Merikeskus Vellamossa avautuvasta Ruotsinsalmi-suurnäyttelystä.

 

Tapaamisiin Kotkassa!


HALLITUS      


Julkaistu 4.3.2019

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 2.3.2019 Sporttitalossa Helsingissä.

Koulutus kiinnittää toimintaan

Sukeltajaliitto tekee määrätietoisesti toimenpiteitä, jotta seurat voisivat kouluttaa harrastajia aiempaa joustavammin ja monipuolisemmin. Viime vuoden aikana julkaistiin uusi koulutusohje ja 18 eri laitesukelluskurssin järjestämisohjeet. Uusia koulutusmateriaaleja on tehty Liiton e-oppimisalustalle huomattava määrä. Kouluttajalla on entistä suuremmat mahdollisuudet paikallisten olosuhteiden huomioimiseen kurssijärjestelyissä. Toisaalta kouluttajan tekemän tilannekohtaisen riskiarvion merkitys korostuu.

Myös kouluttajakoulutukseen on haettu lisää joustavuutta. Teoriaosuuden omatoiminen opiskelu e-oppimisalustalla antaa mahdollisuuden keskittyä käytännön tekemiseen lähiopetuksessa. Kurssit pysytään vetämään aikaisempaa tiiviimmällä lähiopetusaikataululla, mikä myös alentaa kustannuksia. Vuonna 2018 ohjaaja- ja kouluttajakursseja järjestettiin 12 eri paikkakunnalla, ja uusia ohjaajia ja kouluttajia valmistuikin kolminkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2019 ohjaaja- ja kouluttajakoulutus jatkuu voimakkaasti alueellisena. Seuroja kannustetaankin kertomaan koulutustarpeistaan ja osallistumaan koulutuksen mahdollistamiseen omalla alueellaan mm. kursseja isännöimällä.

Ensimmäiset suomenkieliset materiaalit CMAS-tekniikkasukelluskursseille valmistuivat, ja 18 kouluttajaamme sai Technical Skills Instructor-luokituksen. Alkuvuosi 2019 on alkanut aktiivisena ja seurat ovat raportoineet, että peruskursseille on tulijoita hyvin. Osallistujamäärät ovat suurempia kuin vuosiin.

Suomisukelluksen markkinointi on ollut näkyvää, ja seurat tarjoavat aktiivisesti mahdollisuuksia laitesukelluskokeiluihin. Uusi laitesukelluskokeilun esittelyvideo on hyvä työkalu kokeilua ja sukelluskurssia markkinoitaessa, ja seuroja kannustetaan linkittämään video omille kanavilleen. Kiinnostus sukeltamiseen on edelleen voimissaan, ja e-oppimismateriaalin mukanaan tuoma joustavuus on helpottanut kurssien soveltamista oppilaiden aikatauluihin.

Taloudellinen tulos ylijäämäinen

Hallitus allekirjoitti kokouksessaan vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka on 38 787 euroa ylijäämäinen. Liitto on jatkanut tarkkaa taloudenpitoa, ja viime vuoden aikana toteutettiin edelleen henkilöstön lomautuksia. Muutto uusiin toimitiloihin alensi merkittävästi toimiston kuluja.

Sukeltajaliiton jäsenmäärä jatkoi laskuaan vuonna 2018. Liitto on lanseerannut Kasvuohjelman 2019-2020 aktivoimaan seurojaan kasvattamaan jäsenmääräänsä. Muistutamme, että seuroilla on aikaa huhtikuun loppuun asti liittyä mukaan ohjelmaan, jossa seuralle itselleen palautuu suoraan hyötyjä, kun se saavuttaa sille asetetun tavoitteen.

Ensi vuoden jäsenmaksuista päätetään kevätkokouksessa, ja hallitus tulee esittämään jäsenmaksujen pitämistä nykyisellä tasolla muuten, paitsi yhteisöjäsenen osalta sitä esitetään alennettavaksi.

Sukeltajaliiton Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saama valtionapu pysyi tänä vuonna samana kuin vuonna 2018, 175 000 euroa.

Liiton strategiaa ollaan uudistamassa, ja suunnittelutyö on käynnistynyt.

Kevätkokouksessa palkitaan parhaita

Sukeltajaliiton kevätkokous on Kotkassa 6.4. Osana kevätkokousvalmisteluja hallitus päätti Vuoden 2018 parhaiden valinnoista. Palkittavat tullaan kutsumaan Kotkaan vastaanottamaan palkinnot. Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään miniseminaari, jossa on kiinnostavia teemoja. Kevätkokouksen yhteydessä pääsee myös tutustumaan Suomen Merimuseon näyttelyyn. Kevätkokouskutsu julkaistaan tällä viikolla Uutisissa.

Sukeltajaliiton jäsenyydestä hyötyy monella tavalla

Sukeltajaliitto tekee vahvaa työtä sen eteen, että Suomessa sukeltaminen kiinnostaa ja uudet harrastajat löytävät lajin pariin. Seuroille tarjotaan käyttöön monia Liiton markkinointimateriaaleja ja -kanavia. Liitto tiedottaa jäsenilleen uutiskirjeissään säännöllisesti erilaisista jäseneduista, kampanjoista, tapahtumista ja muista asioista. Sukeltajaliitto toimii monen yhteistyökumppanin kanssa edistäen sukeltamisen ja seurojen asemaa ja esimerkiksi sukellusturvallisuutta.

Valtakunnallisesti toimien Sukeltajaliiton on mahdollista vaikuttaa sukellusta koskeviin asioihin esimerkiksi lainsäädännössä ja voimme myös auttaa kiinnostavan tutkimustiedon keräämisessä. Jäsenille tullaan seuraavassa jäsenkirjeessä esittämään kutsu osallistua lääketieteelliseen tutkimukseen sukeltajan paineentasausongelmista. Vastaavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksen tulosten avulla pyritään jatkossa ehkäisemään ongelmien kehittymistä ja kehittämään hoitoa.

Reccü-seminaari Helsingissä 16.3.

Reccü-seminaari kokoaa Helsinkiin hyvän kattauksen sukellusturvallisuuteen ja -koulutukseen liittyviä aiheita. Mm. Mikko Paasi kertoo Thaimaan luolapelastusoperaatiosta. Seminaariin voi ilmoittautua täällä viimeistään 7.3.


Seuraava hallituksen kokous

Kokous pidetään skype-kokouksena 3.4.2019.

 

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.f


Julkaistu 15.2.2019

Laitesukelluskokeilua esittelevä video julkaistu

Sukeltajaliitto on tehnyt yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun ja sukellusseura Nousu ry:n kanssa laitesukelluskokeilua esittelevän videon. Kokeilu on hyvä tapa tutustua lajiin ennen varsinaiselle kurssille menoa. Videon katsomalla saa hyvän käsityksen siitä, mitä laitesukelluskokeilussa tapahtuu. Kokeiluja järjestävät sukellusseurat  ympäri maan. Seuroja kannustetaan linkittämään video kotisivuilleen ja jakamaan sitä aktiivisesti omilla kanavillaan.

Katso video täällä


Julkaistu 5.2.2019

Tulorekisteri velvoittaa myös seuroja

Tulorekisteri on otettu käyttöön 1.1.2019. Työnantajat ilmoittavat nyt palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten.

Tulorekisterin käyttöönotto tuo mukanaan merkittäviä muutoksia myös yleishyödyllisille yhdistyksille ja seuroille, jotka maksavat palkkaa, muita ansiotuloja, kulukorvauksia ja jakavat palkintoja. Myös seurojen vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville maksamat matkakustannusten korvaukset eli  maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset tulee ilmoittaa tulorekisteriin. Tiedot ilmoittaa tulorekisteriin suorituksen maksaja ja ilmoitus tulee tehdä jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. 

Lisätietoja Verohallinnon sivuilta


Julkaistu 31.1.2019

Kasvu kannattaa - Sukeltajaliiton kasvuohjelma 2019-2020

Sukeltajaliiton jäsenenä sukellusseurat saavat monia jäsenpalveluja ja tukea seuratoiminnan kehittämiseen, lue täältä mitä. Mitä enemmän Liitolla on jäseniä, sitä paremmat toimintaedellytyksemme ovat. Mitä enemmän meitä on, sitä vaikuttavampia olemme yhteiskunnallisesti. Pidetään yhdessä huoli siitä, että toimintaan tarvittavat resurssit voidaan turvata jatkossakin.

Vuonna 2018 seuroihin on koulutettu kolminkertainen määrä ohjaajia ja kouluttajia edelliseen vuoteen verrattuna. Osana seurakehittämistä Sukeltajaliitto toteuttaa vuosina 2019-2020 kasvuohjelman. Mukaan lähtevät seurat palkitaan, kun ne saavuttavat Liiton asettaman kasvutavoitteen. Mukaan pääsee ainoastaan ilmoittautumalla tällä lomakkeella 30.4.2019 mennessä.

Uudet seuraan liittyneet jäsenet tuovat seuralle konkreettista etua. Seurat jaetaan lähtötasonsa mukaisesti kolmeen kategoriaan ja onnistumisesta palkitaan palauttamalla seuralle jäsenmäärän kasvusta Liiton saama euromäärä (Liiton maksut) takaisin koulutustukena tai perusvälinepaketteina. Tämän tavoitteena on tukea ja aktivoida seurojen koulutus- ja harrastustoimintaa.

Ilmoita seurasi mukaan kasvuohjelmaan. Ilmoittautuneisiin seuroihin otetaan yhteyttä.

Lisätiedot toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi.


Julkaistu 15.1.2019

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton uusi hallitus aloitti toimintakautensa 12.1.2019 kokouksella puheenjohtajansa Tero Lehtosen johdolla. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajiksi Sami Järvisen ja Jorma Poikolaisen. Hallitus vahvisti Liiton eri valiokuntien kokoonpanot ja liittokouluttajanimitykset vuodelle 2019. Liiton uuden Urheiluvaliokunnan alla toimivat räpyläuinnin, sukelluskalastuksen, uppopallon ja vapaasukelluksen lajiryhmät. Päivitetyt tiedot löytyvät Liiton verkkosivuilta. Liiton turvallisuussuunnitelma ja hallinnon ohjesääntö on myös päivitetty ja ne löytyvät Materiaalipankista.

Koulutusaktiivisuus seuroissa kasvussa

Viime vuonna koulutettiin seuroihin kolminkertainen määrä ohjaajia ja kouluttajia edelliseen vuoteen verrattuna. Liiton kortitusten kokonaismäärä on myös kasvussa. Lisääntyvä ohjaajien ja kouluttajien määrä on hyvä signaali ja ennustaa tulevaakin kasvua.

Liiton sukelluskoulutus on kokenut isoja uudistuksia. Turvaohjeiden, koulutusohjeen ja kurssien järjestämisohjeiden päivitysten ja e-oppimismateriaalien käyttöönoton tavoitteena on ollut joustavuuden ja monimuotoisuuden lisääminen seurojen koulutustoiminnassa. Myös seurojen toiveisiin on pystytty vastaamaan, ja käytössä on nyt aiempaa suurempi valikoima kursseja. Tarjoamalla säännöllistä jatkokoulutusta voidaan sitouttaa harrastajia jatkamaan sukellusharrastusta.

Kasvu kannattaa – Sukeltajaliiton kasvuohjelma 2019–2020

Sukeltajaliitto käynnistää kasvuohjelman, jolla se kannustaa jäsenseurojaan rekrytoimaan aktiivisesti uusia harrastajia sukelluksen pariin. Tulemme tiedottamaan ohjelmaan mukaan ilmoittautumisesta ja ohjelman periaatteista Liiton eri kanavilla. Ohjelmaan tulee ilmoittautua 30.4.2019 mennssä. Jäsenmääräänsä kasvuohjelmakauden aikana kasvattaneet seurat tullaan palkitsemaan ennalta asetettujen kriteerien perusteella. Palkitseminen on sidottu Liiton saaman jäsenmaksujen kasvun suuruuteen, ja seuran koko vaikuttaa siihen, miten suurta kasvua siltä edellytetään. Suuremmilla harrastajamäärillä niin seurat kuin Liittokin parantavat toimintaedellytyksiään!

Suomisukellus nousuun – avoimesti ja innostavasti

Sukelluksen laaja positiivinen näkyvyys lisää kiinnostusta lajiin ja tuo uusia harrastajia mukaan toimintaan. Sosiaalisen median aktiivinen hyödyntäminen avaa uusia mahdollisuuksia. Jaetaan niitä hyviä kokemuksia, joita sukeltamisesta saamme – kerrotaan se muille ja otetaan mukaan. Uusien harrastajien tulisi löytää tiensä seuroihin mahdollisimman helposti. Suomi on monipuolinen maa sukeltajalle, ja siitä kannattaa kertoa jakamalla kokemuksia ja hyvää fiilistä seuratoiminnassa. Aloittelevat sukeltajat on tarpeen saattaa hyvin harrastuksensa alkuun. Liitto tarjoaa seuroille erilaista tukimateriaalia  sukelluksen markkinointiin, ja Liiton kanavia kannattaa hyödyntää oman toiminnan markkinoinnissa. Tehdään sukellusta vahvasti näkyväksi yhdessä!

Palkitsemisia, päätöksiä ja kohtaamisia

Liiton kevätkokous järjestetään 6.4. Kotkassa, Merikeskus Vellamossa. Kotkaan kannattaa lähteä kauempaakin, sillä luvassa on mielenkiintoinen sukeltajien kohtaaminen, mm. sukellusrobotiikka ja meriarkeologia tulevat olemaan esillä. Sukeltajaliiton Vuoden parhaat palkitaan kevätkokouksessa. Esityksen palkittavista voi tehdä kuka tahansa, eli esityksen ei tarvitse olla seuran virallinen esitys. Ehdotuksia voi tehdä 31.1.2019 täällä. Muistathan perustella ehdotuksen huolellisesti!

Seuraava hallituksen kokous pidetään 2.3.2019 Helsingissä

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.fi

 


Julkaistu 7.1.2019

Liikunta- ja kulttuurisetelit maksuvälineenä seuroissa

1.1.2019 voimaan tulleen verottajan ohjeen mukaan liikunta- ja kulttuuriseteleillä voi maksaa sellaisia seurojen jäsenmaksuja, jotka oikeuttavat käyttämään seuran liikuntapalveluja. Sukellusseurojen jäsenmaksu sisältää tyypillisesti oikeuden käyttää seuran uimahallivuoroa, joten tällaisen seuran jäsenmaksun voi maksaa liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

Verottajan ohje on muuttunut aiemmasta, sillä ennen näillä maksuvälineillä sai maksaa ainoastaan kausi- ja toimintamaksuja, mutta ei jäsenmaksuja. Lue tarkemmin verottajan sivuilta.


Julkaistu 3.1.2019

Uusittu Sukella Suomessa -esite on julkaistu

Sukeltajaliiton uusittu Sukella Suomessa -esite on julkaistu. Sähköinen esite kertoo mm. millaisia sukelluskohteita meillä on, mitä kaikkea sukelluksen parissa voi harrastaa ja miten voi kouluttautua sukeltajaksi sekä syventää osaamistaan. Tutustu esitteeseen tästä.


Julkaistu 21.12.2018

Toimiston joulu

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna 24.12.-.1.1. Toivotamme kaikille rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!

 


Julkaistu 17.12.2018

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Hallitus piti 15.12. vuoden viimeisen kokouksen.

Koulutusuudistus edennyt vauhdikkaasti

Kuluva vuosi on ollut erittäin aktiivinen koulutusuudistuksen osalta. Hallitus hyväksyi kokouksessaan seuraavat uudet ohjeet

 • Kouluttajakoulutuksen uusi toimintamalli
 • CMAS Three Star Instructor -järjestämisohje
 • Laitesukelluksen liittokouluttaja

Kouluttajakoulutuksen uuden toimintamallin tavoitteena on lisätä merkittävästi laitesukelluksen kouluttajakoulutuksen joustavuutta. Kun tähän asti kaikki CMAS Three Star Instructor (CMAS M3) -kouluttajat ovat olleet valtakunnalliseen toimintaan sitoutuneita liittokouluttajia, uuden toimintamallin mukaan CMAS M3 -kouluttajan ei välttämättä tarvitse sitoutua valtakunnalliseen liittokouluttajatoimintaan, vaan CMAS M3 -kouluttajana voi toimia myös paikallis- ja aluetasolla.

Uudessa toimintamallissa CMAS M3 -kouluttaja voi vapaasti markkinoida ja järjestää CMAS M1- ja CMAS M2 -kouluttajakursseja Sukeltajaliiton jäsenseuroille toiminnan tapahtuessa vastaavien järjestämisohjeiden ja hyvien toimintatapojen mukaisesti. CMAS M3 -kurssit järjestää edelleen liittokouluttaja. Uudessakin toimintamallissa kouluttajakurssien on pysyttävä kaikille standardeissa määritellyt pääsyvaatimukset täyttäville Liiton jäsenille avoimina ja niistä pitää ilmoittaa julkisesti Liiton sivuilla.

Järjestämisohjeita on päivitetty

Hallitus hyväksyi laitesukellusvaliokunnan tekemät päivitykset seuraaviin järjestämisohjeisiin

 • CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje
 • CMAS Introductory Scuba Experience
 • CMAS One Star Diver
 • CMAS Two Star Diver
 • CMAS Three Star Diver
 • CMAS Dry Suit Diver
 • CMAS Enriched Air Nitrox Diver
 • CMAS Rescue Diver
 • CMAS Nitrox Gas Blender
 • CMAS One Star Instructor
 • Täydennyskoulutus lähikouluttajasta CMAS M1-kouluttajaksi
 • CMAS Advanced Nitrox Diver

Kouluttajille lähetetyssä kouluttajapostissa löytyy tietoa uudistuksista ja päivityksistä ja sen voit lukea täältä

Reccü2019-seminaari lauantaina 16.3. Helsingissä

Merkkaa kalenteriin! Reccü2019-seminaariin Helsingissä 16.3. on tulossa erinomainen kattaus sukellusturvallisuuden ja koulutuksen teemoja. Esiintyjäkaartissa on niin kotimaisia kuin ulkomaisia asiantuntijoita, mm. DANilta ja CMAS:lta. Lisätietoa päivitetään sukeltaja.fi Tapahtumakalenteriin järjestelyjen edetessä.

Yhdessä on kantava teemamme

Sukeltajaliitto on seurojen yhteenliittymä, joka tekee laaja-alaisesti asioita suomalaisen sukeltamisen eteen. Mitä suurempi joukko olemme, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia edistää harrastustamme. Hallitus haluaa muistuttaa, että Liiton toiminnassa suurin tulonlähde ovat jäsenmaksutuotot ja Liiton jäsenseurojen tulee ilmoittaa kaikki toiminnassaan mukana olevat jäsenet Liitolle ja suorittaa heistä sääntöjemme edellyttämä jäsenmaksuvelvoite. Vapaamatkustajia ei voida sallia ja jokaisen seuran tulee huolehtia siitä, että tältä osin asiat ovat kunnossa. Näin toiset sukellusseurat eivät joudu maksumiehiksi niiden osalta, jotka laistavat velvollisuuksissaan. 

Jokainen aktiiviharrastaja, joka antaa panostaan yhteiseksi hyödyksi, edistää Liiton tavoitteiden toteutumista. Aktiiveja tarvitaan niin seura- kuin liittotasonkin toiminnassa. Kiitos kaikille teille, jotka toimitte vapaaehtoistehtävissä seuroissanne ja Liiton tehtävissä ohjaajina, kouluttajina, valmentajina, tuomareina, tapahtumien järjestäjinä, johtokunnissa tai hallituksissa ja muissa luottamustehtävissä, liittokouluttajina, valiokuntatyössä, Vapepa-tehtävissä… Te olette Liiton tärkein voimavara! Tämän vuoden parhaat tullaan palkitsemaan Liiton kevätkokouksessa Kotkassa 6.4. ja tammikuun aikana pyydetään tekemään esityksiä palkittavista täällä lomakkeella.

Liitto kannustaa myös vapaaehtoisten aktiiviseen ja säännölliseen palkitsemiseen Liiton huomionosoituksin, tietoa ja hakemuslomakkeet löytyvät täältä

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 12.1. Helsingissä.

Kiitokset aktiivisesta vuodesta, ja rauhallista ja rentouttavaa joulun aikaa!

 

Puheenjohtaja  Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 3.12.2018

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun voitti Pekka Tuuri

Pekka Tuuri on voittanut Sukelluskuvauksen PM-kilpailun 2018. Tämä on Tuurin kolmas PM-voitto. Kilpailun järjesti tänä vuonna Ruotsin sukellusliitto. Kilpailuun osallistui 24 kuvaajaa yhteensä 362 kuvalla. Suomesta mukana oli 6 kuvaajaa.

Kaikki tulokset ja parhaat kuvat löytyvät täältä .

Sukeltajaliitto onnittelee!


Julkaistu 26.11.2018

Sukelluskuvauksen SM-kilpailun tuloksia

Sukelluskuvauksen SM-kilpailuun saapui määräaikaan 1.11.2018 mennessä 170 kilpailutyötä 26 osallistujalta, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna. Kaikkiin sarjoihin tuli vähintään kolme työtä, joten ne voitiin arvostella. Allassarjaan, videosarjaan ja nuorten sarjaan tuli vähän kilpailutöitä, muihin sarjoihin tavanomainen määrä.

Vuoden sukelluskuvaksi valittiin Toni Rasinkankaan työ Crosslines, joka oli myös allassarjan voittaja. Tuomaristo kommentoi kuvaa näin: Kuvassa hyvä valo, urheilun tuntua ja eteenpäin menemisen meininkiä. Mustavalkoisuus toimii hienosti. Mahtavasti toteutettu kuva vapaasukeltamisen vapaudesta, jäntevyydestä ja urheilullisuudesta.

Tuomariston mukaan sukelluskuvauksessa on taas menty eteenpäin. Mukana oli useampia kuvia, jotka eivät loistaneet teknisesti, mutta joissa oli muuta sisältöä. Pääsarjoissa oli kuvissa runsaudenpulaa. Tuomaristo toivoo jatkossa runsasta osallistumista kilpailuun, ja etenkin nuorten sarjaan lisää kuvia. Tuomareina toimivat Pekka Tuuri ja Juhani Väihkönen.

Koko tuloslista löytyy täältä

Palkittuja kuvia voi katsella sukeltaja.fi Galleriassa ja videot tullaan viemään Sukeltajaliiton Youtube-kanavalle.

Onnittelut palkituille ja monet kiitokset kaikille kilpailuun osallistuneille ja tuomareille!

 


Julkaistu 21.11.2018

Nuorten uppopallon MM-kisatuloksia

Ensimmäiset nuorten (U21) uppopallon MM-kisat pelattiin Saksan Oberhausenissa 14.–18.11. Miesten sarjan voitti Kolumbia, hopealle sijoittui Saksa ja pronssille Turkki. Naisten sarjan voitti Turkki, hopeaa sai Kolumbia ja pronssia Saksa. Suomen miesten joukkue sijoittui 7. sijalle.

Mitalisijat vallanneet maat olivat pelillisesti selvästi edellä muita. Suomi hävisi selvin luvuin Kolumbialle ja Turkille. Uppopallossa joukkueiden tasoero näkyy herkästi suurena maalierona. Tanskan (4-1) sekä Ruotsin (6-0) kanssa peli oli tasaisempaa, mutta silti joukkueella riittää kirittävää ensi vuoden PM-kisoja ajatellen. Joukkueelle suurin pettymys oli Ruotsi-ottelu, jossa naapurin kaksi aikaista maalia pakottivat Suomen riskinottoon, joka sitten näkyi isona maalierona omassa päässä. 

Kasassa oli nuori joukkue, keski-iältään vain 18,1 vuotta. Joukkueesta ensi kaudeksi vain kaksi poikaa tulee yli-ikäiseksi. Kaksi Suomen pelaajista, joista toinen joukkueen ainoa tyttö, olivat ainoastaan 15-vuotiaita eli edustusvuosia U21:ssä on kosolti edessä. 

– Oberhausen oli oppireissu, jossa sai käsityksen, mitä kansainvälisillä areenoilla menestyminen vaatii. Seuraava kansainvälinen koitos on ensi vuoden PM-kisat. Töitä pitää tehdä, mutta Tanska ja Ruotsi ovat iskuetäisyydellä, toteaa U21-valmentaja Jani Mäkinen.

Viralliset kisasivut

 


Julkaistu 1.11.2018

Seuratuen hakuaika alkaa 12.11.2018 - aloita valmistelut ajoissa!

Seuratuen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia.

Seuratuki avautuu haettavaksi Suomisport-palvelussa 12.11. Hakuaika päättyy 14.12. kello 16.15.

Aloita hakemuksen valmistelu jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen hakuajan alkua. Tee seuraavat toimenpiteet HETI:

 • Kirjaudu Suomisportin käyttäjäksi ja luo seura Suomisportiin.
 • Tilaa yhdistysrekisteriote, josta ilmenee hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Se tarvitaan hakemuksen pakolliseksi liitteeksi.
 • Valmistele kehittämishanketta huolellisesti. Varaa aikaa.
 • Lue tiivistelmä hakuohjeista täältä.
 • Lue tarkat hakuohjeet ministeriön verkkosivuilta.
 • Hanki sparrausapua. Nuorisopäällikkö (heli.halava at sukeltaja.fi) ja koulutuspäällikkö (mika.rautiainen at sukeltaja.fi) neuvovat hakemuksen tekemisessä.
 • Aloita heti!

Tee hakemuksesi ajoissa, älä jätä sitä viimeiseen hakupäivään. Sähköistä hakemusta voi tehdä hakuajan puitteissa luonnoksena. Kun hakemuksesi on valmis, lähetät sen hakemuksena eteenpäin.


Julkaistu 22.10.2018

Syyskokousuutisia

Sukeltajaliiton syyskokous pidettiin lauantaina 20.10.2018 Tampereella Pirkanmaan Pelastuslaitoksen keskuspaloasemalla. Syyskokousta isännöi 30-vuotisjuhlaansa viettävä Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry.

Ennen virallista kokousta juhlistettiin kesällä räpyläuinnin maailmanmestaruuden 1500 metrin matkalla voittanutta Terhi Ikosta mitalikahveilla. Palomieskuoro Tulikukot esiintyi tilaisuudessa. Terhi Ikoselle luovutettiin Sukeltajaliiton hopeinen ansiomerkki ja hänen valmentajansa Antero Hammar ja Petri Tiitola vastaanottivat Liiton pronssiset ansiomerkit. Räpyläuinnin valmennustoiminnassa vuosikymmenet vaikuttanut Kalevi Turkka vastaanotti muistotaulun.

Eija Alaja Suomen Olympiakomiteasta ja Tuula Honkala Riihimäen Urheilusukeltajista kertoivat Tähtiseura- ohjelmasta ja Nokian Urheilusukeltajat ja Sukellusseura Simppu vastaanottivat Tähtimerkit. Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen kertoi ajankohtaisista asioista ja valotti Liittoon kuulumisen hyötyjä. Sukeltajaliitto on mukana Nenäpäivä-keräyksessä, ja kokousväestä otettiin Nenäpäivä-kuva. Viralliset kokousedustajat saivat Nenäpäivä-nenät mukaansa, ja seuroja kannustetaan olemaan aktiivisia ja hyödyntämään Nenäpäivää oman toimintansa markkinoinnissa ja hyvän jakamisessa.

Palkitsemisia

Palopäällikkö Jyrki Paunila ja Tampereen Palolaitoksen Sukeltajien puheenjohtaja Markku Savilahti jakoivat sukelluskouluttaja Erno Olkkoselle Sukeltajaliiton hänelle esittämän Suomen Palopäällystöliiton ansiomitalin hänen mittavista ansioistaan erityisesti Vapepa-sukellustoiminnassa ja sen kehittämisessä.

Sukeltajaliiton sukelluskalastusvaliokunnan puheenjohtajaa Antti Olinia muistettiin Liiton pronssisella ansiomerkillä.

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto jaettiin Turun perinteikkäälle Aurajoen puhdistustempaus sukeltaen -tapahtumalle. Palkintoa vastaanottamassa olivat tapahtuman puuhamies Jouko Moisala ja Miro Aarnio Aboa Aquanautsista.

Riku Verkkomäkeä muistettiin pitkästä työurasta Liiton tehtävissä. Hänellä tulee vuoden vaihteessa 20 vuotta täyteen Liiton palveluksessa.

Viralliset asiat

Kokous hyväksyi esityksen vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Hallitukseen valittiin uusia jäseniä erovuoroisten tilalle seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Tero Lehtonen Hämeenlinnasta valittiin yksimielisesti jatkamaan Liiton puheenjohtajana; muita ehdokkaita ei ollut. Hallituksen jäseniksi valittiin Ari-Pekka Hakulinen Savonlinnasta (uusi), Kimmo Korja Jyväskylästä ja Tuomo Palevaara Riihimäeltä (uusi). Muita ehdokkaita ei ollut. Hallituksessa jatkavat kauden 2019 Jorma Thessler Rovaniemeltä, Susan Wallenius Hämeenlinnasta, Sami Järvinen Espoosta ja Jorma Poikolainen Hyvinkäältä.

Liiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2019 valittiin Hannu Sohlman, KHT Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajiksi Pricewaterhouse Coopers Oy, tilintarkastusyhteisö. Liiton toiminnantarkastajaksi tilikaudelle 2019 valittiin Jyrki Lukkarinen ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Leinonen.

Tulevat vuosikokoukset

Kokoukselle annettiin tiedoksi vuoden 2019 vuosikokousten ajankohdat. Kevätkokous pidetään Kotkassa Merikeskus Vellamossa 6.4.2019. Syyskokous pidetään Helsingissä 5.10. Sukellusseura H2O viettää tuolloin 40-vuotisjuhliaan ja isännöi kokousta.

Seuratuen haku alkaa

Seurojen edustajia muistutettiin, että Seuratuen hakuaika on tänä vuonna 12.11.–14.12. Seuroja kannustetaan olemaan aktiivisia ja olemaan yhteydessä Liiton toimistolle Heli Halavaan tai Mika Rautiaiseen, jotka ohjaavat seuroja hakemusten tekemisessä.

Kokous sai myös tiedon Liiton entisen puheenjohtajan Ilpo V. Salmen poismenosta. Ilpo V. Salmi toimi Liiton puheenjohtajana vuosina 1966-1971.

Kokouksen jälkeen paloaseman ruokalassa oli tarjolla lounasta ja kokousväki pääsi esittelykierrokselle paloasemalle sekä tutustumaan sen museoon. Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat esitteli nuorisotoimintaansa paloaseman altaalla. Lämminhenkistä Tampereen Palolaitoksen Sukeltajien 30-vuotisjuhlaa vietettiin Kaupinojan saunalla, ja suurin osa vieraista uskaltautui kastautumaan myös 9-asteiseen järviveteen.


Julkaistu 22.10.2018

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto Aurajoen siivoustempaus sukeltaen -tapahtumalle

Palkinto jaettiin Sukeltajaliiton syyskokouksessa Tampereella 20.10.2018. Palkintoa vastaanottamassa olivat tapahtuman puuhamies Jouko Moisala ja sukeltaja Miro Aarnio sukellusseura Aboa Aquanauts ry:stä.

Aurajoen perinteikäs siivoustapahtuma on toteutettu säännöllisesti jo yli 25 vuoden ajan. Tapahtuma on osa Turun päivän ohjelmaa, se tavoittaa suuren yleisön ja toimii samalla myös ympäristökasvattajana. Jokavuotisen tapahtuman tarkoituksena on muistuttaa, että Aurajoki ei saa olla kaatopaikka vaan vaalimisen arvoinen kulttuurijoki kaupungin sydämessä. Samalla halutaan kiinnittää huomiota siihen, että roskaaminen aiheuttaa ympäristöhaittojen lisäksi turhaa siivoustyötä ja kustannuksia.

Vapaaehtoiset sukeltajat sukeltavat sameasta jokivedestä kaikkea mahdollista sinne heitettyä romua. Aiempina vuosina joen uumenista on löytynyt muun muassa lähes 1000 polkupyörää, puistonpenkkejä, liikennemerkkejä, kännyköitä, ostoskärryjä sekä lukemattomat määrät pulloja ja juomatölkkejä. Rannalle nostetut romut lajitellaan ja toimitetaan kierrätykseen.

Vuoden 2018 tapahtuma järjestettiin Turun päivänä 16.9. ja tapahtuman järjestäjänä toimivat Turun seudun sukeltajat, Aurajokisäätiö, DG-Diving Group, Itämerihaaste, Kahvila Paawo, Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH), Saaristomeren Suojelurahasto, Turun Seudun Hyötykuljetus ja Ursuk Oy.
– Sukeltajaliiton palkinto on iso kiitos kaikille, jotka ovat vuosien saatossa olleet mukana järjestämässä Aurajoen siivoustapahtumaa. Tapahtuma on hieno osoitus siitä, mitä eri toimijoiden yhteistyöllä voidaan saada aikaan. Palkinnon myötä tapahtuma saadaan sukeltajien tietoisuuteen myös valtakunnallisesti. Toivon, että se inspiroi tapahtuman järjestämiseen myös jatkossa, hankkeen puuhamiehenä toimiva Jouko Moisala toteaa.

Moisalan mukaan Aurajoen siivoustapahtuman perimmäisenä tarkoituksena ei ole ollut vain joen siivoaminen vaan asukkaiden herätteleminen.
–Tapahtuma on haluttu järjestää keskeisellä paikalla, jotta se tavoittaisi mahdollisimman monta silmäparia. Joesta nousevan roskan ja romun määrä havahduttaa kaupunkilaiset ainakin hetkeksi – joka kerta, Moisala tietää.

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto on kiertopalkinto. Jukka Nurmisen kuvaaman ”Jurmon kivet” -taulun on lahjoittanut John Nurmisen Säätiö. 


Julkaistu 18.10.2018

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Hallitus piti 17.10. skype-kokouksen.

Koulutustarjonta laajenee

Sukeltajaliiton hallitus hyväksyi seuraavien kurssien järjestämisohjeet: CMAS Ice Diver, CMAS Wreck Diver Level 1, CMAS Two Star Instructor ja Sukella Suomessa/Takaisin veteen-kurssi. Lisäksi CMAS Technical Skills -kurssin järjestämisohjetta on päivitetty kurssin kouluttajavaatimusten osalta. Uudet järjestämisohjeet on julkaistu www.sukeltaja.fi-sivujen Materiaalipankissa > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus. Näiden uusien kurssien (ja lisäksi CMAS Dry Suit Diver -kurssin, jonka järjestämisohje on hyväksytty jo keväällä) e-oppimismateriaalien tekeminen aloitetaan tämän syksyn aikana. Tavoitteena on saada e-oppimismateriaalit käyttöön vuoden 2019 aikana. Jos olet kiinnostunut osallistumaan materiaalien tekemiseen, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella.

Vakuutukset tuovat turvaa

DAN Europe jatkaa Liiton vakuutusyhteistyökumppanina myös ensi vuonna jolloin sukeltajien vakuutus ja kilpailulajien lisenssit tulevat edelleen DAN Europen kautta. Näin pystymme tarjoamaan jäsenillemme hyötyjä DAN Europen asiantuntijuudesta. Olympiakomitean neuvottelema urheilujärjestöjen yhteinen OP Vakuutuksen Tuplaturva-vakuutus jatkuu myös vuonna 2019. Sukeltajaliiton jäsenenä jäsenyhdistykset ovat automaattisesti tämän vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen ja toiminnan vastuuvakuutuksen piirissä.

Suomen Meriarkeologinen Seura Sukeltajaliiton yhteisöjäseneksi

Suomen Meriarkeologinen Seura (MAS) hyväksyttiin Sukeltajaliiton yhteisöjäseneksi. MAS edistää meriarkeologian tutkimusta, koulutusta ja harrastustoimintaa Suomessa. Sen toiminnassa on mukana paljon Liiton jäsenseurojen harrastajia ja toivomme, että yhteisöjäsenyyden kautta hyvä yhteistyömme tiivistyy entisestään. MAS:n tarjoama meriarkeologian koulutustoiminta vahvistaa seurojemme osaamista ja toivottavasti lisää innostusta toimia meriarkeologian parissa.

Sukeltajaliitto on Vapepa-sukellustoiminnan asiantuntija Suomessa

Vapepan keskustoimikunta on kokouksessaan 13.9. käsitellyt Vapepa-sukellustoimintaa. Sukeltajaliitto toimii Vapepassa asiantuntijajärjestönä ja se voi ohjata ja ohjeistaa vedenalaisiin toimintoihin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Vapepan keskustoimikunta antoi tukensa Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunnan laatimalle ohjeelle Vapepa-sukellustoiminnasta. Ohje löytyy täältä. Sukeltajaliitto on myös nimennyt edustajansa Vapepan maakuntatoimikuntiin toimikaudelle 2019-2022.

Syyskokous 20.10.

Liiton hallitus toivottaa jäsenet tervetulleeksi Tampereelle syyskokoukseen 20.10.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 15.12. Helsingissä.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi

 

 


Julkaistu 17.10.2018

Millainen on sukeltajan maisema?

Kansainvälistä maisemapäivää juhlistetaan vuosittain 20.10. Maisemapäivällä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että maisemat ovat olennainen osa kaikkien kulttuuriperintöä, identiteettiä, hyvinvointia ja elinympäristön laatua sekä monimuotoisuutta.

Millainen on sukeltajan maisema? Missä maisemissa sukeltaja viettää aikaansa? Mitä kaunista, kiinnostavaa ja puhuttelevaa sukeltaja näkee omassa maisemassaan?

Suomessa kansainvälisen maisemapäivän teemana ovat kuluvana vuonna arkimaisemat. Tavoitteena on herättää mahdollisimman moni näkemään arkimaisemien arvo erityisen kauniina pidettyjen kohteiden rinnalla. Ammattisukeltajan arkimaisema on veden alla. Miltä siellä näyttää?

Kerro kuvin omasta vedenalaisesta maisemastasi ja liitä kuviin some-tunnukset #EuropeForCulture, #kulttuuriperintövuosi ja #sukellasuomessa.


Julkaistu 26.9.2018

Sukeltajat ja seurat mukana Nenäpäivässä

Tänä vuonna Sukeltajaliitto seuroineen on mukana Nenäpäivässä. Nenäpäivää vietetään 9.11. ja tapahtuma näkyy jo lokakuussa. Nenäpäivän avulla tuetaan maailman lasten ihmisarvoisen elämän toteutumista. Viime vuonna Nenäpäivään osallistui yli 600 000 suomalaista, joten ei ihan pieni tapahtuma!

Keräystavoitteemme on 2500 euroa. Ideana on, että sukellusseura tarjoaa mahdollisuuden kokeilla loka-marraskuun aikana jotakin toimintaansa vapaaehtoista osallistumismaksua vastaan. Seura tilittää maksut Nenäpäivälle Sukeltajaliiton perustaman sukeltajien oman nettilippaan  kautta. Lippaan verkkosivulla voi seurata summan kerääntymistä ja seura voi postata nenäkuvia ja -terveisiä omalla nimellään.

Nenät näkyviin

Nenäpäivä-viikolla sukeltajat liikkuvat Nenäpäivä-nenä maskissa harrastuksensa parissa. Sukeltajien hauskat nenäkuvat näkyvät Nenäpäivän kuvavirrassa sosiaalisessa mediassa.

HAASTE! Sukeltajaliitto haastaa kaikki sukeltajien Diversnight-tapahtumat mukaan Nenäpäivään!

Diversnight järjestetään viikkoa ennen Nenäpäivää eli 3.11. Haastamme kaikki tapahtumat mukaan keräämään osallistujilta pienen vapaaehtoisen lahjoituksen, joka tilitetään Liiton perustamaan nettilippaaseen. Postatkaa tapahtumista aktiivisesti hauskoja kuvia nenät maskissa ja liittäkää niihin tunnus #diversnight.

Ollaan mukana täysin nenin tekemässä hyvää ja kertomassa, mitä kaikkea hauskaa sukellusharrastus tarjoaa!

Lue Sukeltaja-lehdestä 3/2018, miten seurat ja sukeltajat voivat osallistua Nenäpäivään. Sama artikkeli ja paljon muuta Nenäpäivä-materiaalia löytyy Sukeltaja.fi Materiaalipankista Nenäpäivä-kansiosta.

www.nenapaiva.fi
#nenäpäivä
#sukellanenäedellä
#sukellasuomessa
#sukeltajaliitto

 


Julkaistu 26.9.2018

Seuratuen hakuaika alkaa 12.11.2018

Seuratoiminnan kehittämistuen 2019 hakuohjeet on julkaistu Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla. Hakuaika on 12.11.-14.12.2018. Hakemusta pääsee muotoilemaan vasta kuin haku avautuu. Hakulinkki julkistetaan ministeriön sivuille haun avautuessa.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Nuorisopäällikkö (heli.halava at sukeltaja.fi) ja koulutuspäällikkö (mika.rautiainen at sukeltaja.fi) neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Linkki hakuohjeisiin

Ministeriön avustusehtoihin on tullut päivityksiä. Avustukset-sivulta löytyy asiasta lisätietoja ja mm. hakijan opas.

Kesäkuussa ilmestyneen seuratutkimuksen tiivistelmäraportti.

Itse seuratutkimus löytyy ministeriön julkaisusarjasta.


Julkaistu 20.9.2018

Kiusaamista ja syrjintää koskeva tutkimus - vastaa kyselyyn

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on käynnistynyt 3-vuotinen tutkimushanke nimeltä PREACT. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toivomme (kilpa)urheilijoiden, harrasteliikkujien, valmentajien ja ohjaajien vastaavan nimettömänä kyselyyn, joka antaa hankkeelle tietoa kuluvan vuoden aikana itse koetusta tai liikuntaympäristössä havaitusta kiusaamisesta ja muusta syrjinnästä sekä syrjinnän koetuista seurauksista.

PREACT- hankkeella on Jyväskylän eettisen toimikunnan puolto. Kyselyyn on mahdollista vastata suomeksi tai ruotsiksi. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jyväskylän yliopisto ja johtaa urheilupsykologi, liikuntatieteilijä Marja Kokkonen (marja.kokkonen at jyu.fi; 050 3829 335), joka antaa mielellään tästä kyselystä tai koko tutkimushankkeesta lisätietoja.

Sukeltajaliitto on mukana jakamassa tietoa kyselystä ja kannustaa harrastajia, kilpaurheilijoita, ohjaajia ja kouluttajia vastaamaan kyselyyn 2.11. mennessä.


Pääset vastaamaan URHEILIJOILLE JA LIIKUNNAN HARRASTAJILLE tarkoitettuun kyselyyn suomeksi tästä linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/S/ABB4EB4061AC3AD3


Här kan du svara på det elektroniska frågeformular för IDROTTARE OCH MOTIONÄRER på svenska:

https://link.webropolsurveys.com/S/7751598F2EBF95D9


URHEILUVALMENTAJIEN JA OHJAAJIEN kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/S/BDD1BA2F764D2113


Här kan du svara på det elektroniska frågeformular för IDROTTSTRÄNARE OCH INSTRUKTÖRER på svenska:

https://link.webropolsurveys.com/S/3E8F09E3C6BB77FC


Julkaistu 17.9.2018

Kutsu Sukeltajaliiton syyskokoukseen

Tervetuloa Sukeltajaliiton syyskokoukseen Tampereelle 20.10.2018.

Paikka: Pirkanmaan Pelastuslaitoksen Keskuspaloasema, Satakunnankatu 16, Tampere       

Aika

klo 10:00 kahvitarjoilu

klo 10:15–10:45 valtakirjojen tarkistus

klo 11:00 kokous alkaa

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja.

Kokousta isännöi 30-vuotisjuhlaansa viettävä Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat. Tilaisuuden alussa nautitaan heinäkuussa räpyläuinnin maailmanmestaruuden 1500 m matkalla voittaneen Terhi Ikosen mitalikahvit. Ennen virallista kokousta kuullaan Eija Alajan (Suomen Olympiakomitea) ja Tuula Honkalan (Riihimäen Urheilusukeltajat) kertomana seuratoiminnan kehittämiseen tarkoitetusta Tähtiseura-ohjelmasta. Tilaisuudessa jaetaan myös joitakin huomionosoituksia, mm. Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto.

Kokouksessa hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio ja valitaan Liitolle puheenjohtaja sekä jäseniä hallitukseen erovuoroisten tilalle. Kokouksessa valitaan myös tilin- ja toiminnantarkastajat sekä heidän varamiehensä tilikaudelle 2019.

Hallitusvaaliin ehdolle asettuneiden tiedot sekä muut kokousmateriaalit löytyvät Materiaalipankista.

Tarjoilujen vuoksi syyskokoukseen pyydetään ilmoittautumaan Liiton tapahtumakalenterissa.

Kokousvieraille tarjotaan lounas paloaseman ruokalassa. Kokouksen päätteeksi kokousvieraille esitellään Keskuspaloasemaa. Esittelykerroksen jälkeen siirrytään Kaupinojan Avantouimareiden saunalle Näsijärven rantaan seuran vuosijuhlaan. Vuosijuhlaan tulee ilmoittautua 5.10. mennessä, lue tarkemmat ohjeet tästä.

Majoitus

Kokous- ja juhlavieraat voivat varata majoitusta Holiday Inn Tampere Central Station -hotellista, Rautatienkatu 21, 33100 Tampere, varaustunnuksella SUKELTAJALIITTO hintaan 98 eur 1hh / 108 eur 2hh. Varaukset suoraan hotelliin 12.10. mennessä p. +358 3 4108 1625, hotel@holidayinntampere.fi

Lämpimästi tervetuloa!

 

HALLITUS


Julkaistu 12.9.2018

Portugali voitokas sukelluskalastuksen MM-kisoissa

Sukelluskalastuksen MM-kisoissa Sagresissa Portugalissa Suomi sijoittui sijalle 18, mikä on paras MM-kisasijoitus tähän mennessä. Kilpailun voitti Espanja, hopeaa vei Portugali ja pronssia Chile.

Yksilökilpailun voitti Portugalin Jody Lot, toiseksi tuli maanmiehensä André Domingues ja kolmanneksi Espanjan Xavier Blanco. Paras suomalainen oli Matti Pyykkö sijalla 34.

Kuvia ja kisatunnelmia löytyy Nordic Spearfishing Community- sivuilta Facebookista.


Julkaistu 11.9.2018

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 8.9. Helsingissä.

Liiton syyskokous Tampereella 20.10.

Liiton hallitus valmisteli syyskokousasioita. Liiton organisaatio tulee muuttumaan ensi vuoden alusta niin, että sukelluksen nykyiset kilpailulajien valiokunnat tulevat jatkossa toimimaan hallinnollisesti yhdessä. Tällä pyritään vahvistamaan yhteistä tekemistä ja keventämään hallintoa. Lajiryhmät toimivat itsenäisesti uuden valiokunnan sisällä. Yhteisöllisyys ja yhteistoiminta ovat ensi vuoden painopistealueita: yhdessä tekeminen on Liiton voimavara.

Ennen virallisia kokousasioita juhlistetaan heinäkuussa ensimmäisenä suomalaisena henkilökohtaisen räpyläuinnin maailmanmestaruuden voittanutta Terhi Ikosta mitalikahveilla ja jaetaan mm. Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto. Urheilun ja liikunnan uusi seuratoiminnan laatuohjelma, Tähtiseuraohjelma, on esittelyssä. Tähtiseura-ohjelma auttaa seuroja kehittämään toimintaansa valitsemillaan osa-alueilla.

Syyskokousta isännöi 30 vuotta täyttävä Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat, eli tervetuloa myös seuran juhlaan!

Ehdolle hallitusvaaliin

Liiton syyskokouksessa käydään hallitusvaali. Neljä hallituksen jäsentä on erovuorossa. Ehdollepanotoiminnalta saadun raportin perusteella toivotaan uusia henkilöitä mukaan hallitusvaaliin. Lisätietoja hallitustyöskentelystä antavat Liiton kevätkokouksessa valitut ehdollepanotoimikunnan jäsenet:

Kari Savolainen (pj), Joensuu kari.savolainen@sukeltaja.fi, p. 0500 760 858
Ilona Lindström, Uusikaupunki ilona.lindstrom@sukeltaja.fi, p. 050 386 0630
Jorma Thessler, Rovaniemi jorma.thessler@sukeltaja.fi, p. 0400 690 002
Susan Wallenius, Hämeenlinna susan.wallenius@sukeltaja.fi, p. 040 739 3971

Lomake ehdolle asettumista varten löytyy Materiaalipankista.

Uusi toimintamalli tulossa M3-koulutuksen järjestämiseen

Aktiivisia sukelluskouluttajia tarvitaan seuroissa. Hallitus hyväksyi laitesukellusvaliokunnan esityksen uudenlaisen ketterämmän ja paremmin alueelliseen tarpeeseen vastaavan toimintamallin käyttöönottamista M3-koulutuksen järjestämisessä. Laitesukellusvaliokunta tiedottaa asiasta tarkemmin syksyn kuluessa.

Jatkuvaa vaikuttamistyötä

Sukeltajaliitto tekee jatkuvaa vaikuttamistyötä. Sukeltajaliitto on elokuussa antanut Liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä uudeksi vesiliikennelaiksi, jossa Liitto otti kantaa esitettyihin kirjauksiin sukelluksen näkökulmasta.

Sukeltajaliitto on antanut myös Eurajoen kunnanhallitukselle lausunnon Suomen Ammattikalastajaliitto ry:n hakemuksesta vesiliikenteen kieltämiseksi Eurajoen kunnassa Lännennaulojen alueella. Suomessa on laaja jokamiehenoikeuksiin perustuva oikeus nauttia vesistöistä virkistyskäytössä ja tässä jälkimmäisessä lausunnossa Sukeltajaliitto ilmaisi huolensa suuntauksesta, että tätä oikeutta lähdettäisiin erilaisin paikallisin vesiliikennekielloin perusteettomasti rajoittamaan.

Porkkalan hylkypuisto avattiin

Porkkalan hylkypuiston avajaiset 3.9. oli suuri mediatapahtuma, ja puiston syntyminen on erinomainen esimerkki vapaaehtoistyön ja yhteistoiminnan voimasta. Suomessa sukeltamisen näkyvyys perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa lisää kiinnostusta harrastuksen aloittamiseen. Sukeltajaliitto julkaisee syksyn aikana uuden interaktiivisen esitteen Suomessa sukeltamisen markkinoimiseksi. Myös Suomen parhaat sukelluskohteet -osio on lisätty sukeltaja.fi-sivuille. Kokoamme sinne esimerkkejä Suomen parhaista sukelluskohteista. Seuroilta ja sukeltajilta toivotaan lisää vinkkejä Suomen parhaita sukelluskohteista tällä lomakkeella. Suomisukelluksen monien mahdollisuuksien esille tuominen on meidän yhteinen etumme.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään Skype-kokouksena 17.10.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 6.9.2018

Opiskeluapurahaa urheilijoille

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun. Apurahat lukuvuodelle 2018-19 ovat haettavissa syyskuun ajan. 

Täyden URA-apurahan määrä on 3000 euroa ja se maksetaan kahdessa osassa, joulukuussa 2018 ja maaliskuussa 2019. Apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana vain syys- tai kevätlukukaudeksi.

Vuoden 2017-2018 haussa vapaasukeltaja Mikko Pöntiselle myönnettiin 3000 euron opiskeluapuraha.

Yksityiskohtaista tietoa apurahan myöntämisperusteista ja linkki apurahan hakulomakkeeseen.


Julkaistu 31.8.2018

Suomen sukellusseurat mukaan ICC-päivään

Syyskuun 15. päivä vietetään Kansainvälistä rantojensiivouspäivää (ICC = International Costal Cleanup Day). ICC-päivää on vietetty jo 30 vuoden ajan. Sukelluskoulutusjärjstö CMAS on mukana kampanjassa. Sukellusyhteisöt ympäri maailman järjestävät siivoustapahtumia, ja tapahtumapaikka ilmoitetaan koko maailman kattavalle interaktiiviselle kartalle.

Siivoustapahtuman voi järjestää 15.9. tai muuna sopivana päivänä tuon ajankohdan ympärillä. Sukeltajaliitto kutsuu seurojaan ja muita sukellustoimijoita mukaan toiminaan roskattomien rantojen ja vesistöjen puolesta. Jos olette suunnitelleet rannansiivoustapahtumaa syksylle, ilmoittakaa se tällä lomakkeella lisättäväksi interaktiiviselle kartalle. Näin myös Suomi ja suomalaiset sukeltajat saadaan näkymään kartalla aktiivisena toimijana vesiympäristön hyväksi.

Kampanjalla on myös Clean Swell -puhelinsovellus, jolla voi ilmoittaa kerätyt roskat kun itselle parhaiten sopii tai perustaa oman lähirannan siivoustapahtuman. Ilmoita sovelluksessa kohdassa "Group name" ryhmäksi CMAS ja "Blue Helmets of the Sea", jolloin pystytään tarkastelemaan organisaation vaikuttavuutta maailmalaajuisesti. Jaa myös tapahtumasi tulokset somessa ja innosta muita mukaan puhtaampien rantojen puolesta!

CMAS:n tiedote tapahtumasta


Julkaistu 31.8.2018

Suomen parhaat sukelluskohteet

Sukeltajaliitto kerää sivuilleen Suomen parhaita sukelluskohteita. Nämä ovat niitä paikkoja, joissa suomisukellus on parhaimmillaan. Kohteet sopivat hyvin aloittelijalle tai sukeltajalle, joka on suorittanut sukelluskurssin ulkomailla ja haluaa tutustua Suomen vesiin.

Suomen parhaat sukelluskohteet löydät täältä.

Ehdota lisää kohteita, jotka tarjoavat upeita sukelluselämyksiä ja joista on helppo aloittaa suomisukellusharrastus kristiina.karila at sukeltaja.fi.


Julkaistu 27.8.2018

Vastaa kyselyyn vesiliikennelain uudistukseen liittyen

Miten veneilet? Hallitsetko vesillä liikkumisen säännökset?

Vesiliikennelakia ollaan uudistamassa. Tämän kyselyn tarkoitus on kerätä vesilläliikkujilta näkemyksiä siitä, miten hallituksen ehdottamat vesiliikennelain uudet määräykset vaikuttaisivat heihin. Vastaamalla kyselyyn autat näiden mahdollisten vaikutusten todentamisessa. 

Hallitus on antanut ehdotuksen vesiliikennelain uudistamisesta. Esitys on menossa eduskuntaan syksyllä 2018. Uudistuksen tavoitteena on vesiliikenteen käyttäytymistä koskevan sääntelyn ajanmukaistaminen, viranomaisten roolien ja tehtävien selkeyttäminen sekä sääntelyn sujuvoittaminen. Uudistuksen tavoitteena on myös parantaa vesiliikenteen turvallisuutta ja lisätä vastuullisuutta veneilijöiden keskuudessa. 

Linkki kyselyyn

Vastaathan kyselyyn viimeistään 2.9.2018. Kyselyyn vastaaminen vie alle kymmenen minuuttia.

Kyselyn vastaukset käsitellään nimettöminä ja tuloksia tarkastellaan vastaajaryhmittäin niin, ettei tulosten julkaisusta voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.

Kyselyn ja vaikutusten arvioinnin toteuttaa Trafin toimeksiannosta Wega.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jouni Lappalainen, Trafi, +358 29 5345297

asiantuntija Sofia Mäkinen, Wega (kyselytutkimuksen toteutus), +358 50 449 8046


Julkaistu 30.7.2018

Sukelluskalastuksen SM-kisatuloksia

Sukelluskalastuksessa on kesän aikana ratkottu mestaruuksia sekä venekisoissa että uimalla käydyissä kisoissa. Vene-SM-kisat käytiin 10.6. Hangossa. Venekisoissa kalastuspaikoille kuljetaan veneellä, mikä mahdollistaa kalastamisen laajemmalla alueella. Venekisat ovat myös tavallinen kilpailumuoto kansainvälisissä kisoissa. Suomenmestaruuden vei Matti Pyykkö, hopealle sijoittui Sami Mikkola ja pronssille Jukka Levonen.

SM-kisat käytiin 28.-29.7. Vaasan Raippaluodossa. Matti Pyykkö nappasi myös näissä kisoissa kultaa, toiseksi sijoittui Jukka Levonen ja kolmanneksi Riku Leimola. Joukkuekilpailun paras oli Kampela 1 (Antti Olin, Matti Pyykkö, Niklas Saari), toiseksi tuli RMSK 1 (Jukka Levonen, Pertti Laakso, Tero Vaara) ja kolmanneksi Calypso 1 (Sami Mikkola, Riku Leimola).

Kaikki tulokset ja kuvia löytyy Facebookista Nordic Spearfishing Community -sivulta.

Onnittelut voittajille!

 


Julkaistu 30.7.2018

Räpyläuinnin maailmanmestaruus Suomeen

Terhi Ikonen voitti ensimmäisenä suomalaisena maailmanmestaruuden 1500 metrin räpyläuinnissa Serbian Belgradissa 14.-23.7. järjestetyissä MM-kilpailuissa. Ikonen paransi omaa ennätystään noin 5 sekuntia, ja voittoaika 13.20,96 on uusi Suomen ja Pohjoismaiden ennätys. Voitto tuli ylivoimaisesti, sillä hopeamitalisti Ukrainan Yevheniia Olieinikova jäi lähes 7 sekunnin päähän ja pronssimitalisti Saksan Elena Poschart 19 sekunnin päähän.

Suomesta oli mukana kolmen naisen joukkue, Terhi Ikonen ja Laura Lähteenkorva Tampereen Urheilusukeltajista ja Essi Lillman Lahden Uimaseurasta, sekä joukkueen johtajana Kalevi Turkka ja valmentajana Petri Tiitola Tampereelta. Joukkueen suoritus oli varsin hyvä, sillä Suomen sijoitus mitalitaulukossa oli 9.

MM-kilpailut olivat osallistujamäärältään suurimmat tähän mennessä: mukana oli 346 kilpailijaa 40 eri maasta. Kilpailut televisioitiin suorana lähetyksenä Serbian televisiossa sekä striimattiin Olympic Channell ja Youtube-kanavien kautta.

Sukeltajaliito onnittelee maailmanmestaria ja koko joukkuetta upeasta suorituksesta!

Kaikki tulokset löytyvät kisasivuilta .


Julkaistu 7.7.2018

Toimisto lomailee

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna 9.7.-29.7. Hyvää sukelluskesää!


Julkaistu 5.7.2018

Uppopallon sarjakutsu kaudelle 2018-2019

Uppopallon sarjakutsu kaudelle 2018-2019 on julkaistu. Kaudella pelataan miesten SM-sarjaa, 1-divisioonaa ja yhdistettyä nuorten ja naisten sarjaa. Finaalit pelataan huhtikuussa 2019. Joukkueita pyydetään ilmoittautumaan sarjaan 31.8. mennessä, lisätiedot täällä.


Julkaistu 4.7.2018

Yksi maailmanennätys vapaasukelluksen MM-kisoissa

Vapaasukelluksen allaslajien MM-kilpailut päättyivät viikonloppuna Belgradissa Serbiassa. Lajeina olivat pituussukellus ilman räpylöitä (DNF), pituussukellus räpylöillä (DYN) ja staattinen hengenpidätys (STA).

Suomalaisten suoritukset eivät riittäneet mitalisijoille, mutta henkilökohtaisia ennätyksiä tehtiin useita. Parhaiten sijoittui Kristian Mäki-Jussila, joka sukelsi ilman räpylöitä sijalle 11 tuloksella 160 m.

Yksi uusi maailmanennätys nähtiin, kun Puolan Magdalena Solich-Talanda sukelsi pituutta räpylöillä 243 m. Myös kansallisia ennätyksiä tehtiin useampia.

Kaikki tulokset löytyvät kisasivuilta https://www.iapwc-2018.com/


Julkaistu 3.7.2018

Pieni opas koralliriuttojen elämästä ja suojelusta

Nyt vietetään Kansainvälistä Riuttojen Vuotta 2018. Tämän teemavuoden johdosta CMAS on julkaissut Coral Reef Knowledge -kirjasen, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta koralliriuttoihin kohdistuvista uhkista ja niiden vaikutuksista luontoon ja ihmisiin. Erilaisia toimenpiteitä on tehtävissä riuttojen hyvinvoinnin kohentamiseksi. Sukeltajaliitto on toimittanut suomenkielisen version kirjasesta ja toivoo siitä olevan hyötyä sukeltajille. Pidetään huolta koralliriutoista!

Suomenkielinen opas 

Opas englanniksi ja ranskaksi 


Julkaistu 2.7.2018

Uppopallovaliokunta tiedottaa: nuorten maajoukkuetoiminta kaudella 2018-2019

Nuorten maajoukkuetoimintaan kutsutaan mukaan kaikki 14-20-vuotiaat kilpailullisesta uppopallosta kiinnostuneet nuoret. Tarkoitus on pitkällä aikavälillä saada kilpajoukkueet kokoon U21 tyttö- ja poikajoukkueisiin ja erityisesti taata maajoukkuetoiminnan jatkuvuus.

Maajoukkueen ydintoiminta koostuu leireistä ja osallistumisesta kansainvälisiin kilpailuihin. Kauden 2018-2019 kilpailullinen päätavoite on junioreiden maailmanmestaruusturnaus, joka järjestetään Saksan Oberhausenissa 14-18 marraskuuta 2018.

Lue tarkemmin nuorten maajoukkuetoiminnasta


Julkaistu 13.6.2018

Verkkoseminaareja yhteisöjen verotuksesta

Verohallinto on julkaissut verkkosivuillaan sukellusseuroille hyödyllisten veroaiheisten verkkoseminaarien tallenteet ja aineistot, ja ne ovat vapaasti katsottavissa. Seuroja koskevat seminaarit ovat: Urheiluseurat palkkojen ja palkkioiden maksajina, Urheiluseuran verotuskysymyksiä ja Ajakohtaista yhteisöjen tuloverotuksessa.

Verkkoseminaarien aineistot ovat tiivistetty laajasta yleishyödyllisen yhteisöjen vero-ohjeesta.

Seminaariesityksissä on hyviä käytännön esimerkkejä, jotka havainnollistavat ohjeita.

 


Julkaistu 5.6.2018

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti skype-kokouksen 30.5. Liiton koulutustoiminnassa on käynnissä mittava uudistusprosessi ja samalla e-oppiminen tulee vahvasti mukaan koulutustoimintaan. Hallitus hyväksyi laitesukellusvaliokunnan esityksestä käyttöönotettavaksi 12 eri kurssin järjestämisohjeet. Uudet ohjeet  ovat nähtävissä Liiton sivujen materiaalipankissa, Lajikohtaiset dokumentit ja norppatoiminta -otsikon alta löytyvässä Laitesukellus-kansiossa.

Usealla uudistuneella kurssilla on jo käytössä e-oppimismateriaali, ja muidenkin osalta uusi materiaali on tulossa pilotointivaiheeseen lähiaikoina. CMAS-standardien käännöstyö ja e-oppimismateriaalien tuottaminen jatkuu edelleen, ja vuosien 2019 ja 2020 aikana Sukeltajaliitto tulee julkaisemaan useita CMAS-kursseja, joita ei ole aikaisemmin kuulunut Liiton koulutustarjontaan.

Ohje Vapepa-sukellustoimintaan

Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunta on kuluvan kevään ajan valmistellut Liiton Vapepa-sukellustoiminnan ohjetta yhteistyössä Vapepan kanssa. Ohje yhtenäistää Sukeltajaliiton alaisten Vapepa-hälytysyhmien käytäntöjä ja selventää vaatimuksia. Liiton hallitus hyväksyi uuden Vapepa-sukellustoiminnan ohjeen ja samalla Liiton kurinpitosääntöön täydennettiin Vapepa-sukellustoimintaa koskevat kurinpitoasiat.

SM-kilpailut laitesukellustekniikassa tulevat taas

Valtakunnallisia laitesukelluksen tekniikkakilpailuja ei ole järjestetty useaan vuoteen, vaikka seuroissa pienempiä paikallisia halliralli-tapahtumia edelleen järjestetään. Sukeltajaliitto haluaa elvyttää laitesukellustekniikan kilpailuperinnettä ja lajin säännöt on nyt päivitetty. Pieksämäen Urheilusukeltajat on anonut Laitesukellustekniikan SM-kilpailujen järjestämistä syksyllä 2019 ja kisojen järjestämisoikeus on heille myönnetty. Lajia tullaan tekemään tutuksi ja toivotaan, että kisoihin saadaan hyvä joukko osallistujia eri seuroista.

Sukeltajat ympäristön asialla

Sukeltajaliiton hallitus tulee antamaan pyydetyn lausunnon Suomen Standardisoimisliitto SFS:lle uusiin kansainvälisiin ISO-standardiluonnoksiin ISO 21416 ja ISO 21417, jotka koskevat kestävää kehitystä ja ympäristöasioiden huomioonottamista sukellustoiminnassa. On positiivista, että sukellusala ja sukeltajat nähdään yhä vahvemmin kestävän kehityksen puolesta puhujina ja aktiivisina toimijoina puhtaamman ympäristön hyväksi tehtävässä toiminnassa. Sukeltajaliitto haluaa kannustaa seurojaan ja sukeltajiaan aktiiviseen ympäristötyöhön ja kiittää kaikkia niitä seuroja, jotka tekevät säännöllistä rantojen puhdistustyötä. Tulemme keräämään seuroilta tietoja toteutetusta ympäristön hyväksi tehdystä työstä, jotta pystymme myös paremmin osoittamaan toiminnan vaikuttavuutta. 

Liiton syyskokous Tampereella 20.10.

Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat isännöi Liiton syyskokousta Tampereen Keskuspaloasemalla 20.10.2018 ja kutsuu samalla mukaan viettämään seuran 30-vuotisjuhlia. Syyskokoukseen osallistujat pääsevät myös opastetulle kierrokselle Keskuspaloasemalla. Syyskokouksessa hyväksytään mm. ensi vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti ja käydään hallitusvaali. Ehdollepanotoimikuntaan voi olla yhteydessä, jos työskentely Liiton hallituksessa kiinnostaa. Hyviä aktiiveja hallitustyöskentelystä kiinnostuneita tarvitaan. 

Lisätietoja antavat Liiton kevätkokouksessa valitun ehdollepanotoimikunnan jäsenet, joihin voi ottaa yhteyttä täysin luottamuksellisesti:

Kari Savolainen (pj), Joensuu kari.savolainen@sukeltaja.fi, p. 0500 760 858
Ilona Lindström, Uusikaupunki ilona.lindstrom@sukeltaja.fi, p. 050 386 0630
Jorma Thessler, Rovaniemi jorma.thessler@sukeltaja.fi, p. 0400 690 002
Susan Wallenius, Hämeenlinna susan.wallenius@sukeltaja.fi, p. 040 739 3971

Ehdollepanolomake löytyy täältä.

Seuraava hallituksen kokous pidetään lauantaina 8.9.2018 Helsingissä, jolloin myös valiokuntien edustajat ja toimiston henkilökunta kokoontuvat hallituksen kanssa yhteiseen suunnittelukokoukseen. Liiton nykyisten kilpalajivaliokuntien edustajat kokoontuvat Helsingissä jo 26.6 valmistelemaan yhteistyön tiivistämistä jatkossa.

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.fi

 


Julkaistu 24.5.2018

Sukeltajaliitolle oma antidopingkouluttaja

Sukeltajaliitto on toukokuussa saanut ensimmäisen oman antidopingkouluttajan, kun Kimmo Korja kouluttautui Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin (entinen ADT) järjestämässä koulutuksessa. Jos toivot antidopingkoulutusta seurallesi tai joukkueellesi, ota yhteyttä kimmo.korja at sukeltaja.fi.

Sukeltajaliitto toimii puhtaan urheilun puolesta ja haastaa kaikki testaamaan omaa antidopingtietouttaan, ei ainoastaan urheilijat vaan myös valmentajat, tukijoukot ja kaikki puhtaasta urheilusta kiinnostuneet harrastajat. SUEK on luonut sivuilleen miniverkkokoulutuksen, jonka avulla urheilijat ja heidän taustajoukkonsa ja muut asiasta kiinnostuneet voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingtoiminnasta.

Koulutuksen sisältö perustuu antidoping-säännöstöihin. Minikoulutukseen sisältyy seitsemän moduulia, videoita ja harjoituksia eri otsakkeiden alla, eikä kunkin suorittamiseen kulu viittä minuuttia kauempaa. Osiot voit suorittaa vaikka yksi kerrallaan, sillä ohjelma tallentaa suorituksesi salasanasi taakse. Jokaisen osion jälkeen saat sähköpostiisi yhteenvedon moduulin tärkeimmistä kohdista. Suoritetusta koulutuksesta ansaitsee itselleen diplomin, joka osoittaa hankitun tietämyksen, ja sitä on mukava jakaa vaikka somessa #PuhtaastiParas #Sukeltajaliitto. Laitetaan sukeltajat näkymään Puhtaasti Paras -merkeissä!

 


Julkaistu 14.5.2018

Ehdolle Liiton hallitukseen

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 20.10. valitaan jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Tänä vuonna on vuorossa myös puheenjohtajan vaali. Liiton jäsenten jäsenineen (huom. myös yhteisöjäsenet) toivotaan miettivän keskuudestaan sopivia henkilöitä tähän tehtävään.

Näkemys Liiton toiminnasta, Liiton ja koko lajimme kehittämisestä ja koko Suomen sukelluspiirien verkottumisen osalta on hyväksi, kuten myös käsitys paikallisista tarpeista sukellustoiminnan edistämiseksi. Tärkein kriteeri, kuten sukeltamisessa ylipäänsä, on halu ja innostus tehdä yhdessä!

Hallituksen jäseniltä toivotaan aktiivista otetta ja mahdollisuutta antaa aikaansa. Hallituspaikka tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan lajiimme. Tehtäviin valituilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua, ja heillä on keskeinen rooli sukelluslajimme eri osa-alueiden kehittämisessä.

Sukeltajaliitto ry, hallitus vuonna 2018

Nykyisen hallituksen kokoonpano on seuraava:
• puheenjohtaja Tero Lehtonen. Erovuorossa v. 2018
• jäsenet Pentti Hartikainen, Kimmo Korja, Lauri Kivimäki ja Irmeli Tirronen. Erovuorossa v. 2018.
• jäsenet Sami Järvinen, Jorma Poikolainen, Jorma Thessler, Susan Wallenius. Jatkavat v. 2019.

Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja ja 6–8 jäsentä. Hallituspaikka (mukaanlukien puheenjohtaja) on kaksivuotinen.

Seurojen jäsenet, seurojen hallitukset ja Liiton valiokunnat/liittokouluttajat, Yhteisöjäsenet: Onko tiedossanne henkilöitä, jotka sopivat työskentelemään Liiton hallituksessa? Ehdolle asettumiseen ei tarvita seuran virallista esitystä, vaan kuka tahansa hallitustyöskentelystä kiinnostunut voi itse asettua ehdolle vaaliin.

Ehdollepanotoimikunta on saanut tehtävän etsiä ehdokkaita Liiton hallitukseen. Toimikunta ei aseta ehdokkaita paremmuusjärjestykseen, vaan pyrkii esittämään syyskokoukselle mahdollisimman monta ehdokasta koko maan alueelta. Demokraattisen vaalituloksen varmistamiseksi tulee seurojen hallitusten olla aktiivisia ehdokkaidensa nimeämisessä.

Lisätietoja antavat Liiton kevätkokouksessa valitun ehdollepanotoimikunnan jäsenet, joihin voi ottaa yhteyttä täysin luottamuksellisesti:

Kari Savolainen (pj), Joensuu kari.savolainen@sukeltaja.fi, p. 0500 760 858
Ilona Lindström, Uusikaupunki ilona.lindstrom@sukeltaja.fi, p. 050 386 0630
Jorma Thessler, Rovaniemi jorma.thessler@sukeltaja.fi, p. 0400 690 002
Susan Wallenius, Hämeenlinna susan.wallenius@sukeltaja.fi, p. 040 739 3971

Ehdotukset tulee toimittaa sähköisesti kari.savolainen@sukeltaja.fi, sari.nuotio@sukeltaja.fi tai postitse osoitteella Sukeltajaliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Ehdokkaiden hakemukset julkistetaan mahdollisimman pian niiden saavuttua Sukeltajaliiton verkkosivuilla, jotta seurojen hallitukset voivat tehdä omat päätöksensä ennen Liiton vaalikokousta.

Ehdollepanolomake löytyy täältä.

 


Julkaistu 9.5.2018

Ulkoilufoorumi vaatii Metsähallituksen Luontopalveluiden budjettirahoituksen nostamista

Viime aikoina julkisuudessa käyty keskustelu suunnitelmista vähentää Metsähallituksen Luontopalveluiden omasta ylläpidosta retkeilijöiden taukopaikkoja osoittaa nykyisen budjettirahoituksen riittämättömyyden virkistyskäytön tarpeisiin. Tämä on huolestuttavaa kansalaisten ulkoilumahdollisuuksien ja liikkumisen näkökulmasta. Ulkoilujärjestöt vaativat, että rahoitusvaje tulee korjata budjettiriihessä ja tulevissa hallitusohjelmissa, sillä luontopalvelujen perusrahoituksen taso ei ole riittänyt pitkäjänteisesti kattamaan ylläpitokulujen lisäksi muodostuvia korjausinvestointitarpeita.

Metsähallituksen Luontopalveluiden hallinnassa olevan virkistys- ja matkailukäytön palvelukokonaisuuden korjausvelka on kasvanut yhteensä noin 44,2 miljoonaan euroon. Metsähallituksen Luontopalveluille valtion budjetista osoitettu perusmääräraha on kuitenkin pysynyt pitkään samalla tasolla, vaikka Luontopalvelujen hoitamien kohteiden määrä ja käyntimäärät erityisesti kansallispuistoihin ovat lisääntyneet. Hyväkuntoiset reitistöjen ja autiotupien verkostot muodostavat perustaa kasvavalle virkistys- ja matkailukäytölle edistäen samalla luonnonsuojelullisten tarpeiden huomioon ottamista, kun maaston kulumista voidaan välttää ohjaamalla kulkemista merkityille reitistöille.

Metsähallituksella valtion maiden hoitajana on velvollisuus pitää ulkoiluun liittyvistä reiteistä, taukopaikoista, laavuista, tulipaikoista ja vessoista huolta, jotta kansalaiset pääsevät liikkumaan ja hoitamaan hyvinvointiaan alati kasvavien sote-menojen hillitsemiseksi. Retkeilyn puitteiden kunnossapidolla on lisäksi todella suuri imagoarvo Suomen kasvavalle matkailulle sekä maakuvallemme, johon olennaisena osana kuuluvat luontoelämykset. Nykyinen Luontopalveluiden rahoituksen kehitys heikentää virkistysmahdollisuuksia sekä matkailuyrittäjien mahdollisuuksia kehittää olemassa olevia palveluitaan. Mikäli budjettirahoitusta ei nosteta, Metsähallituksen kyky huolehtia retkeilyvarustuksesta eri puolilla maata heikkenee entisestään korjausvelan jatkuvasti kasvaessa.

Ulkoilufoorumi katsoo, että Metsähallituksen Luontopalveluille tulee taata riittävät resurssit, jotta korjausvelka saadaan kurottua umpeen, ja samalla edistetään kansalaisten mahdollisuuksia nauttia suomalaisesta arvokkaasta luonnosta.

Taustaa: https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/mhlp-korjausvelkaselvitys2017.pdf

Mukana olevat järjestöt: FEE Suomi (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura), Luonto-Liitto, Reserviläisurheiluliitto, Sukeltajaliitto, Suomen Latu, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Luontoyrittäjyysverkosto, Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Suomen Melontakouluttajat, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Työväen Retkeilyliitto

Lisätiedot:

Ulkoilufoorumin puheenjohtaja: Jaakko Nippala, 040 451 9131, jaakko.nippala@partio.fi

Vetoomus on laadittu ulkoilufoorumin verkostotyönä. Lisätietoja ulkoilufoorumista: https://www.partio.fi/tietoa-meista/partio-vaikuttaa/ulkoilufoorumi


Julkaistu 26.4.2018

Tekniikkasukelluksen turvallisuus

Sukellusturvallisuutta Suomessa valvova ja seuraava Tukes on yhteistyössä Sukeltajaliitto ry:n kanssa laatinut kirjeen tekniikkasukelluksen turvallisuudesta. Kirjettä on ollut valmistelemassa useita tekniikkasukelluskouluttajia, jotka edustavat suomalaisia kaivoksia ja koulutusorganisaatioita. Kirje on suunnattu sukeltajille ja sukellusta järjestäville tahoille. Kirjeen tarkoitus on muistuttaa sukeltajia turvallisuushakuisen ajattelun tärkeydestä sekä kitkeä karkeita ja pahimmassa tapauksessa kohtalokkaita yksilövirheitä. Laitesukellustekniikkaa kirjeessä ei ole käsitelty.

Lue kirje tästä.


Julkaistu 16.4.2018

Kevätkokous- ja hallitusuutisia

Sukeltajaliiton kevätkokous pidettiin 14.4. Jyväskylässä. Kokousta isännöi 50-vuotisjuhlaansa viettävä Sammakot ry.

Osana kevätkokouspäivän ohjelmaa järjestettiin aamupäivällä suomisukellus-aiheinen workshop. Workshopissa käsiteltiin mm. Suomen parhaita sukelluskohteita, harrastusaktiivisuuden lisäämistä edistäviä keinoja sekä sukellusolosuhteiden edistämistä. Matti Eronen ja Ari-Pekka Hakulinen esittelivät sukellustoimintaa Montolan kaivoksessa.

Ensimmäistä kertaa Liiton kokousta oli mahdollisuus seurata internetin välityksellä, kun tilaisuus livestriimattiin. Tallenne on katsottavissa Liiton youtube-kanavalla 22.4. asti.

Ennen virallista kokousta Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen kertoi ajankohtaisista asioista. Koulutuspäällikkö Mika Rautiainen antoi tilannekatsauksen Liiton koulutusohjelman uudistuksista ja e-oppimisen kehittämistyöstä. Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje on uudistunut. Paljon uusia kursseja on työn alla, ja useiden eri kurssien järjestämisohjeiden päivittäminen on loppusuoralla. Tavoitteena on saada kymmenkunta kurssia hyväksyttyä käyttöön hallituksen kokouksessa toukokuussa.

Ennen kokousta palkittiin Sukeltajaliiton vuoden 2017 parhaat:
Vuoden sukeltaja Hannu Ahonen, Pietarsaaren Urheilusukeltajat Diving-80 ry
Vuoden seura Kotka Divers ry
Vuoden norppa Roope Jokivirta, Kotka Divers ry
Vuoden norppaohjaaja Olli Anttonen, Mikkelin Urheilusukeltajat ry
Vuoden norppaseura GummiWihta ry
Vuoden sukelluskouluttaja Jani Rautio, Imatran Urheilusukeltajat ry
Vuoden räpyläuimari Terhi Ikonen, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Vuoden sukelluskalastaja Mikael Raitokari, Porin Urheilusukeltajat ry
Vuoden vapaasukeltaja Lauri Aalto, Cetus ry
Vuoden uppopalloilija Jim Holmbäck, Riihimäen Urheilusukeltajat ry, Urheilusukelluskerho Merisaukot ry

Liiton toiminnanjohtaja Sari Nuotio esitteli kokoukselle vuoden 2017 vuosikertomuksen ja puheenjohtaja Tero Lehtonen vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilinpäätös on 56 066 euroa ylijäämäinen. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto esitettiin ja päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Kokouksessa päätettiin ensi vuoden jäsenmaksuista hallituksen esityksen mukaisesti. Jäsenmaksut pysyvät samalla tasolla kuin ovat tänä vuonna.
Vahvistetut vuoden 2019 jäsenmaksut ovat:

Jäsenyhdistykset
• aikuiset 27,00 euroa (2004 tai ennen syntyneet)
• norpat 13,50 euroa (2005-2012 syntyneet)
• kuutit 0 euroa (2013 tai sen jälkeen syntyneet)
• rinnakkaisjäsen (jäsen, josta Liitto saa yhden seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa) 0 euroa

Muut
• henkilöjäsenen jäsenmaksu 27,00 euroa
• tukijäsen 1000 euroa
• yhteisöjäsen 270 euroa

Kokouksessa päätettiin ehdollepanotoimikunnan asettamisesta ja sen kokoonpanosta. Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kari Savolainen ja jäseniksi Ilona Lindström, Jorma Thessler ja Susan Wallenius. Toimikunta valtuutettiin täydentämään kokoonpanoaan sääntöjen sallimaan maksimäärään asti eli enintään kahdella henkilöllä.

Kokoukselle muistutettiin ilmoitusasiana, että tämän vuoden syyskokous järjestetään Tampereen Keskuspaloasemalla 20.10. Kokousta isännöi 30 vuotta täyttävä Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry.

Virallisen kokouksen jälkeen kokousväki sai nähdä ja kuulla Sammakot ry:n ainutlaatuisesta projektista Miljoonasade-yhtyeen kanssa vuodelta 1995, kun yhtye toteutti konsertin uima-altaan pohjalla. Sammakot ry:n lämminhenkiseen iltajuhlaan osallistui pitkälle toistasataa henkilöä.

Liiton hallitus piti jo aiemmin viikolla skype-kokouksen, jossa se muun muassa hyväksyi Liiton uusiksi jäsenyhdistyksiksi Lahden Uimaseuran ja TopDive ry:n. Toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan! Turun NMKY puolestaan päätti jäsenyytensä Sukeltajaliitossa.

Liiton hallitus päätti myös lähteä työstämään uutta interaktiivista esitettä, joka tulee korvaamaan nykyisen Sukella suomalaiseen seikkailuun -esitteen. Sukeltajaliitto toimitti myös Opetus- ja kulttuuriministeriölle kannanoton osana käynnissä olevan liikuntapoliittisen selonteon valmistelua.

Lisätietoja

Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 13.4.2018

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje uudistui

Sukeltajaliiton hallitus on 11.4.2018 kokouksessaan hyväksynyt käyttöön uudistetun CMAS-koulutuksen yleisen koulutusohjeen. Uusi ohje löytyy täältä:

https://www.sukeltaja.fi/…/CMAS-koulutuksen_yleinen_koulutu…

Uudistus jatkaa strategista tavoitetta seurojen sukellus- ja koulutustoiminnan joustavuuden ja ketteryyden lisäämiseksi. Kouluttajan mahdollisuuksia toiminnan soveltamiseen tilanteen mukaiseksi on lisätty. Entisten määräävien ohjeiden sijasta kouluttajan suorittaman tilannearvion ja riskiarvioin merkitys korostuu.


Julkaistu 13.4.2018

Seuraa kevätkokousta livenä

Sukeltajaliiton kevätkokous pidetään 14.4. Jyväskylässä. Kokous striimataan mahdollisuuksien mukaan Liiton Youtube-kanavalla klo 14 alkaen. Linkki lähetykseen

 


Julkaistu 10.4.2018

Sukelluslajeissa SM-kisoja viikonloppuna

Uppopallon SM-sarjat huipentuivat lauantaina 7.4. finaaleihin, jotka pelattiin Pirkkolan hallissa Helsingissä. Riihimäen Urheilusukeltajat uusi Suomen mestaruutensa ja hopeaa vei Hämeenlinnan sukeltajat. 1. divisioonan voiton vei WestCoast UWR ja hopealle jäi SeiVaa. Pronssia sai Nokisuu. Nuorten ja naisten sarjan voiton vei Mansen Naiset, toiseksi tuli Nokia ja pronssia sai Najadit.

Samaan aikaan Hämeenlinnassa kilpailivat vapaasukeltajat avoimissa SM-kisoissa. Miesten avoimen kilpailun tulokset:

1. Erki Enkvist, Viro 238,4 p
2. Mikko Niemeläinen, Suomi 238,1 p
3. Ossi Peltola, Suomi 207,5 p

Suomenmestaruusmitalit jaettiin miesten sarjassa seuraavasti:

1. Mikko Niemeläinen 238,1 p
2. Ossi Peltola 207,5 p
3. Kristian Mäkijussila 203,5 p

Naisten sarjassa ei osallistujapulan vuoksi varsinaista keskinäistä kamppailua syntynyt. Janita Kulkula teki puhtaan hyvän sarjan pistein 157,1.

Kaikki suoritukset saivat tuomareilta valkoisen kortin, eli virhepisteitä tai hylkäyksiä ei tullut ainoatakaan. Miesten avoimessa sarjassa voitto meni Viroon vain 0,3 pisteen erolla.


Julkaistu 27.3.2018

Uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa

 25.5.2018 alkaen tulee soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta*. Asetus koskee kaikkia niitä Suomessa toimivia organisaatioita, jotka keräävät, säilyttävät ja käsittelevät henkilötietoja, olipa kyseessä sitten iso pörssiyritys, säätiö, yhdistys tai julkishallinnon organisaatio. Koska lähes kaikissa organisaatioissa ylläpidetään jonkinlaista henkilörekisteriä (mm. asiakas- tai jäsenrekisteriä), on asetuksen soveltamisala varsin laaja. EU:n tietosuoja-asetukseen on syytä suhtautua vakavasti, sillä siihen liittyvien rikkomusten hallinnollinen sakko on maksimissaan 20 miljoonaa euroa tai 4 % organisaation edellisen vuoden kokonaisliikevaihdosta, riippuen siitä kumpi näistä on suurempi.

Vaikutus seuratoiminnassa

Peruslähtökohta tässä asetuksessa on yksityisyyden suoja. Tämä asia on tärkeää huomioida seuratoiminnassa. Jäseniltä ja seuran toimintaan osallistuvilta kerätään henkilötietoja. Ennen tiedon keräämistä tulee määritellä käyttötarkoitus, ja tietoja voidaan kerätä vain, jos käytöllä on seuran ja liiton toimintaan perustuva syy. Käyttötarkoitus kerrotaan henkilöille tietoa kerättäessä, ja tätä kerättyä tietoa käytetään vain tähän etukäteen määriteltyyn tarkoitukseen (esimerkiksi jäsentiedottaminen). Aina on mahdollista pyytää lupa myös muihin käyttötarkoituksiin (esimerkiksi kaupalliseen mainontaan).

Henkilötietojen säilyttämisessä on oltava tarkkana. Henkilötiedot tulee säilyttää niin, ettei niihin pääse käsiksi mikään ulkopuolinen taho. Seuran jäsensihteerin tai jokaisen, joka käsittelee henkilötietoja, pitää ymmärtää vastuunsa henkilötietojen suojelijana. Jäsenrekisterin käyttöön saadut tunnukset ovat aina henkilökohtaisia, eikä niitä voi luovuttaa toiselle henkilölle eteenpäin.

Seurojen tulee tunnistaa mitä tietoja heillä kerätään – onko edelleen sekä paperisia henkilötietolistoja että sähköisiä rekistereitä – ja siivota tarpeettomat. Seurojen tulee tunnistaa, mihin tietoja käytetään ja miten tiedot säilytetään. On hyvä tarkistaa, että tietojen käsittely on lainmukaista, luottamuksellista ja asianmukaista ja määritellä, kuka seurassa vastaa tietosuoja-asetuksen noudattamisesta.

Tee rekistereistä tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteesta henkilö näkee, miten hänen henkilötietojaan käsitellään ja millaisia oikeuksia hänellä on. Tietosuojaselosteen pitää olla saatavilla suostumuksen antamisen yhteydessä esimerkiksi linkkinä verkkosivuilla.
Nykyisen henkilörekisterilain mukaan rekisteriselosteessa on oltava seuraavat tiedot:

 • rekisterinpitäjä (meidän tapauksessamme seura tai Sukeltajaliitto)
 • yhteyshenkilö 
 • rekisterin nimi 
 • tietojen käsittelyn tarkoitus 
 • rekisterin tietosisältö 
 • säännönmukaiset tietolähteet 
 • tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 • tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle 
 • rekisterin suojauksen periaatteet

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan tietosuojaselosteen pitää lisätä näiden lisäksi vielä seuraavat kohdat:

 • tarkastusoikeus
 • oikeus vaatia tietojen korjausta 
 • muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietosuojaselosteita koottaessa on hyvä käydä läpi myös sopimukset ulkoisten palvelutuottajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tietosuojaselosteesta on käytävä ilmi kaikki ne osapuolet, joille tieto välitetään.

Sukeltajaliitto tulee päivittämään oman rekisteriselosteensa niin, että tietosuojaselosteen edellyttämä informaatio löytyy, ja lisäämään selosteeseen tiedot myös tarkastusoikeudesta, oikeudesta vaatia korjausta sekä muista henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista.

Tietosuojavaltuutetun internetsivuilta löytyy mallipohjat ja ohjeet rekisteri- ja tietosuojaselosteisiin.

Asia on kaikille uusi, ja soveltamisen yksityiskohdat tulevat täsmentymään. Mihinkään panikointiin ei ole aihetta. Urheilulle tärkeitä soveltamisohjeita tullaan kirjaamaan urheilun omaan käytännesääntöön, joka ilmestyy mahdollisimman pian vuoden 2018 loppupuoliskolla Olympiakomitean johdolla. Kaikki ei ole valmista 25.5.2018, mutta huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta noudattaen selvitään hyvin näissä tietosuoja-asioissakin – suojataan yksityisyyttä ja kiinnitetään siihen erityistä huomiota. Sukeltajaliitto tiedottaa, kun urheilun oma käytännesääntö on ilmestynyt.

Tutustu myös Olympiakomitean uutiseen Tietosuoja on iloinen asia ja sen linkkeihin.

Olympiakomitean tietosuojakoulutusmateriaali

 

* EU:n tietosuoja-asetus = The General Data Protection Regulation, GDPR. Kyseessä on asetus (ei direktiivi), jota kaikkien jäsenmaiden on pakko noudattaa.


Julkaistu 16.3.2018

Sukeltajia kutsutaan merelliseen työpajaan

Meriarkeologiasta ja merihistoriasta kiinnostuneita sukeltajia kutsutaan osallistumaan lauantaina 7.4. klo 11-16 merellisen kulttuuriperinnön työpajaan Tammisaaren luontokeskukseen.

Työpajan tavoitteena on kerätä monipuolista tietoa Tammisaaren ja sen ympäristön merellisestä ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä. Lisäksi työpajassa esitellään BalticRIM-hankkeen ja Museoviraston meriarkeologista työtä.

Työpajan järjestävät Museovirasto ja Metsähallitus osana kansainvälistä BalticRIM-hanketta yhdessä Tammisaaren museon sekä Piraya rf:n kanssa.

Sukeltajaliitto on mukana kumppanina BalticRIM-hankkeessa, ja välittää tietoa erilaisista työpajoista ja kyselyistä, joilla kerätään tietoa merellisestä kulttuuriperinnöstä.

Lue työpajasta tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan 2.4. mennessä.


Julkaistu 8.3.2018

Kutsu Sukeltajaliiton kevätkokoukseen

Tervetuloa Sukeltajaliiton kevätkokoukseen Jyväskylään!

Aika: 14.4.2018 klo 14.00
Paikka: Cumulus Resort Laajavuori, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä

Kokouksen yhteydessä järjestetään Suomisukellus-aiheinen workshop. Varsinainen kokous alkaa alkaa klo 14. Ennen virallisia kokousasioita palkitaan Vuoden Parhaat vuonna 2017.

klo 10.30-13.00 Suomisukellus-workshop

klo 13.15-13.45 Valtakirjojen tarkistus

klo 14.00 Vuosikokous alkaa

Viralliset kokousasiakirjat löytyvät täältä.

Suomisukellus-aiheinen workshop aloittaa kevätkokouspäivän

Tervetuloa Cumulus Resort Laajavuoreen Suomisukellus-workshopiin jo klo 10.30–13.00. Workshopin aiheina:
– Suomen parhaat sukelluskohteet
– Montolan kaivos sukelluskohteena (Matti Eronen ja Ari-Pekka Hakulinen)
– Sukelluksen harrastusaktiivisuuden ylläpitäminen
– Sukellusolosuhteita voidaan kehittää yhdessä 

Sukeltajaliitto maksaa seuran viralliselle kokousedustajalle matkakustannukset VR:n mukaan ja tarjoaa lounaan, kun hän ilmoittautuu sekä workshopiin että kokoukseen ennakkoon 19.3. mennessä. Kokoukseen ilmoittaudutaan kalenterin kautta. Ilmoita lisätietokentässä, osallistutko sekä kokoukseen että workshopiin ja ilmoita mahdollisesta erikoisruokavaliosta.

Sammakot ry viettää 50-vuotisjuhlaansa illalla

Tule mukaan juhlimaan ja onnittelemaan Sammakot ry:tä Cumulus Resort Laajavuoressa 14.4.! Onnittelujen vastaanotto alkaa klo 17.30 ja juhla klo 18.00. Juhlan virallinen osuus päättyy n. klo 21.30. Sen jälkeen tanssia valomerkkiin asti ja yökerho jatkaa pikkutunneille.

Kutsu on avec, pukukoodi tumma puku ja ansiomerkit. Varaudu arpajaisiin ottamalla käteistä mukaan. Hyvät palkinnot!

Illalliskortti 50 eur/hlö maksetaan 19.3. mennessä tilille Sammakot Ry, Nordea, Jyväskylä FI04 1045300045 6912. Merkitse maksun lisätietoihin osallistujien nimet ja seura.

Lisätiedot, ilmoittautuminen sekä erityisruokavaliot ja allergiat nicole.sammakot at gmail.com 19.3. mennessä. Tilaisuuden ikäraja on 18 vuotta.

Varaathan majoituksen 19.3. mennessä

Kokousvieraat voivat varata majoitusta Cumulus Resort Laajavuoresta, yhden hengen huone 115 eur/vrk, kahden hengen huone 129 eur /vrk. Tee varaus suoraan hotelliin 19.3. mennessä ja mainitse varatessasi "Sammakot", my.reservation@restel.fi, puh. 020 055 055.


Tervetuloa workshopiin, kevätkokoukseen ja seuran vuosijuhlaan!

Tapaamisiin Jyväskylässä!


Sukeltajaliiton hallitus


Julkaistu 26.2.2018

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 24.2. Helsingin Pitäjänmäellä urheiluyhteisön uusissa toimitiloissa. Tilat ovat nykyaikaiset ja toimivat,  lajiliitoilla on käytössä paljon erilaisia yhteiskäyttötiloja. Tiloissa toimii noin 50 eri urheilujärjestöä.

Lappeenrannan Uimarit Liiton jäseneksi 

Sukeltajaliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan Lappeenrannan Uimarit Liiton jäseneksi ja toivottaa heidät tervetulleeksi mukaan Liiton toimintaan.  Räpyläuintia on tehty tunnetuksi uintiseurojen suuntaan ja liittymällä Sukeltajaliiton jäseneksi uintiseuran räpyläuimarit pääsevät edustamaan seuraansa Sukeltajaliiton alaisessa kilpailutoiminnassa.

Kevätkokouksessa palkitaan parhaita

Sukeltajaliiton kevätkokous on Jyväskylässä 14.4.  Osana kevätkokousvalmisteluja hallitus päätti vuoden 2017 parhaiden valinnoista. Palkittavat tullaan kutsumaan Jyväskylään vastaanottamaan palkinnot.  Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään Suomisukellus-aiheinen workshop ja illalla juhlitaan 50-vuotta täyttävää Sammakot ry:tä.  Huom: Ilmoittautumalla tapahtumakalenterissa 19.3. mennessä, Liitto maksaa workshopiin ja kevätkokoukseen osallistuvalle seuran viralliselle kokousedustajalle matkakustannukset VR:n mukaan ja tarjoaa lounaan. Seurojen edustajat huolehtivat itse hotellivarauksesta ja se tulee myös tehdä viimeistään 19.3. , sen jälkeen kiintiövaraus purkautuu. Lisätietoja

Taloudellinen tulos hyvä

Hallitus allekirjoitti kokouksessaan vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka on 56 066 euroa ylijäämäinen. Positiivinen tulos on kovasti tervetullut usean alijäämäisen vuoden jälkeen. Vuoden 2017 aikana koko henkilöstö on ollut lomautettuna ja lomautukset jatkuvat vielä kevään 2018 ajan. Liiton jäsenmäärä laski edelleen vuonna 2017,  joten taloudenpidon on oltava jatkossakin tarkkaa. Ensi vuoden jäsenmaksuista päätetään kevätkokouksessa ja hallitus tulee esittämään jäsenmaksujen pitämistä nykyisellä tasolla.  Sukeltajaliiton Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saama valtionapu pysyi tänä vuonna samana kuin vuonna 2017, 175 000 euroa.

BalticRIM-hanke(Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management)

Sukeltajaliitto on mukana laajassa EU-rahoitteisessa Baltic RIM-hankkeessa ei-rahoittavana kumppanina. Hanke on lähtenyt liikkeelle ja osana hanketta toteutetaan parhaillaan sukeltajille kohdistettu vedenalaisen maiseman kokemista tutkiva kysely. Tammisaaressa järjestetään 7.4. hankkeen workshop.  Sukeltajat ja paikalliset toimijat voivat jakaa arvokasta kokemusperäistä tietoaan hankkeen työpajoissa ennen kesällä toteutettavia kenttätöitä.  Hankkeessa kartoitetaan laajempia merellisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön alueita, joita ovat mm. vanhat satamat, meritaistelualueet ja hylkykeskittymät eli laivaloukut.  

BalticRIM-hankkeessa luodaan hyviä käytäntöjä erilaisten merellisten kulttuuriperintöalueiden määrittelyyn, suunnitteluun, konflikti- ja synergiatarkasteluihin sekä kestävän sinisen kasvun, kuten merellisen kulttuuriperintöturismin, edellytyksiin. Hanke tekee yhteistyötä useiden merialuesuunnittelun ja kulttuuriperintöturismin hankkeiden kanssa. Suomessa hankkeen koordinoinnista vastaa Museovirasto.

Seuraava hallituksen kokous

Kokous pidetään skype-kokouksena 11.4.2018.

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.f


Julkaistu 8.2.2018

Kysely sukeltajille vedenalaisesta maisemasta

Veden alla on maisemaa aivan kuten pinnan päälläkin. Vedenalainen maisema on merkittävä osa elettyä ja koettua ympäristöä. Tähän maisemaan sukeltajilla on erityinen kokemuksellinen suhde. Vedenalaiseen maisemaan kuuluu luonnonmaisemaa ja kulttuuriperintöä.

Tällä kyselyllä kartoitamme sukeltajien kokemuksia ja merkityksiä vedenalaisesta maisemasta. Kysely toteutetaan osana EU-rahoitteista BalticRIM -hanketta, jonka päämääränä on kartoittaa ja luoda hyviä käytäntöjä merellisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioonottamiseksi merialuesuunnittelussa Itämeren alueella. Hankkeen suomalaisina yhteistyökumppaneina ovat Museovirasto, Metsähallitus ja Turun yliopisto ja muita kansallisia kumppaneita ovat Ålands Landskapsregering Kulturbyrån, Kymenlaakson Liitto ja Sukeltajaliitto.

Vastaa kyselyyn


Julkaistu 7.2.2018

Vieraileminen Sukeltajaliiton toimistolla

Sukeltajaliiton toimisto on muuttanut Helsingin Pitäjänmäelle. Toimitilojemme pääsisäänkäynti on osoitteessa Valimotie 10. Pihalla on maksullista parkkitilaa.

Tullessanne noutamaan tilauksia tai vierailemaan toimistolla, pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä ja sopimaan asiasta. Samoissa yhteisissä tiloissa toimii noin 50 urheiluliittoa, joten toimistokerroksiin ei pääse turvallisuussyistä ilman vastaanottajaa.

Vieraat rekisteröityvät ala-aulassa vastaanottoautomaatilla ja saavat kuvallisen henkilökohtaisen kulkukortin, joka pidetään näkyvillä. Vieraat tullaan vastaanottamaan ala-aulaan. 

Tervetuloa!


Julkaistu 25.1.2018

Toimiston muuttopäivä

Sukeltajaliiton toimisto muuttaa tänään uusiin tiloihin Pitäjänmäelle osoitteeseen Valimotie 10, 00380 Helsinki. Toimiston puhelinnumero säilyy samana. Huomenna perjantaina puretaan ja maanantaina 29.1. toimisto palvelee jälleen normaalisti. Uusissa tiloissa toimii yhteensä noin 50 eri urheilujärjestöä. Jos olet tulossa asioimaan toimistolla ensi viikolla, pyydämme olemaan ensin yhteydessä office@sukeltaja.fi tai p. 09 3481 2258. 


Julkaistu 17.1.2018

Tapahtumakuvaus 7.1.2018 Tuna-Hästbergissä, Ruotsissa sattuneesta sukellusonnettomuudesta

Omaisten ja osallisten toivomuksesta Sukeltajaliitto julkaisee tapahtumakuvauksen onnettomuudesta. Tapahtumakuvaus on julkaistu Kuopion Urheilusukeltajien kotisivuilla 16.1.2018.

TAPAHTUMAKUVAUS 7.1.2018 SUKELLUSONNETTOMUUS, TUNA-HÄSTBERG, RUOTSI

Aika: 7.1.2018, aamupäivä
Sijainti: Tuna-Hästberg, Ruotsi

Kolmen sukeltaja ryhmä oli matkustanut Suomesta Tuna-Hästbergiin sukeltamaan. He osallistuivat noin 20 sukeltajan tapahtumaan 5.-7.1.2018. Onnettomuudessa 7.1.2018 menehtynyt sukeltaja olkoon numero 1, hänen takanaan tullut numero 2 ja viimeisenä tullut numero 3.

Kohteeseen saavuttiin 5.1.2018 ja sukellustoiminta alkoi hyvissä tunnelmissa. Ensimmäisen päivän aikana kolmikko sukelsi yhdessä kaksi sukellusta. Sukeltaja 1 veti ensimmäisen sukelluksen, jonka reitin alkupää oli sama kuin onnettomuussukelluksen. Kolmikko sukelsi 6.1.2018 päivän ensimmäisen sukelluksen yhdessä. Tuolloin mentiin samaan suuntaan kuin onnettomuussukelluksessa, mutta lähdettiin kuitenkin alun jälkeen eri reitille. Päivän toiselle sukellukselle jakaannuttiin niin, että sukeltaja 2 ja 3 sukelsivat kahdestaan. Sukeltaja 1 lähti toiselle sukellukselle kahden norjalaisen sukeltajan kanssa. Koska hän oli joukon kokenein, toimi hän ryhmän kärjessä. Heidän sukelluksensa suuntautui jälleen samaan suuntaan alun osalta kuin onnettomuussukelluksella. Sukelluksen jälkeen sukeltaja 1 oli hiukan harmissaan, kun heidän sukelluksensa oli jäänyt lyhyemmäksi, kuin mitä hänen normaalit sukelluksensa.

Kaikilla sukelluksilla käytettiin nitroksia, jossa oli happea noin 27-29 %. Sukellusten maksimisyvyydet olivat noin 36 metriä. Sukeltajat olivat sopineet, että he noudattavat 1/3 kaasusääntöä. Kaikilla oli selkäpulloina 2x12 l pullot ja stagena 80cuf pullo.
Onnettomuuspäivän sukelluksen oli tarkoitus olla reissun viimeinen, jonka jälkeen alkaisi kotimatka. Tiimi teki sukelluksen alussa pinnalla rutiininomaiset tarkistukset, kaasut ok (selässä D12 -> 210 bar EAN 29, kainalossa 80 cuf -> 195bar EAN 29), valot ok, kuplat ok ja kaikki muutkin ok. Jo edellisenä iltana oli sovittu reitti sekä sukellusjärjestys, joka on kuvattu tekstissä aiemmin. Reitin alku oli samaan suuntaan kuin aiemmin, mutta sitten noustaisiin porraskuilulta ylemmäs ns. Rabbit Holen suuntaan ja sukellettaisiin heille uusi reitti, joka yhtyisi lopussa heille tuttuun reittiin lähelle Mirror-nimistä käytävää.

Sukellus alkoi kuten aiemminkin, rauhallisesti edeten ilman ongelmia. Matkalla ennen onnettomuutta on pari hiukan kapeampaa paikkaa. Niiden kohdalla ei ollut mitään ongelmia ja kaikki sujui muutenkin normaalisti. Tiimi nousi tikkaita ylös noin 6-7 metrin syvyyteen ja eteni siitä kohti Rabbit Holea. Kun oli sukellettu noin 28 minuuttia, sukeltaja 1 aloitti etenemisen noin 2 metriä halkaisijaltaan olevaan Rabit Holeen, sukeltaja 2 asettui hänen taakse ylös ja näytti valoa. Sukeltaja 3 oli 2 vieressä takaviistossa. Kun sukeltaja 1 oli edennyt noin kaksi metriä, hän yllättäen alkoi peruuttaa käsillä voimakkaasti työntäen. Kun hän oli päässyt suuaukon luokse, sukeltaja 2 huomasi, että sukeltajan 1 puvun jaloissa oli ilmaa, mutta jalat eivät kuitenkaan olleet nousseet käytävän kattoon. Hän huomasi, että kaikki ei ollut kunnossa, kun sukeltaja 1 potki jaloilla koko ajan ilman että potkuissa olisi ollut tehoa. Samalla sukeltajan 1 toinen räpylä irtosi. Sukeltaja 2 painoi jalat välittömästi alas ja sai ilman pois jaloista. Samalla hän otti sukeltajaa 1 kädestä kiinni ja toisella kädellä kivestä kiinni pitääkseen heidät paikallaan. Sukeltaja 3 seurasi tilannetta ja poimi pudonneen räpylän. Hän sai autettua räpylän sukeltajan 1 jalkaan. Sukeltaja 2 asettui sukeltajan 1 eteen ja yritti rauhoitella häntä, saamatta kuitenkaan kontaktia sukeltajaan 1. Hyvin nopeasti sukeltaja 2 huomasi, että myös toisen jalan räpylä oli pudonnut. Hän teki tuolloin päätöksen nousta luolan kattoon. Hän täytti sukeltajan 1 liivin. Luolan pohjalla näkyvyys oli heikentynyt jo lähes nollaan. Sukeltaja 3 jäi etsimään pudonnutta räpylää ja kadonnutta ohjainnarua pohjalle sukeltajan 2 noustessa ylös 1:n kanssa. Kun he saavuttivat luolan katon noin 2 metrin syvyydessä, käänsi sukeltaja 2 selvästi paniikissa olevan sukeltajan 1 oikeaan asentoon ja asettui hänen eteensä pitäen koko ajan kädestä kiinni hakien katsekontaktia.

Sukeltajan 3 löydettyä räpylän ja ohjainnarun hän nousi muiden luokse. Hän yritti laittaa räpylää sukeltaja 1:n jalkaan, mutta tämän voimakas potkiminen jatkui ja räpylät eivät pysyneet jaloissa. Molemmat yrittivät rauhoittaa tilannetta pitämällä sukeltaja 1:n käsistä kiinni ja yrittämällä rauhoittaa sukeltajaa. Tilanne jatkui pitkään. Sukeltaja 2 ja 3 kommunikoivat, että lähdetään kuljettamaan sukeltajaa 1 pintaan. He pääsivät etenemään vain muutamia metrejä, kun sukeltaja 1 kouristeli ja meni elottomaksi. Sukeltajat 2 ja 3 totesivat sukeltaja 1:n menehtyneeksi. Tällöin sukellusaika oli 47 minuuttia. Tässä vaiheessa sukeltaja 2 oli löytänyt nollanäkyvyydessä opastusnarun ja otti siitä kiinni. Hän pääsi etenemään hiukan parempaan näkyvyyteen ja ryhtyi antamaan valolla merkkiä sukeltajalle 3. Sukeltaja 3 oli ottanut oman kelansa ja kiinnitti narun sukeltajaan 1. Sukeltaja 3 veti narun kohti sukeltajaa 2 ja kiinnitti narun opastusnaruun. Sukeltajat 2 ja 3 aloittivat paluumatkan nopealla tahdilla. Sukellus päättyi 70 minuutin kuluttua sen alkamisesta.

Pinnalla sukeltajat hälyttivät apua. Paikalle saapuivat hyvin nopeasti ensihoitohenkilöstö ja poliisi. Sukeltajat ovat tyytyväisiä siitä, kuinka asiat organisoitiin paikalla ja kuinka nopeasti myös he saivat apua tässä onnettomuudessa. On mahdollista, että meille ei ikinä selviä, mikä sai aikaan tapahtumasarjan, joka päättyi kaikkein ikävimmällä tavalla. Se tiedetään, että paikalla olleet tekivät sen kaiken, mitä heillä oli tehtävissä ja miten heitä on koulutettu toimimaan.

”Huokaukset selittävät sydämen tarinaa parhaiten silloin, kun sanat eivät siihen pysty.”
Elina Salminen

Kuopion Urheilusukeltajat Ry


Julkaistu 15.1.2018

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton uusi hallitus aloitti toimintakautensa 13.1.2018 kokouksella puheenjohtajansa Tero Lehtosen johdolla. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajiksi Sami Järvisen ja Pentti Hartikaisen. Hallitus vahvisti Liiton eri valiokuntien kokoonpanot ja liittokouluttajanimitykset vuodelle 2018. Päivitetyt tiedot löytyvät Liiton verkkosivuilta.


Sukeltajaliiton toiminta on kaikille avointa, ja toiminnassa keskeistä on vapaaehtoisten, aktiivisten ja asiantuntevien harrastajien osallistuminen eri tehtäviin. Sukelluksen eri osa-alueiden piiristä löytyy monenlaisia mielenkiintoisia tehtäviä. Täytä yhteystietolomake ja kerro osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi, niin otamme sinuun yhteyttä, tai katso, onko tehtäväpankissa auki juuri sellainen paikka, joka sinua kiinnostaa.

Hallituksen kokouksen ohessa järjestettiin valiokuntien edustajien ja Liiton toimiston henkilökunnan kanssa kokous, jossa tarkasteltiin mm. Liiton viestintää, Suomisukelluksen markkinointia ja sukelluksen kilpailulajien yhteistyön tiivistämistä.

Suomisukellus näkyväksi

Sukeltajaliitto tulee vuoden aikana tekemään suomalaista sukellusta vahvasti näkyväksi. Liitto tulee keräämään seuroilta standardoidulla lomakkeella tietoja heidän parhaista sukelluskohteistaan, ja Liiton sivuille kootaan parhaat sukelluskohteet Suomessa -osio. On tärkeää, että harrastuksesta kiinnostuneet löytävät helposti tietoa Suomessa sukeltamisesta. Sukelluksen tulee näkyä myös aiempaa paremmin muilla sivustoilla, joihin sukellustoiminta sopii, esimerkiksi erilaiset luontoliikuntaa esittelevät sivustot.

Seurojen toiminnan omaa näkyvyyttä voidaan edistää monin keinoin mm. sosiaalista mediaa hyödyntäen. Seurojen kannattaa muistaa hyödyntää Liiton tapahtumakalenteria omien tapahtumiensa markkinoinnissa ja kertoa aktiivisesti omasta toiminnastaan. Sukelluksen laaja positiivinen näkyvyys lisää kiinnostusta lajiin ja tuo uusia harrastajia mukaan toimintaan.

E-oppiminen lähtenyt hyvin liikkeelle

Seuroissa järjestettyjen peruskurssien määrä on kasvanut hieman edellisestä vuodesta ja e-oppiminen on otettu seuroissa hyvin vastaan. Laitesukellusvaliokunnan alla toimivaan materiaalityöryhmään on saatu vuoden aikana lisää vahvistusta ja uudistustyö jatkuu. Mikäli seuroilla on itsekuvaamaansa videomateriaalia tai kuvamateriaalia, jota se voisi luovuttaa hyödynnettäväksi koulutusmateriaaleihin e-oppimisympäristössä, pyydämme olemaan yhteydessä materiaaliryhmän vetäjään Pentti Hartikaiseen, pentti.hartikainen at sukeltaja.fi.

Biosukeltajat ry Liiton jäseneksi - Liiton henkilöjäsen määrä kasvussa

Sukeltajaliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan Biosukeltajat ry:n Liiton jäseneksi ja toivottaa heidät tervetulleeksi takaisin Liiton toimintaan.

Liiton jäsenseurojen kokonaismäärä on pienentynyt viime vuosina, kun toimimattomia pieniä seuroja on lopetettu. Liiton henkilöjäsenten määrä sen sijaan on viimeisen vuoden aikana lähes kolminkertaistunut, eli henkilöjäsenyys on hyvä tapa pysyä Liiton toiminnan ja etujen piirissä, mikäli seura esimerkiksi lopettaa toimintansa eikä läheltä löydy sukellusseuraa. Henkilöjäsenyys voi toimia myös hyvänä ensiaskeleena tulla mukaan Liiton toiminnan piiriin ennen kuin itselle sopivin sukellusseura löytyy.

Sukeltajaliiton vuoden parhaiden palkitseminen

Sukeltajaliiton toiminnan piirissä on paljon laadukasta toimintaa ja hienoja onnistumisia eri toiminnan osa-alueilla. Liiton kevätkokouksessa Jyväskylässä 14.4. tullaan taas palkitsemaan vuoden parhaat ja Liiton hallitus pyytää tekemään esityksiä palkittavista. Esityksen voi tehdä kuka tahansa, eli esityksen ei tarvitse olla seuran virallinen esitys. Kaikki esitykset tulee perustella huolella. Ehdotuksia otetaan vastaan 31.1.2018 asti ja ehdotuksen voi tehdä täällä.

Suomisukellus-workshop, kevätkokous ja Sammakot ry:n 50-vuotisjuhla Jyväskylässä 14.4.2018

Suomisukeltamisen edistäminen on Liiton ja seurojen yhteinen asia. Työstetään yhdessä, miten asioita voidaan tehdä paremmin. Kevätkokouksen jälkeen juhlitaan 50-vuotiasta Sammakot ry:tä. Nyt on monta hyvää syytä lähteä Jyväskylään 14.4., varaathan ajankohdan kalenteriisi.

Ennakkoilmoittautumalla Liiton tapahtumakalenterissa 14.3. mennessä Liitto maksaa workshopiin ja kevätkokoukseen osallistuvalle seuran viralliselle kokousedustajalle matkakustannukset VR:n mukaan. Lisätietoja kalenterissa.

Toimisto muuttaa

Liiton toimisto muuttaa 25.1. Helsingin Pitäjänmäelle. Uusi osoitteemme on Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 24.2.2018 Liiton uusissa toimitiloissa.

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.fi

 

 


Julkaistu 3.1.2018

Ehdota Vuoden 2017 parasta

Kenelle tulisi myöntää Vuoden paras -tunnustus? Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen palkittavista. Valinnan tekee Sukeltajaliiton hallitus. Palkinnot jaetaan Liiton kevätkokouksessa 14.4.2018 Jyväskylässä. Ehdotuksia otetaan vastaan 31.1.2018 asti.

HUOM! Ehdotus kannattaa perustella huolellisesti, sillä vain hyvin perustellut ehdotukset huomioidaan.

Tee ehdotus tällä lomakkeella.

Kategoriat, joihin voi tehdä ehdotuksia, ovat:
Vuoden sukeltaja
Vuoden seura
Vuoden norppa
Vuoden norppaohjaaja
Vuoden norppaseura
Vuoden sukelluskouluttaja
Vuoden räpyläuimari
Vuoden sukelluskalastaja
Vuoden vapaasukeltaja
Vuoden uppopalloilija
Vuoden Vapepa-sukeltaja


Julkaistu 27.12.2017

Pekka Tuuri voitti sukelluskuvauksen PM-kilpailun

Pekka Tuuri on voittanut sukelluskuvauksen Pohjoismaiden mestaruuden 2017. Toiseksi sijoittui Ruotsin Johan Sundelin ja kolmanneksi Norjan Erling Svensen. Kymmenen parhaan joukkoon mahtui myös kaksi muuta suomalaista, Mikko Saareila sijalla viisi ja Mika Saareila sijalla kahdeksan.

Sukelluskuvauksen PM-kisan järjestää vuosittain kukin Pohjoismaiden sukellusliitto vuorollaan. Kilpailun järjesti tänä vuonna Norja. Kilpailuun voivat osallistua Pohjoismaisiin liittoihin kuuluvien sukellusseurojen jäsenet sekä henkilöjäsenet.

Tulokset löytyvät täältä. Kilpailuun osallistuneita kuvia tullaan julkaisemaan Norjan liiton Facebook-sivulla.

Onnittelut voittajille!


Julkaistu 22.12.2017

Sukeltajavakuutus DAN Europen kautta

Vuoden alusta Sukeltajaliiton yhteistyökumppani kilpailulajiemme ja laitesukeltajiemme vakuuttamisessa on DAN Europe. Liitolle räätälöidyn DAN-vakuutuksen ottajasta tulee samalla DAN Europen jäsen, ja hän pääsee DANin jäsenetujen piiriin. Etuihin kuuluu yksilöllinen Sukeltajaliitto-DAN-jäsenkortti, jossa on yhteystiedot ja toimintaohjeet hätätilanteita varten. DANin asiantunteva 24/7 puhelinpalvelu palvelee vakuutuksenottajia. DAN tarjoaa myös tuotteita ja palveluja edulliseen hintaan Liiton DAN-vakuutuksen ottaneille. Vakuutuksen voi ostaa tästä.


Julkaistu 20.12.2017

Sukeltajaliiton uudet toimintasäännöt ja kurinpitosäännöt

Sukeltajaliiton syyskokous päätti lokakuussa Liiton toimintasäännön muuttamisesta ja siinä yhteydessä erillisen kurinpitosäännöstön luomisesta. Säännöt tulevat voimaan 1.1.2018. Toimintasääntö, kurinpitosäännöt, eettiset ohjeet sekä muut säännöt ja ohjeet löytyvät Materiaalipankista.


Julkaistu 13.12.2017

Vapaasukeltaja Mikko Pöntiselle URA-säätiön opiskeluapuraha

Moninkertainen arvokisamitalistimme vapaasukeltaja Mikko Pöntinen vastaanotti eilen URA-säätiön 3000 euron opiskeluapurahan. Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) jakoi Casino Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa 130 urheilijalle opiskeluapurahan lukuvuodelle 2017-2018. Apurahoja jaettiin koko lukuvuodelle 3000 euron tai yhdelle lukukaudelle 1500 euron suuruisina yhteensä 301 500 euroa. Apurahan saajien joukossa on niin aktiiviurheilijoita kuin myös jo uransa lopettaneita urheilijoita.

Urheilijoiden ammattienedistämissäätiö perustettiin vuonna 1972 silloisen tasavallan presidentin Urho Kekkosen toimesta. Säätiön tarkoituksena on tukea huippu-urheilijoiden kouluttautumista ja urheilu-uran jälkeisen ammatin hankkimista. Perustamisestaan lähtien URA-säätiö on jakanut vuosittain opiskeluapurahoja aktiivi- ja uransa jo päättäneille urheilijoille. Apurahoja jaettiin nyt 46. kerran.

Lista kaikista apurahan saaneista.


Julkaistu 12.12.2017

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 9.12. Helsingissä vuoden viimeiseen kokoukseensa.

Suomi-sukellus näkyväksi yhteisin toimenpitein

Suomessa sukeltamisen markkinointia tulee tehostaa tekemällä yhdessä seurojen kanssa erilaisia avauksia, joilla edistetään harrastuksen parissa jatkamista, Suomessa sukeltamista ja uusien harrastajien saamista sukelluksen pariin. Sosiaalista mediaa tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Liiton jäsenmäärä on edelleen pienoisessa laskusuunnassa, ja sukellus lajina kilpailee monen muun harrastuksen kanssa. Sukelluksen tulee erottua houkuttelevana, ainutlaatuisena ja monille sopivana harrastelajina.

Workshop Suomi-sukellus-teemalla kevätkokouksen yhteydessä 14.4.2018

Sukeltajaliitto tulee kutsumaan seurojen edustajat 14.4. Jyväskylään Suomi-sukelluksen markkinointiworkshopiin. Ennakkoilmoittautumalla annettuun päivämäärään mennessä Liitto maksaa workshopiin ja kevätkokoukseen osallistuvalle seuran viralliselle kokousedustajalle matkakustannukset VR:n mukaan. Aikataulu: workshop klo 10:30 – 13:00, jonka jälkeen Liiton tarjoama lounas. Kevätkokous alkaa klo 14:00 ja illalla vietetään Sammakot ry:n 50-vuotisjuhlia.

Uusi kurinpitosääntö astuu voimaan 1.1.2018

Liiton syyskokous hyväksyi Liiton toimintasäännön muutoksen, ja osana sääntöuudistusta Liitolle tulee erilliset kurinpitosäännöt. Molemmat edellä mainitut astuvat voimaan 1.1.2018 alkaen. Jäsenten tulee olla selvillä Liiton sääntökokonaisuudesta ja ymmärtää niiden asettamat velvoitteet. Jäsenmaksuvelvoitteen osalta sukellusseuroilla ei ole mahdollista rajata mitään osaa jäsenistään jäsenmaksuvelvoitteen ulkopuolelle, vaan seurojen on annettava Liitolle täydelliset jäsentiedot ja maksettava Liiton jäsenmaksu jokaisesta jäsenestään ikäryhmäperusteisesti. Mikäli Liiton jäsenyhdistys laiminlyö taloudelliset velvoitteensa Liittoa kohtaan, voi Liiton hallitus määrätä seuralle kurinpitotoimenpiteenä korotetut maksut.

Yhteistyö DAN Europen kanssa käynnistyy

Vuoden alusta Sukeltajaliiton yhteistyökumppani kilpailulajiemme ja laitesukeltajiemme vakuuttamisessa on DAN Europe. Liitolle räätälöidyn DAN-vakuutuksen ottajasta tulee samalla DAN Europen jäsen ja hän pääsee DANin jäsenetujen piiriin. Etuihin kuuluu yksilöllinen Sukeltajaliitto-DAN-jäsenkortti, jossa on yhteystiedot ja toimintaohjeet hätätilanteita varten. DANin asiantunteva 24/7 puhelinpalvelu palvelee vakuutuksenottajia. DAN tarjoaa myös tuotteita ja palveluja edulliseen hintaan Liiton DAN-vakuutuksen ottaneille. Vakuutusmyynti pyritään saamaan alkuun jo tämän viikon kuluessa Liiton kotisivuilla.

Taloudellinen tulos positiivinen, mutta säästökuuri jatkuu

On aivan keskeistä, että kaikki jäsenet noudattavat jäsenten velvollisuuksia ja suorittavat jäsenmaksut kaikista jäsenistään, jotta Liiton palveluita ja toimintaa voidaan ylläpitää nykyisessä laajuudessaan jatkossakin. Kuluvana vuonna on tehty sopeuttamistoimenpiteitä ja koko toimiston henkilökunta on ollut lomautettuna vuoden aikana. Taloudellinen tulos tulee tänä vuonna olemaan positiivinen, mutta jäsenmäärän lasku huolestuttaa tulevaisuutta ajatellen. Pienenevät jäsenmaksutuotot vaikuttavat Liiton talouteen tavalla, jota on vaikea paikata muilla tuloilla. Myös tulevana vuonna lomautuksia joudutaan jatkamaan, kuitenkin pienemmässä mittakaavassa kuin tänä vuonna.

Toimisto valmistautuu muuttoon

Sukeltajaliiton toimisto muuttaa urheiluyhteisön uusiin tiloihin Helsingin Pitäjänmäelle 25.1. Uusi osoite on Valimotie 10, 00380 Helsinki. Muutto voi aiheuttaa pientä viivettä jäsenpalveluissa, eli pyydämme ennakoimaan tämän ja olemaan ajoissa yhteydessä tilauksista ym. Toimisto on suljettuna 23.12.-1.1. 

Sukeltajaliiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran Tampereella 13.1.2018.

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 7.12.2017

Vuoden Sukelluskuvassa suomalaista hylkysukellustunnelmaa

Sukelluskuvauksen SM-kisassa 2017 Vuoden Sukelluskuvaksi valittiin Kalle Nordlingin hylkykuva ”Klaus Oldendorfilla”. Tuomaristo kommentoi kuvaa näin: ”Hylkyjen kuvaaminen Suomen olosuhteissa on vaikeaa: valoa on vähän ja näkyvyys usein huono. Tässä klassisessa hylkykuvassa keinovalo ja luonnonvalo on saatu kauniisti tasapainoon. Kuvaaja on tavoittanut suomalaisen hylkysukelluksen tunnelman parhaimmillaan.”

Eniten palkintosijoja voitti Mika Saareila, 6 kpl. Kilpailuun osallistui 28 kuvaajaa yhteensä 238 kuvalla ja kahdella videolla. Tuomareina toimivat Stig Gustavsson ja Pekka Tuuri.

Onnittelut voittajille ja lämmin kiitos kaikille osallistujille sekä tuomareille!

Katso koko tuloslista ja palkitut kuvat www.sukeltaja.fi Galleriasta ja osallistuneet videot Sukeltajaliiton Youtube-kanavalta.


Julkaistu 27.11.2017

Uppopallon seurajoukkueiden maailmanmestaruus Suomeen

Uppopallon seurajoukkueiden maailmanmestaruus saatiin Suomeen, kun Riihimäen Urheilusukeltajien joukkue voitti Champions Cupin Berliinissä 26.11. Finaalissa kaatui Tanskan Flipper luvuin 1-0. Cupissa oli mukana 13 eri maata: Suomi, Saksa, Sveitsi, Itävalta, USA, Norja, Kolumbia, Ruotsi, Australia, Tanska, Espanja, Italia, Turkki ja Tšekki. Turnaus on maailmanlaajuisesti suurin uppopallon seurajoukkueturnaus.

Kaikki tulokset löytyvät kisasivuilta www.uwr24.de/championscupmain


Julkaistu 15.11.2017

Nuorten uppopallon PM-kisat Seinäjoella

Seinäjoella järjestetään 18.-19.11. uppopallon nuorten PM-kisat. Mukana ovat poikien joukkueet kaikista Pohjoismaista sekä tyttöjen joukkueet Ruotsista ja Norjasta. 

Otteluohjelma


Julkaistu 31.10.2017

Diversnight-sukellusta 18 paikkakunnalla

Lauantaina 4.11. viettävät sukeltajat kansainvälistä Diversnight-iltaa. Tapahtumassa sukeltajat kaikkialla maailmassa ovat pinnan alla yhtä aikaa tasan klo 20:17. H-hetki määräytyy aina tapahtumavuoden mukaan.

Suomessa sukelletaan tuolloin ainakin 18 kohteella, joista pohjoisin on Rovaniemellä ja eteläisin Hangossa. Sukelluksia järjestävät sukellusseurat ja kaupalliset sukelluskeskukset.

Tapahtuma on lähtöisin Norjasta. Sen tavoitteena on paitsi sukeltaa yhdessä, myös korostaa sukellusharrastuksen sosiaalista puolta ja yhdessäoloa. Diversnightiin kuuluu myös aina kakku, joka nautitaan sukelluksen jälkeen.

Kohteet, joilla sukelletaan Suomessa

Lisätietoa Diversnightin historiasta

Faktaa ja lukuja aiemmilta vuosilta


Julkaistu 30.10.2017

Syyskokoustiedote

Sukeltajaliiton syyskokous pidettiin lauantaina 28.10.2017 Nokialla. Syyskokousta isännöi 40-vuotisjuhlaansa viettävä Nokian Urheilusukeltajat ry.

Ennen virallista kokousta Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen kertoi ajankohtaisista asioista. Laitesukellusvaliokunnan puheenjohtaja Harri Nieminen kertoi, missä mennään e-oppimisessa tällä hetkellä ja Liiton nuorisopäällikkö Heli Halava kertoi nuorten osallistamisesta.

Virallisen kokouksen jälkeen kuultiin vielä Saija Jokisen esitys uppopallon historiasta nokialaisesta näkökulmasta tarkasteltuna.

Palkitsemisia

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto jaettiin Pelastakaa Kaukajärvi ry:lle. Palkintoa vastaanottamassa olivat Sanna Hautamäki ja Eva Wäljas Pelastakaa Kaukajärvi ry:stä sekä sukeltajat Aino Oura Scuba Do:sta, Erika Vainikka-Juusonen Oxy Dive Clubista ja Juha Mannila Rauma-Repola Diving Clubista. Marko Kauppiselle Tampereen Urheilusukeltajista jaettiin CMAS P4-huomionosoitus.

Heli Halavaa ja Mika Rautiaista muistettiin pitkistä työurista Liiton tehtävissä. Heli Halavalla tuli 10 vuotta täyteen ja Mika Rautiaisella tulee vuoden vaihteessa 20 vuotta täyteen.

Viralliset asiat

Kokous hyväksyi esityksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Hallitukseen valittiin äänestyksellä uusia jäseniä erovuoroisten tilalle seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Valituiksi tulivat Jorma Thessler Saarenkylästä, Susan Wallenius Hämeenlinnasta, Sami Järvinen Espoosta ja Jorma Poikolainen Hyvinkäältä. Hallituksessa jatkavat ensi vuoden puheenjohtaja Tero Lehtosen lisäksi Pentti Hartikainen, Lauri Kivimäki, Kimmo Korja ja Irmeli Tirronen.

Liiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2018 valittiin Hannu Sohlman, KHT Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajiksi Pricewaterhouse Coopers Oy, tilintarkastusyhteisö. Liiton toiminnantarkastajaksi tilikaudelle 2018 valittiin Jyrki Lukkarinen ja varatoiminnantarkas-tajaksi Markku Leinonen.

Kokous päätti Liiton toimintasäännön muuttamisesta. Kokous hyväksyi PRH:n ennakkotarkastamat säännöt, ja uusi toimintasääntö hyväksyttiin tulemaan voimaan 1.1.2018.

Tulevat vuosikokoukset

Kokoukselle annettiin tiedoksi vuoden 2018 vuosikokousten ajankohdat. Kevätkokous pidetään Jyväskylässä 14.4.2018 Sammakot ry:n 50-vuotisjuhlan yhteydessä, ja syyskokous Tampereella 20.10. Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry:n 30-vuotisjuhlan yhteydessä.

Seuratuen haku alkaa

Seurojen edustajia muistutettiin, että Seuratuen hakuaika on tänä vuonna 13.11.–15.12. Seuroja kannustetaan olemaan aktiivisia ja olemaan yhteydessä Liiton toimistolle Heli Halavaan tai Mika Rautiaiseen, jotka ohjaavat seuroja hakemusten tekemisessä.


Julkaistu 30.10.2017

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 28.10. Nokialla ennen Liiton syyskokousta.

DAN Europe Liiton kumppaniksi myös sukeltajien vakuuttamisessa 

Sukeltajaliitto tiivistää yhteistyötään DAN Europen kanssa ensi vuoden alusta. Jatkossa Sukeltajaliiton jäsenilleen tarjoama sukeltajan vakuutus tulee olemaan DAN Europen kautta. Liitto on jo pitkään käynyt DAN Europen kanssa neuvotteluja siitä, miten tarvitsemamme vakuutusturva hoituisi DAN Europen kautta, ja nyt olemme viimeistelemässä yhteistyön aloittamista.

Myös kilpailulajiemme tarpeet on huomioitu: kuten nykyisessä OP:n Sporttiturva-vakuutuksessa, on jatkossakin mahdollisuus ostaa yksinomaan kilpailulisenssi, mikäli laitesukelluksen kattavalle sukeltajan vakuutukselle ei ole tarvetta. DAN Europe on nimenomaan sukellusturvallisuutta edistävä toimija, ja tämän yhteistyön avulla Liitto voi tarjota jäsenilleen lisäarvoa DAN Europen asiantuntijuudesta ja sukeltajille tarjoamista palveluista.

Liiton jäsenmäärä

Sukeltajaliiton jäsenmäärä on tänäkin vuonna jatkanut laskua. Liiton yhdessä seurojen kanssa tulee panostaa sukelluksen markkinointiin, ja Suomessa sukeltamisen vahva näkyminen on ensi vuoden tärkeä painopiste. Liitto tulee tekemään uusia avauksia ja haastamaan seuroja mukaan uudenlaisiin kokeiluihin.

Palkitse ja kiitä

Liiton hallituksella oli taas hyväksyttävänään iso joukko seurojen anomia huomionosoituksia. Liiton ansiomerkkijärjestelmä tarjoaa seuroille monenlaisia mahdollisuuksia kiittää ja palkita seura-aktiiveja, ja hallitus toivoo seurojen hyödyntävän tätä mahdollisuutta aktiivisesti.

Toimiston muutto

Noin 50 urheilujärjestöä on muuttamassa Helsingin Pitäjänmäelle tammi-helmikuun vaihteessa. Liitto on allekirjoittanut vuokrasopimuksen uusiin tiloihin siirtymisestä. Uudet toimitilat sijaitsevat osoitteessa Valimotie 10, 00380 Helsinki. Olympiakomitea koordinoi muuttoon liittyvää valmistelua ja uusien toimitilojen ja sinne tulevien palveluiden kokonaissuunnittelua.

Liiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran Helsingissä lauantaina 9.12.2017.

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.fi

 


Julkaistu 28.10.2017

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto Pelastakaa Kaukajärvi ry:lle

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto luovutettiin lauantaina 28.10. syyskokouksessa Nokialla Pelastakaa Kaukajärvi ry:lle. Yhdistys tekee alueellaan yhdessä laajan toimijajoukon kanssa arvokasta työtä Kaukajärven hyväksi. Palkintoa vastaanottamassa ovat Sanna Hautamäki ja Eva Wäljas Pelastakaa Kaukajärvi ry:stä sekä sukeltajat Aino Oura Scuba Do:sta, Erika Vainikka-Juusonen Oxy Dive Clubista ja Juha Mannila Rauma-Repola Diving Clubista. Palkinto jaettiin nyt toisen kerran. Viime vuonna sen sai VELMU-hanke. Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto on kiertopalkinto; Jukka Nurmisen kuvaaman ”Jurmon kivet” -taulun on lahjoittanut John Nurmisen Säätiö.


Julkaistu 10.10.2017

Seuratuen hakuaika alkaa 13.11.

Seuratuen hakuaika on tänä vuonna 13.11.-15.12. Jos seura aikoo hakea tukea toimintansa kehittämiseen, on nyt syytä hioa hakemus huippukuntoon: vain hyvin perusteltu hanke ja hakemus voivat saada tukea. Nuorisopäällikkö Heli Halava ja koulutuspäällikkö Mika Rautiainen neuvovat mielellään hakemusprosessissa.

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Lue lisää seuratuesta.


Julkaistu 5.10.2017

Uusi seuratoiminnan laatuohjelma – tule kuulemaan ja vaikuttamaan

Olympiakomitea on valmistellut yhdessä lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa uutta seurojen laatuohjelmaa. Laatuohjelman tavoitteena on toimia seuratoiminnan kehittämisen välineenä. Laatuohjelman avulla autetaan seuroja kehittymään eri osa-alueilla, joita ovat laadukas lasten urheilu, huippu-urheilu ja aikuisten harrasteliikunta. Ajatuksena on, että seura voi erikoistua laadukkaaseen lasten urheiluun, huippu-urheiluun tai aikuisten harrasteliikuntaan tai vaikka kaikkiin osa-alueisiin seuran omista tarpeista riippuen. Tärkeänä näkökulmana kehittämisessä ovat urheilijan ja liikkujan tarpeet.

15 esittelytilaisuutta – ilmoittaudu mukaan!

Uutta laatuohjelmaa esitellään 15 alueella järjestettävissä tilaisuuksissa, joihin kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tilaisuudet järjestetään arki-iltoina ja ne ovat maksuttomia. Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta osoitteessa https://www.lyyti.in/aluekierros2017

11.10. Kouvola ( klo 18-20, Sokos Hotelli Vaakuna)
16.10. Mikkeli (klo 18-20, Paukkulan nuoriso-opisto)
17.10. Lahti (klo 18-20, Lahden urheilukeskus)
2.11. Jyväskylä (klo 17.30-20, Keslin koulutustila Ateena)
7.11 Kokkola (klo 17.30-20, Sokos Hotel Kaarle)
8.11. Seinäjoki (klo 18-20.30, Seinäjoen Elinkeinotalo)
9.11. Helsinki (klo 18-20.30, Radiokatu 20)
13.11. Lappeenranta (klo 17.30-19.30, Sokos Hotel Lappee)
14.11. Joensuu (klo 17.30-20, Itä-Suomen Liikuntaopisto)
16.11. Pori (klo 17.30-20, Kokoustila Pumpuli)
16.11. Tampere (klo 17.30-20, UKK-intituutti)
20.11. Kuopio (klo 17.30-20, Sokos Hotel Puijonsarvi)


Julkaistu 27.9.2017

Kutsu Sukeltajaliiton syyskokoukseen

Tervetuloa syyskokoukseen Nokialle lauantaina 28.10.2017.

Paikka: Kerhola, Souranderintie 13, 37100 Nokia
Aika: Klo 12:00
Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:15–11:45

Ennen virallisen kokouksen alkua kuullaan ajankohtaisista asioista ja jaetaan Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto.

Kokouksessa päätetään sääntömääräisistä asioista sekä Liiton toimintasäännön muuttamisesta. Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastama uudistettu toimintasääntö löytyy Materiaalipankista. Hallitusvaaliin ehdolle asettuneiden tiedot sekä muut kokousmateriaalit tallennetaan Materiaalipankkiin.

Syyskokoukseen pyydetään ilmoittautumaan Liiton tapahtumakalenterissa.

Nokian Urheilusukeltajat 40 vuotta

Syyskokousta isännöi Nokian Urheilusukeltajat, joka viettää 40-vuotisjuhlaansa. Virallisen syyskokousohjelman jälkeen kuullaan esitykset uppopallosta ja työsukelluksesta. Iltajuhla Kerholassa alkaa klo 17:15. Ilmoittautuminen juhlaan 8.10 mennessä: puheenjohtaja at nokianurheilusukeltajat.fi.

Kokous- ja vuosijuhlavierailla on mahdollisuus majoittua, lue tarkemmin tapahtumakalenterista. Huomioi viimeinen varauspäivä 6.10.

Lämpimästi tervetuloa!


Julkaistu 26.9.2017

Tarinoita talteen, huomiota merkkipäivän sankareille

Sukeltajaliitolle voi nyt ilmoittaa lomakkeella, mikäli Liiton toivotaan huomioivan merkkipäiväänsä (50 vuotta tai enemmän) viettävää sukelluksen tai seura/liittotoiminnan saralla ansioitunutta sukeltajaa. Haluamme kerätä talteen sukeltajien tarinoita ja sukelluksen historiaa, joten aloitamme artikkelisarjan sukeltaja.fi-sivustolle näistä sukelluksen pitkän linjan tekijöistä. Kaikenlaiset tarinat ansaitsevat tulla kerrotuiksi! 

Ilmoita merkkipäivästä täällä.


Julkaistu 4.9.2017

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 2.9. Helsingissä. Samassa yhteydessä järjestettiin myös yhteinen ensi vuoden suunnittelupäivä valiokuntien edustajien ja toimiston henkilökunnan kanssa.

Taloudellinen tilanne

Liitto on toteuttanut kuluvana vuonna sopeuttamistoimenpiteitä ja tarkkaa linjaa tulee noudattaa jatkossakin. Liiton jäsenmäärä on edelleenkin pienoisessa laskusuunnassa ja tämä tulisi saada pysähtymään. Liiton jäsenmaksutuotot ovat suurin yksittäinen erä, joka mahdollistaa Liiton toiminnan. Sukeltajaliitto tekee toimenpiteitä, joilla seurojen koulutustoiminnan toivotaan aktivoituvan ja Liitto edistää suomalaisen sukeltamisen näkyvyyttä. Seuroilla on tärkeä rooli siinä, että ne pitävät omaa toimintaansa hyvin esillä ja seuroihin ja sen toimintaan löydetään.

NAUI-koulutuslinja päättyy

Koska seurojen mielenkiinto NAUI-koulutusjärjestelmää kohtaan on hiipunut, Liitto on päättänyt NAUI:n alasajosta. NAUI-kortituksia on ollut tänä vuonna enää muutama, joten ei ole mielekästä kantaa NAUI:ssa mukanaolosta syntyviä kustannuksia. Niihin seuroihin, joilla on ollut aktiivisia NAUI-kouluttajia, tullaan olemaan yhteydessä asiasta.

Toimisto muuttaa

Helsingin Länsi-Pasilassa sijaitsevien urheilu- ja liikuntajärjestöjen monivuotinen vuokrasopimus on irtisanottu, ja muuttoa Pitäjänmäelle valmistellaan Olympiakomitean johdolla. Sukeltajaliiton toimiston muutto tulee ajoittumaan joulu- tai tammikuulle, ja muuton myötä saadaan nykyistä kustannustehokkaammat toimitilat. Muuttoaikataulusta ja yhteystietojen muuttumisesta informoidaan tuonnempana.

Syyskokous Nokialla 28.10.

Liiton hallitus valmisteli syyskokousasioita, ja kokouksessa tullaan käsittelemään mm. Liiton toimintasäännön muutos. Sääntömuutos on jätetty Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastukseen. Suurin asia sääntöuudistuksessa on erillisten kurinpitosääntöjen laatiminen, jolloin toimintasäännössä ei enää määritellä kurinpitoasioita kuten aiemmin. Hallitus päätti myös Sukeltajaliiton ympäristöpalkinnon saajasta. Palkinto jaetaan syyskokouksessa. Syyskokousta isännöi 40 vuotta täyttävä Nokian Urheilusukeltajat, eli tervetuloa myös seuran juhlaan.

Ehdolle hallitusvaaliin

Liiton syyskokouksessa käydään hallitusvaali. Neljä hallituksen jäsentä on erovuorossa. Ehdollepanotoimikunnalta saadun raportin perusteella toivotaan uusia henkilöitä mukaan hallitusvaaliin. Lisätietoja hallitustyöskentelystä antavat Liiton kevätkokouksessa valitut ehdollepanotoimikunnan jäsenet:

Kari Savolainen (pj), Joensuu p. 0500 760 858
Jarmo Killström, Saarenkylä p. 0400 873 222
Lauri Kivimäki, Tampere p. 040 761 5358
Kimmo Korja, Palokka p. 050 359 1184
Ilona Lindström, Uusikaupunki p. 050 386 0630
Irmeli Tirronen, Helsinki p. 040 722 0561

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sukeltaja.fi. Ehdollepanolomake löytyy täältä.

Sukeltajaliitto kumppanina Museoviraston koordinoimassa laajassa merialuesuunnittelu-hankkeessa

Sukeltajaliitto on mukana ei-rahoittavana kumppanina BalticRIM-hankkeessa (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management.) Se on laaja 3-vuotinen EU-hanke, jossa keskeinen tavoite on tuoda merellinen kulttuuriperintö mukaan merialuesuunnitteluun. Hankkeen kumppaneina on Itämeren alueen kansallisia kulttuuriperintöhallinnon ja merialuesuunnittelun asiantuntijoita Saksasta, Suomesta, Virosta, Liettuasta, Puolasta, Tanskasta ja Venäjältä. Suomesta mukana ovat hankekumppaneina Museovirasto, Metsähallitus ja Turun yliopisto. Muita kansallisia kumppaneita ovat Ålands Landskapsregering Kulturbyrån ja Kymenlaakson Liitto. Hanke käynnistyy syksyllä 2017.

Sukeltajaliitto tuo hankkeeseen harrastesukelluksen asiantuntemusta. Myös sukeltajien kokemuksia ja havaintoja halutaan hyödyntää. Metsähallitus tulee keväällä toteuttamaan osana hanketta kyselyn, missä suomalaiset sukeltavat. Liitto on mukana kyselyn valmistelussa ja jakaa tietoa kyselystä harrastajille. Hankkeen aikana toteutetaan erilaisia work-shopeja ja kenttätöitä.

Liiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran syyskokouksen alla 28.10.2017 Nokialla.

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 1.9.2017

URA-säätiön opiskeluapurahat haettavissa

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun.

Eduskunnan myöntämän lisärahoituksen turvin URA-säätiöllä on mahdollisuus myöntää lukuvuodelle 2017-18 apuraha aikaisempaa useammalle urheilijalle. Täyden URA-apurahan määrää on samalla korotettu 3000 euroon. Apuraha maksetaan kahdessa osassa, joulukuussa 2017 ja huhtikuussa 2018. Opiskeluapurahaa lukuvuodelle 2017-18 voi hakea sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.9.

Tarkemmat hakukriteerit ja apurahan myöntämisperusteet löytyvät URA-säätiön nettisivulta.


Julkaistu 29.8.2017

Ehdolle Liiton hallitukseen?

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 28.10. Nokialla valitaan jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Seurojen jäsenet, seurojen hallitukset ja Liiton valiokunnat/liittokouluttajat sekä yhteisöjäsenet: Onko tiedossanne henkilöitä, jotka sopivat työskentelemään Liiton hallituksessa? Ehdolle asettumiseen ei tarvita seuran virallista esitystä, vaan kuka tahansa hallitustyöskentelystä kiinnostunut voi itse asettua ehdolle vaaliin.

Näkemys Liiton toiminnasta, Liiton ja koko lajimme kehittämisestä ja koko Suomen sukelluspiirien verkottumisen osalta on hyväksi, kuten myös käsitys paikallisista tarpeista sukellustoiminnan edistämiseksi. Tärkein kriteeri, kuten sukeltamisessa ylipäänsä, on halu ja innostus tehdä yhdessä!

Jos olet kiinnostunut hallitustyöstä tai tiedossasi on tehtävään sopivia henkilöitä, ota pikaisesti yhteyttä ehdollepanotoimikuntaan.

Kari Savolainen (pj), Joensuu, kari.savolainen@sukeltaja.fi, p. 0500 760 858
Jarmo Killström, Saarenkylä, jarmo.killstrom@sukeltaja.fi, p. 0400 873 222
Lauri Kivimäki, Tampere, lauri.kivimaki@sukeltaja.fi, p. 040 761 5358
Kimmo Korja, Palokka, kimmo.korja@sukeltaja.fi, p. 050 359 1184
Ilona Lindström, Uusikaupunki, ilona.lindstrom@sukeltaja.fi, p. 050 386 0630
Irmeli Tirronen, Helsinki, irmeli.tirronen@sukeltaja.fi, p. 040 722 0561

Ehdollepanolomake löytyy täältä.


Julkaistu 3.7.2017

Toimiston kesä

Sukeltajaliiton toimisto on suljettu koko heinäkuun. Hyvää kesää!


Julkaistu 29.6.2017

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Hallitus piti skype-kokouksen 20.6., missä valmisteltiin jo tulevan vuoden suunnittelua ja toimintasääntöuudistusta. Keskeisin uudistus tulee olemaan kurinpitosääntöjen erottaminen toimintasäännöstä omaksi säännöstökseen. Näin kurinpitosäännösten päivittäminen helpottuu ja nopeutuu.

Hallitus keskusteli päihteiden käytöstä liittyen sukellukseen ja sukellusurheiluun, mihin myös Liiton eettiset ohjeet ottavat kantaa. Kaikkien Liiton tapahtumien, joihin osallistuu alaikäisiä, tulee olla savuttomia ja päihteettömiä. Myöskään nuuskan käyttö ei ole sallittua.

Sukeltajaliitto on antanut Liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon vesiliikennelain kokonaisuudistusta koskevasta arviomuistiosta ja lähestynyt asiaa nimenomaan yhdistystoiminnan näkökulmasta.

Uppopallon EM-kisat ovat käynnissä Helsingissä. Finaalit pelataan lauantaina Pirkkolan uimahallissa. Pelejä voi seurata livenä osoitteessa www.aapiskukko.com/uwrec. Lämpimät kiitokset kisoissa puurtaville vapaaehtoisille, joita ilman tämä ei olisi mahdollista!

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna kesälomien ja lomautusten vuoksi koko heinäkuun. Hyvää sukelluskesää kaikille!


Julkaistu 26.6.2017

Uppopallon EM-kisat käyntiin Helsingissä

Uppopallon EM-kisat käynnistyvät tänään Helsingissä, Pirkkolan uimahallissa avajaisilla ja joukkueiden vapailla harjoituksilla. Mukana on naisten ja miesten joukkueita kahdeksasta maasta. Yleisö on tervetullut paikan päälle seuraamaan pelejä. Niitä voi seurata livenä myös osoitteessa www.aapiskukko.com/uwrec. Peliaikataulut, tulokset ja yleinen kisainfo löytyvät kisasivuilta.

Facebook: The 10th CMAS Underwater Rugby European Championships
Instagram: #uwrec2017


Julkaistu 12.6.2017

Suomalainen luolasukeltaja menehtyi Ranskassa

Sukeltajaliitto julkaisee Ranskassa olleen suomalaisen sukeltajaryhmän pyynnöstä tiedotteen sellaisena kun ryhmä on sen Sukeltajaliitolle toimittanut. Lukijan tulee tulkita selostusta harkiten ja tietoisena siitä että kyseessä ei ole viranomaisraportti tai tutkintaraportti, vaan kyseessä on asianomistajien oma näkemys tapahtuneesta. Sukeltajaliitto ei ota kantaa selostuksen todenperäisyyteen eikä kykene tutkimaan tätä. Sukeltajaliitolla ei ole tietoa, miten Ranskan viranomaiset tulevat suorittamaan onnettomuuden tutkintaa. Sukeltajaliitto ei anna tietoja asianosaisten henkilöllisyydestä.

Lue tiedote täältä


Julkaistu 5.6.2017

Kutsu Sukelluskuvauksen SM- ja PM-kisoihin 2017

Sukelluskuvauksen Suomen mestaruus ratkotaan jälleen. Kilpailuun osallistuminen on oiva tapa saada palautetta omista kuvista/videoista ja tuoda hienoja vedenalaisia näkymiä esille koko sukeltajayhteisön iloksi. Kilpailu on avoin kaikille Sukeltajaliiton jäsenseurojen jäsenille sekä Liiton henkilöjäsenille.

Kilpailussa on kahdeksan sarjaa, joista yksi on videoille ja yksi nuorille, enintään 16-vuotiaille osallistujille. Teemasarjassa on tänä vuonna teemana "Kisa".

Kilpailu sulkeutuu keskiviikkona 1.11.2017 klo 16.

Lue tarkemmin Tapahtumakalenterista.

PM-kilpailu

Sukelluskuvauksen Pohjoismaiden mestaruuskisan järjestää tänä vuonna Norja. Teemasarjan vuosittain vaihtuva teema on ”Speed”. Kuvat toimitetaan viimeistään 1.11.2017 sähköisesti osoitteeseen torkel.ronningen@nif.idrett.no.

Lue tarkemmin Tapahtumakalenterista.

Kisakutsu on julkaistu Norjan liiton verkkosivuilla.

 


Julkaistu 8.5.2017

Vapaaehtoiseksi uppopallon EM-kisoihin

Uppopallon EM-kilpailut järjestetään Helsingissä Pirkkolan uimahallissa 26.6.-2.7. Kisoihin tarvitaan vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin. Tule itse tai pyydä kaverisi mukaan tekemään maailman parhaat EM-kisat!

Tarjolla on majoitus täysihoidolla, pitkiä, kivoja päiviä ja loppugaala. Vaikka et pääsisikään koko viikoksi, ilmoittaudu mukaan, jos homma kiinnostaa.

Tehtäviä:
- toimitsijan tehtävät peleissä (pöytäkirja, kello yms.)
- kisakanslia (akkreditointi, juoksevat asiat)
- lehdistötiedotteiden tekeminen ja kääntäminen englanniksi
- nettisivujen päivittäminen
- yleismies, joka osaa kaiken
- yms.

Vapaaehtoisilla varsinaiset hommat alkavat maanantaiaamuna 26.6. kisapaikan kuntoon laittamisella, mutta pyrimme kokoontumaan jo sunnuntai-iltana 25.6. Homma saatetaan loppuun sunnuntaina 2.7. kisojen purulla.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot hannu.ahonen at sukeltaja.fi.


Julkaistu 24.4.2017

Ehdolle Liiton hallitukseen

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 28.10.2017 valitaan jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Seurojen jäsenet, seurojen hallitukset ja Liiton valiokunnat/liittokouluttajat sekä yhteisöjäsenet: Onko tiedossanne henkilöitä, jotka sopivat työskentelemään Liiton hallituksessa? Ehdolle asettumiseen ei tarvita seuran virallista esitystä, vaan kuka tahansa hallitustyöskentelystä kiinnostunut voi itse asettua ehdolle vaaliin.

Näkemys Liiton toiminnasta, Liiton ja koko lajimme kehittämisestä ja koko Suomen sukelluspiirien verkottumisen osalta on hyväksi, kuten myös käsitys paikallisista tarpeista sukellustoiminnan edistämiseksi. Tärkein kriteeri, kuten sukeltamisessa ylipäänsä, on halu ja innostus tehdä yhdessä!

Hallituksen jäseniltä toivotaan aktiivista otetta ja mahdollisuutta antaa aikaansa. Hallituspaikka tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan lajiimme. Tehtäviin valituilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua, ja heillä on keskeinen rooli sukelluslajimme eri osa-alueiden kehittämisessä.

Ehdollepanotoimikunta on saanut tehtävän etsiä ehdokkaita Liiton hallitukseen. Toimikunta ei aseta ehdokkaita paremmuusjärjestykseen, vaan pyrkii esittämään syyskokoukselle mahdollisimman monta ehdokasta koko maan alueelta. Demokraattisen vaalituloksen varmistamiseksi tulee seurojen hallitusten olla aktiivisia ehdokkaidensa nimeämisessä.

Lisätietoja antavat Liiton kevätkokouksessa valitun ehdollepanotoimikunnan jäsenet:

Kari Savolainen (pj), Joensuu p. 0500 760 858
Jarmo Killström, Saarenkylä p. 0400 873 222
Lauri Kivimäki, Tampere p. 040 761 5358
Kimmo Korja, Palokka p. 050 359 1184
Ilona Lindström, Uusikaupunki p. 050 386 0630
Irmeli Tirronen, Helsinki p. 040 722 0561

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sukeltaja.fi.

Ehdollepano-ohjeet ja -lomake löytyvät syyskokouskansiosta.


Julkaistu 21.4.2017

Uppopallon Euroopan mestaruudet ratkotaan Helsingissä 26.6.–1.7.2017

Kymmenettä kertaa järjestettävät uppopallon EM-kilpailut käydään Pirkkolan uimahallissa Helsingissä. Kisoihin osallistuu kahdeksan maata: Espanja, Itävalta, Norja, Ruotsi, Saksa, Tanska, Turkki ja Suomi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mukana on enemmän nais- kuin miesjoukkueita. Peräti kahdeksan naisjoukkuetta on mukana; aiemmin EM-tasolla on ollut mukana enimmillään kuusi naisten joukkuetta. Miesten mestaruudesta kamppailee seitsemän joukkuetta.

Uppopallon arvokilpailut järjestetään joka toinen vuosi, vuoroin EM- ja MM-kilpailut. Edelliset arvokilpailut järjestettiin vuonna 2015, ja tuolloin MM-mitalit jaettiin sekä naisten että miesten osalta Norjan, Saksan ja Kolumbian kesken. Suomi on isännöinyt uppopallon arvokilpailuja kahdesti aiemmin. Vuoden 2005 Euroopan mestaruuskilpailut ja vuoden 2011 MM-kilpailut järjestettiin niin ikään Helsingissä.

Suomen saavutukset uppopallon arvokilpailuista kautta aikojen:

Miehet
2007: Maailmanmestaruus
2003: MM-pronssi 1993: EM-pronssi
EM-kotikisat 2005: Euroopan mestaruus
1993 ja 2001: EM-hopea
1981: EM-pronssi

Naiset
2015: MM-kilpailujen 5. sija
1993: EM-pronssi


Julkaistu 5.4.2017

Tule tekemään turvallisuustyötä

Turvallisuusvaliokunnan nykyinen jäsenistö etsii porukkaansa turvallisuusohjeistuksen tekijöitä tarjoten samalla näköalapaikan suomalaiseen sukeltamiseen ja yhteisen lajimme kehittämiseen!

Turvallisuusvaliokunta muuttui työryhmästä valiokunnaksi vuonna 2016, ja samalla tehtäväpiiri laajeni kattamaan myös turvallisuusohjeistuksen kokonaisvaltaisemman päivitystyön. Tähän tehtävään kuuluu mm. ohjeistuksen ja sääntöjen ajanmukaistaminen, lajikohtaisten ohjeiden ja tarkistuslistojen päivittäminen ja luominen sekä osallistuminen näistä tiedottamiseen. Työ liittyy olennaisesti myös Turvallinen Sukeltaja -kampanjaan, jonka tavoitteena on mm. vaikuttaa sukeltajien asenteisiin samalla kun se profiloi Liiton turvallisuustyötä yhä paremmin näkyväksi.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan Liiton turvallisuustyöhön, ota yhteyttä Matti Anttila, turvallisuusvaliokunnan pj, matti.anttila at sukeltaja.fi, p. 0500 621 791 tai Pentti Hartikainen, hallituksen jäsen, vastuualue turvallisuus, pentti.hartikainen at sukeltaja.fi, p. 050-5122382.


Julkaistu 4.4.2017

Sukelluksen turvaohjeet ovat uudistuneet

Sukeltajaliiton Snorkkelisukelluksen turvaohje ja Laitesukelluksen turvaohje ovat uudistuneet 1.4.2017. Vapaasukelluksen, sukelluskalastuksen ja Vapepa-sukelluksen turvaohjeet sisältävä ohje on säilynyt entisellään.

Turvaohjeet ovat suosituksia, joiden mukaan toimimalla sukelluksen riskitekijöiden pienentäminen on helpompaa. Uudistetuissa ohjeissa korostetaan tilannearvion ja riskikartoituksen merkitystä sekä sukeltajan ja sukellusryhmän vastuuta omasta ja sukelluskumppaniensa turvallisuudesta. Uudistus on osa Sukeltajaliiton Turvallinen sukeltaja -kampanjaa.

Uudet turvaohjeet liitteineen löytyvät täältä.

Ohjeisiin liittyvä palaute on tervetullutta! Palautetta voi antaa tällä lomakkeella.


Julkaistu 3.4.2017

Kevätkokousuutisia

Sukeltajaliiton kevätkokous pidettiin 1.4. Kuusankoskella. Kokousta isännöi 50-vuotisjuhlaansa viettävä Kouvolan Vesikot ry.

Ennen virallista kokousta Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen kertoi ajankohtaisista asioista. Mika Rautiainen ja Sami Järvinen antoivat tilannekatsauksen Liiton e-oppimisprojektin etenemisestä. Tällä hetkellä peruskurssia pilotoidaan kolmessa seurassa: Sukellusseura Calypsossa, Nousussa ja Valkeakosken Urheilusukeltajissa. Ari Vallittu valotti esityksessään inhimillisten tekijöiden vaikutusta sukellusturvallisuuteen, ja Sami Kuivainen esitteli Vapepa-sukellustoimintaa.

Ennen kokousta palkittiin sukelluksen saralla ansioituneita. Vapepan valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen jakoi Erno Olkkoselle ja Kari Savolaiselle Vapepan kultaiset erikoisluokan ansiomitalit. Tapani Kallioniemelle myönnettiin Vapepan pronssinen ansiomitali. Myös Sukeltajaliiton Vuoden 2016 parhaat palkittiin:

Vuoden sukelluskalastaja: Joni Onnela, Lakeuden Sukeltajat ry
Vuoden vapaasukeltaja: Johanna Nordblad, Freediving Team of Finland ry
Vuoden uppopalloilija: Jim Holmbäck, Riihimäen Urheilusukeltajat ry, Kokkolan Urheilusukelluskerho Merisaukot ry
Vuoden räpyläuimari: Laura Lähteenkorva, Tampereen Urheilusukeltajat ry
Vuoden sukelluskouluttaja: Mika Böös, Sukellusseura Simppu ry
Vuoden Vapepa-sukeltaja: Sami Kuivainen, Sukellusseura Vesikot
Vuoden norppaohjaaja: Riku Kiviluoto, Riihimäen Urheilusukeltajat ry
Vuoden Norppa: Anna Ritari, Murena ry
Vuoden Seura: Lakeuden Sukeltajat ry
Vuoden Norppaseura: Delfin ry
Vuoden Sukeltaja: Pekka Tuuri, Espoon Dyykkarit ry

Liiton toiminnanjohtaja Sari Nuotio esitteli kokoukselle vuoden 2016 vuosikertomuksen ja puheenjohtaja Tero Lehtonen vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto esitettiin ja päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Kokouksessa päätettiin vuoden 2018 jäsenmaksuista:

Jäsenyhdistykset

 • aikuiset 27,00 euroa (vuonna 2003 tai ennen syntyneet)
 • norpat 13,50 euroa (vuonna 2004–2011 syntyneet)
 • kuutit 0 euroa (vuonna2012 tai sen jälkeen syntyneet)

rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa)

Muut

 • henkilöjäsenen jäsenmaksu 27,00 euroa
 • tukijäsen 1000 euroa
 • yhteisöjäsen 270 euroa

Kokouksessa päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ehdollepanotoimikunnan asettamisesta ja sen kokoonpanosta. Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kari Savolainen ja jäseniksi Jarmo Killström, Lauri Kivimäki, Kimmo Korja, Ilona Lindström ja Irmeli Tirronen.

Tero Lehtonen esitteli Liiton eettisiin ohjeisiin tehdyt päivitykset ja täydennykset. Kokous päätti Liiton eettisten ohjeiden vahvistamisesta.

Lopuksi kokoukselle annettiin tiedoksi ilmoitusasioita:

 • Uppopallon EM-kilpailut järjestetään Helsingissä 26.6.–1.7.2017.
 • Liiton syyskokous pidetään Nokialla 28.10.2017 Nokian Urheilusukeltajat ry:n 40-vuotisjuhlan yhteydessä.
 • Vuoden 2018 kevätkokous pidetään Jyväskylässä 14.4.2018 Sammakot ry:n 50-vuotisjuhlan yhteydessä.
 • Vuoden 2018 syyskokous järjestetään Tampereella 20.10.2018 Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry:n 30-vuotisjuhlan yhteydessä.
 • Liiton pitkäaikaista toiminnantarkastajaa Mauno Siréniä muistettiin kukilla kiitosten kera hänen päättäessään tehtävässä toimimisen tilikauteen 2016. Vuoden 2017 alusta aloittanut uusi toiminnantarkastaja Jyrki Lukkarinen esittäytyi.

Julkaistu 3.4.2017

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui Kuusankoskella 1.4. ennen Liiton kevätkokousta.

Uppopallon EM-kilpailut Helsingissä Pirkkolassa 26.6.–1.7.2017

CMAS myönsi Sukeltajaliitolle järjestettäväksi Uppopallon EM-kilpailut Unkarin Liiton vetäydyttyä järjestelyistä. Sukeltajaliitto on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta kisojen järjestämiseksi. Sukeltajaliitto on menestyksellä isännöinyt useita sukelluslajien arvokilpailuja viime vuosina. Liiton hallitus päätti esittää Riku Riikosta jatkamaan CMAS uppopallovalio-kunnassa seuraavan nelivuotiskauden ajan. CMAS ja CMAS Europen vuosikokoukset järjestetään Roomassa huhtikuun lopussa.

E-oppimisen pilotit käynnissä

Sukelluskoulutus uudistuu ja e-oppimisen ensimmäiset pilotit ovat käynnissä. E-oppiminen mahdollistaa kurssien toteuttamisen aiempaa joustavammin. Valkeakosken Urheilusukeltajat, Nousu ja Sukellusseura Calypso hyödyntävät pilotteina e-oppimista parhaillaan käynnissä olevilla peruskursseillaan.

Turvallinen sukeltaja

Sukeltajaliitto tekee systemaattisesti turvallisuustyötä. Tänä vuonna toteutettavan Turvallinen sukeltaja -kampanjan tavoitteena on profiloida Liiton turvallisuustyötä yhä paremmin näkyväksi. Sukellusturvallisuuden edistäminen on jatkuva prosessi, ja turvallisuusvaliokunta hakeekin henkilöitä työryhmään, joka toimisi nimenomaan sukellusturvallisuusvalistuksen ja -ohjeistusten parissa. Katso hakuilmoitus Tehtäväpankissa.

Uudistetut sukelluksen turvaohjeet löytyvät Materiaalipankista.

Alaikäiset kilpailumatkoilla ulkomailla

Sukeltajaliiton hallitus suosittelee kansainvälisiin kilpailuihin lähteville ikärajaksi 14 vuotta. Jos nuori on alle 14-vuotias, tulee hänellä olla huoltaja mukana tai joukkueella on oltava riittävä määrä täysikäisiä turvaamaan nuorille turvalliset olosuhteet ja ilmapiiri ulkomaisissa kilpailuissa. Kun kansainvälistä lisenssiä haetaan alle 12-vuotiaalle, tulisi olla pohjalla näyttöjä kotimaan kilpailuista.

Uudistuva yksityistielaki lausunnolla

Sukeltajaliitto allekirjoitti yhdessä Ulkoilufoorumin muiden jäsenjärjestöjen kanssa yhteisen lausunnon yksityistielakiluonnoksesta. Lausuntoa valmisteltiin yhteistyössä Suomen Ladun kokoon kutsumissa keskustelutilaisuuksissa, joihin Liiton puolesta osallistuivat Mika Rautiainen ja Sari Nuotio. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota yksityisteiden käyttöön nimenomaan ulkoilun, luonnon virkistyskäytön ja ulkoilutoiminnan järjestämisen näkökulmasta.

Unelmien liikuntapäivä 10.5.

Unelmien liikuntapäivä sopii mainiosti erilaisiin sukellustoimintaa markkinoiviin tapahtumiin: sukelluksen lajiesittelyihin, sukelluskokeiluihin jne. Tapahtumia voi ilmoittaa www.unelmienliikuntapaiva.fi. Viedään sukellus mukaan osaksi eri lajien yhteistä liikuntapäivää!

Päivitetyt tiedot Liiton tapahtumista ja koulutuksista löytyvät Tapahtumakalenterista.

Liiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran skype-kokoukseen, joka pidetään 31.5.2017.

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 28.2.2017

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui Tampereella 25.2. Samassa yhteydessä järjestettiin myös e-oppimista käsittelevä workshop yhdessä valiokuntien edustajien ja toimiston henkilökunnan kanssa.

Liiton kevätkokous Kuusankoskella 1.4.2017

Liiton hallitus valmisteli tulevan kevätkokouksen asioita. Kevätkokouksen yhteydessä tullaan palkitsemaan Vuoden 2016 parhaat, ja Liiton hallitus vahvisti kokouksessaan Vuoden parhaiden valinnat. Vuoden 2016 tilinpäätös allekirjoitettiin, ja tulos viime vuodelta on 14 007 euroa alijäämäinen. Kevätkokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Hallituksen esitys vuoden 2018 jäsenmaksuiksi näkyy kokouskutsussa, joka löytyy täältä. Ennen virallisia kevätkokousasioita ajankohtaiskatsauksessa tullaan kuulemaan mm. e-oppimisesta ja Vapepa-sukellustoiminnasta. Sukelluskouluttaja Ari Vallittu kertoo inhimillisten tekijöiden vaikutuksesta sukellusturvallisuuteen. Tervetuloa Kuusankoskelle!

Seurojen juhlavuodet ja Liiton tapahtumat

Sukellusseuran viettäessä juhlavuottaan on aina hyvä mahdollisuus liittää juhlavuoteen jokin Liiton tapahtuma, esimerkiksi kokous, kilpailu tai seminaari. 1.4.2017 Liiton kevätkokousta isännöi 50-vuotisjuhlia viettävä Sukellusseura Vesikot ry. Hallitus myönsi seurojen esityksestä vuoden 2018 Liiton kokoukset seuraavasti: Liiton kevätkokousta huhtikuussa 2018 isännöi 50 vuotta täyttävä Sammakot ry Jyväskylässä. Liiton syyskokousta lokakuussa 2018 isännöi 30 vuotta täyttävä Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry Tampereella. Seurojen juhlavuosiin voidaan liittää monenlaisia tapahtumia, eli olettehan ajoissa yhteydessä, kun suunnittelette omaa juhlavuottanne, niin ideoidaan yhdessä miten juhlavuotta voisi parhaiten hyödyntää.

Uppopallon EM-kilpailut Suomeen?

Sukeltajaliitto on menestyksekkäästi isännöinyt useita eri sukelluslajien arvokilpailuja. Unkarin liitto ilmoitti pari viikkoa sitten, ettei se pystykään järjestämään vuoden 2017 uppopallon EM-kilpailuja. Sukeltajaliitto on valmistellut nopealla aikataululla kisojen hakemista Suomeen ja tekee parhaansa, että kisat saataisiin järjestettyä.

Liiton toimintasääntö vaatii uudistusta

Liiton toimintasäännön uudistustarve on tarkastelussa ja monilta kohdin säännöt kaipaavat muutoksia. Hallitus jatkaa sääntömuutoksen valmistelua ja säännöt ennakkotarkastetaan Patentti- ja rekisterihallituksessa ennen kuin ne tuodaan Liiton kokoukselle hyväksyttäväksi.

Uusi hallituksen kaavailema veneverolaki ei toteudu

Hallituksen kaavailema uusi veneverolaki sai valmisteluvaiheessa paljon vastustusta. Valtioneuvosto tiedotti 16.2., ettei suunniteltua veneveron ja kevyiden moottoriajoneuvojen veron valmistelua jatketa.

e-oppiminen tuo uusia mahdollisuuksia

Sukelluskoulutus uudistuu ja e-oppimisen ensimmäiset pilotit ovat lähdössä liikkeelle. Valkeakosken Urheilusukeltajat, Nousu, Kankaanpään Sukeltajat ja Saimaan Norpat Urheilusukellusseura vetävät ensimmäisessä vaiheessa laitesukelluksen peruskurssin hyödyntäen e-oppimista tämän kevään aikana.

Maaliskuun tapahtumia

Suomenlinnassa vietetään 11.3. talvista sukellus- ja ulkoilupäivää juhlistaen 100-vuotiasta Tykistölahden hirsiarkkupatoa. Sukeltajaliitto, Suomen meriarkeologinen seura, Museovirasto ja Subzone järjestävät tapahtuman yhdessä paikallisten kumppanien kanssa.

Elokuvateatteri Tennispalatsissa Helsingissä järjestetään 14.3. Sukeltajaliiton ja Marko Röhr Productionsin yhteistyönä sukeltajille suunnattu Neljä elementtiä -elokuvan erikoisnäytös, jossa elokuvan tekijät ovat paikalla.

Lisätietoja edellä mainituista ja muista tapahtumista Liiton tapahtumakalenterista.

 

Liiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran 1.4.2017.
Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 28.2.2017

Kutsu Sukeltajaliiton kevätkokoukseen

Tervetuloa Sukeltajaliiton kevätkokoukseen 1.4.2017 Kuusankoskelle. Kokous pidetään Ravintola Koskelassa, Koskelankuja 1, 45700 Kuusankoski. Valtakirjojen tarkastus on klo 12.15.-12.45. ja kokous alkaa klo 13.

Ennen virallisen kokouksen alkua kuullaan ajankohtaisista asioista mm. e-oppimisesta ja Vapepa-sukellustoiminnasta. Sukelluskouluttaja Ari Vallittu valottaa inhimillisten tekijöiden vaikutusta sukellusturvallisuuteen. Sukeltajaliiton Vuoden 2016 parhaat palkitaan, ja jaossa myös muutama Vapepan huomionosoitus.

Kokouksessa esitellään vuoden 2016 vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kokouksessa vahvistetaan vuoden 2018 jäsenmaksut ja Sukeltajaliiton eettiset ohjeet.

Kokousta isännöi Sukellusseura Vesikot ry, joka viettää 50-vuotisjuhlaansa samana iltana ja toivottaa kokousvieraat lämpimästi tervetulleeksi iltajuhlaan.

Lue lisää ja ilmoittaudu Tapahtumakalenterissa.

Kokousasiakirjat löytyvät täältä.

Tervetuloa!


Julkaistu 3.2.2017

Sukeltaja, allekirjoita adressi veneverosta ja vaikuta!

Sukeltajaliitto on antanut tammikuussa lausunnon valmisteilla olevasta veneverosta yleishyödyllisten yhdistysten näkökulmasta. Liitto esittää lausunnossa, että veron toteutuessa yleishyödyllisten yhdistysten omistamat veneet jätettäisiin veron ulkopuolelle. Veneverolakiesitys on parhaillaan lainsäädännön arviointineuvostossa käsittelyssä.

Venealan keskusliitto Finnboat ry ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry keräävät nimiä uutta veneveroa vastustavaan adressiin. Sukeltajaliitto kannustaa sukeltajia omalta osaltaan ottamaan henkilökohtaisesti kantaa asiaan allekirjoittamalla adressi.


Julkaistu 19.1.2017

Vapaasukellusvaliokunta hakee puheenjohtajaa

Valiokunnassa on jo kokenut ja asiantunteva porukka kasassa, mutta puheenjohtajaa haetaan. Onko sinulla vahva lajin tuntemus ja näkemys siitä, miten vapaasukellusta tulisi kehittää tulevina vuosina? Osaat aktivoida ja innostaa harrastajia tekemään yhdessä työtä lajin hyväksi? Pystyt antamaan aikaasi vapaaehtoistyöhön? Ota yhteyttä Timo Pöntiseen, tpontinen at gmail.com.

Valiokunta kehittää vapaasukellusta ja sen koulutustoimintaa, tukee seuroja lajin harrastamisessa, järjestää kilpailuja ja leirejä ja vastaa maajoukkuetoiminnasta sekä kansainvälisestä toiminnasta.


Julkaistu 18.1.2017

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton uusi hallitus aloitti toimintakautensa 14.1.2017 kokouksella uuden puheenjohtajansa Tero Lehtosen johdolla. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajiksi Sami Järvisen ja Riku Metsälän. Hallitus vahvisti Liiton eri valiokuntien kokoonpanot ja liittokouluttajanimitykset vuodelle 2017. Päivitetyt tiedot löytyvät Liiton verkkosivuilta 

Tule mukaan toimintaan

Sukeltajaliiton toiminta on kaikille avointa ja toiminnassa keskeistä on vapaaehtoisten, aktiivisten ja asiantuntevien harrastajien osallistuminen eri tehtäviin. Sukelluksen eri osa-alueiden piiristä löytyy monenlaisia mielenkiintoisia tehtäviä. Täytä yhteystietolomake ja kerro osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi, niin otamme sinuun yhteyttä, tai katso, onko tehtäväpankissa auki juuri sellainen paikka, joka sinua kiinnostaa.

Aktiivista jäsenhankintaa – tehdään yhdessä #Suomi100

Uudet jäsenet tuovat uutta virtaa seuratoimintaan. Useat lajit markkinoivat toimintaansa aktiivisesti Suomi 100 -hengessä, joten pitäkäämme sukelluskin hyvin näkyvillä.

Tehdään yhdessä 10.5. Unelmien liikuntapäivästä myös sukellustapahtumien päivä. Liitto kokoaa tietoa sukellusseurojen introista tai muista avoimista tapahtumista, jotka toteutetaan Unelmien liikuntapäivänä ja jakaa tietoa valtakunnallisesti. Ilmoita oma tapahtumasi mukaan: www.unelmienliikuntapaiva.fi/unelmienliikuntapaiva ja ilmoita tapahtumastasi myös Liiton toimistolle: kristiina.karila at sukeltaja.fi.

Koko vuoden tapahtumia ja toimintaa voi ilmoittaa unelmatliikkeelle.fi -sivustolle. Tavoitteena on saada Suomi liikkeelle, ja me luonnollisesti haluamme yhä useamman suomalaisen löytävän tiensä myös sukellusseuran toimintaan mukaan.

Turvaohjeet uudistuvat

Sukeltajaliiton turvaohjeet uudistuvat. Jatkossa laitesukelluksen turvaohje ja snorkkelisukelluksen turvaohje julkaistaan erillisinä ohjeina ja vapaasukelluksen, sukelluskalastuksen ja Vapepa-sukelluksen turvaohje yhtenä kokonaisuutena. Uudet turvaohjeet julkaistaan heti kun niiden kuvitus on saatu viimeisteltyä.

Liiton taloustilanne heikentynyt

Sukeltajaliitto on tehnyt usean vuoden peräjälkeen alijäämäisen tuloksen. Seurojen koulutusaktiivisuus on selkeästi vähentynyt ja jäsenmäärät ovat olleet laskusuunnassa. Tämä heijastuu myös Liiton talouteen. Talouden tasapainottamiseksi toteutetaan vuoden 2017 aikana Sukeltajaliiton henkilöstöön kohdistuvia lomautuksia. Huomioikaa mahdolliset lomautuksista johtuvat viiveet jäsenpalvelussa, ja olkaa yhteydessä toimistoon hyvissä ajoin.

Sukeltajaliitto antoi lausunnon veneverolakiluonnoksesta

Valmistelussa olevaa uutta veneverolakia on julkisuudessa kritisoitu äänekkäästi. Sukeltajaliitto jätti Valtionvarainministeriölle myös oman lausuntonsa veneverolakiluonnoksesta, jossa se esitti, että veron toteutuessa yleishyödyllisten yhdistysten omistamat veneet jätettäisiin veron ulkopuolelle.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 25.2.2017.

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 16.1.2017

Sukeltaja menehtynyt kaivoslammella Lohjalla 14.1.2017

Keski-ikäinen mies menehtyi laitesukeltaessaan Ojamon kaivoslammella Lohjalla lauantaina 14.01.2017 iltapäivällä. Mies oli suorittamassa luolasukellusta vedellä täyttyneessä vanhassa kalkkikaivoksessa muiden lajin harrastajien kanssa. Sukeltaja menehtyi louhintasalin sisällä melko lähellä uloskäyntiä. Muut paikalla sukeltaneet harrastajat hakivat uhrin pois, kun menehtyneen sukeltajan oma ryhmä teki tapahtuneesta hälytyksen. Paikalle saapuneen pelastuslaitoksen elvytystoimet eivät tuottaneet enää tulosta. Poliisi tutkii tapausta.

Sukeltajaliitto tiedottaa asiasta lisää, mikäli julkisuuteen tulevia varmoja lisätietoja on saatavilla.

Sukeltajaliiton turvallisuusvaliokunta kerää ja analysoi tietoja Suomessa ja suomalaisille tapahtuneista sukellusonnettomuuksista. Suomessa tapahtuu keskimäärin 2.4 laitesukelluskuolemaa vuosittain (viimeisen 20 vuoden otos), noin 40 000 harrastajaa kohden. Onnettomuuksien tiedot kerätään poliisin toimesta ja toimitetaan omaisille. Sukeltajaliitto tilastoi näitä tietoja saamiensa vapaaehtoisraporttien pohjalta. Tietoja kerätään valistustyöhön sekä koulutuksen kehittämiseen, ja yhteistyötä tehdään muiden pohjoismaisten sukellusjärjestöjen kanssa.


Julkaistu 12.1.2017

Viimeinen hetki tarkistaa seuran tilanne

Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa toimintansa lopettaneita yhdistyksiä rekisteristä tammikuun aikana. Poistettavien listalla olevilla yhdistyksillä on nyt kiire ilmoittaa toiminnan jatkamisesta, sillä ilmoitus on tehtävä torstaihin 12.1. mennessä. Listalla on myös sukellusseuroja. Tarkista oman seurasi tilanne linkistä.

https://www.prh.fi/fi/uutislistaus/2017/P_10571.html

 


Julkaistu 3.1.2017

Räpyläuinnin karsinta-aikarajat 2017

Räpyläuintivaliokunta on määritellyt karsinta-aikarajat vuoden 2017 arvokisoihin. Aikarajoissa on voimassa 3 prosentin sääntö: jos uimari pääsee 3 prosentin päähän B-karsintarajasta, on hänellä mahdollisuus osallistua arvokilpailuihin omakustanteisesti. Arvokisoihin osallistumisesta päättää aina valiokunta.

Karsinta-aikarajat 2017


Julkaistu 21.12.2016

Toimiston jouluaikataulu

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna 24.12.-1.1. Kiitos kuluneesta vuodesta ja iloista joulun aikaa!

 


Julkaistu 9.12.2016

Vuoden sukelluskuvassa täyttyy sukeltajan unelma

Vuoden Sukelluskuvaksi on valittu Jukka Saarikorven otos ”Sardiinien kanssa”. Tuomariston mukaan kuvasta välittyy ihana sukeltamisen tunnelma, ja kuvan sukeltajan asentokin kertoo, että elämys on uskomaton.

Jukka Saarikorpi kertoo, että kuva on otettu Moalboal-nimisessä paikassa Cebun saaren länsirannalla Filippiineillä.
– Sukelsimme tyttöystäväni kanssa Magic Island Dive Resortin retkellä katsomaan sardiiniparvia. Käytännössä homma toimi niin, että meidät tiputettiin sardiiniparven viereen, josta laskeuduimme alas kohti pohjaa. Tämä kuva on otettu 1–2 minuuttia sen jälkeen, kun lähdimme pinnasta kohti pohjaa. Kuvassa miellyttää omaa silmääni tyttöystäväni asento kohti sardiineja ja piikkimakrilliparvi yläsektorissa, mikä luo syvyyttä kuvaan. Kuva on otettu ilman salamaa noin 10 metrin syvyydessä luonnonvalolla.

Vuoden sukelluskuva 2016

Sukelluskuvauksen PM-kisan tulokset

Vuoden Sukelluskuva valittiin Sukelluskuvauksen PM-kilpailujen 2016 yhteydessä suomalaisten kuvaajien otoksista. PM-kisaan osallistui 45 kuvaajaa, joista suomalaisia oli 26. Kuvia kilpailuun tuli yhteensä 523 kpl. Ruotsi otti kokonaiskilpailun kolmoisvoiton: kultaa vei Johan Sundelin, toiseksi tuli Tobias Dahlin ja kolmanneksi Johan Björklund. Paras suomalainen oli Mika Saareila kuudennella sijalla.

Kilpailun tuomareina toimivat sukelluskuvaaja Pekka Tuuri, valokuvaaja Petri Porkola ja elokuvaohjaaja Marko Röhr.

Kilpailun koko tuloslista

Onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille osallistujille!

 


Julkaistu 4.12.2016

Kysely seuroille

Seuroja pyydetään vastaamaan oheiseen Veikkauksen ja VALO ry:n kyselyyn. Kyselyn vastauksia käytetään Veikkauksen sekä Valtakunnallisen Liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Valon, 1.1.2017 alkaen uuden Olympiakomitean, työn parantamiseen. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Vastausaikaa on su 11.12.2016 asti.

Linkki kyselyyn

Veikkaus tekee yhteistyötä useiden urheilujärjestöjen kanssa ja haluaa toiminnan kehittämiseksi yhdessä järjestöjen kanssa kuulla liikunnan parissa aktiivisesti mukana olevien mielipiteitä ja käsityksiä. Aihepiirit liittyvät oman seuran toimintaan, seurojen rahoitukseen sekä rahapelien vaikutukseen seuratoiminnassa. Tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuosien 2015-2016 vaihteessa.

Veikkaus arpoo kyselyyn vastanneiden kesken 2kpl Perfect Finnish Gift Card on lahjakorttia (á100€). Palkinnot lähetetään voittajille postitse. Palkinnon arpomiseen tarvitaan yhteystiedot, mutta näitä ei tulla yhdistämään vastauksiin.


Julkaistu 17.11.2016

Ehdota Vuoden Parasta

Vuoden Parhaat ovat erityisen ansiokkaita henkilöitä, seuroja, ryhmiä tai projekteja sukelluksen saralla vuonna 2016. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen, kenelle Vuoden Paras -tunnustus kuuluisi. Valinnan tekee Sukeltajaliiton hallitus. Palkinnot jaetaan Liiton kevätkokouksessa 1.4.2017 Kuusankoskella. Ehdotuksia otetaan vastaan tammikuun loppuun saakka.

Kategoriat ovat:

Vuoden Sukeltaja
Vuoden Seura
Vuoden Norppa
Vuoden Norppaohjaaja
Vuoden Norppaseura
Vuoden Sukelluskouluttaja
Vuoden Räpyläuimari
Vuoden Sukelluskalastaja
Vuoden Vapaasukeltaja
Vuoden Uppopalloilija

Ehdota Vuoden Parasta tällä lomakkeella.


Julkaistu 8.11.2016

Seuratuen hakuaika alkaa 11.11.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän seuratuen hakuaika on 11.11.-16.12.2016 kello 16.15 asti.

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Liiton nuorisopäällikkö Heli Halava auttaa seuroja hakuprosessissa, ota yhteyttä:

Heli Halava
heli.halava@sukeltaja.fi
p. 040-7641157


Julkaistu 26.10.2016

Sukeltajaliitto on huolissaan Valkiajärven tulevaisuudesta

Sukeltajaliitto jakaa sukellusyhteisön huolen Kiteen Valkiajärven tilanteesta. Kiteen kaupunki on tehnyt päätöksen, jonka mukaan Valkiajärven rannalle tulee neljä uutta mökkitonttia UPM-Kymmenen omistamille maille. Valkiajärvi on poikkeuksellisen kirkkautensa ja kiinnostavan vedenalaisen luontonsa vuoksi ainutlaatuinen vesistö Suomessa ja samalla myös suosittu sukelluskohde. Sukeltajat ovat kritisoineet päätöstä voimakkaasti, sillä sen pelätään tuhoavan järven ekosysteemiä.  

– Sukeltajayhteisö on tuonut esille koko tämän monivuotisen kaavoituksen valmistelun ajan, mitä vaikutuksia lisääntyvällä rakentamisella olisi Valkiajärvelle vesiluonnon kannalta. Sukeltajaliitto on antanut oman lausunnon asiasta ja tukenut sukeltajayhteisöä vaikuttamistyössä. Nyt näyttää siltä, ettei järven poikkeuksellisia luontoarvoja ole huomioitu päätöksenteossa. Tämä tuntuu erikoiselta, kun ajattelee, miten erityisestä luontokohteesta on kyse. Kiteen kaupunki ei ole ymmärtänyt järven luontoarvoja eikä myöskään sitä potentiaalia, mikä tällä alueella on luontomatkailunäkökulmasta. Valkiajärvellä kuvattu Järven tarina - kaikkien aikojen katsotuin suomalainen dokumenttielokuva - on nostanut järven myös laajemman yleisön tietoisuuteen, sanoo Sukeltajaliiton toiminnanjohtaja Sari Nuotio.


Julkaistu 10.10.2016

Sukeltajaliitolle uusi puheenjohtaja

Sukeltajaliiton syyskokous pidettiin 9.10. Helsingissä. Liiton uudeksi puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Tero Lehtonen Hämeenlinnasta. Hallitukseen valittiin jäseniksi erovuoroisten tilalle Lauri Kivimäki Tampereelta, Pentti Hartikainen Siilinjärveltä, Kimmo Korja Palokasta ja Irmeli Tirronen Helsingistä.

Liiton tilintarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin Hannu Sohlman, KHT PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajaksi Juha Tuomala, KHT PricewaterhouseCoopers Oy. Toiminnantarkastajaksi valittiin Jyrki Lukkarinen Lappeenrannasta ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Leinonen Kontiolahdelta.

Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017.

Syyskokous kutsui Jouko Laitisen Liiton kunniapuheenjohtajaksi ja Anna-Liisa Patoharjun ja Brita Ikävalkon Liiton kunniajäseniksi.

Kokouksessa palkittiin ansioituneita ja jaettiin ensimmäistä kertaa Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto, jonka sai Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU. Kiertopalkinnon on lahjoittanut John Nurmisen Säätiö.

Kokouksen seminaariosuudessa Pekka Tuuri ja Marko Röhr kertoivat kuvin ja videoin omasta vedenalaisesta maailmastaan.

 


Julkaistu 27.9.2016

Vuoden 2015 Sukeltajat luettavissa

Vuoden 2015 Sukeltaja-lehdet löytyvät nyt issuu.com-palvelusta. Lehtiä voi lukea ilmaiseksi. Sieltä löytyvät kaikki koskaan julkaistut Sukeltaja-lehdet ja myös Sukeltajaliiton uusimmat vuosikertomukset. Tutustu lehtiin osoitteessa issuu.com/sukeltaja.


Julkaistu 15.9.2016

Kutsu Sukeltajaliiton syyskokoukseen ja vuosijuhlaan

Tervetuloa Syyskokousseminaariin sunnuntaina 9.10.2015 klo 11:00, valtakirjojen tarkastus klo 10:15–10:45.

Paikka: Radisson Blu Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

Seminaariosuuudessa Pekka Tuuri ja Marko Röhr kertovat vedenalaisesta maailmasta kuvin ja videoin. Ennen virallisen kokouksen alkua on palkitsemisia ja jaetaan mm. Sukeltajaliiton uusi ympäristöpalkinto.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallitus tulee esittämään kokoukselle myös uuden kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen/-jäsenten kutsumista. Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja.

Hallitusvaaliin ehdolle asettuneiden tiedot sekä muut kokousmateriaalit tallennetaan Materiaalipankkiin.

Syyskokousseminaariin pyydetään ilmoittautumaan Liiton Tapahtumakalenterissa.

Tervetuloa!

HALLITUS

HUOM! Muista ilmoittautua Liiton 60 v-juhlaan 18.9. mennessä Tapahtumakalenterissa!


Julkaistu 17.8.2016

Tervetuloa Sukeltajaliiton 60-vuotisjuhlaan!

Lauantaina 8.10. juhlitaan 60 vuotta täyttävää Sukeltajaliittoa ja sukelletaan historiaan ja tarinoihin yhdessä lajin konkareiden kanssa. Tule viettämään viihtyisä ilta lajitovereiden kanssa Radisson Blue Seaside -hotelliin Helsinkiin. Juhlaviikonloppu jatkuu sunnuntaina syyskokousseminaarilla, jossa Pekka Tuuri ja Marko Röhr kertovat vedenalaisesta maailmasta kuvin ja videoin. Varsinaisessa syyskokouksessa mm. valitaan Liitolle uusi puheenjohtaja. Lampimästi tervetuloa!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset


Julkaistu 11.8.2016

Useita sukellusseuroja poistettavien listalla

Yhdistysrekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimintansa lopettaneita yhdistyksiä. Poistouhan alla on noin 40 000 yhdistystä eri puolilta Suomea. Näiltä yhdistyksiltä ei ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

Poistettavien listalla on useita sukellusseuroja, joista osalla tiedetään olevan toimintaa tänä päivänä. Suosittelemme tarkastamaan, löytyykö seuranne listalta. Mikäli poistettavaksi aiottu seura jatkaa toimintaansa, tulee siitä ilmoittaa PRH:lle kirjallisesti 21.1.2017 mennessä.

Lue lisää PRH:n sivuilta.


Julkaistu 5.8.2016

Juhlavuonna tapahtuu: Saimaan järvileiri käynnissä

Yksi Sukeltajaliiton 60-vuotisjuhlavuoden isoista tapahtumista, Saimaan järvileiri, on käynnissä Itä-Suomen parhailla vesistöillä. Tulevana viikonloppuna järjestävien seurojen alukset liikkuvat vilkkaasti Puru- ja Pihlajavedellä. Kuvia leiriltä löytyy leirin Facebook-sivulta. Leiristä on uutisoitu aktiivisesti myös paikallisissa tiedotusvälineissä.


Julkaistu 9.7.2016

Toimiston kesä

Sukeltajaliiton toimiston on suljettuna 11.7.-31.7. Hyvää sukelluskesää!


Julkaistu 4.7.2016

Kaikkien aikojen kisat päättyivät Turussa

Vapaasukelluksen allaslajien MM-kilpailut päättyivät eilen Turussa. Viimeisenä päivänä nähtiin hurjia suorituksia, kun peräti kolme uutta maailmanennätystä syntyi miesten pituussukelluksessa räpylöillä. Näin koko kisojen maailmanennätysten määrä nousi kuuteen. Lisäksi tehtiin 22 kansallista ennätystä ja 114 henkilökohtaista ennätystä. 

Kilpailut olivat huippuluokkaa paitsi urheilusuoritusten suhteen, myös järjestelyiltään. Noin 70 vapaaehtoisen joukko kilpailun johtaja Mikko Anttosen johdolla teki erinomaista työtä taatakseen urheilijoille olosuhteet, joissa maksimisuoritukset ovat mahdollisia.
– Kun kaikki toimii eikä urheilijan tarvitse murehtia käytännön asioita, hän voi keskittyä täysillä suoritukseensa. Silloin huipputulokset ovat mahdollisia, Anttonen sanoo.

Kisat ovat Sukeltajaliiton 60-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma.

Videokooste, jossa on lueteltu kaikki uudet ennätykset:
https://www.youtube.com/watch?v=7XJ0r4sYVgs&feature=youtu.be

Kaikki tulokset
https://aidafinland.org/startlist-and-results/

Kisasivut:
https://aidafinland.org/

 

 


Julkaistu 27.6.2016

Vapaasukelluksen MM-kisat käynnistyivät Turussa

Vapaasukelluksen allaslajien MM-kisat käynnistyivät juhannuspäivänä Turussa Impivaaran uimahallissa. Suomalaiset ottivat vahvan alun tänään staattisen hengenpidätyksen karsinnoissa tekemällä kolme henkilökohtaista ennätystä. Timo Kinnunnen paransi nimissään ollutta Suomen ennätystä: uusi ennätys on 8 min 13 s. Huomenna tiistaina ovat vuorossa karsinnat pituussukelluksessa ilman räpylöitä.

Seuraa suorituksia livenä http://www.aapiskukko.com/#!aida2016/wwpvf

Kisasivut

 


Julkaistu 25.5.2016

Dan Research tarjoaa harjoittelupaikkoja nuorille

DAN Research tarjoaa ajalle 4.–22.7.2016 harjoittelupaikkoja vähintään 20-vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita sukelluslääketieteestä, fysiologiasta, lääketieteellisestä tekniikasta ja tutkimuksesta. Harjoittelu tapahtuu pääosin Italiassa. Lisätiedot ja hakemuslomake


Julkaistu 2.5.2016

Sukellusseurat saivat seuratukea

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuratoiminnan kehittämistukea sukellusseuroille vuonna 2016: Riihimäen Urheilusukeltajat 10 000 euroa (toinen peräkkäinen vuosi) ja uusina tuen saajina Saaristomeren sukeltajat 5 500 euroa, Porin Urheilusukeltajat 2 500 euroa ja Rauma-Repola Diving Club 2 000 euroa.

Seuratukea voi hakea lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen. Sen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.


Julkaistu 11.4.2016

Kevätkokousuutisia

Sukeltajaliiton kevätkokous pidettiin 9.4. Helsingissä. Kokousta isännöi samana iltana 60-vuotisjuhlaansa viettänyt Urheilusukeltajat ry.

Ennen varsinaista kokousta puheenjohtaja Aleksi Nieminen kävi läpi ajankohtaisia asioita ja Risto Sajaniemi esitteli uudistunutta Hylyt.net-sivustoa.

Myös Vuoden Parhaat palkittiin.

Vuoden sukelluskalastaja: Kim Jaatinen, Sukellusseura Calypso ry
Vuoden vapaasukeltaja: Jonérik Ekström, Cetus Espoo
Vuoden uppopalloilija: Olli Korhonen, Tampereen Urheilusukeltajat
Vuoden räpyläuimari: Antero Hammar, Tampereen Urheilusukeltajat
Vuoden sukelluskouluttaja: Ari-Pekka Hakulinen, Savonlinnan Urheilusukeltajat ry
Vuoden norppaohjaaja: Jenni Paavola, Delfin ry
Vuoden Norppa: Aaron Lappalainen, Nousu ry
Vuoden Seura: Hämeenlinnan Sukeltajat ry
Vuoden Norppaseura: Sukellusseura Simppu ry
Vuoden Sukeltaja: Anne Räisänen-Sokolowski, Urheilusukeltajat ry

Kokouksessa esiteltiin vuoden 2015 vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto ja päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilivelvollisille päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus.

Kokous vahvisti vuoden 2017 jäsenmaksut:

Jäsenyhdistykset
aikuiset (2002 tai ennen syntyneet) 26,50 euroa
norpat (2003–2010 syntyneet) 13,50 euroa
kuutit (vuonna 2011 ja sen jälkeen syntyneet) 0 euroa
rinnakkaisjäsen (jäsen, josta Liitto saa yhden seuran kautta Liiton maksun voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa) 0 euroa

Muut
henkilöjäsenen jäsenmaksu 26,50 euroa
tukijäsen 1000 euroa
yhteisöjäsen 260 euroa

Kokouksessa päätettiin ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Anttila ja jäseniksi Aleksi Nieminen, Sami Järvinen, Ilona Lindström ja Joakim Petersen-Dyggve. Ehdollepanotoimikunta valtuutettiin täydentämään kokoonpanoaan vielä yhdellä jäsenellä sääntöjen sallimaan maksimimäärään asti. Seuroja pyydetään aktiivisesti nostamaan esiin ehdokkaita syyskokoukseen, jossa tulee valittavaksi myös uusi puheenjohtaja Liitolle.

Liiton syyskokous järjestetään Helsingissä sunnuntaina 9.10. Lauantaina 8.10. vietetään Liiton 60-vuotisjuhlaa.


Julkaistu 18.3.2016

Lasten ja nuorten harrastamisen hinta -kysely

Nuorten harrastamisen hinnasta käydään paljon julkista keskustelua ja ministeriötasolta halutaan selvittää miten lasten liikunnan harrastamisen kustannuksia voidaan alentaa. Miten sukellus harrastuksena sijoittuu tässä vertailussa? Sukeltajaliitto toivoo, että kyselyyn vastataan aktiivisesti, jotta sukellusharrastus ja sen kustannukset tulevat esille kyselyssä. Kyselyyn voi vastata 31.3. asti.

Linkki kyselyyn


Julkaistu 18.3.2016

Liiton vuosikertomus 2015 on julkaistu

Sukeltajaliiton vuosikertomuksen 2015 voi lukea täällä. Vuosikertomus esitellään Liiton kevätkokoukselle Helsingissä 9.4., ja kokoukseen osallistuvat seurat saavat sen paikan päällä myös painettuna.


Julkaistu 8.3.2016

Kutsu kevätkokoukseen

Tervetuloa Sukeltajaliiton kevätkokoukseen ja Urheilusukeltajat ry:n 60-vuotisjuhlaan 9.4.2016 Helsinkiin.

Paikka: Bankin pankkisali, Unioninkatu 20, Helsinki

Kevätkokous alkaa klo 13, valtakirjojen tarkastus 12.15-12.45 ja seuran ohjelmallinen juhlailta klo 16. Ennen virallisen kevätkokouksen alkua Risto Sajaniemi esittelee uudistunutta Hylyt.net -sivustoa ja palkitaan Sukeltajaliiton vuoden 2015 parhaat.

Kokoukseen ja seuran juhlaan saapuville on varattuna majoituskiintiö Sokos Hotelli Helsingistä, Kluuvikatu 8. Hinnat 1 hh 85,00 €, 2 hh 98,00 €. Varaukset puhelimitse 020-1234 600 tai sokos.hotels at sok.fi. Varaustunnus BSUK160408. Kiintiövaraus on voimassa 26.3. klo 20 asti.

Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan Tapahtumakalenterin kautta.

Kutsu kevätkokoukseen

Kokousmateriaalit

 

Urheilusukeltajat ry 60 vuotta

Urheilusukeltajat ry juhlii 60 vuotista taivaltaan 09.04.2016 klo 16.00. Kaikki sukeltajat ja sukellushenkiset ovat tervetulleita juhlimaan kanssamme. Juhlapaikkana toimii Ravintola Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki.

Illalliskortti 68 €/hlö ja 35 €/hlö (alle 18-vuotias). Hinta sisältää, menun, aperitiivin, kaksi kaatoa viiniä illallisen aikana, kahvin sekä eteispalvelumaksun. Illalismenu nähtävissä seuran verkkosivuilla.

Ilmoittautumiset 15.03. mennessä www.urheilusukeltajat.fi

Pukukoodi: juhlapuku / tumma puku

Juhlan ohjelma


Julkaistu 7.3.2016

Uuden Metsähallituslain valmistelusta

Sukeltajaliitto toivoo hallitukselta Metsähallituslain käsittelyssä sellaisia päätöksiä, jotka turvaavat kansallisomaisuutemme Suomen luonnon mahdollisimman vapaan virkistyskäytön jatkossakin. Metsähallitus hallinnoi kolmannesta valtion maa- ja vesialueita. Ehdotus uudeksi Metsähallituslaiksi on eduskunnan valiokuntien käsittelyssä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 15.3.


Julkaistu 11.1.2016

Ehdota Vuoden Parasta

Kenelle tai mille seuralle sinä antaisit Vuoden Paras -tunnustuksen?

Kuka tahansa voi ehdottaa palkittavia lähettämällä ehdotuksen perusteluineen 31.1. mennessä Sari Nuotiolle osoitteeseen sari.nuotio@sukeltaja.fi. Palkinnot luovutetaan Liiton kevätkokouksessa 9.4. Helsingissä. Kokousta vietetään Urheilusukeltajat ry:n 60-vuotisjuhlan merkeissä.


Kategoriat ovat:

Vuoden Seura
Vuoden Sukeltaja
Vuoden Norppaseura
Vuoden Norppa
Vuoden Norppaohjaaja
Vuoden Sukelluskouluttaja
Vuoden Räpyläuimari
Vuoden Sukelluskalastaja
Vuoden Vapaasukeltaja
Vuoden Uppopalloilija


Palkitsemissäännöt löytyvät täältä.


Julkaistu 23.12.2015

Hyvää Joulua!

Sukeltajaliiton toimisto jää tänään joulutauolle ja palvelee taas 4.1.2016. Suurkiitokset kaikille sukelluksen hyväksi työtä tehneille vapaaehtoisille! Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2016!


Julkaistu 16.12.2015

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun voitto Suomeen

Sukelluskuvauksen Pohjoismaiden mestaruuden vei tänä vuonna Pekka Tuuri kokonaiskilpailun pistemäärällä 356. Toiselle sijalle sijoittui Ruotsin Klas Malmberg 281 pisteellä ja kolmanneksi sijoittui Ruotsin Johan Sundelin 264 pisteellä.

Kymmenen parhaan joukkoon mahtui myös toinen suomalainen, Juhani Väihkönen sijalla yhdeksän.

PM-kilpailun järjesti tänä vuonna Tanska. Ensi vuonna on Suomen vuoro järjestää kilpailu. Kutsu julkaistaan huhtikuun Sukeltaja-lehdessä sekä www.sukeltaja.fi-sivustolla ja Liiton somekanavilla.

Onnittelut voittajille!

Koko tuloslista kuvineen löytyy täältä.


Julkaistu 14.12.2015

Sukelluskuvauksen SM-kilpailu 2015 on ratkennut

Sukelluskuvauksen SM-kilpailussa 2015 Vuoden sukelluskuvaksi on valittu Pekka Tuurin Valoa tunnelin päässä. Tuomaristo kommentoi kuvaa näin: "Upea kuva! Sukeltamisen hienous aukeaa heti. Hieno keltainen vesi. Pöntön valaiseminen on vaativaa, mutta tässä on saatu seinien tekstuuri hienosti esiin. Vaatii paljon mallilta, sillä asennon pitää olla täydellinen. Myös kuvaajan pitää olla taitava, jottei pöllytä kuvaa pilalle."

Koko tuloslista löytyy täältä.
Palkittuja kuvia voi katsella Kuvagalleriassa.

Onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille osallistujille ja tuomareille!


Julkaistu 19.11.2015

Seuratuen haku alkaa 19.11.

Seuratuen haku avautuu 19.11.2015 klo 13.00 ja haku tehdään sähköisenä osoitteessa www.seuraverkko.fi.

Haku päättyy 18.12.2015 klo 16.15.

Sukellusseuroja kannustetaan olemaan yhteydessä Liiton toimistoon hakemusta laatiessaan.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Ohjeet ja lisätiedot Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.


Julkaistu 26.10.2015

Syyskokousuutisia

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 24.10. Rovaniemellä Liiton hallituksen jäseniksi kaudelle 2016-2017 valittiin Sami Järvinen Espoosta, Riku Metsälä Tampereelta, Jorma Poikolainen Hyvinkäältä ja Jorma Thessler Saarenkylästä. Syyskokous hyväksyi vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja budjetin.

Liiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2016 valittiin Hannu Sohlman, KHT PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajiksi Juha Tuomala, KHT PricewaterhouseCoopers Oy. Liiton toiminnantarkastajaksi tilikaudelle 2016 valittiin Mauno Sirén ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Leinonen.

Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin seuratapaaminen, jossa pureuduttiin seuratoiminnan haasteisiin ja keskusteltiin turvaohjeiden uudistamisesta. Illalla vietettiin Rovaniemen Urheilusukeltajien 40-vuotisjuhlia.

Sukeltajaliitto viettää 60-vuotisjuhlavuotta vuonna 2016. Kevätkokous pidetään Helsingissä 9.4.2016 jolloin Urheilusukeltajat ry viettää 60-vuotisjuhlia. Liiton 60-vuotisjuhlapäivä on 8.10.2016 ja syyskokous järjestetään 9.10.2016 Helsingissä.        


Julkaistu 16.9.2015

Kutsu: Tervetuloa Sukeltajaliiton syyskokoukseen!

Syyskokous järjestetään lauantaina 24.10. Rovaniemellä Hoteli Santa Clausissa, Korkalonkatu 29.

Kokouksessa päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, valitaan jäseniä hallitukseen erovuoroisten tilalle ja käsitellään muut sääntömääräiset asiat. Kokouksessa esitellään myös Liiton uudistuvaa strategiaa, yhdenvertaisuustyötä ja kuullaan seurakyselyn tuloksia.

Päivän aloittaa seuratapaaminen, jossa järjestetään kaksi työpajaa. Ensimmäisessä pureudutaan tämän hetken seuratoiminnan haasteisiin Lapin liikunta ja urheilu -aluejärjestön edustajan kanssa. Sukeltajaliiton turvaohjetta ollaan uusimassa, ja toisessa työpajassa seuroilla on mahdollisuus kertoa, millaisia muutoksia ne pitävät tarpeellisina. 

Ohjelma
klo 9-12 seuratapaaminen: Seuratoiminnan haasteet ja Turvaohje uusiksi -työpajat
klo 12-13 lounas (ennakkoon ilmoittautuneille)
klo 13.15-13.45 valtakirjojen tarkastus
klo 14 kokous alkaa

Lue tarkemmat ohjeet ja ilmoittaudu kokoukseen täällä.

Viralliset kokousasiakirjat löytyvät täältä.

Illalla isäntäseura Rovaniemen Urheilusukeltajat viettää 40-vuotisjuhlaansa, ja kokousvieraat ovat tervetulleita juhlimaan, lisätiedot ja ilmoittautuminen.


Julkaistu 16.9.2015

Kutsu: Tervetuloa Sukeltajaliiton syyskokoukseen!

Syyskokous järjestetään lauantaina 24.10. Rovaniemellä Hoteli Santa Clausissa, Korkalonkatu 29.

Kokouksessa päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, valitaan jäseniä hallitukseen erovuoroisten tilalle ja käsitellään muut sääntömääräiset asiat. Kokouksessa esitellään myös Liiton uudistuvaa strategiaa, yhdenvertaisuustyötä ja kuullaan seurakyselyn tuloksia.

Päivän aloittaa seuratapaaminen, jossa järjestetään kaksi työpajaa. Ensimmäisessä pureudutaan tämän hetken seuratoiminnan haasteisiin Lapin liikunta ja urheilu -aluejärjestön edustajan kanssa. Sukeltajaliiton turvaohjetta ollaan uusimassa, ja toisessa työpajassa seuroilla on mahdollisuus kertoa, millaisia muutoksia ne pitävät tarpeellisina. 

Ohjelma
klo 9-12 seuratapaaminen: Seuratoiminnan haasteet ja Turvaohje uusiksi -työpajat
klo 12-13 lounas (ennakkoon ilmoittautuneille)
klo 13.15-13.45 valtakirjojen tarkastus
klo 14 kokous alkaa

Lue tarkemmat ohjeet ja ilmoittaudu kokoukseen täällä.

Viralliset kokousasiakirjat löytyvät täältä.

Illalla isäntäseura Rovaniemen Urheilusukeltajat viettää 40-vuotisjuhlaansa, ja kokousvieraat ovat tervetulleita juhlimaan, lisätiedot ja ilmoittautuminen.


Julkaistu 26.8.2015

Ehdolle Liiton hallitukseen?

Ehdollepanotoimikunta etsii henkilöitä asetettavaksi ehdolle Liiton hallitukseen, joka valitaan syyskokouksessa 24.10. Rovaniemellä. Neljä hallituksen jäsentä on erovuorossa.

Onko sinulla hyvä ehdokas tiedossa? Ota yhteyttä ehdollepanotoimikuntaan:
Matti Anttila (pj), Helsinki, matti.anttila at sukeltaja.fi, p. 0500 621 791
Jouko Laitinen, Tampere, Jouko.laitinen at sukeltaja.fi, p. 050 67 610
Patrick Lybeck, Snappertuna, Patrick.lybeck at sukeltaja.fi, p. 040 502 1624

Ehdollepano-ohje ja -lomake 


Julkaistu 10.7.2015

Toimisto suljettuna

Sukeltajaliiton toimisto on lomien vuoksi suljettuna 13.7.-2.8.2015. Hyvää kesää ja hyviä sukelluksia!


Julkaistu 25.6.2015

Seurakysely lähtenyt seuroihin

Sukeltajaliitto tekee seurakyselyn, joka on lähetetty keskiviikkona 24.6. sähköpostilla seurojen puheenjohtajille ja Liiton rekisteriin merkityille seuran rekisterin pääkäyttäjille. Mikäli yhteystietonne eivät ole ajan tasalla, eikä viesti ole tavoittanut seuraanne, olkaa yhteydessä Liiton toimistoon.

Toivomme, että seurat vastaavat kyselyyn ja antavat panoksensa yhteisen lajimme ja seuratoiminnan tulevaisuuden hyväksi. Mielipiteenne on erittäin tärkeä, jotta voimme ymmärtää seurojen tarpeita ja reagoida toimintaympäristön muutoksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Seurakyselyn tuloksia hyödynnetään Sukeltajaliiton strategian päivittämisessä.

Toivomme yhtä vastausta jokaiselta seuralta. Vastaa ja vaikuta! Vastausaikaa on heinäkuun loppuun asti.


Julkaistu 11.6.2015

Painekammiotoiminta Medioxygenissä päättyy

Helsinkiläinen Medioxygen Oy lopettaa painekammiotoimintansa kesäkuun alussa. Se kuitenkin jatkaa sukeltajien lääkärintarkastusten tekemistä. Lähin painekammio sijaitsee Turussa TYKSissä. Kuljetusmatkan pidentyessä ja hoitoon pääsyn viivästyessä korostuu paikan päällä annettavan happiensiavun merkitys, jotta sukeltajantaudin aiheuttamat vauriot jäävät mahdollisimman pieniksi. Sukeltajille suunnatun ensiapukoulutuksen hankkiminen ja taitojen päivittäminen ovat tärkeitä jokaiselle sukeltajalle.

Onnettomuuden sattuessa:

- Jos epäilet vakavaa sukeltajantautia (vaikea hengittää, vakavia neurologisia oireita), soita 112 ja aloita happiensiapu välittömästi.
- Jos epäilet lievää sukeltajantautia, soita TYKS p. 02 313 1950, puhelu ohjautuu teho-osaston päivystäjälle vuorokauden ympäri.


Julkaistu 2.6.2015

Suomeen vapaasukelluksen MM-kisat 2016

Suomi on juuri valittu vuoden 2016 vapaasukelluksen allaslajien MM-kisojen isäntämaaksi. Kisat käydään kesäkuun lopussa Turun Impivaaran hallissa, jossa on hienot puitteet monipuolisen tapahtuman järjestämiseen. Kilpailuun odotetaan noin 100 kilpailijaa yli 20 maasta. Projektia vetää Sukeltajaliiton vapaasukellusvaliokunta puheenjohtajansa, Mikko Anttosen johdolla. Vapaasukellusvaliokunta on viime vuoden panostanut aktiivisesti kilpailujen kansainvälisyyteen ja kerännyt kokemusta isojen kisojen järjestämisestä.

Sukeltajaliitto ry juhlii ensi vuonna 60-vuotista taivaltaan, ja MM-kilpailu on yksi juhlavuoden tapahtumista.


Julkaistu 23.4.2015

Seuratuen saajat julkistettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut tänään seuratuen saajat. Kaiken kaikkiaan 981 eri lajien seuraa haki tukea seuratoiminnan kehittämishankkeisiin.
Saajien joukossa on kolme sukellusseuraa: Delfin 2000 euroa, Kainuun Urheilusukeltajat 3500 euroa (jatkohanke) ja Riihimäen Urheilusukeltajat 14 000 euroa. OKM:n tiedote ja päätökset löytyvät täältä.

Julkaistu 20.4.2015

Kevätkokousuutisia

Sukeltajaliiton kevätkokous pidettiin 18.4. Espoon Korpilammella. Kokousta isännöi 35-vuotisjuhlaansa viettävä Moonlight Divers ry.

Tilaisuuden aluksi puheenjohtaja Aleksi Nieminen kertoi ajankohtaisista asioista. Jouni Polkko Badewanne-sukellusryhmästä piti esityksen U26-sukellusveneen hylyn löytymisestä ja historiasta. Katja Heininen, Moonlight Divers ry:n puheenjohtaja, ja Teemu Virtanen, Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n puheenjohtaja, kertoivat, millaista yhteistyötä seurat ovat tehneet mm. Iso-Melkuttimen sukelluspaikan kunnossapitämiseksi.

Samaan aikaan kevätkokouksen kanssa Korpilammella järjestettiin nuorten Sealpoint 2015 -tapahtuma, jossa opeteltiin mm. vapaasukellustaitoja.

Tilaisuudessa palkittiin Vuoden Parhaat 2014:

Vuoden sukelluskalastaja: Matti Pyykkö, Team Kampela, Vakka-Suomen Urheilusukeltajat
Vuoden räpyläuimari: Terhi Ikonen, Tampereen Urheilusukeltajat
Vuoden vapaasukeltaja: Mikko Anttonen, Kuopion Urheilusukeltajat, Freediving Team of Finland
Vuoden uppopalloilija: Antti Vaahtera, Hämeenlinnan Sukeltajat
Vuoden sukelluskouluttaja: Mikael Tyven, Nokian Urheilusukeltajat
Vuoden norppaohjaaja: Matti Malmila, Porin Urheilusukeltajat
Vuoden norppa: Eemeli Hiekkataipale, Nokian Urheilusukeltajat
Vuoden seura: Riihimäen Urheilusukeltajat
Vuoden norppaseura: Nokian Urheilusukeltajat
Vuoden sukeltaja: Juha Flinkman, PSK Kupla

Kokouksessa esiteltiin vuoden 2014 vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto ja päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilivelvollisille päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus. Kokous vahvisti vuoden 2016 jäsenmaksut:

Jäsenyhdistykset:
aikuiset (2001 tai ennen syntyneet) 26,50 euroa
norpat (2002-2009 syntyneet) 13,50 euroa
kuutit (vuonna 2010 ja sen jälkeen syntyneet) 0 euroa
rinnakkaisjäsen (jäsen, josta Liitto saa yhden seuran kautta Liiton maksun voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa) 0 euroa

Muut:
henkilöjäsenen jäsenmaksu 26,50 euroa
tukijäsen 1000 euroa
yhteisöjäsen 260 euroa.

Kokouksessa päätettiin ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Anttila ja jäseniksi Jouko Laitinen ja Patrick Lybeck. Ehdollepanotoimikunnan tulee täydentää kokoonpanoaan vähintään yhdellä jäsenellä. Valtuutettiin ehdollepanotoimikunta myös täydentämään kokoonpanoaan sääntöjen sallimaan maksimimäärään asti.

Liiton syyskokous pidetään 24.10. Rovaniemellä. Kokousta isännöi Rovaniemen Urheilusukeltajat ry, joka viettää samassa yhteydessä 40-vuotisjuhlaansa. Tervetuloa syyskokoukseen!

 


Julkaistu 20.3.2015

Kutsu: tervetuloa Sukeltajaliiton kevätkokoukseen!

Sukeltajaliiton kevätkokous pidetään lauantaina 18.4. Hotelli Korpilammella, Korpilammentie 5, Espoo.

Ohjelma

klo 11.15-11.45 valtakirjojen tarkastus
klo 12.00 kokous alkaa

Ennen virallisen kokouksen alkua kuullaan Liiton ajankohtaisista asioista sekä palkitaan Liiton parhaat vuonna 2014. Jouni Polkko Badewannesta kertoo sukellusvene U-26:sen kohtalosta. Moonlight Diversin puheenjohtaja Katja Heininen ja Riihimäen Urheilusukeltajien puheenjohtaja Teemu Virtanen kertovat yhteistyöstä yli seurarajojen.

Kevätkokouksessa esitellään Sukeltajaliiton vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä päätetään vuoden 2016 jäsenmaksuista ja ehdollepanotoimikunnan asettamisesta.

Kokousasiakirjat ja -kutsu löytyvät Materiaalisalkusta.

Rinnakkaisohjelmana kevätkokouksen kanssa järjestetään nuorten Sealpoint2015-tapahtuma. Kannattaa siis ottaa mukaan seuran nuorempaa polvea tähän heille suunnattuun tapaamiseen.

Pyydämme ilmoittautumaan tapahtumaan www.sukeltaja.fi tapahtumakalenterin kautta. Ilmoittautumissivulla on myös tietoa hotellivarauksista ja Moonlight Divers ry:n 35-vuotisjuhlaan ilmoittautumisesta. Kokousvieraat ovat tervetulleita Hotelli Korpilammella järjestettävään iltajuhlaan, joka alkaa klo 18. Illalliskortti 50 €. Ilmoittautuminen osoitteeseen pj@moonlightdivers.com 1.4. mennessä. Vieraiden toivotaan pukeutuvan 90-luvun henkeen, parhaat pukeutujat palkitaan.

Tapaamisiin Espoossa!

 


Julkaistu 5.3.2015

Uusi eSukeltaja julkaistu

Sukeltaja-lehden sähköinen teemaliite, eSukeltaja, on julkaistu. Ensimmäisen testinumeron teemana on Sukelluskuvauksen SM-kilpailut 2014. eSukeltaja on ilmainen ja suunnattu kaikille sukelluksesta kiinnostuneille. Lue eSUkeltaja täällä.

Julkaistu 26.2.2015

Matkailukyselyn vastausaikaa jatkettu 10.3. asti

Karelia-Ammattikorkeakoulun matkailun opiskelija Maikki Luoma tekee opinnäytetyönään kyselyn sukellusmatkailusta. Kysely tehdään yhteistyössä Sukeltajaliiton ja Suomalaisen Sukelluskoulun kanssa. Kyselyyn voi vastata täällä 10.3. asti. Tuloksista kerrotaan Sukeltaja-lehdessä 3/2015.

Julkaistu 11.2.2015

Tervetuloa Sukeltajafoorumiin 7.3.

Sukeltajafoorumi järjestetään lauantaina 7.3. VALO-talolla, Radiokatu 20, Helsinki klo 12-15. Aiheina ovat mm:

- Sukelluksen trendit ja sukellusmatkailu (puheenjohtaja Alex Nieminen, Trond Skaare)
- Älä keksi pyörää uudestaan - varasta se naapurilta. Työpaja. (nuorisovaliokunta)

Trond Skaare on norjalainen PADIn asiantuntija, jolla on pitkä kokemus alalta, ja joka tuntee erittäin hyvin Suomen markkinat.
Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Erityisesti seurojen väkeä toivotaan runsain joukoin mukaan. Tule tapaamaan lajitovereita! Tervetuloa!

Ilmoittaudu Sukeltajafoorumiin tästä.

sukeltajafoorumi2015 kuva

HUOM. Sukeltajaliitto kerää vanhoja, käyttökelpoisia maskeja ja snorkkeleita toimitettavaksi Tansaniaan Kilwa Kisiwanin saaren kalastajille helpottamaan heidän työtään. Saaren koulu on Sukeltajaliiton ystävyyskoulu. Nappaa varusteet mukaan tapahtumaan, niin toimitamme ne tarvitseville!


Julkaistu 29.1.2015

Koulutusta valmentajille ja ohjaajille: VOK Superviikonloput 2015

VOK Superviikonloput tarjoavat edullista koulutusta valmentajille ja ohjaajille. Tiivis tietopaketti yhdessä viikonlopussa 16 paikkakunnalla samaan aikaan! Ensimmäinen on jo huhtikuussa, varaa paikkasi nopsaan. VOK Superviikonloppuja järjestävät liikunnan aluejärjestöt.

vok 2015 kuva 


Julkaistu 16.1.2015

Kysely sukellusmatkailusta

Karelia-Ammattikorkeakoulun matkailun opiskelija Maikki Luoma tekee opinnäytetyönään kyselyn sukellusmatkailusta. Kysely tehdään yhteistyössä Sukeltajaliiton ja Suomalaisen Sukelluskoulun kanssa. Kyselyyn voi vastata täällä 28.2. asti. Tuloksista kerrotaan Sukeltaja-lehdessä 3/2015.

Julkaistu 14.1.2015

Ehdota Vuoden parasta

Kenelle tai mille seuralle sinä antaisit Vuoden paras -tunnustuksen? Kuka tahansa voi ehdottaa palkittavia lähettämällä ehdotuksen perusteluineen 31.1. mennessä Sari Nuotiolle osoitteeseen sari.nuotio@sukeltaja.fi. Palkinnot luovutetaan Liiton kevätkokouksessa 18.4. pääkaupunkiseudulla. Kokousta vietetään Moonlight Divers ry:n 35-vuotisjuhlan merkeissä.

Kategoriat ovat:

Vuoden Seura
Vuoden Sukeltaja
Vuoden Norppaseura
Vuoden Norppa
Vuoden Norppaohjaaja
Vuoden Sukelluskouluttaja
Vuoden Räpyläuimari
Vuoden Sukelluskalastaja
Vuoden Vapaasukeltaja
Vuoden Uppopalloilija

Palkitsemissäännöt löytyvät täältä

 

vuoden paras 2014

 


Julkaistu 23.12.2014

Hyvää Joulua!

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna 24.-31.12.2014. Toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2015!

Julkaistu 8.12.2014

Mikko Saareila hopealle Sukelluskuvauksen PM-kilpailuissa

Mikko Saareila sijoittui upeasti hopealle Sukelluskuvauksen Pohjoismaiden mestaruuskilpailussa. Kokonaiskilpailun voitti Ruotsin Jonna Bergström ja kolmanneksi sijoittui Ruotsin Annika Persson. Kymmenen parhaan joukossa oli muitakin suomalaisia, Pekka Tuuri neljäntenä, Petteri Viljakainen 7. sijalla ja Mika Saareila 10. sijalla.

Kilpailuun osallistui 28 kuvaajaa 395 kuvalla. Kuvia arvioivat tuomaristossa Stefan Beskow, Alex Dawson ja Kent Forsén. Kilpailun järjesti tänä vuonna Ruotsin sukellusliitto. Ensi vuonna on Suomen vuoro toimia järjestäjämaana. Kutsu kilpailuun julkistetaan Sukeltajassa 2/2015 ja www.sukeltaja.fi uutisissa.

Sukeltajaliitto onnittelee menestyneitä kuvaajia!

Tulokset Ruotsin liiton sivuilla

Pisteitä saaneita kuvia voi katsella täällä.


Julkaistu 2.12.2014

Vuoden Sukelluskuvassa sukelletaan koivun keskellä

Sukelluskuvauksen SM-kilpailu 2014 on ratkennut. Vuoden Sukelluskuvaksi valittiin Mikko Saareilan kuva "Mutka pitkäks". 

Mutka pitkäks

Tuomaristo kommentoi voittajakuvaa: "Epätodellinen kuva. Tuoreen koivun lehtien heleys, siitepölyn luoma utuinen tausta ja pinnan sini luovat maalaukselliset puitteet kylmälle tekkisukeltajalle. Valtava sukellusmallin ja taustan välinen kontrasti. Teknisesti täydellinen kuva, luonnonvalon, salamavalon ja sukeltajan valon täydellinen balanssi, silmätkin on saatu valaistua." Mikko Saareila menestyi kilpailussa loistavasti keräten yhteensä kymmenen palkintoa tai kunniamainintaa.

Tuomareina toimivat Pekka Tuuri ja Petteri Viljakainen. Pekka Tuuri tunnetaan Suomen vesiluontoa esittelevistä kuvistaan ja Petteri Viljakainen laajakulmakuvistaan maailmalta.

Kilpailuun osallistui 182 vedenalaista kuvaa ja videota yhteensä 24 kuvaajalta. Sukelluskuvauksen SM-kilpailut järjestetään vuosittain, ja ne ovat avoimet Sukeltajaliitto ry:n jäsenille ja henkilöjäsenille. Kilpailussa on kahdeksan sarjaa, joihin voi osallistua vedenalaisilla tai sukellusaiheisilla kuvilla ja videoilla. Vuonna 2015 on Suomen vuoro järjestää Sukelluskuvauksen PM-kilpailut, joten erillistä SM-kilpailua ei järjestetä, vaan suomalaisten kuvaajien otosten joukosta valitaan Vuoden Sukelluskuva.

Tuloslista

Palkittuja kuvia voi katsella Kuvagalleriassa.

Onnittelut palkituille ja kiitokset kaikille osallistujille!


Julkaistu 25.11.2014

Pohjolan Luontokuvaaja 2014 -kisan voitti sukelluskuvaaja

National Geographicin Pohjolan luontokuvaaja 2014 -kilpailun on voittanut sukelluskuvaaja Ari Nieminen Nokialta. Perustelujen mukaan "hän onnistui ikuistamaan ainutkertaiseen otokseensa rupikonnan, jonka hän kohtasi sukellusreissullaan Sastamalan Ahvenjärven pohjassa. Roiskuvan mudan, liikkeen ja varsin reviiritietoiselta näyttävän sammakon yhdistelmä vakuutti koko tuomariston. Vuoden 2014 voittajakuva tarjoaa yllättävän ja raikkaan näkökulman luontoon". Kilpailuun osallistui kaikkiaan 500 kuvaa. Sukeltajaliitto onnittelee hienosta suorituksesta!

Kilpailun tulokset, parhaat kuvat ja Arin voittoisa otos löytyvät täältä.


Julkaistu 21.11.2014

Seuraposti 2/2014 on ilmestynyt

Seuraposti 2/2014 on ilmestynyt ja lähetetty kaikille niille sukellusseurojen puheenjohtajille, varapuheenjohtajille, sihteereille ja rahastonhoitajille, joiden sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla Liiton rekisterissä. Seuraposti on suunnattu seurojen johdolle, mutta se sisältää sellaista tietoa sukelluksesta ja seuratoiminnasta, joka toivottavasti kiinnostaa sukeltajia laajemminkin.

Lue seuraposti 2/2014 tästä

Kaikki seurapostit löytyvät www.sukeltaja.fi > Matriaalit > Esitteet, tiedotteet, julisteet > Seuraposti


Julkaistu 12.11.2014

Seuratuen haku on käynnistynyt

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän seuratuen haku on käynnistynyt. Olkaa yhteydessä Sukeltajaliiton toimistoon Heli Halavaan tai Mika Rautiaiseen ennen kuin lähetätte hakemuksen, jotta tuen saanti ei jää ainakaan muotoseikoista kiinni. Hakuaika päättyy 12.12.2014.

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (1054/1998) 9 § nojalla haettavaksi harkinnanvaraisen määrärahan urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2015 talousarviossa.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoa ja hakuohjeet ministeriön sivuilla 


Julkaistu 24.10.2014

Seuraa live-lähetyksiä uppopallon nuorten EM-kisoista Saksasta

Kisat käydään 25.-26.10. Saksan Mülheimissa. Suomesta on mukana miesten joukkue.

Kisasivut, joilla live-lähetystä

Pelien aikataulu 


Julkaistu 20.10.2014

Sukelluskuva menestyi loistavasti Vuoden luontokuva -kilpailussa

Sukelluskuvaaja Pekka Tuuri menestyi loistavasti Vuoden luontokuva -kilpailussa, jonka tulokset julkistettiin viime viikonloppuna. Hän keräsi peräti seitsemän sijoitusta: kolme sarjavoittoa, yksi 2. sija, kaksi tuomariston kunniamainintaa ja yksi jäsenistön kunniamaininta. Tämä on ennätys kilpailun 34-vuotisessa historiassa.

Pekka Tuuri kommentoi tulosta: "Olen iloinen, että kilpailun tuomaristo, joka koostui eturivin suomalaisista luontokuvaajista, on nostanut näin monta vedenalaista kuvaa palkittujen joukkoon. Viimeistään nyt vedenalaisesta luontokuvauksesta on tullut osa suomalaisen luontokuvauksen valtavirtaa"

Vuoden luontokuvaksi valittiin Matti Pukin "Lokkien taidelento". Kilpailuun osallistui ennätysmäärä kuvia, 12857 kpl.

Vuoden luontokuva -kilpailun tulokset

vuoden luontokuva 2014

Pekka Tuuri: Titit könkäällä. Sarjavoittaja sarjassa Muut eläimet. 


Julkaistu 15.10.2014

Tärkeää tietoa sukelluskuvaajille!

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun järjestävä Ruotsin sukellusliitto on muuttanut aiemmin ilmoitettua sähköpostiosoitetta, johon kilpailija lähettää osallistumisilmoituksensa. Uusi osoite on: nm2014.uvfoto@ssdf.se. Osallistumisohje löytyy www.sukeltaja.fi Tapahtumakalenterista päivän 1.11. kohdalta.


Muista myös SM-kisa! Kuvien tulee olla toimistolla viimeistään 3.11. Sarjat, ohjeet ja säännöt löytyvät www.sukeltaja.fi etsivun banneria klikkaamalla.


Julkaistu 13.10.2014

Uudeksi puheenjohtajaksi Aleksi Nieminen

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 11.10. Raahessa valittiin Liiton puheenjohtajaksi Aleksi Nieminen Helsingistä. Hallituksen jäseniksi kokous valitsi Pentti Hartikaisen Siilinjärveltä, Kari Savolaisen Joensuusta, Tero Lehtosen Hämeenlinnasta ja Jani Santalan Hausjärveltä. Riku Metsälä Espoosta valittiin hallituksen jäseneksi yhdeksi vuodeksi kesken kauden eronneen jäsenen tilalle.

Syyskokous hyväksyi vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja budjetin.

Liiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2015 valittiin Hannu Sohlman, KHT PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajiksi Juha Tuomala, KHT PricewaterhouseCoopers Oy. Liiton toiminnantarkastajaksi tilikaudelle 2015 valittiin Mauno Sirén ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Leinonen.

Sukeltajaliiton kevätkokous pidetään pääkaupunkiseudulla 18.4.2015.


Julkaistu 30.9.2014

Mitaleja vapaasukelluksessa ja sukelluskalastuksessa

Vapaasukellusmaajoukkue on ahkeroinut pronssia Italiassa syvyyslajien MM-kisoissa. Joukkueessa kilpailivat Mikko Anttonen, Antero Joki ja Mikko Pöntinen. Kultaa voitti Venäjä ja hopeaa Tsekki. Suomalaisten tulokset lajeittain:

STA (hengenpidätys)
Mikko Pöntinen 7 min 10 s
Antero Joki 6 min 16 s
Mikko Anttonen 6 min 9 s

DYN (pituussukellus räpylöillä)
Mikko Pöntinen 236 m
Mikko Anttonen 200 m
Antero Joki 182 m

CWT (syvyyssukellus räpylöillä)
Mikko Pöntinen 80 m
Antero Joki 56 m
Mikko Anttonen 55 m

Sukelluskalastuksen PM-kisoissa Norjan Kristiansandissa Matti Pyykkö on sijoittunut hopealle ja Kim Jaatinen pronssille. Yksilökilpailun voitti tanskalainen Johan Nilsen. Joukkuekilpailussa Suomi sai hopeaa joukkueella Kim Jaatinen, Mika Karhu ja Matti Pyykkö. Kulta ja pronssi menivät molemmat Tanskan joukkueille.

PM-mitalistit 

Kuvassa vas. Kim Jaatinen, Johan Nilsen ja Matti Pyykkö. 

Sukeltajaliitto onnittelee!


Julkaistu 15.9.2014

Kutsu: Tervetuloa Sukeltajaliiton syyskokoukseen

Sukeltajaliiton syyskokous pidetään lauantaina 11.10. Raahessa, Hotelli-ravintola Raahen Hovissa (Kirkkokatu 28, 92100 Raahe).

Ohjelma
klo 12.15-12.45 valtakirjojen tarkastus
klo 13.00 kokous alkaa
klo 14.30 kahvitarjoilu

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Sukeltajaliitolle valitaan uusi puheenjohtaja sekä jäseniä hallitukseen. Kokouksessa päätetään vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta ja budjetista.

Kutsu ja kokousasiakirjat löytyvät Materiaalisalkusta. Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen Tapahtumakalenterin kautta.

Kokousvierailla on mahdollisuus tutustua maailman vanhimpaan sukelluspukuun Wanhaan Herraan Raahen museon Kruunumakasiinissa. (Merikatu 10). Kruunumakasiini on sopimuksesta auki kokousvieraille, ilmoittaudu Heikki Kinnuselle p. 050-3143 659.

Kokousvieraat, jotka saapuvat lentäen Ouluun: Oulun lentokentältä järjestetään yhteiskuljetus. Ilmoita ajoissa matkustusaikataulusi yhteiskuljetuksen järjestämiseksi: mirja.pernu at hotmail.com tai puh. 044-5003 652.

Kevätkokousta isännöi 40-vuotisjuhliaan viettävä Raahen Mursut ry. Seuran vuosijuhlaa vietetään samana iltana Hotelli-ravintola Raahen Hovissa. Viimeinen ilmoittautumispäivä juhlaan oli 7.9., mutta voit tiedustella osallistumismahdollisuutta outi.haikara at pp.inet.fi.

Huoneita voi tiedustella suoraan hotellista p. 08 211 6400. Mainitse varauksen yhteydessä osallistumisestasi syyskokoukseen tai vuosijuhlaan.

1 hh 1vrk 90 eur, 2 vrk 140 eur
2 hh 1 vrk 110 eur, 2 vrk 170 eur 

Tervetuloa syyskokoukseen!


Julkaistu 28.8.2014

Kaikki Suomen kohteet samalle kartalle

Rauma-Repola Diving Clubin verkkosivuilta löytyy uusi, näppärä palvelu sukeltajalle: kartta, josta voi hakea sukelluskohteita halutun syvyyden perusteella. Myös nimellä tai muilla hakusanoilla voi hakea. Kartalta löytyy sekä hylkyjä että muita kohteita, mm. hylyt.netin ja Museoviraston rekisterin kohteita on viety palveluun. Yhteensä kohteita on tällä hetkellä jo lähes 4000. Kartan on tehnyt talkootyönä Jussi Puura.


Karttaan lisätään uusia kohteita sitä mukaan, kun niitä ilmoitetaan. Sivun yläosassa on Jussi Puuran nimi, jota klikkaamalla avautuu sähköposti, jolla voi ilmoittaa uuden tai puuttuvan kohteen. Sähköpostiin kirjoitetaan kohteen nimi, koordinaatit, lyhyt kuvauskohteesta ja mahdollinen nettisivun osoite, jossa on kohteesta lisätietoa. Aluksi Jussi Puura vie kohteita karttaan, mutta myöhemmin tämä vaihe pyritään automatisoimaan, jotta ylläpito vie mahdollisimman vähän aikaa ja vaivaa.


RRDC ja Jussi Puura toivovat, että seurat ilmoittavat aktiivisesti kohteitaan, jotta kartta olisi mahdollisimman kattava ja palvelisi kaikkia sukeltajia hyvin. Seurat voivat lisätä karttalinkin omille kotisivuilleen, jotta se on helposti jäsenten löydettävissä.


Tutustu sukelluskohdekarttaan www.rrdc.fi/kohdekartta


Lataa täältä excel-taulukko, jolla on helppo ilmoittaa useammasta kohteesta samalla kertaa.


Julkaistu 18.8.2014

Muistutus: ehdolle Liiton puheenjohtajaksi tai hallitukseen?

Haluatko olla mukana kehittämässä suomalaista sukeltamista? Sukeltajaliiton ehdollepanotoimikunta etsii henkilöitä asetettavaksi ehdolle Liiton puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi. Vaali käydään Liiton syyskokouksessa 11.10. Raahessa.

Ota yhteyttä ehdollepanotoimikuntaan:

Kari Savolainen, pj, p. 0500 760 858, kari.savolainen@sukeltaja.fi
Matti Anttila, p. 0500 621 791, matti.anttila@sukeltaja.fi
Sami Järvinen, p. 0400 600 667, sami.jarvinen@sukeltaja.fi
Sauli Lalla, p. 044 090 6371, sauli.lalla@sukeltaja.fi

Ehdollepanolomakkeet ja -ohjeet sekä ehdokkaiden esittelyt löytyvät täältä.

(Alkuperäinen ilmoitus julkaistu Uutisissa 19.5.2014.) 


Julkaistu 14.8.2014

Kutsu sukelluskuvauksen PM-kilpailuun 2014

Sukelluskuvauksen Pohjoismaiden mestaruuskilpailun järjestää tänä vuonna Ruotsi. Kilpailukuvat tulee toimittaa 1.11.2014 mennessä järjestäjämaan ilmoittamalla tavalla, joka on kerrottu osallistumisohjeessa. Kilpailuun voivat osallistua kaikkien Sukeltajaliittoon kuuluvien seurojen jäsenet sekä Liiton henkilöjäsenet.

Tutustu huolellisesti sekä kilpailun sääntöihin että Ruotsin Liiton osallistumisohjeeseen.

Säännöt suomeksi

Säännöt ruotsiksi

Osallistumisohje englanniksi

Osallistumisohje ruotsiksiJulkaistu 8.8.2014

Uppopallon sarjakutsu 2014-2015 - Ilmoittautumiset 5.9.2014 mennessä

Ilmoittautumiset Sukeltajaliiton uppopallovaliokunnan järjestämiin uppopallosarjoihin on nyt käynnissä! Kirjallinen ilmoittautuminen oheisella lomakkeella 5.9.2014 mennessä Sukeltajaliiton toimistoon: Sukeltajaliitto ry, Radiokatu 20, 00093 VALO, sähköposti office@sukeltaja.fi

Kirjallinen sarjaan ilmoittautuminen katsotaan sitovaksi.

Lisätietoja: Juho Aalto, kilpailupäällikkö, uppopallovaliokunta, juho.aalto(at)sukeltaja.fi

Virallinen sarjakutsu on täällä ja ilmoittaumislomakkeen saat tästä.


Julkaistu 11.7.2014

Toimisto suljettuna

Sukeltajaliiton toimisto on lomien vuoksi suljettu 14.7.-3.8.2014. Hyvää kesää ja hyviä sukelluksia!

Julkaistu 3.7.2014

Liitto mukaan CMAS:n sukelluskuvauksen kilpailutoimintaan

Sukeltajaliiton hallitus on päättänyt, että Liitto osallistuu vuonna 2015 pitkän tauon jälkeen CMAS:n sukelluskuvauksen kilpailutoimintaan. CMAS järjestää ensi vuoden toukokuussa Hollannissa sukelluskuvauksen MM-kilpailut, johon kustakin maasta voi osallistua kaksi kilpailijaa. Sukeltajaliitto maksaa kilpailuun rekisteröitymismaksun; matka- ja majoituskuluista kilpailijat vastaavat itse. Kilpailijat valitaan CV:n perusteella, joka tulee toimittaa Liiton toimistoon kristiina.karila at sukeltaja.fi elokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja 


Julkaistu 1.7.2014

Sukeltaja, onko vakuutusturvasi kunnossa?

Laitesukellus ei kuulu suomalaisilla vakuutusyhtiöillä välttämättä automaattisesti tavanomaisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Selvitä omasta vakuutusyhtiöstäsi, korvaako tapaturmavakuutuksesi myös sukeltajantaudin painekammiohoidon. Varminta on, että vaadit siitä erillisen merkinnän vakuutussopimukseen.

Sukeltajaliiton jäsenillä on mahdollisuus ottaa Pohjolan sukeltajavakuutus edulliseen jäsenetuhintaan. Vakuutus korvaa mm. sukeltajantaudin painekammiohoidon. Pohjolan sukeltajavakuutuksen voit ottaa täältä.

Myös muita, enimmäkseen ulkomaalaisia vaihtoehtoja sukeltajan vakuutuksille on. Esimerkiksi sukellusturvallisuutta edistävän DAN-järjestön jäsenmaksuun sisältyy myös sukeltajan vakuutusturva. Lisätietoja DANin jäsenyydestä www.daneurope.org.


Julkaistu 30.6.2014

Sukelluskalastusta Helsingin vesillä

Sukelluskalastuksen vene-SM-kisa käytiin viikonloppuna haastavissa olosuhteissa Helsingin vesillä. Kalaa kuitenkin saatiin hienosti. Onnea voittajille!

1. MIKA KARHU
2. JUKKA LEVONEN
3. JUHA SIITONEN

Tuloslista


Julkaistu 12.6.2014

Sukeltaja menehtynyt Porkkalan merialueella 8.6.2014

Suomenlahden merivartiosto tiedotti, että sunnuntaina 8.6.2014 Porkkalan lähellä sijaitsevalla Juktenskobben-hylyllä on menehtynyt suomalainen vuonna 1969 syntynyt miessukeltaja. Poliisin tiedotteen mukaan uhri ehti sukeltaa jonkin aikaa noin 30 metrin syvyydessä. Poliisin mukaan alustava onnettomuuden syy olisi köysiin takertuminen. Uhria avustanut toinen sukeltaja käytettiin lääkärissä tarkastuksessa nopean nousun seurauksena. Poliisi tutkii asiaa ja tiedottaa asiasta asianomaisia sekä omaisia.

Sukeltajaliiton Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunnan nimitetty onnettomuustutkintatyöryhmä pyrkii keräämään ja analysoimaan tietoja Suomessa ja suomalaisille ulkomailla tapahtuneista sukellusonnettomuuksista. Suomessa tapahtuu keskimäärin 2.6 laitesukelluskuolemaa vuosittain (viimeisen 20 vuoden otos), noin 40 000 harrastajaa kohden. Onnettomuuksien tiedot kerätään poliisin toimesta ja toimitetaan omaisille. Sukeltajaliitto tilastoi näitä tietoja saamiensa vapaaehtoisraporttien pohjalta. Tietoja kerätään valistustyöhön sekä koulutuksen kehittämiseen, ja yhteistyötä tehdään muiden pohjoismaisten sukellusjärjestöjen kanssa.


Julkaistu 26.5.2014

Huipputuloksia vapaasukelluksen allaslajien SM-kisoissa

Vapaasukelluksen allaslajien SM-kisat kilpailtiin 24-25.5.2014 Hämeenlinnassa. Isäntäseurana toimi tänä vuonna Hämeenlinnan Sukeltajat ja Hämeenlinnan uimahalli tarjosi loistavat puitteet tapahtumalle. Kilpailuun osallistui yhteensä 25 kilpailijaa Suomesta, Venäjältä ja Tanskasta. Suomen mestaruuksista kilpailtiin naisten ja miesten sarjoissa pituussukelluksessa ilman räpylöitä, staattisessa hengenpidätyksessä ja pituussukelluksessa räpylöillä.

Helteinen, aurinkoinen viikonloppu loi positiivista fiilistä sisätiloissakin, mistä kertoo myös kilpailujen korkea tulostaso. Sekä miesten että naisten sarjoissa nähtiin upeita suorituksia, ja moni sukeltaja onnistui rikkomaan omia ennätyksiään. Mikko Pöntisen 250 metrin sukellus räpylöillä 25 metrin altaassa oli poikkeuksellinen tulos, sillä yleensä noihin pituuksiin päästään 50 metrin altaassa.

Kilpailujen kokenut toimitsijaporukka hoiti tehtävänsä mallikkaasti, mikä keräsi paljon kiitoksia ulkomaisilta kilpailijoilta.

Tuloksia


Julkaistu 23.5.2014

Museovirastolta avustusta hylkyjen poijutukseen

Sukellusseura H2O Helsingistä on saanut Museovirastolta muinaisjäännösten hoitotukea vanhojen hylkyjen poijutukseen. Tukea voi hakea vuosittain muinaismuistolain alaisten hylkyjen poijuttamiseen, jotta pääsy niille hylkyä vahingoittamatta helpottuu.

Lisätietoa


Julkaistu 19.5.2014

Haetaan Sukeltajaliitolle puheenjohtajaa sekä jäseniä hallitukseen

Lähde mukaan kehittämään Liiton toimintaa asettumalla ehdolle Liiton puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi.

Sukeltajaliitto tarvitsee puheenjohtajan, jolla on strategista näkemystä Liiton toiminnan kehittämisestä. Onko sinulla monipuolinen sukellustausta, oletko yhteistyökykyinen ja innostava ja omaat hyvät yhteistyötaidot? Niillä pääsee jo pitkälle. Järjestötoiminnan tuntemuksesta on etua. Liiton puheenjohtaja toimii näköalapaikalla kehittämässä suomalaista ja suomalaisten sukeltamista. Pystytkö antamaan aikaasi ja osaamistasi Liiton käyttöön?

Hallitukseen etsitään henkilöitä, joilla on intoa ja ideoita suomalaisen sukelluksen kehittämiseen.

Puheenjohtaja ja jäseniä hallitukseen erovuoroisten tilalle valitaan Liiton syyskokouksessa 11.10.2014 Raahessa.

Ota yhteyttä ehdollepanotoimikuntaan:
Kari Savolainen, pj, p. 0500 760 858, kari.savolainen@sukeltaja.fi
Matti Anttila, p. 0500 621 791, matti.anttila@sukeltaja.fi
Sami Järvinen, p. 0400 600 667, sami.jarvinen@sukeltaja.fi
Sauli Lalla, p. 044 090 6371, sauli.lalla@sukeltaja.fi

Ehdollepanolomakkeet ja -ohjeet löytyvät Materiaalisalkusta.


Julkaistu 16.5.2014

Lukijakyselyn kamerapalkinto arvottu

Sukeltaja-lehden lukijakyselyyn saatiin yli 450 vastausta. Yhteenveto tuloksista julkaistaan Sukeltajassa 3/2014. Vastaajien kesken arvotun Sony HDR-AS30V Action Cam -kameran voitti Sami Rautiainen Rovaniemeltä. Sukeltajan tuotepalkintoja voittivat Hannu Marttila Helsingistä, Jarkko Matikainen Savonlinnasta, Janne Laukkanen Joensuusta ja Miikka Vehviläinen Tampereelta. Onnea voittajille ja kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

Julkaistu 15.5.2014

Seuratukea kahdelle sukellusseuralle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuratukea Kainuun Urheilusukeltajat ry:lle lasten ja nuorten snorkkeli- ja laitesukellustoiminnan kehittämiseen. Myös Nokian Urheilusukeltajat ry sai seuratukea seuran kehittämiseen Sinettiseuraksi.

Ministeriön tiedote seuratukipäätöksistä 


Julkaistu 6.5.2014

Sukeltajaliiton Eettiset ohjeet uudistettu

Sukeltajaliiton Eettiset ohjeet ovat uudistuneet. Aiemmat Koulutuksen sekä Lasten ja nuorten toiminnan eettiset säännöt yhdistettiin, ja Eettiset ohjeet laajennettiin koskemaan kaikkea Sukeltajaliiton toimintaa. Tutustu Eettisiin sääntöhin

Julkaistu 7.4.2014

Kevätkokousuutisia

Sukeltajaliiton kevätkokous pidettiin 5.4. Seinäjoella. Kokouksen isäntänä toiminut Lakeuden Sukeltajat vietti samassa yhteydessä 40-vuotisjuhlaansa.

Tilaisuuden aluksi Seinäjoen kaupungin edustaja Jyrki Kuusinen kertoi Routakallio-hankkeen etenemisestä. Hankkeessa Routakallion louhosalueelle suunnitellaan virkistysaluetta, jossa olisi myös sukellusmahdollisuus.

Läsnäolijat kunnioittivat alkuvuoden sukellusonnettomuuksissa menehtyneiden sukeltajien muistoa viettämällä hiljaisen hetken. Norjan nosto-operaatiossa mukana ollut Sami Paakkarinen otti vastaan koko nostoryhmän puolesta Sukeltajaliiton kiitokset kukkien kera.

Kari Savolainen palkittiin CMAS P4-sukeltajakortilla, ja Liiton toimiston työntekijöitä palkittiin Liiton ansiomitaleilla.

Kokouksessa esiteltiin uudistettu, vuoden 2013 vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto ja päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilivelvollisille päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus. Vuoden 2015 jäsenmaksut vahvistettiin ja päätettiin ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Kokous valtuutti toimikunnan täydentämään kokoonpanoaan vielä kahdella jäsenellä. Liiton Eettiset ohjeet vahvistettiin.


Liiton syyskokous pidetään 11.10. Raahessa. Kokousta isännöi Mursut ry, joka viettää samassa yhteydessä 40-vuotisjihlaansa. Tervetuloa syyskokoukseen!

Jäsenmaksut vuonna 2015
Jäsenyhdistykset:
aikuiset (2000 tai ennen syntyneet) 26,00 euroa
norpat (2001-2008 syntyneet) 13,00 euroa
kuutit (vuonna 2009 ja sen jälkeen syntyneet) 0 euroa
rinnakkaisjäsen (jäsen, josta Liitto saa yhden seuran kautta Liiton maksun voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa) 0 euroa
Muut:
henkilöjäsenen jäsenmaksu 26,00 euroa
tukijäsen 1000 euroa
yhteisöjäsen 260 euroa.

Hyviä ihmisiä tiedossa?
Ehdollepanotoimikunta etsii henkilöitä asetettavaksi ehdolle Liiton hallitukseen, joka valitaan syyskokouksessa lokakuussa. Tänä syksynä valitaan Liitolle uusi puheenjohtaja sekä jäseniä hallitukseen erovuoroisten tilalle. Onko sinulla hyvä ehdokas tiedossa? Ota yhteyttä ehdollepanotoimikuntaan:

Kari Savolainen, (pj) Joensuu, kari.savolainen at sukeltaja.fi, p. 0500 760 858
Sami Järvinen, Espoo, sami.jarvinen at sukeltaja.fi, p. 0400 600 667
Sauli Lalla, Uusikaupunki, sauli.lalla at sukeltaja.fi, p. 044 090 6371
Matti Anttila, Helsinki, matti.anttila at sukeltaja.fi, p. 0500 621 791


Julkaistu 2.4.2014

Omaisten kiitokset Norjan nosto-operaatioon osallistuneille

Sukeltajaliitto julkaisee omaisten pyynnöstä heidän kiitoksensa nosto-operaatiossa mukana olleelle sukeltajaryhmälle:

Lämmin Kiitos teille jokaiselle,
jotka osallistuitte rakkaidemme nosto-operaatioon Norjassa.
Arvokas tekonne,
jonka teitte suuresta sydämestänne ystävillenne ja meille omaisille,
tuo meille suurta lohtua.
Yhteishenki on uskomatonta voimaa.

KIITOS!

-Uhrien omaiset-


Julkaistu 31.3.2014

Sukellusonnettomuus Kaatialassa

Tiedote: Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunta, onnettomuustutkintatyöryhmä

Sukeltaja menehtynyt Kaatialassa

Tiedot perustuvat ainoastaan menehtyneen sukeltajan kouluttajana toimineen henkilön antamiin tietoihin. Sukeltajaliitto tai sen alaiset työryhmät eivät ole virallisia tutkintatahoja. Tämä lisäys on päivitetty 31.8.2016.

Kuortaneella, Kaatialan louhoksella sattui lauantaina 29.3.2014 kuolemaan johtanut sukellusonnettomuus. Sukellusoppilas oli suorittamassa kaivossukeltamisen kurssia, ja käynnissä oli kurssin 4. sukellus. Tunnelin sisällä, hyvin lähellä avoveden rajaa ja noin 30 metrin syvyydessä, oppilas meni vastaamattomaksi paniikkikohtauksen vuoksi. Toinen kurssin oppilas seurasi vierestä kouluttajan yrittäessä saada kontaktia oppilaaseen. Ennenpitkää oppilas tiputti annostajan suustaan, ja vaikka kouluttaja sai annostajan takaisin oppilaalle sekä tuotua hänet ns. tajuttoman uhrin nousuproseduurilla pintaan, ei oppilas vastannut enää kontaktiin. Pinnalla oppilasta yritettiin elvyttää koko ajan ennen ambulanssin tuloa. Poliisille on annettu paikallaolijoiden lausunnot tapahtuneesta.

Sukeltajaliiton Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunnan nimitetty onnettomuustutkintatyöryhmä pyrkii keräämään ja analysoimaan tietoja Suomessa ja suomalaisille tapahtuneista sukellusonnettomuuksista. Suomessa tapahtuu keskimäärin 2.4 laitesukelluskuolemaa vuosittain (viimeisen 20 vuoden otos), noin 40'000 harrastajaa kohden. Onnettomuuksien tiedot kerätään poliisin toimesta ja toimitetaan omaisille. Sukeltajaliitto tilastoi näitä tietoja saamiensa vapaaehtoisraporttien pohjalta. Tietoja kerätään valistustyöhön sekä koulutuksen kehittämiseen, ja yhteistyötä tehdään muiden pohjoismaisten sukellusjärjestöjen kanssa.


Julkaistu 28.3.2014

Raportti Norjan nosto-operaatiosta - Plura recovery operation report

Sukeltajaliitto julkaisee Norjan Plurdalenin maaliskuun 2014 nosto-operaation raportin sellaisena kuin sukellustiimi on sen Liitolle toimittanut. Liitto ei anna julkisuuteen nostoon osallistuneiden sukeltajien henkilötietoja. Raportti on englanninkielinen.

Finnish Divers' Federation publishes the diving report of Plurdalen, March 2014, as it is written by the recovery team. The Federation doesn't give out further information of those involved in the recovery operation. The report is written in English.

 

PLURA RECOVERY OPERATION REPORT

 

This is a report from the recovery operation done 22-26.3.2014 in valley of Plurdalen. Recovery operation was arranged to get home the two divers who lost their lives in diving accident 6.2.2014. Further reasons to do this project in addition to help families of the victims to get their loved ones back, was to do a favor for the cave diving community to help keep the Plura cave open in the future. This was a very unfortunate accident inside a sport which has otherwise good safety record.

Planning of this project started after the official recovery project was cancelled. Team of divers and surface people, total of 17 were gathered to complete this mission. People to do this project were chosen for their capabilities, local knowledge, experience in these diving conditions, cave knowledge and especially familiarity of the deep section of the cave. Plan was to enter from Plura side and remove first victim from the restriction and then escort both victims to Steinugleflåget.

Project started Saturday 22.3.2014 with Steinugleflåget rigging, rope track across the collapse outside and inside hand rails were installed to help gear hauling. Total of 1100kg of gear including 26 safety gas tanks, 5 rebreathers, 5 dive scooters and additional gear were taken down to the Steinugleflåget cave to have two fully equipped safety diver teams in use.

Sunday 23.3.2014 were used to install the needed safety equipment to both Plura and Steinugleflåget sides. All 10 divers were using rebreather dive systems which are sufficient for the whole planned dive times. For emergency situations full safety gas reserve were needed, in Steinugleflåget reserve was planned for 2,5 persons and in Plura for 1,5 persons. Also there was bailout rebreathers in standby on both ends of the cave. To have 10-15min work time with the victims ment that dives would be 5-7h long. Worst case scenario was that divers can't go through from Plura side to Steinugleflåget side and have to come back, this would have ment +10h dive. Addition to the safety gas reserve, a safety habitat was built to Plura side. This habitat would allow divers to get out from the cold water and have safer decompression.

Everything was ready on Monday 24.3.2014 and the recovery could start. Work team started their dive 11:00 from Plura entrance and they were supported by 3 dive teams, one in Plura and two in Steinugleflåget. Travel time from Plura entrance to the victims is about 50min and it goes though the deepest section of the cave 130m. Work team arrived to the first victim and could see him in the narrow part of the cave, divers pulled the victim backwards and were able to cut him loose from the equipment. Transportation of the victim through deep and narrow cave system is very challenging task and job was done by first diver towing the victim with a dive scooter and second diver manouvering the victim. Support divers were met in the shallow water and they continued the transportation and work divers were left to finish their 7h dive.

Priority number one in Tuesday 25.3.2014 was to escort second victim out from the cave and if everything would go well, also take the safety gasses out from the cave. Work divers travelled now from Steinugleflåget to the accident place. Second victim was lying on his back, wearing all the dive gear. Again the victim were cut out from the equipment and attached to the scooter for towing. With this same dive, one backup computer, dive scooter and one bailout tank were brought up from the cave. As everything went as planned, all the 26 safety gas tanks were also taken out from the cave.

Wednesday 26.3.2014 were used to haul everything out from Steinugleflåget dry cave and also retrieve all the gear from Plura cave. In the evening the whole project group went down to Steinugleflåget and took out the bodies from water and put them to body bags. Silent moment was held for the memory of our lost friends.

All the work dives were documented with helmet cameras to provide further details about accident causes, all filmed material and retrieved gear is handed over to the local police. Project was done in 5 days, total of 101h of diving were need to complete the project.

We would like to address our deepest regret to the families of the victims, in time of the sorrow it's a relief to know that healing process can start now.

Big thanks to the project group who worked around to clock to make this happen, your voluntary work and determination made this happen.

On behalf of the whole project group
28.3.2014
Mo I Rana, Norway


Julkaistu 27.3.2014

Ahvenanmaalle moitteita shampanjahylkyasiassa

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle huomautuksen samppanjahylkyasiassa. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnittää maakunnan hallituksen huomiota maakunnan hallintolain ja hyvän hallinnon mukaisiin menettelyihin. 

Ahvenanmaan maakunnan hallitus sai tiedon samppanjahylyn löytymisestä heinäkuun alussa 2010. Maakunnan hallitus päätti tehdä hylyn lastille pelastusnoston ja pyysi Museoviraston mielipidettä pelastusnostosta. Itse pelastusnosto aloitettiin jo ennen kuin maakunnan hallitus sai Museoviraston lausunnon. Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen mukaan maakunnan hallitus oli näin menetellyt itsehallintolain ja hyvän hallinnon vastaisesti. Tämän vuoksi hän antoi maakunnan hallitukselle huomautuksen. Apulaisoikeuskansleri korostaa, että viranomaisen on järjestettävä menettelynsä siten, että asian perustelluksi ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset ja tiedot ovat sen käytettävissä ennen päätöksen tekemistä.

Hylystä löydettyjen samppanjapullojen sisällön arvioimisen jälkeen maakunnan hallitus päätti myydä osan pulloista huutokaupalla. Menettely ei ollut tältä osin selkeästi lainvastainen muinaismuistojen kaupallista hyödyntämistä koskevan täsmällisen sääntelyn puuttuessa. Menettely oli kuitenkin muinaismuistoja koskevan lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten tarkoituksen vastainen. Niiden tarkoituksena on estää arkeologisen kulttuuriperinnön kaupallinen hyödyntäminen ja kohteleminen taloudellisen voiton lähteenä.

Ahvenanmaan maakunnan lain mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden maastavientiin tarvitaan vientilupa. Luvan myöntää maakunnan hallitus. Tässä tapauksessa lupahakemuksen olisi siis käsitellyt sama viranomainen, joka oli esineen myynyt. Saamiensa selvitysten mukaan apulaisoikeuskansleri toteaa, että Ahvenanmaan maakunnan hallitus ei ole ottanut huomioon kulttuuriesineiden maastavientiä koskevaa kansallista ja Euroopan unionin lainsäädäntöä. Hän pitää syntynyttä tilannetta erittäin epätyydyttävänä ja hyvän hallinnon periaatteiden vastaisena. Myös tältä kannalta maakunnan hallituksen olisi pitänyt hankkia asian perustelluksi ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset.

Apulaisoikeuskansleri muistuttaa että hänen tehtäviinsä ja toimivaltaansa ei kuulu ottaa kantaa tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin. Tästä syystä nyt annetussa ratkaisussa ei oteta kantaa samppanjapullojen noston tai myynnin aiheuttamiin kustannuksiin.

Oikeuskanslerin viraston tiedote

Ratkaisu (dnro OKV/613/1/2012, 26.3.2014)

 


Julkaistu 11.3.2014

Kutsu: Tervetuloa Sukeltajaliiton kevätkokoukseen!

Sukeltajaliiton kevätkokous pidetään lauantaina 5.4. Hotelli-ravintola Almassa, Ruukintie 4, Seinäjoki.

Ohjelma

klo 10.15-10.45 valtakirjojen tarkastus
klo 11.00 kokous alkaa
klo 13.00 kokouskahvit

Kevätkokouksessa esitellään Sukeltajaliiton vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, päätetään vuoden 2015 jäsenmaksuista ja ehdollepanotoimikunnan asettamisesta, päätetään Liiton eettisten ohjeiden vahvistamisesta sekä käsitellään mahdolliset muut asiat. Kuulemme myös Routakallion louhoksen sukellushankkeen etenemisestä.

Kokousasiakirjat löytyvät Materiaalisalkusta. Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen Tapahtumakalenterin kautta.

Kevätkokousta isännöi 40-vuotisjuhlia viettävä Lakeuden Sukeltajat. Kokouksen jälkeen on luvassa juhlaohjelmaa ja illalla vietetään seuran vuosijuhlaa. Ilmoittautuminen vuosijuhlaan 9.3. mennessä osoitteeseen rahastonhoitaja2014 ät lakeudensukeltajat.fi. 

Yöpyjille on varattu huoneita Hotelli-Ravintola Almasta, huonevaraukset suoraan hotelliin 9.3. mennessä puh. 06 4215 200.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet kutsussa.

Tervetuloa! 


Julkaistu 3.3.2014

Sukellusonnettomuus Asikkalassa

Tiedote: Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunta, onnettomuustutkintatyöryhmä

Sukeltaja menehtynyt Asikkalassa

Sukeltajaliitto ry on 2.3.2014 vastaanottanut uutisen, jonka mukaan sukeltaja on menehtynyt Vääksyn kanavan suulla Asikkalassa. Tietolähteenä on STT:n päivitetty uutinen aiheesta (n. klo 16). Kohteella oli kaksi sukeltajaa sukeltamassa sunnuntaina iltapäivällä. Kanavan suu pysyy yleensä jäästä vapaana kanavan virtauksen ansiosta. Sukeltajista ainakin toinen ajautui jään alle. Sukeltajan parin onnistui saada jään alle jäänyt pois ja aloittaa elvytys paikan päällä jo ennen pelastuslaitoksen tuloa. Sukeltaja kuitenkin menehtyi. Poliisi tutkii asiaa ja tiedottaa asiasta aikanaan omaisille.

Sukeltajaliiton Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunnan nimitetty onnettomuustutkintatyöryhmä pyrkii keräämään ja analysoimaan tietoja Suomessa ja suomalaisille tapahtuneista sukellusonnettomuuksista. Suomessa tapahtuu keskimäärin 2.4 laitesukelluskuolemaa vuosittain (viimeisen 20 vuoden otos), noin 40'000 harrastajaa kohden. Onnettomuuksien tiedot kerätään poliisin toimesta ja toimitetaan omaisille. Sukeltajaliitto tilastoi näitä tietoja saamiensa vapaaehtoisraporttien pohjalta. Tietoja kerätään valistustyöhön sekä koulutuksen kehittämiseen, ja yhteistyötä tehdään muiden pohjoismaisten sukellusjärjestöjen kanssa.


Julkaistu 12.2.2014

Tervetuloa aluetapaamiseen Tampereelle 8.3.

Sukeltajaliitto järjestää jäsenistölleen aluetapaamisen Tampereella lauantaina 8.3. klo 9-12, jonka jälkeen on yhteinen lounas.
Paikka: Holiday Inn Hotelli, Yliopistonkatu 44.

Ohjelma:
Uusi moduulimuotoinen laitesukelluskouluttajakurssi - kokemukset ja palautteet
"Seura-shoppailijat" - tulevaisuuden haaste seuratoiminnassa
Nuorten osallistaminen
Liiton toimisto seuratoiminnan tukena

HUOM. Sukeltaja-lehdessä 1/2014 ilmoitettu tapahtuman päivämäärä 3.3. on virheellinen. Oikea päivä on 8.3.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Tervetuloa!  


Julkaistu 10.2.2014

Uusi tiedote: Norjan sukellusonnettomuus

Norjassa tapahtuneesta luolasukellusonnettomuudesta selvinnyt sukeltajaryhmä on antanut Sukeltajaliiton laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunnan onnettomuustutkintatyöryhmälle alla olevan selvityksen tapahtumien kulusta ja se julkaistaan heidän toivomuksestaan. Sukeltajaliitto ei anna tietoja tapahtumassa mukana olleiden henkilöllisyydestä.

 

Kuvaus Plurdalenin luolasukelluksesta (Norja, helmikuu 2014)


Suunnitelmana oli sukeltaa kahdessa tiimissä. Ensimmäisessä tiimissä oli kaksi sukeltajaa (alla nimetty sukeltaja-1 ja 2), ja toisessa tiimissä kolme sukeltajaa (sukeltajat 3, 4 ja 5). Tiimit lähtivät veteen kahden tunnin porrastuksella. Sukellusreitti kulki Plurasta Steinugleflågetiin, jonne saapumisen jälkeen tarkoitus oli jättää varusteet yöksi luolaan ja sukeltaa seuraavana päivänä takaisin.


Arvioitu sukellusaika oli viisi tuntia, ja suurin sukellussyvyys 129 metriä. Sukeltajat olivat käyneet läpi ns. bailout- eli varakaasusuunnitelman, mikäli käytettävät rebreatherit (suljetun kierron hengityslaitteet) vikaantuisivat sukelluksen aikana. Varalla oli sekä ylimääräiset rebreatherit että avoimen kierron hengityskaasusäiliöt.


Valmistautuminen:


Ensimmäinen tiimi aloittaa avannon teon Pluran päähän, ja toinen tiimi lähtee kuljettamaan vaihtovarusteita Steinugleflågetin päähän. Toinen tiimi palaa Pluran päähän ja avustaa ensimmäisen tiimin aloittamaan sukelluksensa. Tämän jälkeen toinen tiimi aloittaa oman valmistautumisensa ja lähtee sukellukselle noin kaksi tuntia ensimmäisen tiimin jälkeen.

Sukellusten kulku:


Ensimmäinen tiimi:


Sukelluksen alkuosa sujui normaalisti. Ohitettuaan ahtaumat, jotka ovat ennen 129 metrin syvyyttä, ja aloitettuaan nousun sukelluksen syvimmästä pisteestä, sukeltaja-2 jää kiinni varusteistaan ahtaumaan, joka on noin 110 metrin syvyydessä. Sukeltaja-2 ei pääse itse irti yrityksistään huolimatta ja joutuu samalla vaikeuksiin rebreather-laitteensa kanssa. Sukeltaja-1 yrittää kaikin tavoin auttaa tilanteessa, mutta siitä huolimatta sukeltaja-2 menehtyy.


Sukeltaja-1 joutuu tämän jälkeen jatkamaan nousuaan kohti Steinugleflågettia. Tilanteessa kuluneen ajan ja tapahtumapaikan syvyyden vuoksi, sukeltaja-1:n kokonaissukellusaika kasvaa suunnitellusta noin viidestä tunnista yli kahdeksaan tuntiin. Tämän vuoksi sukeltaja-1:n käytettävissä olevat resurssit ovat äärirajoilla. Sukeltaja-1 jättää viimeisestä kuuden metrin decompressiopysähdyksestään noin 45 minuuttia tekemättä, mutta selviää kuitenkin sukelluksen jälkeen ilman sukeltajantaudin oireita. Sukeltaja-1 jää Steinugleflågetiin odottamaan vedessä näkemäänsä sukeltaja-3:a.


Toinen tiimi:


Sukelluksen alkuosa sujuu normaalisti. Ohitettuaan ahtaumat, jotka ovat ennen 129 metrin suurinta sukellussyvyyttä, ja aloitettuaan nousun, sukeltaja-3 kohtaa noin 110 metrin syvyydessä ahtaumaan menehtyneen sukeltaja-2:n. Sukeltaja-3 yrittää irrottaa sukeltaja-2:n ahtaumasta onnistumatta siinä. Seuraavaksi sukeltaja-3 ryhtyy irroittamaan omia varusteitaan ja työntämään niitä ahtaumasta sukeltaja-2:n vierestä, ja tämän jälkeen rupeaa itse yrittämään ahtauman läpi. Tällä välin sukeltaja-4 on joutunut vaikeuksiin rebreather-laitteensa kanssa ja on siirtynyt käyttämään varakaasua. Sukeltaja-5 yrittää auttaa sukeltaja-4:ä, mutta sukeltaja-4 menehtyy kaikesta huolimatta 111 metrin syvyyteen. Sukeltaja-5 yrittää viestittää sukeltaja-3:lle tapahtumista mutta ei saa haluamaansa viestiä perille. Sukeltaja-3 pääsee ahtaumasta läpi ja olettaa sukeltajien 4 ja 5 kääntyneen takaisin. Sukeltaja-3 jatkaa yksin kohti Steinugleflågettia.


Sukeltaja-3:n sukellusaika kasvaa syvän osan tapahtumien vuoksi suunnitellusta noin viidestä tunnista yli kahdeksaan tuntiin. Tämän vuoksi myös sukeltaja-3:n käytettävissä olevat resurssit ovat äärirajoilla. Sukeltaja-3 kohtaa sukeltaja-1:n noin 12 m:n syvyydessä. Sukeltaja-3 jättää viimeisestä kuuden metrin dekompressiopysähdyksestä tekemättä noin 80 minuuttia, ja tästä aiheutuu pintautumisen jälkeen lievää nivelsärkyä. Sukeltaja-3 lähtee tunti pintautumisensa jälkeen kiipeämään ulos luolasta sukeltaja-1:n kanssa.


Sukeltaja-5 kääntyy sukeltaja-4:n menehtymisen jälkeen takaisin tulosuuntaan yritettyään ensin saada sukeltaja-3:n mukaansa viestimällä hänelle. Sukeltaja-5:n sukellusaikansa kasvaa syvän osan tapahtumien, epäedullisemman paluusukellusreitin, sekä myöhemmin tapahtuvan sukellusskootteririkon vuoksi suunnitellusta noin viidestä tunnista yli 11 tuntiin. Sukeltaja-5 jättää resurssien loppumisen vuoksi viimeisestä kuuden metrin dekompressiopysähdyksestään tekemättä 90 minuuttia, muttei saa sukelluksen jälkeen sukeltajantaudin oireita.


Tilanteen jälkihoito:


Sukeltajat 1 ja 3 hälyttävät paikallisen asukkaan avulla poliisit ja pelastushenkilöstön paikalle.


Sukeltaja-5:n pintauduttua, sukeltajat 1, 3 ja 5 kuljetetaan lääkärihelikopterilla, sekä lääkärilentokoneella Tromssaan sairaalaan, jossa sukeltaja-3:lle tehdään kaksi painekammiohoitoa ja sukeltajille 1 ja 5 varmuuden vuoksi yksi lyhyempi painekammiohoito.


Norjan poliisi jatkaa tapahtumien tutkimista ja on aloittanut nostotoimien suunnittelun.


Julkaistu 7.2.2014

Sukellusonnettomuus Norjassa

Tiedote 7.2.2014: Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunta, onnettomuustutkintatyöryhmä

Kaksi suomalaissukeltajaa menehtynyt Norjassa

Sukeltajaliitto ry on 7.2.2014 vastaanottanut uutisen, jonka mukaan kaksi suomalaissukeltajaa on menehtynyt Norjassa. Menehtyneiden lisäksi kolme muuta suomalaista on loukkaantunut ja he ovat saaneet hoitoa. Tietolähteenä on Norjan poliisi, joka vahvisti tiedot Suomen Ulkoministeriölle. Norjan poliisi tutkii tapausta.

Paikallislähteiden mukaan suomalaisryhmä oli sukeltamassa Pohjois-Norjassa lähellä Mo-i-Ranan kaupunkia sijaitsevassa Plurdalenin vedenalaisessa luolastossa. Luolasto on suosittu sukelluskohde pohjoismaisten sukeltajien keskuudessa. Luolasto on jopa 2600 metrin pituinen, ja sen alkuosa etenkin tarjoaa helpompaa kohdetta luolasukeltajille.

Sukeltajat olivat kokeneita ja koulutettuja luolasukeltajia ja he olivat sukeltaneet kohteessa ennenkin. Tapahtumien kulusta tiedotetaan lisätietojen varmistuttua.

Sukeltajaliiton Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunnan nimitetty onnettomuustutkintatyöryhmä pyrkii keräämään ja analysoimaan tietoja Suomessa ja suomalaisille tapahtuneista sukellusonnettomuuksista. Suomessa tapahtuu keskimäärin 2.4 laitesukelluskuolemaa vuosittain (viimeisen 20 vuoden otos), noin 40'000 harrastajaa kohden. Onnettomuuksien tiedot kerätään poliisin toimesta ja toimitetaan omaisille. Sukeltajaliitto tilastoi näitä tietoja saamiensa vapaaehtoisraporttien pohjalta. Tietoja kerätään valistustyöhön sekä koulutuksen kehittämiseen, ja yhteistyötä tehdään muiden pohjoismaisten sukellusjärjestöjen kanssa.

 


Julkaistu 13.1.2014

Hallituksen tiedote 13.1.2014

Toiminnantäyteinen vuosi 2014 on alkanut. Liiton hallitus, valiokuntien edustajat ja toimiston henkilökunta kokoontuivat 11.1.2014 Helsinkiin jo perinteeksi muodostuneeseen vuoden avaustilaisuuteen luotaamaan näkymiä eteenpäin. Valiokunnissa ja Liiton hallituksessa on edustettuna mukavasti kokemusta ja tuoretta verta. Toimiston henkilökunta täydentyy uuden tällä viikolla työnsä aloittavan osa-aikaisen järjestöassistentin myötä. Koulutuksen teemaseminaari ja hylkysukellusseminaari kokoavat ison joukon sukeltajia yhteen heti alkuvuodesta. Maaliskuun alussa kokoonnutaan Tampereelle aluetapaamiseen ja Liiton kevätkokous järjestetään huhtikuussa Seinäjoella. Yhteiset tilaisuudet avaavat mahdollisuuksia yhteiseen keskusteluun.


Liiton puheenjohtaja Teppo Lallukka luopui puheenjohtajan tehtävästä tammikuun alussa työesteiden vuoksi ja kiitämme Teppoa hänen panoksestaan puheenjohtajana. Vuoden 2014 ajan puheenjohtajan tehtävistä huolehtivat Liiton varapuheenjohtajat Markku Leinonen ja Jani Santala. Kevätkokous päättää ehdollepanotoimikunnan asettamisesta, mutta jo nyt on siis hyvä lähteä aktiivisesti kartoittamaan ehdokkaita uudeksi puheenjohtajaksi. Vaali tullaan käymään Liiton syyskokouksessa Raahessa lokakuussa.


Aktiivista sukellusvuotta 2014 toivottaen,


Markku Leinonen, varapuheenjohtaja
Jani Santala, varapuheenjohtaja


Julkaistu 3.1.2014

Vedenalaisen valokuvauksen PM-kilpailun tulokset

Ruotsalainen Fredrik Ehrenström voitti kokonaiskilpailun ja maanmiehensä Tobias Dahlin tuli toiseksi. Kolmanneksi sijoittui norjalainen Vidar Skålevik. Paras suomalainen oli Pekka Tuuri sijalla 14. Kisaan osallistui 39 kuvaajaa noin 500 kuvalla. Kilpailun järjesti tänä vuonna Norja. Tulokset ja parhaat kuvat löytyvät Norjan liiton sivulta www.ndf.no.

Julkaistu 23.12.2013

Hyvää Joulua!

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna 24.12.-1.1.

Toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2014!


Julkaistu 13.12.2013

Sukelluskuvauksen SM-kilpailun 2013 tulokset

Sukelluskuvauksen SM-kilpailu 2013 on ratkennut. Vuoden Sukelluskuvaksi valittiin kirkkonummelaisen Jorma Timosen ottama hylkykuva "Portaat".

vuoden sukelluskuva 2013 

Tuomariston mukaan kuva osoittaa, että ankeasta vihreästä maailmasta voidaan tehdä mielenkiintoinen. Fantastinen hylkysukelluksen tunnelma. Sukeltajan valon käyttö portaiden valaisuun on nerokasta ja tuo pääkohteen loistavasti esille. Sukeltaja näyttää hyvältä. Kuva esittelee hienosti kotimaista sukeltamista. Tuomareina toimivat Kimmo Lahtinen ja Pekka Tuuri.

Eniten sijoituksia kilpailussa keräsi Mika Saareila Imatralta. Hänen kuvistaan kaksi voitti sarjansa ja kaksi sijoittui toiseksi.

Kilpailuun osallistui 188 vedenalaista kuvaa ja videota yhteensä 24 kuvaajalta. Sukelluskuvauksen SM-kilpailut järjestetään vuosittain, ja ne ovat avoimet Sukeltajaliitto ry:n jäsenille ja henkilöjäsenille. Kilpailussa on kahdeksan sarjaa, joihin voi osallistua vedenalaisilla tai sukellusaiheisilla kuvilla ja videoilla.

Tuloslista

Palkittuja kuvia voi katsella Kuvagalleriassa.

Onnittelut palkituille ja kiitokset kaikille osallistujille! 


Julkaistu 10.12.2013

Sukeltajaliitto hakee järjestöassistenttia

Sinä mielellään jo sukellusta tunteva hyvät atk-taidot omaava henkilö. Tule vahvistamaan toimistotiimiämme!

JÄRJESTÖASSISTENTTI

Sukeltajaliitto hakee palvelukseensa osa-aikaista (20 h/vk) järjestöassistenttia. Vastaat yhdessä Liiton jäsenpalveluvastaavan kanssa Liiton jäsenpalveluista.

Työtehtäviin kuuluu mm:

 • Jäsenpalvelu ja -neuvonta, jäsenyyksien hallinta
 • Tilausten käsittely, toimitus, laskutus ja seuranta
 • Sukeltajien kortitukset
 • Sukeltajavakuutusten/- lisenssien myynti jäsenille
 • Ansiomerkkien tilaukset, toimitukset, laskutukset ja tilastointi
 • Kotisivupäivitykset, palautteet kotisivuilla, jäsenpostitukset
 • Myyntivaraston seuranta ja hankinnat, vuosittainen inventaario
 • Rekisterin ylläpito- ja kehitystyö, raporttiaineistojen kokoaminen rekisteristä, arkistointi
 • muut toimiston avustavat tehtävät

Järjestöassistentin työssä tarvitaan aktiivista työotetta, toimisto-ohjelmien vahvaa osaamista ja kiinnostusta sähköisten järjestelmien kehittämiseen. Huolellisuus, yhteistyökykyisyys ja asiakaspalveluhenkisyys ovat ominaisuuksia, joita tässä monipuolisessa tehtävässä erityisesti tarvitaan.

Lisätietoja tehtävästä antavat jäsenpalveluvastaava Riku Verkkomäki 09-3481 2258 ja toiminnanjohtaja Sari Nuotio 040-5256336. Kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään 31.12.2013 mennessä osoitteeseen: Sukeltajaliitto ry, toiminnanjohtaja Sari Nuotio, Radiokatu 20, 00093 VALO tai sähköpostitse sari.nuotio@sukeltaja.fi.

Liiton toimisto on joululomien vuoksi suljettuna 24.12.2013-1.1.2014. Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 2. Työsuhde alkaa heti kun sopiva henkilö on saatu valittua ja työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Sukeltajaliitto ry on taloudellisesti ja toiminnallisesti menestyvä noin 11 500 sukeltajan ja 180 sukellusseuran lajiliitto, joka on myös Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valon ja Suomen Olympiakomitean jäsen. Liitto on harrastussukelluksen kehittäjä, asiantuntija, edunvalvoja ja tiedonvälittäjä. Liiton viisihenkinen toimisto sijaitsee VALO:n toimitalossa Helsingin Länsi-Pasilassa.


Julkaistu 5.12.2013

Vapaasukelluksen maajoukkueringin valinta

Vapaasukelluksen vuoden 2014 maajoukkue-edustajat valitaan ns. maajoukkueringin piiristä. Maajoukkuerinkiin voivat hakea kaikki maajoukkuepaikasta ja järjestelmällisestä harjoittelusta kiinnostuneet.

Hakemuksen viimeinen palautuspäivä on 31.12.2013.

Lisätietoja täältä sekä mikko.pontinen(at)gmail.com

 


Julkaistu 1.11.2013

Seuratuen haku alkaa 2.12.

Seurat voivat hakea opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään tukea toimintansa kehittämiseen. Hakuaika alkaa 2.12.2013 ja päättyy 10.1.2014. Hakemuksen tulee olla ministeriön kirjaamossa 10.1. virka-ajan päättyessä. Tarkat hakuohjeet löytyvät ministeriön sivuilta. Täsmällisesti täytetty ja hyvin perusteltu hakemus antaa paremmat mahdollisuudet saada tukea. Liiton nuorisopäällikkö ja koulutuspäällikkö neuvovat ja auttavat seuroja hakuprosessissa. Ottakaa yhteyttä heli.halava at sukeltaja.fi tai mika.rautiainen at sukeltaja.fi. HUOM! Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna 24.12.-1.1.


Julkaistu 29.10.2013

Uusi kirja sukelluskuvauksesta

Sukeltajaliiton oppikirjasarja kasvaa jälleen. Sukelluskuvaus opastaa lukijan vedenalaisen valokuvauksen maailmaan. Kirjassa käydään läpi veden alla valokuvaamisen keskeisiä asioita. Miten kuva sommitellaan kiinnostavasti? Miten valotetaan oikein veden alla? Miten sukelluskuvauksessa työskennellään mallin kanssa? Miten altaassa saa hyviä kuvia? Kirja opastaa myös vedenalaisten kuvien jälkikäsittelyssä sekä antaa vinkkejä kamerakaluston hankintaan ja huoltoon.

Asioita on käsitelty sekä pokkarilla että järjestelmäkameralla kuvaamisen näkökulmista, ja tekstiä on havainnollistettu runsaalla kuvamateriaalilla. Lisäksi annetaan useita vinkkejä omaan harjoitteluun ja kuvaamiseen.

Kirja on tarkoitettu henkilölle, joka on jo hankkinut sukellustaidon sekä tuntee valokuvaamisen perusteet. Kirja sopiikin sekä aloittelijalle, joka haluaa oppia sukelluskuvaamisen perusasiat, että jo veden alla kuvanneelle, joka haluaa kehittyä harrastuksessaan. Kirjaa voi käyttää myös oppimateriaalina sukelluskuvauksen kurssilla.

Kirjaa voi tilata verkkokaupasta ennakkoon, ja toimitukset alkavat viikolla 47. Hinta 28 eur + postikulut.

Kirjoittaja Mikko Voipio on pitkän linjan sukelluskouluttaja, joka on kuvannut veden alla vuodesta 2002. Hän on saanut kuvillaan useita palkintoja, ja hänen kuviaan on julkaistu sekä kotimaisissa että ulkomaisissa alan julkaisuissa.

sukelluskuvauskirja kansi 

 


Julkaistu 19.10.2013

Syyskokoustiedote

Sukeltajaliiton syyskokous pidettiin Helsingissä 19.10.2013. Hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Sami Järvinen, Sauli Lalla, Minna Tammesvirta ja Jorma Vähä. Hallituksessa jatkavat ensi vuonna Miika Härkönen, Teppo Lallukka, Markku Leinonen, Klaus Nummela ja Jani Santala. Kokous hyväksyi hallituksen esitykset vuoden 2014 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi muutoksitta. Liiton tilintarkastajaksi valittiin Hannu Sohlman, KHT Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajaksi Juha Tuomala, KHT Pricewaterhouse Coopers Oy. Liiton toiminnantarkastajaksi valittiin Mauno Sirén ja varatoiminnantarkastajaksi Kari Savolainen. Kokouksessa esiteltiin Liiton päivitetty strategia.

Kokouksen yhteydessä palkittiin vuoden2013 parhaita:

Vuoden räpyläuimari: Terhi Ikonen, Tampereen Urheilusukeltajat ry

Vuoden sukelluskalastaja: Niklas Saari, Team Kampela ry

Vuoden vapaasukeltaja: Timo Pöntinen, Sukellusseura Vesikot ry, Freediving Team of Finland ry

Vuoden uppopalloilija: Antti Salonen, Hämeenlinnan sukeltajat ry

Vuoden sukelluskouluttaja: Martti Lumikuru, Hämeenlinnan Sukeltajat ry

Vuoden norppa: Tuuli Jokipii, Mäntän Seudun Urheilusukeltajat Vesikot ry

Vuoden norppaohjaaja: Oona Tuuri, Sukellusseura Vesikot ry

Vuoden norppaseura: Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry

Vuoden seura: Moonlight Divers ry

Vuoden sukeltaja: Veli-Matti Korppi-Tommola, Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry

Syyskokouksen yhteydessä kuultiin vuoden 2014 lokakuulle suunnitellusta talkoomatkasta Tansaniaan. Asiasta päivitetään lisätietoja Liiton sivuille marraskuun aikana ja ilmoittautuminen alkaa joulukuun puolivälissä.

Liiton seuraava kevätkokous järjestetään Seinäjoella lauantaina 5.4.2014. Kevätkokousta isännöi 40-vuotisjuhliaan viettävä Lakeuden Sukeltajat ry. Liiton syyskokousta vuonna 2014 isännöi 40-vuotisjuhliaan viettävä Mursut ry Raahessa 11.10.2014. Onnittelut vielä 35-vuotisjuhlia viettäneelle syyskokouksen isäntänä toimineelle Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry:lle ja kiitokset syyskokouksen järjestelyistä.

 

 

Julkaistu 16.10.2013

Aika osallistua Sukelluskuvauksen SM- ja PM-kilpailuihin

Sukelluskuvaajat huom! Nyt on aika käydä vuoden kuvasaldoa läpi ja lähettää parhaat osallistumaan Sukelluskuvauksen SM- ja PM-kilpailuihin. Molemmat kisat sulkeutuvat 1.11. Sarjat ja osallistumisohjeet Tapahtumakalenterissa.

Julkaistu 4.10.2013

Seuraposti 1/2013 julkaistu

Sukellusseurojen johdolle suunnattu Seuraposti-tiedote ilmestyy taas muutaman 
vuoden tauon jälkeen. Tiedote lähetettiin eilen, torstaina 3.10.2013 kaikille niille sukellusseurojen puheenjohtajille, varapuheenjohtajille, sihteereille ja 
rahastonhoitajille, joiden sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla Liiton rekisterissä.

Seurapostin 1/2013 voi myös ladata pdf-tiedostona tästä 
linkistä:


Jos linkki ei toimi, löydät tiedotteen www.sukeltaja.fi > Materiaalit > 
Esitteet, tiedotteet, julisteet > Seuraposti -kansiosta.

Julkaistu 3.10.2013

Avustusta muinaisjäännöshylkyjen poijuttamiseen haettavissa

Museovirasto on julistanut haettaviksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2014. Avustusta voi anoa mm. muinaisjäännösten hoitoon, ja sellaiseksi katsotaan myös muinaisjäännöshylkyjen poijuttaminen siten, että hylkyjä vahingoittamaton kiinnittyminen helpottuu. Avustusten hakuaika päättyy 31.10.2013. Tänä vuonna kolme hylkyä on poijutettu tämän tuen turvin: Keulakuvahylky, Kaapelihylky ja Garpen.

Ohjeita avustuksen hakemiseen


Julkaistu 1.10.2013

Tiedote Sukelluskuvauksen SM-kilpailuun osallistuville

Sukeltaja-lehdessä 4/2013 olleessa kilpailukutsussa on virhe. Sarjajaosta puuttui videosarja. Oikeat kilpailusarjat ovat siis:

A. Makrokuvat
B. Normaali/laajakulmakuvat, kotimaa
C. Normaali/laajakulmakuvat, ulkomaat
D. Allaskuvat
E. Teemasarja: Punainen
F. Sukellusaiheiset pintakuvat
G. Videosarja
H. Nuorten sarja

Kilpailu sulkeutuu 1.11. Lue tarkemmat ohjeet Tapahtumakalenterista. Kilpailun säännöt löytyvät Materiaalisalkusta.

Pahoittelemme virhettä!


Julkaistu 27.9.2013

Vanhoja Sukeltaja-lehtiä voi lukea nyt verkossa

Vanhat Sukeltaja-lehdet on digitoitu yhteistyössä Suomen Urheilumuseon kanssa. Niitä voi lukea vapaasti issuu.com-palvelun kautta, jonne pääsee linkeistä Wanhat Sukeltaja-lehdet -sivulta. Lehtiä voi lukea myös mobiiliversiona. Android-laitteille on ladattavissa issuu.comin ilmainen lukuohjelma Google play -kaupasta.

Lehdistä voi tehdä tekstihakuja. Ne eivät ole toistaiseksi ladattavissa omalle koneelle. Lehtiä päivitetään palveluun lisää, kunnes kaikki Sukeltajat tähän päivään saakka löytyvät sieltä. Vuoteen 1994 asti lehdet ovat mustavalkoisena ja siitä lähtien värillisenä. Mukavia lukuhetkiä!


Julkaistu 20.9.2013

Kutsu: Tervetuloa Sukeltajaliiton syyskokoukseen 2013

Sukeltajaliiton syyskokous pidetään lauantaina 19.10.2013 Scandic Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Ohjelma:

Valtakirjojen tarkastus klo 10.15-10.45
Kokous alkaa klo 11.00

Syyskokouksen yhteydessä palkitaan vuoden parhaat ja kuullaan ensi vuoden lopulle suunnitellusta talkoo- ja hyväntekeväisyysmatkasta Liiton ystävyyskoululle Tansaniaan. Palaamme hetkeksi myös kesäkuussa Helsingin vesillä järjestetyn Sukelluskalastuksen Euro-Afrikan mestaruuskilpailun tunnelmiin.

Hallitukseen ehdolle asettuvien esittelyt ja muut kokousmateriaalit löytyvät Materiaalisalkusta.

Vuosikokoukseen pyydämme ilmoittautumaan tapahtumakalenterin kautta.

Iltaohjelmassa on Keski-Uudenmaan Sukeltajien 35-vuotisjuhlat purjealus Gerdalla. Osallistujille on varattuna majoitustilaa Katajanokalta Hotelli Grand Marinasta. Varaukset suoraan hotelliin p. (09) 16661 varaustunnus BSUK 191013. Huonevaraukset 22.9. mennessä!

Illalliskortti Keski-Uudenmaan Sukeltajien vuosijuhlaan 39 euroa. Ilmoittaudu iltajuhlaan 22.9. mennessä: kuutit at keskiuudenmaansukeltajat.fi ja kerro myös mahdollisista ruokaesteistä. Paluuviestissä saat ohjeet illalliskortin maksusta.

TERVETULOA!

kutsi syyskokous 2013


Julkaistu 16.9.2013

Sukeltajaliiton uusi blogi avattu

Sukeltajaliiton blogi kutsuu sukeltajia lukemaan, kommentoimaan ja kirjoittamaan kaikesta mahdollisesta pinnan ja pohjan väliltä. Aiheet liikkuvat monipuolisesti sukeltamisen, vesielämän ja seuratoiminnan alueilla. Blogissa voi vaikka jakaa fiilikset onnistuneelta sukellusreissulta syksyisellä merellä tai kertoa miten sujuu 150:n lapsen muonitus norpparallissa tai ilmaista huolen oman lähivetensä rehevöitymisestä. Sukeltajaliiton blogi löytyy tutulta paikalta www.sukeltaja.fi-sivuston etusivulta.

Kirjoittaa voi kuka vain: ota yhteyttä kristiina.karila(ät)sukeltaja.fi niin autamme sinut alkuun! 


Julkaistu 27.8.2013

Haetaan Vuoden Parhaita!

Onko sinun seurasi toiminta niin hyvää ja laadukasta, että sitä voisi kutsua Vuoden Seuraksi? Löytyykö teidän joukoistanne ensiluokkainen Vuoden Kouluttaja?

Sukeltajaliitto haluaa nostaa ansioituneita tekijöitä esille nimeämällä heidät Vuoden Parhaaksi. Lähetä ehdokkaasi seuraaviin kategorioihin:

Vuoden Seura
Vuoden Sukeltaja
Vuoden Norppaseura
Vuoden Norppa
Vuoden Norppaohjaaja
Vuoden Sukelluskouluttaja
Vuoden Räpyläuimari
Vuoden Sukelluskalastaja
Vuoden Vapaasukeltaja
Vuoden Uppopalloilija
 


Lähetä ehdotuksesi 6.9. mennessä sari.nuotio (at) sukeltaja.fi. Vuoden Parhaat julkistetaan Liiton syyskokouksessa Helsingissä 19.10.

 

 

 

 


Julkaistu 23.8.2013

Ehdolle Liiton hallitukseen?

Haluatko olla mukana kehittämässä suomalaista sukeltamista? Sukeltajaliiton ehdollepanotoimikunta etsii henkilöitä asetettavaksi ehdolle Liiton hallitukseen, joka valitaan syyskokouksessa lokakuussa. Hallituksen jäsenenä pääset sisälle sukelluksen eri osa-alueisiin ja lajimme valtakunnalliseen verkostoon. Hallituksen jäsenet tapaavat seuratoimijoita ja linjaavat yhteisen harrastuksemme tulevaisuutta. Liity mukaan tekijöihin, ja hae Sukeltajaliiton hallituksen jäseneksi!

Ota yhteyttä ehdollepanotoimikuntaan:

• Matti Anttila, puheenjohtaja, matti.anttila@sukeltaja.fi, puh. 0500 621 791

• Miika Härkönen, miika.harkonen@sukeltaja.fi, puh. 040 709 2513

• Markku Leinonen, markku.leinonen@sukeltaja.fi, puh. 040 582 2861

• Aleksi Nieminen, aleksi.nieminen@sukeltaja.fi, puh. 040 0633110 

Toimikunta voi täydentää kokoonpanoaan vielä kahdella henkilöllä. Haluatko mukaan? Ota yhteyttä Matti Anttilaan.

Ehdollepano-ohje ja -lomake löytyvät www.sukeltaja.fi Materiaalisalkusta.

Jo ehdolle asettuneiden esittelyjä päivitetään tänne


Julkaistu 21.8.2013

Suomalaisen sukeltajan katoaminen Suomenlahdella Viron alueella lauantaina 17.8.2013

Tiedote 21.8.2013

Ryhmä kokeneita suomalaisia sukeltajia oli toimimassa 70 m syvyydessä sijaitsevalla hylyllä Viron aluevesillä. Kolmen sukeltajan ryhmä oli lähdössä videokuvaamaan hylkyä. Kaikki kolme sukelsivat suljetunkierron laitteilla ko. syvyyteen soveltuvilla seoskaasuilla ja kaikki olivat kokeneita sukeltajia. Ensimmäisellä alas lähtevällä sukeltajalla ei ollut kuvaustarvikkeita mukanaan, keskimmäisellä oli voimakas videovalaisin ja viimeisenä laskeutuvalla videokamera.

 Valmistautuminen sujui ongelmitta. Aallokko oli noin 1,5 m ja virtaus kohtuullisen voimakas, noin 1,5 solmua. Laskeutumisen alkaessa ensimmäinen sukeltaja laskeutui normaalilla nopeudella muiden edellä. Keskimmäinen sukeltaja jäi odottamaan 9 metriin kolmatta sukeltajaa. Kolmas sukeltaja palasi laskeutumisen alun jälkeen nopeasti pintaan, mutta aloitti pintahenkilöstön havainnon mukaan tietoisesti uudelleen laskeutumisen. Pinnassakäynnin aikana ei kommunikoitu sukeltajan ja laivamiehistön kesken.

Kun kolmatta sukeltajaa ei kuulunut, keskimmäinen sukeltaja palasi 9 metrin syvyydessä lyhyen aikaa odoteltuaan takaisin suunnilleen 6 metrin syvyyteen. Hän pani merkille että näki laskeutumisköyden pintapoijuun asti, mutta ei nähnyt enää kolmatta ryhmän jäsentä. Oletettuaan että kolmas jäsen oli keskeyttänyt sukelluksen ja palannut veneeseen, keskimmäinen sukeltaja jatkoi pohjalle ja suoritti suunnilleen suunnitelman mukaisen sukelluksen ryhmän ensimmäisen sukeltajan kanssa yhdessä. Laskeutumisen aikana, noin 40 m syvyydessä heidän vastaansa tuli pohjalta palaava edellinen sukeltajaryhmä. Nämä eivät missään vaiheessa tavanneet kuvausryhmän kolmatta sukeltajaa.

Pintaan tultua kuvausryhmän kahdelle sukeltajalle selvisi, ettei ryhmän kolmas sukeltaja ollut missään vaiheessa palannutkaan enää pintaan. Samalla pintamiehistölle selvisi, ettei kolmas ryhmän jäsen ollutkaan ryhmän mukana sukelluksella. Sukeltaja ilmoitettiin kadonneeksi.

Sukeltajaliiton Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunnan nimitetty onnettomuustutkintatyöryhmä pyrkii keräämään ja analysoimaan tietoja Suomessa ja suomalaisille tapahtuneista sukellusonnettomuuksista. Suomessa tapahtuu keskimäärin 2.7 laitesukelluskuolemaa vuosittain, noin 40'000 harrastajaa kohden. Onnettomuuksien tiedot kerätään poliisin toimesta ja toimitetaan omaisille. Sukeltajaliitto tilastoi näitä tietoja saamiensa vapaaehtoisraporttien pohjalta. Tietoja kerätään valistustyöhön sekä koulutuksen kehittämiseen, ja yhteistyötä tehdään muiden pohjoismaisten sukellusjärjestöjen kanssa.


Julkaistu 30.7.2013

Uppopallon sarjakutsu 2013-2014 - Ilmoittautumiset 30.8.2013 mennessä

Ilmoittautumiset Sukeltajaliiton uppopallovaliokunnan järjestämiin uppopallosarjoihin on nyt käynnissä! Kirjallinen ilmoittautuminen oheisella lomakkeella 30.8.2013 mennessä Sukeltajaliiton toimistoon: Sukeltajaliitto ry, Radiokatu 20, 00093 VALO, sähköposti office@sukeltaja.fi

Kirjallinen sarjaan ilmoittautuminen katsotaan sitovaksi.

Lisätietoja: Juho Aalto, kilpailupäällikkö, uppopallovaliokunta, puh. 044 3545 379, juho.aalto(at)sukeltaja.fi

Virallinen sarjakutsu on täällä ja ilmoittaumislomakkeen saat tästä .


Julkaistu 5.7.2013

Sukeltajaliiton toimisto suljettu

Sukeltajaliiton toimisto on suljettu 29.7.2013 saakka. Kesätauon jälkeen toimisto avautuu uusissa tiloissa Valo-talon 6. kerroksessa.

Hyvää kesää ja hyviä sukelluksia! 


Julkaistu 4.7.2013

Sukelluskalastuksen arvokisat onnistuneesti ohi

Sukelluskalastuksen Euro-Afrikan mestaruudesta kilpailtiin Helsingin vesillä viime viikonloppuna. Kisoihin osallistui 14 joukkuetta. Järjestelyt onnistuivat erinomaisesti. Suuret kiitokset sitoutuneille vapaaehtoisille sekä yhteistyökumppaneillemme. Tulokset ja kuvia löytyy mm. CMAS:n kotisivuilta: http://www.cmas.org/news/results-of-the-euro-african-championship-in-spearfishing-that-was-held-in-helsinki-29-30-of

 


Julkaistu 19.6.2013

Unelma-Arpa seurojen varainhankintaan

Urheiluseurojen uusi virallinen arpa on nimeltään Urheilun Unelma-Arpa. Urheilun Unelma-Arpa on Suomen monipuolisin ja laajin tilaaja-arpajainen, jossa tilaaja saa kotiinsa arpoja kerran kuukaudessa. Arpajaiset laajenevat lokakuussa 2013 myös kerta-arpoihin kun urheiluseurat voivat edistää varainhankintaansa myymällä kerta-arpoja. Seuroille maksettavan myyntiprovision lisäksi Urheilun Unelma-Arpa tulouttaa arpajaistuoton ylijäämän takaisin seurojen nuorisoliikuntaan.

www.unelma-arpa.fi


Julkaistu 14.6.2013

Toimiston lankapuhelinnumerot poistuvat käytöstä

Sukeltajaliiton toimiston lankapuhelimet poistuvat käytöstä lukuun ottamatta jäsenpalvelua, jonka numero 09 3481 2258 säilyy ennallaan. Toimiston henkilökunta palvelee matkapuhelinnumeroissa, jotka löytyvät täältä

Julkaistu 13.6.2013

Sukeltajaliiton toimisto hakee järjestöassistenttia

Helsinki, 13.6.2013

Sinä mielellään jo sukellusta tunteva, hyvät atk-taidot omaava henkilö.
Tule vahvistamaan viisihenkistä toimistotiimiämme Helsingin Länsi-Pasilaan!

JÄRJESTÖASSISTENTTI

Sukeltajaliitto hakee palvelukseensa osa-aikaista (20 h/vko) järjestöassistenttia. Järjestöassistentti työskentelee Liiton jäsenpalveluista vastaavan jäsensihteerin alaisuudessa.

Työtehtäviin kuuluu mm:
• Jäsenpalvelu ja -neuvonta
• Tilausten käsittely, toimitus, laskutus ja seuranta
• Myyntivaraston seuranta ja hankinnat, vuosittainen inventaario
• Sukeltajien kortitukset
• Sukeltajavakuutusten/-lisenssien myynti jäsenille
• Ansiomerkkien tilaukset, toimitukset, laskutukset ja tilastointi
• Kotisivupäivitykset, palautteet kotisivuilla, jäsenpostitukset
• Rekisterin ylläpito- ja kehitystyö, erilaisten raporttiaineistojen kokoaminen rekisteristä, arkistointi
• Muut toimiston avustavat tehtävät

Järjestöassistentin työssä tarvitaan aktiivista työotetta, toimisto-ohjelmien vahvaa osaamista ja kiinnostusta sähköisten järjestelmien kehittämiseen. Huolellisuus, yhteistyökykyisyys ja asiakaspalveluhenkisyys ovat ominaisuuksia, joita tässä monipuolisessa tehtävässä erityisesti tarvitaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa Liiton toiminnanjohtaja Sari Nuotio 09-3481 2258. Kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään 9.8.2013 mennessä osoitteeseen: Sukeltajaliitto ry, toiminnanjohtaja Sari Nuotio, Radiokatu 20, 00093 VALO tai sähköpostitse sari.nuotio@sukeltaja.fi.

Liiton toimisto on kesälomien vuoksi suljettuna 8.-28.7.2013 ja Nuotio palaa lomalta 12.8.2013, jonka jälkeen valinta tehdään ja sovitaan työsuhteen aloittamisesta. Työsuhde alkaa viimeistään syyskuun alussa 2013 ja se on toistaiseksi voimassa oleva.

www.sukeltaja.fi.

Sukeltajaliitto ry on taloudellisesti ja toiminnallisesti menestyvä noin 11 500 sukeltajan ja 180 sukellusseuran lajiliitto, joka on myös Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valon ja Suomen Olympiakomitean jäsen. Liitto on harrastussukelluksen kehittäjä, asiantuntija, edunvalvojana ja tiedonvälittäjä. Liiton viisihenkinen toimisto sijaitsee VALO:n toimitalossa Helsingin Länsi-Pasilassa.Julkaistu 12.6.2013

Tule mukaan kehittämään harrastustamme!

Haluatko olla mukana kehittämässä suomalaista sukeltamista? Sukeltajaliiton ehdollepanotoimikunta etsii henkilöitä asetettavaksi ehdolle Liiton hallitukseen, joka valitaan syyskokouksessa lokakuussa. Hallituksen jäsenenä pääset sisälle sukelluksen eri osa-alueisiin ja lajimme valtakunnalliseen verkostoon. Hallituksen jäsenet tapaavat seuratoimijoita ja linjaavat yhteisen harrastuksemme tulevaisuutta. Liity mukaan tekijöihin, ja hae Sukeltajaliiton hallituksen jäseneksi!

Ota yhteyttä ehdollepanotoimikuntaan:

• Matti Anttila, puheenjohtaja, matti.anttila@sukeltaja.fi, puh. 0500 621 791

• Miika Härkönen, miika.harkonen@sukeltaja.fi, puh. 040 709 2513

• Markku Leinonen, markku.leinonen@sukeltaja.fi, puh. 040 582 2861

• Aleksi Nieminen, aleksi.nieminen@sukeltaja.fi, puh. 040 0633110 

Toimikunta voi täydentää kokoonpanoaan vielä kahdella henkilöllä. Haluatko mukaan? Ota yhteyttä Matti Anttilaan.

Ehdollepano-ohje ja -lomake löytyvät www.sukeltaja.fi Materiaalisalkusta.


Julkaistu 21.5.2013

Menestystä jälleen räpyläuinnissa

18.-19.5. uitiin CMAS World Cup Gliwicessa Puolassa. Terhi Ikonen voitti 800 m räpyläuinnin ja ui hopealle 400 m räpyläuinnissa. 800 m tulos 7:06,34 jäi kuukauden takaisesta Pohjoismaiden ennätyksestä reilun kolme sekuntia ja 40 0m tulos 3:26,06  jäi uupumaan vain vajaan kymmenyksen.  Terhin 200 m väliaika 1:41,87 400 m uinnissa on uusi Suomen ennätys. Ville Kotikuusi sijoittui 4. 50 m stereoräpyläuinnissa häviten pronssimitalin kahdella sadasosasekunnilla ja oli kahdeksas 100 m stereoräpyläuinnissa.

Osallistujia kilpialussa oli 326 uimaria 14 maasta. Kaukaisimmat osallistujat tulivat Columbiasta. Suomesta oli mukana Terhi Ikonen Tampereen Urheilusukeltajista ja Ville Kotikuusi Kouvolan Uimareista. Pienen joukkueemme yhteisenä joukkueen johtajana toimi Kimmo Korja. Joukkueen menestys oli erinomainen.

TULOKSET: 3 parasta + suomalaiset lajeissa, joihin Terhi ja Ville osallistuivat.

 

50 m stereoräpyläuinti miehet

1.   Seryakov Dmitriy                 Venäjä       19,79

2.   Medo Milan                         SVK           20,00

3.   Medo Martin                        SVK           20,23

4.   Kotikuusi Ville                     Suomi        20,25

 

100 m stereoräpyläuinti miehet

1.   Seryakov Dmitry                 Venäjä       43,52

2.   Jarolim Jakub                     Tsekki        43,87

3.   Medo Milan                        SVK           44,68

8.  Kotikuusi Ville                     Suomi        47,33

 

400 m räpyläuinti naiset

1.   Godovana Olga                   Ukraina      3:25,68

2.   Ikonen Terhi                       Suomi        3:26,06

3.   Svozilova Zuzana                Tsekki        3:26,97

 

800 m räpyläuinti naiset

1.   Ikonen Terhi                       Suomi        7:06,34

2.   Svozilova Zuzana                Tsekki        7:12,57

3.   Godovana Olga                   Ukraina      7:16,95

 

räpyläuinti kuva 

Kuvassa 400 m räpyläuinnin pakintojenjako. Vasemalta Ikonen Terhi, Godonava Olga ja Svozilova Zuzana.

Täydelliset tulokset löydät osoitteesta http://live.omegatiming.pl/wisnia/2013/05_19_gliwice/index.html


Julkaistu 17.5.2013

Pelastusliivien käytön maailmanennätys uusiksi-osallistu!

Sukeltajaliitto on mukana Wear it Finlandin organisoimassa tempauksessa. Kaikki jäsenemme on haastettu pelastusliivien pitämisen uuteen maailmanennätykseen lauantaina 18.5.2013. Järjestä oma tapahtumasi tai osallistu johonkin monesta tapahtumasta! Mukanaolo yksinkertaisimmillaan: liivit päälle, ota kuva ja täytä nimilista osallistujista ja postita kuva ja nimilista osoitteeseen wearitfinland@gmail.com.

Lomake: http://sail-in-finland.info/wp-content/uploads/2013/04/Wear-It-Finland-Osallistujalista-Palauta-viimeist%C3%A4%C3%A4n-25.5.2013-Suomi.pdf

Tapahtumapaikat: http://sail-in-finland.info/wear-it-finland-tapahtumapaikat/

Tapahtuman FB-sivut: https://www.facebook.com/WearItFinland?ref=tn_tnmn#!/WearItFinland


Julkaistu 19.4.2013

Räpyläuintikuulumisia Ranskasta

Viikonloppuna 13.-14.4.2013 uitiin CMAS World Cup Aix-en-Provencessa Ranskassa. Kisoihin osallistui kaikkiaan 254 räpyläuimaria 56 seurasta ja 14 maasta. Kaukaisimmat osallistujat tulivat Kolumbiasta ja Venezuelasta.

Suomesta olivat mukana Terhi Ikonen Tampereen Urheilusukeltajista ja Ville Kotikuusi Kouvolan Uimareista. Pienen joukkueemme yhteisenä joukkueen johtajana toimi Kimmo Korja.

Joukkueen menestys oli erinomainen. Ville Kotikuusi voitti 50m stereoräpyläuinnin ja oli viides 100m stereoräpyläuinnissa. Terhi Ikonen ui 800m räpyläuinnissa hopealle ja 400m räpyläuinnissa neljänneksi. Molemmissa uinneissa Terhi Ikonen paransi Suomen- ja Pohjoismaiden ennätyksiä reippaasti. 800m ennätys parani 5,16 sekuntia aikaan 7:03,04 ja 400m ennätys 3,24 sekuntia aikaan 3:25,97.

Sekä Ikosen että Kotikuusen kauden päätavoitteena on Venäjän Kazanissa järjestettävät CMAS Games -kilpailut. Tämänhetkinen vauhti lupailee hyvää myös elokuun kisoja silmällä pitäen.

 

Miesten 50m stereoräpyläuinnin palkintojenjako

Naisten 800m räpyläuinnin palkintojenjako 

 

 

Tulokset

(3 parasta + suomalaiset lajeissa, joihin Terhi Ikonen ja Ville Kotikuusi osallistuivat)

50m stereoräpyläuinti, miehet

1. Kotikuusi Ville KoU Suomi 20,21 
2.Danilov AlexandrSP1Venäjä 20,49 
3.Neumann Alex PPO Ranska 20,94 

 

100m stereoräpyläuinti, miehet

1. Seryakov Dmitry YR Venäjä   44,38 
2.Yakushev Dmitry SP1Venäjä   45,00
3.Danilov Alexandr SP1Venäjä   45,04 
5.Kotikuusi VilleKoUSuomi46,35

 

400m räpyläuinti, naiset 

1. Kravchuk Vasilisa KR Venäjä 3:20,19 
2.Borisova Nadejda MR Venäjä 3:23,35 
3.Osmolskaia Elena TR Venäjä 3:23,46 
4.Ikonen Terhi TaUrsu Suomi 3:25,97 

 

800m räpyläuinti, naiset

1. Borisova Nadejda MR Venäjä   7:02,66 
2. Ikonen Terhi TaUrsuSuomi 7:03,04 
3,Osmolskaia Elena TR Venäjä   7:20,39 

 

Täydelliset tulokset löydät osoitteesta http://www.finswimmer.com/2013/04/09/iv-round-cmas-world-cup-2013-aix-en-provence-france/


Julkaistu 15.4.2013

Kevätkokousuutisia

Sukeltajaliiton kevätkokous pidettiin lauantaina 13.4. Helsingissä Suomen Urheilumuseon tiloissa, joissa osallistujilla oli mahdollisuus myös tutustua museon kokoelmiin. Ennen virallista kokousta kuultiin vanhojen Sukeltaja-lehtien ja vuosikertomusaineiston digitointiprojektista. Suomen Urheilukirjasto ja Tietopalvelun osastonjohtaja Matti Hintikka kertoi digitoinnin toteuttamisesta. Pekka Tuuri ja Matti Anttila kertoivat sukellusaiheisten uutuuskirjojen julkaisuprosessista. Lisäksi Liiton puheenjohtaja Teppo Lallukka piti ajankohtaiskatsauksen.

Kokouksessa esiteltiin vuoden 2012 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto ja päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kokouksessa päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Jäsenmaksut 2014 

Kokous päätti vuoden 2014 jäsenmaksuista.

Jäsenyhdistykset:

 • aikuiset (1999 tai ennen syntyneet) 26,00 euroa
 • norpat (2000-2007 syntyneet) 13,00 euroa
 • kuutit (vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet) 0 euroa 
 • rinnakkaisjäsen (jäsen, josta Liitto saa yhden
 • seuran kautta Liiton maksun voi olla
 • rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa) 0 euroa

Muut:

 • henkilöjäsenen jäsenmaksu 80 euroa 
 • tukijäsen 1000 euroa 
 • yhteisöjäsen 260 euroa

Kokous päätti Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry:n jäsenyyden hakemisesta. Jäsenyys Valo ry:ssä tullaan viemään sääntömuutoksena Liiton sääntöihin, kun jäsenyys on hyväksytty. Liiton jäsenyys SLU:ssa päättyy SLU:n toiminnan päättyessä ja tullaan poistamaan Liiton säännöistä sääntöpäivityksen yhteydessä.

Lisäksi kokouksessa päätettiin ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Anttila ja jäseniksi Miika Härkönen, Markku Leinonen ja Aleksi Nieminen. Toimikunta valtuutettiin täydentämään kokoonpanoaan vielä kahdella henkilöllä.

Liiton syyskokous pidetään lauantaina 19.10.2013 Helsingissä ja samana päivänä Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry viettää 35-vuotisjuhlaansa purjealus Gerdalla kokouksen jälkeen. 

Kokouksessa tiedotettiin myös, että seuraava Liiton aluetapaaminen pidetään Kemissä lauantaina 16.11.2013. Illalla vietetään Kemin Urheilusukeltajat ry:n 40-vuotisjuhlia

Kokouksessa muistutettiin, että seuroilta toivotaan aktiivisesti esityksiä Vuoden Parhaista. Esitykset osoitetaan Liiton hallitukselle syyskuun alkuun mennessä.

 

kuva kevätkokous 2013

Matti Anttila ja Pekka Tuuri kertoivat sukellusaiheisten kirjojensa julkaisuprojekteista. 

 


Julkaistu 9.4.2013

Uppopallomestaruus Hämeenlinnaan jo viidennentoista kerran

Turussa ratkottiin viikonloppuna uppopallon Suomen mestaruuksia, kun maan kärkipään joukkueet kohtasivat sekä SM-sarjan, I-divisioonan että A-nuorten finaaliotteluissa. Päivä huipentui miesten SM-sarjan finaaliin, jossa kohtasivat viime vuosien tapaan Hämeenlinnan Sukeltajat ja Riihimäen Urheilusukeltajat. Finaalipari oli runkosarjassa kohdannut neljästi, ja kummallekin joukkueelle oli kertynyt kaksi voittoa. Finaalin odotettiin olevan siis tasainen ja kovatasoisille joukkueille tyypillisesti vähämaalinen.

Pelin ainoaksi jäänyt maali nähtiin, kun toista erää oli kulunut neljä ja puoli minuuttia. Hämeenlinnan Sukeltajien Aki Ojala käytti hyväkseen Riihimäen joukkueen hetkellistä uinahdusta ja vei vaarattoman näköisestä tilanteesta Hämeenlinnan 1-0 johtoon. Peli jatkui tasaisena ja aaltoili puolustuspäästä toiseen molempien joukkueiden hallitessa peliä vuorotellen. Riihimäki oli takaiskusta huolimatta pelissä hyvin mukana ja sai luotua vaarallisia tilanteita Hämeenlinnan korille, mutta Hämeenlinnan vahva ja kokenut joukkue piti puolustuksensa tiukkana, eikä Riihimäki onnistunut viimeistelyssä. Hämeenlinnalaiset pääsivät siis juhlimaan kolmatta peräkkäistä ja kaikkiaan viidettätoista Suomen mestaruuttaan.

SM-sarjan pronssiottelussa kohtasivat Tampereen Urheilusukeltajat ja Pietarsaaren Diving-80. Tasaisen jännitysnäytelmän päätteeksi pronssi matkasi Tampereelle lukemin 3-2. A-nuorten mestaruuden otti Urheilusukeltajat Helsingistä, ja I-divisioonan mestaruutta pääsi juhlistamaan Saaristomeren Sukeltajat.

kuva Markus Bjuren 

Mitä uppopallo on?

Uppopallo on maailman ainoa kolmiulotteinen pallopeli. Uppopalloa pelataan 3,5-5 metriä syvässä altaassa, ja tavoitteena on tehdä maaleja laittamalla pallo pohjassa olevaan vastustajan koriin. Joukkueessa on 15 pelaajaa, joista 6 on yhtä aikaa vedessä. Pelivälineenä on uppoava, suolavedellä täytetty pallo. Pelaajien varusteisiin kuuluvat perusvälineet eli maski, snorkkeli ja räpylät, sekä korvasuojuksilla varustetut uimalakit.

Uppopallo on taktinen ja nopeatempoinen kontaktilaji. Kolmiulotteisuus lisää peliin oman haasteensa, sillä syöttö tai vastustaja voi tulla miltä suunnalta tahansa, myös ylä- tai alapuolelta.

Lajissa kilpaillaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, ja Suomi kuuluu maailman huippumaihin. Suomen miesten maajoukkue voitti uppopallon MM-kultaa vuonna 2007. Lisätietoa www.uppopallo.fi sekä www.sukeltaja.fi.


Julkaistu 22.3.2013

Kutsu: Tervetuloa Sukeltajaliiton kevätkokoukseen!

Kokous pidetään lauantaina 13.4. Helsingissä Olympiastadionilla Urheilumuseon kokoustiloissa, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki.

10.15-10.45 valtakirjojen tarkastus
11.00 kokous alkaa

Ennen virallisen kokouksen alkua on puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus ja kuullaan vanhojen Sukeltaja-lehtien digitointiprojektista. Pekka Tuuri ja Matti Anttila kertovat
myös sukellusaiheisten uutuuskirjojen julkaisuprosessista.

Kokouksessa esitellään Liiton vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, päätetään vuoden 2014 jäsenmaksuista ja ehdollepanotoimikunnan asettamisesta sekä käsitellään mahdolliset muut asiat.

Kokousmateriaalit sekä hallituksen esitys vuoden 2012 vuosikertomukseksi löytyvät Liiton kotisivuilta Materiaalisalkusta. Tilinpäätöstiedot löytyvät vuosikertomuksesta. 1.1.2012 voimaantullut Liiton toimintasääntö löytyy myös Materiaalisalkusta.

Kokoukseen osallistuvien on mahdollista tutustua myös Urheilumuseon kokoelmiin. Pyydämme ilmoittautumaan tapahtumaan Tapahtumakalenterin kautta.

Tervetuloa!

Hallitus 

 

Kutsu Sukeltaja-lehdessä 1/2013 

 


Julkaistu 12.3.2013

Vapaasukelluksen SM-kisatuloksia

Vapaasukelluksen SM-titteleistä kisattiin Paimiossa 9-10.3. kansainvälisestikin kovatasoisessa kisassa. Miesten sarjassa Kouvolan Vesikoiden Mikko Pöntinen ja Lahden Urheilusukeltajien Antero Joki onnistuivat erinomaisesti staattisessa hengenpidätyksessä yli 7 minuutin ajoilla kuten myös naisten sarjassa Kouvolan vesikoiden Veera López-Lehto yli 6 minuutin ajalla. Kilpailujen pisimmän, 200 metrin pituussukelluksen teki Kuopion urheilusukeltajien Mikko Anttonen monoräpylällä, ja Mikko Pöntinen teki huikean 161 metrin sukelluksen ilman räpylöitä.

vapaasukelluksen sm 2013
Kuva: Kimmo Lahtinen 

Solinan uimahalli Paimiossa keräsi 12 Suomen kärkisukeltajaa Sukeltajaliiton ja Sunken Logs -seuran yhteistyössä järjestämään kilpailuun. Vapaasukelluksen allaskisoissa lajit ovat hengenpidätys paikallaan vedessä, pituussukellus räpylöillä ja pituussukellus ilman räpylöitä. Kaikki lajit suoritetaan vain yhden hengenvedon varassa ilman sukelluslaitteita. Suomen mestaruustittelit jaettiin kolmen lajin yhteistuloksen perusteella. Veera López-Lehto hallitsi suvereenisti naisten sarjaa ja miesten sarjan voitto meni Mikko Pöntiselle. Mikko Anttonen sijoittui miesten sarjassa toiseksi kovatasoisilla pituussukelluksilla ja Antero Joki nappasi pronssisijan yhden pisteen erotuksella Sunken Logs'in Jaakko Keskitalolta. Kärjen tulostaso ylsi hienosti kansainväliselle tasolle, ja lupaa hyvää suomalaisille sukeltajille kesäkuun maailmanmestaruuskisoihin Serbiaan.

Tulostaulukko


Julkaistu 5.3.2013

Sukellusonnettomuus

Sukeltajaliitto ry on 2.3.2013 vastaanottanut tiedon Itä-Suomessa tapahtuneesta kuolemaan johtaneesta laitesukellusonnettomuudesta. Poliisi suorittaa esitutkinnan ja toimittaa keräämänsä tiedot omaisille.

Poliisin mukaan kokenut sukeltaja oli aloittamassa sukellusta suljetun kierron laitteella. Laitteessa oli seoskaasu- ja happisäiliöt, joiden sisältämää kaasua sukelluslaite annostelee ja kierrättää sukeltajan hengitettäväksi. Laitteen toimintaa ohjaa tietokone, jonka toimintaa puolestaan sukeltaja valvoo erilaisten tietojen ja mahdollisten varoitusten pohjalta. Poliisin tietojen mukaan laitteen toinen, puhdasta happea sisältävä säiliö oli onnettomuustilanteessa kiinni.

Maailmalla on tapahtunut sukellusonnettomuuksia suljetun kierron laitteella, jossa sukeltamaan lähtiessä happisäiliö on ollut kiinni, tyhjä tai hapen syötössä on ollut vikaa. Tällöin onnettomuuden syynä on yleensä ollut se, että sukeltajan hengitettäväksi tulee vain toisen säiliön seoskaasu. Syvillä sukelluksilla toinen seoskaasusäiliö sisältää heliumin ja typen lisäksi ainoastaan vähäisen määrän happea. Alhainen happipitoisuus alentaa ennenpitkää tajunnan astetta johtaen tajuttomuuteen. Sukelluslaitteissa on sisäänrakennettuja varoitusjärjestelmiä tämänkaltaisten vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.

Itä-Suomen 2.3.2013 tapahtuneessa onnettomuudessa laitteen toiminnan tai sukeltajan suorittamista rutiinitarkastuksista ennen sukellusta ei ole vielä tietoa saatavilla. Onnettomuuden varsinainen syy on myös yhä epäselvä. Sukeltajaliitto on tarjonnut poliisille asiantuntija-apua kyseisen rebreatherin analysoinnissa.

Sukeltajaliiton Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunnan nimitetty onnettomuustutkintatyöryhmä pyrkii keräämään ja analysoimaan tietoja Suomessa ja suomalaisille tapahtuneista sukellusonnettomuuksista.Suomessa tapahtuu keskimäärin 2.7 laitesukelluskuolemaa vuosittain, noin 40'000 harrastajaa kohden. Onnettomuuksien tiedot kerätään poliisin toimesta ja toimitetaan omaisille. Sukeltajaliitto tilastoi näitä tietoja saamiensa vapaaehtoisraporttien pohjalta. Tietoja kerätään valistustyöhön sekä koulutuksen kehittämiseen, ja yhteistyötä tehdään muiden pohjoismaisten sukellusjärjestöjen kanssa.


Julkaistu 28.2.2013

Räpyläuinnissa useita Suomen ennätyksiä

Tampereella uitiin 23.-24.2 kovatasoinen Finnish Open -räpyläuintikilpailu, johon oli kotimaisten kisaajien lisäksi saapunut 72 osanottajaa muun muassa Venäjältä, Virosta, Tanskasta ja Englannista. Viikonlopun parhaista suorituksista suomalaisittain vastasivat Tampereen Urheilusukeltajien Terhi Ikonen sekä Kouvolan Uimareiden Ville Kotikuusi, jotka laittoivat uusiksi yhteensä kolme Suomen ennätystä.

Ikonen voitti sekä 400m, 800m että 1500m kilpailut. 400m tulos 3:29.21 oli uusi Suomen ennätys ja alitti MM-kisojen B-rajan. 800m tulos 7:16.12 alitti A-rajan. 1500m kilpailussa nähtiin koko kisojen kovin tulos 13:50.75, joka alitti MM-kisojen A-rajan peräti 15 sekunnilla. Ikosella on todellista aihetta iloon kolmella selkeällä voitolla sekä uudella Suomen ennätysajalla. Ikonen saavutti viime kesänä Italiassa uiduissa EM-kisoissa neljännen sijan molemmilla päämatkoillaan, 800m ja 1500m. Ikosen EM-kisoissa uima Pohjoismaiden ennätys 1500m matkalla on niinkin kova kuin 13:39.96 ja jää miesten vastaavasta ennätyksestä vain 13 sadasosasekuntia. Vertailun vuoksi naisten 1500m vapaauinnin Suomen ennätys on Eva Lehtosen nimissä vuodelta 2009, lukemin 16:52.77.

Terhi Ikonen

Terhi Ikonen. Kuva Kalevi Turkka 

Kotikuusi ui uudet Suomen ennätykset sekä 50m että 100m matkoilla Bifins-sarjassa, joka uidaan normaaleilla räpylöillä. 50m Suomen ennätys kirjoitetaan nyt lukemin 19.86, tuloksen alittaessa myös MM-kisojen A-rajan. 100m uudet lukemat ovat puolestaan 45.49, ja niillä irtosi MM-kisojen B-rajan alitus sekä kyseisen lajin 2. sija Venäjän Anton Mikhailovin ollessa reilut neljä kymmenystä nopeampi ajalla 45.03. Vapaauinnin 50m Suomen ennätys miehissä on Ari-Pekka Liukkosen nimissä viime vuodelta, lukemin 22.22. 100m ennätys puolestaan on Jani Sievisen 18 vuoden takainen 49,77.

Sekä Kotikuusella että Ikosella on tämän kauden päätavoitteena elokuussa Venäjän Kazanissa järjestettävät CMAS Games MM-kilpailut, joissa ratkotaan räpyläuinnin lisäksi mestaruuksia myös monissa muissa vedenalaisissa urheilulajeissa.

- Harjoituskausi on mennyt ainakin tuloksista päätellen hyvin ja olen saanut keskittyä treenien tekemiseen, kiitos valmentajieni Antero "Kapo" Hammarin, Juho Nousiaisen sekä Kalevi "Kallu" Turkan. Kauden päätavoite on Venäjän MM-kisat elokuussa, mutta sitä ennen uidaan vielä World Cupit huhtikuussa Ranskassa ja toukokuussa Puolassa. MM-kisoihin lähdetään parantamaan viime kesän tuloksia, sekä ajallisesti että sijoituksissa ja tietenkin alittamaan Toivolan Jannen nimissä oleva 1500m Suomen ennätys, summaa Terhi Ikonen kuluvaa kautta syystäkin tyytyväisenä. Haasteita tähän sekä tulevaan kauteen tuo puolitoista vuotta kestävä Ikosen kotihallin, Tampereen Uintikeskuksen toukokuussa alkava remontti.

Ville Kotikuusi

Ville Kotikuusi. Kuva Kalevi Turkka 

Niin ikään Ville Kotikuusella on aihetta hymyyn.

- Kausi on alkanut erittäin lupaavasti. Heti ensimmäisissä kilpailuissa molemmissa lajeissa uudet ennätykset ja aikarajat rikki. Seuraavaksi Ranskassa ja Puolassa pitäisi saada lisää tuntumaa ja keskittyä parantamaan suorituksia kohti kauden päätavoitetta. CMAS Games -kilpailuissa minun ensisijainen tavoitteeni on hyvä aamu-uinti joka riittää finaaliin ja finaalissa sijoittua niin korkealle kuin rahkeet riittää.

 

Mitä räpyläuinti on?
Räpyläuinti on maailman nopein uintilaji. Se on uintia kahden erillisen räpylän tai yhden monoräpylän avulla. Mallista riippumatta räpylöillä saavutetaan merkittävä etu liikkumisessa veden pinnalla tai sukellettaessa. Vauhti vedessä voi ylittää jopa kolme metriä sekunnissa.

Yksinkertaisimmillaan räpyläuinti on uintia perusvälineillä maskin, snorkkelin ja räpylöiden avulla. Tyyli on vapaa. Perusvälineillä voidaan uida vapaauintia tai pelkin delfiinipotkuin, jolloin kädet ovat ojennettuina suoriksi eteen korvien tasolle kämmenet päällekkäin. Yleisin kilparäpylämalli on kuitenkin niin kutsuttu monoräpylä, jossa molemmat jalat ovat yhdessä räpylässä.

Räpyläuinti vaatii erinomaista fyysistä kestävyyttä sekä lihaskuntoa ja se vaikuttaa koko kehon lihaksistoon. Räpyläuinnin harrastajamäärä Suomessa on pitkään pysynyt samalla tasolla, mutta monet menestyneimmistä räpyläuimareistamme kilpailevat myös "perinteisessä" uinnissa huipulla.

Räpyläuinti jaetaan kolmeen lajiin:
1) pintauinti eli räpyläuinti, jossa käytetään snorkkelia
2) pinnan alla tapahtuva hengenpidätyssukellus ilman snorkkelia tai paineilmalaitetta
3) pinnan alla tapahtuva laitesukellus paineilmalaitetta käyttäen.

Räpyläuinti kuuluu uppopallon, vapaasukelluksen ja sukelluskalastuksen ohella Sukeltajaliiton kilpailulajeihin.


Julkaistu 26.2.2013

Tervetuloa Turun aluetapaamiseen 9.3.2013

Tervetuloa Aluetapaamiseen Turkuun 9.3. Ilmoittautuneita on jo yli 10 seurasta ja 15 henkilöä voidaan vielä ottaa mukaan. Katso tarkemmat tapahtuman tiedot Liiton tapahtumakalenterista ja ilmoittaudu tämän viikon aikana. Pari majoituspaikkaakin vielä löytyy.

Julkaistu 25.1.2013

Seuratoiminnan kehittämistuen hakuaika on alkanut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut vuoden 2013 Seuratoiminnan kehittämistuen hakuohjeet. Samalla tuen hakuaika on alkanut. Hakuaika päättyy 15.3.2013.

Tarkemmat tiedot asiakirjoineen löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilta.

 


Julkaistu 21.1.2013

Hylkysukellus 2013-seminaari

Varmista paikkasi Venemessujen yhteydessä 9.2.2013 järjestettävään Hylkysukellus 2013 -seminaariin. Ennakkoilmoittautuminen tarvitaan ja paikkoja on jäljellä enää alle 100. Katso myös päivitetty ohjelma ilmoittautumissivulta. Mahtava paketti hylkysukellusasiaa luvassa!

http://hylky2013wreck.eventbrite.com/#


Julkaistu 22.12.2012

Hyvää Joulua!

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna 24.12.-1.1.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2013.


Julkaistu 10.12.2012

Vedenalaisen valokuvauksen Pohjoismaiden mestaruuskilpailu 2012 - tulokset

PM-mestaruuden voitti Jonna Bergström, Ruotsi. Toiseksi sijoittui Tobias Dahlin, Ruotsi ja pronssia vei Klas Malmberg, Ruotsi. Paras suomalainen oli upeasti kuudenneksi sijoittunut Mikko Saareila. Kilpailuun osallistui ilahduttavasti jonkin verran aiempia vuosia enemmän suomalaisia valokuvaajia.

PM-kilpailu järjestetään vuosittain ja järjestysvuoro kiertää Pohjoimaiden sukellusliittojen kesken. Tänä vuonna kisan järjesti Suomi. Tuomareina toimivat sukelluskuvaajat Pekka Tuuri ja Stig Gustavsson sekä meri-ja majakkakuvaaja Petri Porkola.

Tänä vuonna ei järjestetty erikseen Sukelluskuvauksen SM-kilpailua, mutta suomalaisten kuvaajien otosten joukosta valittiin Vuoden Sukelluskuva. Vuoden Sukelluskuva on Mikko Saareilan "Orange". Onnittelut Mikolle!

Kisasta enemmän 1/2013 Sukeltaja-lehdessä. Kisakuvia tullaan näkemään lehdessä sekä muissa yhteyksissä vuoden kuluessa.

Onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille osallistujille!

Tuloslista 

vuoden sukelluskuva 2012

Vuoden Sukelluskuva 2012: Orange. Mikko Saareila 


Julkaistu 5.12.2012

Toimisto suljettu 6.-9.12.

Sukeltajaliiton toimisto on suljettu 6.-9.12. Hyvää itsenäisyyspäivää!

Julkaistu 12.11.2012

Uppopallon nuorten avoimet EM-kilpailut 17.-18.11. Riihimäellä

Osallistujamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa ja Kolumbia.

 
Seuraa nuorten maajoukkueen blogia


Julkaistu 22.10.2012

Syyskokoustiedote

Sukeltajaliiton syyskokous pidettiin Kokemäellä 20.10.2012. Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2013—2014 valittiin Teppo Lallukka. Hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Miika Härkönen, Markku Leinonen, Klaus Nummela ja Jani Santala. Hallituksessa jatkavat ensi vuonna Aleksi Nieminen, Lilli Pykäläinen-Liikka, Marko Räihä ja Kari Savolainen. Kokous hyväksyi hallituksen esitykset vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi muutoksitta. Liiton tilintarkastajaksi valittiin Hannu Sohlman, KHT Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajaksi Juha Tuomala, KHT Pricewaterhouse Coopers Oy. Liiton toiminnantarkastajaksi valittiin Mauno Sirén ja varatoiminnantarkastajaksi Keijo Kaittola. Kokouksessa esiteltiin Liiton uusi antidopingohjelma.

Kokouksen yhteydessä palkittiin vuoden parhaita:

Vuoden räpyläuimari: Terhi Ikonen, Tampereen Urheilusukeltajat ry

Vuoden sukelluskalastaja: Matti Pyykkö, Team Kampela ry

Vuoden vapaasukeltaja: Saana Partinen, Joensuun urheilusukeltajat ry

Vuoden uppopalloilija: Reijo Rantamäki, Riihimäen Urheilusukeltajat, Tampereen Urheilusukeltajat ry

Vuoden sukelluskouluttaja: Kari Savolainen, Joensuun Urheilusukeltajat ry

Vuoden norppaohjaaja: Minna Andersin, Parikkalan Sukeltajat ry

Vuoden norppa: Tuomo Paasio, Urheilusukeltajat ry

Vuoden norppaseura: Rauman Laitesukeltajat ry

Vuoden seura: Midnight Divers ry

Vuoden sukeltaja: Fishing Under Ice- tiimi: Juhana Heino, Juuso Mettälä, Jukka Pelttari, Eelis Rankka, Tommi Salminen, Esa Vuoppola, Oulun Vesimiehet ry

Liiton seuraava kevätkokous järjestetään Helsingissä lauantaina 13.4.2013. Liiton syyskokousta isännöi 35-vuotisjuhliaan viettävä Keski-Uudenmaan Sukeltajat. Syyskokous ja seuran vuosijuhla järjestetään Helsingissä lauantaina 19.10.2013. Kiitokset 40-vuotiajuhlia viettäneelle isäntänä toimineelle Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry:lle erinomaisesti onnistuneesta syyskokousviikonlopusta.


Julkaistu 2.10.2012

Uusi esite seurojen viestinnän tueksi

Sukeltajaliitto on tehnyt yhteistyössä muiden sukellustoimijoiden kanssa esitteen, joka kertoo millaista on suomalainen sukellus. Esite on suunnattu erityisesti niille, jotka ovat kenties suorittaneet peruskurssin ulkomailla ja pohtivat, miten jatkaa harrastustaan kotimaassa. Esite kertoo upein kuvin, millaista täällä on pinnan alla ja antaa vinkkejä, miten löytää itselle sopiva tapa jatkaa sukellusta Suomessa.

Esite on seuroille oman tiedottamisen apuväline, ja se kannattakin linkittää seuran kotisivuille sekä mahdollisille Facebook-sivuille.

Tutustu uuteen esitteeseen!

Suomalainen sukellus kuvake 

 


Julkaistu 24.9.2012

Vedenalaisilta Radio Suomessa ke 26.9. klo 18.03

Luonto-Suomi-ohjelmassa vietetään keskiviikkona vedenalaista iltaa. Suorassa lähetyksessä ovat paikalla merentutkija, tutkimussukeltaja Juha Flinkman ja vuoden 2010 luontokuvan napannut vedenalaiskuvaaja Pekka Tuuri. Lue lisää ja osallistu lähetykseen.

Julkaistu 20.9.2012

Naisten syvyyssukelluksen uusi SE 61 m

Suomen naisjoukkue oli lähellä pronssia Nizzassa 15.9. päättyneissä joukkueiden MM-kilpailuissa. Veera López-Lehto teki uuden Suomen ennätyksen syvyyssukelluksessa käytyään 61 metrin syvyydessä. Saana Partinen teki huippuluokan pituussukelluksen 179 metriä ja Laura Paukkunen teki kaikissa kolmessa kisalajissa oman ennätyksensä. Naisten joukkueemme sijoittui neljänneksi, vain muutaman pisteen päähän MM-joukkuepronssista.

Joukkuelajien MM-kilpailuihin osallistui 26 maata. Suomen miehet eivät tällä kertaa sijoittuneet kokonaiskilpailuissa kärjen tuntumaan. Miesten mestaruuden voitti Kroatia ja naisten mestaruuden Japanin joukkue. Joukkuekilpailussa joukkeen kaikki kolme kilpailijaa sukeltavat meressä syvyyttä ja altaassa tehdään pituussukellus- ja hengenpidätys- suoritukset. Kokonaiskilpailun tulos lasketaan kaikkien lajien suoritusten yhteispisteistä.

Viralliset kisasivut: http://www.aida-worldchampionship.com/en/accueil


Julkaistu 11.9.2012

Tervetuloa Sukeltajaliiton syyskokoukseen!

Sukeltajaliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 20.10. Kokemäellä, Kokemäen koulukeskuksen auditoriossa, Haapionkatu 13. Syyskokous hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013. Kokouksessa valitaan Liitolle puheenjohtaja ja jäseniä hallitukseen erovuoroisten tilalle sekä palkitaan Vuoden Parhaat.

Kokousasiakirjat löytyvät Materiaalisalkusta Syyskokous-kansiosta.

HUOM. Hallitusvaaliehdokkaiden tietoja päivitetään Materiaalisalkkuun sitä mukaan, kun henkilöitä asettuu ehdolle, joten seuraa verkkosivuja.

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!

Päivä jatkuu Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry:n 40-vuotisjuhlan merkeissä Kokemäen Seurahuoneella, Teljänkatu 4 klo 18 alkaen. Juhliva seura toivottaa sukeltajat tervetulleiksi juhlaan! Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet. HUOM. Illalliskorttivaraukset 30.9. mennessä!


Julkaistu 5.9.2012

Sukeltaminenkin on jokamiehenoikeus

Ympäristöministeriö on tänään julkistanut oppaan Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella. Julkaisuun on koottu tietoa jokamiehenoikeuksia koskevasta lainsäädännöstä. Julkaisu on suunnattu erityisesti viranomaisten, yhdistysten ja yritysten käyttöön.

Teos perehdyttää jokamiehenoikeuksiin niin niiden käyttäjien kuin maankäytön ja maanomistajan näkökulmasta. Sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi toisen alueella toimimisesta ulkoilun, luonnontuotteiden keräämisen sekä liikuntaharrastusten näkökulmasta.

Oppaassa otetaan kantaa myös sukeltamiseen. Sukeltaminenkin on jokamiehenoikeus. Sukeltaminen on pääsääntöisesti sallittua vesilain yleiskäyttöoikeuden perusteella kaikissa vesistöissä. Sukeltaminen voidaan kieltää vain lakiin nojautuvin perustein. Esim. luonnonsuojelualueilla saattaa olla erityisiä rajoituksia, jotka koskevat sukeltamista mutta samalla myös kaikkea muuta liikkumista alueella. Puolustusvoimien suoja-alueilla saa sukeltaa vain luvalla, jota anotaan sotilasviranomaisilta. Ahvenanmaan maakuntalain mukaan laitesukellus on Ahvenanmaan vesillä sallittua vain maakuntahallituksen luvalla.

Julkaisu on saatavana pdf-tiedostona Ympäristöministeriön internetsivuilta


Julkaistu 3.9.2012

Yleisöseminaari Kotkassa 9.-10.11.2012: Vrouw Mariasta Titaniciin - Mitä tehdä ehjille hylyille?

Museoviraston Vrouw Maria veden alla -hanke järjestää yhdessä Suomen merimuseon kanssa 9.-10.11.2012 Kotkassa Merikeskus Vellamossa kansainvälisen meriarkeologisen yleisöseminaarin Vrouw Mariasta Titaniciin - Mitä tehdä ehjille hylyille? Seminaari käsittelee vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimuksen ja saavutettavuuden keinoja erityisesti hyvin säilyneiden hylkyjen näkökulmasta. Seminaarin tarkoitus on kansainvälisten esimerkkien kautta herättää keskustelua tavoista tutkia ja esitellä vedenalaista kulttuuriperintöä. Kokemuksia voidaan hyödyntää, kun hahmotellaan Vrouw Marian ja muiden erityyppisten, hyvin säilyneiden vedenalaislöytöjen tulevaisuutta. Seminaari päättää neljä vuotta kestäneen Vrouw Maria veden alla -hankkeen ja esittelee sen lopputulokset. Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti. Luentoja ei tulkata. Seminaari on yleisölle avoin, mutta siihen tulee ilmoittautua ennakkoon. Luennoille osallistuminen on maksutonta.

Lisätiedot ohjelmasta ja ilmoittautumisesta: http://www.nba.fi/fi/vrouwmariaseminaari2012


Julkaistu 22.8.2012

Rantojenpuhdistuspäivä 1.9. - tule mukaan!

Helsingin Sukelluskeskus järjestää yhdessä Project AWAREn kanssa rantojen ja vesien puhdistuspäivän lauantaina 1.9. Helsingissä Kaivopuistossa, Café Ursulan rannassa. Lue lisää ja lähde mukaan!

Julkaistu 13.8.2012

Räpyläuinnin EM-kilpailut käynnistyvät

Räpäyläuinnin Euroopan mestaruuksista uidaan Italian Lignanossa 13.-23.8.2012. Suomesta kilpailuissa ovat mukana Terhi Ikonen, Teemu Aho, Ville Kotikuusi ja Jere Laukkanen.

Lisätietoja kisasivuilta, joilla luvassa myös live-lähetyksiä kisoista.

http://portale.fipsas.it/Sezioni/Attivit%C3%A0AgonisticheNP/Europei2012/tabid/747/language/it-IT/Default.aspx


Julkaistu 9.8.2012

Tiedekulmassa tapahtuu 13.-24.8.

Helsingin yliopiston Tiedekulmassa Aleksilla paljon mielenkiintoista Itämeri-aiheista ohjelmaa 13.-24.8. Tutustu ohjelmaan tästä.

Lisätietoja: www.helsinki.fi/tiedekulma


Julkaistu 31.7.2012

Uusi kirja: Mereen menetetyt, uudelleen löydetyt

Suomen merimuseo/Museovirasto on julkaissut Vrow Marian ja St. Mikaelin hylyistä kertovan kirjan Mereen menetetyt, uudelleen löydetyt. Kirja liittyy Merikeskus Vellamossa Kotkassa esillä olevaan näyttelyyn "Mereen menetetyt - Vrouw Marian ja St. Mikaelin tarina". Näyttely on avoinna 2.12.2012 asti.

Kirjaa on saatavilla mm. Merikeskus Vellamon museokaupassa Plootussa (Tornatorintie 99, Kotka), Suomen kansallismuseon museokaupassa (Mannerheimintie 34, Helsinki) sekä Granum-verkkokirjakaupassa.

Julkaistu 6.7.2012

Sukeltajaliiton toimisto on suljettu

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna ajalla 9.-27.7.

Julkaistu 6.7.2012

Sukeltajaliiton hallitusvaali

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 20.10.2012 Kokemäellä valitaan jäseniä Liiton hallitukseen. Seurojen hallitusten ja jäsenten toivotaan miettivän keskuudestaan sopivia henkilöitä tähän tehtävään.

Näkemys Liiton toiminnasta, Liiton ja koko lajimme kehittämisestä ja koko Suomen sukelluspiirien verkottumisen osalta on hyväksi, kuten myös käsitys paikallisista tarpeista sukellustoiminnan edistämiseksi. Tärkein kriteeri, kuten sukeltamisessa ylipäänsä, on halu ja innostus tehdä yhdessä!

Hallituksen jäseniltä toivotaan aktiivista otetta työryhmätoimintaan. Hallituspaikka, etenkin puheenjohtajan tehtävä, tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan lajiimme, jossa tehtävään valituilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua ja tutustua sukelluslajimme eri osa-alueisiin.

Ehdollepano-ohje ja hakulomake

pdf-tiedostona

word-dokumenttina

Jo saapuneisiin hakemuksiin voit tutustua täällä.

Julkaistu 28.6.2012

Sukelluskalastuksen MM-kilpailut Espanjan Vigossa 5.-8.7.

Sukelluskalastuksen MM-kilpailut järjestetään Espanjan Vigossa 5.-8.7.2012. Suomesta kilpailuun lähtee nelihenkinen joukkue: Kimmo Karjalainen, Antti Olin, Jukka Rapo ja Tapio Salakari.

Viralliset kisasivut: http://www.wcsvigo2012.com/

Suomen joukkueen tunnelmia: http://www.touhula.net/MM2012.htm

 


Julkaistu 19.6.2012

Ensimmäinen Itämeren vieraslajien tunnistusopas ilmestyi

Vieraslajeista on nyt saatavilla suomenkielinen tunnistusopas, joka kattaa suuren osan Suomen merialueilla tavatuista vieraslajeista. Oppaan toivotaan auttavan lajien tunnistamisessa ja havaintojen ilmoittamisessa tutkijoille, sillä rannikolla tavattavat vieraslajit tulevat heikosti esiin ympäristöseurannoissa. Erillistutkimukset ja yleisöhavainnot ovatkin tärkeä ja joskus ainoa keino saada tietoa näistä lajeista. Oppaan julkaisivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL yhdessä.

Lisätietoja http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=414001&lan=fi

Linkki tunnistusoppaaseen http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/uhat/vieraslajit/vieraslajiopas/fi_FI/vieraslajiopas/

Vieraslajihavaintoja voi ilmoittaa RKTL:n ja SYKEn yhteisellä vieraslajilomakkeella, joka löytyy verkosta http://www.riistakala.info/vieraslajit/index.php


Julkaistu 18.6.2012

Ilmoita luontohavaintosi

Auta Itämeren tilan tutkimusta ilmoittamalla omia havaintojasi viranomaisille ja tutkijoille. SYKE kokoaa Itämeren sinilevä-, rakkolevä-, meduusa-, pyöriäis- ja vieraslajihavaintoja.

Ilmoittamalla omat havaintosi autat myös Itämeren tilan seurantaa, toimenpiteiden kohdentamista ja tiedotusta.

Verkkosivulta www.ymparisto.fi/havainnot löydät tarkemmat ohjeet havaintojen ilmoittamisesta.

Voit myös ladata Kansalaisten havainnot merialueilla -esitteen pdf-tiedostona osoitteesta www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=405382&lan=fi


Julkaistu 18.6.2012

TV-vinkki: Itämeri MTV3-kanavalla 19.6. alkaen

10-osainen Itämeri-sarja alkaa MTV3-kanavalla tiistaina 19.6.2012 kello 20.00. Lisätietoja sarjan internetsivuilla http://www.mtv3.fi/itameri/

Julkaistu 1.6.2012

Sukeltajaliiton toimiston kesä

Toimiston jäsenpalvelu on 1.6.-31.8. välisenä aikana avoinna kello 9.00-15.00

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna ajalla 9.-27.7.

Julkaistu 14.5.2012

Vapaasukelluksen SM-kisoissa uusia SE-tuloksia

Vapaasukelluksen SM-kilpailuissa Kuopiossa paranneltiin Suomen ennätyksiä. Pituussukelluksessa räpylöillä Saana Partinen teki uuden naisten SE:n 182 m ja Mikko Pöntinen teki virallisen SE:n lukemilla 228 m. Partinen tulos on naisten tämän vuoden kärkitulos maailmassa. Kisasivut: http://vapaasukelluksensmkisat.blogspot.com/

Julkaistu 10.5.2012

Hae seurallesi Pohjola-palkintoa!

Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on tunnustuspalkinto moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle. Sillä halutaan kannustaa niitä yli miljoonaa suomalaista, jotka tekevät työtä urheiluseuroissa. Tänäkin vuonna yhteensä 17 seuraa saa rahapalkinnon. 10 000 euron pääpalkinnon lisäksi palkitaan kaksi pääpalkintofinalistia sekä 14 seuraa maakunnallisella Pohjola-palkinnolla. Kuudelle seuralle on luvassa myös valtakunnallista tv-näkyvyyttä Yle TV2:n Sisu-ohjelmassa. Näistä kuudesta valitaan kolme seuraa finaaliin yleisöäänestyksen perusteella. Pohjola-pääpalkinnon voittaja julkistetaan Suomen Urheilugaalassa 15.1.2013.

Vuonna 2012 Pohjola-palkinnon valintakriteereissä painotetaan erityisesti sitä, miten seurassa ja sen toiminnassa edistetään hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä asioita.
Pohjola-palkinnon valintakriteerit vuonna 2012:
• Seurassa noudatetaan Reilun Pelin periaatteita ja yhdistystoiminnan pelisääntöjä
• Seura tekee pitkäjänteisesti konkreettisia toimia jäsentensä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
• Seurassa on innostava ilmapiiri ja yhdessä tekemisen meininki
• Seura on avoin erilaisille liikkujille

Hakuaika 2.4.-23.5.2011

Lisätietoja ja hakulomake: www.slu.fi/pohjola-palkinto


Julkaistu 2.5.2012

Kevätkokousuutisia

Sukeltajaliiton kevätkokous pidettiin 29.4. Tampereella, missä samana viikonloppuna Tampereen Urheilusukeltajat ry juhli 40-vuotista taivaltaan seminaarin ja iltajuhlan merkeissä. Myös kevätkokous aloitettiin juhlavissa tunnelmissa, kun kolme huomattavan ansioitunutta sukeltajaa, Petteri Airanne, Jouko Laitinen ja Marko Kauppinen, palkittiin Sukeltajaliiton kultaisella ansiomerkillä sukelluksen hyväksi tekemästään työstä.

Kokouksessa esiteltiin vuoden 2011 vuosikertomus ja tilinpäätös, sekä päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Kokous päätti vuoden 2013 jäsenmaksuista, jotka ovat jäsenyhdistyksen osalta:
aikuiset (1998 tai ennen syntyneet) 25,50 euroa
norpat (1999-2006 syntyneet) 13,00 euroa
kuutit vuonna 2007 ja sen jälkeen syntyneet 0 euroa
rinnakkaisjäsen (jäsen, josta Liitto saa yhden seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa) 0 euroa

henkilöjäsenen jäsenmaksu 70 euroa
tukijäsen 1000 euroa
yhteisöjäsen 250 euroa.

Kokous päätti ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Anttila ja jäseniksi Susanna Kallama, Jouko Laitinen, Erno Olkkonen ja Tommi Salminen. Toimikunta valtuutettiin täydentämään kokoonpanoaan vielä yhdellä henkilöllä. Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on etsiä sopivia henkilöitä asetettavaksi ehdolle Liiton hallitukseen sekä puheenjohtajaksi.

Lopuksi Kokemäen Kova-Väki Urheilusukellus ry:n puheenjohtaja Mikko Penttilä esitti kutsun seuran 40-vuotisjuhlaan 20.10. Liiton syyskokous järjestetään Kokemäellä samassa yhteydessä. Tervetuloa!


Julkaistu 29.3.2012

Kutsu Sukeltajaliiton kevätkokoukseen

Tervetuloa Liiton kevätkokoukseen Tampere-talolle!

Aika: 29.4. klo 10.00
Paikka: Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere

Valtakirjojen tarkastus klo 9.15-9.45

Ennen virallisen kokouksen alkua ohjelmassa on muutamia palkitsemisia ja puheenjohtajan katsaus.

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja.

Hallituksen esitys vuoden 2013 jäsenmaksuista vuosikokoukselle:

 • aikuiset (1998 tai ennen syntyneet) 25,50 euroa
 • norpat (1999-2006 syntyneet) 13,00 euroa
 • kuutit vuonna 2007 ja sen jälkeen syntyneet 0 euroa
 • rinnakkaisjäsen (jäsen, josta Liitto saa yhden seuran kautta Liiton maksun voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa) 0 euroa
 • henkilöjäsenen jäsenmaksu 70 euroa
 • tukijäsen 1000 euroa
 • yhteisöjäsen 250 euroa

Valtakirja ja muut kokousasiakirjat löytyvät Materiaalisalkusta. Hallituksen esitys vuoden 2011 vuosikertomukseksi tullaan viemään Materiaalisalkkuun hyvissä ajoin ennen kokousta. Tilinpäätöstiedot löytyvät vuosikertomuksesta.

1.1.2012 voimaantullut Liiton toimintasääntö löytyy Materiaalisalkusta.

Tarjoilujen varaamisen vuoksi tapahtumaan pyydetään ilmoittautumista Tapahtumakalenterin kautta.

Tapaamisiin Tampere-talolla!

HALLITUS

P.S. Tampereellehan kannatta saapua jo lauantaina Tampereen Urheilusukeltajat ry:n 40-vuotisjuhlaseminaariin ja iltajuhlaan. Lisätietoja www.taursu.fi


Julkaistu 7.3.2012

Vielä ehtii hakea seuratukea

Vuoden 2012 seuratoiminnan kehittämistuen hakuaika päättyy 15.3. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää tukea myönnetään lasten ja nuorten urheiluun sekä aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan. Tukea voivat hakea kaikki rekisteröityneet urheiluseurat osoitteessa www.seuratuki.fi. Erityisesti vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen ja urheiluakatemiayhteistyöhön toivotaan lisää laadukkaita hakemuksia.

Vuoden 2012 seuratoiminnan kehittämistukea voi hakea:

Lasten ja nuorten urheiluun:

 ̶ harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen (6–19-v.) -> mahdollisuus vähävaraisten kohdennukseen

 ̶ harjoittelukulttuurin kehittämiseen (11–15-v.) -> mahdollisuus urheiluakatemiakohdennukseen

 ̶ seuran kehittäminen Sinettiseuraksi

 ̶ vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen

Aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan: -> mahdollisuus vähävaraisten kohdennukseen

 ̶ ohjaajien osaamisen kehittämiseen

 ̶ uuden säännöllisen toiminnan lisäämiseen

 ̶ aikuisten liikuntatoiminnan aloittamiseen

 ̶ kuntayhteistyöhön

Hakulomakkeet ja lisätietoa www.seuratuki.fi.  Apua hakemuksen tekemiseen saa Liiton toimistolta. Nuorisopäällikkö auttaa lasten ja nuorten hanke-asioissa ja koulutuspäällikkö aikuisten hanke-asioiden kanssa. Kysy rohkeasti apua, autamme mielellämme! Toimi nyt sillä pian alkaa olla jo kiire.


Julkaistu 10.2.2012

Venemessut Helsingissä avasivat ovensa

Helsingissä 10.-19.2.2012 järjestettävät Venemessut ovat uuden hallin myötä entistä suuremmat. Esillä on lähes 600 venettä. Messukävijöitä hemmotellaan myös runsaalla oheisohjelmalla. Sukellus on perinteisesti hallissa 2.

Poimintoja sukellusaiheisesta messuohjelmasta: Sali 2. Uimarialtaalla PADI:n sukelluskokeiluja päivittäin klo 11—17 välisenä aikana.

Lau 11.2. klo 15.00-19.00 Hylkysukellusseminaari, Sali 101cd Paikkoja rajoitetusti: Lisätiedot ja rekisteröityminen: http://hylky2012wreck.eventbrite.com

To 16.2. klo 18.00-18.30, Ohjelmalava, halli 3 ”Kuvamatka veden alle” : Pekka Tuuri, Vuoden Luontokuvaaja 2010, on tehnyt kuvamatkan veden alle ja esittelee avautunutta maailmaa messuilla

Lau 18.2. klo 12.00-12.30 ja 14.00-14.30 Ohjelmalava, halli 3. ”Historiaa veden alla”: Antti Apunen ja Janne Suhonen, Sukellusryhmä Divers of the Dark Sotahistoriallinen dokumentti Hangon evakuoinnissa uponneista venäläisaluksista ja niiden hylyistä.

Lau 18.2. klo 13:00-14:00 Ballroom 1 ”Mereen menetetyt”: Eero Ehanti Museovirastosta kertoo St. Mikaelin ja Vrouw Marian hylyistä ja siitä mitä niiden löytymisen jälkeen on tapahtunut vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimisessa.


Julkaistu 8.2.2012

Puheenjohtajan katsaus: Mitä vuonna 2012?

Sukeltajaliiton hallitus on nostanut kuluvan vuoden painopistealueiksi kaksi laajempaa kokonaisuutta: aiomme edistää Liiton opetustarjontaa kaikilla aloilla sekä ennen kaikkea pyrimme saamaan sukeltajat tuntemaan Sukeltajaliiton omakseen ja haluamaan kuulua siihen.

Otteita vuoden 2012 toiminnasta:
- Tämän vuoden teemaseminaari käsittelee vedenalaista valokuvaamista. Lisäksi olemme mukana toista kertaa venemessujen yhteydessä pidettävässä hylkysukellusseminaarissa. Hallitus kokoontuu tänä vuonna vaihtelevissa paikoissa.
- Maaliskuun alun kokouksemme on Oulussa, seuraava Tampereella huhtikuun lopulla kevätkokouksen yhteydessä. Pyrimme näissä yhteyksissä tapaamaan paikallisia sukeltajia, pitämään lyhyitä tietoiskuja ja vastailemaan yleisiin kysymyksiin seuratoimintaa ja Liiton toiminnasta.
- Olemme käynnistäneet postikorttikampanjan, jossa muutama paljon suomalaisia kouluttava sukelluskeskus ulkomailla jakaa tietoa Sukeltajaliiton palveluista, ja toimistomme postittaa infopaketin sukeltajille heidän palattua reissulta kotiin.
- Olemme aloittaneet sukellustoimijoiden kanssa keskustelutilaisuuksien pitämisen. Vuoden alussa kutsuimme suomalaisia sukellusyrittäjiä ja -tahoja keskustelemaan yhteisistä haasteista.

Sekä hallitus että työryhmät kaipaavat jatkuvasti uusia tekijöitä. Toivotamme kaikki mukaan toimintaan! Jokainen työryhmäläinen työskentelee samalla näköalapaikalla ja jättää jälkensä koko Liiton toimintaan.

Matti Anttila
Sukeltajaliitto ry:n puheenjohtaja

Lyhennelmä puheenjohtajan katsauksesta, lue koko artikkeli tästä.


Julkaistu 3.2.2012

Norppaposti 1-2012 ilmestynyt

Norppaposti 1-2012 on ilmestynyt. Voit ladata sen pdf-tiedostona tästä linkistä: http://www.sukeltaja.fi/files/pdf/7495/Norppaposti%201%2D2012.pdf

Julkaistu 5.1.2012

Seuratuen hakuaika on nyt!

Onko seurallanne hieno hanke, mutta kehittämiseen ja toteuttamiseen tarvitsisi tukea? Nyt on aika hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää paikallisen seuratoiminnan kehittämistukea. Kehittämistukea voi hakea lasten ja nuorten urheiluun sekä aikuisten terveyttä edistävän liikuntaan. Tukisummat ovat 1000-8000 euroa.

Hakemus pitää olla tehtynä 15.3.2012 mennessä, mutta kannattaa laittaa hakemus jo nyt, ettei jää viime hetkeen. Apua hakemuksen tekemiseen saa Liiton toimistolta. Nuorisopäällikkö auttaa lasten ja nuorten hanke-asioissa ja koulutuspäällikkö aikuisten hanke-asioiden kanssa. Kysy rohkeasti apua, autamme mielellämme!

Lisätietoja http://www.seuratuki.fi/


Julkaistu 23.12.2011

Sukeltajaliiton toimiston joulu

Sukeltajaliiton toimisto on suljettu 26.12.-1.1.

Toivotamme iloista joulua ja onnea vuodelle 2012!


Julkaistu 19.12.2011

AIDA-äänestys vuodelle 2011

Kansainvälinen vapaasukellusjärjestö AIDA International järjestää yleisen sähköpostiäänestyksen, jonka perusteella valitaan maailman parhaat vuoden 2011 vapaasukeltajat ja AIDA toimihenkilöt. Luokkia on useita. Tittelin lisäksi kukin voittaja saa Suunnon D4i tai D6i sukellustietokoneen.

Muutamia erittäin hyviä suomalaisia ehdokkaita: Best Male Freediver: Antero Joki ja Mikko Pöntinen, Best Female Newcomer: Veera Lopez-Lehto, Best AIDA Judge: Kimmo Lahtinen, Best AIDA Volunteer: Kimmo Lahtinen ja Simo Kurra.

Antero, Mikko ja Veera ovat tehneet useita SE-tuloksia 2011. Antero vapaasukelsi ensimmäisenä suomalaisena 100 m syvyyteen. Mikko ja Veera voittivat MM-hopeaa Italian allaskisoissa. Kimmo Lahtinen on erittäin arvostettu ja pidetty tuomari mm. MM-kisoissa. Kimmo on toiminut AIDA Internationalin erittäin aktiivisena ja uudistuksia tehneenä puheenjohtajana (AIDA President) vuonna 2011. Simo on tehnyt paljon työtä mm. AIDAn IT-järjestelmän kehitystyössä. Kimmo ja Simo ovat myös kansallisesti keskeisimmät vapaasukellusasiantuntijamme ja kouluttajamme, jotka ovat mm. kirjoittaneet Vapaasukellus-kirjan. Joulukuun 2011 Sukeltaja-lehdessä on enemmän tietoa vapaasukelluksesta ja useista edellä mainituista henkilöistä.

Äänestys päättyy 31.12.2011. Kerran voi äänestää ja vain yhtä henkilöä luokkaa kohti. Sinun äänesi voi oikeasti ratkaista onko valituissa suomalaisia! Äänestysohjeet AIDA:n sivuilla AIDA . Äänestys tehdään sähköpostiviestillä: awards_2011@aidainternational.org.


Julkaistu 18.12.2011

Sukelluskuvauksen SM-kilpailun tulokset

Sukelluskuvauksen SM-kilpailu 2011 on ratkennut. Vuoden Sukelluskuvaksi valittiin nuorten sarjan voittajakuva Lepohetki, jonka on ottanut 16-vuotias Noora Siren. Palkitut kuvat ovat nähtävillä Galleriassa, ja niitä tullaan myös julkaisemaan Sukeltaja-lehdessä vuoden aikana. Lue juttu kilpailusta 1/2012 Sukeltajasta. Onnittelut palkituille ja kiitokset kaikille osallistujille!


Tulokset
A-sarja, makrokuvat
1. Sydänystävät, Mikko Saareila
2. Palaemon elegans, Pekka Tuuri
3. Minä, Vesa Siren
Kunniamaininta: Herkkää, Timo Vikman

B-sarja, kotimaa
1. Klik, Jaakko Ala-Hiiro
2. Lähtö, Pauli Sorsakari
3. Taru Ahventen herrasta, Mikko Saareila
Kunniamaininta: Ojasta allikkoon, Pekka Tuuri
Kunniamaininta: The end, Oskari Sundholm

C-sarja, ulkomaat
1. A close encounter, Oskari Sundholm
2. Sinihai, Petteri Viljakainen
3. Tilanjakaja, Mikko Saareila
Kunniamaininta: Porukkaan on helppo piiloutua? Oskari Sundholm

D-sarja, allaskuvat
1. Pilke, Petteri Viljakainen
2. Kultauimari, Timo Vikman
3. Allasvalo, Timo Vikman

E-sarja, teemana Aarre
1. Aarrearkku, Pekka Tuuri
2. Motoristien aarreaitta, Mikko Saareila
3. Haukiaarre, Mikko Saareila

F-sarja, pintakuvat
1. Ylös vedestä, Oskari Sundholm
2. Kesäilta, Mikko Voipio

G-sarja, lyhytvideot
1. Unelmia ja raksahommia, Päivi Viitanen-Marchegiano, Mika Piironen, Timo Miettinen, Manu Kuokka, Samuli Airaksinen, Jari Hyppönen, Timo Vikman
2. Hossa Diving School P-2 AOWD Course 2011, Jukka Köngäs, Timo Manninen, Tomi Mustonen, Timo Voutilainen, Juha Uusitalo, Heli Raittinen, Erkki Puuperä, Timo Vikman
3. Untuvikko, Leea Lappi, Risto Veijola, Perttu Puukka, Mervi Rutanen, Pentti Hillukkala, Jukka Vanhala

H-sarja, nuoret
1. Lepohetki, Noora Siren
2. Swim aside, I'm coming through! Tuuli Pohjonen
3. Louskuleuka, Tuuli Pohjonen


Julkaistu 1.12.2011

Luonto-Suomen vedenalaisilta YLE Areenassa

Luonto-Suomen vedenalaisilta 30.11.2011 on kuunneltavissa YLE Areenassa http://areena.yle.fi/audio/1322678449334 

Julkaistu 30.11.2011

YLE Radio Suomessa tänään Luonto-Suomen vedenalaisilta

YLE Radio Suomi ke 30.11. alkaen klo 18:06    Tekstin lähde:  yle.fi/radiosuomi

Luonto- Suomessa sukelletaan pinnan alle ja puhutaan Itämerestä ja Suomen tuhansista järvistä, joista ja lähteistä. Onko pinnan alla hämärää? Voiko jään alla sukeltaa? Mitä vesikuvaamisessa pitää ottaa huomioon? Minkälainen on hyvä sää kuvaamiseen? Miten hyvin Itämereen vajonneet hylyt tunnetaan, ja voiko pohjalla meren kylmässä kellarissa olla vielä aarteita odottamassa löytäjiä? Miten hyvin vedenalainen luonto ylipäänsä tunnetaan? Tuntevatko suomalaiset koralliriuttojen elämää paremmin kuin omat lähivesistönsä?

Kerro sukelluskokemuksistasi, kysy meritutkimuksesta tai vedessä kuvaamisesta.
Suorassa lähetyksessä ovat paikalla merentutkija, tutkimussukeltaja Juha Flinkman ja vuoden 2010 luontokuvan napannut vedenalaiskuvaaja Pekka Tuuri. Toimittajina Minna Pyykkö ja Juha Blomberg.

Osallistu lähetykseen:

Puhelimella

Suoran lähetyksen puhelinnumero on 0203-17 600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu plus 2 snt. minuutilta, matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8.21/puhelu+14,9 snt/minuutilta

Tekstiviestillä

Matkapuhelimen kautta voi lähettää kysymyksen tekstiviestinä, tekstiviestitunnus on RS TEEMAILTA kysymyksesi. Lähetä viesti numeroon 16149. Palvelu toimii seuraavilla liittymillä: Armas, DNA, Elisa, Kolumbus, Saunalahti, Sonera, TeleFinland, Zeroforty ja ÅMT (Ålands Mobiltelefon) ja hinta on 40 snt / viesti.

Sähköpostitse

Sähköpostiosoite on radio.suomi@yle.fi tai Ylen sivuilla olevallaa lomakkeella

http://yle.fi/radiosuomi/ohjelmat/2011/11/luonto-suomen_vedenalaisilta_3020380.html


Julkaistu 21.11.2011

Sukelluskalastusta Erätulilla 24.11.2011 YLE 2

24.11.2011 klo 19:20, YLE TV2 Erätulilla harppuunakalastusta.

Ari Heinilä on kuvannut ja ohjannut pinnan alle vievän tarinan, "Kahdenlaista saalista". Siinä meribiologi Kim Jaatinen harppuunoi kaloja Hangon vesillä samaan aikaan kun ammattivalokuvaaja Jukka Rapo keskityy kuvalliseen antiin. Hän on saanut juuri valmiiksi Suomen Kulttuurisäätiön tukeman hankkeen, "The Baltic Dead Sea", jossa on kuvia kaikista Itämeren maista, pinnan alta ja päältä. Kimin kilpailukausi harppuunakalastatuksessa on ollut myös mahtava: Suomi cupin voitto sekä Pohjoismaiden mestaruus!
Eikä Hanko petä. Saalis on mukava sielläkin!

Jakson tiedot YLE:n sivuilla.


Julkaistu 15.11.2011

Sukelluspullojen merkinnät ja väritys -juliste

Sukeltajaliiton jäsenistöltä saadun aloitteen perusteella Sukeltajaliiton laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunta on yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa tehnyt sukelluspullojen merkinnöistä ja värityksestä kertovan julisteen.

Julisteen tarkoitus on toimia täyttöpaikoilla visuaalisena pikaohjeena ja muistutuksena pullojen oikeista merkinnöistä täyttäjille.

Julisteen lähteenä on käytetty seuraavia Tukes-tiedotteita

Juliste on vapaassa jaossa pdf-tiedostona sekä Sukeltajaliiton että Tukesin internet-sivuilla. Seurat saavat vapaasti ladata julistetta käyttöönsä ja jaella sitä eteenpäin.

Julkaistu 10.11.2011

Hylkysukellusseminaari täyttyy nopeasti - varaa paikkasi!

Sukeltajaliiton, SubZonen ja Museoviraston yhteystyössä järjestämä Hylkysukellusseminaari järjestetään nyt toisen kerran Venemessuilla 11.2.2012. Seminaariin on tänä vuonna ilmoittautuminen, ja paikat menevät nopeasti, joten ilmoittautu nyt täällä.

 


Julkaistu 8.11.2011

Kaksi uutta Itämeri-julistetta

Sukeltajaliiton Itämeri julisteisiin -kampanjassa sukeltajien kauniit tai surulliset kuvat meren tilasta on tehty julisteiksi. Julistesarja on saanut jatkoa kahdella uudella julisteella, joita voi ladata Materiaalisalkusta tulostettavaksi esim. tapahtumiin. Kansiossa on myös kevyet versiot, joita voi käyttää vaikkapa seuran nettisivustolla.

Jos sinulla on vaikuttava kuva Itämerestä, tarjoa sitä julisteeseen. Ota yhteyttä kristiina.karila at sukeltaja.fi

 

Itämeri-juliste uutiseen


Julkaistu 19.10.2011

Turvallisuussuunnitelma on julkaistu

Sukeltajaliiton turvallisuussuunnitelma on julkaistu. Löydät sen täältä.

Julkaistu 18.10.2011

Vapaasukeltajille kaksi MM-hopeaa

Mikko Pöntiselle ja Veera López-Lehdolle hopeamitalit

Suomen joukkue venyi huippusuorituksiin vapaasukelluksen hallilajien MM-kilpailuissa Italian Lignanossa ja otti kaksi hopeamitalia. Mikko Pöntinen sukelsi pituutta (DYN) 261 metriä. Kyseessä on yksi maailman kaikkien aikojen pisimmistä vapaasukelluksista, sillä lajin ME oli vielä viime vuonna 250 m. Pöntistä pidemmälle MM-kisoissa sukelsi ainoastaan Goran Colak Kroatiasta uudella ME-tuloksella 273 m. Veera López-Lehto sai MM-hopeaa naisten hengenpidätyksessä ajala 7 min 3 s. Maailmassa on vain viisi 7 minuutin rajan ylittänyttä naista. Mikko Niemeläinen onnistui hiemosti MM-debyytissään ja sukelsi pituutta 221 metriä.

Kisasivut: http://www.europeevolutioncup.com/


Maajoukkueen blogi: http://vapaasukellusmmkisat.blogspot.com/


Julkaistu 17.10.2011

Syyskokoustiedote

Sukeltajaliiton syyskokous pidettiin Lappeenrannassa 16.10.2011. Liiton hallitukseen valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle Aleksi Nieminen, Lilli Pykäläinen-Liikka, Marko Räihä ja Kari Savolainen. Kokous hyväksyi hallituksen esitykset vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi muutoksitta. Liiton tilintarkastajaksi valittiin Hannu Sohlman, KHT Pricewaterhouse Coopers Oy ja varatilintarkastajaksi Juha Tuomala, KHT Pricewaterhouse Coopers Oy. Liiton toiminnantarkastajaksi valittiin Mauno Sirén ja varatoiminnantarkastajaksi Keijo Kaittola.

Kokous päätti Liiton toimintasäännön muuttamisesta 1.1.2012 alkaen. Kokous hyväksyi ennakkotarkastetut uudet säännöt yhdellä tekstimuutoksella kohtaan 15 Tilikausi ja tilintarkastus. Kun PRH on rekisteröinyt uudet säännöt, ne löytyvät Liiton kotisivuilta materiaaleista. Kokous vahvisti myös Liiton voimassaolevat antidopingsäännöt ja -ohjelman.

Kokouksen yhteydessä palkittiin vuoden parhaita:

Vuoden räpyläuimari: Teemu Aho, Gladius Kirkkonummi ry
Vuoden sukelluskalastaja: Jukka Levonen, Raumanmeren sukelluskerho ry
Vuoden vapaasukeltaja: Veera López-lehto, Sukellusseura Vesikot ry
Vuoden uppopalloilija: Hannu Ahonen, Pietarsaaren urheilusukeltajat Diving 80 ry
Vuoden sukelluskouluttaja: Juha Karlenius, Dipnoi Divers ry, Finnairin sukeltajat ry
Vuoden norppaohjaaja: Marita Muona, Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry
Vuoden norppa: Santeri Väätäjä, Aboa Aquanauts ry
Vuoden norppaseura: Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry
Vuoden seura: Imatran Urheilusukeltajat ry
Vuoden sukeltaja: Pälvi Lietzen, Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry

Liiton seuraava kevätkokous järjestetään Tampereella sunnuntaina 29.4.2012. Lauantaina 28.4.2012 on Tamperen Urheilusukeltajien 40-vuotisjuhlaohjelmaa. Liiton syyskous järjestetään Kokemäen Kova Väki Urheilusukellusseuran isännöimänä seuran 40-vuotisjuhlien yhteydessä lauantaina 20.10.2012.


Julkaistu 17.10.2011

Uutta meriarkeologiaa Itämerellä -seminaari

Tietoa pintaan! Uutta meriarkeologiaa Itämerellä


18.11.2011 klo 9.00-17.00


Helsingin yliopisto, päärakennus, Unioninkatu 34, Auditorio XV


Perjantaina 18.11.2011 on mahdollisuus kuulla ajankohtaisia uutisia sekä suomalaisesta meriarkeologisesta tutkimuksesta että Itämeren alueen herkullisimmista vedenalaisista löydöistä. Tilaisuuden järjestää Helsingin yliopiston merihistorian opintokokonaisuus. Aamupäivän aikana kuullaan mitä kuuluu Vrouw Marialle veden alla, minkälaisia aarteita löytyi Suomussalmen järviarkeologisissa inventoinneissa, kuinka Porissa tutkittiin hylkyä kuivalla maalla ja kuinka Suomenlinnan vedenalainen maisema siirtyy museoon.
Iltapäivä keskittyy Itämeren kaasuputkihankkeeseen liittyviin vedenalaisiin tutkimuksiin sekä tanskalais-lyypekkiläisen laivaston 1500-luvulla Ruotsin rannikolla uponneisiin aluksiin. Lisäksi seminaarissa nähdään suomalaisen sukellusryhmä Badewannen National Geographic dokumenttiin tuottamaa materiaalia sotahylyistämme.


Lisätietoja ja ohjelma:

http://www.helsinki.fi/merihistoria/ajankohtaista.html


Julkaistu 14.10.2011

Vapaasukelluksen MM-kilpailut käynnissa Italiassa

Vapaasukelluksen allaslajien MM-mitaleista kilpaillaan Italian Lignanossa. Koko Suomen joukkue on aloittanut vahvasti ja mitalitaistossa ollaan mukana. DYN-finaalissa (pituussukellus räpylöillä) ovat mukana Mikko Pöntinen, Mikko Niemeläinen, Veera Lopez-Lehto ja Johanna Nordblad ja tänä iltana klo 18 alkavassa DNF-finaalissa (pituussukellus ilman räpylöitä) nähdään koko Suomen joukkue. Katso kisaa netistä: http://www.europeevolutioncup.com/  ja seuraa kisablogia http://vapaasukellusmmkisat.blogspot.com/.

Ensimmäisenä suomalaisena 100 metrin syvyyteen viime kuussa syvyyslajien MM-kilpailuissa sukeltanut Antero Joki nähdään Staticin Apnean (hengenpidätys) finaalissa ja finaaliin selviytyivät myös Mikko Pöntinen ja Veera Lopez-Lehto.

 


Julkaistu 11.10.2011

Luontokuvafestivaali Finladiatalolla su 16.10.

Pohjoismaiden suurin luontovalokuvafestivaali tarjoaa sekä tietoa että visuaalisia elämyksiä. Klo 12 avautuvilla messuilla esiintyy mm. sukelluskuvaaja Pekka Tuuri. Messut ovat samalla Suomen laajin luontokuvanäyttely. Klo 18 alkavassa gaalaillassa julkistetaan Vuoden Luontokuva -kilpailun voittaja. Tarkempi ohjelma www.vuodenluontokuva.fi. Liput www.lippu.fi.

Julkaistu 5.10.2011

Muista Lumilyhty-arpa!

Tuttu Lumilyhty-arpa on hyvä lisä seurojen varainhankintaan. Arvan myyntiaika on 1.10.-31.12.2012. Nyt on aika tilata!

www.lumilyhty.fi

SLU:n Lumilyhty-arpajaiset ovat Suomen suurimmat tavara-arpajaiset. Lumilyhty-arvan päävoittoina on 24 Peugeot-henkilöautoa, 24 Tjäreborgin matkalahjakorttia ja 48 Helkama-sähköpolkupyörää. Henkilöauton sijaan voi valita venepaketin tai keittiöremontin. Yhteensä voittoja on 80 996 kappaletta ja niiden yhteisarvo on lähes 1,7 miljoonaa euroa.


Julkaistu 21.9.2011

Tervetuloa syyskokoukseen Lappeenrantaan

Tervetuloa Sukeltajaliiton syyskokoukseen Lappeenrantaan su 16.10. Kokouspaikkana toimii kaupungintalon valtuustosali, Villimiehenkatu 1.

Valtakirjojen tarkastus klo 9.15.-9.45. ja kokous alkaa klo 10.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi esityslistalla on myös Liiton toimintasäännön muutos. Esitys uudeksi toimintasäännöksi sekä muut kokousasiakirjat löytyvät täältä.

15.10. Lappeenrannassa vietetään Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry:n 40-vuotisjuhlaa, johon syyskokousvieraat toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi. Juhlapaikassa Hotelli Lappeessa on varattuna majoituskiintiö, varaukset on tehtävä 28.9. mennessä.

Lisätietoja juhlasta www.saimaannorpat.com/tiedotteet.html

 

 


Julkaistu 5.9.2011

Vedenalaisia valokuvia SEA LIFEssa Helsingissä

Pekka Tuurin vedenalaisen valokuvan näyttely Kohti valoa - vedenalainen Suomi avautuu 6.9. SEA LIFEssa Helsingissä. Näyttely jatkuu 1.11. asti.

Julkaistu 24.8.2011

Ehdolle Liiton hallitukseen?

Syyskokouksessa Lappeenrannassa 16.10 valitaan jäseniä Sukeltajaliiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Seurat ja niiden jäsenet voivat ehdottaa sopivia henkilöitä näihin tehtäviin. Ehdollepano-ohjeet ja -lomakkeet löytyvät täältä.

Julkaistu 24.8.2011

Mosambikiin sukeltamaan tammikuussa 2012

Sukeltajaliitto kokoaa tusinan verran seikkailuhenkisiä sukeltajia, jotka pääsevät tutustumaan mantarauskujen ja valashaiden tutkimus- ja suojelutyöhön Mosambikissa. Matka on osa isompaa kansainvälistä projektia, jonka tavoitteena on kerätä 10 000 euroa Marine Megafauna-säätiölle. Mukaan mahtuu vielä muutama! Lisäinfoa hintatietoineen ja ilmoittautumisohjeineen löydät tästä.

Julkaistu 11.8.2011

Uppopallon MM-kilpailut alkavat Helsingissä 15.8.

Tule Pirkkolan uimahalliin kannustamaan Suomi voittoon. MM-kisojen avajaiset järjestetään maanantaina 15.8. klo 17.00 ja pelit käynnistyvät tiistaina 16.8. klo 9.00, jolloin Suomen miehet kohtaavat Kolumbian. Otteluohjelma aikatauluineen löytyy kisasivuilta ja kisoista on myös live-broadcast eli pelejä on mahdollista seurata netin välityksellä kisasivuilla. Kisat ovat suurimmat koskaan järjestetyt uppopallon MM-kilpailut: mukana on 14 miesten ja 7 naisten joukkuetta. Suomi on miesten puolustava maailmanmestari. Jännitystä on luvassa koko kisaviikoksi. Finaalit pelataan lauantaina 20.8. Tervetuloa Pirkkolaan!

www.uwr-finland2011.fi

 

 


Julkaistu 8.8.2011

Vedenalaista taidetta Galleria Volgassa

Galleria Volgassa Helsingissä (Museokatu 34) on esillä Pia Sinkkosen maalauksia ja valokuvia, joiden aiheet ovat vedenalaisista näkymistä. Sukellus-näyttelyyn voi tutustua elokuun ajan.

www.galleriavolga.com


Julkaistu 3.8.2011

Ilmoita meduusahavaintosi

SYKE:n merikeskus kerää yleisön havaintoja meduusojen massaesiintymistä Itämeressä ja rannikoilla. Meduusahavainnoista voi ilmoittaa Itämeriportaalin lomakkeella, joka välittää tiedot tutkijoille.

Havaintojen perusteella voidaan arvioida millaisissa ympäristöoloissa meduusojen massaesiintymät muodostuvat ja mitkä rannikkoalueista ovat potentiaalisimpia lauttojen ajautumisalueita.

Massaesiintymästa tiedotetaan alueen teollisuudelle, jos laitokset käyttävät merivettä jäähdytyksessä ja on olemassa riski, että meduusat tukkisivat vedenottoputkia.

Jätä ilmoitus meduusahavainnostasi


Julkaistu 8.7.2011

Toimisto on muuttanut

Sukeltajaliiton toimisto on muuttanut. Toimisto sijatsee edelleen SLU-talon (Radiokatu 20, Helsinki) 7. kerroksessa, mutta uudet tilat ovat nyt aivan käytävän päässä. Tervetuloa! 


Julkaistu 16.6.2011

Sukeltajaliiton hallitus kokousti veden alla

Hallituksen kevätkausi huipentui kokoukseen Helsingin Uimastadionilla 15.6.2011. Hallitus kokoontui neljännen kerran tänä vuonna, ja aiheena olivat tärkeät luonto- ja turvallisuusteemat.

Näin juhannuksen kynnyksellä on hyvä pysähtyä kertaamaan, mitä Sukeltajaliiton hallitus on tehnyt alkuvuonna. Uusi peruskurssin kirja tuli myyntiin, ja laitesukelluksen jatkokurssin kirjaa työstetään parhaillaan. Näitä seuraa rescue-kurssin oppikirja.

kokous kuva
Kuva: Stig Gustavsson

Kansainvälisen toiminnan puitteissa Sukeltajaliiton edustajat ovat pitäneet tiiviisti yhteyttä Pohjoismaiden sukellusliittoihin sekä CMAS:in, CMAS Europen ja EUF:in (European Underwater Federation) edustajiin. Lisäksi on aloitettu valmistelutyö EUF:in kokouksen järjestämiseksi ensi vuonna Suomessa.

Kai kaikki ovat huomanneet, että aktiivinen uppopalloporukkamme on saanut MM-kisat Suomeen! Kaikki Pirkkolan halliin kannustamaan hallitsevaa MM-joukkuettamme elokuun puolivälissä.

Hallitus linjasi yhdessä toimiston ja valiokuntien palautteen kanssa painopisteitä tulevalle vuodelle. Näitä ja budjettia hiotaan vielä syyskuun suunnittelupäivillä. Tärkeimmät teemat tulevat olemaan Sukeltajaliiton kokeminen tärkeäksi sukeltajan lähtötilanteesta riippumatta sekä koko koulutusjärjestelmämme monipuolisuus. Haluamme edelleen olla noin 200 seuramme kattojärjestö ja koordinaattori, mutta tunnistamme myös tarpeen ottaa muut kuin seuroihin (vielä) kuuluvat suomalaiset sukeltajat huomioon. Yhä useampi sukeltaa ulkomailla, tehden joko intron tai peruskurssinsa siellä, tai harrastaen vain lomallaan. Näiden huomioonottaminen ja harrastuksen parissa pitäminen on haaste, johon aiomme panostaa jatkossa entistä enemmän.

Valiokunnat ovat tehneet hyvää ja näkyvää työtä, jälleen. Tästä hyvänä esimerkkinä pari viikkoa sitten päättynyt nuorten Your Move -tapahtuma. Aivan mahtava meno, ja juuri oikea tapa välittää sukeltamisen viestiä kohderyhmälle, joka kuuntelee ja nauttii ehkä eniten.

Niin, ja se näkyvyys. Tänään aamulla oli iloista huomata, miten parikymmentä tiedotusvälinettä kertoi hallituksen kokouksestamme ja Itämeri julisteisiin -kampanjastamme kuvan kera. Ehkä syynä oli se, että kokous ei ainakaan ollut kuiva :)
Muistakaa sukeltaa!

Matti Anttila
puheenjohtaja


Julkaistu 10.6.2011

Sukeltajanlippu tutuksi


Sukeltajanlippu on kansainvälisen merkkilippusarjan A-kirjainta edustava sinivalkoinen lippu. Se varoittaa muita vesillä liikkujia vedessä olevista sukeltajista. Veneilijöiden on kierrettävä tällaisella lipulla merkitty vene tai vesialue riittävän kaukaa.

Sukeltajanlipusta tiedottavan julisteen voi ladata täältä.

 

 sukellus_106x150.jpg


Julkaistu 9.6.2011

Sukellusta UlkonaTV.fi-kanavalla

UlkonaTV on uusi verkossa toimiva ulkoiluun ja retkeilyyn keskittyvä kanava. 

Sukellus-osiossa on mukana myös Sukeltajaliiton 50-vuotisjuhlajulkaisu Veden vallassa.

Katso myös Ympäristö-osion Itämeri-videot.

http://www.ulkonatv.fi/

Veden vallassa -DVD:n voit ostaa Sukeltajaliiton verkkokaupasta


Julkaistu 27.5.2011

Sukellusta TV:ssä: Sukella Saimaalla

TV 1 Aamu-tv:n Luonto lähellä -sarja tutustuu Mikkelin Urheilusukeltajien laitesukelluskurssiin maanantaina 30.5. TV 1 klo 06.54 ja 08.13 (tai 08.24). Ohjelman voi katsoa myös YLE Areenasta seuraavan kuukauden ajan.

Sukella Saimaalla  

Vedenalainen maailma houkuttelee vuosittain reilu tuhat uutta sukelluksesta kiinnostunutta laitesukelluskurseille, joita sukellusseurat ja -yritykset järjestävät eri puolilla Suomea. Mikkelin Urheilusukeltajien huhtikuun alussa alkaneen kurssin osallistujilla on vuorossa ensimmäinen avovesiharjoitus Yövedellä Saimaan luoteislaidalla. Viikonlopun aikana sukellusoppilaat suorittavat kouluttajien kanssa viisi avovesisukellusta. 

Haastattelussa puheenjohtaja Pentti Korhonen (Mikkelin Urheilusukeltajat), sukellusoppilas Teemu Puuska (Tampere), sukellusoppilas Hanne Haapiainen (Mikkeli) ja optikko Raimo Laitinen (Mikkelin Silmäasema)  

Ohjelman kuvaus Seppo Ahava, leikkaus Jussi Tapionlinna, käsikirjoitus ja toimitus Paul Segersvärd, tuotanto Procam Oy.

Julkaistu 25.5.2011

Kesän nuorten leireille ehtii vielä!

Nuorten laitesukellusleirin ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Leiri järjestetään Kouvolan Vuohijärvellä 30.6.-3.7. Lue tarkemmin Tapahtumakalenterista.

Myös Norppaleirille ehtii vielä ilmoittautua. 

Norppaleiri 2011 ilmoitus


Julkaistu 18.5.2011

Itämeri julisteisiin - tarjoa kuviasi

Itämeri julisteisiin - tarjoa puhuttelevimmat tai kauneimmat kuvasi julisteisiin.

Sukeltajat näkevät sen, mikä muilta jää näkemättä. Kerätään nämä näyt Itämeri-julistesarjaksi, jotta muutkin pääsevät näkemään miten meremme voi. Toivomme kuvia, joissa meri voi huonosti tai kuvia, joissa meressä on jotain sinne kuulumatonta. Kuvien tavoitteena on puhuttaa ja herättää ihmiset toimimaan paremman Itämeren puolesta.

Puhtaampi meri on saavutettavissa yhteisin ponnistuksin, ja julistesarjaan toteutetaan myös toivoa virittävä toinen puoli. Kirkkaita, kauniita otoksia Itämerestämme otetaan siis myös vastaan.

Parhaat kuvat poimitaan julisteisiin ja valmis aineisto viedään myös Liiton kotisivuille Materiaalisalkkuun, josta seurat voivat ladata materiaalia myös omaan käyttöönsä. Julisteita viedään esille eri tapahtumiin ja voidaan muokata ilmoitusaineistoksi tiedotusvälineiden käyttöön. Ensimmäiset julisteet ovat jo esillä nuorten Your Move -tapahtumassa Helsingissä toukokuun lopussa.

Kuvien tulisi olla riittävän isokokoisia, jotta ne voidaan painaa A3-koossa.

Tarjoa kuviasi kristiina.karila (at) sukeltaja.fi

 Itämerijuliste 1           Itämerijuliste 2


Julkaistu 12.5.2011

Sukelluksen päivä Turussa 2.6.

Turussa vietetään 2.6. jo toista kertaa Sukelluksen päivää Merikeskus Forum Marinumin vieressä klo 11-17. Katso tarkempi ohjelma täältä.

Julkaistu 9.5.2011

Hylkykuumetta sunnuntaisin FST5:llä

Hylkysykellusta sunnuntaisin 8.5. alkaen klo 19 FST5-kanavalla. Hylkykuume-sarjan (Vrakfeber) toinen kausi. 

Julkaistu 3.5.2011

Sukellusta YLE1-kanavalla 4.5.

Keskiviikkona 4.5. nähdään YLE1-kanavalla klo 18.30 Puoli seitsemän -ohjelmassa lyhyt sukellusiaheinen juttu. Ohjelma uusitaan torstaina ja se on nähtävillä YLE Areenassa viikon ajan. 

Julkaistu 11.4.2011

Kevätkokoustiedote

Kevätkokous 2011


Sukeltajaliiton kevätkokous pidettiin 9.4. Helsingissä Viikin kartanossa. Päivän aloitti sukelluskuvaaja Pekka Tuurin kaunis ja tunnelmallinen kuvaesitys "Ahdin ja Poseidonin valtakunnassa", jossa nähtiin upeita vedenalaisia näkymiä sekä kotivesistämme että kohteista ympäri maailman.

Alex Nieminen pohti esityksessään sukeltamisen tulevaisuudennäkymiä Suomessa.

Kokouksessa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä huhtikuussa menehtyneen Jyrki Sariolan muistoa. Sariola oli pitkäaikainen Liiton hallituksen jäsen ja pidetty sukeltajatoveri.

Varsinaisessa kevätkokouksessa puheenjohtajana toimi Liiton entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Jouko Laitinen. Kokouksessa esitettiin vuoden 2010 Vuosikertomus ja tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. Kokous päätti Liiton jäsenmaksuista vuodelle 2012, ja ne ovat:

Jäsenyhdistykset
-aikuiset (1997 tai ennen syntyneet) 24,50 euroa
-norpat (1998-2005 syntyneet) 12,50 euroa
-kuutit vuonna 2006 ja sen jälkeen syntyneet 0 euroa
-rinnakkaisjäsen (jäsen, josta Liitto saa yhden seuran kautta Liiton maksun voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa) 0 euroa

Muut
-henkilöjäsenen jäsenmaksu 70 euroa
-tukijäsen 1000 euroa
-yhteisöjäsen 250 euroa

Kokous asetti ehdollepanotoimikunnan etsimään sopivia henkilöitä asetettavaksi ehdolle Liiton hallitukseen. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Sajaniemi.

Ehdollepanotoimikunta
Risto Sajaniemi, pj, Espoo (H2O), puh. 0400-448 218
Tuula Viikari, Haukijärvi (Riihimäen US, Tampereen US), puh. 050-413 0216
Jouni Piispanen, Inkoo (Calypso, Simppu) puh. 0400-603 404
Markku Leinonen, Kontiolahti (Joensuun US), puh. 040-582 2861

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sukeltaja.fi.

Syyskokous pidetään Saimaan Norpat ry:n 40-vuotisjuhlan yhteydessä Lappeenrannassa 16.10. Kutsu kokoukseen ja juhlaan julkaistaan 4/2011 Sukeltajassa sekä Liiton nettisivuilla.


Julkaistu 14.3.2011

Kutsu Liiton kevätkokoukseen Helsinkiin

TERVETULOA LIITON KEVÄTKOKOUKSEEN HELSINKIIN, VIIKIN KARTANOON!


Aika: 9.4.2011 klo 11.30
Paikka: Viikin kartano, Viikinkaari 8, 00790 Helsinki


Valtakirjojen tarkastus klo 10.45.-11.15.

Ennen virallisen kokouksen alkua ohjelmassa on

klo 11.30 Pekka Tuuri: Ahdin ja Poseidonin valtakunnassa. Sukelluskuvaesitys.
klo 11.45 Aleksi Nieminen: Sukelluksen tulevaisuudennäkymiä Suomessa.

klo 12.30 Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous


Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen.

Esitys vuoden 2012 jäsenmaksuista vuosikokoukselle:

Jäsenyhdistyksen osalta:
- aikuiset (1997 tai ennen syntyneet) 24,50 euroa
- norpat (1998-2005 syntyneet) 12,50 euroa
- kuutit (vuonna 2006 ja sen jälkeen syntyneet) 0 euroa
- rinnakkaisjäsen (jäsen, josta Liitto saa yhden seuran kautta Liiton maksun voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa) 0 euroa

- henkilöjäsenen jäsenmaksu 70 euroa
- tukijäsen 1000 euroa
- yhteisöjäsen 250 euroa


Hallituksen esitys vuoden 2010 toimintakertomukseksi on luettavissa ennen kokousta Liiton kotisivuilla Kevätkokouskansiossa. Tilinpäätöstiedot löytyvät toimintakertomuksesta.
Kutsu, kokousen esityslista ja valtakirja löytyvät myös Kevätkokouskansiosta.

Vuosikokoukseen toivotaan ilmoittautumista www.sukeltaja.fi Tapahtumakalenterin kautta.


Tapaamisiin Viikin kartanossa!

HALLITUS


Julkaistu 9.3.2011

Norppaposti 2/2011 ilmestynyt

Vuoden 2011 toinen Norppaposti on ilmestynyt. Voit ladata sen tästä.

Norppaposti 2/2011
 • Raakkujoen arkun salaisuus
 • Tapahtumat ja koulutukset
 • Seuratoiminnan kehittämistuki
 • Uudet materiaalit
 • Sukelluskalastajien terveiset
 • Your Move
 Norppaposti 2/2011 kansi


Julkaistu 21.2.2011

Uppopallon MM-kilpailut Suomeen

CMAS joutui perumaan Kolumbiaan elokuuksi 2011 suunnitellut sukelluslajien CMAS Games-kilpailut.

CMAS julisti lyhyellä varoitusajalla hakuun MM-kilpailujen järjestämisen ja 19.2.2011 CMAS:n Board of Directors päätti myöntää uppopallon MM-kilpailujen järjestämisen Sukeltajaliitolle. Sekä miehet että naiset kilpailevat uppopallon maailmanmestaruuksista Helsingissä, Pirkkolan uimahallissa, 15.—21.8.2011.

Talkoolaiseksi MM-kilpailuihin?

Kisojen sujuvat järjestelyt vaativat toimivan talkoolaisorganisaation. Uimahallilla tarvitaan kisaviikon ajan useita henkilöitä huolehtimaan vierailevin joukkueiden opastamisesta, kisapaitojen myynnistä ja monista juoksevista asioista. Mikäli olet kielitaitoinen, joustava ja vastuuntuntoinen henkilö – ilmoittaudu mukaan tekemään MM-kisatapahtumaa suurelle kansainväliselle urheilijajoukolle. Talkoolaiset voivat jo nyt ilmoittautua MM-kisojen pääsihteerille Hannu Ahoselle: hannu.ahonen at gmail.com 

Suomen miehet valmistautuvat puolustamaan maailmanmestaruuttaan ja naiset ovat harjoitelleet määrätietoisesti tähtäimessään tulevat kisat. Rakennetaan tästä yhdessä ikimuistoinen tapahtuma!

Lisätietoja MM-kisoista: www.uwr-finland2011.fi


Julkaistu 16.2.2011

Sukellusaiheiset seminaarit yleisömenestyksiä

Talven sukellusaiheiset seminaarit keräsivät hyvin yleisöä.

Katso Juha Heiskasen kuva Hylkysukellusseminaarista Venemessuilta.  

 

semma2011 kuva 
Sukelluslääketiedeaiheisen Fitness & Bubbles -seminaarin yleisöä. Kuva: Pasi Mannerkoski


Julkaistu 3.2.2011

Uutta materiaalia verkkokaupassa

Vuoden 2011 alussa on ilmestynyt kolme uutta Sukeltajaliiton julkaisemaa materiaalia. Snorkkelisukellus-kirja on suunnattu varttuneemmille snorkkelisukelluksesta kiinnostuneille ja Nuoren Sukeltajan opas palvelee nuorempia snorkkelisukeltajia. Laitesukelluksen peruskurssi-kirja korvaa Sukellus-kirjan laitesukelluksen peruskurssilla. Kaikki kirjat ovat tilattavissa verkkokaupasta myös itsenäisinä laitoksina, vaikka kuuluvatkin osana kurssimateriaalia.

Julkaistu 12.1.2011

Norppaposti ilmestynyt

Vuoden 2011 ensimmäinen Norppaposti on ilmestynyt. Voit ladata sen tästä.

Julkaistu 11.1.2011

Biosukeltajat ry:lle SLU:n ympäristöpalkinto

Biosukeltajat ry vastaanotti eilen Hartwall-areenalla Urheilugaalan yhteydessä järjestetyssä Sisu-illassa SLU:n vuoden 2010 ympäristöpalkinnon. Palkinto jaettiin neljännen kerran ja se on arvoltaan 1000 euroa. Palkinnon vastaanottivat Annika Östman, Anna Weckman ja Jonérik Ekström.

SLU myöntää vuosittain ympäristöpalkinnon tunnustuksena hyvin toteutetusta ja monipuolisesta ympäristötyöstä liikunnassa ja urheilussa. Ehdokkaiden arvioinnissa painotettiin toimia liikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja ympäristökasvatuksen edistämiseksi. Biosukeltajien toiminnassa näistä kumpikin on huomioitu kiitettävällä tavalla. Ympäristöasioiden huomioiminen seurassa on pitkäjänteistä ja se ulottuu läpileikkaavasti kaikkeen toimintaan viestinnästä varustehankintoihin ja sukellusretkien toteuttamiseen. Seurassa on paljon vesiluonnon asiantuntijuutta, jota hyödynnetään monipuolisesti sukeltajien Itämerta koskevan tiedon, arvostuksen ja suojelun edistämiseksi myös seuran ulkopuolella. Seura on lisännyt laajasti sukeltajien ympäristötietoisuutta muun muassa järjestämällä koulutustoimintaa ja yleisötapahtumia.

Ympäristöpalkinnon haku on ollut avoin kaikille ympäristöasioissa aktiivisille seuroille, joukkueille ja tapahtumille. Palkinnon ovat aikaisemmin saaneet FC Reippaan joukkue E 96 (2007), Mäntsälän Jää-tiikerit ry (2008) ja Pirkan Kierros (2009).

Lue lisää täältä

biosukeltajat kuva


Julkaistu 5.1.2011

Toimisto suljettuna pe 7.1.

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna 6.-7.1. Palvelemme jälleen maanantaina 10.1. klo 9.00 alkaen. Hyvää loppiaista!

Julkaistu 3.1.2011

Aktiivista alkavaa vuotta seminaarien merkeissä!

Sukeltajaa hemmotellaan heti vuoden alussa kahdella kiinnostavalla tapahtumalla. Ilmoittautuminen Fitness & Bubbles -seminaariin Helsingissä 29.1.-30.1. on käynnissä täällä. Seminaarin aiheita ovat sukeltajan kunto, terveys ja dekompressio.

Siitä parin viikon kuluttua 12.2. kannattaa suunnata Helsinkiin Venemessuille, jossa järjestetään kaikille avoin, ilmainen hylkysukellusaiheinen seminaari. Puhujina on eri alojen asiantuntijoita ja hylkysukellusta käsitellään monipuolisesti eri näkökulmista. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Sukeltajaliitto, PADI ja Museoviraston meriarkeologian yksikkö. Katso seminaarin ilmoitus tästä.  


Julkaistu 28.12.2010

Uppopallovideota nuorten EM-kisoista

Uppopallon nuorten EM-kilpailut pelattiin Saksassa Stuttgartissa marraskuussa. Peleistä kuvattuja videoita voit katsoa tästä.

Julkaistu 15.12.2010

Seuratoiminnan kehittämistukea haettava 15.3.2011 mennessä

Vuonna 2011 Seuratoiminnan kehittämistukea voi hakea kahteen eri tarkoitukseen: päätoimisen työntekijän palkkaukseen sekä seuran liikunta- ja urheilutoiminnan kehittämiseen. Rahat myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö ja ne ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa.

Ensi keväänä jaossa on tukea jälleen myös päätoimisen työntekijän palkkaukseen. Työntekijä voidaan palkata seuran hallintotehtäviin, lasten ja nuorten urheiluun tai aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan liittyviin tehtäviin. Tukea myönnetään sadalle seuralle 1.8.2011–31.5.2013 väliselle ajalle. Palkattavan tehtävän on oltava uusi toimi seurassa.

Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea seuraaville hankkeille: seuran kehittäminen Sinettiseuraksi, ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen, harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6-19-vuotiailla sekä uutena tukimuotona 11–15-vuotiaiden harjoittelukulttuurin kehittäminen.

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämistukea voi hakea ohjaajien osaamisen kehittämiseen, uuden säännöllisen toiminnan lisäämiseen, aikuisten liikuntatoiminnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.

Lasten ja nuorten sekä aikuisliikunnan kehittämistukien toiminta-aika on 1.6.2011–31.7.2012. Hanketuen suuruus on 1 000 - 8 000 euroa hanketta kohden.

Kaikkien tukimuotojen hakuaika alkaa 15.12. ja päättyy 15.3.2011. Katso tarkemmat hakukriteerit ja -lomakkeet osoitteesta www.seuratuki.fi.


Julkaistu 13.12.2010

Sukelluskuvauksen SM-kilpailu 2010 on ratkennut

Vuoden Sukelluskuvaksi valittiin Pekka Tuurin "Norppa". Tuomaristo luonnehti kuvaa seuraavasti: "Loistava kuva, jota ei voi parantaa. Kuvassa kaikki elementit oikein, vinous tuo lisää dynamiikkaa, laajakulma sopii hyvin kuvaan. Hieno sukelluksen tunnelma. Hiusten leikki pisteenä iin päälle."

Kilpailuun saapui 185 työtä 25 eri kuvaajalta. Lyhytvideosarjassa (G-sarja) jaettiin vain ensimmäinen palkinto ja nuortensarjassa (H-sarja) ensimmäinen palkinto sekä kunniamaininta töiden vähäisen määrän vuoksi. Tuomarina kilpailussa toimivat Kimmo Lahtinen Jyväskylästä ja Timo Vikman Tampereelta.

Palkitut kuvat löytyvät Kuvagalleriasta. Kilpailusta on artikkeli Sukeltaja-lehdessä 1/2011, joka ilmestyy helmikuun alussa. Kuvia tullaan näkemään mm. Sukeltaja-lehden sivuilla vuoden kuluessa.

Tulokset

A-sarja
1. Home sweet home, Mikko Saareila
2. Siniseen piiloon, Aki Ihalainen
3. Lisää hiekkaa, Jari Hovikorpi
Kunniamaininta: Pygmi B, Aki Ihalainen

B-sarja
1. Harvinaista herkkua, Mikko Saareila
2. Alas Ahdin valtakuntaan, Jaakko Ala-Hiiro
3. Kohtaaminen, Antti Iskala
Kunniamaininta: Kalavale, Mikko Saareila

C-sarja
1. Tanssii Delfiinien Kanssa, Jari Hovikorpi
2. Reflections, Mikko Saareila
3. Aikamatka, Harri Nieminen
Kunniamaininta: Hetkeä ennen, Pekka Tuuri

D-sarja
1. Norppa, Pekka Tuuri
2. Breakdance, Pekka Tuuri
3. Sukeltamisen riemu, Jari Hovikorpi
Kunniamaininta: Pidä huolta, Stig Gustavsson

E-sarja
1. Ystävä piipun nokassa, Aki Ihalainen
2. Käymme yhdessä ain, Stig Gustavsson
3. Let's dance, Stig Gustavsson

F-sarja
1. Mudasta aurinkoon, Aki Ihalainen
2. Yödyykille, Mikko Voipio
3. Jäätävä katse, Pekka Tuuri

G-sarja
1. Schiller, Erik Saanila
Sarjassa ei jaettu muita palkintoja.

H-sarja
1. Hups - omakuva Punaisessameressä, Tuuli Pohjonen
Kunniamaininta: Jump to freedom, Tuuli Pohjonen
Sarjassa ei jaettu muita palkintoja


Julkaistu 2.12.2010

Uppopalloa TV1:ssä pe 3.12. klo 18.30

TV1:n Puoli seitsemän -ohjelmassa perjantaina 3.12. esillä uppopalloa ja naisten MM-joukkue. Ohjelma uusitaan kaksi kertaa ja sitä voi katsoa viikon ajan YLE Areenassa.

Julkaistu 23.11.2010

Fitness and Bubbles 2011 -seminaarin nettisivut avattu

Tervetuloa Fitness & Bubbles Sukellus- ja sukelluslääketiedepäiville Helsinkiin 29 – 30.1.2011. Luvassa on kansainvälisten asiantuntijoiden tähdittämä tapahtuma, jonka teemoina ovat dekompressio ja sukeltajan fyysinen kunto.

Seminaari on avoin kaikille sukeltajille, jotka ovat kiinnostuneet sukellukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Luennoitsijat ovat alansa huippuja ja heidän luentonsa pohjautuvat uusimpiin sukellusfysiologisiin tutkimuksiin. Luennot on suunnattu nimenomaan sukeltajille, ja viikonlopun tavoitteena on tarjota mahdollisuus ymmärtää entistä paremmin uuden tutkimustiedon yhteyttä käytännön sukeltamiseen.

Fitness & Bubbles Sukellus- ja sukelluslääketiedepäivät järjestetään Sukeltajaliiton ja SSLY:n (Suomen Sukellus- ja Ylipainelääketieteellisen yhdistyksen) yhteistyönä, mukana myös DAN Europe. Osan lauantain ohjelmaa muodostaa DAN Divers’ Day.

Tilaisuuden nettisivut on avattu osoitteessa www.sukeltaja.fi/fb2011.


Julkaistu 1.11.2010

Sukelluskuvauksen SM-kilpailuun ehtii vielä tämän viikon

Postin työnseisausten vuoksi Sukelluskuvauksen SM-kilpailutöiden jättöaikaa on jatkettu. Kilpailutöiden tulee olla Liiton toimistolla viimeistään perjantaina 5.11.

Julkaistu 25.10.2010

Syyskokoustiedote

Sukeltajaliiton syyskokouksessa Helsingissä 23.10. valittiin Liiton nykyinen puheenjohtaja Matti Anttila jatkamaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Liiton hallitukseen valittiin jäseniä erovuoroisten tilalle. Valituksi tulivat Marko Kauppinen Tampereelta, Erno Olkkonen Espoosta, Virpi Tuunainen Helsingistä ja Markku Leinonen Kontiolahdelta.

Syyskokous hyväksyi Liiton toimintasuunnitelman ja budjetin ensi vuodelle. Tilintarkastajaksi valittiin Hannu Sohlman KHT ja varatilintarkastajaksi Juha Tuomala KHT, molemmat PricewaterhouseCoopers Oy:stä. Liiton toiminnantarkastajaksi valittiin Keijo Kaittola ja varatoiminnantarkastajaksi Mauno Sirén. Muita päätösasioita oli Liiton antidopingsäännöstön vahvistaminen. Pasi Markkanen piti esityksen sukellustapahtuman ja turvallisuussuunnitelman laatimisesta. Lisäksi Liiton Nuorten ryhmä kertoi ensi kesän isosta nuorten Your Move -tapahtumasta Helsingissä.

Syyskokouksessa palkittiin Vuoden Parhaita ja muistettiin muuten ansioituneita sukeltajia. Tunnustuksena mittavasta työstä sukelluksen hyväksi myönnettiin Pekka Kaikumolle ja Markku Ryhäselle CMAS P4 -kortit. Vapaasukelluksen MM-pronssijoukkue Antero Joki, Mikko Pöntinen ja Jonèrik Ekström oli myös paikalla vastaanottamassa kukkia ja onnitteluja menestyksestään Anterolle Joelle jaettiin lisäksi Lahden kaupungin myöntämä kultamitali. Vuoden Luontokuvaajaa Pekka Tuuria muistettiin kukin, ja kokous sai kuulla, miten voittoisa lummekuva oli syntynyt. Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton toiminnanjohtaja Pärla Salomaa palkitsi Hannu Virtasen hengenpelastusmerkillä tunnustuksena ihmishengen pelastamisesta sukellustapahtuman yhteydessä.

Vuoden Parhaat
Vuoden Sukeltaja: Petri Heikkinen, Urheilusukeltajat ry, Sammakot ry ja Suomalainen sukelluskoulu
Vuoden Seura: Joensuun Urheilusukeltajat ry
Vuoden Norppaseura: Sukellusseura Vesikot ry
Vuoden Norppa: Aku Kankaanpää, Nokian Urheilusukeltajat ry
Vuoden Norppaohjaaja: Ilona Lindström, Vakka-Suomen Urheilusukeltajat ry
Vuoden Sukelluskouluttaja: Tuula Viikari, Riihimäen Urheilusukeltajat ry
Vuoden Uppopalloilija: Sini Korppi-Tommola, Keski-Uudenmaan Sukeltajat ry ja Riihimäen Urheilusukeltajat ry
Vuoden Räpyläuimari: Jenna Laukkanen, Swimming Club Vuokatti ry
Vuoden Sukelluskalastaja: Tapio Salakari, Saaristomeren Sukeltajat ry
Vuoden Vapaasukeltaja: Kimmo Lahtinen

Sukeltajaliiton kevätkokous pidetään 9.4. Helsingissä, Viikin kartanossa. Syyskokous pidetään 16.10. Lappeenrannassa. Saimaan Norpat Urheilusukellusseura ry viettää 15.10. 40-vuotisjuhlaansa, jonne kokousvieraat ovat tervetulleita.


Julkaistu 4.10.2010

Your Move - mukaan talkoisiin!

Sukeltajaliitto esittää talkookutsun nuorten YOUR MOVE -suurtapahtumaan HELSINKIIN touko-kesäkuun vaihteessa 2011.

Tapahtumaan odotetaan 50.000 nuorta ja heille tarjotaan mahdollisuus tutustua lähes 60 eri lajiin. Sukeltajaliiton nuorten ryhmä on ideoinut tapahtumaan sukellusharrastuksen lajiesittelyn ja -kokeilun. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni 13-19-vuotias pääsisi hieman osalliseksi sukeltamisen maailmasta. Tämän mahdollisuuden tarjoamiseen tarvitaan myös talkoolaisia avustamaan räpylöiden ja maskin sovittamisessa, kertomaan sukellusharrastuksesta, opastamaan snorkkelin tyhjennyksessä, rakentamaan esittelytilaa Helsingin uimastadionille jne.

Olethan mukana! Muutama tuntikin riittää, tai vaikka koko tapahtuman ajaksi 27.5.-1.6.2011. Ole yhteydessä nuorisopäällikköön minna.tammesvirta@sukeltaja.fi

Lue lisää Your Movesta


Julkaistu 15.9.2010

Hallitusvaaliehdokkaat esittäytyvät

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 23.10. valitaan Liitolle puheenjohtaja sekä jäseniä hallitukseen. Ehdokkaiden esittelyt löytyvät Materiaalikansiosta. Myös kutsu syyskokoukseen, ohjelma ja valtakirja on viety kansioon. Esitys vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi tullaan viemään materiaalikansioon tarkasteltavaksi hyvissä ajoin ennen syyskokousta.

Julkaistu 13.9.2010

Lähetä parhaat kuvasi kansainväliseen kisaan

Eilatin Epson Red Sea -sukelluskuvakilpailuun voi osallistua myös kotisohvalta. Katso tästä osallistumisohjeet. Paikan päälle Eilatiin Sukeltajaliiton edustajana lähtee viime vuoden Sukelluskuvauksen SM-kisan voittaja Pasi Lensu. 

Julkaistu 1.9.2010

Uppopallon sarjakutsu 2010-2011 - Ilmoittautumiset 10.9.2010 mennessä!

Ilmoittautumiset Sukeltajaliiton järjestämiin uppopallosarjoihin on nyt käynnissä! Kirjallinen ilmoittautuminen oheisella lomakkeella 10.9.2010 mennessä Sukeltajaliiton toimistoon: Sukeltajaliitto ry, Radiokatu 20, 00093 SLU, sähköposti office@sukeltaja.fi

Kirjallinen sarjaan ilmoittautuminen katsotaan sitovaksi.

Lisätietoja: Jari Hovikorpi, kilpailupäällikkö, uppopallovaliokunta, puh. 040 556 4233, jari.hovikorpi(at)apricon.fi

Virallinen sarjakutsu on täällä ja ilmoittaumislomakkeen saat tästä .


Julkaistu 30.8.2010

Vrouw Maria veden alla -blogi avattu

Museoviraston meriarkeologian yksikkö tekee kenttätutkimuksia Vrouw Maria -hylyllä 30.8.-10.9.2010. Kenttätutkimusten tavoitteena on mm. selvittää laivan rakentamiseen käytetyt puulajit ja rakennustapa. Tutkimusten edistymistä voi kenttätöiden aikana seurata blogissa, jossa näytetään myös tuoretta kuvamateriaalia. Vrouw Maria veden alla -blogin osoite on http://vrouwmariavedenalla.wordpress.com/.
 

Julkaistu 18.8.2010

Ehdolle Liiton hallitukseen

Syyskokouksessa 23.10.2010 valitaan Liitolle puheenjohtaja sekä jäseniä hallitukseen erovuoroisten tilalle. Ehdollepanotoimikunta etsii sopivia henkilöitä asetettavaksi ehdolle. Ohjeet ja lomake löytyvät täältä.

Julkaistu 11.8.2010

Ilmoittautumisaikaa Ohjaajapäiville jatkettu

Seuraavat ohjaajapäivät pidetään Lahdessa kuun lopussa (28.-29.8.2010). Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 16.8 klo 12.00 saakka, joten vielä ehtii mukaan. Päivien sisällön, hinnat ja muut tiedot löytää liiton sivuilta tapahtumakalenterista tai kevään norppapostista http://www.sukeltaja.fi/files/pdf/4110/Norppaposti%201-10.pdf. Ilmoittautuminen käy kätevästi suoraan netin kautta. Informoithan seurasi ohjaajia, jotta kaikki innokkaat saavat viestin. Ohjaajapäivillä pääsee jakamaan kokemuksia, tapaamaan muita ohjaajia sekä viettämään aikaa hyvässä seurassa. Tervetuloa!

 


Julkaistu 10.8.2010

Minna Tammesvirta aloittanut nuorisopäällikön äitiyslomasijaisena

Minna Tammesvirta on aloittanut 9.8. nuorisopäällikön äitiyslomasijaisena. Minna sukeltaa aktiivisesti. Hän on työskennellyt lasten ja nuorten parissa lastentarhan- ja luokanopettajan sekä vauvauinnin ohjaajana. Minnan tavoittaa puhelimella 09-3841 3190 tai 040-750 6552 ja sähköpostilla minna.tammesvirta@sukeltaja.fi.


Julkaistu 2.7.2010

Sukeltajaliiton toimiston kesä

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna ajalla 5.-25.7.

Toimiston jäsenpalvelu on 1.6.-31.8. välisenä aikana avoinna kello 9.00-15.00


Julkaistu 23.6.2010

Vapaasukellusmaajoukkue MM-kisoissa Japanissa

Vapaasukeltajat Mikko Pöntinen, Antero Joki ja Jonèrik Ekström kisaavat joukkueiden MM-mitalesta Japanin Okinawalla 30.6. alkaen. Lue kisablogista tuoreimmat tunnelmat! 

Julkaistu 23.6.2010

Wanhoja sukellusvarusteita Vellamossa

Oivallusten olohuone on avattu Suomen merimuseossa. Näyttely esittelee meriarkeologiaa ja meriarkeologisen esineistön konservointia ja sivuaa myös suomalaisen urheilusukelluksen historiaa. Näyttelyssä on esillä mm. sukellusvarusteita sukellusharrastuksen alkuajoilta.

Suomen merimuseo sijaitsee Kotkassa, Merikeskus Vellamossa.


Julkaistu 21.6.2010

Adressi Selkämeren kansallispuiston puolesta

Selkämerelle ollaan perustamassa kansallispuistoa, joka ulottuisi Merikarvialta Kustaviin asti. Alue tulisi kokonaan valtion omistamille vesi - ja maa-alueille. Kansallispuiston laajuudesta on ollut vastakkaisia näkemyksiä Vakka-Suomen alueella. Adressissa toivotaan ympäristöministeriön esittämän Selkämeren kansallispuistolakiehdotuksen toteutuvan. Toteutuessaan tämä puisto olisi Suomen suurin merellinen kansallispuisto, joka pyrkisi toiminnallaan hidastamaan meriveden rehevöitymistä, edesauttamaan luonnonkalakantojen elpymistä sekä muiden luontoarvojen säilymistä. Samalla kansallispuisto tarjoaisi mahdollisuuden monimuotoiseen retkeily- ja virkistystoimintaan.

Adressiin pääset tästä

 


Julkaistu 17.6.2010

Sukeltamaan Uuteenkaupunkiin jäsenetuhinnalla

Lue tarjous tästä.


Julkaistu 14.6.2010

Voit tarkastaa vakuutustietosi sukeltaja.fi-sivustolla

Nyt voit tarkastaa helposti vakuutustietosi sukeltaja.fi-sivustolla. Kirjaudu sisään sivustolle. Tervetuloa-sivulla on linkki "Voit tarkastella lasku- ja sopimushistoriaasi", josta pääset tarkastelemaan vakuutuksesi tilannetta.
Jos sinulla ei vielä ole kirjautumistunnuksia, ota yhteyttä seurasi rekisterin pääkäyttäjään.

Julkaistu 8.6.2010

Lähetä kuvasi Eilatin sukelluskuvakilpailuun!

Kovien palkintojen Epson Red Sea -sukelluskuvakilpailuun kannattaa osallistua ihan kotisohvalta käsin. Images of the World -kategoriaan voi lähettää kuvia kaikkialta maailmasta. Kategoriassa on kuusi sarjaa ja palkintoina mm. usean tuhannen dollarin arvoisia lahjakortteja. Kuvien tulee olla perillä Eilatissa 10.10.2010. Lisätiedot ja tarkemmat osallistumisohjeet http://www.eilatredsea.com/

Sukeltajaliiton edustajana paikan päälle kisaamaan lähtee Pasi Lensu tiimeineen. Pasin kuva valittiin Vuoden Sukelluskuvaksi viime vuoden Sukelluskuvauksen SM-kisassa. Vuonna 2009 Sukeltajaliittoa edusti Mikko Saareila. Lue tästä Mikon kisatarina upeine kuvineen.


Julkaistu 1.6.2010

Sukeltajaliiton toimiston kesä

Sukeltajaliiton toimiston jäsenpalvelu on 1.6.-31.8. välisenä aikana avoinna kello 9.00-15.00

Toimisto on suljettuna ajalla 5.-25.7.


Julkaistu 31.5.2010

Uusi Norppaposti ilmestynyt

uuden Norppapostin voit ladata TÄSTÄ

Julkaistu 19.5.2010

Ehdolle Liiton hallitukseen?

Syyskokouksessa 23.10.2010 valitaan Liitolle puheenjohtaja sekä jäseniä hallitukseen erovuoroisten tilalle. Ehdollepanotoimikunta etsii sopivia henkilöitä asetettavaksi ehdolle. Ohjeet ja lomake löytyvät täältä.

Julkaistu 18.5.2010

Nuorisopäällikön sijainen haussa

Sukeltajaliitto hakee nuorisopäällikön sijaista elokuusta alkaen seuraavaan kesään asti. Jos pidät haasteellisesta itsenäisestä työstä, tutustu työpaikkailmoitukseen

Julkaistu 18.5.2010

Your Move on Tour -tapahtumia ympäri Suomen

Your Move On Tour innostaa nuoria kesällä seuraavilla paikkakunnilla:

20.5. Joensuu @ Joensuu Areena

21.5. Helsinki @ Pallokenttä

25.5. Oulu @ Raksila

26.5. Seinäjoki @ Jääurheilukeskus

27.5. Pori @ Karhuhalli

2.6. Jyväskylä @ Toukofest

3.6. Turku @ Relax

Tapahtumissa nuoret voivat muun muassa testata eri liikuntalajeja, ottaa osaa turnauksiin ja haastaa itsensä hullut japanilaiset -tyylisellä Keskon turbomove-radalla. Streetzonella on mahdollista kokeilla parkouria, skeittausta ja rullaluistelua. Lisäksi lavalle nousevat MotoriikkaMiikka, Will Funk For Food, The Giant Leap ja Tuhkalehto.

Tapahtumat ovat maksuttomia. Klo 9-16 koululaiset ja opiskelijat valtaavat tapahtumat, klo 16-20 ne ovat avoinna kaikille.

Your Move On Tour on osa Your Move -kampanjaa, joka huipentuu Your Move -suurtapahtumaan Helsingissä 27.5.-1.6.2011. Vuoden 2011 tapahtumapaikkana on Olympiastadionin ja Kisahallin ympäristö. Suomen suurimmassa liikunta- ja urheilutapahtumassa 50 000 nuorta pääsee kokeilemaan eri liikunta- ja urheilulajeja uudella, nuoria kiinnostavalla tavalla.

www.yourmove.fi 


Julkaistu 12.5.2010

Sukeltajaliiton toimisto suljettu 14.5.

Sukeltajaliiton toimisto on suljettu perjantaina 14.5.2010

Julkaistu 6.5.2010

Vapaasukellusta YLE Areenassa

YLE Areenassa on nähtävillä viikon ajan 5.5. TV1:llä esitetty Puoli seitsemän -ohjelma, jossa esitellään vapaasukellusta Tapiolan uimahallissa. Asialla mm. vapaasukelluseliittiimme kuuluva Jonérik Ekström. Vapaasukellusosio alkaa noin 12 minuutin kohdalta. http://areena.yle.fi/video/956187


Julkaistu 27.4.2010

Sukelluksen päivä Turussa 8.5.

Sukelluksen päivä järjestetään ensimmäistä kertaa. Tapahtumapaikkana toimii Forum Marinum -merikeskus Turussa. Päivän aikana voi seurata sukellunäytöksiä sekä moderneilla että historiallisilla laitteilla, ja yleisö pääsee myös seuraamaan sukellusta 1600-luvun sukelluskellon replikalla. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Sukelluksen päivän järjestää Suomen sukellushistoriallinen yhdistys (SSHY).

Päivän ohjelma ja aikataulu


Julkaistu 20.4.2010

Kevätkokous päätti vuoden 2011 jäsenmaksut

Sukeltajaliiton kevätkokous pidettiin 18.4. Hämeenlinnassa. Kokous hyväksyi Liiton viime vuoden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen. Jäsenmaksut vuodelle 2011 vahvistettiin:

Liiton jäsenseurojen jäseniä koskevat
Aikuiset 24 € (1996 tai sitä ennen syntyneet)
Norpat 12 € (1997-2004 syntyneet)
Kuutit 0 € (2005 tai sen jälkeen syntyneet)
Rinnakkaisjäsenet 0 € (rinnakkaisjäsen maksaa Liiton jäsenmaksun vain yhden seuran kautta ja voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa)

Muut
Henkilöjäsen 70 €
Tukijäsen 1000 €
Yhteisöjäsen 250 €

Kokouksessa valittiin ehdollepanotoimikunta, jonka tehtävänä on etsiä jäsenistön joukosta sopivia ehdokkaita syksyn hallitusvaaleihin. Syyskokouksessa tullaan valitsemaan Sukeltajaliiton puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle, sekä jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tila