Uutiset

Julkaistu 8.9.2021

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 4.9. Helsingissä. Ennen hallituksen kokousta järjestettiin ensi vuoden toimintaa koskeva suunnittelukokous yhdessä valiokuntien edustajien ja toimiston henkilön kunnan kanssa. Tilaisuuksiin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Samassa yhteydessä järjestettiin myös Sukeltajaliiton palkitsemistilaisuus, jossa Liiton vuoden parhaat 2020 saivat palkintonsa.
 

Liiton syyskokous Helsingissä, Sporttitalolla 16.10.

Liiton hallitus valmisteli syyskokousasioita. Toivomme kokoukseen runsasta osanottoa, ja kokous tullaankin järjestämään hybridikokouksena eli siihen on etäosallistumismahdollisuus. Kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen. Kokouskutsu ilmoittautumisohjeineen tullaan julkaisemaan Liiton kotisivuilla ensi viikon kuluessa.
 

Ehdolle hallitusvaaliin

Liiton syyskokouksessa käydään hallitusvaali. Neljä hallituksen jäsentä on erovuorossa. Mikäli hallitustyöskentely kiinnostaa, voi olla yhteydessä ehdollepanotoimikuntaan tai täyttää suoraan lomakkeen ehdolle asettumista varten Liiton kotisivuilla. Tehtäviin valituilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua, ja heillä on keskeinen rooli sukelluslajimme eri osa-alueiden kehittämisessä.
 

Seurojemme puheenjohtajat saman pöydän ääreen

Sukeltajaliitto kutsuu seurojen puheenjohtajat 6.10. klo 18.30−20.30 Teamsin välityksellä saman pöydän ääreen kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Aiheen on mm. Liiton mahdolliset muutokset jäsenmaksuperusteisiin sekä mitä Liiton uusi hanketuki tarkoittaa käytännössä. Lisäksi keskustelemme siitä, miten seurojen toimintaan saadaan taustaltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisia jäseniä mukaan. Sukella Suomessa -teeman tiimoilla keskustellaan sukelluskurssien järjestämisestä syksyllä. Kutsu ja osallistumislinkki tullaan lähettämään puheenjohtajille sähköpostitse.

Uusi hankeavustus tulossa ensi vuonna

Liiton hallitus päätti uuden hankeavustuksen aloittamisesta ensi vuonna. Liitto tulee julkistamaan hakuun avustuksen, jota Liiton jäsenyhteisöt voivat hakea sellaisiin hankkeisiin, jotka palvelevat laajempaa sukellusyhteisöä kuin omaa seuraa. Avustuksen suuruus on 1000 euroa ja se voidaan hallituksen päätöksellä jakaa myös useamman hankkeen kesken hallituksen päättämällä tavalla. Avustus saadaan käyttöön osoittamalla hankkeen todelliset kulut sen valmistumisen jälkeen. Talkootyötä itsessään ei voi laskea hankkeen kuluksi, mutta syntynet kustannukset esimerkiksi hankituista tarvikkeista tai materiaaleista kyllä. Asiasta tullaan tiedottamaan jäseniämme syksyn kuluessa.
 

Uudistuksia palkitsemissääntöihimme

Vapaaehtoiset ovat seurojen ja Liiton tärkein voimavara. Päätimme uudistaa palkitsemissääntömme niin, että jatkossa Vuoden parhaita valitessa tullaan valitsemaan myös Vuoden vapaaehtoinen ja/tai Vuoden Vapaaehtoisryhmä. Vuoden sukelluskouluttaja -palkinto tulee jäämään historiaan, ja sen tilalle tulee Vuoden kouluttaja -palkinto, jolloin palkinto voidaan myöntää paitsi laitesukelluskouluttajalle, myös esimerkiksi snorkkelisukellus- tai vapaasukelluskouluttajalle. Liitolla on monia eri kouluttajaryhmiä, joille tämä palkintokategoria nyt sopii. Vuoden sukeltaja -palkinnon saajan kriteerejä on myös hieman tarkistettu. Päivitetyt palkitsemissäännöt löytyvät Materiaalipankista.

Laitesukelluksen turvaohjetta päivitetty

Liiton hallitus hyväksyi turvaohjeeseen tehdyt päivitykset. Päivityksessä on poistettu luku ”Olosuhteet, joissa suora pintaan nousu on estynyt” ja lisätty luvut jääsukeltamisesta ja kaivossukeltamisesta. Lisäksi on tarkennettu muutamia palautteen perusteella epäselväksi koettuja kohtia. Muutokset on merkitty ohjeeseen näkyviin sinisellä värillä. Turvaohje löytyy Materiaalipankista Turvallinen sukeltaja -kansiosta.
 

DAN Europe jatkaa vakuutuskumppaninamme, sukeltajavakuutuksesta syyskampanja

Sukeltajaliitto jatkaa yhteistyötä DAN Europen kanssa myös ensi vuonna. Tarjoamamme jäsenvakuutus ja kilpailulisenssit tulevat heidän kauttaan. Haluamme kiinnittää jäsenten huomiota vakuutusturvaan, ja tarjoamme nyt syyskaudella vakuutuksen ottaville sukeltajavakuutuksen edulliseen kampanjahintaan. Vakuutus on voimassa vuoden loppuun.
 

Uusia jäsenseuroja

Toivotamme uudet jäsenyhdistyksemme Jedan kalakulinaristit ry:n ja Abborre Freediving ry:n tervetulleiksi mukaan toimintaamme. Yhdistykset ovat kilpalajeihin suuntautuneita erikoisseuroja, ensimmäinen sukelluskalastukseen ja jälkimmäinen vapaasukellukseen.

Seurasydän sykkii tänäkin syksynä

Sukeltajaliitto seuroineen on mukana Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteisessä Seurasydän-kampanjassa. Korona-aika on ollut poikkeuksellisen haasteellista aikaa urheiluseuroille. Seurasydän-kampanja liputtaa seuratoimintaa ja seuratoiminnan tuomaa yhteisöllisyyttä, jota sukellusharrastustoiminnassa mukana olleet ovat pitkään kaivanneet. Kampanjan avulla toivotetaan nyt harrastajat takaisin seuroihin ja toivotetaan uudet jäsenet tervetulleiksi. Yhteisöllisyys on yksi suomalaisen seuratoiminnan kantavista voimista ja nyt ehkä tärkeämpää kuin koskaan. Seurasydän kuvastaa rakkautta omaa seuraa kohtaan ja kertoo siitä, mitä kaikkea hyvää seuran ihmiset ympärilleen luovat. Seurat eivät toimisi ilman ihmisiä, jotka ovat mukana täydellä sydämellään.

Kampanja huipentuu #seurapaitapäivään torstaina 28.9.2021. Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan – laitetaan sukellus näkymään vahvasti tässä eri lajien yhteisessä kampanjassa!

#seurasydän

 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 13.10. Teams-kokouksena.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita