Uutiset

Julkaistu 29.5.2019

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti skype-kokouksen 28.5.2019.

Sukeltajaliiton strategiaa uudistetaan

Sukeltajaliiton strategia ohjaa Liiton toimintaa. Liiton strategiset tavoitteet koskettavat läheisesti Liiton jäsenseuroja ja tukevat suomalaisen sukeltamisen kehittämistä. Uudistetun strategian keskiössä on ajatus ”Kerran sukeltaja, aina sukeltaja.”

Suomi sukellusmaana on kiinnostava ja monipuolinen. Meidän tulee viestiä siitä näkyvästi ja houkutella uusia harrastajia mukaan seuratoimintaan. Sukellus tarjoaa monia polkuja harrastuksen jatkamiseen. Liiton koulutus- ja harrastusohjelmista löytyy lähes kaikille ja koko elämänkaarelle sopivia vaihtoehtoja harrastaa. Sukellusseuran toimintaympäristönä tulisi olla paikka, jossa on hyvä harrastaa ja kehittyä. Liiton tavoitteena on rakentaa aktiivista ja vastuullista sukeltajayhteisöä. Vahvassa valtakunnallisessa sukeltajayhteisössä toimien niin seura kuin sukeltajakin saavat lisäarvoa.

Uudistettu strategia tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Haluamme osallistaa koko jäsenistömme strategiatyöhön ja kuulla mielipiteenne. Sukeltajaliitto tulee kesäkuun aikana pyytämään jäseniltään palautetta Liiton strategiapäivityksestä kyselyllä.

Sukellusaktiivisuus seuroissa

Kuinka paljon seurat järjestävät sukellustoimintaa jäsenilleen? Liiton intressinä on saada nykyistä enemmän tietoa siitä, miten aktiivista sukellustoiminta on seuroissamme. Osana strategiauudistusta on myös tavoitteena löytää toimivia mittareita mm. sukellusaktiivisuuden arviointiin. Seuroilta tullaan jatkossa keräämään lukuja siitä, miten paljon seurat järjestävät jäsenilleen sukellustapahtumia, esimerkiksi viikkosukelluksia, rantojenpuhdistuksia tai leirejä, jotta voimme osoittaa sukellusaktiivisuutta.

Aikuisväestön liikunnan harrastamista ja vapaaehtoistyössä toimimista on tutkittu

Tuoreen eilen julkistetun Aikuisväestönliikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018 -tutkimuksen mukaan 42,7 % väestöstä (tutkimuksen kohderyhmä: 15-74 vuotiaat suomalaiset) tekee vapaaehtoistyötä ja/tai osallistuu muuten seurojen toimintaan ja/tai on urheiluseuran jäsen.

Tutkimuksen mukaan 35 000 suomalaista on harrastanut sukeltamista, ainakin kerran vuodessa. Verrattuna aiemmin toteutettuihin Kansallisiin liikuntatutkimuksiin voidaan arvioida, että kiinnostus sukellusharrastukseen on kasvussa.

Suomessa on paljon koulutettuja sukeltajia, jotka eivät välttämättä sukella aktiivisesti Suomessa. Sukellusseurojen kannattaa huomioida tämä oman toimintansa markkinoinnissa ja toteuttaa myös sellaista toimintaa, joka houkuttelee jo perusvalmiudet omaavia harrastajia mukaan seuratoimintaan.

Kasvupotentiaalia on ja vapaaehtoistyö kiinnostaa suomalaisia edelleen. Vahvistamalla avointa ja arvostavaa toimintakulttuuriamme voimme houkutella yhä useampia tekemään merkityksellistä vapaaehtoistyötä sukelluksen parissa.

Linkki tutkimukseen

Metsähallituksen kysely hylkysukeltamisesta

Metsähallitus toteuttaa hylkysukeltajille suunnatun nettikyselyn, jolla kerätään tietoa hylkysukelluksesta Suomen rannikkoalueilla ja hylkysukelluksen kehittämistarpeista. Tarkoituksena on tuoda esille alan harrastajien näkökulmia etenkin hylkysukelluksen kehittämistarpeisiin ja kartoittaa sekä hienoina pidettyjä sukelluskohteita että kehittämistä kaipaavia kohteita Suomen merialueilla. Sukeltajaliitto on ollut mukana valmistelemassa kyselyä. Kysely on osa Baltic RIM-hanketta, jossa Sukeltajaliitto toimii kumppanina. Kyselyyn voi vastata 17.7. asti.

Vastaa kyselyyn

Juhlava sukelluspäivä Kuopiossa 7.9.

Sukeltajaliitto on mukana juhlistamassa Kuopion urheilusukeltajien 50-vuotispäivää 7.9. Kuopiossa. Ohjelmassa on mm. seuratoiminnan esittelyä, ja osallistujille on myös tarjolla mahdollisuus sukeltaa Kuopion keskustassa Verotoimiston luolassa.

Sukeltajaliitto kutsuu osallistujat keittolounaalle ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista Sukeltajaliiton edustajien kanssa Kylpylähotelli Rauhalahteen. Keskustelujen aiheina mm. Vapepa-sukellustoiminta, Sukeltajaliiton merkitys suomalaisessa sukeltajakentässä sekä Liittoon kulumisen hyödyt ja edut. Voit myös haastaa Liiton edustajia keskusteluissa. Lisäksi voidaan keskustella yhteistyömahdollisuuksista paikalla olevien seurojen ja yhteisöjen välillä. Päivä huipentuu iltajuhlaan. Tervetuloa mukaan!

Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous on Helsingissä 31.8.


Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.f


Julkaistu 20.5.2019

Ehdolle Sukeltajaliiton hallitukseen

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 5.10. valitaan jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Liiton jäsenten jäsenineen (huom. myös yhteisöjäsenet) toivotaan miettivän keskuudestaan sopivia henkilöitä tähän tehtävään.

Näkemys Liiton toiminnasta, Liiton ja koko lajimme kehittämisestä ja koko Suomen sukelluspiirien verkottumisen osalta on hyväksi, kuten myös käsitys paikallisista tarpeista sukellustoiminnan edistämiseksi. Tärkein kriteeri, kuten sukeltamisessa ylipäänsä, on halu ja innostus tehdä yhdessä!

Hallituksen jäseniltä toivotaan aktiivista otetta ja mahdollisuutta antaa aikaansa. Hallituspaikka tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan lajiimme. Tehtäviin valituilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua, ja heillä on keskeinen rooli sukelluslajimme eri osa-alueiden kehittämisessä.

Sukeltajaliitto ry, hallitus vuonna 2019

Nykyisen hallituksen kokoonpano on seuraava:
• puheenjohtaja Tero Lehtonen
• jäsenet Sami Järvinen, Jorma Poikolainen, Jorma Thessler, Susan Wallenius, erovuorossa v. 2019
• jäsenet Ari-Pekka Hakulinen, Kimmo Korja, Tuomo Palevaara jatkavat v. 2020

Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja ja 6–8 jäsentä. Hallituspaikka (mukaanlukien puheenjohtaja) on kaksivuotinen.

Seurojen jäsenet, seurojen hallitukset ja Liiton valiokunnat/liittokouluttajat, Yhteisöjäsenet: Onko tiedossanne henkilöitä, jotka sopivat työskentelemään Liiton hallituksessa? Ehdolle asettumiseen ei tarvita seuran virallista esitystä, vaan kuka tahansa hallitustyöskentelystä kiinnostunut voi itse asettua ehdolle vaaliin.

Ehdollepanotoimikunta

Ehdollepanotoimikunta on saanut tehtävän etsiä ehdokkaita Liiton hallitukseen. Toimikunta ei aseta ehdokkaita paremmuusjärjestykseen, vaan pyrkii esittämään syyskokoukselle mahdollisimman monta ehdokasta koko maan alueelta. Demokraattisen vaalituloksen varmistamiseksi tulee seurojen hallitusten olla aktiivisia ehdokkaidensa nimeämisessä.

Lisätietoja antavat Liiton kevätkokouksessa valitun ehdollepanotoimikunnan jäsenet, joihin voi ottaa yhteyttä täysin luottamuksellisesti:

Antti Ellonen (pj), Helsinki, antti.ellonen at sukeltaja.fi, p. 040 527 2599
Ari-Pekka Hakulinen, Savonlinna, ari-pekka.hakulinen at sukeltaja.fi, p. 040 635 9166
Kimmo Korja, Laukaa, kimmo.korja at sukeltaja.fi, p. 050 359 1184
Tuomo Palevaara, Riihimäki, tuomo.palevaara at sukeltaja.fi, p. 050 516 3966
Markus Puumala, Hämeenlinna, markus.puumala at sukeltaja.fi, p. 050 918 0435

Ehdotukset tulee toimittaa sähköisesti antti.ellonen at sukeltaja.fi, sari.nuotio at sukeltaja.fi tai postitse osoitteella Sukeltajaliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Ehdokkaiden hakemukset julkistetaan mahdollisimman pian niiden saavuttua Sukeltajaliiton verkkosivuilla, jotta seurojen hallitukset voivat tehdä omat päätöksensä ennen Liiton vaalikokousta.

Ehdollepanolomake löytyy täältä.


Julkaistu 16.5.2019

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun järjestää Tanska

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun järjestää tänä vuonna Tanska.

Osallistujan tulee olla Sukeltajaliittoon kuuluvan seuran jäsen tai Liiton henkilöjäsen. Kilpailutyöt toimitetaan viimeistään perjantaina 1.11.2019. Teemasarjan E teema on tänä vuonna Action.

Kisakutsu, kuvien latauslinkki ja linkki ruotsinkielisiin sääntöihin löytyvät Tanskan liiton sivuilta. Suomenkieliset säännöt löytyvät sukeltaja.fi Materiaalipankista.


Julkaistu 14.5.2019

Hylkysukeltamisesta Suomen merialueilla kerätään tietoa kyselyn avulla

Metsähallitus toteuttaa hylkysukeltajille suunnatun nettikyselyn, jolla kerätään tietoa hylkysukelluksesta Suomen rannikkoalueilla ja hylkysukelluksen kehittämistarpeista. Tarkoituksena on tuoda esille alan harrastajien näkökulmia etenkin hylkysukelluksen kehittämistarpeisiin ja kartoittaa sekä hienoina pidettyjä sukelluskohteita että kehittämistä kaipaavia kohteita Suomen merialueilla. Tiedot ovat tärkeitä rannikon kehittämistarpeita yleisimmin arvioitaessa.

Kysely on avoinna 17.7. asti ja vastaaminen siihen vie noin 10 minuuttia. Kannustamme kaikkia viime vuosina hylkysukeltamista Suomen merialueilla harrastaneita vastaamaan kyselyyn sukelluskokemuksesta ja taitotasosta riippumatta.

Vastaa kyselyyn tästä

Kysely on osa EU:n Interreg-ohjelman rahoittamaa kolmivuotista BalticRIM-hanketta, jolla pyritään tekemään tunnetuksi vedenalaisia kulttuurihistoriallisia arvoja ja kohteita sekä ottamaan nämä entistä paremmin huomioon merialueiden käytön suunnittelussa. Sukeltajaliitto on mukana BalticRIM-hankkeessa yhtenä toimijana.


Julkaistu 29.4.2019

Uppopallon SM-kulta Hämeenlinnaan 18. kerran

Lauantaina 27.4. pelattiin Helsingin Pirkkolan uimahallissa uppopallosarjakauden 2018-2019 finaalikierrokset. Päivän pelit olivat tiukkoja ja mestarit eri sarjoissa ratkaistiin pienillä marginaaleilla.

Nuoret/naiset finaali: Mansen Naiset - Nuorten Maajoukkue 2-3

I-divisioonan pronssi: Naiset - Seinäjoki & Vaasa 1-3

I-divisioonan kulta: JYVÄSUU - Hydromania Vantaa 1-2

SM-pronssi: PSK Kupla - West Coast UWR 1-3

SM-kulta: Hämeenlinnan Sukeltajat - RiUSuk 2-0

SM-sarjan voittaja Hämeenlinnan Sukeltajat lähtee edustamaan Suomea Berliinissä pelattavaan Champions Cupiin Marraskuussa, missä Euroopan kovimmat joukkueet ottavat mittaa toisistaan.

Lisätietoa Suomessa pelattavista sarjoista, niiden tuloksista ja otteluohjelmista www.uppopallo.fi ja Facebook.


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita