Uutiset

Julkaistu 3.6.2020

Kutsu Sukeltajaliiton kevätkokoukseen Helsinkiin 15.8.


Tervetuloa Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen Helsinkiin, Sporttitalolle.

Aika: 15.8.2020 klo 12.00 

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki

Koronavirustilanne on Suomessa mennyt parempaan suuntaan ja kokoontumisrajoituksia on lievennetty 1.6. alkaen. On vielä epävarmaa, millainen tilanne on elokuussa, mutta varaudumme siihen, että kokous voidaan järjestää paikan päällä erityisjärjestelyin. 

Haluamme tarjota myös etäosallistumismahdollisuuden ja suosittelemme sitä, ettei paikalla oleva henkilömäärä kasvaisi tässä tilanteessa liian suureksi.

Ohjeita kokoukseen osallistumiseksi

 • kokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen Liiton kalenterissa viimeistään 9.8. ilmoittaen lisätiedoissa, osallistuuko etänä vai paikan päällä

 • jotta voidaan välttyä tarpeettomilta lähikontakteilta, skannatut valtakirjat pyydetään toimittamaan 9.8. mennessä sähköpostilla: sari.nuotio at sukeltaja.fi

 • niille, jotka ovat ilmoittautuneet osallistumaan etäyhteyden kautta, lähetetään kutsu Teams-kokoukseen viimeistään 13.8. edellyttäen, että valtakirja on toimitettu

 • henkilöjäsenillä on Liiton sääntöjen mukaan läsnäolo- ja puheoikeus Liiton kokouksissa. Äänioikeutta henkilöjäsenellä ei ole. Henkilöjäsenten toivotaan osallistuvan etäyhteydellä kokoukseen

 • kokoukseen ei tule saapua paikan päälle, jos on vähäisiäkin hengitystie- tms. flunssan tai muun sairauden oireita.

Jotta kokous saadaan vietyä läpi sujuvasti

 • päätösasioiden osalta, pyydämme jäseniä tutustumaan ennalta kokousmateriaaleihin huolellisesti

 • toivomme jäsenten kommentoivan sähköpostitse etukäteen samalla kun lähettävät valtakirjan, mikäli he eivät ole hyväksymässä hallituksen esityksiä, jotta voidaan varautua mahdollisiin äänestyksiin ja arvioida tilaisuuden kestoa
   
 • pyydämme, jos mahdollista, valitsemaan etäyhteydellä osallistuvaksi kokousedustajaksi henkilön, jolle Teamsin käyttö on jo ennalta tuttua

 • etäosallistujille annetaan ennen kokouksen alkua ohjeet, miten toimitaan kokouksen aikana
   
 • kokoukseen ilmoittautuneille paikalle tuleville kokousedustajille lähetetään 13.8. sähköpostilla saapumisohjeet ja lisätietoja kokouksen järjestelyistä.

Vuoden 2019 parhaat kutsutaan kevätkokoukseen vastaanottamaan palkintonsa.

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja, joka siis pyydetään toimittamaan etukäteen edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja. 

Hallitus esittää vuoden 2021 jäsenmaksuihin aikuis- ja norppajäsenten sekä henkilöjäsenten osalta maltillisia 1,00/0,50 euron korotuksia. Hallitus perustelee korotusta erityisesti Liiton verkkopalveluiden kehittämisellä.

Ehdotus vuoden 2021 jäsenmaksuiksi:  

Jäsenyhdistysten osalta:

 • aikuiset 28,00 euroa (2006 tai ennen syntyneet)   
 • norpat 14,00 euroa (2007–2014 syntyneet)       
 • kuutit 0 euroa (2015 tai sen jälkeen syntyneet)
 • rinnakkaisjäsen 0 euroa (jäsen, joka maksaa yhden seuran kautta Liiton maksun, voi olla rinnakkaisjäsenenä muissa seuroissa)

Muut:

 • henkilöjäsenen jäsenmaksu 28,00 euroa tukijäsen 1000 euroa 
 • yhteisöjäsen 100 euroa, jonka lisäksi yhteisöjäsen maksaa jokaisesta henkilöstä, jonka haluaa liittää Liiton jäsenyyden piiriin saman, ikäryhmään perustuvan, jäsenmaksun kuin muillakin on.

Hallituksen esitys vuoden 2019 vuosikertomukseksi on jo huhtikuussa julkaistu Liiton kotisivuilla ja se löytyy myös www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Hallinnolliset dokumentit > Kevätkokous > 2020. Tilinpäätöstiedot löytyvät vuosikertomuksesta.

1.1.2018 voimaan tullut Liiton toimintasääntö löytyy www.sukeltaja.fi / materiaalipankki / säännöt ja ohjeet -kansiosta. Kevätkokoukselle tuodaan päätettäväksi Liiton toimintasäännon muutos. Ehdotus uudeksi toimintasäännöksi löytyy kokousmateriaaleista, muutokset näkyvät merkittyinä. Toimintasääntömuutos on jo hyväksytty PRH:n ennakkotarkastuksessa. Myös Liiton kurinpitosääntöihin on tehty toimintasääntömuutoksesta johtuen muutoksia, ja kevätkokoukselle esitetään hyväksyttäväksi myös kurinpitosäännön muutos. 

Koska kevätkokous järjestetään poikkeusoloista johtuen vasta elokuussa, hallitus on jo käynnistänyt ehdokkaiden haun syyskokouksen hallitusvaaliin. On toki vielä mahdollista asettaa ehdollepanotoimikunta kevätkokouksessa, mikäli kokous niin päättää.

Tapaamisiin Helsingissä tai tällä kertaa myös etänä,      

 

Sukeltajaliiton hallitus


Julkaistu 1.6.2020

Kimmo Lahtinen AIDAn varapuheenjohtajaksi

Kimmo Lahtinen on valittu kansainvälisen vapaasukellusjärjestö AIDAn varapuheenjohtajaksi. Lahtinen toimi AIDAn puheenjohtajana vuosina 2010-2015. Sukeltajaliitto onnittelee!


Julkaistu 1.6.2020

Tukes on havainnut puutteita täyttöpaikoilla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on tehnyt valvontakäyntejä sukelluspullojen ja värikuula-aseiden painepullojen täyttöpaikoille. Täyttöpaikoissa on havaittu paljon turvallisuuspuutteita. Raportti tarkastuskäyntien tuloksista on julkaistu Tukesin sivuilla.

Sukelluspullojen täyttöpaikan on täytettävä voimassa olevat viranomaismääräykset. Täyttöpaikka on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta.

Tarkastuslaitoksen on arvioitava täyttöpaikka ennen sen käyttöönottoa ja sen jälkeen vähintään 6 vuoden välein. Täyttöpaikkoja ja niiden tarkastamista koskevat vaatimukset perustuvat Painelaitelakiin (1144/2016). Tarkastuslaitoksen on arvioitava, voidaanko täyttöpaikan laitteistolla täyttää sukelluspullot oikein ja turvallisesti ja onko täyttäjä pätevä. 

Tukes on julkaissut verkkosivuillaan täyttöpaikkojen turvallisuutta koskevaa ohjeistusta: 

Uutta täyttöpaikkaa perustettaessa on suositeltavaa olla yhteydessä tarkastuslaitokseen jo suunnitteluvaiheessa. Myös Sukeltajaliitto on neuvonut seuroja täyttöpaikka-asioissa ja mm. pyydettäessä antanut lausuntoja. Seurat ovat myös kiitettävästi toimittaneet Sukeltajaliitolle tietoa siitä, mihin asioihin tarkastuslaitosten tekemissä arvioinneissa ja Tukesin valvontakäynneillä on kiinnitetty huomiota.

Sukeltajaliiton koulutusohjelmassa on käytössä seoskaasujen täyttämiseen pätevöittävät CMAS Nitrox Gas Blender ja CMAS Trimix Gas Blender -kurssit, joihin on valmiina sekä järjestämisohje että oppilasmateriaali Dyykki-oppimisympäristössä.

Paineilmapullojen täyttämiseen pätevöittävän CMAS Compressor Operator -kurssin suomenkielinen järjestämisohje on jo julkaistu, ja kursseja voi järjestää ohjeen pohjalta käyttäen tukimateriaalina mm. kompressorin käyttöohjeita, Tukesin ohjeita jne. Kurssin oppilasmateriaali valmistuu Dyykki-oppimisympäristöön vuoden 2021 aikana.

 


Julkaistu 27.5.2020

Ehdolle Sukeltajaliiton hallitukseen

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 10.10.2020 valitaan jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Liiton jäsenten jäsenineen (huom. myös yhteisöjäsenet) toivotaan miettivän keskuudestaan sopivia henkilöitä tähän tehtävään.

Koska Liiton kevätkokous on suunniteltu järjestettäväksi koronaviruspandemian vuoksi vasta 15.8., Liitos hallitus on päättänyt käynnistää ehdokkaiden etsinnän poikkeusoloissa ilman ehdollepanotoimikunnan asettamista. Vetoammekin erityisesti seuroihimme hyvien ehdokkaiden löytämiseksi. Ilman osaavaa ja toimivaa hallitusta ei toimintamme ole mahdollista. 

Näkemys Liiton toiminnasta, Liiton ja koko lajimme kehittämisestä ja koko Suomen sukelluspiirien verkottumisen osalta on hyväksi, kuten myös käsitys paikallisista tarpeista sukellustoiminnan edistämiseksi. Tärkein kriteeri, kuten sukeltamisessa ylipäänsä, on halu ja innostus tehdä yhdessä!

Hallituksen jäseniltä toivotaan aktiivista otetta ja mahdollisuutta antaa aikaansa. Hallituspaikka tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan lajiimme. Tehtäviin valituilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua, ja heillä on keskeinen rooli sukelluslajimme eri osa-alueiden kehittämisessä.

Sukeltajaliitto ry, hallitus vuonna 2020

Nykyisen hallituksen kokoonpano on seuraava:

• puheenjohtaja Tero Lehtonen. Erovuorossa

• jäsenet Ari-Pekka Hakulinen, Kimmo Korja, Tuomo Palevaara. Erovuorossa

• jäsenet Markus Aarnio, Matti Eronen, Mari Marjakuusi ja Jorma Poikolainen. Jatkavat v. 2021

Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

1.1.2018 voimaan tulleen Liiton toimintasäännön mukaan hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja ja 6–8 jäsentä. Syyskokous päättää hallituksen jäsenten kokonaismäärän. Varapuheenjohtajat (2 kpl) valitaan hallituksen keskuudesta, hallituksen toimesta vuoden alun järjestäytymiskokouksessa, vuodeksi kerrallaan.

Hallituspaikka (mukaan lukien puheenjohtaja) on kaksivuotinen. Hallitus kokoontuu muutaman kerran vuodessa fyysisesti ja muuten etäyhteyksin.

Seurojen jäsenet, seurojen hallitukset ja Liiton valiokunnat/liittokouluttajat, Yhteisöjäsenet: Onko tiedossanne henkilöitä, jotka sopivat työskentelemään Liiton hallituksessa? Ehdolle asettumiseen ei tarvita seuran virallista esitystä, vaan kuka tahansa hallitustyöskentelystä kiinnostunut voi itse asettua ehdolle vaaliin.

Täytä hakemuksesi tästä linkistä

Ehdokkaiden hakemukset julkistetaan koosteena Sukeltajaliiton verkkosivuilla, jotta seurojen hallitukset voivat tehdä omat päätöksensä ennen Liiton vaalikokousta.

Liiton sääntöjen mukaan ehdotuksen hallituksen jäseneksi voi tehdä vielä syyskokouksessakin. Se ei ole paras tapa, koska ehdokkaalla ei ole silloin mahdollisuutta laajempaan tunnettuuteen. Toivommekin, että ehdokkaat täyttävät sähköisen hakemuslomakkeen hyvissä ajoin ennen syyskokousta.

Mahdolliset tiedustelut hallitustyöskentelystä: Tero Lehtonen, p. 040 868 2520   tero.lehtonen at sukeltaja.fi, Sukeltajaliitto ry:n puheenjohtaja 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

 

Sukeltajaliitto ry:n hallitus


Julkaistu 26.5.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti 25.5. Teams-kokouksen.

Liiton toimintaa käynnistetään erityisjärjestelyin

Suomessa eletään edelleen poikkeusoloissa tavoitteena koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen ja riskiryhmien suojeleminen. Valtioneuvoston periaatepäätöksen 6.5.2020 mukaisesti urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin, mikä mahdollistaa myös lajinomaisen harjoittelun käynnistämisen ulko- ja sisäliikuntapaikoilla. Harjoittelun tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä.  Kaikessa sukellukseen liittyvässä harrastus- ja kilpailutoiminnassa tulee noudattaa edellä mainittua kokoontumisrajoitusta ja kaikessa toiminnassamme tulee välttää toimintatapoja, jotka lisäävät koronaviruksen tartuntariskiä.

Sukeltajaliiton hallitus linjasi eilen kokouksessaan, että 1.6. alkaen Liiton urheiluvaliokunnan alainen toiminta sekä Liiton koulutustoiminta voivat käynnistyä erityisjärjestelyin, kun huomioidaan tarvittavat toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toimiston henkilökunta jatkaa edelleen etätöissä Suomen hallituksen suositusten mukaisesti.

Kunkin lajiryhmän ja valiokuntiemme tulee toiminnassaan huomioida, että noudatamme Suomen hallituksen ja AVI:n linjauksia.

On jokaisen omalla vastuulla, että harrastustoimintaan ei osallistuta missään roolissa, mikäli on pieniäkään koronavirusinfektioon viittavia oireita tai jos itse kuuluu Covid-19 viruksen kannalta johonkin riskiryhmään. Lähikontaktien määrä on tarpeen pitää mahdollisimman pienenä ja harjoittelun ja sukellustoiminnan toteutua mahdollisimman samoissa ryhmissä. Huolellista käsihygieniasta huolehtimista on jatkettava, eikä kavereita tule halailla eikä yläfemmoja jaella, vaikka tavataan tauon jälkeen ja iloitaan onnistumisista.

Harjoitusleireille ja kilpailutapahtumiin osallistuville tulee antaa toimintaohjeet siitä, miten lähikontakteja vältetään ja koronaviruksen leviämisen ehkäisystä huolehditaan. Jokaisella tulee olla henkilökohtaiset varusteet ja esimerkiksi juomapullot ja pyyhkeet.  Jos ryhmän jäsenellä todetaan koronatartunta tai sitä on syytä epäillä, on noudatettava viranomaisten ohjeita ryhmän jäsenten karanteenin asettamisesta. 

Olympiakomitean sivuilta löytyy jatkuvasti päivittyvää tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista urheiluun.

Sukeltajaliitto on viimeksi 20.5. julkaissut seuroille ohjeita sukellus- ja koulutustoiminnan järjestämisestä ja pyydämme tutustumaan niihin.

Laitesukelluksen SM-taitokilpailut peruttu

Koronatilanteen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi Rovaniemen Urheilusukeltajat on perunut 3.10. suunnitellut Laitesukelluksen SM-taitokilpailut. Tapahtuma siirtyy vuoteen 2021 ja tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Kevätkokous järjestetään elokuussa

Koronavirustilanteen johdosta hallitus on päättänyt, että Liiton kevätkokous järjestetään lauantaina 15.8. Helsingissä. Kokoukseen tulee ilmoittautua ennalta, jotta tiedämme osallistujien määrän ja pystymme varmistamaan riittävät väljät olosuhteet kokoustilassa. Etäosallistuminen kokoukseen on myös mahdollista. Hallitus tulee antamaan jäsenille tarkempaa informaatiota kokouksen järjestelyistä. Vuoden parhaiden palkitsemiset tuodaan myös kevätkokoukseen.

Ehdolle Sukeltajaliiton hallitukseen

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 10.10. valitaan jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Liiton jäsenten jäsenineen (huom. myös yhteisöjäsenet) toivotaan miettivän keskuudestaan sopivia henkilöitä tähän tehtävään. Koska Liiton kevätkokous on suunniteltu järjestettäväksi koronaviruspandemian vuoksi vasta 15.8., Liitos hallitus on päättänyt käynnistää ehdokkaiden etsinnän poikkeusoloissa ilman ehdollepanotoimikunnan asettamista. Vetoammekin erityisesti seuroihimme hyvien ehdokkaiden löytämiseksi. Ilman osaavaa ja toimivaa hallitusta ei toimintamme ole mahdollista. Ehdolle voi asettua täyttämällä sähköisen lomakkeen.

Hyväksyttyjä järjestämisohjeita

Sukeltajaliiton hallitus on hyväksynyt CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin järjestämisohjeeseen päivityksiä, jotka astuvat voimaan 1.6.2020.

Tärkein uusi asia on, että kouluttajien, joilla on vähintään CMAS Advanced Nitrox Diver -kortti tai sitä korkeampi tekniikkasukelluskortti (tai vastaava toisen koulutusjärjestön kortti) ei enää tarvitse suorittaa CMAS-nitroksikouluttajan näyttökoetta. Heidän seuransa voi hakea heille CMAS Nitrox Instructor -kouluttajaoikeuksia laitesukellusvaliokunnalle esitetyllä kirjallisella hakemuksella.

Vanhojen ohjeiden aikana aloitetut kurssit voidaan viedä loppuun vanhojen ohjeiden mukaisesti.

Sukeltajaliiton hallitus on hyväksynyt uuden CMAS Sidemount Diver -kurssin Sukeltajaliiton valikoimaan.

Kurssin tavoitteena on toimia perusopetuksena avovedessä tapahtuvaan sidemount-sukeltamiseen kaiken tasoisille sukeltajille. Kurssin aikana kehitetään ymmärrystä sidemount-sukelluksen ideologiasta ja mahdollisuuksista sekä kehitetään niitä käytännön taitoja, joita tarvitaan avovedessä tapahtuvien sidemount-sukellusten tekemiseen.

CMAS Sidemound Diver Instructor ‐kouluttajanimitystä haetaan kirjallisella hakemuksella Sukeltajaliiton laitesukellusvaliokunnalta. Kurssin e-oppimismateriaali on työn alla. Nyt kun järjestämisohje on hyväksytty, työryhmä pystyy viimeistelemään materiaalin käyttöön otettavaksi. Materiaalin valmistumisesta ilmoitetaan erikseen.

Uudet ohjeet löytyvät Liiton sivuilta www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus

CMAS One Star Instructor -kurssille edullisesti

Sukeltajaliitto on jo pidempään valmistellut ISO/EUF-sertifikaatin hakemista niille Sukeltajaliiton laitesukelluskoulutusjärjestelmään kuuluville kursseille, joita koskien on olemassa ISO-standardit. Asia alkaa olla nyt ajankohtainen.

Sukeltajaliiton laitesukellusvaliokunta järjestää 18.-20.9. ja 2.-4.10.2020 Eerikkilän urheiluopistolla Tammelassa. Kurssin hinta 240 euroa on poikkeuksellisen edullinen, koska kurssin jälkimmäisen viikonlopun aikana suoritetaan Sukeltajaliiton ISO/EUF-sertifiointiin liittyvää auditointia.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Liiton tapahtumakalenterista.

Luonto-osuuskunta Willimieli Liiton yhteisöjäseneksi

Luonto-osuuskunta Willimieli hyväksyttiin Liiton yhteisöjäseneksi. Willimielen tavoitteena on tarjota jäsenseuroillemme apua sukelluskoulutuksen järjestämisessä. Kaikilla seuroilla ei ole riittävästi omia kouluttajia tai sen tasoisia kouluttajia, että pystyisivät itse vetämään kaikkia Liiton koulutusohjelmasta löytyviä CMAS-koulutuksia, ja tällaisissa tilanteissa Willimieli voi tulla avuksi. Rakentavan yhteistyön kautta on mahdollista löytää hyviä toimintamalleja, jolla voidaan rikastaa oman seuran toimintaa.

Turvallista kesää

On hyvä muistaa, että poikkeusolojen vallitessa avun saaminen vesillä tai maalla voi kestää normaalia kauemmin. Pelastus- ja lääkintäviranomaiset priorisoivat nyt terveydenhoidon resursseja, joten pientäkin riskinottoa sukellusharrastuksen vuoksi kannattaa kaikin keinoin välttää. Kesä on jo aivan ovella. Iloitaan siitä, huolehditaan toisistamme ja nautitaan harrastuksestamme turvallisesti.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään Teams-kokouksena tarvittaessa 13.8. ja sen jälkeen 5.9.

 

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi

 


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita