Sve | En

Uutiset

Julkaistu 4.9.2017

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 2.9. Helsingissä. Samassa yhteydessä järjestettiin myös yhteinen ensi vuoden suunnittelupäivä valiokuntien edustajien ja toimiston henkilökunnan kanssa.

Taloudellinen tilanne

Liitto on toteuttanut kuluvana vuonna sopeuttamistoimenpiteitä ja tarkkaa linjaa tulee noudattaa jatkossakin. Liiton jäsenmäärä on edelleenkin pienoisessa laskusuunnassa ja tämä tulisi saada pysähtymään. Liiton jäsenmaksutuotot ovat suurin yksittäinen erä, joka mahdollistaa Liiton toiminnan. Sukeltajaliitto tekee toimenpiteitä, joilla seurojen koulutustoiminnan toivotaan aktivoituvan ja Liitto edistää suomalaisen sukeltamisen näkyvyyttä. Seuroilla on tärkeä rooli siinä, että ne pitävät omaa toimintaansa hyvin esillä ja seuroihin ja sen toimintaan löydetään.

NAUI-koulutuslinja päättyy

Koska seurojen mielenkiinto NAUI-koulutusjärjestelmää kohtaan on hiipunut, Liitto on päättänyt NAUI:n alasajosta. NAUI-kortituksia on ollut tänä vuonna enää muutama, joten ei ole mielekästä kantaa NAUI:ssa mukanaolosta syntyviä kustannuksia. Niihin seuroihin, joilla on ollut aktiivisia NAUI-kouluttajia, tullaan olemaan yhteydessä asiasta.

Toimisto muuttaa

Helsingin Länsi-Pasilassa sijaitsevien urheilu- ja liikuntajärjestöjen monivuotinen vuokrasopimus on irtisanottu, ja muuttoa Pitäjänmäelle valmistellaan Olympiakomitean johdolla. Sukeltajaliiton toimiston muutto tulee ajoittumaan joulu- tai tammikuulle, ja muuton myötä saadaan nykyistä kustannustehokkaammat toimitilat. Muuttoaikataulusta ja yhteystietojen muuttumisesta informoidaan tuonnempana.

Syyskokous Nokialla 28.10.

Liiton hallitus valmisteli syyskokousasioita, ja kokouksessa tullaan käsittelemään mm. Liiton toimintasäännön muutos. Sääntömuutos on jätetty Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastukseen. Suurin asia sääntöuudistuksessa on erillisten kurinpitosääntöjen laatiminen, jolloin toimintasäännössä ei enää määritellä kurinpitoasioita kuten aiemmin. Hallitus päätti myös Sukeltajaliiton ympäristöpalkinnon saajasta. Palkinto jaetaan syyskokouksessa. Syyskokousta isännöi 40 vuotta täyttävä Nokian Urheilusukeltajat, eli tervetuloa myös seuran juhlaan.

Ehdolle hallitusvaaliin

Liiton syyskokouksessa käydään hallitusvaali. Neljä hallituksen jäsentä on erovuorossa. Ehdollepanotoimikunnalta saadun raportin perusteella toivotaan uusia henkilöitä mukaan hallitusvaaliin. Lisätietoja hallitustyöskentelystä antavat Liiton kevätkokouksessa valitut ehdollepanotoimikunnan jäsenet:

Kari Savolainen (pj), Joensuu p. 0500 760 858
Jarmo Killström, Saarenkylä p. 0400 873 222
Lauri Kivimäki, Tampere p. 040 761 5358
Kimmo Korja, Palokka p. 050 359 1184
Ilona Lindström, Uusikaupunki p. 050 386 0630
Irmeli Tirronen, Helsinki p. 040 722 0561

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sukeltaja.fi. Ehdollepanolomake löytyy täältä.

Sukeltajaliitto kumppanina Museoviraston koordinoimassa laajassa merialuesuunnittelu-hankkeessa

Sukeltajaliitto on mukana ei-rahoittavana kumppanina BalticRIM-hankkeessa (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management.) Se on laaja 3-vuotinen EU-hanke, jossa keskeinen tavoite on tuoda merellinen kulttuuriperintö mukaan merialuesuunnitteluun. Hankkeen kumppaneina on Itämeren alueen kansallisia kulttuuriperintöhallinnon ja merialuesuunnittelun asiantuntijoita Saksasta, Suomesta, Virosta, Liettuasta, Puolasta, Tanskasta ja Venäjältä. Suomesta mukana ovat hankekumppaneina Museovirasto, Metsähallitus ja Turun yliopisto. Muita kansallisia kumppaneita ovat Ålands Landskapsregering Kulturbyrån ja Kymenlaakson Liitto. Hanke käynnistyy syksyllä 2017.

Sukeltajaliitto tuo hankkeeseen harrastesukelluksen asiantuntemusta. Myös sukeltajien kokemuksia ja havaintoja halutaan hyödyntää. Metsähallitus tulee keväällä toteuttamaan osana hanketta kyselyn, missä suomalaiset sukeltavat. Liitto on mukana kyselyn valmistelussa ja jakaa tietoa kyselystä harrastajille. Hankkeen aikana toteutetaan erilaisia work-shopeja ja kenttätöitä.

Liiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran syyskokouksen alla 28.10.2017 Nokialla.

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 1.9.2017

URA-säätiön opiskeluapurahat haettavissa

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun.

Eduskunnan myöntämän lisärahoituksen turvin URA-säätiöllä on mahdollisuus myöntää lukuvuodelle 2017-18 apuraha aikaisempaa useammalle urheilijalle. Täyden URA-apurahan määrää on samalla korotettu 3000 euroon. Apuraha maksetaan kahdessa osassa, joulukuussa 2017 ja huhtikuussa 2018. Opiskeluapurahaa lukuvuodelle 2017-18 voi hakea sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 30.9.

Tarkemmat hakukriteerit ja apurahan myöntämisperusteet löytyvät URA-säätiön nettisivulta.


Julkaistu 29.8.2017

Ehdolle Liiton hallitukseen?

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 28.10. Nokialla valitaan jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Seurojen jäsenet, seurojen hallitukset ja Liiton valiokunnat/liittokouluttajat sekä yhteisöjäsenet: Onko tiedossanne henkilöitä, jotka sopivat työskentelemään Liiton hallituksessa? Ehdolle asettumiseen ei tarvita seuran virallista esitystä, vaan kuka tahansa hallitustyöskentelystä kiinnostunut voi itse asettua ehdolle vaaliin.

Näkemys Liiton toiminnasta, Liiton ja koko lajimme kehittämisestä ja koko Suomen sukelluspiirien verkottumisen osalta on hyväksi, kuten myös käsitys paikallisista tarpeista sukellustoiminnan edistämiseksi. Tärkein kriteeri, kuten sukeltamisessa ylipäänsä, on halu ja innostus tehdä yhdessä!

Jos olet kiinnostunut hallitustyöstä tai tiedossasi on tehtävään sopivia henkilöitä, ota pikaisesti yhteyttä ehdollepanotoimikuntaan.

Kari Savolainen (pj), Joensuu, kari.savolainen@sukeltaja.fi, p. 0500 760 858
Jarmo Killström, Saarenkylä, jarmo.killstrom@sukeltaja.fi, p. 0400 873 222
Lauri Kivimäki, Tampere, lauri.kivimaki@sukeltaja.fi, p. 040 761 5358
Kimmo Korja, Palokka, kimmo.korja@sukeltaja.fi, p. 050 359 1184
Ilona Lindström, Uusikaupunki, ilona.lindstrom@sukeltaja.fi, p. 050 386 0630
Irmeli Tirronen, Helsinki, irmeli.tirronen@sukeltaja.fi, p. 040 722 0561

Ehdollepanolomake löytyy täältä.


Julkaistu 3.7.2017

Toimiston kesä

Sukeltajaliiton toimisto on suljettu koko heinäkuun. Hyvää kesää!


Julkaistu 29.6.2017

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Hallitus piti skype-kokouksen 20.6., missä valmisteltiin jo tulevan vuoden suunnittelua ja toimintasääntöuudistusta. Keskeisin uudistus tulee olemaan kurinpitosääntöjen erottaminen toimintasäännöstä omaksi säännöstökseen. Näin kurinpitosäännösten päivittäminen helpottuu ja nopeutuu.

Hallitus keskusteli päihteiden käytöstä liittyen sukellukseen ja sukellusurheiluun, mihin myös Liiton eettiset ohjeet ottavat kantaa. Kaikkien Liiton tapahtumien, joihin osallistuu alaikäisiä, tulee olla savuttomia ja päihteettömiä. Myöskään nuuskan käyttö ei ole sallittua.

Sukeltajaliitto on antanut Liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon vesiliikennelain kokonaisuudistusta koskevasta arviomuistiosta ja lähestynyt asiaa nimenomaan yhdistystoiminnan näkökulmasta.

Uppopallon EM-kisat ovat käynnissä Helsingissä. Finaalit pelataan lauantaina Pirkkolan uimahallissa. Pelejä voi seurata livenä osoitteessa www.aapiskukko.com/uwrec. Lämpimät kiitokset kisoissa puurtaville vapaaehtoisille, joita ilman tämä ei olisi mahdollista!

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna kesälomien ja lomautusten vuoksi koko heinäkuun. Hyvää sukelluskesää kaikille!


Kaikki uutiset »


Snorkkelisukellus - sukella seikkailuun

Jaakko Ala-Hiiro

Katso lisää videoita