Uutiset

Julkaistu 11.9.2020

Kutsu Sukeltajaliiton syyskokoukseen

Tervetuloa Sukeltajaliiton syyskokoukseen Forssaan 10.10.2020

Paikka: Viihdeuimala Vesihelmi, Eteläinen Puistokatu 2, 30420 Forssa

Aika: Klo 12:00

Valtakirjojen tarkastus klo 11:15–11:45

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä äänioikeutettua jäsentä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen ja jolla on jäsenyhdistyksen nimenkirjoittajan antama valtakirja. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja muut esityslistalla esitetyt asiat. Hallitusvaaliin ehdolle asettuneiden tiedot sekä muut kokousmateriaalit tallennetaan Liiton kotisivuille: Materiaalipankki -> hallinnolliset dokumentit -> syyskokous -> 2020.

Syyskokoukseen pyydetään ilmoittautumaan Liiton tapahtumakalenterissa. Lounastarjoilun järjestämiseksi ja riittävän väljän kokoustilan varmistamiseksi ilmoittautumiset pyydetään tekemään 27.9. mennessä.

Ohjelma alkaa klo 12

Epävirallinen osuus:

-      palkitsemisia mm. Sukeltajaliiton ympäristöpalkinnon jakaminen

-      ajankohtaiset asiat, kuullaan Liiton uudistuneesta Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta

Viralliset asiat esityslistan mukaan.

Kokous pyritään mahdollisuuksien mukaan striimaamaan, mutta virallisten kokousedustajien tulee osallistua kokoukseen paikan päällä.

Päivä jatkuu kokouksen jälkeen lounaalla ja GummiWihdan 20-vuotisjuhlaohjelmalla, jonne kokousvieraat ovat lämpimästi tervetulleita! Katso lisätiedot tapahtumakalenterista.

 

Tervetuloa Forssaan!

Sukeltajaliiton hallitus


Julkaistu 8.9.2020

Sukelluslajeissa häirinnälle nollatoleranssi – urheiluyhteisö toimii yhdessä häirintää vastaan

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on julkaissut 8.9.2020 tutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää, ovatko urheilijat kokeneet tai havainneet seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää viimeisen viiden vuoden aikana urheilutoiminnassa. Sukeltajaliiton kilpalajien urheilijat olivat mukana kyselyssä.

 

Tutkimuksen tausta

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 48 lajiliiton 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat urheilijat (vuonna 2003 tai aiemmin syntyneet.) Kysely lähti vuodenvaiheessa 2019–2020 noin 160 000 urheilijalle ja vastauksia saatiin 9018. Näin laaja tutkimushanke seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä urheilussa on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja kokoluokaltaan merkittävä myös kansainvälisesti katsoen.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä monin tavoin aina epäasiallisesta seksuaalissävytteisestä puheesta ja vihjailusta fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisen henkilön sukupuolesta.

 

Häirinnän vastainen työ yhdistää urheiluyhteisön

Häirinnän vastainen työ on tiivistynyt urheilujärjestöissä viimeisten vuosien aikana. Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma ottaa vahvasti kantaa turvallisen urheilun puolesta. Erityisesti Et ole yksin -palvelu on hyvä esimerkki urheilujärjestöjen välisestä yhteistyöstä häirinnän kitkemiseksi. Myös aiheeseen liittyviä koulutuksia on järjestetty tihenevään tahtiin.

– Työtä turvallisen urheilun eteen on tehty, mutta sitä tulee jatkossa tehdä yhä voimakkaammin ja viestin tulee kulkeutua laajamittaisesti koko urheilun kentälle ja urheilijoille asti, painottaa Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

– On erinomaista, että SUEK yhdessä lajiliittojen kanssa on tehnyt häirinnästä laajan tutkimuksen, jonka avulla saamme lisätietoa tärkeän työn pohjaksi. Urheilijoiden ääni on kuultu, toteaa Salonen.

Salosen mukaan ensiarvoisen tärkeää on, että hyvät, jo olemassa olevat työkalut saadaan kaikkien tietoisuuteen ja vietyä käytäntöön yli lajirajojen. Tämän lisäksi urheiluyhteisössä on valmisteilla useita uusia toimenpiteitä turvallisen toimintaympäristön parantamiseksi, kuten Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus, sovittelumenettely sekä urheiluyhteisön yhteinen kurinpitojärjestelmä.

– Jatkamme vahvaa yhteistyötä lajiliittojen kanssa ja käymme yksityiskohtaisesti läpi toimenpiteet, joiden avulla lajeissa on hyvä panostaa turvallisuuteen. Tutkimuksen perusteella myös puhumisen kulttuuriin tulee puuttua, jotta saadaan kitkettyä häiritsevä puhe pois pukukopeista, kentiltä ja saleista, Salonen summaa.

 

Sukelluslajit

Sukelluslajeista kyselylinkki lähti 141:lle kilpailulisenssin hankkineelle harrastajalle. Kahdeksan (8) henkilöä vastasi kyselyyn. Pienen vastaajamäärän ja vastaajien anonymiteetin suojelemiseksi Sukeltajaliitto ei saa tietää lajikohtaisia vastauksia. On kuitenkin tärkeää, että lajeistamme saatiin vastauksia ja sukelluslajien urheilijat ovat halunneet vastata tutkimukseen ja tuoda kokemuksiaan esille.

Sukeltajaliitto suhtautuu sukupuoliseen tai seksuaaliseen häirintään tai hyväksikäyttöön erittäin vakavasti. Sukeltajaliiton eettiset ohjeet velvoittavat kaikkia puuttumaan tilanteeseen, mikäli häirintää tai epäilystä sellaisesta esiintyy, kertoo Sukeltajaliiton toiminnanjohtaja Sari Nuotio.

– Häirinnän vastaisen työ on itsestään selvä osa Liiton vastuullisuustyötä. Häirinnälle tulee olla nollatoleranssi ja jokaiselle tulee taata turvallinen harrasteympäristö sukelluksen parissa, Sukeltajaliiton puheenjohtaja Tero Lehtonen painottaa.

Liiton eettisiin ohjeisiin on päivitetty toimintatapaohjeita ja muistutettu Väestöliiton Et ole yksin- palvelusta, jonne voi ottaa luottamuksellisesti yhteyttä ja keskustella ammattilaisen kanssa. Sukeltajaliitto tulee jatkossa myös edellyttämään ohjaajiltaan, kouluttajiltaan ja valmentajiltaan Olympiakomitean yhteistyössä lajiliittojen kanssa kehittämän Turvallinen toimintaympäristö urheilussa -verkkokoulutuksen suorittamista.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että urheilijat eivät välttämättä tunne lajiliittojen toiminpiteitä häirinnän estämiseksi. Sukeltajaliitto tulee tehostamaan viestintäänsä tähän liittyen.

Sukeltajaliitto julkaisee 10.10. syyskokouksessa päivitetyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka tavoitteissa on myös vahvistaa sitä, että sukellustoiminnassa jokaisella on hyvä olla toiminnassa mukana. Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä syrjintä ja rasismi eivät millään muotoa kuulu sukelluskulttuuriin.

Linkki Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimukseen     

Muistutamme myös palveluista, jotka ovat koko urheiluyhteisön käytössä:

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa voi keskustella mahdollisista häirintätapauksista ammattilaisen kanssa.

SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia.

 

Urheiluyhteisön työkaluja häirinnän kitkemiseksi löytyy mm. seuraavista linkeistä:


Julkaistu 7.9.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 5.9. Helsingissä, osa hallituksen jäsenistä oli mukana etäyhteydellä.

Liiton syyskokous Forssassa 10.10.

Liiton hallitus valmisteli syyskokousasioita ja päätti myös Sukeltajaliiton ympäristöpalkinnon saajasta. Palkinto jaetaan syyskokouksessa.

Syyskokousta isännöi 20-vuotisjuhlia viettävä Syrjäytyneiden Sukeltajien Sauna- ja sukellusseura GummiWihta Ry. Kokous järjestetään Forssassa Viihdeuimala Vesihelmessä, ja kokousedustajat kutsutaan mukaan seuran juhlapäivän viettoon. Myös altaalla on ohjelmaa, johon myös kokousedustajien toivotaan osallistuttavan. Tarjolla on lounasta ja osallistujia pyydetään etukäteen ilmoittautumaan Liiton kalenterissa. Syyskokous pyritään mahdollisuuksien mukaan striimaamaan. Virallisten kokousedustajien tulee kuitenkin osallistua kokoukseen paikan päällä.

Ehdolle hallitusvaaliin

Liiton syyskokouksessa käydään hallitusvaali. Kolme hallituksen jäsentä sekä Liiton puheenjohtaja ovat erovuorossa. Tällä hetkellä ehdolle ovat asettuneet Liiton nykyinen puheenjohtaja Tero Lehtonen jatkamaan sekä nykyiset hallituksen jäsenet Ari-Pekka Hakulinen ja Tuomo Palevaara niinikään jatkokaudelle.

Hallituksen koko on Liiton toimintasäännön mukaan joustava: puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan jäsentä. Pyydämme jäseniämme edelleen miettimään hallitustyöskentelystä kiinnostuneita henkilöitä ja ohjaamaan heitä täyttämään ehdolleasettumislomakkeen. Hallitustyöskentely tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan lajiimme. Tehtäviin valituilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua, ja heillä on keskeinen rooli sukelluslajimme eri osa-alueiden kehittämisessä. Tarvittaessa lisätietoja antaa Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen p. 040 868 2520.

DAN Europe jatkaa vakuutuskumppaninamme, sukeltajavakuutuksesta syyskampanja

Sukeltajaliitto jatkaa yhteistyötä DAN Europen kanssa myös ensi vuonna. Tarjoamamme jäsenvakuutus ja kilpailulisenssit tulevat heidän kauttaan. Haluamme kiinnittää jäsenten huomiota vakuutusturvaan, ja tarjoamme nyt syyskaudella vakuutuksen ottaville sukeltajavakuutuksen edulliseen kampanjahintaan. Vakuutus on voimassa vuoden loppuun.

Korona vaatii huomiotamme edelleen

Sukellustoiminta on käynnistynyt kevään hiljaiselon jälkeen, ja etenkin ulkona avovesillä ja maauimaloissa toimiessa on päästy hyvin tekemiseen kiinni. Korona kuitenkin on edelleen keskuudessamme, ja se vaatii jatkuvaa huomiota. Kansainvälisen toiminta on pysähtynyt, ja esimerkiksi kilpalajien arvokilpailut siirtyvät ensi vuoteen.

Toiminnassamme tulee huomioida valtakunnalliset ohjeistukset. Turvaväleistä tulee edelleen pitää kiinni ja hyvää hygieniaa noudatettava. Sukellustukialuksilla tai leiriolosuhteissa toimittaessa esimerkiksi liian tiivis majoittuminen ei ole suositeltavaa ja tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Sukellustoiminta itsessään voidaan usein toteuttaa etäisyyksiä pitäen, mutta matkustaminen, majoittuminen ja ruokailuolosuhteet voivat aiheuttaa riskejä.

Koronavilkku-sovelluksen avulla jokainen voi itse osallistua ja vaikuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Sukeltajaliitto suositteleekin jokaiselle koronavilkun lataamista omaan kännykkäänsä. Sukeltajaliitto on jakanut kevään aikana paljon sukellukseen liittyvää koronaohjeistusta Uutisissa. Korona-ohjeistusta muualla:

https://www.suh.fi/toiminta/koronavirustartuntojen_ehkaiseminen_uimahalleissa_ja_uimarannoilla

https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

https://www.daneurope.org/news-covid19-10recommendations-fi 

Seurasydän sykkii tänäkin syksynä

Sukeltajaliitto seuroineen on mukana Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteisessä Seurasydän-kampanjassa. Koronan vuoksi kuluva vuosi on ollut poikkeuksellisen haasteellista aikaa urheiluseuroille. Seurasydän-kampanja liputtaa seuratoimintaa ja seuratoiminnan tuomaa yhteisöllisyyttä, jota kaikki jäimme etenkin keväällä kaipaamaan. Yhteisöllisyys on yksi suomalaisen seuratoiminnan kantavista  voimista ja tänä vuonna ehkä tärkeämpää kuin koskaan. Seurasydän kuvastaa rakkautta omaa seuraa kohtaan ja kertoo siitä, mitä kaikkea hyvää seuran ihmiset ympärilleen luovat. Seurat eivät toimisi ilman ihmisiä, jotka ovat mukana täydellä sydämellään.

Kampanja huipentuu #seurapaitapäivään tiistaina 29.9.2020. Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan – laitetaan sukellus näkymään vahvasti tässä eri lajien yhteisessä kampanjassa!
#seurasydän

 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 8.10. Teams-kokouksena.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 2.9.2020

Opiskeluapurahaa urheilijoille

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun. Apurahat lukuvuodelle 2020-2021 ovat haettavissa syyskuun ajan. Haku avautuu 1.9.

Täyden URA-apurahan määrä on 3000 euroa ja se maksetaan kahdessa osassa, joulukuussa 2020 ja maaliskuussa 2021. Apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana vain syys- tai kevätlukukaudeksi.

Sukelluslajien urheilijoille on aiempina vuosina myönnetty apurahaa.

Yksityiskohtaista tietoa apurahan myöntämisperusteista ja linkki apurahan hakulomakkeeseen.


Julkaistu 24.8.2020

Muutoksia toimiston palveluaikoihin

Toimiston puhelinpalveluaika on 24.8. alkaen arkisin klo 10-14, ja pyydämme keskittämään puhelut tälle ajalle. Yhä suurempi osa yhteydenotoista tulee sähköpostitse, joten näin varmistetaan, että myös sähköposteihin ja niissä esitettyihin kysymyksiin pysytään vastaamaan nopeasti. Etenkin Dyykki-oppimisympäristön käytön opettelu herättää paljon kysymyksiä, joihin pyrimme vastaamaan mahdollisimman nopeasti.

Noudot toimistolta

Jos toimistolta täytyy noutaa jotakin, pyydämme tekemään sen ensisijaisesti tiistaisin tai torstaisin klo 8-16 tai sovittuna aikana. Toimistotiloihin ei ole vapaata pääsyä, joten sovi jäsenpalvelun kanssa noudosta etukäteen.

Toimiston henkilökunta työskentelee osin etänä Suomen hallituksen suosituksen mukaan.

Ota yhteyttä:
p. 09 3481 2258
office@sukeltaja.fi


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita