Sve | En

Uutiset

Julkaistu 13.6.2018

Verkkoseminaareja yhteisöjen verotuksesta

Verohallinto on julkaissut verkkosivuillaan sukellusseuroille hyödyllisten veroaiheisten verkkoseminaarien tallenteet ja aineistot, ja ne ovat vapaasti katsottavissa. Seuroja koskevat seminaarit ovat: Urheiluseurat palkkojen ja palkkioiden maksajina, Urheiluseuran verotuskysymyksiä ja Ajakohtaista yhteisöjen tuloverotuksessa.

Verkkoseminaarien aineistot ovat tiivistetty laajasta yleishyödyllisen yhteisöjen vero-ohjeesta.

Seminaariesityksissä on hyviä käytännön esimerkkejä, jotka havainnollistavat ohjeita.

 


Julkaistu 5.6.2018

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti skype-kokouksen 30.5. Liiton koulutustoiminnassa on käynnissä mittava uudistusprosessi ja samalla e-oppiminen tulee vahvasti mukaan koulutustoimintaan. Hallitus hyväksyi laitesukellusvaliokunnan esityksestä käyttöönotettavaksi 12 eri kurssin järjestämisohjeet. Uudet ohjeet  ovat nähtävissä Liiton sivujen materiaalipankissa, Lajikohtaiset dokumentit ja norppatoiminta -otsikon alta löytyvässä Laitesukellus-kansiossa.

Usealla uudistuneella kurssilla on jo käytössä e-oppimismateriaali, ja muidenkin osalta uusi materiaali on tulossa pilotointivaiheeseen lähiaikoina. CMAS-standardien käännöstyö ja e-oppimismateriaalien tuottaminen jatkuu edelleen, ja vuosien 2019 ja 2020 aikana Sukeltajaliitto tulee julkaisemaan useita CMAS-kursseja, joita ei ole aikaisemmin kuulunut Liiton koulutustarjontaan.

Ohje Vapepa-sukellustoimintaan

Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunta on kuluvan kevään ajan valmistellut Liiton Vapepa-sukellustoiminnan ohjetta yhteistyössä Vapepan kanssa. Ohje yhtenäistää Sukeltajaliiton alaisten Vapepa-hälytysyhmien käytäntöjä ja selventää vaatimuksia. Liiton hallitus hyväksyi uuden Vapepa-sukellustoiminnan ohjeen ja samalla Liiton kurinpitosääntöön täydennettiin Vapepa-sukellustoimintaa koskevat kurinpitoasiat.

SM-kilpailut laitesukellustekniikassa tulevat taas

Valtakunnallisia laitesukelluksen tekniikkakilpailuja ei ole järjestetty useaan vuoteen, vaikka seuroissa pienempiä paikallisia halliralli-tapahtumia edelleen järjestetään. Sukeltajaliitto haluaa elvyttää laitesukellustekniikan kilpailuperinnettä ja lajin säännöt on nyt päivitetty. Pieksämäen Urheilusukeltajat on anonut Laitesukellustekniikan SM-kilpailujen järjestämistä syksyllä 2019 ja kisojen järjestämisoikeus on heille myönnetty. Lajia tullaan tekemään tutuksi ja toivotaan, että kisoihin saadaan hyvä joukko osallistujia eri seuroista.

Sukeltajat ympäristön asialla

Sukeltajaliiton hallitus tulee antamaan pyydetyn lausunnon Suomen Standardisoimisliitto SFS:lle uusiin kansainvälisiin ISO-standardiluonnoksiin ISO 21416 ja ISO 21417, jotka koskevat kestävää kehitystä ja ympäristöasioiden huomioonottamista sukellustoiminnassa. On positiivista, että sukellusala ja sukeltajat nähdään yhä vahvemmin kestävän kehityksen puolesta puhujina ja aktiivisina toimijoina puhtaamman ympäristön hyväksi tehtävässä toiminnassa. Sukeltajaliitto haluaa kannustaa seurojaan ja sukeltajiaan aktiiviseen ympäristötyöhön ja kiittää kaikkia niitä seuroja, jotka tekevät säännöllistä rantojen puhdistustyötä. Tulemme keräämään seuroilta tietoja toteutetusta ympäristön hyväksi tehdystä työstä, jotta pystymme myös paremmin osoittamaan toiminnan vaikuttavuutta. 

Liiton syyskokous Tampereella 20.10.

Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat isännöi Liiton syyskokousta Tampereen Keskuspaloasemalla 20.10.2018 ja kutsuu samalla mukaan viettämään seuran 30-vuotisjuhlia. Syyskokoukseen osallistujat pääsevät myös opastetulle kierrokselle Keskuspaloasemalla. Syyskokouksessa hyväksytään mm. ensi vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti ja käydään hallitusvaali. Ehdollepanotoimikuntaan voi olla yhteydessä, jos työskentely Liiton hallituksessa kiinnostaa. Hyviä aktiiveja hallitustyöskentelystä kiinnostuneita tarvitaan. 

Lisätietoja antavat Liiton kevätkokouksessa valitun ehdollepanotoimikunnan jäsenet, joihin voi ottaa yhteyttä täysin luottamuksellisesti:

Kari Savolainen (pj), Joensuu kari.savolainen@sukeltaja.fi, p. 0500 760 858
Ilona Lindström, Uusikaupunki ilona.lindstrom@sukeltaja.fi, p. 050 386 0630
Jorma Thessler, Rovaniemi jorma.thessler@sukeltaja.fi, p. 0400 690 002
Susan Wallenius, Hämeenlinna susan.wallenius@sukeltaja.fi, p. 040 739 3971

Ehdollepanolomake löytyy täältä.

Seuraava hallituksen kokous pidetään lauantaina 8.9.2018 Helsingissä, jolloin myös valiokuntien edustajat ja toimiston henkilökunta kokoontuvat hallituksen kanssa yhteiseen suunnittelukokoukseen. Liiton nykyisten kilpalajivaliokuntien edustajat kokoontuvat Helsingissä jo 26.6 valmistelemaan yhteistyön tiivistämistä jatkossa.

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.fi

 


Julkaistu 24.5.2018

Sukeltajaliitolle oma antidopingkouluttaja

Sukeltajaliitto on toukokuussa saanut ensimmäisen oman antidopingkouluttajan, kun Kimmo Korja kouluttautui Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin (entinen ADT) järjestämässä koulutuksessa. Jos toivot antidopingkoulutusta seurallesi tai joukkueellesi, ota yhteyttä kimmo.korja at sukeltaja.fi.

Sukeltajaliitto toimii puhtaan urheilun puolesta ja haastaa kaikki testaamaan omaa antidopingtietouttaan, ei ainoastaan urheilijat vaan myös valmentajat, tukijoukot ja kaikki puhtaasta urheilusta kiinnostuneet harrastajat. SUEK on luonut sivuilleen miniverkkokoulutuksen, jonka avulla urheilijat ja heidän taustajoukkonsa ja muut asiasta kiinnostuneet voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingtoiminnasta.

Koulutuksen sisältö perustuu antidoping-säännöstöihin. Minikoulutukseen sisältyy seitsemän moduulia, videoita ja harjoituksia eri otsakkeiden alla, eikä kunkin suorittamiseen kulu viittä minuuttia kauempaa. Osiot voit suorittaa vaikka yksi kerrallaan, sillä ohjelma tallentaa suorituksesi salasanasi taakse. Jokaisen osion jälkeen saat sähköpostiisi yhteenvedon moduulin tärkeimmistä kohdista. Suoritetusta koulutuksesta ansaitsee itselleen diplomin, joka osoittaa hankitun tietämyksen, ja sitä on mukava jakaa vaikka somessa #PuhtaastiParas #Sukeltajaliitto. Laitetaan sukeltajat näkymään Puhtaasti Paras -merkeissä!

 


Julkaistu 14.5.2018

Ehdolle Liiton hallitukseen

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 20.10. valitaan jäseniä Liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle. Tänä vuonna on vuorossa myös puheenjohtajan vaali. Liiton jäsenten jäsenineen (huom. myös yhteisöjäsenet) toivotaan miettivän keskuudestaan sopivia henkilöitä tähän tehtävään.

Näkemys Liiton toiminnasta, Liiton ja koko lajimme kehittämisestä ja koko Suomen sukelluspiirien verkottumisen osalta on hyväksi, kuten myös käsitys paikallisista tarpeista sukellustoiminnan edistämiseksi. Tärkein kriteeri, kuten sukeltamisessa ylipäänsä, on halu ja innostus tehdä yhdessä!

Hallituksen jäseniltä toivotaan aktiivista otetta ja mahdollisuutta antaa aikaansa. Hallituspaikka tarjoaa erittäin mielenkiintoisen näköalapaikan lajiimme. Tehtäviin valituilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua, ja heillä on keskeinen rooli sukelluslajimme eri osa-alueiden kehittämisessä.

Sukeltajaliitto ry, hallitus vuonna 2018

Nykyisen hallituksen kokoonpano on seuraava:
• puheenjohtaja Tero Lehtonen. Erovuorossa v. 2018
• jäsenet Pentti Hartikainen, Kimmo Korja, Lauri Kivimäki ja Irmeli Tirronen. Erovuorossa v. 2018.
• jäsenet Sami Järvinen, Jorma Poikolainen, Jorma Thessler, Susan Wallenius. Jatkavat v. 2019.

Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja ja 6–8 jäsentä. Hallituspaikka (mukaanlukien puheenjohtaja) on kaksivuotinen.

Seurojen jäsenet, seurojen hallitukset ja Liiton valiokunnat/liittokouluttajat, Yhteisöjäsenet: Onko tiedossanne henkilöitä, jotka sopivat työskentelemään Liiton hallituksessa? Ehdolle asettumiseen ei tarvita seuran virallista esitystä, vaan kuka tahansa hallitustyöskentelystä kiinnostunut voi itse asettua ehdolle vaaliin.

Ehdollepanotoimikunta on saanut tehtävän etsiä ehdokkaita Liiton hallitukseen. Toimikunta ei aseta ehdokkaita paremmuusjärjestykseen, vaan pyrkii esittämään syyskokoukselle mahdollisimman monta ehdokasta koko maan alueelta. Demokraattisen vaalituloksen varmistamiseksi tulee seurojen hallitusten olla aktiivisia ehdokkaidensa nimeämisessä.

Lisätietoja antavat Liiton kevätkokouksessa valitun ehdollepanotoimikunnan jäsenet, joihin voi ottaa yhteyttä täysin luottamuksellisesti:

Kari Savolainen (pj), Joensuu kari.savolainen@sukeltaja.fi, p. 0500 760 858
Ilona Lindström, Uusikaupunki ilona.lindstrom@sukeltaja.fi, p. 050 386 0630
Jorma Thessler, Rovaniemi jorma.thessler@sukeltaja.fi, p. 0400 690 002
Susan Wallenius, Hämeenlinna susan.wallenius@sukeltaja.fi, p. 040 739 3971

Ehdotukset tulee toimittaa sähköisesti kari.savolainen@sukeltaja.fi, sari.nuotio@sukeltaja.fi tai postitse osoitteella Sukeltajaliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Ehdokkaiden hakemukset julkistetaan mahdollisimman pian niiden saavuttua Sukeltajaliiton verkkosivuilla, jotta seurojen hallitukset voivat tehdä omat päätöksensä ennen Liiton vaalikokousta.

Ehdollepanolomake löytyy täältä.

 


Julkaistu 9.5.2018

Ulkoilufoorumi vaatii Metsähallituksen Luontopalveluiden budjettirahoituksen nostamista

Viime aikoina julkisuudessa käyty keskustelu suunnitelmista vähentää Metsähallituksen Luontopalveluiden omasta ylläpidosta retkeilijöiden taukopaikkoja osoittaa nykyisen budjettirahoituksen riittämättömyyden virkistyskäytön tarpeisiin. Tämä on huolestuttavaa kansalaisten ulkoilumahdollisuuksien ja liikkumisen näkökulmasta. Ulkoilujärjestöt vaativat, että rahoitusvaje tulee korjata budjettiriihessä ja tulevissa hallitusohjelmissa, sillä luontopalvelujen perusrahoituksen taso ei ole riittänyt pitkäjänteisesti kattamaan ylläpitokulujen lisäksi muodostuvia korjausinvestointitarpeita.

Metsähallituksen Luontopalveluiden hallinnassa olevan virkistys- ja matkailukäytön palvelukokonaisuuden korjausvelka on kasvanut yhteensä noin 44,2 miljoonaan euroon. Metsähallituksen Luontopalveluille valtion budjetista osoitettu perusmääräraha on kuitenkin pysynyt pitkään samalla tasolla, vaikka Luontopalvelujen hoitamien kohteiden määrä ja käyntimäärät erityisesti kansallispuistoihin ovat lisääntyneet. Hyväkuntoiset reitistöjen ja autiotupien verkostot muodostavat perustaa kasvavalle virkistys- ja matkailukäytölle edistäen samalla luonnonsuojelullisten tarpeiden huomioon ottamista, kun maaston kulumista voidaan välttää ohjaamalla kulkemista merkityille reitistöille.

Metsähallituksella valtion maiden hoitajana on velvollisuus pitää ulkoiluun liittyvistä reiteistä, taukopaikoista, laavuista, tulipaikoista ja vessoista huolta, jotta kansalaiset pääsevät liikkumaan ja hoitamaan hyvinvointiaan alati kasvavien sote-menojen hillitsemiseksi. Retkeilyn puitteiden kunnossapidolla on lisäksi todella suuri imagoarvo Suomen kasvavalle matkailulle sekä maakuvallemme, johon olennaisena osana kuuluvat luontoelämykset. Nykyinen Luontopalveluiden rahoituksen kehitys heikentää virkistysmahdollisuuksia sekä matkailuyrittäjien mahdollisuuksia kehittää olemassa olevia palveluitaan. Mikäli budjettirahoitusta ei nosteta, Metsähallituksen kyky huolehtia retkeilyvarustuksesta eri puolilla maata heikkenee entisestään korjausvelan jatkuvasti kasvaessa.

Ulkoilufoorumi katsoo, että Metsähallituksen Luontopalveluille tulee taata riittävät resurssit, jotta korjausvelka saadaan kurottua umpeen, ja samalla edistetään kansalaisten mahdollisuuksia nauttia suomalaisesta arvokkaasta luonnosta.

Taustaa: https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/mhlp-korjausvelkaselvitys2017.pdf

Mukana olevat järjestöt: FEE Suomi (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura), Luonto-Liitto, Reserviläisurheiluliitto, Sukeltajaliitto, Suomen Latu, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Luontoyrittäjyysverkosto, Suomen Melonta- ja Soutuliitto, Suomen Melontakouluttajat, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Työväen Retkeilyliitto

Lisätiedot:

Ulkoilufoorumin puheenjohtaja: Jaakko Nippala, 040 451 9131, jaakko.nippala@partio.fi

Vetoomus on laadittu ulkoilufoorumin verkostotyönä. Lisätietoja ulkoilufoorumista: https://www.partio.fi/tietoa-meista/partio-vaikuttaa/ulkoilufoorumi


Kaikki uutiset »


Snorkkelisukellus - sukella seikkailuun

Jaakko Ala-Hiiro

Katso lisää videoita