Uutiset

Julkaistu 16.1.2023

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton uusi hallitus aloitti toimintakautensa 14.1.2023 kokouksella uuden puheenjohtajansa Harri Niemisen johdolla. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajiksi Marko Niinistön ja Hanna-Mari Talkan.

Hallitus vahvisti Liiton eri valiokuntien kokoonpanot ja liittokouluttajanimitykset vuodelle 2023. Urheiluvaliokunnan alla toimivat räpyläuinnin, sukelluskalastuksen, uppopallon ja vapaasukelluksen lajiryhmät. Päivitetyt tiedot löytyvät Liiton verkkosivuilta.

Liiton matkustusohje vuodelle 2023 vahvistettiin.

Open Badge -merkit käyttöön P1-kurssilla

Vuoden 2023 alusta lähtien perustettavilla CMAS P1 -kursseilla on otettu Open Badge -osaamismerkit käyttöön. Kurssin teoriaosuuden, allasosuuden ja avovesiosuuden hyväksytystä suoristuksesta saa kustakin oman osasuoritusmerkkinsä, ja kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti ja kurssin läpäisykriteerit on täytetty, sukeltaja saa merkin kokonaissuorituksesta.

Open Bagde -osaamismerkit ovat tulossa käyttöön muillekin kursseille ja työpajoille myöhemmin tämän vuoden aikana.

CMAS-kurssin hyväksytystä suorituksesta saa edelleenkin kansainvälisen CMAS-kortin. Open Badge -osaamismerkit tulevat perinteisen kortin rinnalle uudenlaiseksi todistukseksi kurssilla saavutetusta osaamisesta.

Painopisteenä tiedotus ja hyvinvoivat seurat

Vuoden 2023 painopisteiksi on määritelty hyvinvoivat aktiiviset jäsenseurat. Sekä sisäisellä että ulkoisella viestinnällä on tärkeä rooli sukellusseurojen toiminnassa. Seurojen kannattaa kertoa jäsenilleen toiminnastaan ja ajankohtaisista asioista avoimesti ja ennakoivasti. Hyvin toimivan viestinnän avulla voidaan lisätä seurahenkeä ja yhteisöllisyyttä sekä sitouttaa jäsenistöä seuraan ja sen toimintaan.

Ulospäin seuran kannattaa viestiä avoimesti ja positiivisesti seuran toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista ja kertoa mielellään hieman laajemminkin siitä, minkälainen rooli seuralla on omalla paikkakunnallaan. Moni sukellusseura tekee alueellaan säännöllisiä rantojen puhdistuksia tai osallistuu Vapepa-toimintaan. Sukellustoiminnassa opitaan tärkeitä taitoja, mm. pelastamistaitoja. Seuran toiminta ei rajoitu ainoastaan jäsenten omaan harrastamiseen, vaan sillä on vaikutuksia alueella laajemminkin.

Viestitään yhdessä

Liiton viestintä tukee seurojen viestintää. Seurojen kannattaa informoida Liittoa tulevista tapahtumistaan ja koulutuksistaan, sillä Liiton viestintää voidaan suunnata alueellisesti ja tällä tavoin tukea seuraa näkyvyyden saamisessa omalla alueellaan. Kohdennettu some-markkinointi voi pienillä panostuksilla lisätä seuran näkyvyyttä ja tuoda uusia harrastajia mukaan seuran toimintaan.

Puheenjohtaja-ilta tiistaina 21.3. - Valtioneuvoston kysely seuroille tulossa

Toivotut puheenjohtaja-illat saavat jatkoa. Seuraava puheenjohtaja-ilta järjestetään 21.3. klo 19 alkaen. Tuolloin on tarkoitus yhdessä käsitellä seurojen hyvinvointia ja asioita, joilla Liitto tukee seuroja. Suomalainen liikunta ja urheilu on kohdannut viimeisen kolmen vuoden aikana yllättäviä ja merkittäviä uusia haasteita. Koronapandemia vuosina 2020-2022 sekä tuoreimpana vuoden 2022 aikana alkanut energiakriisi ja yleinen kustannustason nousu ovat vaikuttaneet monella tavalla myös liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan ja talouteen. Miten seurat ovat selvinneet kriiseistä? Kuinka haasteet ovat muuttaneet seurojen toimintaa? Miten seurajohtajat arvioivat seurojen kehitysnäkymiä vuodelle 2023? Myös Valtion liikuntaneuvosto on kiinnostunut em. asioista, ja seuroille onkin juuri lähdössä asiaa koskeva kysely, johon toivomme seurojemme vastaavan aktiivisesti.

Sukeltajaliiton Reilun kilpailun ohjelma

Osana Liiton vastuullisuustyötä Liitto on laatinut uuden Reilun kilpailun ohjelman. Tämä ohjelma koostuu kahdesta osioista: antidoping- ja kilpailumanipulaation torjuntaohjelmista. Ohjelmissa kuvataan Sukeltajaliiton edistämää antidopingtoimintaa ja kilpailumanipulaation torjuntaa sekä näiden toimintojen seurantaa ja vastuita. Molemmat ohjelmaosiot sisältävät lisäksi perustietoa aihealueiden säännöistä ja sopimuksista, koulutuksesta, viestinnästä ja valvonnasta.

Ohjelmat on tarkoitettu sukeltamisen eri kilpalajien parissa toimivien urheilijoiden, heidän valmentajien ja tukihenkilöiden sekä kisaorganisaatioiden käyttöön. Liiton hallituksen nyt hyväksymä ohjelma tulee voimaan 1.3.2023 alkaen, ja se tullaan julkaisemaan Liiton kotisivuilla helmikuun aikana.

SUEK on julkaissut Reilusti Paras -verkkokoulutuksen, joka auttaa urheilijoita ja urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen avulla voidaan oppia ja varmistaa omat tiedot antidopingasioista.

Liiton toimintasääntömuutos tulossa kevätkokouksen hyväksyttäväksi

Sukeltajaliitto valmistelee toimintasääntöön pieniä muutoksia, ja sääntömuutosesitys on tarkoitus tuoda Liiton kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Kevätkokous järjestetään 1.4. Helsingissä. Yhdistyslakia on muutettu, ja jatkossa yhdistyksen kokous voi olla kokonaan etäkokous, mikäli yhdistyksen säännöt sallivat sen. Myös kokouksiin ennakkoilmoittautumiseen liittyviä asioita on tarkoitus tarkentaa säännöissä. Antidoping-asioiden osalta sääntökirjauksia on myös tarpeen muokata.

Hankeavustusta voi hakea tammikuun ajan

Sukeltajaliitto voi myöntää hankeavustusta sellaisille sukeltamista tai sukellusolosuhteita edistäville hankkeille, jotka hyödyttävät koko sukeltajayhteisöä. Hankkeen tulos tulee olla kaikkien sukeltajien käytettävissä ilman eri maksua tai vaatimusta kuulua johonkin tiettyyn yhteisöön. Tukea voi hakea minkä tahansa sukelluslajin hankkeeseen. Yksittäisen seuran tai rajatun piirin toimintaa edistäviin hankkeisiin tukea ei myönnetä.

Lue lisää hankeavustuksesta ja täytä hakulomake 31.1. mennessä.

Vuoden parhaat

Vuoden parhaita 2022 voi ehdottaa sähköisellä lomakkeella 31.1. asti. Palkinnot jaetaan Liiton kevätkokouksessa 1.4. Helsingissä.

Syyskokouksen isännöinti

Sukeltajaliiton syyskokous järjestetään 7.10. Onko seurallanne esim. vuosijuhla tai muu tilaisuus, jonka yhteyteen syyskokouksen voisi tuoda? Jos seuranne on kiinnostunut isännöimään syyskokousta, ota yhteyttä toiminnanjohtajaan sari.nuotio at sukeltaja.fi.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään Teams-kokouksena torstaina 23.2. Hallituksen kokouksissa käsiteltävä aineisto tulisi olla hallituksella saatavilla kokousta edeltävän viikon perjantaina.

Ehdotukset Liiton vuosikokouksessa käsiteltäviksi asioiksi on toimitettava Liiton hallitukselle niin, että ne voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa, joka on aikaisemmin kuin kolme viikkoa ennen Liiton vuosikokousta (toimintasääntö §9).

Hallituksen muut suunnitellut kokouspäivät vuonna 2023 ovat: to 9.3., to 23.3., to 1.6., lau 2.9. , to 28.9. lau 9.12.

Hallitus toivottaa Sukeltajaliiton jäsenille oikein hyvää alkanutta vuotta!

Puheenjohtaja Harri Nieminen, harri.nieminen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Julkaistu 23.12.2022

Toimiston joulu

Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna 24.12.-1.1. Kiitos kuluneesta vuodesta! Toivotamme oikein hyvää joulunaikaa ja onnea uudelle vuodelle 2023!


Julkaistu 14.12.2022

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti vuoden viimeisen kokouksensa Hämeenlinnassa 10.12. Myös ensi vuoden alusta hallituksessa aloittavat jäsenet osallistuivat kokoukseen. Tämä oli ensimmäinen kerta pandemia-ajan jälkeen, kun koko hallitus kokoontui paikan päällä. Samalla se oli myös kuuden vuoden puheenjohtajakauden päättävän Tero Lehtosen viimeinen kokous Liiton puheenjohtajana.

Turvallisuustyö

Laitesukelluksen turvaohjetta päivitettiin jääsukellusluvun (luku 6.) osalta. Muutoksia tuli kahteen kappaleeseen, jotka koskevat avannon kokoa ja yhtä aikaa avannossa olevien sukeltajien määrää. Laitesukelluksen turvaohje on ensimmäistä kertaa saatavilla myös englanniksi. Suomen- ja englanninkieliset ohjeet on julkaistu Liiton sivuilla: www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Turvallinen sukeltaja. Suomenkieliseen ohjeeseen tehdyt muutokset on merkitty näkyviin sinisellä värillä. Mikäli suomenkielisen ja englanninkielisen turvaohjeen välillä on ristiriitoja, noudatetaan suomenkielistä versiota.

CMAS Ice Diver -kurssin järjestämisohjetta päivitettiin vapaavalintaisia allasharjoituksia koskevan ohjeen, avantosukelluksen pintaorganisaatiota koskevan ohjeen ja kouluttajan suorittamaa valvontaa koskevan ohjeen osalta. Päivitetty ohje on julkaistu Liiton sivuilla: www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus. Muutokset on merkitty näkyviin sinisellä värillä.

Sukeltajaliitto ry, Suomen Uimaliitto ry, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SUH) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valmistelevat yhteistyössä Hengenpidätyslajien harrastaminen uimahalleissa -ohjetta. Valmistuessaan talvella 2023 uusi ohje korvaa SUH:n ohjeen Vapaasukelluksen harrastaminen uimahalleissa, kylpylöissä, maauimaloissa ja muissa vastaavissa paikoissa (27.01.2009).

Ohjeen avulla on tarkoitus edistää hengenpidätysharjoittelun turvallisuutta. Ohjeessa on annettu hengenpidätysharjoittelussa tarvittavat pelisäännöt, jotta
1. eri vesilajien turvallinen harrastaminen on mahdollista myös hengenpidätysharjoitusten osalta,
2. yleinen turvallisuus uimahallissa ei heikkene hengenpidätysharjoitusten vuoksi,
3. uimahallin muut käyttäjät eivät aiheuta vaaraa hengenpidätyslajien harrastajille,
4. henkilökunnalla on perusteet puuttua riskialttiiseen käyttäytymiseen.

Uudella ohjeella halutaan kannustaa uimahalleja mahdollistamaan ja tukemaan hengenpidätyslajien vastuullista harjoittelua ja turvallisten käytäntöjen leviämistä.

Vastuullisuus

Osana Liiton vastuullisuustyötä Liitto tulee ensi vuonna julkaisemaan Reilun kilpailun -ohjelmansa. Tämä ohjelma koostuu kahdesta osioista: antidoping- ja kilpailumanipulaation torjuntaohjelmista.

Ohjelmissa kuvataan Sukeltajaliiton edistämää antidopingtoimintaa ja kilpailumanipulaation torjuntaa sekä näiden toimintojen seurantaa ja vastuita. Molemmat ohjelmaosiot sisältävät lisäksi perustietoa aihealueiden säännöistä ja sopimuksista, koulutuksesta, viestinnästä ja valvonnasta. Ohjelmat on tarkoitettu sukeltamisen eri kilpalajien parissa toimivien urheilijoiden, heidän valmentajien ja tukihenkilöiden sekä kisaorganisaatioiden käyttöön.

Koska kilpailumanipulaation torjunta tulee jatkossa olemaan näkyvämmin mukana Liiton toiminnassa, on myös Liiton yleisiin kilpailumääräyksiin ja Liiton kurinpitosääntöön kirjattu pieniä muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2023.

SUEK on julkaissut Reilusti Paras-verkkokoulutuksen, joka auttaa urheilijoita ja urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen avulla voidaan oppia ja varmistaa omat tiedot antidopingasioista.

Jäsenkyselyt

Liiton strategian toteutumisen arvioinnissa hyödynnämme jäsenkyselyitä. Vielä tämän vuoden puolella tehdään kysely seurojen jäsenille ja henkilöjäsenillemme. Ensi vuoden alussa toistamme tämän vuoden tammikuussa tehdyn seuroille kohdennetun kyselyn. Myös hiljattain peruskurssin käyneiltä on tarkoitus kartoittaa harrastuksen jatkuvuutta erillisellä kyselyllä.

Liiton strategian laatimisen jälkeen toimintaympäristössämme on tapahtunut suuria muutoksia maailmanlaajuisen pandemian sekä Ukrainan sodasta kumpuavien talousvaikutusten johdosta. Liiton hallitus tarkastelee tarvetta päivittää Liiton strategiaa tai sen tavoitteita jatkossa.

Hankeavustus

Sukeltajaliitto voi myöntää hankeavustusta sellaisille sukeltamista tai sukellusolosuhteita edistäville hankkeille, jotka hyödyttävät koko sukeltajayhteisöä. Hankkeen tulos tulee olla kaikkien sukeltajien käytettävissä ilman eri maksua tai vaatimusta kuulua johonkin tiettyyn yhteisöön. Tukea voi hakea minkä tahansa sukelluslajin hankkeeseen. Yksittäisen seuran tai rajatun piirin toimintaa edistäviin hankkeisiin tukea ei myönnetä.

Lue lisää hankeavustuksesta ja täytä hakulomake 31.1.2023 mennessä.

Vuoden parhaat

Vuoden parhaita 2022 voi ehdottaa sähköisellä lomakkeella 31.1.2023 asti. Palkinnot jaetaan Liiton kevätkokouksessa 1.4. Helsingissä.

Tarkista kaikki palkitsemiskategoriat ja ehdota Vuoden parasta.

Vuoden ekoteko

Haastamme Sukeltajaliiton jäsenet, seurat ja yhteisöjäsenet pohtimaan, miten voimme itse vaikuttaa paikallisesti luonnon ja erityisesti vesistöjemme tilaan. Palkitsemme pienempiä tai isompia aloitteita, ideoita tai tapahtumia, jolla edistetään kestävää kehitystä tai suojellaan luontoa. Vuoden ekoteko 2022 -palkinto jaetaan Liiton kevätkokouksessa Helsingissä 1.4. 2023. Mukana valitsemassa ja palkitsemisessa on myös DAN Europe.

Ehdota Vuoden ekotekoa 31.1.2023 mennessä.

Tuplaturva ja musiikin yhteiset sopimukset 2022-23

Sukeltajaliitto jatkaa edelleen Pohjolan Tuplaturva-vakuutuksen piirissä. Tuplaturva-vakuutus on seuran vapaaehtoisten tapaturmavakuutus ja seuran toiminnan vastuuvakuutus. Myös Teosto- ja Gramex-sopimukset jatkuvat. Liitto maksaa vuosimaksun, jotta seurat voivat vapaasti esittää tilaisuuksissaan musiikkia.

Näistä ja muista seuratoiminnan pyörittämistä helpottavista apuvälineistä löytyy runsaasti tietoa Seuratoiminnan tietopaketista, johon voi tutustua Dyykissä.

Ojamolla sukeltaminen

Sukeltajaliitto on omalta osaltaan pyrkinyt viime vuosien aikana edistämään Ojamon sukellustoiminnan uudelleen organisointia niin, että riittävät luokitukset omaavilla sukeltajilla on mahdollisuudet päästä sukeltamaan Ojamolla. Sukellustapahtumia Ojamolla järjestävät nyt sekä Ojamo Dive että Ojamon Kaivossukeltajat, ja Liiton tavoite siitä, että harrastajat pääsevät Ojamolle, on toteutunut.

Liiton hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa 14.1.2023. Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille toiminnassa mukana oleville!

Sukeltajaliiton toimisto on suljettu 24.12.-1.1. Oikein hyvää joulunaikaa ja onnea vuodelle 2023!

Hallitus


Julkaistu 12.12.2022

Sukelluskuvauksen PM-kilpailusta kolmoisvoitto Suomeen

Sukelluskuvauksen PM-kilpailussa 2022 Suomi on ottanut kolmoisvoiton. Kokonaiskilpailun voitti Mikko Saareila, hopealle sijoittui Mika Saareila ja pronssia vei Pekka Tuuri. Suomalaiset kuvaajat ovat aiemminkin olleet kolmen kärjessä kokonaiskilpailussa, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun kaikki mitalisijat saatiin Suomeen.

Kilpailuun osallistui 405 kuvaa yhteensä 30 sukelluskuvaajalta. Ruotsalaisia osallistujia oli 13, suomalaisia 7, norjalaisia 7 ja tanskalaisia 3. Tuomareina toimivat Fredrik Blomqwist, Niklas Nilsson ja Golaleh Azad.

Sukelluskuvauksen PM-kilpailun järjestää kukin pohjoismainen sukellusliitto vuorovuosin, ja tänä vuonna sen järjesti Ruotsi. Kilpailuun voivat osallistua pohjoismaisten sukellusliittojen jäsenyyden piiriin kuuluvat sukeltajat.

Lämpimät onnittelut palkituille!

Kaikki tulokset ja parhaat kuvat löytyvät täältä


Julkaistu 9.12.2022

Sukelluskuvauksen SM-kilpailun 2022 tulokset

Kilpailuun osallistui yhteensä 149 kuvaa ja videota 19 kuvaajalta. Tämä on hieman enemmän kuin viime vuonna. Ilahduttavasti osallistujista viisi oli naisia, kun aiempina vuosina naisia on osallistunut vain muutama. Kaikki muut sarjat voitiin arvostella, mutta nuorten sarjaan ei tullut yhtään osallistujaa.

Tuomareina toimivat sukelluskuvaajat Juhani Väihkönen ja Pekka Tuuri. Tuomariston mukaan tänä vuonna taso nousi hieman viime vuodesta ja oli ilo valita voittajat useiden hyvien kuvien joukosta.

Videokuvaajia tuomaristo kehottaa kiinnittämään huomiota tarinallisuuteen: kaikilla tarinoilla olisi hyvä olla alku ja loppu. Videot voivat myös hyvin olla lyhyempiä kuin säännöissä mainittu kolme minuuttia. Kuvaajat ovat selvästi kehittyneet, ja etenkin videopuolella puissa roikkuu paljon kypsiä hedelmiä, jotka odottavat poimimista. Videoilla pystyy tekemään vaikka mitä, joten tuomaristo toivoo näkevänsä jatkossa paljon lisää materiaalia!

Lämpimät onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille osallistujille sekä tuomareille!

Palkittuja kuvia voi katsella sukeltaja.fi galleriassa.

Palkittuja videoita voi katsella Sukeltajaliiton Youtube-kanavalla.

 

Vuoden sukelluskuva

Vuoden sukelluskuvaksi valittiin Tommi Pasasen vapaasukelluskuva ”Beam”. Tuomaristo kommentoi kuvaa näin:

Raju, vaikuttava, synkkien aikojen synkkä kuva, jossa valonsäde edustaa toivoa. Kuva elää tässä ajassa: tunnelma on apokalyptinen, mikä sopii nykymaailmaan hyvin. Tässä on menty jääkannen alle pimeään ja kylmään, synkkään maailmaan, jonka valonsäde kuitenkin valaisee; se tekee kuvasta voimakkaan. Symmetrinen keskisommittelu on täydellinen. Mallin poseeraus on hieno, ja paineen painaessa keuhkoja kasaan vartalon skeletonmaisuus lisää tunnelman synkkyyttä. Upea valaistus, suunniteltu ja toteutettu hyvin.

 

A Makrokuvat

1. Sukeltaja. Mika Saareila.
Sukelluskuvassahan pitää olla sukeltaja. Hieno katsekontakti, hieno tausta ja sen valomaailma. Kotimaisuuskin tuo pientä valttia tähän kuvaan.

2. Vesihämähäkki. Mikko Saareila.
Suomen myrkyllisin hämähäkki. Vesihämähäkki on harvoin nähty omassa ympäristössään. Hienosti näkyy ilmakupla perässä. Asento on hyvä, sävyt kohdallaan, silmät ja pään yksityiskohdat näkyvät. Kuvaan on saatu jotain muuta kuin musta tausta, joten eläin erottuu hyvin.

3. Camouflage. Mika Saareila
Sympaattiset kalat hienossa ympäristössä, johon ne naamioituvat. Syvyysterävyys kohdallaan ja kaloilla kivat asennot. Hyvä katse.

 

B. Kotimaa

1. Beam. Tommi Pasanen.
Raju, vaikuttava, synkkien aikojen synkkä kuva, jossa valonsäde edustaa toivoa. Kuva elää tässä ajassa: tunnelma on apokalyptinen, mikä sopii nykymaailmaan hyvin. Tässä on menty jääkannen alle pimeään ja kylmään, synkkään maailmaan, jonka valonsäde kuitenkin valaisee; se tekee kuvasta voimakkaan. Symmetrinen keskisommittelu on täydellinen. Mallin poseeraus on hieno, ja paineen painaessa keuhkoja kasaan vartalon skeletonmaisuus lisää tunnelman synkkyyttä. Upea valaistus, suunniteltu ja toteutettu hyvin.

2. Köllikät. Mikko Saareila.
Kalaparven kuvaaminen on hankalaa, koska yleensä niitä ei ole riittävästi, tässä kuitenkin onnistuttu. Kalat pitävät yhtä ja vieroksuvat kuvaajaa. Ahven on hyvin fotogeeninen kala raitoineen ja punaisine evineen. Hyvät värit, taustallakin muuta kuin pelkkä tyhjää. Hyvä sukeltaja, kun ei ole pöllyttänyt pohjaa.

3. Yhdyskäytävä. Ari Linna
Kaivossukeltamisen klassikkokuva, oman genrensä nappi otos. Todella hienosti valaistu kuva, jossa näkyy, että mennään tunnelissa. Laudatkin ovat hienosti kuin lainit.

 

C Ulkomaat

1. Rinkula. Mikko Saareila.
Mieletön kuva. Ihana tilanne, voi vaan kuvitella, mitkä fiilikset sukeltajalla, kun on päässyt sukeltamaan delfiiniparvessa. Delfiini puhaltelee rinkuloita, ja rinkula tekee tämän kuvan – se on iso kirsikka kakun päällä. Hienoa kuvaa sukellustilanteesta, kun halutaan näyttää, miten upea vedenalainen maailma on.

2. Three amigos. Tommi Pasanen.
Hieno sukellustunnelma. Kuva on selfieiden aatelia, jonka kruunaa muikean tyytyväinen ilme.

3. Merikrotti. Mikko Saareila
Hirviö ja kaunotar. Jättiläismäinen krotti, joita ei aina tule vastaan. Kalan silmä näkyy hienosti, samoin selkäevä ja hampaat: tässä on krotti parhaimmillaan. Sukeltajalla hyvä katse kalaan.

Kunniamaininta. Pientä suupalaa. Oskari Sundholm.
Hieno syömisen meininki. Valashait elementissään syömässä pieniä suupaloja, jotka näkyvät mukavasti tässä kuvassa.

 

D Allaskuvat

1. In the zone. Tommi Pasanen
Upea värimaailma. Mallit on valaistu varsin taidokkaasti, jopa mustiin pukuihin on saatu sävyjä ja kasvoihin väriä. Kuvan rauhallisuus kuvastaa hyvin vapaasukelluksen hiljaisuutta ja rauhaa.

2. Floatus. Kristian Mäki-Jussila.
Zen-tunnelma. Tätä kuvaa ei saa maan pinnalla otettua. Hyvä painottomuuden tunne, rauha ja tasapaino. Taustan valot ovat mahtavat. Kuvassa on myös avaruustunnelmaa.

3. Vauvauimari. Mikko Saareila.
Teknisesti hyvin toteutettu kuva. Vauva saa ensimmäiset kokemukset sukelluksesta. Suuri hämmästys uudesta elementistä ohjaa katseen maagisesti silmiin.

Kunniamaininta. After dark pool. Tommi Pasanen.
Hieno heijastus. Diagonaalit hienosti toteutettu, räpylät hyvässä asennossa.

 

E Teemasarja: Seikkailu

1. Moon. Tommi Pasanen.
Yksinkertainen mutta toimiva, hätkähdyttävä kuva. Täydellinen sommittelu, mahtava struktuuri kuussa. Malli on upea, hieno asento. Pieni heijastus maskista on tosi tärkeä yksityiskohta, tuo silmän oloisen kohteen päähän.

2. Seikkailujen louhos. Ari Linna
Upea maisemakuva, seikkailu on juuri alkamassa ja sen eteen on tehty kovasti valmisteluja. Hieno luolakuva.

3. Piru hiidenkirnulla. Mikko Saareila.
Mystinen kuva, josta ei alkuun edes ymmärrä, mitä kuvassa on. Seikkailun tunnelmaa, upea valo, erikoinen paikka. Verenpunainen aurinko tuo vähän pintaan rakennetta.

Kunniamaininta. Seikkailujen kiskot. Ari Linna.
Hieno valaistus, parasta nykytyylin mukaista kaivoskuvaa. Upea takavalo valaisee sukeltajan taustan ja tunnelin takana, tuo syvyysvaikutelman. Puhuttelevat kiskot, jotka eivät vie minnekään. Esillä kauniisti kaivossukeltajan lempiväri eli ruoste.

 

F. Kuvittele!

1. Pallossa. Teemu Lakka.
Hieno Suomen oloinen maisema lumisadepallossa. Talvinen ja jouluinen fiilis. Alhaalla lumihanki, josta talventörröttäjät eli polyypit nousevat ylös. Polyyppejä voi muuten kuvata myös Suomessa.

2. Sukelluskuvaaja työssään. Pauli Sorsakari.
Sympaattinen ja hyvin autenttinen kuva, johon sukelluskuvaaja pystyy hyvin samaistumaan: tuommoistahan se vedenalainen kuvaaminen on. Hienosti tehty, lisätty kivat kuplat kuvankäsittelyssä.

3. Aamulehti. Kuvittele! Kirsti Seppälä.
Tässä on lähdetty ideasta ja toteutettu vähintään puolifotorealistisesti. Hyvin rakennettu taidokas kuva, johon lisätty myös luonnonsuojeluteema lehden otsikossa.

Kunniamaininta. Merihirviö. Pauli Sorsakari.
Hieno idea, hyvin toteutettu. Mahtava jättihauki, hauskaa legomaisuutta.

 

G. Pintakuvat

1. Kaksi sisäänkäyntiä. Kristian Mäki-Jussila.
Jäävapaasukelluksen mahtava hulluus tulee esille hyvin. Hieno valomaailma, teltta valaisee myös puut takana. Hienot räpylät kertovat, että vapaasukeltamaan ollaan menossa ja jääriite avannossa, että ainakin on riittävän kylmää.

2. Kalasaalis. Kirsti Seppälä
Hauska kuva, huumoria ja iloa. Sommittelu on täydellinen. Kala on upea, ja mallin ilme on ihana. Kiva kun assistentti on selin eikä tule kuvan keskiöön. Pyrstön värit tulevat upeasti esille. Vaikka kala on jättiläiskokoinen, kannattelee assistentti sitä kevyesti.

3. Rajalla. Eero Marttinen.
Hieno syysruskakuva ja hyvin tehty splitkuva. Kauniit värin, vähän lehtiä pohjalla, syksyn tunnelmaa.
 

H. Videot

1. Moon magic. Tommi Pasanen.
Hienosti toteutettu video haastavassa ympäristössä. Hyvä idea, uudenlainen näkemys jääsukelluksessa. Useita upeita kohtauksia. Koko video on rauhallinen vapaasukelluksen mentaliteetin mukaisesti. Upea päähenkilö, kauniit liikkeet, kuin vedenalaista balettia.

2. Poolninjas. Päivi Luoma.
Hauska video, jossa selvä alku ja lopetus. Selvä konsepti, on mietitty käsikirjoitus, hienoja kohtauksia, kuten sormella tehty etunojapunnerrus ja erittäin hieno ninjapotku. Mykkäelokuvan konsepti on rohkea valinta, jäimme hieman ehkä kaipaamaan äänimaisemaa.

3. Cathedral of lights. Tommi Pasanen.
Hyvin toteutettu kokonaisuus, jossa myös selkeä aloitus ja lopetus. Hienoja kohtauksia. Voisi toimia lyhyempänä vielä paremmin.
 

 


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita