Sve | En | Ru

porkkalan retkeilyalueet uudistuvat

26.10.2018

Porkkalanniemen kärjessä juhlittiin keskiviikkona 24. lokakuuta 2018 seudun uutta suojelu- ja virkistysalueiden kokonaisuutta. Se koostuu kunnille ja Uudenmaan virkistysalueyhdistykselle kuuluvista osista, joiden ilmettä sekä toimintalinjoja on yhdenmukaistettu. Lisäksi valtion maille ja vesialueille ollaan perustamassa ulkomeren tuntumaan uutta luonnonsuojelualuetta, joka koostuu ulapasta, merenpohjasta, vedenalaisista riutoista, luodoista, pienistä saarista, Träskön isommasta saaresta sekä Porkkalan kärjen Telegrafbergetistä.

Avajaisissa oli mukana hieman yli 50 henkeä mm. Metsähallituksesta, Kirkkonummen kunnasta sekä tiedotusvälineistä. Näin Porkkalan tuore hylkypuisto sai siis heti jatkokseen toisen, varsinkin sukeltajia kiinnostavan yhtenäisesti hoidetun rannikkoalueen.


Uusitun Porkkalanniemen suojelu- ja virkistysaluekokonaisuuden avajaisia vietettiin keskiviikkona 24.10.2018.

Suurin sukeltajien huomaama muutos puiston myötä koskee luotsiaseman aidan ympäristöä, joka on pääkaupunkiseudun suosituimpia rantasukelluspaikkoja. Tuttu portti sekä aita siirtyvät nykyistä etelämmäksi. Meren puolelle, parikymmentä metriä nykyisestä aidasta niemenkärjen suuntaan, on lisäksi rakennettu näköalaterassi, josta voi tähyillä horisonttiin. Näiden muutosten takana on se, että osa pitkään suljetusta valtion alueesta avautuu yleisölle. Samalla valtio myy luotsiaseman välittömän ympäristön Meritaidolle.

Uutta toimintamallia juhlistettaessa Porkkalan vedenalaisesta maailmasta kertoi Metsähallituksen hydrobiologi Anna Arnkil. Hän sanoi, että pinnan alapuolella yhdyskuntia muodostavat avainlajit ovat rakkohauru (ennen tunnettu rakkolevänä), sinisimpukka sekä meriajokas. Tyypillistä on, että vesi väikkyy alueella kirkkaana ja että kolme avainlajia tarjoavat suojaa sekä ravintoa muille elämänmuodoille. Näin merenalaisen luonnon biodiversiteetti on kasvanut suureksi.


Metsähallituksen hydrobiologi Anna Arnkil kertoi avajaisissa Porkkalan merenalaisesta luonnosta.

Rantasukelluspaikkojen lisäksi varsinkin Träskön merellinen floora ja fauna ovat osoittautuneet Metsähallituksen kartoituksissa poikkeuksellisen monimuotoisiksi. Saaren vesistä voi löytää valoa heijastavia hiekkapohjiakin, joilla juuri meriajokasniityt viihtyvät.

Sukeltajan näkökulmasta Porkkalan alue on siis poikkeuksellisen mielenkiintoinen. Vedet ovat monimuotoisuuden lisäksi muutenkin suhteellisen hyvässä kunnossa. Tähän myötävaikuttaa se, että niemi työntyy pitkälle kohti avointa ulappaa. Merenalaista maailmaa hyödyttää, että aaltoaltistus on voimakasta sekä veden vaihtuminen runsasta. Näin rannikon ravinnepäästöt sekä Suomenlahden syviin vesiin kerääntyneet vanhat ravinneylijäämät aiheuttavat täällä vähemmän rehevöitymistä ja leväkukintaa kuin monissa sokkeloisemmissa saaristopaikoissa.

Avainlajien muodostamat monipuoliset elinyhteisöt merkitsevät Anna Arnkilin mukaan myös vaihtelevaa kalastoa. Sukeltaja kohtaa Porkkalassa usein mm. ahvenia, salakoita sekä pintavesiä syvemmällä kivinilkkoja.

Kirkkonummen kunnassa eletään toivossa, että Porkkalanniemi tulevaisuudessa saa vielä kansallispuistostatuksenkin. Tämä asema Porkkalan luonnolla ehti jo olla viime vuosisadan alkupuolella ennen niemen neuvostomiehitystä.

Teksti ja kuvat: Erkki Siirilä


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita