Sve | En | Ru

Vapepa-sukeltajakurssi ja yhteistoimintaharjoitus Savonlinnassa 6.-8.5.2018

20.9.2018

Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunta järjesti Savonlinnassa erittäin monipuolisen Vapepa-sukeltajakurssin toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna 2018. Olosuhteet olivat erinomaiset, sillä Saimaa oli vapautunut jäistä juuri samalla viikolla ja aurinko paistoi koko viikonlopun täydeltä terältä.

Kurssin kouluttajina toimivat kokeneet Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunnan sukelluskouluttajat. Kurssin vastuukouluttajana toimi Erno Olkkonen ja muita kouluttajia olivat Kari Savolainen, Heikki Kokko sekä Sami Kuivainen. Kuivainen toimi myös kurssin lopussa järjestetyn yhteistoimintaharjoituksen johtajana.

Kurssille osallistui kahdeksan vähintään P2-tasoista sukeltajaa ympäri Suomea. Kokeneimmilla oli aktiivista sukelluskokemusta jo 20 vuoden ajalta, yli 1000 sukellusta ja sukellusluokituksia löytyi sukelluskouluttajista Trimix-kaasuihin sekä suljetun kierron laitteisiin.

Kurssi pidettiin Savonlinnan keskustassa hotellin tiloissa, ja sukelluskohteet olivat aivan vieressämme.

Valmistautuminen kurssiviikonloppuun e-oppimisympäristössä

Kaikki kurssiin liittyvä materiaali opiskeltiin ennakkoon Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä. Tämä oli erittäin hyvä asia, sillä se mahdollisti itsenäisen opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta ja näin saatiin itse kurssiviikonlopulle enemmän aikaa käytännön harjoitteille. Kurssimateriaaliin kuului myös hyväksyttävästi suoritettava ennakkotehtävä, mikä tarkastettiin heti kurssiviikonlopun alussa.

Kurssimateriaali oli erittäin monipuolinen, ja itse etsintätekniikat olivat vain osa suurta kokonaisuutta Vapepa-etsintätoiminnassa. Kurssi alkoi tutustumalla Vapepa-organisaatioon, miten Vapepa-sukeltajat toimivat viranomaisten apuna ja kuinka toimitaan hälytyksen saapuessa. Tutustuimme poliisi- ja pelastusviranomaisten Vapepa-sukeltajia koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin sekä lainsäädäntöön.

Työturvallisuus ja työturvaohjeet sekä Vapepa-sukeltajien fyysinen kunto ja henkinen valmius huomioidaan tarkasti osallistuttaessa valmiustehtäviin. Kurssilla saatiin tietoa hukkumiskuolemasta ja mitä uhrille tapahtuu, kun vedessäoloaika pitenee. Opintomateriaali oli hyvin runsas, sillä aineistoa oli kerätty useista eri lähteistä.

 

Kurssiosuus

Aloitimme koulutusviikonlopun perjantaina laaja-alaisilla teoria-opinnoilla. Luentoja pitivät Vapepa-sukelluskouluttajien lisäksi poliisin, pelastuslaitoksen ja Vapepa-organisaation edustajat. Perjantain päätteeksi tarkastimme e-oppimisympäristöön tehdyt ennakkotehtävät.

Lauantaiaamuna käytimme vielä muutaman tunnin teoriaopetukseen, minkä jälkeen lähdimme ulos harjoittelemaan kuivalla maalla erilaisia etsintämenetelmiä. Harjoittelimme kolmen hengen ryhmissä muun muassa sektori- sekä suorakaide-etsintöjen tekniikoita ja merkinantoja köyden avulla. Tämän jälkeen siirryimme harjoittelemaan etsintämenetelmiä veteen. Tässä vaiheessa kävi ilmi, kuinka hyvin koulutusympäristömme sopi tarkoitukseensa. Pystyimme pukemaan sukellusvarusteet paikan päällä ja siirtymään suoraan veteen sen sijaan, että olisi pitänyt siirtyä autoilla sukelluskohteelle. Paljon aikaa säästyi käytännön sukellusharjoitusten tekemiseen.

Etsintäsukelluksen harjoittelua varten järven pohjaan oli upotettu eri kokoisia nukkeja, jotka meidän tuli nostaa. Lisäksi harjoittelimme uhrin käsittelyä pinnalla ja veneessä sekä vainajan laitamista ruumispusseihin niin, että koko toimenpide saatiin tehtyä mahdollisimman huomaamattomasti ja uhria kunnioittaen.

Päivän aikana teimme kurssin teoriakokeen, jolloin pystyimme varaamaan koko sunnuntaipäivän varsinaiselle yhteistoimintaharjoitukselle.

 

Sunnuntain suuri yhteistoimintaharjoitus

Sunnuntai huipentui suureen yhteistoimintaharjoitukseen, johon osallistui peräti 80 henkilöä: poliisi- ja pelastusviranomaisista sekä eri Vapepa-organisaatioiden vapaaehtoisista. Harjoituksessa simuloitiin tilannetta, jossa oli tapahtunut moottoriveneen ja kirkko-veneen yhteentörmäys. Useita ihmisiä oli joutunut veden varaan, osa oli vajonnut veden alle ja osa oli pelastautunut läheisiin saariin.

Harjoituksen johtokeskus perustettiin hotellillemme, mistä etsintöihin osallistuneille ryhmille annettiin ohjeet ja hoidettiin kommunikointia OHTO-toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Pelastusviranomaiset aloittivat etsinnät, minkä jälkeen he tekivät Vapepa-pelastajille avunpyynnön kadonneiden etsimiseen. Maastosta kadonneita etsittiin mm. Vapepan etsintäkoirien avulla. Paikallinen lentopelastusseura teki etsintöjä ilmasta käsin ja Savonlinnan järvipelastajat etsivät veneellään kadonneita saaristosta ja veden pinnasta. SPR:n ryhmät vastasivat ensiavusta ja Martat hoitivat muonituksen. Vapepan henkisen tuen kriisiryhmä antoi tukea niin pelastetuille kuin etsintään osallistuneille Vapepan jäsenillekin.

Vapepa-sukeltajat nostivat Saimaan pohjasta kaksi hukkunutta uhria mallintavaa nukkea. Etsinnässä käytettiin sektori- ja suorakaide-etsintämenentelmiä. Sukeltajat toimivat kolmen hengen ryhmissä ja siirtymät vesillä tehtiin kumiveneillä. Kolmen hengen sukeltaja-ryhmästä yksi toimi aina sukellusvanhimpana ja hoiti yhteydenpidon Vapepan johtopaikalle, missä sukellusjohtaja johti alaisuudessaan olevien ryhmiensä toimintaa. Vastaavasti toinen sukeltajista toimi narumiehenä pinnalla ja kolmas sukeltaja suoritti etsinnän veden alla.

Vapepa-sukeltajakurssi oli erinomainen ja antoi hyvää tietoa vaativiin pelastustehtäviin. Sain kurssilta paljon tärkeää tietoa, vaikka olen jo aiemminkin ollut etsimässä hukkunutta ihmistä veden alta. Tätä kurssia voi suositella, sillä koskaan ei tiedä, milloin apuasi tarvitaan.

Teksti: Pasi Lensu

Kuvat: Kari Jalkanen


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita