Sve | En | Ru

Sukeltamaan e-oppien

5.10.2016

Seurakyselyn toiveiden ja Norjan liiton positiivisten kokemusten innoittamana laitesukellusvaliokunnassa on käynnistetty projekti e-oppimisjärjestelmän käyttöönottamiseksi. Sen avulla sukelluskursseihin liittyvät teoriaosuudet voi tehdä itseopiskeluna, ja se tukee allas- ja avovesiharjoituksiin valmistautumista sekä auttaa opitun todentamisessa. Pyrkimyksenä on myös tuoda nopeutta ja joustavuutta koulutusmateriaalin kehitykseen. Näköpiirissä on siis merkittäviä hyötyjä niin oppilaille, kouluttajille kuin seuroillekin.

 

Lisää joustavuutta 

e-oppimisjärjestelmä tulee tuomaan sukelluskoulutukseen toivottua joustavuutta. Oppilas pystyy aloittamaan kurssin periaatteessa milloin tahansa ja opiskelemaan teoriaosuudet oman aikataulunsa puitteissa. Opetuksessa hyödynnettävä monipuolinen sisältö teksteineen, kuvineen, kaavioineen, videoineen ja lisätietolinkkeineen tekee teorian opiskelusta mielenkiintoista ja hauskaa. e-oppimisjärjestelmä antaa myös tukea lähiopetuksena järjestettävien allas- ja avovesiosuuksien oppimiseen ja houkuttelee harjoittelemaan lisää. Ennen seuraavaa allas- tai avovesikertaa on mukava tutustua tuleviin harjoitteisiin ja katsella linkkien takaa mielenkiintoisia kuvia ja videoita sukellusympäristöistä Suomesta ja maailmalta.

Kurssin jälkeen materiaali on edelleen oppilaan käytössä. Siitä on näppärää kertailla kurssilla opittuja asioita, ja sieltä löytyy myös tietoa liittyen suoritetun kurssitason sukellustaitojen kehittämiseen ja jatkokoulutusmahdollisuuksiin.

 

Apua koulutukseen 

e-oppimisjärjestelmän helpottaa myös eloa seuroissa. Vapaaehtoiset kouluttajavoimavarat voidaan keskittää entistä paremmin käytännön allas- ja avovesiharjoituksiin ja oppimisen tukemiseen. Sähköinen oppilaan ja kouluttajan käytössä oleva koulutuspäiväkirja mahdollistaa nykyistä paremman koulutuksen etenemisen seurannan. 

e-oppimisjärjestelmä ei sulje pois nykymuotoista teoriakoulutusta. Teoriakoulutus voidaan edelleen järjestää luokkahuoneessa lähiopetuksena. Myös uuden ja nykyisen teoriakoulutusmallin joustava yhdistely on mahdollista esimerkiksi oppilaan poissaolojen paikkaamisessa tai lisäopetuksen apuna.

 

Koulutusmateriaali kehittyy

e-oppimisjärjestelmästä on merkittävää etua myös oppimateriaalin kehittämisessä ja ylläpidossa. Nykyisin käytössä olevat painotuotteet korvautuvat asteittain sähköisellä materiaalilla. e-oppimisjärjestelmä tarjoaa työtilan materiaalin kehittämiseen, ja siellä sisältöä voidaan tuottaa aiempaa laajemmalla kehittäjäryhmällä aidosti rinnakkain. Kun kehitysehdotuksia on helppo kerätä, voidaan pieniä täydennyksiä ja korjauksia tehdä nopeasti ja joustavasti.

 

Milloin maalissa? 

e-oppimisjärjestelmän käyttöönotto on laaja projekti, ja se valmistuu portaittain. Tavoitteena on saada laitesukelluksen peruskurssin pilotit käyntiin vuoden 2016 loppuun mennessä. Pilottien avulla kerätyn palautteen pohjalta edetään julkaisuun vuoden 2017 kevään aikana. Peruskurssin jälkeen siirrytään toteuttamaan muita kursseja.

 

Teksti: Harri Nieminen, laitesukellusvaliokunta

 

Kysymyksiä, kommentteja? Ota yhteyttä koulutuspäällikköön mika.rautiainen@sukeltaja.fi, p. 0400 380 981. 


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita