Sve | En | Ru

TURVALLINEN SUKELTAJA

Sukellus ei ole koskaan täysin riskitön harrastus. Luonnonolosuhteet aiheuttavat riskejä. Sukellettaessa käytettävät varusteet voivat vikaantua. Sukellus on useiden tapahtumien ketju ja inhimilliset tekijät voivat vaikuttaa tapaturmien syntyyn. Sukelluksen riskitekijöitä on kuitenkin mahdollista tunnistaa etukäteen ja riskejä voidaan pienentää siedettävälle tasolle.

Turvallinen sukeltaja

  • Tekee ainoastaan sukelluksia, joihin on saanut koulutuksen.
  • Ylläpitää ja kehittää taitojaan jatkuvalla harjoittelulla ja lisäkoulutuksella.
  • Perehtyy totutuista poikkeaviin olosuhteisiin asiantuntijan tai kouluttajan johdolla.
  • Käyttää vain varusteita, joiden käyttöön on saanut koulutuksen ja joiden käyttöä on harjoitellut turvallisissa olosuhteissa.
  • Tarkastaa varusteensa ennen sukellusta sekä maalla että vedessä.
  • Sukeltaa silloin, kun on siihen valmis fyysisesti ja henkisesti, ja sukeltaa vain omien rajojensa mukaan.
  • Ei sukella yksin!
  • Suunnittelee sukelluksen ja sukeltaa suunnitelmansa!
  • Varautuu sukelluksen aikana mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin.

 

Turvaohjeet

Turvaohjeiden tarkoitus on tehdä sukelluksen harrastamisesta mukavampaa ja turvallisempaa. Sukeltajaliiton turvaohjeet perustuvat kokemuksiin Suomen olosuhteissa sukeltamisesta, tapahtuma- ja onnettomuusraporteista saatuihin tietoihin ja kansainvälisten sukelluskoulutusjärjestöjen antamiin ohjeisiin.

Turvaohjeet ovat suosituksia, joiden mukaan toimimalla sukelluksen riskitekijöiden pienentäminen on helpompaa.  Ohjeissa korostuvat tilannearvion ja riskikartoituksen merkitys, ja sukeltajan ja sukellusryhmän vastuu omasta ja sukelluskumppaniensa turvallisuudesta.

Turvaohjeet, sukelluksen suunnittelulomakkeet ja muut sukellusturvallisuuteen liittyvät materiaalit voit ladata täältä:

www.sukeltaja.fi/materiaalipankki > Turvallinen sukeltaja

Haluatko antaa palautetta turvaohjeista? Voit tehdä sen täällä.


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita