Sve | En | Ru

Sukeltajan ensiapukoulutus

Sukeltajaliitto järjestää ensiapukouluttajien koulutusta, jossa huomioidaan erityisesti sukellustapaturmissa tarvittavat ensiaputaidot. Koulutus perustuu Divers Alert Network Europen (DAN) koulutusohjelmaan. Sukeltajaliiton kouluttamat DAN-ensiapukouluttajat järjestävät DAN-ensiapukursseja omissa sukellusseuroissaan ympäri Suomen.

Sukeltajaliitto suosittelee kaikkia sukeltajia kouluttautumaan ensiaputaitoisiksi. Yleisimmät seuroissa järjestettävät DAN-kurssit ovat:

 

DAN Basic Life Support & Defibrillation BLS-D

Hätäensiapukurssi, jolla harjoitellaan sukeltajan peruselintoimintojen ylläpitoa. Kurssi kestää vähintään 5 tuntia. Kurssin aikana käydään läpi

 • elvytyksen periaatteet
 • itsensä suojaamisen periaatteet
 • tilannearviointi: onko tilanteeseen turvallista mennä
 • peruselintoimintojen ylläpito
 • sukeltajan peruselintoimintojen tarkistaminen
 • elvytys kun henkilö ei hengitä
 • tukkeumien poisto hengitysteistä
 • ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokin hoito
 • automaattisen defibrillaattorin käyttö

 

DAN Oxygen First Aid for Diving Emergencies OFA

Hapenannon peruskurssi. Kurssi kestää vähintään 4 tuntia. Kurssin aikana käydään läpi

 • happiensiapulaitteet
 • hapenannon riskit ja edut sukellusonnettomuuden yhteydessä; miksi hapenanto sukellusonnettomuudessa on normaali käytäntö
 • ihmisen hengitys- ja verenkiertojärjestelmä
 • mikä aiheuttaa sukeltajan vammoja ja ongelmia
 • laajenevan kaasun aiheuttamat vammat
 • sukeltajantauti.

 

DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries ADV

Hapenannon jatkokurssi, joka kestää 4 tuntia. Pääsyvaatimuksena on suoritettu hapenannon peruskurssi ja painelu-puhalluselvytyksen pätevyys. Kurssin aikana käydään läpi

 • pakkosyöttönapilla/ylipaineella toimivat happiensiapulaitteet
 • painelu-puhalluselvytyksen kertaus
 • hapenannon peruskurssin taitojen kertaus
 • hapenannossa käytettävien lisävälineiden oikea käyttö.

 

DAN On-site Neurological Assessment for Divers NEU

Kurssilla opitaan tekemään neurologinen arviointi mahdollisesti loukkaantuneelle sukeltajalle. Kurssin kesto 3 tuntia. Pääsyvaatimuksena suoritettu DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries -kurssi. Kurssilla käydään läpi

 • aiemmin opittujen tietojen kertaus
 • arvioitavat viisi osa-aluetta
 • sukellushistorian ja aiemman terveydentilan kartoittaminen
 • neurologisen arvioinnin suorittaminen.

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita