Sve | En | Ru

Sukeltajan ensiapukoulutus

Sukeltajaliitto järjestää ensiapukouluttajien koulutusta, jossa huomioidaan erityisesti sukellustapaturmissa tarvittavat ensiaputaidot. Koulutus perustuu Divers Alert Network Europen (DAN) koulutusohjelmaan. Sukeltajaliiton kouluttamat DAN-ensiapukouluttajat järjestävät DAN-ensiapukursseja omissa sukellusseuroissaan ympäri Suomen.

Sukeltajaliitto suosittelee kaikkia sukeltajia kouluttautumaan ensiaputaitoisiksi. Yleisimmät seuroissa järjestettävät DAN-kurssit ovat:

 

DAN BLS (Basic Life Support)

Hätäensiapukurssi, jolla harjoitellaan sukeltajan peruselintoimintojen ylläpitoa. Kurssi kestää 3-4 tuntia. Kurssin aikana käydään läpi

 • elvytyksen periaatteet
 • itsensä suojaamisen periaatteet
 • tilannearviointi: onko tilanteeseen turvallista mennä
 • peruselintoimintojen ylläpito
 • sukeltajan peruselintoimintojen tarkistaminen
 • ei-hengittävän sukeltajan elvytys
 • tukkeumien poisto ilmateistä
 • ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokin hoito.

 

DAN O2 Provider (Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries)

Hapenannon peruskurssi. Kurssi kestää noin 5 tuntia, joista 1 teoriaa ja loput käytännön harjoittelua. Kurssin aikana käydään läpi

 • happiensiapulaitteet
 • hapenannon riskit ja edut sukellusonnettomuuden yhteydessä, miksi hapenanto sukellusonnettomuudessa on normaali käytäntö
 • ihmisen hengitys- ja verenkiertojärjestelmä
 • mikä aiheuttaa sukeltajan vammoja ja ongelmia
 • laajenevan kaasun aiheuttamat vammat
 • sukeltajantauti.

 

DAN Adv O2 Provider (Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries)

Hapenannon jatkokurssi kestää 4-5 tuntia. Pääsyvaatimuksena on suoritettu hapenannon peruskurssi ja painelu-puhalluselvytyksen pätevyys.Kurssin aikana käydään läpi

 • pakkosyöttönapilla/ylipaineella toimivat happiensiapulaitteet
 • painelu-puhalluselvytyksen kertaus
 • hapenannon peruskurssin taitojen kertaus
 • hapenannossa käytettävien lisävälineiden oikea käyttö.

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita