Sve | En | Ru

Vapepa-sukellus

Laitesukellustaitoa voi hyödyntää pelastus- ja etsintätehtävissä. Sukeltajaliitto toimii yhtenä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valmiusjärjestönä. Toiminta on Vapepan periaatteiden mukaista ja perustuu Poliisihallituksen sopimukseen ja ohjeeseen Poliisin ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoiminta.

Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunta ohjaa ja ohjeistaa valtakunnallisesti Vapepa-sukellustoimintaa sekä kouluttaa uusia Vapepa-sukeltajia ja Vapepa-erikoissukeltajia viranomaisten tarpeisiin. Lisäksi muut viranomaiset voivat hälyttää Vapepa-sukeltajia avukseen Suomen Punaisen Ristin (SPR) piirin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Vapepa-sukellustoimintaan liittyvää ohjeistusta

 

Vapepa-sukeltajat

Vapepa-sukellustoiminta on Sukeltajaliiton alaisten sukellusseurojen toimintaa, joiden koulutetut Vapepa-sukeltajat avustavat viranomaisia erilaisissa vesistöissä tapahtuvissa tehtävissä, kuten kadonneen henkilön tai esineen etsintätehtävissä.

Vapepa-sukeltajia koulutetaan Vapepa-valiokunnan vuosittain järjestämällä valtakunnallisella Vapepa-sukeltajakurssilla, jolta valmistuu osaajia sukellusseurojen hälytysryhmiin.

Vapepa-sukeltajien toimintasyvyys on pääsääntöisesti alle 30 metriä.

Viranomainen voi hälyttää Vapepa-sukeltajat tehtävilleen oman alueensa Vapepan maakunnallisen hälytyspäivystäjän kautta, jonka yhteystiedot saa SPR:n piirin valmiuspäälliköltä.

Jos haluat mukaan toimintaan, saat lisätietoa alueellasi toimivalta, Vapepa-sukellusvalmiutta ylläpitävältä sukellusseuralta tai Liiton Vapepa-valiokunnalta.

Katso video Vapepa-sukeltajakurssista ja siihen liittyvästä yhteistoimintaharjoituksesta viranomaisten kanssa.

 

Vapepa-erikoissukellusryhmä

Vapepa-erikoissukellusryhmä suorittaa sukellusetsintöjä ja pelastustehtäviä viranomaisen pyynnöstä luolissa, kaivoksissa ja syvissä kohteissa.

Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunnan alaisena toimiva valtakunnallinen Vapepa-erikoissukellusryhmä koostuu koulutetuista tekniikka- ja luolasukeltajista. Ryhmä voidaan hälyttää viranomaisen avuksi luoliin, kaivoksiin tai syviin kohteisiin sekä tehtäville, joissa viranomaissukeltajilla ei ole kalustoa tai koulutusta ja heidän turvaohjeensa eivät salli suorittaa tehtävän vaatimaa sukellusta, eikä tehtävää voida suorittaa Vapepa-sukeltajien toimesta (sukellussyvyys yli 30 m).

Ryhmän hälytysvalmius on alueesta riippuen tunnista useisiin tunteihin. Viranomaisen on hyvä miettiä ryhmän kuljettamista tapahtumapaikalle mahdollisesti ilmateitse.

Viranomainen voi hälyttää ryhmän tehtävilleen oman alueensa Vapepan maakunnallisen hälytyspäivystäjän kautta, jonka yhteystiedot saa SPR:n piirin valmiuspäälliköltä.

 

Kiinnostaako toiminta?

Haemme ryhmään osaavia tekniikka- ja luolasukeltajia. Ryhmään pääsemiseksi seuraavien ennakkovaatimusten tulee täyttyä:

  • 18 vuoden ikä
  • Sukeltajaliiton jäsenyys, joko suoraan Liittoon tai seuran kautta
  • voimassa oleva hätäensiapu- ja happiensiapukortti
  • lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta (itse annettu terveysselvitys ei ole riittävä)
  • sukellusonnettomuuden kattava vakuutus
  • voimassa oleva Vapepa-sukeltajakortti (tämän voi suorittaa Sukeltajaliiton järjestämällä Vapepa-sukeltajakurssilla tai erikoissukellusryhmän jäsenille räätälöitynä e-oppimiskurssina)
  • kulloisenkin tehtävän suorittamiseksi soveltuva sukeltajaluokitus ja kokemus vastaavista olosuhteista (syvyysalue, luolat, hylkyjen sisään sukeltaminen)
  • koulutus, kyky ja laitteet suorittaa minimissään 10 minuutin etsintä 60 metrin syvyydessä.

Ryhmä toimii suoraan Vapepa-valiokunnan alaisuudessa koko maassa siten, että kulloiseenkin tehtävään hälytetään lähinnä tapahtumapaikkaa olevia sukeltajia ja henkilöitä, joilla on paras tuntemus onnettomuuspaikasta.

Kiinnostuitko? Jos haluat mukaan toimintaan, ota yhteyttä timo.ovaskainen at sukeltaja.fi.

Katso video ryhmän harjoittelusta.


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita