Sve | En

Laitesukellus

Laitesukelluksen jatkokurssi

Jatkokurssi koostuu noin 10 tunnista teoriaa ja vähintään 6 avovesisukelluksesta. Kurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja tietoja ja harjoitellaan taitoja niin, että sukeltaja pystyy suunnittelemaan ja tekemään syvempiä sukelluksia turvallisesti. Laitesukelluksen jatkokurssi antaa valmiudet tehdä sukelluksia 15-30 metrin syvyydessä.

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi

Kurssi koostuu teorialuennoista ja käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä. Kurssin suoritettuaan sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukelluksen teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys. Sukeltajalla on laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Hän ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssi antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä.

Sukellusturvallisuuskurssi

Tämä on eräs tärkeimmistä kursseista, joita sukeltaja voi suorittaa. Kaikkiin Sukeltajaliiton koulutusohjelman kursseihin sisältyy turvallisuuteen, riskien hallintaan, pelastautumiseen ja pelastamiseen liittyviä asioita ja harjoitteita, mutta sukellusturvallisuuskurssi on ainoa, jossa ne ovat keskiössä.

Kurssi koostuu noin 6 tunnista teoriaa ja vähintään 3 avovesisukelluksesta. Kurssilla opitaan valmiuksia riskien hallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Kurssi antaa valmiudet mm. sekä itsensä että sukellusparin pelastamiseen.

 

Snorkkelisukellus

Snorkkelisukelluksen jatkokurssi

Snorkkelisukellustaitoja voi syventää snorkkelisukelluksen jatkokurssilla, jossa keskitytään erilaisiin sukellusolosuhteisiin, kuten venesukeltamiseen, pimeällä sukeltamiseen ja sukellustapahtuman organisointiin. Kurssi koostuu 10 teoriatunnista ja vähintään kuudesta avovesiharjoituksesta. Kurssin alaikäraja on 12 vuotta.

Snorkkelisukelluksen turvallisuuskurssi

Kurssi koostuu noin kuudesta teoriatunnista, teoriakokeesta, 2-3 allasharjoituskerrasta ja vähintään kolmesta avovesiharjoituksesta. Kurssilla opitaan valmiuksia riskien hallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Kurssi antaa valmiudet muun muassa pelastautumiseen ja sukellusparin pelastamiseen.

 

Muista sukelluksen lajeista vapaasukelluksella on koulutustoimintaa. Vapaasukelluksen kurssit löydät täältä.


Snorkkelisukellus - sukella seikkailuun

Jaakko Ala-Hiiro

Katso lisää videoita