Sve | En | Ru

Tekijöitä Turvallisuustyöhön

Turvallisuusvaliokunta johtaa ja koordinoi Sukeltajaliiton sekä seurojen turvallisuus- ja riskinhallintatyötä. Valiokunta osallistuu aktiivisesti sukellusonnettomuuksien seurantaan ja huolehtii viranomaisyhteistyöstä onnettomuustutkinnassa.

Turvallisuusvaliokunta muuttui työryhmästä valiokunnaksi vuonna 2016, ja samalla tehtäväpiiri laajeni kattamaan myös turvallisuusohjeistuksen kokonaisvaltaisemman päivitystyön. Tähän tehtävään kuuluu mm. ohjeistuksen ja sääntöjen ajanmukaistaminen, lajikohtaisten ohjeiden ja tarkistuslistojen päivittäminen ja luominen ja osallistuminen näistä tiedottamiseen. Työ liittyy olennaisesti myös Turvallinen Sukeltaja -kampanjaan, jonka tavoitteena on mm. vaikuttaa sukeltajien asenteisiin samalla kun se profiloi Liiton turvallisuustyötä yhä paremmin näkyväksi.

Sukellusturvallisuuden edistäminen on jatkuva prosessi. Turvallisuusvaliokunnan nykyinen jäsenistö etsii porukkaansa turvallisuusohjeistuksen tekijöitä, tarjoten samalla näköalapaikan suomalaiseen sukeltamiseen ja yhteisen lajimme kehittämiseen!

Kysy lisää: Matti Anttila, turvallisuusvaliokunnan pj, matti.anttila at sukeltaja.fi, 0500 621 791


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita