Sve | En | Ru

Perustiedot hengityskaasuista

Sukeltajat käyttävät hengityskaasuna joko paineilmaa tai erilaisia seoskaasuja. Nitroksi on hengityskaasu, jossa hapen osuus on normaalia ilmaa suurempi. Trimiksi puolestaan on hapen, typen ja heliumin seos.

Typpi

Ilmasta 78 % on typpeä. Ihminen ei käytä typpeä elintoiminnoissaan. Typellä on narkoottisia vaikutuksia korkeassa paineessa, ja tilaa kutsutaan syvyyshumalaksi. Narkoottiset oireet alkavat yksilöllisesti noin 30 metrin syvyydessä (typen osapaine tällöin 3,12 bar). Typen suurin sallittu osapaine on 3,9 bar.

Syvyyshumalan oireita:

 • heikentynyt reaktiokyky
 • heikentyneet motoriset kyvyt
 • stressin lisääntyminen
 • euforia, huvittuneisuus
 • liika itsevarmuus
 • muistikatkot, keskittymiskyvyn puute.

Happi

Ilmasta 21 % on happea. Happi on tärkein kaasu elimistölle, mutta se muuttuu korkeassa paineessa myrkylliseksi. Happimyrkytyksen oireet ilmenevät joko hengityselimistössä tai keskushermostossa. Keskushermosto-oireet ovat sukeltajalle vaarallisimpia.

Hengityselimistön oireet:

 • kuiva, hakkaava yskä
 • keuhkoödeema (hengitysvaikeudet, rintalastan alaosassa tuntuvat kivut, vitaalikapasiteetin lasku, hengityksen lamaantuminen).

Keskushermoston oireet:

 • huimaus
 • koordinaatiovaikeudet, aistiharhat
 • näkö- ja kuulohäiriöt
 • lihasten nykiminen
 • pahoinvointi
 • outo käytös, ärsyyntyminen
 • vakavina oireina lihaskouristukset, lihasten hallitsematon liike.

Hapen suurin sallittu osapaine hyvissä olosuhteissa on 1,4 baria. Jos sukellusta suunniteltaessa epäillään, että sukelluksen aikana esiintyy happimyrkytykselle altistavia tekijöitä, sukellus on suunniteltava niin, että hapen osapaine ei ylitä 1,2 barin painetta. Erityisen rasittavia sukelluksia suunniteltaessa hapen osapaine saa olla enintään 1,0 bar. Jos sukeltaja ei tee fyysisiä ponnistuksia etappipysähdyksen aikana, mahdollisesti käytettävän dekompressiokaasun osapaine saa olla enintään 1,6 baria.

Helium

Syvillä sukelluksilla hengityskaasun typpi voidaan korvata joko osittain (trimiksi) tai kokonaan (helioksi) heliumilla. Helium on vähemmän narkoottinen aine kuin typpi. Syvemmälle ja pidempään sukellettaessa heliumpohjaiset kaasuseokset lyhentävät nousuaikaa. 


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita