Sve | En

Hylkysukeltajan Suomi

Suomi on kansainvälisestikin ajateltuna hylkysukeltajan paratiisi. Saaristojemme karikkoiset vedet ovat koituneet aikojen saatossa satojen laivojen turmioksi. Vanhat puuhylyt ovat säilyneet Itämeressä poikkeuksellisen hyvin, sillä muualla maailmalla puuhylkyjä tuhoava laivamato ei viihdy Itämeren vähäsuolaisessa murtovedessä. Hylkyjä on kaikilla vesialueilla ja kaikissa sukellussyvyyksissä, joten sekä aloittelijalle että edistyneemmälle sukeltajalle löytyy sopivan tasoisia kohteita.
 

Saako hylyillä sukeltaa?

Suomessa sukeltaminen hylyillä on pääsääntöisesti sallittua. Joitakin rajoituksia kuitenkin on.

Muinaismuistolain rauhoittamat hylyt
Vanhoille muinaismuistolain rauhoittamille kohteille saa sukeltaa vapaasti lukuunottamatta neljää vedenalaista muinaisjäännöstä, joilla on suoja-alue, ja joilla kaikki sukeltaminen on luvanvaraista. Kohteet ovat St. Nikolai Kotkassa, St. Mikael, Vrouw Maria ja Gråharun Länsi-Turunmaalla. Sukellusluvan näille hylyille myöntää Museovirasto. Kaikkien muinaismuistolain rauhoittamien kohteiden systemaattinen tutkimus esimerkiksi mittaamalla tai valokuvaamalla on myös luvanvaraista.

Alle satavuotiaat sotahylyt
Alle satavuotiailla sotahylyillä saa pääsääntöisesti sukeltaa. Niitä ei kuitenkaan varsinaisesti suojele mikään laki, mutta niillä on selkeä historiallinen arvo, joten vastuullinen ja hylkyjä kunnioittava sukellustapa on ensiarvoisen tärkeää. Osalla hylyistä on luvanvaraista sukeltaa. Luvat myöntää Sotamuseo. 

 

Jos löydät vanhan hylyn...

1. Jos löydät vedestä, rannalta, kosteikosta tms. paikasta vanhalta vaikuttavan hylyn, hylyn osan, ruuhen, muun ihmisen tekemän rakenteen tai isokokoisen, hankalasti liikuteltavan esineen, merkitse muistiin löydön tarkka sijainti: koordinaatit, löytämistä helpottavia ympäristön tuntomerkkejä ja linjoja sekä löydön sijaintisyvyys.

2. Mikäli mahdollista, tee havaintoja kohteen ulkomuodosta, koosta ja materiaalista, ja merkitse havaintosi muistiin.

3. Älä vahingoita tai kaivele kohdetta. Älä siirtele osia.

4. Älä nosta esineitä tai hylyn rakenneosia löytökokonaisuudesta. Vedessä pitkään olleet esineet ja rakenneosat vahingoittuvat tai jopa tuhoutuvat, jos ne pääsevät kuivumaan hallitsemattomasti ilman konservaattorin käsittelyä.

5. Ilmoita löydöstä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse löytöilmoituskaavakkeella Museovirastolle. Voit ilmoittaa siitä myös lähimpään maakuntamuseoon.

 

Kunnioita hylkyjämme

Sukeltajaliitto, PADI, Sotamuseo, Suomen merimuseo ja Museovirasto tukevat Suomessa kansainvälistä Project AWAREn Kunnioita hylkyjämme -kampanjaa. Kampanjan tavoitteena on hyvien hylkysukellustapojen edistäminen, jotta hylyt säilyvät myös tuleville sukeltajasukupolville.

1. Kunnioita hautapaikkoja
Monet hylyt ovat myös hautoja. Kunnioita niitä kuten hautausmaita.

2. Kunnioita hylky-ympäristöä
Monet hylyt ovat mainioita elinpiirejä ja kasvupaikkoja merieläimille ja -kasveille.
Kohtele niitä yhtä huolellisesti kuin koralliriuttoja etelän vesissä.

3. Kunnioita tulevaisuutta
Tutustu hylkyihin siellä, missä se on sallittua, mutta älä riko tai tuhoa niitä.
Ota sukelluskuvia, mutta älä matkamuistoja, jotta hylyt säilyvät myös tuleville sukeltajille nähtäväksi.

4. Kunnioita historiaamme
Monilla hylyillä on kiinnostava historia ja ne voivat kertoa menneiden aikojen merenkulusta ja elämästä. Jos löydät vanhan hylyn tai esineen, ilmoita siitä Museovirastoon.

5. Kunnioita itseäsi
Huolehdi, että olet asianmukaisesti koulutettu turvalliseen hylkysukeltamiseen.

6. Kunnioita perhettäsi ja ystäviäsi
Joissakin hylyissä on vaarallista lastia tai ammuksia. Älä koske epäilyttäviin esineisiin missään tapauksessa.

7. Kunnioita lakia
Tunne lait, jotka liittyvät hylkyihin. Kunnioita lakeja - ja vältä rikos. 


Snorkkelisukellus - sukella seikkailuun

Jaakko Ala-Hiiro

Katso lisää videoita