Sve | En | Ru

Vastuullisuus

Sukeltajaliitto noudattaa vastuullisuustyössään urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa huomioiden sukelluksen toimintaympäristön. Se koostuu viidestä osa-alueesta: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping.

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää viisi pääperiaatetta:

  • jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
  • vastuu kasvatuksesta
  • terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
  • luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen.

Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. Ennen kaikkea kysymys on päivittäisistä arvovalinnoista liikunnan ja urheilun arjessa.


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita