Sve | En | Ru

Sukeltaminen soveltuu lähes kaikille normaalikuntoisille henkilöille, mutta eräät terveydentilaan liittyvät asiat saattavat olla sukellettaessa riskitekijöitä.

Harrastesukellusta koskevien kansainvälisten standardien mukaan sukelluskelpoisuuden tarkistaminen terveydentilan osalta joko omatoimisesti tehdyllä terveysselvityksellä tai lääkärintarkastuksella on pakollista.

Terveysselvityksen avulla kartoitetaan mahdollisia terveydellisiä riskitekijöitä. Terveysselvityslomakkeella selvitetään ne mahdolliset syyt, joiden takia on tehtävä lääkärintarkastus ennen sukellusharrastuksen aloittamista tai jatkamista.
Jos sinulla esiintyy joku terveysselvityslomakkeessa mainituista riskille altistavista tekijöistä, ei seurauksena välttämättä ole se, että et voisi harrastaa sukeltamista.
Tällöin sinun on kuitenkin otettava yhteyttä sukelluslääkärintarkastuksia tekevään lääkäriin ja hänen kanssaan on selvitettävä sukelluskelpoisuutesi ennen sukellustoimintaan osallistumista.

Kansainvälisesti yleisessä käytössä olevan terveysselvitys- ja lääkärintarkastuslomakkeen on laatinut sukelluslääketieteen järjestö Undersea & Hyperbaric Medical Society (UHMS) yhteistyössä useiden asiantuntijatahojen kanssa.

Löydät terveysselvitys- ja lääkärintarkastuslomakkeen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja useilla muilla kielillä UHMS:n sivuilta.

Samalta sivulta löytyy myös (englanninkielinen) ohje tarkastusta tekevälle lääkärille.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

Terveysselvityksen ja lääkärintarkastuksen määräajat

Miten usein terveysselvitys on tehtävä?

Tarkista sukelluksen terveydelliset riskit terveysselvityksen avulla vähintään kerran vuodessa ja aina kun tiedät tai epäilet, että terveydentilassasi on tapahtunut muutoksia.

Sukellustapahtuman järjestäjän ja sukelluskouluttajan velvollisuus on pyytää sinua tekemään terveysselvitys aina, kun osallistut ensimmäistä kertaa vuoden aikana kyseisen järjestäjän sukellustapahtumiin ja aina kun osallistut sukelluskursseille.

Miten usein lääkärintarkastus on tehtävä?

Sukeltajan lääkärintodistuksen voimassaoloaika riippuu useista tekijöistä, mm. iästäsi, kunnostasi, siitä mitkä sukelluksen terveydelliset riskitekijät koskevat sinua, jne. Pyydä tarkastusta tekevää lääkäriä merkitsemään lääkärintodistuksen voimassaoloaika lomakkeeseen. Jos tiedät tai epäilet, että terveydentilassasi on tapahtunut muutoksia, mene lääkäriin.

Yli 50-vuotiaiden on suositeltavaa käydä lääkärintarkastuksessa vuosittain, tai oman sukelluslääkärin ehdotuksen mukaisesti.

Sukelluskouluttajien koulutusta koskevat kansainväliset standardit edellyttävät, että kouluttajakurssin oppilaalla on oltava voimassa oleva sukeltajan lääkärintodistus, joka on myönnetty enintään 12 kuukautta ennen kouluttajakurssin alkua.

Voinko sukeltaa aina, jos minulla on voimassa oleva terveysselvitys tai lääkärintodistus?

Terveydentilasi ja vireystilasi voivat vaihdella. Esim. kuume, flunssa, allergia jne. voivat olla tilapäisiä esteitä turvalliselle sukeltamiselle. Vireystila on osa turvallisuutta. Levon puute ja stressi voivat olla riskitekijöitä.

Sukella vain silloin, kun olet siihen valmis fyysisesti ja henkisesti sekä omat rajasi huomioiden.
Jos sinusta tuntuu ennen sukellusta, että et ole valmis toteutettavalle sukellukselle, niin kerro siitä sukellusryhmäsi jäsenille tai sukellustapahtuman johtajalle.
Koskaan ei ole pakko sukeltaa!

Pidä huolta kunnostasi ja terveydestäsi. Älä sukella päihtyneenä tai päihteiden vaikutuksen jälkitilassa.
Varmista lääkityksesi sopivuus lääkäriltä.

Mikäli havaitset terveydentilassasi normaalista poikkeavaa, älä sukella tai keskeytä sukellus.

 

Lomakkeen täyttäminen

Voiko yli 45-vuotias koskaan allekirjoittaa terveysselvityslomaketta? Terveysselvityslomakkeen allekirjoituskohdassa sanotaan: "Mikäli vastasit EI kaikkiin edellä olevaan 10 kysymykseen, lääkärin tekemä arvio ei ole tarpeellinen. Lue alla oleva osallistujan vakuutus ja hyväksy se allekirjoittamalla ja päiväämällä se." Jokaisen yli 45-vuotiaan on vastattava lomakkeen kohtaan 2 KYLLÄ.

Jos olet yli 45-vuotias, sinun on tarkastettava sivun 2 kohdasta B, onko sinulla sydän- ja verisuonitautien riskiä nostavia tekijöitä. Jos vastaat jokaiseen sivun 2 kohdan B kysymykseen EI, lääkärintarkastusta ei vaadita ja voit allekirjoittaa terveysselvityksen sivulla 1.

Terveysselvityslomakkeen mukaan, mikäli käyttää reseptilääkkeitä, poislukien ehkäisy, lääkärintarkastus on pakollinen. Minulla on resepti käsikauppalääkkeeseen, koska silloin saan sen halvemmalla. Onko lääkärintarkastus minulle pakollinen?

Jos lääke on käsikauppalääke, se ymmärretään käsikauppalääkkeeksi myös silloin, kun sitä varten on resepti. Voit allekirjoittaa terveysselvityslomakkeen.

On yleistä, että sukeltajilla on Duact-resepti, pitääkö tosiaan heidän kaikkien mennä pakolliseen sukeltajan lääkärintarkastukseen?

Duactin turvallisuus sukelluskäytössä on testattu enintään 20 metrin syvyyteen.
Varmista lääkityksesi sopivuus lääkäriltä. Mikäli hän hyväksyy lääkkeen käytön, voit allekirjoittaa lomakkeen.

 

Yksityisyyden suoja

Kun sukelluskouluttaja, sukellusseura, sukellustapahtuman järjestäjä tms. tarkastaa terveysselvitys- ja lääkärintarkastuslomakkeita, eikö heille tällöin muodostu terveystietorekisteri?
Onko heillä oikeutta ylläpitää tällaista rekisteriä?

Sukeltajan terveysselvitys- ja lääkärintarkastuslomakkeet sisältävät terveystietoja, siten ne ovat terveystietoja sisältäviä dokumentteja, joita asetus koskee.

Sukelluskouluttajilla ja sukellustapahtuman järjestäjillä on sukelluskoulutusta ja sukelluspalveluja koskeviin kansainvälisiin standardeihin ja suomalaisiin palveluiden ja tapahtumien turvallisuutta koskeviin viranomaismääräyksiin perustuva velvollisuus tarkastaa osallistujan lääketieteellinen sukelluskelpoisuus.
Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta terveystietoja sisältävän rekisterin ylläpitämiseen.

Sukelluskouluttajan ja sukellustapahtuman järjestäjän on tarkastettava terveysselvityslomake tai lääkärintodistus, ja heidän on dokumentoitava omiin asiakirjoihinsa, että he ovat tarkastaneet lomakkeen.
He eivät tallenna mitään lomakkeissa olevaa terveystietoa, eikä heillä ole oikeutta lomakkeiden tallentamiseen tai kopioimiseen. Ainoastaan tieto siitä, että tarkastus on suoritettu, tallennetaan.

Mitä tapahtuu, jos kieltäydyn näyttämästä terveysselvitystä tai lääkärintodistusta sukelluskouluttajalle tai sukellustapahtuman järjestäjälle?

Lääketieteellisen sukelluskelpoisuuden selvittäminen ei ole pelkkää byrokratiaa.
Jos selvitystä ei tehdä, vaarantuu sinun oman turvallisuutesi lisäksi myös kaikkien mahdollisten sukelluspariesi ja pelastajiesi turvallisuus.

Jos ehdottomasti kieltäydyt tekemästä terveysselvitystä tai näyttämästä lääkärintodistusta sukelluskelpoisuudestasi,
kouluttaja ei voi hyväksyä sinua kurssille eikä sukellustapahtuman järjestäjä voi hyväksyä sinua osallistujaksi tapahtumaan.

Jos terveysselvityslomaketta tai lääkärintodistusta ei saa kopioida ja tallentaa, miten voin dokumentoida, että lomakkeet on tarkastettu?
Miten voin varmistua, että osallistuja ei jälkikäteen voi väittää, ettei olekaan esittänyt lomaketta?

Voit ottaa käyttöön tarkastuslomakkeen, jossa oppilas tai sukellustapahtuman osallistuja kuittaa täyttäneensä terveysselvityslomakkeen tai näyttäneensä lääkärintodistuksen, ja kouluttaja, sukellusvanhin tai muu sukellustapahtuman järjestäjän edustaja kuittaa tarkastaneensa kyseisen asiakirjan.
Näin molemmilta osapuolilta jää kirjallinen todiste siitä, että tarkastaminen on suoritettu.

Voit tehdä oman tarkastuslomakkeesi, tai voit käyttää mallilomaketta jonka voit ladata täältä.

Mallilomake on word-tiedosto, jota voit vapaasti hyödyntää ja halutessasi muokata omien käyttötarpeidesi mukaisesti.


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita