Sve | En | Ru

Snorkkelisukelluksen ohjaaja/kouluttajakurssit

Norppaohjaaja

Norppaohjaaja suunnittelee ja organisoi sukellusseurassa norppien eli 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten toimintaa: snorkkelisukelluksen ja vesiliikunnan perustaitoja. Ohjaajakurssin laajuus on 50 tuntia, johon sisältyvät etätehtävät, lähiopetus, käytännön harjoitukset, taitotestit ja allasopetusnäytteet. Norppaohjaaja voi suorittaa kuuttiohjaajan erikoistumiskoulutuksen, hakeutua uimaopettajakoulutukseen tai lasten hengenpelastusharrastustoiminnan ohjaajakoulutukseen. Norppaohjaajaluokitus antaa myös mahdollisuuden hakeutua snorkkelisukelluskouluttajakoulutukseen.

Pääsyvaatimukset

 • 14 vuoden ikä
 • CMAS S2 tai NAUI Skin Diver -kortti TAI
 • muun kansainvälisen koulutusjärjestön snorkkelisukelluskortti TAI
 • perustason laitesukelluskortti TAI
 • uimaopetuksen perusopinnot

Norppaohjaajakurssille osallistuminen ei vaadi Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyyttä.

 

Kuuttiohjaaja

Kuuttiohjaajakoulutus on norppaohjaajan erikoistumiskoulutusta. Kuuttiohjaaja suunnittelee ja organisoi sukellusseurassa snorkkelisukellusta ja vesiliikuntaa kuuteille eli 3-6-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kuuttitoiminta on perhesukellusta, joten kuuttiohjaaja oppii koulutuksessaan sekä lasten että aikuisten ohjaamisen periaatteita. 25 tunnin laajuinen kurssi sisältää ennakkotehtäviä, lähiopetusta ja käytännön harjoituksia.

Pääsyvaatimuksena on vähintään 17 vuoden ikä ja norppaohjaajan koulutus tai muu vastaava vesiliikunnan ohjaajan koulutus.
Kurssiin ei vaadita jäsenyyttä Sukeltajaliiton jäsenseurassa.

 

Snorkkelisukelluskouluttaja

Snorkkelisukelluskouluttaja suunnittelee ja organisoi sukellusseuran snorkkelisukelluskursseja ja -jatkokursseja. Hän voi myös opettaa laitesukelluskurssilla perusvälineosioita ja toimia avustavissa tehtävissä. Laitesukelluskortin omaava snorkkelisukelluskouluttaja voi toimia lähikouluttajan tehtävissä laitesukelluskursseilla. Kurssi on laajuudeltaan 100 tuntia, johon sisältyvät lähiopetus, käytännön harjoitukset, taitotestit ja etätehtävät.

Pääsyvaatimukset

 • 17 vuoden ikä
 • kirjallinen esitys seuralta
 • lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta
 • pelastustaidot
 • ensiapupätevyys
  SEKÄ
 • CMAS S3 tai NAUI Skin Diver -kortti TAI
 • CMAS P3 tai NAUI Master Scuba Diver -kortti TAI
 • vastaava muun koulutusjärjestön snorkkeli-, vapaa- tai laitesukeltajaluokitus
 • lisäksi norppaohjaaja tai muu vastaava ohjaajakoulutus

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita