Sve | En | Ru

Laitesukelluksen kouluttajakurssit

Sukeltajaliitto järjestää jäsenseuroilleen CMAS-koulutusjärjestelmän mukaisia sukelluskouluttajakursseja. 

CMAS One Star Instructor

CMAS One Star Instructor -kouluttaja voi toimia laitesukelluskokeilun, CMAS One Star Diver -kurssin ja CMAS Dry Suit Diver -kurssin vastuukouluttajana.

Pääsyvaatimukset

 • Voimassa oleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys, liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Sukeltajaliittoon liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • CMAS Rescue Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä kortti.
 • CMAS Three Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-3 Dive Leader -standardin vaatimukset täyttävä voimassa oleva kortti.
 • Voimassa oleva hätäensiapupätevyys.
 • Voimassa oleva sukeltajantaudin ensiavun kattava hapenantopätevyys.
 • Enintään 12 kuukautta ennen kurssin alkua myönnetty lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta.
 • Vähintään 100 kirjattua sukellusta, jotka on suoritettu vaihtelevissa olosuhteissa: yösukelluksia, jääsukelluksia, sukelluksia virtaavassa vedessä, hylkysukelluksia, sukelluksia 30-40 metrin syvyysalueella, seoskaasusukelluksia jne.

Lähikouluttaja voi suorittaa CMAS One Star Instructor -kurssin täydennyskoulutuksena.

 

CMAS Two Star Instructor

CMAS Two Star Instructor suunnittelee ja organisoi seuran kaiken tasoisia laitesukelluskursseja. Kurssi sisältää teoriaosuuden, lähiopetusta, käytännön harjoituksia ja taitotestejä.

Pääsyvaatimukset

 • Voimassa oleva Sukeltajaliiton jäsenseuran jäsenyys tai liiton henkilöjäsenyys, tai hänet on rekisteröity Sukeltajaliittoon liiton yhteisöjäsenen kautta.
 • Voimassaoleva CMAS One Star Instructor -kortti.
 • Voimassaoleva hätäensiapupätevyys.
 • Voimassa oleva sukeltajantaudin ensiavun kattava hapenantopätevyys.
 • Enintään 12 kuukautta ennen kurssin alkua myönnetty lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta

CMAS Two Star Snorkel Diving Instructorien ja toisten kansainvälisesti hyväksyttyjen koulutusjärjestöjen ISO 24802-2 -standardin vaatimustasoa vastaavan laitesukelluskouluttajakortin omaavien henkilöiden on mahdollista suorittaa CMAS Two Star Instructor -kurssi crossover-koulutuksena.

 

Nitroksikouluttaja

Nitroksikouluttajat järjestävät nitroksisukeltamisen peruskursseja. CMAS One Star Instructor voi saada itselleen CMAS Nitrox Instructor -pätevyyden suorittamalla näyttökokeen.

 

Gas Blender -kouluttaja

Gas Blender -kouluttajat järjestävät CMAS Nitrox Gas Blender ja CMAS Trimix Gas Blender -kursseja.

Pääsyvaatimukset

 • jäsenyys Sukeltajaliiton jäsenseurassa tai rekisteröity Sukeltajaliittoon yhteisöjäsenen kautta
 • CMAS Nitrox Instructor -kouluttaja
 • CMAS Nitrox Gas Blender ja/tai CMAS Trimix Gas Blender -kortti, riippuen siitä kumman kouluttajapätevyyden haluaa.

Sukeltajaliiton liittokouluttajat järjestävät Gas Blender -kouluttajakursseja tilauskursseina. Ota yhteyttä Liiton toimistoon ja kysy lisää.


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita