Sve | En | Ru

Hankeavustus sukellusolosuhteita edistäville hankkeille

Mihin voidaan myöntää

Avustusta voidaan myöntää sellaisille sukeltamista tai sukellusolosuhteita edistäville hankkeille, jotka hyödyttävät koko sukeltajayhteisöä (esimerkiksi tien parannushanke suositulle sukelluskohteelle, hylkyjen poijuttaminen, pukeutumispenkkien rakentaminen sukelluskohteen tuntumaan, koulutusmateriaalihankkeet tms).

Hankkeen tuloksen tulee olla kaikkien sukeltajien käytettävissä ilman eri maksua tai vaatimusta kuulua johonkin tiettyyn yhteisöön. Tukea voi hakea minkä tahansa sukelluslajin hankkeeseen. Yksittäisen seuran tai rajatun piirin toimintaa edistäviin hankkeisiin tukea ei myönnetä.

Kuka voi hakea

Avustus voidaan myöntää Sukeltajaliiton jäsenenä toimivalle sukellusseuralle tai yhteisöjäsenelle. Itse hankkeen toteutuksessa voi olla mukana useita eri tahoja.

Hankeavustuksen määrä

Hankeavustus on suuruudeltaan enintään 1000 euroa, ja sen jakamisesta päättää Sukeltajaliiton hallitus. Avustussumma voidaan jakaa useamman hankkeen kesken hallituksen päättämällä tavalla.

Miten haetaan

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, josta käy ilmi hankesuunnitelma ja sen aikataulu, vastuuhenkilö yhteystietoineen ja hankkeen budjetti. Omarahoitusosuutta edellytetään, ja se määritellään tapauskohtaisesti.

Linkki hakulomakkeeseen

Hakuaika

Hakuaika on marras-joulukuussa. Päätökset avustettavista hankkeista tehdään seuraavan kerran tammikuussa 2025.

Hankeavustuksen maksu

Hakijan tulee esittää yhteenveto hankkeen toteutuksesta, syntyneistä kustannuksista ja miten siitä on tiedotettu sukeltajayhteisölle hankkeen aikana sekä hakijan omilla että Sukeltajaliiton kanavilla. Avustus maksetaan hankkeen valmistuttua hakijan tilille.

Tekijänoikeudet

Hankkeen tuloksena syntyvät mahdolliset dokumentit tai muut julkaisut tulee julkaista niin, että ne ovat vapaasti sukellusyhteisön käytettävissä ilman eri korvausta.

Hakija huolehtii mahdollisista tekijänoikeudellisista asioista niin, ettei niiden osalta jälkikäteen synny kuluja. Sukeltajaliitto voi hyödyntää hankkeen tuotosta omassa toiminnassaan ilman eri korvausta.


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita