Sve | En | Ru

Koulutusjärjestelmän uudistus vauhdissa

26.3.2018

Sukeltajaliiton laitesukelluskoulutuksen koulutusjärjestelmää ollaan uudistamassa. Uudistus on todennäköisesti suurin, mitä Sukeltajaliiton historiassa on tehty. Suuria uudistuksia on toki tehty ennenkin, mutta yleensä pidemmälle ajalle jaksotettuna. Tällä kerralla tehdään poikkeuksellisen monta uudistusta samanaikaisesti.

Mikä uudistuu?

Uudistettavana ovat CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje, kaikkien laitesukelluskurssien järjestämisohjeet ja kaikkien laitesukelluskurssien oppimateriaalit. Kaikki nämä materiaalit kirjoitetaan alusta lähtien kokonaan uusiksi. Lisäksi oman projektinsa muodostaa uudistettujen oppimateriaalien siirtäminen e-oppimisalustalle. Kaikkiaan Sukeltajaliiton kurssivalikoimaan kuuluu noin 40 kurssia.

Mitä tällä saavutetaan?

Suuren kokonaisuudistuksen tavoitteena on lisätä seurojen järjestämien sukelluskurssien joustavuutta, edistää monimuotoisempia koulutustapoja ja tehdä kursseista kevyempiä ja ketterämpiä järjestää. Uudet ohjeistukset helpottavat paikallisten olosuhteiden huomioimista kursseja järjestettäessä. Oppilaan näkökulmasta uudistukset parantavat mahdollisuutta oppia sukeltamaan oppilaan omilla ehdoilla. Esimerkiksi e-oppiminen tuo runsaasti joustoa kurssin teoriaosuuden opiskeluun.

Työtä vapaehtoisvoimin

Tämän mittakaavan uudistus ei olisi mahdollinen ilman Sukeltajaliitossa toimivia vapaaehtoisia. Valiokunnat ja Liiton hallitus ovat tehneet hienoa työtä uudistuksen parissa. Suurimman kiitoksen ansaitsevat kuitenkin ne kymmenen vapaaehtoista eri puolilta Suomea, jotka Sukeltajaliiton materiaalityöryhmässä kirjoittavat uusia kurssisisältöjä ja rakentavat uusia e-oppimismateriaaleja. Ilman heitä koulutusuudistus ei olisi mahdollinen!

Missä mennään e-oppimisessa?

E-oppimisalustalla on jo julkaistu seuraavat kurssit seurojen käyttöön:

• CMAS One Star Diver
• CMAS Two Star Diver
• CMAS Enriched Air Nitrox Diver
• Vapepa-sukeltajakurssi

Vastaanotto on ollut innostunut, ja rakentavaa palautetta ja erinomaisia kehittämisehdotuksia on saatu sekä seuroilta että oppilailta.
CMAS One Star Diver -kursseista osalta jo isompi osa alkaa e-oppimiskurssina kuin perinteisenä luentomuotoisena kurssina, ja suosio kasvaa koko ajan, kun tieto positiivisista kokemuksista leviää seurasta toiseen.

CMAS Two Star Diver -kurssit alkavat seuroissa normaalisti keväämmällä, ja silloin on odotettavissa, että suurin osa kursseista alkaa e-oppimiskursseina. Tätä toki edistää sekin, että kurssin paperisesta oppikirjasta on painos loppu. E-oppimisen joustavuus mahdollistaa monia eri kurssin toteutustapoja. Kurssin teoriaosuus voidaan suorittaa suurimmaksi osaksi omatoimisena opiskeluna e-oppimisympäristössä, jos niin halutaan, mutta yhtä hyvin kurssi voidaan järjestää perinteisenä luento-opetuksena, jolloin e-oppimismateriaali toimii sähköisenä oppikirjana.

Etenkin CMAS Enriched Air Nitrox -kurssin teoriaosuus e-oppimiskurssina antaa varsin suurta etua. Kurssi ei sisällä lainkaan pakollisia sukelluksia. Kurssin pakolliset käytännön harjoitukset (analysaattorin kalibrointi, kaasun analysointi, oikeat pullomerkinnät ja oikeat täyttöpäiväkirjamerkinnät) on helppo ja nopea toteuttaa muutaman tunnin mittaisena työpajana.

Uudistuksen aikataulu

Kun sukelluskurssin uudistamiseen ei riitä pieni päivitys, vaan kurssi kirjoitetaan kokonaan uusiksi alkutekijöistään lähtien, täytyy ensin uudistaa kurssin järjestämisohje. Järjestämisohje kertoo, mikä on kurssin tavoite, minkä tasoinen kouluttaja voi toimia kurssin vastuukouluttajana, mitkä ovat kurssin pääsyvaatimukset, mitä kurssin teoriaosuus sisältää, mitkä allastaidot oppilaan tulee hallita ja mitkä ovat kurssin avovesiharjoitukset.

Järjestämisohjeet perustuvat CMAS:n kurssistandardeihin, jotka valiokunta on suomentanut. Järjestämisohjeen perusteella materiaalityöryhmän vapaaehtoiset tuottavat oppimateriaalit ja sijoittavat ne e-oppimisalustalle. Osassa kursseista voidaan käyttää apuna pohjoismaisten liittojen, Irlannin liiton, ja jopa Etelä-Afrikan liiton materiaaleja, ja osaan kursseista materiaalit tehdään kokonaan itse. Sukeltajaliiton itse tuottamia materiaaleja voidaan puolestaan luovuttaa muiden maiden liittojen käyttöön.

Koska CMAS:n ja Sukeltajaliiton snorkkeli- ja laitesukelluskoulutuksen kurssivalikoima sisältää noin 40 kurssia, työtä on jaksotettu useammalle vuodelle. Työ on aloitettu niistä kursseista, jotka ovat seuroille tärkeimpiä. Siihen, missä järjestyksessä seuraavia kursseja tulee työn alle, vaikuttaa kurssin kysynnän lisäksi myös se, mihin kursseihin on jo saatavilla valmiita materiaaleja, joita voidaan muokata meidän käyttömme.

Tästä taulukosta (pdf) näkyy suunnitelma tulevien kurssien valmistumisaikataulusta.

Jos kurssiuudistus tai e-oppiminen kiinnostaa, tule mukaan työryhmään, kaikki apu on tervetullutta! Ota yhteyttä koulutuspäällikköön mika.rautiainen at sukeltaja.fi.

Teksti: Mika Rautiainen


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita