Uutiset

Julkaistu 8.9.2020

Sukelluslajeissa häirinnälle nollatoleranssi – urheiluyhteisö toimii yhdessä häirintää vastaan

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on julkaissut 8.9.2020 tutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää, ovatko urheilijat kokeneet tai havainneet seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää viimeisen viiden vuoden aikana urheilutoiminnassa. Sukeltajaliiton kilpalajien urheilijat olivat mukana kyselyssä.

 

Tutkimuksen tausta

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 48 lajiliiton 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat urheilijat (vuonna 2003 tai aiemmin syntyneet.) Kysely lähti vuodenvaiheessa 2019–2020 noin 160 000 urheilijalle ja vastauksia saatiin 9018. Näin laaja tutkimushanke seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä urheilussa on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja kokoluokaltaan merkittävä myös kansainvälisesti katsoen.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä monin tavoin aina epäasiallisesta seksuaalissävytteisestä puheesta ja vihjailusta fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisen henkilön sukupuolesta.

 

Häirinnän vastainen työ yhdistää urheiluyhteisön

Häirinnän vastainen työ on tiivistynyt urheilujärjestöissä viimeisten vuosien aikana. Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma ottaa vahvasti kantaa turvallisen urheilun puolesta. Erityisesti Et ole yksin -palvelu on hyvä esimerkki urheilujärjestöjen välisestä yhteistyöstä häirinnän kitkemiseksi. Myös aiheeseen liittyviä koulutuksia on järjestetty tihenevään tahtiin.

– Työtä turvallisen urheilun eteen on tehty, mutta sitä tulee jatkossa tehdä yhä voimakkaammin ja viestin tulee kulkeutua laajamittaisesti koko urheilun kentälle ja urheilijoille asti, painottaa Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

– On erinomaista, että SUEK yhdessä lajiliittojen kanssa on tehnyt häirinnästä laajan tutkimuksen, jonka avulla saamme lisätietoa tärkeän työn pohjaksi. Urheilijoiden ääni on kuultu, toteaa Salonen.

Salosen mukaan ensiarvoisen tärkeää on, että hyvät, jo olemassa olevat työkalut saadaan kaikkien tietoisuuteen ja vietyä käytäntöön yli lajirajojen. Tämän lisäksi urheiluyhteisössä on valmisteilla useita uusia toimenpiteitä turvallisen toimintaympäristön parantamiseksi, kuten Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus, sovittelumenettely sekä urheiluyhteisön yhteinen kurinpitojärjestelmä.

– Jatkamme vahvaa yhteistyötä lajiliittojen kanssa ja käymme yksityiskohtaisesti läpi toimenpiteet, joiden avulla lajeissa on hyvä panostaa turvallisuuteen. Tutkimuksen perusteella myös puhumisen kulttuuriin tulee puuttua, jotta saadaan kitkettyä häiritsevä puhe pois pukukopeista, kentiltä ja saleista, Salonen summaa.

 

Sukelluslajit

Sukelluslajeista kyselylinkki lähti 141:lle kilpailulisenssin hankkineelle harrastajalle. Kahdeksan (8) henkilöä vastasi kyselyyn. Pienen vastaajamäärän ja vastaajien anonymiteetin suojelemiseksi Sukeltajaliitto ei saa tietää lajikohtaisia vastauksia. On kuitenkin tärkeää, että lajeistamme saatiin vastauksia ja sukelluslajien urheilijat ovat halunneet vastata tutkimukseen ja tuoda kokemuksiaan esille.

Sukeltajaliitto suhtautuu sukupuoliseen tai seksuaaliseen häirintään tai hyväksikäyttöön erittäin vakavasti. Sukeltajaliiton eettiset ohjeet velvoittavat kaikkia puuttumaan tilanteeseen, mikäli häirintää tai epäilystä sellaisesta esiintyy, kertoo Sukeltajaliiton toiminnanjohtaja Sari Nuotio.

– Häirinnän vastaisen työ on itsestään selvä osa Liiton vastuullisuustyötä. Häirinnälle tulee olla nollatoleranssi ja jokaiselle tulee taata turvallinen harrasteympäristö sukelluksen parissa, Sukeltajaliiton puheenjohtaja Tero Lehtonen painottaa.

Liiton eettisiin ohjeisiin on päivitetty toimintatapaohjeita ja muistutettu Väestöliiton Et ole yksin- palvelusta, jonne voi ottaa luottamuksellisesti yhteyttä ja keskustella ammattilaisen kanssa. Sukeltajaliitto tulee jatkossa myös edellyttämään ohjaajiltaan, kouluttajiltaan ja valmentajiltaan Olympiakomitean yhteistyössä lajiliittojen kanssa kehittämän Turvallinen toimintaympäristö urheilussa -verkkokoulutuksen suorittamista.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että urheilijat eivät välttämättä tunne lajiliittojen toiminpiteitä häirinnän estämiseksi. Sukeltajaliitto tulee tehostamaan viestintäänsä tähän liittyen.

Sukeltajaliitto julkaisee 10.10. syyskokouksessa päivitetyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka tavoitteissa on myös vahvistaa sitä, että sukellustoiminnassa jokaisella on hyvä olla toiminnassa mukana. Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä syrjintä ja rasismi eivät millään muotoa kuulu sukelluskulttuuriin.

Linkki Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimukseen     

Muistutamme myös palveluista, jotka ovat koko urheiluyhteisön käytössä:

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa voi keskustella mahdollisista häirintätapauksista ammattilaisen kanssa.

SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia.

 

Urheiluyhteisön työkaluja häirinnän kitkemiseksi löytyy mm. seuraavista linkeistä:


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita