Uutiset

Julkaistu 1.6.2020

Tukes on havainnut puutteita täyttöpaikoilla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on tehnyt valvontakäyntejä sukelluspullojen ja värikuula-aseiden painepullojen täyttöpaikoille. Täyttöpaikoissa on havaittu paljon turvallisuuspuutteita. Raportti tarkastuskäyntien tuloksista on julkaistu Tukesin sivuilla.

Sukelluspullojen täyttöpaikan on täytettävä voimassa olevat viranomaismääräykset. Täyttöpaikka on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta.

Tarkastuslaitoksen on arvioitava täyttöpaikka ennen sen käyttöönottoa ja sen jälkeen vähintään 6 vuoden välein. Täyttöpaikkoja ja niiden tarkastamista koskevat vaatimukset perustuvat Painelaitelakiin (1144/2016). Tarkastuslaitoksen on arvioitava, voidaanko täyttöpaikan laitteistolla täyttää sukelluspullot oikein ja turvallisesti ja onko täyttäjä pätevä. 

Tukes on julkaissut verkkosivuillaan täyttöpaikkojen turvallisuutta koskevaa ohjeistusta: 

Uutta täyttöpaikkaa perustettaessa on suositeltavaa olla yhteydessä tarkastuslaitokseen jo suunnitteluvaiheessa. Myös Sukeltajaliitto on neuvonut seuroja täyttöpaikka-asioissa ja mm. pyydettäessä antanut lausuntoja. Seurat ovat myös kiitettävästi toimittaneet Sukeltajaliitolle tietoa siitä, mihin asioihin tarkastuslaitosten tekemissä arvioinneissa ja Tukesin valvontakäynneillä on kiinnitetty huomiota.

Sukeltajaliiton koulutusohjelmassa on käytössä seoskaasujen täyttämiseen pätevöittävät CMAS Nitrox Gas Blender ja CMAS Trimix Gas Blender -kurssit, joihin on valmiina sekä järjestämisohje että oppilasmateriaali Dyykki-oppimisympäristössä.

Paineilmapullojen täyttämiseen pätevöittävän CMAS Compressor Operator -kurssin suomenkielinen järjestämisohje on jo julkaistu, ja kursseja voi järjestää ohjeen pohjalta käyttäen tukimateriaalina mm. kompressorin käyttöohjeita, Tukesin ohjeita jne. Kurssin oppilasmateriaali valmistuu Dyykki-oppimisympäristöön vuoden 2021 aikana.

 


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita