Uutiset

Julkaistu 8.5.2023

Sukeltajaliitolle Ahos-kehittämistukea soveltavan sukeltamisen hankkeeseen

Sukeltajaliitolle on myönnetty 12 000 euron suuruinen Ahos-kehittämistuki yhteispohjoismaiseen soveltavan sukeltamisen kehittämishankkeeseen. Soveltavalla sukeltamisella tarkoitetaan sellaisten henkilöiden sukeltamista, joiden sukellusharrastus vaatii soveltamista ja erityisosaamista rajoittuneen toimintakyvyn, vamman, sairauden, neurodiversiteetin eri muotojen tai muiden vastaavien tekijöiden vuoksi.

Hankekausi kestää vuoden 2025 alkuun. Hankkeen tavoitteena on lisätä soveltavan sukeltamisen osaamista ja yhtenäistää käytäntöjä ja toimintatapoja pohjoismaisella ja kansainvälisellä tasolla. Tavoitteena on myös kouluttaa soveltavan sukeltamisen kouluttajia ja jatkossa myös sukellusavustajia, tuottaa koulutusmateriaalia ja vakiinnuttaa soveltava sukeltaminen osaksi suomalaisten sukellusseurojen toimintaa.

Hankkeessa ovat mukana Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan sukeltajaliitot. Jokainen liitto vastaa itse omasta hankerahoituksestaan. Yhteistyö käynnistyi 21.−23.4. Oslossa järjestetyllä soveltavan sukeltamisen työpajalla, jossa oli mukana Sukeltajaliitonkin edustaja.

Ahos-kehittämistukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten oppilaitos, urheiluseura, yhdistys tai kunta vammaisurheiluun tai soveltavaan liikuntaan liittyvissä koulutus- ja kehittämishankkeissa. Hakemukset vastaanottaa Suomen Paralympiakomitea, ja Ahos-säätiö päättää tuista esityksen pohjalta. 


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita