Uutiset

Julkaistu 12.12.2017

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 9.12. Helsingissä vuoden viimeiseen kokoukseensa.

Suomi-sukellus näkyväksi yhteisin toimenpitein

Suomessa sukeltamisen markkinointia tulee tehostaa tekemällä yhdessä seurojen kanssa erilaisia avauksia, joilla edistetään harrastuksen parissa jatkamista, Suomessa sukeltamista ja uusien harrastajien saamista sukelluksen pariin. Sosiaalista mediaa tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Liiton jäsenmäärä on edelleen pienoisessa laskusuunnassa, ja sukellus lajina kilpailee monen muun harrastuksen kanssa. Sukelluksen tulee erottua houkuttelevana, ainutlaatuisena ja monille sopivana harrastelajina.

Workshop Suomi-sukellus-teemalla kevätkokouksen yhteydessä 14.4.2018

Sukeltajaliitto tulee kutsumaan seurojen edustajat 14.4. Jyväskylään Suomi-sukelluksen markkinointiworkshopiin. Ennakkoilmoittautumalla annettuun päivämäärään mennessä Liitto maksaa workshopiin ja kevätkokoukseen osallistuvalle seuran viralliselle kokousedustajalle matkakustannukset VR:n mukaan. Aikataulu: workshop klo 10:30 – 13:00, jonka jälkeen Liiton tarjoama lounas. Kevätkokous alkaa klo 14:00 ja illalla vietetään Sammakot ry:n 50-vuotisjuhlia.

Uusi kurinpitosääntö astuu voimaan 1.1.2018

Liiton syyskokous hyväksyi Liiton toimintasäännön muutoksen, ja osana sääntöuudistusta Liitolle tulee erilliset kurinpitosäännöt. Molemmat edellä mainitut astuvat voimaan 1.1.2018 alkaen. Jäsenten tulee olla selvillä Liiton sääntökokonaisuudesta ja ymmärtää niiden asettamat velvoitteet. Jäsenmaksuvelvoitteen osalta sukellusseuroilla ei ole mahdollista rajata mitään osaa jäsenistään jäsenmaksuvelvoitteen ulkopuolelle, vaan seurojen on annettava Liitolle täydelliset jäsentiedot ja maksettava Liiton jäsenmaksu jokaisesta jäsenestään ikäryhmäperusteisesti. Mikäli Liiton jäsenyhdistys laiminlyö taloudelliset velvoitteensa Liittoa kohtaan, voi Liiton hallitus määrätä seuralle kurinpitotoimenpiteenä korotetut maksut.

Yhteistyö DAN Europen kanssa käynnistyy

Vuoden alusta Sukeltajaliiton yhteistyökumppani kilpailulajiemme ja laitesukeltajiemme vakuuttamisessa on DAN Europe. Liitolle räätälöidyn DAN-vakuutuksen ottajasta tulee samalla DAN Europen jäsen ja hän pääsee DANin jäsenetujen piiriin. Etuihin kuuluu yksilöllinen Sukeltajaliitto-DAN-jäsenkortti, jossa on yhteystiedot ja toimintaohjeet hätätilanteita varten. DANin asiantunteva 24/7 puhelinpalvelu palvelee vakuutuksenottajia. DAN tarjoaa myös tuotteita ja palveluja edulliseen hintaan Liiton DAN-vakuutuksen ottaneille. Vakuutusmyynti pyritään saamaan alkuun jo tämän viikon kuluessa Liiton kotisivuilla.

Taloudellinen tulos positiivinen, mutta säästökuuri jatkuu

On aivan keskeistä, että kaikki jäsenet noudattavat jäsenten velvollisuuksia ja suorittavat jäsenmaksut kaikista jäsenistään, jotta Liiton palveluita ja toimintaa voidaan ylläpitää nykyisessä laajuudessaan jatkossakin. Kuluvana vuonna on tehty sopeuttamistoimenpiteitä ja koko toimiston henkilökunta on ollut lomautettuna vuoden aikana. Taloudellinen tulos tulee tänä vuonna olemaan positiivinen, mutta jäsenmäärän lasku huolestuttaa tulevaisuutta ajatellen. Pienenevät jäsenmaksutuotot vaikuttavat Liiton talouteen tavalla, jota on vaikea paikata muilla tuloilla. Myös tulevana vuonna lomautuksia joudutaan jatkamaan, kuitenkin pienemmässä mittakaavassa kuin tänä vuonna.

Toimisto valmistautuu muuttoon

Sukeltajaliiton toimisto muuttaa urheiluyhteisön uusiin tiloihin Helsingin Pitäjänmäelle 25.1. Uusi osoite on Valimotie 10, 00380 Helsinki. Muutto voi aiheuttaa pientä viivettä jäsenpalveluissa, eli pyydämme ennakoimaan tämän ja olemaan ajoissa yhteydessä tilauksista ym. Toimisto on suljettuna 23.12.-1.1. 

Sukeltajaliiton hallitus kokoontuu seuraavan kerran Tampereella 13.1.2018.

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita