Uutiset

Julkaistu 14.12.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti Teams-kokouksen 12.12.2020.

Jäsenkysely

Osana Liiton strategian toteutumisen arviointia toteutetaan vuoden lopussa koko jäsenistöä koskeva kysely. Ensi vuoden puolella toteutetaan seuroille kohdennettu kysely ja erillinen harrastuksen jatkuvuutta mittaava kysely hiljattain peruskurssin käyneille.

Kasvu kannattaa – Sukeltajaliiton kasvuohjelma 2019-2020 saa jatkoa

Sukeltajaliitto lanseerasi tammikuussa 2019 kasvuohjelman. Mukaan pääsi ilmoittautumalla ohjelmaan 30.4.2019 mennessä. Mukaan lähteneet seurat (11) jaettiin lähtötasonsa mukaisesti kolmeen kategoriaan, ja onnistumisesta luvattiin palkita palauttamalla seuralle sen jäsenmäärän kasvusta Liiton saama euromäärä (Liiton maksut) takaisin koulutustukena tai perusvälinepaketteina. Ohjelman tavoitteena on tukea ja aktivoida seurojen koulutus- ja harrastustoimintaa.

Alustavien tulosten mukaan viisi seuraa olisi pääsemässä omaan kasvutavoitteeseensa. Vuosi 2020 on ollut haasteellinen koronatilanteesta johtuen, kun erilaiset rajoitukset ovat osin vaikuttaneet seurojen toimintaan. Hallitus teki päätöksen jatkaa kasvuohjelmaa vuosina 2021-2022, ja ohjelmaan liittymisestä tiedotetaan alkuvuonna.

Ohjepäivityksiä

Hallitus hyväksyi päivityksiä seuraaviin ohjeisiin:
• CMAS Two Star Instructor -järjestämisohje (CMAS-standardin päivitykseen liittyvät muutokset)
• CMAS Three Star Instructor -järjestämisohje (CMAS-standardin päivitykseen liittyvät muutokset)
• Kouluttajakoulutuksen uusi toimintamalli (M3-kouluttajien korvausten maksamiseen liittyvä muutos)
• Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje

Päivitykset astuvat voimaan 1.1.2021. Kurssit, jotka on aloitettu vanhojen ohjeiden voimassaollessa voidaan viedä loppuun aloitushetkellä voimassa olleiden ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet on julkaistu www.sukeltaja.fi -sivulla Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus. Päivitetyt kohdat on merkitty ohjeisiin sinisellä värillä.

”12 kuukauden säännön" joustaminen korona-aikaan

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleisessä koulutusohjeessa sanotaan: "Mikäli aika kurssin aloittamisesta kurssin hyväksyttyyn läpäisemiseen ylittää 12 kuukautta, CMAS-kouluttaja voi edellyttää oppilaalta lisäsuorituksia ja kertauskoulutusta, mikä voi aiheuttaa oppilaalle lisäkustannuksia."

Tämän seurat ja kouluttajat usein tulkitsevat niin, että kurssin suoritusta ei voi jatkaa, kun 12 kuukautta tulee täyteen. "12 kuukauden säännön" tarkoitus ei kuitenkaan ole estää kurssin jatkumista tarvittaessa pidempäänkin, vaan sen tarkoitus on mahdollistaa lisäsuoritusten teettäminen kurssin venyessä silloin, kun oppilaan tiedot ja taidot eivät enää ole ajan tasalla.

Varsinkin korona-aikaan kurssit saattavat käytännön syistä venyä pidemmällekin kuin 12 kk mittaisiksi. Tämä on täysin sallittua.

Dyykki-oppimisympäristöön on ollut pakko määritellä joku päättymisaika kursseille. Dyykki-toteutus sulkeutuu automaattisesti, kun 12 kuukautta kurssin perustamisesta tulee täyteen. Mikäli näin käy ja kurssisuorituksia on vielä kesken, kouluttajan tulee olla yhteydessä Riku Verkkomäkeen, joka avaa kurssin uudelleen ja pidentää sen aukioloaikaa halutulla tavalla.

Ensiapu- ja hapenantopätevyydet Sukeltajaliiton kurssivaatimuksissa

Sukeltajaliiton ohjeissa edellytetään useita kursseja koskien voimassaolevia hätäensiapu- ja hapenantopätevyyksiä yhtenä kortituksen ja kortin uusinnan ehdoista. DAN on on kuitenkin ohjeistanut, että pandemian vuoksi maallikkojen ensiapukoulutuksia ei pidä järjestää.

Tässä tilanteessa Sukeltajaliiton hallitus on päättänyt tilapäisesti joustaa vaatimuksista, etteivät ne koulutukset ja kortinuusinnat, missä edellytetään voimassaolevaa ensiapupätevyyttä pysähtyisi kokonaan. Sukeltajaliiton hallituksen päätöksellä pandemian aikana voidaan kortituksia ja kortinuusintoja jatkaa myös ilman em. pätevyyksien voimassaoloa, sillä edellytyksellä, että järjestämisohjeissa vaadittavat ensiapupätevyydet hoidetaan kuntoon jälkikäteen kun pandemiatilanne on mennyt ohi.

Sukeltajaliiton hallituksen päätös on tilapäinen ja voimassa vain siihen saakka, jolloin ensiapukoulutuksia voi taas turvallisesti järjestää.

Kestävän kehityksen suunnitelma 2021

Liitto laatii ensi vuonna kestävän kehityksen suunnitelman. Sen ensi vaiheen tavoitteissa näkyvät sukellusta koskevien ISO 21416:2019 (Recreational diving services - Requirements and guidance on environmentally sustainable practices in recreational diving ja ISO 21417:2019 (Recreational diving services - Requirements for training on environmental awareness for recreational divers -standardien sisältämät kokonaisuudet. Liitto tavoittelee näiden sisällyttämistä EUF sertifiointiinsa tulevaisuudessa.

 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään Teams-kokouksena 16.1. Hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen rauhallista ja koronaturvallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2021.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita