Uutiset

Julkaistu 4.3.2019

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui 2.3.2019 Sporttitalossa Helsingissä.

Koulutus kiinnittää toimintaan

Sukeltajaliitto tekee määrätietoisesti toimenpiteitä, jotta seurat voisivat kouluttaa harrastajia aiempaa joustavammin ja monipuolisemmin. Viime vuoden aikana julkaistiin uusi koulutusohje ja 18 eri laitesukelluskurssin järjestämisohjeet. Uusia koulutusmateriaaleja on tehty Liiton e-oppimisalustalle huomattava määrä. Kouluttajalla on entistä suuremmat mahdollisuudet paikallisten olosuhteiden huomioimiseen kurssijärjestelyissä. Toisaalta kouluttajan tekemän tilannekohtaisen riskiarvion merkitys korostuu.

Myös kouluttajakoulutukseen on haettu lisää joustavuutta. Teoriaosuuden omatoiminen opiskelu e-oppimisalustalla antaa mahdollisuuden keskittyä käytännön tekemiseen lähiopetuksessa. Kurssit pysytään vetämään aikaisempaa tiiviimmällä lähiopetusaikataululla, mikä myös alentaa kustannuksia. Vuonna 2018 ohjaaja- ja kouluttajakursseja järjestettiin 12 eri paikkakunnalla, ja uusia ohjaajia ja kouluttajia valmistuikin kolminkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2019 ohjaaja- ja kouluttajakoulutus jatkuu voimakkaasti alueellisena. Seuroja kannustetaankin kertomaan koulutustarpeistaan ja osallistumaan koulutuksen mahdollistamiseen omalla alueellaan mm. kursseja isännöimällä.

Ensimmäiset suomenkieliset materiaalit CMAS-tekniikkasukelluskursseille valmistuivat, ja 18 kouluttajaamme sai Technical Skills Instructor-luokituksen. Alkuvuosi 2019 on alkanut aktiivisena ja seurat ovat raportoineet, että peruskursseille on tulijoita hyvin. Osallistujamäärät ovat suurempia kuin vuosiin.

Suomisukelluksen markkinointi on ollut näkyvää, ja seurat tarjoavat aktiivisesti mahdollisuuksia laitesukelluskokeiluihin. Uusi laitesukelluskokeilun esittelyvideo on hyvä työkalu kokeilua ja sukelluskurssia markkinoitaessa, ja seuroja kannustetaan linkittämään video omille kanavilleen. Kiinnostus sukeltamiseen on edelleen voimissaan, ja e-oppimismateriaalin mukanaan tuoma joustavuus on helpottanut kurssien soveltamista oppilaiden aikatauluihin.

Taloudellinen tulos ylijäämäinen

Hallitus allekirjoitti kokouksessaan vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka on 38 787 euroa ylijäämäinen. Liitto on jatkanut tarkkaa taloudenpitoa, ja viime vuoden aikana toteutettiin edelleen henkilöstön lomautuksia. Muutto uusiin toimitiloihin alensi merkittävästi toimiston kuluja.

Sukeltajaliiton jäsenmäärä jatkoi laskuaan vuonna 2018. Liitto on lanseerannut Kasvuohjelman 2019-2020 aktivoimaan seurojaan kasvattamaan jäsenmääräänsä. Muistutamme, että seuroilla on aikaa huhtikuun loppuun asti liittyä mukaan ohjelmaan, jossa seuralle itselleen palautuu suoraan hyötyjä, kun se saavuttaa sille asetetun tavoitteen.

Ensi vuoden jäsenmaksuista päätetään kevätkokouksessa, ja hallitus tulee esittämään jäsenmaksujen pitämistä nykyisellä tasolla muuten, paitsi yhteisöjäsenen osalta sitä esitetään alennettavaksi.

Sukeltajaliiton Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saama valtionapu pysyi tänä vuonna samana kuin vuonna 2018, 175 000 euroa.

Liiton strategiaa ollaan uudistamassa, ja suunnittelutyö on käynnistynyt.

Kevätkokouksessa palkitaan parhaita

Sukeltajaliiton kevätkokous on Kotkassa 6.4. Osana kevätkokousvalmisteluja hallitus päätti Vuoden 2018 parhaiden valinnoista. Palkittavat tullaan kutsumaan Kotkaan vastaanottamaan palkinnot. Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään miniseminaari, jossa on kiinnostavia teemoja. Kevätkokouksen yhteydessä pääsee myös tutustumaan Suomen Merimuseon näyttelyyn. Kevätkokouskutsu julkaistaan tällä viikolla Uutisissa.

Sukeltajaliiton jäsenyydestä hyötyy monella tavalla

Sukeltajaliitto tekee vahvaa työtä sen eteen, että Suomessa sukeltaminen kiinnostaa ja uudet harrastajat löytävät lajin pariin. Seuroille tarjotaan käyttöön monia Liiton markkinointimateriaaleja ja -kanavia. Liitto tiedottaa jäsenilleen uutiskirjeissään säännöllisesti erilaisista jäseneduista, kampanjoista, tapahtumista ja muista asioista. Sukeltajaliitto toimii monen yhteistyökumppanin kanssa edistäen sukeltamisen ja seurojen asemaa ja esimerkiksi sukellusturvallisuutta.

Valtakunnallisesti toimien Sukeltajaliiton on mahdollista vaikuttaa sukellusta koskeviin asioihin esimerkiksi lainsäädännössä ja voimme myös auttaa kiinnostavan tutkimustiedon keräämisessä. Jäsenille tullaan seuraavassa jäsenkirjeessä esittämään kutsu osallistua lääketieteelliseen tutkimukseen sukeltajan paineentasausongelmista. Vastaavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksen tulosten avulla pyritään jatkossa ehkäisemään ongelmien kehittymistä ja kehittämään hoitoa.

Reccü-seminaari Helsingissä 16.3.

Reccü-seminaari kokoaa Helsinkiin hyvän kattauksen sukellusturvallisuuteen ja -koulutukseen liittyviä aiheita. Mm. Mikko Paasi kertoo Thaimaan luolapelastusoperaatiosta. Seminaariin voi ilmoittautua täällä viimeistään 7.3.


Seuraava hallituksen kokous

Kokous pidetään skype-kokouksena 3.4.2019.

 

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.f


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita