Uutiset

Julkaistu 3.6.2024

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseensa 30.5.

Koulutustoiminnassa uutta

Liitto tarjoaa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja tarjonnassa on taas uutta. Ensimmäinen soveltavan sukelluksen CMAS Special Needs Diving Instructor -kurssi järjestettiin huhtikuun lopussa Vierumäen Urheiluopistolla. Koulutuksesta valmistui viisi kouluttajaa. Soveltavan sukelluksen kehittämisessä on käynnissä yhteispohjoismainen hanke.

Liitto vastaa Vapepa-sukeltajien kouluttamisesta Suomessa. Vapepa-sukeltajakurssiltamme valmistuivat toukokuussa ensimmäiset vapaasukeltajat. Vapaasukeltajat pystyvät tekemään useita sukelluksia perättäin lyhyen ajan sisällä, mistä on hyötyä etenkin rantavesien tutkimisessa, ja he ovat tervetullut lisä Vapepa-sukeltajarinkiin.

9.−11.8. on tulossa ensimmäistä kertaa järjestettävä Pyrstösukelluksen ohjaajakurssi Heinolassa. Pyrstösukellus kiinnostaa etenkin nuoria ja nuoria aikuisia, ja laji voisi houkutella seuraan uutta harrastajapolvea.

Laitesukellus on pitkään ollut seuratoiminnan kivijalka. On hyvä miettiä mitä kaikkea muuta seura voi jäsenilleen tarjota. Liiton valikoimassa on laaja kattaus eri sukelluslajeja ja koulutuksia. Se, miten saamme matalalla kynnyksellä uusia harrastajia lajeihimme, on aina ajankohtainen asia. Sukelluksesta kiinnostuneet pitäisi saada houkuteltua mukaan kokeilemaan ja löytämään lajinsa. Vaihtoehtoja löytyy ja koko perhe voi harrastaa yhdessä.

Laitesukelluksen SM-taitokilpailut 23.11. Jyväskylässä

Hallitus myönsi Jyväskylän Sukeltajat ry:lle Laitesukelluksen SM-taitokilpailujen järjestämisoikeuden. Kisaan mahtuu mukaan 10 paria ja alustavat tiedot löytyvät jo liiton kalenterista.

Hienoa, että pidemmän tauon jälkeen tämä kilpailumuoto saa taas jatkoa! Viimeksi laitesukelluksen SM-taitokilpailut järjestettiin Pieksämäellä vuonna 2019. Rovaniemelle parina vuonna suunniteltu tapahtuma jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.

Olympiakomitean lanseeraama Lasten urheiluun uusi suunta -prosessi

Lasten ja nuorten liikunnasta on huolestuttavia merkkejä ilmassa. Kansallinen Liitu-tutkimus valaisee synkän todellisuuden: lasten aktiivisuus vähenee ja paikallaan olon määrä kasvaa. Vain 36 prosenttia 7–15-vuotiaista lapsista saavuttaa kansallisen liikkumissuosituksen. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että lasten harrastamisen aloittamisikä on varhaistunut. Samoin on valitettavasti aikaistunut myös seuratoiminnan lopettamisen ajankohta. Varhaisen harrastustoiminnan aloittamisen lisäksi oman lajin valinta tapahtuu yhä aikaisemmin. Mikään näistä trendeistä ei ole tutkimustiedon valossa positiivinen asia liikunnalliseen elämäntapaan kiinnittymiselle, liikunnallisten taitojen oppimiselle eikä huippu-urheilulle.  

Olympiakomitean on haastanut lajiliitot mukaan kehittämään lasten urheilua Lasten urheiluun uusi suunta -prosessissa, ja Sukeltajaliiton hallitus päätti, että olemme siinä mukana. Olympiakomitea julkaisee 19.6. yhteisen tahdonilmaisun, jossa mukana olevat lajiliitot ja Olympiakomitea kertovat sitoutumisestaan yhteiseen prosessiin.

Virtaavien sisävesien sukeltamisen hyvät käytännöt

Sukeltajaliitto ry, Museovirasto, Sukellussuunnistajat ry Nastola ja Elimäen kotiseutuyhdistys järjestivät 9.11.2023 Jokiarkeologian verkkotyöpajan osana Museoviraston Virtavesien kulttuuriperintö -hanketta. Verkkotyöpajassa havaittiin tarve koota virtaavissa sisävesissä sukeltamisen hyviä käytäntöjä yhteen asiakirjaan.

Virtaavissa sisävesissä sukeltamisen hyvät käytännöt -pilottiversio on nyt julkaistu Sukeltajaliiton sivuilla materiaalipankissa, tutustu ohjeeseen täällä.

Pilottiversiosta halutaan kerätä palautetta kesän 2024 aikana. Palautetta voi antaa tällä lomakkeella.

Ojamo

Lohjan kaupungin kaupunkikehityslautakunta on 22.5.2024 kokouksessaan valinnut Ojamon Kaivossukeltajat ry:n Ojamon kaivoslammen maanvuokralaiseksi ja näin ollen myös pyörittämään toimintaa. Asia on pitkään ollut vireillä kaupungin hallintoelimissä, ja asiaa koskevat tiedot käsittelyn eri vaiheista löytyvät Lohjan kaupungin kotisivuilta lautakunnan kokousaineistoista.

Sukeltajaliitto antoi viimeisimmällä tarjouspyyntökierroksella tukilausunnon yhteisöjäsenellemme Ojamon Kaivossukeltajat ry:lle heidän pyynnöstään. Muita yhteydenottoja tuen saamiseksi liitolle ei tullut.

Liiton jäsenyydet, yhteisöjäsenyys 

Sukeltajaliiton toiminta-ajatuksena on koota sukeltajat ja sukellusalan toimijat yhteen edistämään sukellusharrastuksen mahdollisuuksia ja toimimaan aktiivisesti vedenalaisen ympäristön puolesta. Uskomme yhteistyön voimaan ja haluamme mahdollistaa monenlaisten toimijoiden tulemisen liiton jäsenyyden piiriin. Liiton toimintasääntö mahdollistaakin erilaiset jäsenyydet. 

Valtaosan jäsenistöstämme muodostavat liiton jäsenyhdistykset eli sukellusseurat ympäri Suomen. Liitolla on myös suoria henkilöjäseniä nelisensataa.

Yhteisöjäseneksi liiton hallitus voi hyväksyä sukellusalalla toimivan yrityksen, oppilaitoksen tai vastaavan oikeuskelpoisen yhteisön. Yhteisöjäsenet eivät ole ns. perinteisiä sukellusseuroja. Yhteisöjäsenten henkilöjäseninä ja/tai toimintaan osallistuvina on yksittäisiä, liiton eri jäsenseuroista sekä myös näiden ulkopuolelta tulevia henkilöitä.

Yhteisöjäsenet kokoavat harrastajia tietyn toiminnan ympärille. Toiminnan, jossa sukeltajat voivat olla mukana kotiseuraan katsomatta. Esimerkkejä yhteisöjäsenistä ovat Suomen meriarkeologinen seura ry (mukana meriarkeologiasta kiinnostuneita sukeltajia eri tahoilta) ja Ojamon kaivossukeltajat ry (yhden paikan ympärillä tapahtuva toiminta ko. paikassa sukeltamaan haluaville).

Liiton jäsenyhdistyksistä esimerkiksi uimaseurat voivat halutessaan hakea liiton jäsenyyttä ns. monilajiseura-statuksella, jos heillä on liiton alaista toimintaa, kuten räpyläuintia tai vapaasukellusta. Monilajiseuraksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, jolla on useamman valtakunnallisen järjestön, esimerkiksi lajiliiton, alaista toimintaa, jolloin osaan yhdistyksen jäsenistä sovelletaan toisen valtakunnallisen järjestön sääntöjä.

Hallitus hyväksyi kokouksessaan Helsingin Kaupungin Urheilusukeltajat ry:n liiton jäsenyhdistyksesi. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Liiton tahtotila on nähdä kehitysmyönteinen toisiaan tukeva sukeltajayhteisö, joka vie yhteistyössä asioita eteenpäin. Sukellus kilpailee monien muiden lajien kanssa harrastajista, ja mitä enemmän voimme tehdä toimenpiteitä yhdessä sukelluksen eteen, sitä vahvempana ja houkuttelevampana sukellus näyttäytyy.

Haluamme tässä yhteydessä kiittää EW Divea maaliskuisen sukellusmessutapahtuman järjestämisestä. Messut osoittivat, että lajiin on kiinnostusta ja alan toimijat haluavat tehdä yhteistyötä lajin eteen. Jatketaan ponnisteluja sukelluksen hyväksi hyvässä yhteistyössä, se on jokaisen etu.

Tulevaisuustyöhön panostettava

Liiton on varauduttava erilaisiin muutoksiin, ja ennakointia on tarpeen tehdä. Liiton hallitus teki jo aiemmin päätöksen rullaavaan strategiaan siirtymisestä, jolloin on ketterämpää reagoida toimintaympäristön muutoksiin.

Kuten julkisuudessa on ollut esillä, liikunnan ja urheilun julkinen rahoitus tulee pienemään merkittävästi lähivuosina, joten uusia rahoituksen muotoja on etsittävä. Meillä on paljon sellaista toimintaa, johon voi hakea esimerkiksi säätiörahoitusta.

Toimiston henkilökunnan osalta on näköpiirissä eläköitymisiä. Miten poistuva resurssi voidaan korvata, tulee arvioitavaksi.

Jäsenlehden osalta on arvioitava, miten jatkossa toimimme. Nykyinen PDF-lehti ei välttämättä ole se toimivin tai halutuin ratkaisu, ja toisaalta paluuta paperilehteen ei näyttäisi olevan. Kehittämistyö vaatii investointeja.

Liiton talous on hyvällä pohjalla, mutta erilaiset investoinnit tulee tehdä harkiten. Aika isoja kysymyksiä on pöydällä. Tulevissa yhteisissä tapaamisissa toimiston, valiokuntien edustajien ja seuraväen kanssa on tarkoitus luoda katseita muutostarpeisiin ja niiden suomiin mahdollisuuksiin.

Liiton syyskokous Seinäjoella

Liiton syyskokous järjestetään lauantaina 26.10. Seinäjoella. Ennen syyskokousta järjestetään seurojen tulevaisuustyöpaja. Tarkempi ohjelma ja aikataulu päivitetään tapahtumakalenteriin, ja kutsu julkaistaan sukeltaja.fi uutisissa.

Ehdolle hallitukseen

Ehdollepanotoimikunta on aloittanut toimintansa. Haussa on jälleen hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Ehdollepanotoimikuntaan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, mikäli hallitustyö kiinnostaa. Lue lisää aiheesta

Toimiston kesä

Sukeltajaliiton toimisto palvelee kesäkuusta elokuun loppuun arkisin klo 8−15. Toimisto on suljettuna 8.-28.7. Hyvää sukelluskesää!

 

Hallituksen seuraava kokous on 26.9.

Puheenjohtaja Harri Nieminen, harri.nieminen at sukeltaja.fi

Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita