Uutiset

Julkaistu 20.5.2020

Sukellus- ja koulutustoiminta seuroissa 1.6. alkaen

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annettuja rajoituksia lievennetään 1.6. alkaen. Enintään 50 ihmisen kokoontuminen sallitaan, ja kuntien ja kaupunkien liikuntapaikkoja avataan. Kansalaisia kehotetaan edelleen suojelemaan riskiryhmiä, muistamaan hyvä käsi- ja yskimishygienia, pitämään riittävä etäisyys muihin ja jäämään kotiin, jos ei tunne oloaan täysin terveeksi. Myös matkustamista ulkomaille kehotetaan välttämään. Lue tarkemmin voimassa olevista rajoituksista täältä.

Sukellusseuroissa kevään kurssien avovesiharjoitukset ovat käynnissä ja uudet sukeltajat pääsevät treenaamaan taitojaan seurojen viikkosukelluksilla. Sukeltajaliitto kehottaa noudattamaan seurojen ja sukellusporukoiden toiminnassa Suomen hallituksen ja THL:n määräyksiä ja suosituksia koronaviruksen torjumiseksi.

Kun sukellusta harrastetaan pienissä ryhmissä yleisiä koronavirusohjeistuksia ja turvavälejä noudattaen, tulee erityisesti muistaa noudattaa huolellisesti turvaohjeita tapaturmien välttämiseksi. Kannattaa myös huomioida, että pelastus- ja lääkintäviranomaiset priorisoivat nyt terveydenhoidon resursseja, joten pientäkin riskinottoa sukellusharrastuksen vuoksi kannattaa kaikin keinoin välttää. Jokainen on itse vastuussa siitä, että omassa toiminnassaan noudattaa annettuja suosituksia ja ohjeita.

Uimahallit ja -rannat

Kunnat ja kaupungit ovat avaamassa uimahalleja, ja paikoin seurojen on ollut mahdollista hakea hallivuoroja kesälle. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto on tehnyt ohjeet hallien turvallisesta käyttämisestä. Suosittelemme sukeltajia tutustumaan ohjeisiin huolellisesti. Käytännöt saattavat vaihdella kunnittain, joten selvitä oman hallisi ohjeet kunnaltasi.

Sukeltaminen yleiseltä uimarannalta on edelleen mahdollista turvavälit ja muut turvaohjeet huomioiden. 

Jos uimahalli ei vielä kesäkuussa ole käytettävissä, on hyvä muistaa, että sekä yleinen koulutusohje että eri kurssien järjestämisohjeet antavat mahdollisuuden allasharjoitusten järjestämiseen myös uima-allasmaisissa olosuhteissa luonnonvesissä. Uima-allasmaiset olosuhteet luonnonvesissä tarkoittavat sukelluspaikkaa, jonka olosuhteet ovat niin verrannolliset uima-altaaseen tai maauimalaan, että allasharjoitusten järjestäminen on mahdollista ja turvallista.

Veneet

Seuroilla on hyvin eri kokoisia sukellustukialuksia ja kumiveneitä. Sukellustoiminnassa tulee huolehtia, ettei veneessä ole kerralla liian suuria ryhmiä suhteessa sen kokoon, jotta voidaan taata väljä toiminta ja turvaetäisyydet myös veneolosuhteissa.

Täyttöpaikat

Täyttöpaikoilla vaaditaan erityistä huolellisuutta, jos käsien desinfiointiin on käytetty alkoholipohjaisia desinfiointiaineita. Pienikin pitoisuus alkoholia, joka on jo suhteellisen matalissakin lämpötiloissa erittäin haihtuva ja syttyvä aine, voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Huoneeseen, jossa kompressori sijaitsee, ei saa viedä alkoholia sisältäviä aineita. Vältä myös suoraa tai epäsuoraa kontaktia niihin varusteisiin, pulloihin ja täyttöletkuihin, joita käytetään hapella rikastetun ilman kanssa. Kädet kannattaa pestä mieluiten saippualla ja vedellä, aina kun se on mahdollista.

DAN Europen ohjeet

Sukeltajaliitto tekee yhteistyötä sukellusturvallisuutta kehittävän DAN Europen kanssa. DAN Europe on julkaissut omat ohjeensa liittyen sukellukseen koronaviruspandemian aikana. Ne on suunniteltu osin kaupallisten sukelluskeskusten toimintaa ajatellen, mutta valtaosa ohjeista sopii erinomaisesti seurojenkin toimintaan. Suomenkieliset ohjeet löytyvät täältä.

Muita ohjeita

Olympiakomitea päivittää sivuilleen säännöllisesti yleisiä koronaohjeistuksia liikunta- ja urheiluyhteisön näkökulmasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat julkaisseet ohjeen koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä. Tätä ohjetta sovelletaan 1.6. alkaen. Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään suositella. Ohje sisältää myös kirjauksia lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämisestä. Tutustu ohjeeseen täällä.

Sukeltajaliiton kilpailu- ja muu toiminta kesän aikana

Sukeltajaliiton hallitus pitää kokouksen 25.5. ja julkaisee sen jälkeen linjauksensa, mitä Liiton alaisia tapahtumia ja kilpailutoimintaa voidaan kesän aikana järjestää.

 

 

 


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita