Sve | En | Ru

VAPEPA-sukeltajakurssi

Aika: 25.9.-27.9.2020
Paikka: Kuopio
Järjestäjä: Sukeltajaliitto ry
Vastuukouluttaja:Ari-Pekka Arponen
Kuvaus:

Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.8.2020

Sukeltajaliiton Vapepa-valiokunta järjestää Vapepa-sukeltajakurssin Kuopiossa. Kurssin loppuharjoituksena toteutetaan iso yhteistoimintaharjoitus, jossa mukana on kurssilaisten lisäksi, poliisi, pelastuslaitos, Vapepan Kuopion paikallistoimikunnan eri hälytysryhmiä sekä Kuopion alueen järvipelastajat ym. Kurssinjohtajana toimii Vapepa-valiokunnasta Ari-Pekka Arponen. Lisätietoa: Ari-Pekka.Arponen@sukeltaja.fi tai erno.olkkonen@sukeltaja.fi.

Hyväksytysti läpäistyn kurssin jälkeen osallistujilla on tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat toimiakseen sukeltajina Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun erilaisissa sukellustehtävissä.

Tällä kurssilla koulutetaan myös ensimmäisetä kertaa vapaasukeltajia mukaan Vapepa-toimintaan.

 

Kurssin omavastuuhinta 50 eur

Pääsyvaatimukset kurssille

Vapepa-sukeltajakurssille voidaan hyväksyä henkilö, joka täyttää vaatimukset:
    •    Oppilas on maksanut Sukeltajaliiton jäsenmaksun sekä hän kuuluu Liiton alaiseen sukellusseuraan, jossa ylläpidetään Vapepa-sukellustoimintaa.
    •    Oppilas ilmoittautuu kurssille sukellusseuran nimenkirjoittajan tai Vapepa-vastaan esityksestä, joka toimitetaan kurssin vastuukouluttajalle ennen kurssin alkamista.
    •    Oppilaalla on oltava voimassa oleva vähintään Sukeltajaliitto ry:n laitesukelluksen jatkokurssiluokitus (CMAS P2) tai muun kansainvälisen koulutusjärjestelmän vastaava koulutus tai vapaasukeltajien AIDA 2 tai vastaava luokitus.
    •    Laitesukeltajilla 50 kirjattua sukellusta, joiden yhteiskesto on vähintään 25 h ja joista vähintään 10 tuntia 15 metrin syvyyteen ennen kurssin alkua
    •    Oppilaan tulee olla täyttänyt 18 vuotta ennen kurssille saapumista.
    •    Oppilaalla on oltava voimassa oleva, yleisesti tunnettu perusensiapukoulutus sekä valmiudet happiensiavun antoon.
    •    Oppilaalla on oltava voimassa, korkeintaan vuoden vanha lääkärintodistus sukelluskelpoisuudestaan (esim. SSLY Harrastussukeltajan lääkärintarkastus).
    •    Oppilaalla on oltava laitesukellustapaturmien ja painekammiohoidot kattava vakuutus
    •    Ennakkomateriaalin omatoiminen opiskelu ja lähtötasokokeen hyväksytty suoritus
    •    Riittävä yleiskunto Vapepa –tehtävien suorittamiseen

Vuoden 2020 Vapepa-sukeltajakurssille on mahdollisuus osallistua myös vapaasukeltajatoiminnassa olevat harrastajat, jotka täyttävät osallistumisvaatimukset.

 

Nimitys Vapepa –sukeltajaksi

  • Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssin hintaan sisältyvän todistuksen kurssin suorittamisesta sekä Vapepa –sukeltajakortin. 

Saadakseen Sukeltajaliitto ry:n Vapepa sukeltajaluokituksen oppilaan on:

  • Suoritettava hyväksytysti teoriakoe, jossa 70 % vastuksista on oltava oikein.
  • Suoritettava hyväksytysti avovesiharjoitukset sekä yhteistoimintaharjoitus
  • Oltava jäsen liiton jäsenseurassa, jossa ylläpidetään Vapepa-sukellustoimintaa.

Vapepa sukeltaja

Vapepa-sukeltajan tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan hyväksyttäviä toimintatapoja, lakeja, asetuksia sääntöjä ja määräyksiä. Vapepa-sukeltaja edustaa sekä Vapaaehtoista pelastuspalvelua, Sukeltajaliittoa, että sukellusharrastajia. Vapepa-sukeltajan on toimittavana erityisenä esimerkkinä muille Vapepa-toimijoille ja sukelluksen harrastajille.

Edellä kuvatuilla säännöillä, ohjeilla ja määräyksillä tarkoitetaan sekä Sukeltajaliiton, että Vapepan voimassa olevia sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä.

Vapepa-sukeltajan kortti voidaan peruuttaa valiokunnan toimesta, mikäli hänen toimintansa ei ole hyväksyttävää tai se vaarantaa joko Vapepan, Sukeltajaliiton tai paikallisen Vapepa-järjestön arvoja tai mainetta.

  Kurssin ohjelma
Ilmoittaudu kurssille