Uutiset

Julkaistu 14.12.2022

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti vuoden viimeisen kokouksensa Hämeenlinnassa 10.12. Myös ensi vuoden alusta hallituksessa aloittavat jäsenet osallistuivat kokoukseen. Tämä oli ensimmäinen kerta pandemia-ajan jälkeen, kun koko hallitus kokoontui paikan päällä. Samalla se oli myös kuuden vuoden puheenjohtajakauden päättävän Tero Lehtosen viimeinen kokous Liiton puheenjohtajana.

Turvallisuustyö

Laitesukelluksen turvaohjetta päivitettiin jääsukellusluvun (luku 6.) osalta. Muutoksia tuli kahteen kappaleeseen, jotka koskevat avannon kokoa ja yhtä aikaa avannossa olevien sukeltajien määrää. Laitesukelluksen turvaohje on ensimmäistä kertaa saatavilla myös englanniksi. Suomen- ja englanninkieliset ohjeet on julkaistu Liiton sivuilla: www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Turvallinen sukeltaja. Suomenkieliseen ohjeeseen tehdyt muutokset on merkitty näkyviin sinisellä värillä. Mikäli suomenkielisen ja englanninkielisen turvaohjeen välillä on ristiriitoja, noudatetaan suomenkielistä versiota.

CMAS Ice Diver -kurssin järjestämisohjetta päivitettiin vapaavalintaisia allasharjoituksia koskevan ohjeen, avantosukelluksen pintaorganisaatiota koskevan ohjeen ja kouluttajan suorittamaa valvontaa koskevan ohjeen osalta. Päivitetty ohje on julkaistu Liiton sivuilla: www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus. Muutokset on merkitty näkyviin sinisellä värillä.

Sukeltajaliitto ry, Suomen Uimaliitto ry, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SUH) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valmistelevat yhteistyössä Hengenpidätyslajien harrastaminen uimahalleissa -ohjetta. Valmistuessaan talvella 2023 uusi ohje korvaa SUH:n ohjeen Vapaasukelluksen harrastaminen uimahalleissa, kylpylöissä, maauimaloissa ja muissa vastaavissa paikoissa (27.01.2009).

Ohjeen avulla on tarkoitus edistää hengenpidätysharjoittelun turvallisuutta. Ohjeessa on annettu hengenpidätysharjoittelussa tarvittavat pelisäännöt, jotta
1. eri vesilajien turvallinen harrastaminen on mahdollista myös hengenpidätysharjoitusten osalta,
2. yleinen turvallisuus uimahallissa ei heikkene hengenpidätysharjoitusten vuoksi,
3. uimahallin muut käyttäjät eivät aiheuta vaaraa hengenpidätyslajien harrastajille,
4. henkilökunnalla on perusteet puuttua riskialttiiseen käyttäytymiseen.

Uudella ohjeella halutaan kannustaa uimahalleja mahdollistamaan ja tukemaan hengenpidätyslajien vastuullista harjoittelua ja turvallisten käytäntöjen leviämistä.

Vastuullisuus

Osana Liiton vastuullisuustyötä Liitto tulee ensi vuonna julkaisemaan Reilun kilpailun -ohjelmansa. Tämä ohjelma koostuu kahdesta osioista: antidoping- ja kilpailumanipulaation torjuntaohjelmista.

Ohjelmissa kuvataan Sukeltajaliiton edistämää antidopingtoimintaa ja kilpailumanipulaation torjuntaa sekä näiden toimintojen seurantaa ja vastuita. Molemmat ohjelmaosiot sisältävät lisäksi perustietoa aihealueiden säännöistä ja sopimuksista, koulutuksesta, viestinnästä ja valvonnasta. Ohjelmat on tarkoitettu sukeltamisen eri kilpalajien parissa toimivien urheilijoiden, heidän valmentajien ja tukihenkilöiden sekä kisaorganisaatioiden käyttöön.

Koska kilpailumanipulaation torjunta tulee jatkossa olemaan näkyvämmin mukana Liiton toiminnassa, on myös Liiton yleisiin kilpailumääräyksiin ja Liiton kurinpitosääntöön kirjattu pieniä muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2023.

SUEK on julkaissut Reilusti Paras-verkkokoulutuksen, joka auttaa urheilijoita ja urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen avulla voidaan oppia ja varmistaa omat tiedot antidopingasioista.

Jäsenkyselyt

Liiton strategian toteutumisen arvioinnissa hyödynnämme jäsenkyselyitä. Vielä tämän vuoden puolella tehdään kysely seurojen jäsenille ja henkilöjäsenillemme. Ensi vuoden alussa toistamme tämän vuoden tammikuussa tehdyn seuroille kohdennetun kyselyn. Myös hiljattain peruskurssin käyneiltä on tarkoitus kartoittaa harrastuksen jatkuvuutta erillisellä kyselyllä.

Liiton strategian laatimisen jälkeen toimintaympäristössämme on tapahtunut suuria muutoksia maailmanlaajuisen pandemian sekä Ukrainan sodasta kumpuavien talousvaikutusten johdosta. Liiton hallitus tarkastelee tarvetta päivittää Liiton strategiaa tai sen tavoitteita jatkossa.

Hankeavustus

Sukeltajaliitto voi myöntää hankeavustusta sellaisille sukeltamista tai sukellusolosuhteita edistäville hankkeille, jotka hyödyttävät koko sukeltajayhteisöä. Hankkeen tulos tulee olla kaikkien sukeltajien käytettävissä ilman eri maksua tai vaatimusta kuulua johonkin tiettyyn yhteisöön. Tukea voi hakea minkä tahansa sukelluslajin hankkeeseen. Yksittäisen seuran tai rajatun piirin toimintaa edistäviin hankkeisiin tukea ei myönnetä.

Lue lisää hankeavustuksesta ja täytä hakulomake 31.1.2023 mennessä.

Vuoden parhaat

Vuoden parhaita 2022 voi ehdottaa sähköisellä lomakkeella 31.1.2023 asti. Palkinnot jaetaan Liiton kevätkokouksessa 1.4. Helsingissä.

Tarkista kaikki palkitsemiskategoriat ja ehdota Vuoden parasta.

Vuoden ekoteko

Haastamme Sukeltajaliiton jäsenet, seurat ja yhteisöjäsenet pohtimaan, miten voimme itse vaikuttaa paikallisesti luonnon ja erityisesti vesistöjemme tilaan. Palkitsemme pienempiä tai isompia aloitteita, ideoita tai tapahtumia, jolla edistetään kestävää kehitystä tai suojellaan luontoa. Vuoden ekoteko 2022 -palkinto jaetaan Liiton kevätkokouksessa Helsingissä 1.4. 2023. Mukana valitsemassa ja palkitsemisessa on myös DAN Europe.

Ehdota Vuoden ekotekoa 31.1.2023 mennessä.

Tuplaturva ja musiikin yhteiset sopimukset 2022-23

Sukeltajaliitto jatkaa edelleen Pohjolan Tuplaturva-vakuutuksen piirissä. Tuplaturva-vakuutus on seuran vapaaehtoisten tapaturmavakuutus ja seuran toiminnan vastuuvakuutus. Myös Teosto- ja Gramex-sopimukset jatkuvat. Liitto maksaa vuosimaksun, jotta seurat voivat vapaasti esittää tilaisuuksissaan musiikkia.

Näistä ja muista seuratoiminnan pyörittämistä helpottavista apuvälineistä löytyy runsaasti tietoa Seuratoiminnan tietopaketista, johon voi tutustua Dyykissä.

Ojamolla sukeltaminen

Sukeltajaliitto on omalta osaltaan pyrkinyt viime vuosien aikana edistämään Ojamon sukellustoiminnan uudelleen organisointia niin, että riittävät luokitukset omaavilla sukeltajilla on mahdollisuudet päästä sukeltamaan Ojamolla. Sukellustapahtumia Ojamolla järjestävät nyt sekä Ojamo Dive että Ojamon Kaivossukeltajat, ja Liiton tavoite siitä, että harrastajat pääsevät Ojamolle, on toteutunut.

Liiton hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa 14.1.2023. Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille toiminnassa mukana oleville!

Sukeltajaliiton toimisto on suljettu 24.12.-1.1. Oikein hyvää joulunaikaa ja onnea vuodelle 2023!

Hallitus


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita