Uutiset

Julkaistu 3.12.2019

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Hallitus piti 30.11. vuoden viimeisen kokouksensa.

Koulutustoiminta on ollut vilkasta

Sukelluskoulutusten määrä kääntyi pitkän laskukauden jälkeen nousuun Sukeltajaliiton jäsenseuroissa viime vuonna. Tänä vuonna kasvu on jatkunut ja voimistunut. Kokonaiskortitusten määrä on jo korkeampi kuin aikaisempina kolmena vuonna, ja CMAS P1-kortitusten kohdalla kasvuvauhti on ollut vieläkin nopeampaa.

Koulutusmäärien kasvu on innostanut seuroja myös kouluttajakoulutukseen panostamiseen, ja kouluttajakoulutuksen uuden toimintamallin jalkauttaminen on mahdollistanut kouluttajakurssien järjestämisen entistä joustavammin ja tarvelähtöisemmin eri puolilla Suomea. Vuoden aikana koulutettujen uusien CMAS-kouluttajien määrässä onkin tapahtunut 75 % kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.

Tämän vuoden aikana koulutettujen CMAS Advanced Nitrox- ja CMAS Recreational Trimix -kouluttajien saaminen seuroihin enteilee tekniikkasukelluskoulutuksen lisääntymistä tulevina vuosina.

Hallitus haluaa lausua erityiset kiitokset aktiivisille seura- ja liittokouluttajille sekä Liiton kouluttamisjärjestelmän kehittämisessä mukana oleville henkilöille.

 

Päivityksiä ohjeisiin ja uusia järjestämisohjeita

Hallitus hyväksyi laitesukellusvaliokunnan tekemät päivitykset ja uudet järjestämisohjeet
- CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje 2020, ohje on päivitetty
- Laitesukelluksen turvaohje 2020, ohje on päivitetty
- CMAS Compressor Operator järjestämisohje, kyseessä on uusi ohje
- CMAS Gas Blender järjestämisohje, ohje korvaa ja täydentää Nitrox Blender -ohjetta

Päivitetyt ja uudet ohjeet astuvat voimaan 1.1.2020. Vanhojen ohjeiden voimassaollessa aloitetut kurssit voidaan viedä loppuun kurssin aloitushetkellä voimassaolleiden ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet on julkaistu www.sukeltaja.fi -sivulla Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus

Myös vanhat, tämän vuoden loppuun asti voimassa olevat ohjeversiot löytyvät samasta kansiosta vielä tämän vuoden loppuun saakka.

Päivitetyistä ja uusista ohjeista tiedotetaan kouluttajille tulevissa Kouluttajaposteissa.

 

Sukeltajaliiton Tähtiseuroille koulutusetuja

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Osana seurakehittämistä Sukeltajaliitto tukee Tähtiseuroja tarjoamalle heille koulutusetuja. Liiton hallituksen vahvistamat koulutusedut Tähtiseuroillemme löytyvät täältä.

Sukeltajaliiton jäsenseurat voivat hakea Tähtimerkkiä lasten ja nuorten ja/tai aikuisliikunnan toiminnalleen. Ota yhteyttä Liiton nuorisopäällikköön heli.halava at sukeltaja.fi tai koulutuspäällikköön mika.rautiainen at sukeltaja.fi, mikäli seuranne on kiinnostunut lähtemään mukaan Tähtiseura-ohjelmaan.

 

Sukeltajaliitosta erottaminen

Sukeltajaliiton hallitus päätti erottaa Lahden Pingviinit ry:n Sukeltajaliiton jäsenyydestä. Ero astuu voimaan 1.1.2020. Erottamisen syynä on Liiton toimintasäännön §7 vastainen toiminta. Lahden Pingviinit on antanut jäsenilleen mahdollisuuden valita, haluavatko he maksaa Sukeltajaliiton jäsenmaksua, ja seura on vuosien ajan antanut Sukeltajaliitolle tiedot vain niistä jäsenistään, jotka ovat maksaneet Liiton maksun osana seuran jäsenmaksua. Tällainen toiminta on Liiton sääntöjen vastaista.

Jäsenmaksuvelvoite on seuralla, ei yksittäisellä jäsenellä. Liiton sääntöjen mukaan jäsenseuran tulee antaa tiedot jäsenistään Liitolle ja seura on velvollinen maksamaan Liiton jäsenmaksua ikäryhmäperusteisesti jokaisesta jäsenestään siten kuin Liiton kevätkokous kulloinkin päättää. Koska seura ei ole huolehtinut toimintasäännön §7 asettamasta velvoitteesta, että seuran jäsentiedot olisivat Liiton käytettävissä ja se on antanut Liitolle tiedot vain osasta jäsenistään, Liitolta on jäänyt saamatta sille kuuluvia jäsenmaksuja huomattavasta osasta Lahden Pingviinit ry:n jäsenistä.

Jäsenmaksut ovat suurin yksittäinen tulon lähde, jolla Sukeltajaliiton toiminta rahoitetaan. Jokaisen jäsenen tulee huolehtia siitä, että se toimii asiassa Liiton sääntöjen edellyttämällä tavalla. Erottamistapauksessa kyse on myös Liiton jäsenseurojen tasa-arvoisesta kohtelusta, jossa säännöt ovat kaikille samat. Liitto ei voi sallia poikkeavia soveltamistapoja jäsenseurojen yhteisesti hyväksymiin sääntöihin.

 

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja Sukeltajaliiton jäsenseurojen jäsenten tietojen antaminen Sukeltajaliitolle

Seuratoiminnassa on tarpeellista kiinnittää jatkuvaa huomiota EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR). Seuran tietosuoja/rekisteriselosteessa on tarpeen mainita seuran henkilötietojen käsittelyn yhteydessä tietojen luovutuksesta Sukeltajaliitolle. Sukeltajaliiton jäsenseurojen jäsenet liittyessään seuraan tulevat sitä kautta myös Sukeltajaliiton jäsenyyden piiriin. Tämä mahdollistaa osallistumisen Sukeltajaliiton alaiseen koulutus-, kilpailu- ja harrastetoimintaan, erilaiset Sukeltajaliiton tarjoamat jäsenedut ja -palvelut, mahdollisuuden ottaa Liiton tarjoama harrastajavakuutus, saada Sukeltaja-lehti jne. Liiton rekisteriin tarvitaan tiedot seurojen jäsenistä, jotta voimme tarjota heille jäsenpalveluita ja ylläpitää esimerkiksi harrastajien kortitustietoja. Sukeltajaliiton tarjoama jäsenrekisteri on seuroilla käytössä jäsenetuna, jolloin seuran tulee kertoa omassa tietosuoja/rekisteriselosteessaan, että seuran rekisterinä käytetään nimenomaan Sukeltajaliiton tarjoamaa rekisteriä ja viitata Liiton rekisteriselosteeseen.

Kun seuran säännöissä on mainittu, että seura on Sukeltajaliiton jäsen ja seura sitoutuu noudattamaan Sukeltajaliiton sääntöjä, on asia siinä mielessä selkeä, että syntyy sääntöihin nojautuva suhde Sukeltajaliittoon. Joka tapauksessa seuran jäsenille on hyvä muistuttaa säännöllisesti siitä, että Liiton jäsenseuran jäsenenä he pääsevät seurajäsenyyden kautta Liiton jäsenyyden piiriin ja nauttimaan Liiton tarjoamista jäseneduista ja -palveluista – ja että heidän tietojaan luovutetaan Sukeltajaliiton rekisteriin. Hyvä tapa on esimerkiksi seurakirjeessä tai vuosittainen jäsenmaksulaskun yhteydessä muistuttaa seuran jäseniä asiasta ja laittaa myös linkki seuran rekisteri/tietosuojaselosteeseen ja sääntöihin.

Jäsentietoja tulee kerätä vain sen verran kuin on tarpeellista. Sukeltajaliitto ei esimerkiksi kerää henkilötunnuksia. Jokainen pääsee henkilökohtaisilla tunnuksillaan katsomaan Sukeltajaliiton rekisterissä hänestä olevia tietoja ja pyytämään tarvittaessa tietojen poistamista. EU:n yleiseen tietosuojaan vedoten yksittäinen seuran jäsen voi kieltää seuraa luovuttamasta tietojaan Sukeltajaliitolle, mutta se ei poista seuralta jäsenmaksuvelvoitetta tästä henkilöstä. Seuran jäsenmaksu Sukeltajaliitolle perustuu seuran jäsenmäärään eri ikäryhmiin kuuluvien jäsenten mukaisesti. Jos yksittäinen henkilö kieltää seuraa antamasta tietojaan Sukeltajaliitolle, tulee seuran ilmoittaa tällainen jäsen anonyymisti antamalla henkilön ikäryhmätieto jäsenmaksun laskutusta varten. Tämä jäsen jää tuolloin luonnollisesti vaille mahdollisuuksia hyötyä Liiton tarjoamasta toiminnasta, eduista ja palveluista, eikä tällaisen toivota yleistyvän. Sukeltajaliitto tekee toimintaa jäseniään varten, jäseniään palvellen ja anonyymin palvelu ei millään muotoa ole tarkoituksenmukaista.

Sukeltajaliitto on tarkentamassa omia tietosuojakäytänteitään ja julkaisee ne vielä tämän vuoden kuluessa. Tietosuoja-asioissa ei riitä, että asiat tehdään huolellisesti, vaan asioista pitää myös kertoa, jotta ymmärretään mitä asia tarkoittaa ko. yhdistyksen toiminnassa.

 

Sukellus GoExpo-messuilla 2020

Sukeltajaliitto on mukana GoExpo-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 28.2.-1.3. Messut tarjoavat myös seuroille hyvän tilaisuuden kohdata tulevia sukelluksen harrastajia, ja tarjoammekin seuroille mahdollisuutta tulla mukaan tapahtumaan erikseen sovittavalla tavalla. Messuilla voi jakaa tietoa seuran toiminnasta esim. laitesukelluskokeiluista, alkavista kursseista ja houkutella jo kurssin käyneitä mukaan toimintaan. Jos kiinnostuitte, ottakaa yhteys: sari.nuotio at sukeltaja.fi.

 

Tuplaturva-vakuutus jatkuu myös ensi vuonna

Sukeltajaliitto on mukana lajiliittojen yhteisessä Tuplaturvavakuutuksessa ja tarjoaa sitä kautta jäsenilleen toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen. Vakuutus tulee jatkumaan myös ensi vuonna nykyisin vakuutusehdoin.

 

Sukeltajaliiton kokoukset vuonna 2020

Sukeltajalitto myönsi sukellusseura GummiWihdalle Liiton syyskokouksen 2020 isännöimisen. Seura täyttää ensi vuonna 20-vuotta ja syyskokous järjestetään Forssassa 10.10.2020.

Jo aiemmin on vahvistettu Liiton kevätkokouksen osalta 4.4.2020 Varkaus, jolloin sukellusseura Vesihiisi viettää 50-vuotisjuhlaansa.


Hallituksen seuraava kokous on 18.1.2020 Helsingissä.

Kiitos aktiivisesta vuodesta ja rentouttavaa joulun aikaa!

Puheenjohtaja Tero Lehtonen: tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio: sari.nuotio at sukeltaja.fi


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita