Uutiset

Julkaistu 19.2.2024

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti vuoden toisen kokouksensa 16.2. Teams-kokouksena.

Kevätkokous Salossa 6.4.

Hallitus valmisteli kevätkokoukseen liittyviä asioista. Kokous järjestetään 6.4. Salossa. Kokous on hydridikokous, joten sujuvien järjestelyjen varmistamiseksi hallitus edellyttää, että viralliset kokousedustajat ilmoittautuvat kokouskutsun mukaisesti. Kutsu on julkaistu liiton kotisivuilla 16.2.

Hallitus teki päätökset Vuoden 2023 parhaiden valinnoista, ja palkinnot jaetaan kevätkokouksen alussa. Virallisen kokouksen jälkeen on 50 vuotta täyttävän Sukellusseura Simppu ry:n juhlaohjelmaa ja iltajuhla. Tervetuloa Saloon!

Ehdollepanotoimikunta

Kevätkokouksessa tullaan tekemään päätös ehdollepanotoimikunnan asettamisesta. Mikäli sinulla on kiinnostusta toimia ehdollepanotoimikunnassa tai tiedät tehtävästä kiinnostuneen henkilön, ole yhteydessä allekirjoittaneisiin.

Ehdollepanotoimikunnan tehtävistä ja kokoonpanosta on kuvattuna Liiton toimintasäännössä §11 seuraavasti: Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on etsiä kyvykkäitä ehdokkaita Liiton hallitukseen ja Liiton puheenjohtajaksi. Hallitukseen pyritään asettamaan ehdolle henkilöitä, jotka edustavat jäsenistöä tasapuolisesti sukupuolijakaumaltaan ja alueellisesti sekä muulta taustaltaan. Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja kolmesta viiteen jäsentä.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä ovat erovuorossa. Myös Markus Aarniolta vapaaksi jäänyt paikka voidaan täyttää.

Puheenjohtajaillan antia

Parisenkymmentä henkilöä osallistui 15.2. Teamsilla järjestettyyn puheenjohtajailtaan. Illan aiheena oli seurojen viestintä, ja mukaan oli kutusuttu puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien lisäksi myös seuraviestijät.

Keskustelussa tuotiin esille, millaisia haasteita jäsenviestinnässä on. Monikanavaisuus on tätä päivää: mikä edellyttää viestijöiltä suunnitelmallisuutta ja ennakointia. Tyytyväinen seuran jäsenistö on sukellusharrastuksen paras markkinoija, jäsenistön aktiivisuus seuran kanavilla kertoo toiminnasta, johon halutaan tulla mukaan. Nuoret ovat luontevia somekäyttäjiä, joten heistä saattaa löytyä innokasta apua.

Seuraviestijöiden tueksi on perustettu verkosto, joka tuo seuroissa viestintää tekevät yhteen jakamaan kokemuksiaan, oppimaan toisiltaan ja luomaan viestintäaineistoja kaikkien käyttöön. Verkosto toimii pääsääntöisesti Teamsissa, ja myös lähitapaamiset ovat mahdollisia. Toimintaan ei tarvitse sitoutua määräajaksi, vaan mukaan voi tulla, kun itselle sopii.

Verkosto kokoontuu joka kuukauden toinen torstai klo 18. Mukaan pääsee käymällä merkitsemässä sukeltaja.fi jäsenrekisterissä seuran tietoihin muiden toimihenkilöiden lisäksi seuraviestijän, joka kutsutaan mukaan ja jolle verkoston kuukausittainen uutiskirje osoitetaan. Jos verkoston toiminta kiinnostaa, voit ottaa yhteyttä myös kristiina.karila at sukeltaja.fi, joka toimii liiton toimistolla verkoston tukena.

Uusia järjestämisohjeita

Hallitus hyväksyi Ohjatut snorkkelisukellukset ja snorkkelisukellustapahtumat -järjestämisohjeen. Ohjetta laadittaessa on huomioitu standardi ISO 13289, Recreational diving services – Requirements for the conduct of snorkelling excursions. Tämän ohjeen lisäksi näitä toimintoja järjestettäessä on noudatettava Sukeltajaliiton snorkkelisukelluksen turvaohjetta, Sukeltajaliiton eettisiä ohjeita ja Sukeltajaliiton ympäristöohjelmaa. Toivomme, että näistä ohjeista on hyötyä seurojen suunnitellessa ja toteuttaessa ko. toimintaa. Järjestämisohje löytyy materiaalipankista.

Vaikuttamistyötä

Ojamolla ei ole tällä hetkellä sukellustoimintaa. Lohjan kaupungin viime vuoden puolella tekemä maanvuokralaisen kilpailutus ei johtanut valintaan. Uusi kilpailutus on tulossa kevään aikana. Sukeltajaliiton edustajat olivat helmikuun alussa Lohjan kaupungin kutsusta Lohjalla keskustelemassa tilanteesta.

Sukeltajaliitto on antanut lausunnon työryhmämietintöön arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Liitto kannattaa ajatusta, että muinaismuistolaki kumottaisiin uudella lailla arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Voimassaoleva muinaismuistolaki ei liiton näkemyksen mukaan enää kaikilta osin vastaa nykymaailman tarpeita. Työryhmän esitys ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi eri asiantuntijatahoja tulisi osallistaa lain valmistelutyöhön jo riittävän aikaisesta vaiheesta lähtien. Sukeltajaliitto on mielellään tarvittaessa käytettävissä uuden arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lain valmistelutyössä.

Suomen Standardisoimisliitto SFS pyysi Sukeltajaliiton kannanottoa päätösesitykseen koskien standardiin EN ISO 24807:2023 – “Recreational diving services. Requirements for rebreather diver training. Decompression diving to 100 m" ehdotettuja muutoksia. Liitto kuuli asiantuntijoita ja esitti SFS:lle, että se äänestäisi standardin jättämistä ennalleen ja julkaisemista normaalin menettelyn mukaisesti.

Vuoden 2024 syyskokous Seinäjoella

Lakeuden Sukeltajat ry täyttää 50 vuotta ja isännöi liiton syyskokousta Seinäjoella 26.10. Varaa jo aika kalenteriisi ja tule mukaan osallistumaan, vaikuttamaan ja viettämään juhlailtaa verkostoituen.

 

Hallituksen seuraava kokous on keskiviikkona 13.3., ja muut suunnitellut kokouspäivät vuonna 2024 ovat to 30.5., la 7.9., to 3.10. ja la la 9.12.

Puheenjohtaja Harri Nieminen, harri.nieminen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi

 


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita