Uutiset

Julkaistu 25.1.2020

Tiedote Haverissa to. 16.01.2020 sattuneen läheltäpititapauksen johdosta

Sukeltajaliitto Ry:n turvallisuusvaliokunta kiittää tapauksessa osallisina olleita sukeltajia perusteellisesta raportista, joka löytyy turvallisuusvaliokunnan yleisinformatiivisen analyysin jälkeen.

Muistuttaisimme sukeltajia seuraavista turvallisuusnäkökohdista:

Tiimin sisäisessä kommunikoinnissa tulisi huomioida ympäristön, etenemisnopeuden sekä näkyvyyden aiheuttamat rajoitteet. Erityisesti reitin käännös-, risteys- ja muissa epäjatkuvuuskohdissa tulisi varmistua että tiimin jokainen sukeltaja on ymmärtänyt saman etenemissuunnan ja että tiimi pysyy yhdessä.

Heikossa näkyvyydessä tai suurella nopeudella edettäessä (esim. skootterilla ajettaessa) asian merkitys erityisesti korostuu. Erittäin heikossa näkyvyydessä asian varmistaminen saattaa edellyttää kosketusmerkinantoa, ja/tai toisen näkökentässä valaistua, yksiselitteistä käsimerkkiä, taikka puhekontaktia, hengityslaitteen rakenteen niin salliessa. Tiimin ensimmäinen sukeltaja varmistaa käännöksen, pysähdyksen tai risteyksen jälkeen kaikkien tiimin sukeltajien mukana olon, ennen matkan jatkamista.

Tekniikkasukeltamisessa vähintään yksi opasnarukela/sukeltaja (reel tai spool) tulee omistaa ennakoimattomia hätätilanteita varten. Tätä ei tule varata suunniteltuun line-jump -käyttöön. Monimutkaisessa, tai muuten vaativassa ympäristössä kelojen määrä kannattaa sovittaa mahdollisiin käyttötilanteisiin. Varakeloja voi siis olla useitakin mikäli olosuhteet ja epävarmuustekijät sitä edellyttävät. Kotimaamme vesissä usein niin tärkeät, paksut rukkaset edellyttävät spoolin ja reelin käyttöharjoittelua ja rutiinia.

Pysyvät opasnarut tulee merkitä selkeästi ja yksiselitteisesti. Ns. main line:ssa ei tulisi olla kiinteästi rakennettuja risteyksiä, vaan risteykset tulisi merkitä esim. tuplanuolilla ja varsinainen sivulle johtavan haaran opasnarun tulisi olla selvästi erillään main line:sta. Nämä jumpit suljetaan siihen varatuilla narukeloilla ja (finger/jump spool), jotka puretaan kun viimeinen sukeltaja on palannut main line:lle. Tyypillisesti, sukeltajat merkitsevät jumpin ylityksen nimikoidulla keksillä/markkerilla, jonka olemassaolo kertoo muille sukeltajille , kummalla puolella jumpia sukeltaja kullakin hetkellä sijaitsee. Ulostuloaukkojen tuntumassa sijaitsevat, luolan sisäpuolelta alkavat/sinne päättyvät opaslinjat on hyvä merkitä selkeällä kyltillä jossa kerrotaan, missä suunnassa ja millä etäisyydellä avovesi linjan päästä katsottuna sijaitsee.

Lisäksi, paikallistuntemuksen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Se mahdollistaa kaikkien tunnettujen varapoistumisteiden sisäistämisen, ennen sukellustoiminnan etenemistä etäämmälle avovedestä sekä syvemmälle, ja on merkittävä tekijä ongelmatilanteista selviytymisen kannalta.

Näiden havaintojen lisäksi on tärkeää todeta että kyseisen poikkeustilanteen yhteydessä, sukeltajat ja sidosryhmät toimivat monilta osin oikein ja hyvin. Kadonneen sukeltajan selviämistä edesauttoivat melko hyvin kiinnityksissään pysyvät opasnarut sekä oikein asennetut opasnuolet. Sukeltajien koulutustaso ja kokemus, sekä rauhallinen harkinta ja usko selviämiseen helpottivat hankalan tilanteen ratkaisemista oikein. Laitteet toimivat kaikilta osin oikein, valojen paloaika oli riittävä, hengityslaitteiden ylimitoitettu kapasiteetti mahdollisti merkittävästi ylitetyn suuunnitellun sukellusajan. Haverin Kaivosukeltajat Ry:n avustaneet sukeltajat, lämpöliivi ja siihen lisänä tarjottu sähkövirtakapasitetti sekä sukeltajalle tuotu argonkaasu puvun lämpöeristämiseksi, mahdollistivat koko dekompressiovelvotteen suorittamisen vedessä, ilman merkittäviä riskejä. Pinnalla sukelluksen dekompressiovaihetta valvoivat lääkäri ja pelastuslaitos. Vapepa erikoissukellusryhmä sai pelastuslaitoksen tilannekeskukselta hälytyksen sukeltajan katoamisen jälkeen, mutta lisäsukeltajia ei tarvittu ja hälytys peruttiin kun kadonneesta sukeltajasta saatiin havainto.

Sukeltajaliitto Ry:n turvallisuusvaliokunta

 

HAVERIN KAIVOSSUKELTAJAT RY, HALLITUS 20.1.2020

HAVERIN KULTAKAIVOKSEN 16.1.2020 LÄHELTÄ PITI -TILANTEEN LOPPURAPORTTI

 

11:00 ->

Sukellustapahtuma Haverissa alkoi. Kaksi sukeltajaa kuudesta tapahtumaan ilmoittautuneesta oli viime hetkellä peruuttanut osallistumisensa, joten tiimejä piti järjestellä uudelleen ennen sukelluksia. 80m tasolle piti alun perin mennä kaksi kahden hengen tiimiä, mutta lopulta sinne lähti vain yksi tiimi.

12:45 ->

Sukeltajat 1 ja 2 aloittavat sukelluksen, bailout (BO) O2 säiliöt jätetään 6m syvyyteen telineeseen ja BO EAN50 säiliöt noin 25m syvyyteen veteenmenopaikan alapuolelle, jälkimmäisten jättämistä varten ei ole telinettä, vaan säiliöt jätetään ohjausnaruun. BO dekompressiosäiliöiden jättämisen jälkeen sukeltajat laskeutuvat avolouhoksen keskisyvänteeseen noin 65m syvyyteen ja keskisyvänteestä edelleen 80m tasolle johtavaan käytävään. Suunnitelmana on sukeltaa lenkki vastapäivään kiertäen ohjausnarujen mukaisesti ja kuvata pystykuilua sekä puurakenteita reitin varrella. Sukellusajaksi on laskettu 200min.

13:00 ->

Sukeltajat 1 ja 2 saapuvat pohjasyvyyteen 80m, runtime (RT)15. Sukellus suuntautuu pystykuilun sijaan sen ohi käytävää eteenpäin, koska edellä menevä sukeltaja 1 kääntyy yhtä risteystä liian aikaisin huonomman paikkatuntemuksensa ja heikon näkyvyyden takia. Takana tuleva sukeltaja 2 huomaa eksymisen ja pysähtyy pystykuilun risteykseen, yrittää viestiä huutamalla ja valomerkein, mutta viesti ei mene perille ja sukeltaja 1 jatkaa etenemistä. Tämän huomattuaan sukeltaja 2 jatkaa sukeltajan 1 suuntaan ja he kohtaavat käytävän päässä, näkyvyys on heikentynyt sukelluksen aikana johtuen sukeltajien liikkumisesta käytävässä. Sukeltajat lähtevät palaamaan merkittävästi huonontuneessa näkyvyydessä sukeltaja 2 edellä. Näkyvyys on huono myös pystykuilun risteyksen kohdalla ja sukeltajat päättävät keskeyttää sukelluksen johtuen ylittyneestä pohja-ajasta ja huonosta näkyvyydestä. Sukeltaja 2 lähtee edellä kohti keskisyvänteelle johtavaa ohjausnarua ja hetken edettyään huomaa, että sukeltaja 1 ei ole mukana. Sukeltaja 2 etsii sukeltajaa 1 tulosuunnastaan ja yrittää viestiä huutamalla sukeltajalle 1, välillä mahdollisesti kuulee ääntäkin, mutta ei saa kontaktia. Näkyvyyden edelleen heikentyessä etsimisen takia ja pohja-ajan kasvaessa sukeltaja 2 päättää aloittaa nousun RT40 kohdalla. Sukeltaja 1 on tällä välin todennut olevansa yksin huonossa näkyvyydessä ja yrittää etsiä sukeltajaa 2 ja keskisyvänteeseen johtavaa ohjausnarua tuloksetta, noin RT35 kohdalla sukeltaja1 löytää 35m tasolle johtavan ohjausnarun ja siinä ulos osoittavan suuntanuolen. Sukeltaja 1 etenee käytävää ylöspäin johtavalle kuilulle ja nousee kuilua 70m asti, kunnes palaa etsimään sukeltajaa 2 pohjasyvyydestä. RT70 sukeltaja 1 päättää lähteä nousemaan löytämäänsä 35m tasolle johtavaa kuilun ohjausnarua pitkin.

13:10 ->

Sukeltajat 3 ja 4 aloittavat sukelluksensa, sukeltajan 4 O2 säiliö jätetään 6m syvyyteen telineeseen ja EAN50 dekompressio ja BO säiliöt kannetaan mukana. Sukeltajat laskeutuvat tikkaiden ohjausnarua 35m syvyyteen ja jatkavat avolouhoksen ympäri kiertävää ohjausnarua uuden louhintasalin kohdalle, josta kiinnittyvät kelalla louhintasalin käytävän ohjausnaruun. Saliin asti päästyään sukeltajat kiertävät narua myöten lenkin salissa ja palaavat avolouhoksen ohjausnarulle purkaen kelan mukaansa.

13:40 ->

Sukeltaja 2 on noussut suunnitelmasta poiketen suoraan ylöspäin päästyään avolouhoksen keskisyvänteeseen, jotta välttäisi suuremman dekompressiovelvoitteen, tässä kohtaa kulkee tikkaiden ohjausnaru. Sukeltajat 3 ja 4 kohtaavat sukeltajan 2 tikkaiden ja 35m avolouhoksen ohjausnarujen risteyksessä, jossa sukeltajille 3 ja 4 selviää, että sukeltaja 1 ei mahdollisesti ole tullut pois 80m tasolta, RT55. Sukeltajat 2 ja 4 jäävät paikoilleen, kun sukeltaja 3 käy veteenmenopaikan alapuolella tarkastamassa näkyykö sukeltajan 1 valoa suunnitellulla reitillä. Tämän jälkeen sukeltaja 3 palaa takaisin ohjausnarujen risteykseen, sukeltajalla 2 on tässä vaiheessa vielä noin 160min
dekompressiovelvoitetta jäljellä. Sukeltajat 3 ja 4 aloittavat nousun pintaan tehden vaadittavat dekompressiopysähdykset, sukeltaja 2 käy hakemassa BO EAN50 säiliönsä ja jatkaa dekompressiota etsien samalla merkkejä sukeltajasta 1.

14:05 ->

Sukeltajat 3 ja 4 ovat pinnassa, sukeltaja 3 ottaa puhelimitse yhteyttä Haverin Kaivossukeltajat ry (HaKasu) edustajaan (sukeltaja 5), joka aloittaa valmistelut Haveriin siirtymiseksi ja ohjaa sukeltajan 3 tiedottamaan asiasta HaKasu puheenjohtajaa (sukeltaja 6), joka myöskin alkaa valmistelemaan Haveriin siirtymistä. Sukeltajien 5 ja 6 käytettävissä olevilla varusteilla on MOD60, joten samalla selvitetään syvempiin sukelluksiin kykenevien sukeltajien mahdollisuuksia siirtyä Haveriin, tuloksena HaKasu hallituksen jäsen (sukeltaja 7) alkaa myös valmistelemaan Haveriin siirtymistä.

14:15 ->

Sukeltaja 1 on noussut 35m tasolle kaivoskäytävään tehtyään vaadittavat dekompressiopysähdykset kuilussa, RT90. Näkyvyys on huono myös tällä syvyydellä, sukeltaja 1 seuraa ohjausnarua sen loppuun asti. Sukellusta ei suunniteltu tehtäväksi tätä kautta, joten ohjausnarun loppuessa noin 10m ennen avolouhosta ei sitä ole yhdistetty kelalla avolouhoksen opasnaruun. Sukeltajaa 1 hylkää DPV:n ja alkaa etsiä ulospääsyä turvakelallaan, mutta huonossa näkyvyydessä hukkaa sen.

15:05 ->

Sukeltaja 2 on noussut 6m dekompressiosyvyyteen RT140 ja kiertänyt avolouhosta näkemättä merkkejä sukeltajasta 1. Sukeltaja 3 käy keskustelemassa sukeltajan 2 kanssa veteenmenopaikan kohdalla 6m syvyydessä ja välittää tiedon sukeltajalle 6, jonka kanssa päätetään hälyttää viranomaiset ellei tilanne näytä muuttuvan.

15:15 ->

Sukeltaja 1 päättää luottaa kaivoskäytävän opasnarun päässä olevaan suuntanuoleen, lähtee käsituntumalla käytävän seinää pitkin eteenpäin ja löytää avolouhoksen 35m opasnarun, RT150. Käytävän vierestä lähtee opasnaru ylöspäin ja sukeltaja 1 lähtee nousemaan tätä pitkin tehden tarvittavat dekompressiopysähdykset, joiden aikana näyttää mukanaan olevalla videovalolla jään pintaan, jotta tulisi havaituksi pinnalla olevien toimesta. Huomatessaan opasnarun päättyvän noin 10m syvyydessä sukeltaja 1 lähtee uimaan avolouhosta myötäpäivään, RT190.

15:17 ->

Sukeltaja 3 soitti hätänumeroon ja ilmoitti mahdollisesta kadonneesta sukeltajasta.

15:25 ->

Sukeltaja 6 ilmoittaa puhelimitse pelastusviranomaisille, että on sukeltajan 5 kanssa matkalla Haveriin ja heillä on kohteelle saavuttuaan MOD60 valmius. Lisäksi matkalla on sukeltaja 7, jolla MOD80
valmius.

15:30 ->

Viranomaiset saapuvat Haveriin ja ottavat tilanteesta vastuun. Pelastussukeltajilla on MOD30 ja rajallinen sukellusaika, joten toimet rajoittuvat tässä vaiheessa pintaan asti tulevien kuilujen tähystämiseen, sukellusalueen valaisuun ja muuhun pinnalta käsin tehtävään apuun. Joidenkin kuilujen aitoja jouduttiin leikkaamaan tähystystä varten ja olosuhteista johtuen niitä ei voitu korjata.

16:10 ->

Sukeltajat 5, 6 ja 7 saapuvat Haveriin, johtovastuussa olevan henkilön kanssa käydyn keskustelun perusteella aletaan valmistautumaan etsintäsukellusta 35m tason käytäviin kaivostornin alapuolelle.

16:15 ->

Sukeltaja 2 pintautuu ja selittää viranomaisille tilanteen, että ei ole varmuutta onko sukeltaja 1 tullut pois 80m syvyydestä, RT215. Lähes samanaikaisesti sukeltaja 1 näyttää hätämerkkiä 12m syvyydestä ja sukeltaja 2 lähtee tarkastamaan tilanteen, koska on ainoa jolla on välitön valmius sukeltaa. Sukeltaja 1 ilmoitti olevansa kunnossa ja pyysi sukeltajaa 2 toimittamaan BO O2 säiliönsä 6m telineestä, siltä varalta että sukelluslaitteen oma O2 säiliö tyhjenee. Pelastuslaitoksen sukeltaja laskeutuu sukeltajan 1 luokse ja sukeltaja 2 palaa pintaan toimitettuaan O2 säilön sukeltajalle 1.

16:50 ->

Pelastuslaitoksen sukeltajan sukellusaika täyttyy ja sukeltajat 5 ja 6 laskeutuvat sukeltajan 1 luokse. Mukana on DPV, josta voidaan syöttää sähköä sukeltajan 1 lämpöliiviin sen oman akun tyhjennyttyä sekä 2L säiliö argonia, jota voidaan käyttää sukeltajan 1 pukukaasusäiliön tyhjennyttyä. Lämmitys vaihdetaan DPV syöttöön RT280 ja pukukaasu argoniin RT295, sukeltaja 1 tekee loppusukelluksen aikana seitsemän happibreikkiä.

20:30 ->

Sukeltajat 1, 5 ja 6 nousevat pintaan, RT465. Sukeltajalle 1 tehdään lääkärintarkastus ja hänet todetaan hyvinvoivaksi.


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita