Uutiset

Julkaistu 22.12.2020

Sukeltaminen Ojamon kaivoslammella

Sukeltaminen Lohjan Ojamon kaivoslammella on herättänyt harrastajien keskuudessa voimakasta julkista keskustelua, ja tilanteeseen on haettu muutosta. Sukeltajaliitto on vuoden 2020 alkupuolelta asti pyrkinyt toimimaan asiassa sovittelijana ja edistämään keskusteluyhteyttä eri osapuolten välillä. Liitto myös toimitti Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnalle marraskuussa kirjelmän, jossa kerroimme haluavamme edistää toimivia malleja sekä toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kirjelmässä myös esitimme toiveen, että Ojamon kaivoksessa sukellustoiminta organisoitaisiin jatkossa toimintamallilla, joka mahdollistaa kaivoksen hyödyntämisen mahdollisimman laaja-alaisesti ja tasavertaisesti kaikille eri sukellusalan toimijoille, ovat ne sitten sukellusseuroja tai sukellusalan yrityksiä.

Lohjan kaupungin vetovoimalautakunta on 15.12.2020 käsitellyt asiaa Ojamon Tekniikkasukeltajat ry:n aloitteesta, ja vetovoimalautakunta on palauttanut asian uuteen valmisteluun. Pöytäkirjan kirjauksen mukaisesti ”Paikka on Suomen mittakaavassa niin poikkeuksellinen, että siellä tapahtuvan sukellusharrastustoiminnan hallinto ja koordinointi tulisi olla riittävän ison ja toimintansa vakiinnuttaneen yhdistyksen, kuten esimerkiksi Sukeltajaliitto ry:n hallinnassa. Täten voidaan varmistaa turvallisuusmääräykset täyttävä, kaikille tasapuolisesti avoin sukellusharrastustoiminta yhteistyössä sekä Meriturvan että Luksian kanssa.”

Sukeltajaliitto on valmis ryhtymään toimenpiteisiin asiassa, mikäli sillä on vahva harrastajien tuki. Liitto selvittää mahdollisia jatkotoimenpiteitä hyvän lopputuloksen löytämiseksi.


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita