Uutiset

Julkaistu 16.10.2021

Syyskokousuutisia

Sukeltajaliiton syyskokous pidettiin lauantaina 16.10. Helsingissä, Sporttitalossa. Kokous järjestettiin hybridikokouksena ja suurin osa kokousedustajista osallistui etäyhteydellä. 

Palkitsemisia

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto jaettiin Rovaniemen Urheilusukeltajat ry:lle pitkäaikaisesta ja säännöllisestä rantojenpuhdistustyöstä. Kiertopalkinnon vastaanotti seuran edustaja Niko Säynäjäkangas. Seuran jäsenet ovat puhdistaneet Rovaniemen alueen uimarantoja pinnan alta ja päältä joka vuosi vuodesta 2010 lähtien ja satunnaisesti jo sitä ennenkin. Seuran jäsenet ovat tehneet työn vapaa-ajallaan ja omilla sukellusvarusteillaan.

Jyrki Lukkarinen, Liiton toiminnantarkastaja, vastaanotti etänä Liiton hopeisen ansiomerkin ja -mitalin.

Ajankohtaisia asioita

Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen piti katsauksen ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtaja-ilta

13.10. järjestettiin etänä puheenjohtaja-ilta, johon osallistui 20 seuran puheenjohtajat. Tilaisuutta pidettiin antoisana, ja tavoitteena on osallistujien toiveesta jatkossa järjestää vastaavia tilaisuuksia noin puolen vuoden välein. Tällaisilla osallistavilla tilaisuuksilla pyritään lisäämään parempaa tiedonkulkua Liiton ja seurojen välillä, edistämään seurojen välistä yhteistyötä ja tarjoamaan vertaistukea.

Ojamo

Lohjan kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.9.2021 käsitellyt Ojamo-asiaa. Kaupunginhallitus teki 21.6. päätöksen irtisanoa maanvuokrasopimus Lohjan kaupungin ja käyttöoikeuden haltijoiden välillä. Kaupunginhallitus sai päätöksestään kaksi oikaisuvaatimusta sekä vastineen. Asia palaa nyt Lohjan kaupunginhallituksen 6.9. tekemällä päätöksellä uudelleen valmisteluun. Asiassa on odotettavissa kuulemisia syksyn aikana.

Uusi hankeavustus

Sukeltajaliiton uutta hankeavustusta voidaan myöntää sellaisille sukeltamista tai sukellusolosuhteita edistäville hankkeille, jotka hyödyntävät koko sukeltajayhteisöä (esimerkiksi tien parannushanke suositulle sukelluskohteelle, hylkyjen poijuttaminen, pukeutumispenkkien rakentaminen sukelluskohteen tuntumaan, koulutusmateriaali-hankkeet tms.) Hankkeen tulos tulee olla kaikkien sukeltajien käytettävissä ilman eri maksua tai vaatimusta kuulua johonkin tiettyyn yhteisöön. Yksittäisen seuran tai rajatun piirin toimintaa edistäviin hankkeisiin tukea ei myönnetä.  

Hankeavustukseen on varattu 1000 euroa, ja hallitus voi jakaa summan useamman hankkeen kesken. Haku on tammikuun 2022 aikana ja päätökset tehdään helmikuun aikana. Avustus maksetaan vasta hankkeen toteuduttua.

Keskitetty vakavien asioiden eettinen kurinpito

Olympiakomitean kevätkokous toukokuussa 2021 hyväksyi vakavien eettisten asioiden keskitetyn kurinpitojärjestelmän. Keskitetyn kurinpidon malli käsittää urheilun ja liikunnan yhteiset vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan säännöt. Olympiakomitea on pyytänyt jäsenjärjestöiltään ehdokkaita perustettavaan uuteen kurinpitolautakuntaan, ja Sukeltajaliittokin on asettanut oman ehdokkaan siihen. Lajiliitot voivat liittyä keskistettyyn vakavien asioiden eettiseen kurinpitoon, kun ne ovat tehneet omat vaadittavat sääntömuutokset. Sukeltajaliitto valmistelee asiaa.

Vastuullinen valmentaja -koulutus

Osana vastuullisuustyötä Olympiakomitea on yhdessä lajiliittojen kanssa toteuttanut Vastuullinen valmentaja -koulutuksen, jota tullaan jatkossa edellyttämään Liiton ohjaajilta, kouluttajilta ja valmentajilta. Tämä vaatimus tullaan kirjaamaan eri järjestämisohjeisiin ja mahdollisiin muihin dokumentteihin, esim. valmentajasopimuksiin. Koulutus on vuoden 2021 loppuun asti ilmainen.

Talouden näkymät

Valtio kompensoi Veikkauksen tuottojen vähenemistä ensi vuonna edunsaajille, ja sen suuruudesta käydään tällä hetkellä vilkasta keskustelua. Liikunnan järjestöavustuksiin ei ensi vuonna näillä näkymin kohdistu suuria muutoksia. Meidän tulee kuitenkin huolehtia taloudenpidosta tarkasti.

Ensi vuodelle on uskallettu laatia poikkeuksellisen alijäämäinen budjetti, koska oma pääomamme on hyvällä tasolla ja korona-pandemian vuoksi tapahtumia on siirtynyt ensi vuoteen. Tälle vuodelle oli hyväksytty -20 827 euron budjetti, ja tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että tuloksemme tulee jäämään hieman ylijäämäiseksi.

Kokouksen viralliset asiat

Kokous hyväksyi esityksen vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Hallitukseen valittiin uusia jäseniä erovuoroisten tilalle seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen jäseniksi valittiin Joakim Petersen-Dyggve Tampereelta, Matti Eronen Varkaudesta, Markus Aarnio Vantaalta, Matti Kajala Tampereelta ja Hanna-Mari Talka Helsingistä.

Ääniä saivat myös Jorma Poikolainen Hyvinkäältä ja Ulla Kyllönen Helsingistä.

Hallituksessa jatkavat Liiton puheenjohtaja Tero Lehtonen Hämeenlinnasta ja jäsenet Ari-Pekka Hakulinen Savonlinnasta, Janne Kaasinen Lahdesta ja Tuomo Palevaara Riihimäeltä.

Liiton tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022 valittiin Markus Palmola, Nexia Oy ja varatilintarkastajiksi Nexia Oy, tilintarkastusyhteisö. Liiton toiminnantarkastajaksi tilikaudelle 2022 valittiin Jyrki Lukkarinen ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Leinonen.

Kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen lähteä valmistelemaan jäsenmaksuperusteisiin muutosta, jolla mahdollistettaisiin edullisemmat jäsenmaksut syyskaudella jäseniksi liittyville sekä yli 75-vuotiaille. Liitto ryhtyy valmistelemaan tarvittavaa sääntömuutosta. Mikäli kevätkokous 2022 hyväksyisi sääntömuutoksen, vuoden 2023 jäsenmaksut voitaisiin hyväksyä uusien sääntöjen mahdollistamalla tavalla.

Kokous hyväksyi Liiton uuden ympäristöohjelman. Liiton seuraavan sääntömuutoksen yhteydessä tullaan ehdottamaan myös kirjausta, että jatkossa ympäristöohjelmaan tehtävät muutokset tuodaan Liiton kokouksen hyväksyttäväksi.

Kokouksen pöytäkirja tullaan viemään Materiaalipankkiin.

Seuratuen haku alkaa

Seurojen edustajia muistutettiin, että OKM:n myöntämän Seuratuen hakuaika aukeaa tänä vuonna marraskuussa. Seuroja kannustetaan olemaan aktiivisia ja olemaan yhteydessä Liiton toimistolle Heli Halavaan tai Mika Rautiaiseen, jotka ohjaavat seuroja hakemusten tekemisessä.

Liiton kevätkokous 2022

Liiton kevätkokous 2022 järjestetään Tampereella 3.4. Tampereen Urheilusukeltajat ry:n 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Seuran juhlapäivää vietetään lauantaina 2.4. ja juhlaviikonlopun paikkana on Tampere-talo.


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita