Uutiset

Julkaistu 5.3.2013

Sukellusonnettomuus

Sukeltajaliitto ry on 2.3.2013 vastaanottanut tiedon Itä-Suomessa tapahtuneesta kuolemaan johtaneesta laitesukellusonnettomuudesta. Poliisi suorittaa esitutkinnan ja toimittaa keräämänsä tiedot omaisille.

Poliisin mukaan kokenut sukeltaja oli aloittamassa sukellusta suljetun kierron laitteella. Laitteessa oli seoskaasu- ja happisäiliöt, joiden sisältämää kaasua sukelluslaite annostelee ja kierrättää sukeltajan hengitettäväksi. Laitteen toimintaa ohjaa tietokone, jonka toimintaa puolestaan sukeltaja valvoo erilaisten tietojen ja mahdollisten varoitusten pohjalta. Poliisin tietojen mukaan laitteen toinen, puhdasta happea sisältävä säiliö oli onnettomuustilanteessa kiinni.

Maailmalla on tapahtunut sukellusonnettomuuksia suljetun kierron laitteella, jossa sukeltamaan lähtiessä happisäiliö on ollut kiinni, tyhjä tai hapen syötössä on ollut vikaa. Tällöin onnettomuuden syynä on yleensä ollut se, että sukeltajan hengitettäväksi tulee vain toisen säiliön seoskaasu. Syvillä sukelluksilla toinen seoskaasusäiliö sisältää heliumin ja typen lisäksi ainoastaan vähäisen määrän happea. Alhainen happipitoisuus alentaa ennenpitkää tajunnan astetta johtaen tajuttomuuteen. Sukelluslaitteissa on sisäänrakennettuja varoitusjärjestelmiä tämänkaltaisten vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.

Itä-Suomen 2.3.2013 tapahtuneessa onnettomuudessa laitteen toiminnan tai sukeltajan suorittamista rutiinitarkastuksista ennen sukellusta ei ole vielä tietoa saatavilla. Onnettomuuden varsinainen syy on myös yhä epäselvä. Sukeltajaliitto on tarjonnut poliisille asiantuntija-apua kyseisen rebreatherin analysoinnissa.

Sukeltajaliiton Laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunnan nimitetty onnettomuustutkintatyöryhmä pyrkii keräämään ja analysoimaan tietoja Suomessa ja suomalaisille tapahtuneista sukellusonnettomuuksista.Suomessa tapahtuu keskimäärin 2.7 laitesukelluskuolemaa vuosittain, noin 40'000 harrastajaa kohden. Onnettomuuksien tiedot kerätään poliisin toimesta ja toimitetaan omaisille. Sukeltajaliitto tilastoi näitä tietoja saamiensa vapaaehtoisraporttien pohjalta. Tietoja kerätään valistustyöhön sekä koulutuksen kehittämiseen, ja yhteistyötä tehdään muiden pohjoismaisten sukellusjärjestöjen kanssa.


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita