Uutiset

Julkaistu 15.4.2021

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti vuoden kolmannen kokouksensa 14.4.Teams-kokouksena.

Kevätkokous 17.4. etäkokouksena

Kevätkokoukseen ilmoittautumisaika päättyi 7.4. ja kokouksessa tulee olemaan edustettuna 14 Sukeltajaiiton jäsenyhdistystä. Liiton sivuille tullaan viemään linkki kokouksen tallenteeseen, ja sitä voi katsoa kahden viikon ajan.

Päivityksiä järjestämisohjeisiin ja uusi Takaisin veteen - Sukella Suomessa -järjestämisohje

CMAS Recreational Trimix Diver ja CMAS Advanced Nitrox Diver -järjestämisohjeita on päivitetty. Päivitykset liittyvät tekniikkasukelluskurssien järjestämisohjeiden yhtenäistämiseen, ja lisäksi on tarkennettu muutamia palautteen perusteella epäselviä kohtia. Hallitus hyväksyi järjestämisohjeisiin tehdyt päivitykset.

Hallitus hyväksyi myös uuden Takaisin veteen - Sukella Suomessa -järjestämisohjeen, joka korvaa vanhan Takaisin veteen -ohjeen. Uudessa ohjeessa on molempien kurssien järjestämisohje liitetty yhteen ja samaan ohjeeseen.

Päivitetyt järjestämisohjeet löytyvät täältä.

Vanhojen ohjeiden voimassa ollessa aloitetut kurssit voidaan viedä loppuun vanhoja ohjeita noudattaen.

Uusi yhteisöjäsen

Liiton yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä sukellusalalla toimivan yrityksen, oppilaitoksen tai vastaavan oikeuskelpoisen yhteisön. Ville Heldan Tmi hyväksyttiin Liiton uudeksi yhteisöjäseneksi. Liitolla on tällä hetkellä 11 yhteisöjäsentä.

Sukeltajaliiton kotisivuille on lisätty vastuullisuusosio

Sukeltajaliitto noudattaa vastuullisuustyössään urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa sukelluksen toimintaympäristö huomioiden. Vastuullisuusohjelma koostuu viidestä osa-alueesta: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping. Liiton kotisivuille on nyt koottu aineistoa kunkin vastuullisuusohjelmaan kuuluvan osa-alueen otsikon alle, ja sieltä löytyy hyödyllisiä linkkejä. Suosittelemme seurojamme tutustumaan näihin ja hyödyntämään omassa toiminnassaan.

Vaikuttamistyötä

Liikuntajärjestöillä on monia vaikuttamisen paikkoja. Olympiakomitea yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa pyrkii tällä hetkellä vaikuttamaan liikunnan rahoituksen turvaamiseen sekä Suomen hallituksen exit-strategiaan koronarajoituksia hallitusti purettaessa. Olympiakomitea ja sen 119 jäsenjärjestöä ovat jättäneet yhteisen lausunnon hallituksen exit-strategiasta.

Urheiluyhteisön #eileikataliikunnasta on viesti, jonka jakamisessa tulemme olemaan mukana. Veikkausvoittovarat tulevat pienenemään, ja Olympiakomitea jäsenjärjestöineen näkee, että liikunnan ja urheilun valtion rahoitus on turvattava vähintään nykytasolla. Liikunnan ja urheilun rahoittamiselle löytyy vahva yhteiskunnallinen perustelu. Liikunnan ja urheilun toimialan positiiviset vaikutukset yhteiskunnalle ovat miljardiluokkaa. Liikunnalla on lukuisia positiivisia vaikutuksia suomalaisten terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Liikuntaan panostaminen on hyvä investointi.

Kansallinen seuratietokanta julkaistu – mukana lajiliittojen 7571 jäsenseuraa

Suomen ensimmäinen kansallinen Seuratietokanta www.seuratietokanta.fi tarjoaa julkisesti avaintietoja suomalaisesta seurakentästä: paljonko seuroja on eri lajeissa, millä paikkakunnilla ne sijaitsevat, paljonko on monilajiseuroja, missä lajeissa niitä on eniten ja minkä ikäisiä suomalaiset seurat ovat. Sukeltajaliiton seurat ovat mukana tässä tietokannassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapuhaun yhteydessä lajiliittoja pyydettiin toimittamaan luettelo jäsenseuroista ja niiden jäsenmääristä sekä seurojen y-tunnukset, ja tiedonkeruu perustuu siihen.

Lajiliittoja tietokannassa on 68 ja näiden jäsenseuroja yhteensä 7571. Seurojen Y-tunnusten avulla seuroista on saatu myös kotipaikkatiedot ja rekisteröimisvuosi. Tietokannassa tarkastellaan seurojen lajikohtaista, alueellista ja ajallista jakautumista sekä seurojen jäsenmääriä.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 26.5. Teams-kokouksena.

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita