Uutiset

Julkaistu 15.1.2019

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton uusi hallitus aloitti toimintakautensa 12.1.2019 kokouksella puheenjohtajansa Tero Lehtosen johdolla. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajiksi Sami Järvisen ja Jorma Poikolaisen. Hallitus vahvisti Liiton eri valiokuntien kokoonpanot ja liittokouluttajanimitykset vuodelle 2019. Liiton uuden Urheiluvaliokunnan alla toimivat räpyläuinnin, sukelluskalastuksen, uppopallon ja vapaasukelluksen lajiryhmät. Päivitetyt tiedot löytyvät Liiton verkkosivuilta. Liiton turvallisuussuunnitelma ja hallinnon ohjesääntö on myös päivitetty ja ne löytyvät Materiaalipankista.

Koulutusaktiivisuus seuroissa kasvussa

Viime vuonna koulutettiin seuroihin kolminkertainen määrä ohjaajia ja kouluttajia edelliseen vuoteen verrattuna. Liiton kortitusten kokonaismäärä on myös kasvussa. Lisääntyvä ohjaajien ja kouluttajien määrä on hyvä signaali ja ennustaa tulevaakin kasvua.

Liiton sukelluskoulutus on kokenut isoja uudistuksia. Turvaohjeiden, koulutusohjeen ja kurssien järjestämisohjeiden päivitysten ja e-oppimismateriaalien käyttöönoton tavoitteena on ollut joustavuuden ja monimuotoisuuden lisääminen seurojen koulutustoiminnassa. Myös seurojen toiveisiin on pystytty vastaamaan, ja käytössä on nyt aiempaa suurempi valikoima kursseja. Tarjoamalla säännöllistä jatkokoulutusta voidaan sitouttaa harrastajia jatkamaan sukellusharrastusta.

Kasvu kannattaa – Sukeltajaliiton kasvuohjelma 2019–2020

Sukeltajaliitto käynnistää kasvuohjelman, jolla se kannustaa jäsenseurojaan rekrytoimaan aktiivisesti uusia harrastajia sukelluksen pariin. Tulemme tiedottamaan ohjelmaan mukaan ilmoittautumisesta ja ohjelman periaatteista Liiton eri kanavilla. Ohjelmaan tulee ilmoittautua 30.4.2019 mennssä. Jäsenmääräänsä kasvuohjelmakauden aikana kasvattaneet seurat tullaan palkitsemaan ennalta asetettujen kriteerien perusteella. Palkitseminen on sidottu Liiton saaman jäsenmaksujen kasvun suuruuteen, ja seuran koko vaikuttaa siihen, miten suurta kasvua siltä edellytetään. Suuremmilla harrastajamäärillä niin seurat kuin Liittokin parantavat toimintaedellytyksiään!

Suomisukellus nousuun – avoimesti ja innostavasti

Sukelluksen laaja positiivinen näkyvyys lisää kiinnostusta lajiin ja tuo uusia harrastajia mukaan toimintaan. Sosiaalisen median aktiivinen hyödyntäminen avaa uusia mahdollisuuksia. Jaetaan niitä hyviä kokemuksia, joita sukeltamisesta saamme – kerrotaan se muille ja otetaan mukaan. Uusien harrastajien tulisi löytää tiensä seuroihin mahdollisimman helposti. Suomi on monipuolinen maa sukeltajalle, ja siitä kannattaa kertoa jakamalla kokemuksia ja hyvää fiilistä seuratoiminnassa. Aloittelevat sukeltajat on tarpeen saattaa hyvin harrastuksensa alkuun. Liitto tarjoaa seuroille erilaista tukimateriaalia  sukelluksen markkinointiin, ja Liiton kanavia kannattaa hyödyntää oman toiminnan markkinoinnissa. Tehdään sukellusta vahvasti näkyväksi yhdessä!

Palkitsemisia, päätöksiä ja kohtaamisia

Liiton kevätkokous järjestetään 6.4. Kotkassa, Merikeskus Vellamossa. Kotkaan kannattaa lähteä kauempaakin, sillä luvassa on mielenkiintoinen sukeltajien kohtaaminen, mm. sukellusrobotiikka ja meriarkeologia tulevat olemaan esillä. Sukeltajaliiton Vuoden parhaat palkitaan kevätkokouksessa. Esityksen palkittavista voi tehdä kuka tahansa, eli esityksen ei tarvitse olla seuran virallinen esitys. Ehdotuksia voi tehdä 31.1.2019 täällä. Muistathan perustella ehdotuksen huolellisesti!

Seuraava hallituksen kokous pidetään 2.3.2019 Helsingissä

Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.fi

 


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita