Uutiset

Julkaistu 4.3.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti vuoden toisen kokouksensa 29.2. Helsingin messukeskuksessa GoExpo-messujen yhteydessä.

Toimintasääntömuutos valmis kevätkokouksen hyväksyttäväksi

Liiton hallitus tiedotti jo tammikuun kokouksensa jälkeen, että Liiton toimintasääntöihin tullaan tekemään päivityksiä. Vastuullisuusasioita painotetaan ensi vuoden valtioapuhakuprosessissa uudella tavalla ja Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut valtionapua nauttivia organisaatioita tarkastelemaan omia sääntökokonaisuuksiaan ja tekemään tarvittavia muutoksia. Sääntötasolle vaaditaan tiettyjä kirjauksia, jotka osoittavat lajiliittojen sitoutumista vastuulliseen toimintaan sekä antavat niille mahdollisuudet siihen, että ei-toivottavaan toimintaan tai käytökseen voidaan puuttua. Olympiakomitean juristi Petri Heikkinen on avustanut Sukeltajaliittoa sääntömuutoksemme valmistelussa.

Sääntömuutoksen yhteydessä on tarkasteltu myös muita sääntöjen kirjauksia ja tehty pieniä muutoksia selkeyttämään sääntöjen tulkintaa. Esimerkiksi monilajiseuran osalta sääntöihin on kirjattu selkeästi se, mitä monilajiseuralla tarkoitetaan. Yksikään sukellusseuroistamme ei ole tällä hetkellä monilajiseura. Monilajiseura voi olla vain sellainen rekisteröity yhdistys, jonka alaisuudessa on vähintään kahden tai useamman valtakunnallisen yhdistyksen toimintaa, jolloin osaan kyseessä olevan seuran jäsenistä sovelletaan toisen yhdistyksen sääntöjä. Kyseessä voi olla esim. uimaseura, NMKY tai vastaava, jolloin seurassa on edustettuna eri lajiliittojen alaisia lajeja.

Sääntömuutosesitys on PRH:n ennakkotarkastettavana, ja päätösesitys päivitettyjen toimintasääntöjen hyväksymisestä tuodaan Liiton kevätkokoukselle 4.4. Toimintasääntöön tehtävät muutokset vaikuttavat osaltaan myös kurinpitosääntöömme, johon on myös tulossa pieniä muutoksia. Sukeltajaliitto tulee muiden urheilujärjestöjen tavoin luovuttamaan dopingrikkomusten kurinpitopäätösten osalta päätösvallan Suomen Urheilun Eettisen keskuksen alle perustettavalle kurinpitoelimelle sen aloittaessa toimintansa 1.1.2021.

Taloudellinen tulos jäi hieman ylijäämäiseksi

Liiton hallitus allekirjoitti kokouksessaan tilinpäätöksen, joka on 8282 euroa ylijäämäinen. Jäsenmaksutulot ovat Liiton suurin yksittäinen tuloerä. Jäsenmääräkehitystä ei olla saatu kasvu-uralle, vaan se on edelleen pienoisessa laskussa. Vuoden 2020 valtionapupäätökset on saatu, ja Liiton saama valtionapu on edelleen 175 000 euroa.

Kevätkokouksessa päätetään tulevan vuoden jäsenmaksuista, ja hallitus tulee esittämään maltillisia 0,50–1,00 euron korotuksia jäsenmaksuihin. Korotuksen avulla pystymme muun muassa tarjoamaan tulevaisuudessa jokaiselle Liiton jäsenelle (ei ainoastaan kurssien oppilaille) pääsyn ajantasaiseen koulutustasoaan vastaavaan sukelluslajien tietopakettiin. Digitaalisten palvelujen kehittäminen vaatii jatkuvaa huomiotamme, ja kiitämme kaikkia niitä vapaaehtoisia, jotka ovat olleet tekemässä muun muassa sähköisiä kurssisisältöjä Liiton eri kursseille.

Laitesukelluksen SM-taitokilpailut Rovaniemellä

Liiton hallitus myönsi anomuksesta Laitesukelluksen SM-taitokilpailujen järjestämisoikeuden tänä vuonna Rovaniemen Urheilusukeltajat ry:lle. Kilpailu järjestetään Rovaniemen uimahallissa 3.10. Kilpailuun voidaan ottaa enintään 15 sukellusparia. Näin viime vuonna pitkän tauon jälkeen Pieksämäellä järjestetty SM-kilpailu saa jatkoa tänäkin vuonna. Pyydämme seuroja informoimaan nyt jo jäseniäään Rovaniemen SM-kilpailutapahtuman ajankohdasta. Lisätietoja päivitetään sukeltaja.fi Tapahtumakalenteriin järjestelyjen edetessä.

Koronavirus vaikuttaa myös urheilutapahtumiin

Sukeltajaliitto seuraa koronavirustilannetta ja arvioi ulkomaisiin ja tarvittaessa kotimaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin osallistumista tapauskohtaisesti. Tilanteet voivat muuttua nopeasti. Tällä hetkellä räpyläuimarimme odottavat CMAS:n virallista päätöstä siitä, tullaanko räpyläuinnin Pohjois-Italian Lignano Sabbiadoroon 20.–22.3. sijoittuva seurajoukkueiden World Cup -kilpailu perumaan tai siirtämään. CMAS on luvannut tiedottaa asiasta 10.3. mennessä. Sukeltajaliitto ei suosittele tällä hetkellä matkustamista Pohjois-Italiaan kilpailemaan. Liitto myös seuraa tiiviisti Ulkoministeriön matkustustiedotteita.

Nurmijärven Uinti ry Sukeltajaliiton jäseneksi

Nurmijärven Uinti ry on vireä uimaseura, joka on uutena lajina aloittanut räpyläuintivalmennuksen.  Sukeltajaliiton hallitus hyväksyi Nurmijärven Uinti ry:n Sukeltajaliiton jäsenyhdistykseksi monilajiseura-statuksella ja toivottaa Nurmijärven Uintiseuran räpyläuimarit tervetulleiksi mukaan toimintaan.

Atlantis Finswimming Club ry:n jäsenyys Sukeltajaliittoon on päätetty maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Seura on saanut tiedon jäsenyyden päättämisestä.

GoExpossa sukellus oli hyvin esillä

Sukeltajaliitto oli ensimmäistä kertaa mukana Helsingissä 28.2.–1.3. järjestetyillä Suomen suurimmilla liikunta- ja ulkoiluharrastusmessuilla. Sukeltajaliiton osastolla sai tietoa sukelluksen ja eri sukelluslajien harrastamisesta Suomessa ja seurojen toiminnasta. Osastolla pystyi seuraamaan livestreemausta uppopallon PM-kilpailuista Norjasta ja saamaan lajitietietoutta harrastajilta. Osastolla sai myös osallistua arvontaan, jossa palkintona oli laitesukelluskokeiluja.

Moni osastolla käynyt oli joskus sukeltanut, mutta jostain syystä oli tullut taukoa ja mielessä kyti lajin uudelleen aloittaminen. Markkinoimalla näkyvästi omaa toimintaansa seurojen on mahdollista löytää ja houkutella jo aiemmin harrastaneita takaisin lajin pariin. Messuilla pystyimme tarjoamaan kiinnostuneille suoraan polun takaisin sukelluksen pariin. 

Messuilla oli erilaista ohjeisohjelmaa, ja mm. allasalueella esiteltiin lasten ja nuorten snorkkelisukellustoimintaa, laitesukellusta ja sukelluskalastusta. Tietoiskumaiset esitykset lavoilla avasivat lisää Suomessa sukeltamista ja myös sukelluskuvausta yläkerran Kuva & Ääni -messujen puolella. Messujen yhteydessä järjestettyyn Liiton kouluttaja-update -tilaisuuteen osallistui noin 25 henkilöä ja sen antia kiiteltiin. Monet kiitokset kaikille vapaaehtoisillemme, jotka olitte tekemässä messuja kanssamme!

Kevätkokous 4.4.2020

Virallinen kevätkokouskutsu julkaistaan Liiton sivuilla tällä viikolla, ja hallituksen kokouksessaan vahvistamat Vuoden parhaat tulevat saamaan tiedon asiasta. Toivottavasti mahdollisimman moni nähdään Varkaudessa vastaanottamassa huomionosoitusta. Lämpimästi tervetuloa Varkauteen kevätkokoukseen sekä osallistumaan samalla 50 vuotta täyttävän Sukellusseura Vesihiisi ry:n vuosijuhlaan!

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 31.3. skype-kokouksena.

 

Puheenjohtaja Tero Lehtonen, tero.lehtonen at sukeltaja.fi

Toiminnanjohtaja Sari Nuotio, sari.nuotio at sukeltaja.fi


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita