Uutiset

Julkaistu 5.1.2021

Sukeltaminen COVID-19-infektion jälkeen

Vajaassa vuodessa on saatu paljon uutta tietoa COVID-19-infektiosta ja sen paranemisesta. Sukeltamisen aloittamiseen sairastetun infektion jälkeen on saatu suositukset, jotka julkaistiin arvostetuimmassa sukelluslääketieteen lehdessä syyskuussa 2020. Tässä lyhyesti pääpiirteet suomeksi.

COVID-19-infektiolla on kolme pääkohdetta, jotka ovat kaikki ongelmallisia sukeltajan kannalta. Tulehdusvaste aiheuttaa keuhkovaurion, jolloin hengityskaasujen vaihto häiriintyy ja paranemisvaiheessa syntyy arpeutumista, mikä voi vaikuttaa kaasujen vapaaseen liikkumiseen ja ns. ansailman syntymiseen. Nämä puolestaan huonontavat fyysistä suorituskykyä, altistavat sukeltajan keuhkopöhölle ja lisäävät riskiä keuhkorepeämälle sukellettaessa paineistetulla kaasulla. Sydän- ja verenkiertoelimistö kärsii tulehdusvasteen lisäksi myös hyytymisjärjestelmän aktivoitumisesta, ts. veritulppariski on lisääntynyt. Tulehdusvaste voi vaurioittaa sydänlihasta ja siten huonontaa sen toimintakykyä.

Sukelluskelpoisuuden arvioiminen riippuu sairastetun COVID-19-infektion vaikeusasteesta. Lähtökohtaisesti arviointia ei kannata tehdä ennen kuin sukeltaja on omasta mielestään ”entisessä kunnossaan” infektion jälkeen. Tähän voi valitettavasti mennä useita kuukausia, jopa vuosi.

Lievän infektion (kotihoitoinen) jälkeen tarkastuksessa kliinisen tutkimuksen lisäksi tarvitaan spirometria-tutkimus sekä keuhkokuva (rtg tai TT), mahdollisesti myös kliininen rasitustesti. Keskivaikean infektion (sairaalahoito, mutta ei teho-osasto) jälkeen arviossa tarvitaan edellisten lisäksi myös sydänfilmi ja mahdollisesti sydämen ultraäänitutkimus sekä kliininen rasituskoe, jossa mitataan myös hapeuttumista (saturaatiota). Vaikean infektion (tehohoitoa vaatinut) jälkeen lisätutkimuksina edellisten lisäksi on sydänvaurion merkkiaineiden tutkiminen verestä.

COVID-19-infektion kohdalla, kuten sukeltamisessakin, ennaltaehkäisy ja turvaohjeiden noudattaminen ovat tärkein asia, jotta voi jatkaa harrastustaan turvallisesti.

Anne Räisänen-Sokolowski, LT, sukellus- ja ylipainelääketieteen erityispätevyys


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita