Uutiset

Julkaistu 8.2.2018

Kysely sukeltajille vedenalaisesta maisemasta

Veden alla on maisemaa aivan kuten pinnan päälläkin. Vedenalainen maisema on merkittävä osa elettyä ja koettua ympäristöä. Tähän maisemaan sukeltajilla on erityinen kokemuksellinen suhde. Vedenalaiseen maisemaan kuuluu luonnonmaisemaa ja kulttuuriperintöä.

Tällä kyselyllä kartoitamme sukeltajien kokemuksia ja merkityksiä vedenalaisesta maisemasta. Kysely toteutetaan osana EU-rahoitteista BalticRIM -hanketta, jonka päämääränä on kartoittaa ja luoda hyviä käytäntöjä merellisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioonottamiseksi merialuesuunnittelussa Itämeren alueella. Hankkeen suomalaisina yhteistyökumppaneina ovat Museovirasto, Metsähallitus ja Turun yliopisto ja muita kansallisia kumppaneita ovat Ålands Landskapsregering Kulturbyrån, Kymenlaakson Liitto ja Sukeltajaliitto.

Vastaa kyselyyn


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita