Uutiset

Julkaistu 27.4.2020

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa: sukellusharrastus ja koronavirus

Suomen hallituksen koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi tekemät rajoitustoimenpiteet jatkuvat 13.5.2020 asti. Päätöksistä rajoitusten mahdollisesta jatkamisesta tai asteittaisesta purkamisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Sukeltajaliitto kehottaa noudattamaan Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita, määräyksiä ja linjauksia myös sukelluksen harrastustoiminnassa. Tällä hetkellä yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty, ja sosiaalisia kontakteja ja julkisilla paikoilla oleilua kehotetaan välttämään.

 

Koulutustoiminnan ylläpitäminen

Sukeltajaliiton Dyykki-oppimisympäristössä on jo käytössä kaikkien tärkeimpien laitesukelluskurssien e-oppimismateriaali. Sukelluskurssin teoriaopinnot voi siis hyvin aloittaa nykyisen poikkeustilanteen aikana, ja kurssin käytännön harjoitukset voi tehdä, kun tilanne on normalisoitunut.

Uimahallit ja useimmat urheilutilat pysyvät suljettuina. Kunnat ovat osin aikaistaneet uimahalleissa tehtäviä korjauksia ja huoltotoimenpiteitä, joten seuroille saattaa aueta mahdollisuus saada hallivuoroja käyttöön, kun tilanne taas normalisoituu. Kannattaa siis seurata oman kunnan tilannetta.

Jos tilanteen normalisoituessa uimahalli ei vielä ole käytettävissä, on hyvä muistaa, että sekä yleinen koulutusohje että eri kurssien järjestämisohjeet antavat mahdollisuuden allasharjoitusten järjestämiseen myös uima-allasmaisissa olosuhteissa luonnonvesissä. Uima-allasmaiset olosuhteet luonnonvesissä tarkoittavat sukelluspaikkaa, jonka olosuhteet ovat niin verrannolliset uima-altaaseen tai maauimalaan, että allasharjoitusten järjestäminen on mahdollista ja turvallista. Tätä mahdollisuutta hyödyntämällä sukelluskurssien käytännön harjoitukset voidaan aloittaa, kun tilanne, turvallisuus ja viranomaisten ohjeet sen sallivat.

 

Sukeltaminen luonnonvesissä

Aluehallintovirastojen näkemyksen mukaan hallituksen 16.3.2020 tekemä kuntien harrastustilojen ja -paikkojen sekä uimahallien ja muiden urheilutilojen sulkemista koskeva linjaus koskee myös kuntien talviuintipaikkojen ja yleisten uimarantojen yhteydessä ylläpitämiä tiloja, kuten lämmittelytiloja ja rakennuksissa olevia pukeutumistiloja sekä rantasaunoja ja vastaavia tiloja.

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan yleiset uimarannat ja talviuintipaikat ovat verrattavissa lenkkipolkuihin, joita hallituksen sulkemislinjaus ei koske. Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että ulkoliikuntapaikkoja voidaan käyttää ohjattuun ja valvottuun harjoitustoimintaan, mutta kilpailuja tai muita avoimia yli 10 hengen yleisötilaisuudeksi muodostuvia tapahtumia niissä ei voi järjestää, ja mahdolliset harjoitukset on toteutettava siten, ettei lähikontakteja synny.

Aina ei voi yksiselitteisesti sanoa, onko jokin tapahtuma laissa tarkoitettu yleisötilaisuus tai yleinen kokous. Korostamme, että tässä tilanteessa kaikkien on joka tapauksessa syytä toimia vastuullisesti eli noudattaa hallituksen ja terveysviranomaisten painokkaita suosituksia lähikontaktien välttämisestä.

Turvavälejä on todennäköisesti helpompi noudattaa rantasukelluksilla. Veneessä tila on ahtaampaa.

Kun sukellusta harrastetaan pienissä ryhmissä yleisiä koronavirusohjeistuksia ja turvavälejä noudattaen, tulee erityisesti muistaa noudattaa huolellisesti turvaohjeita tapaturmien välttämiseksi. Kannattaa myös huomioida, että pelastus- ja lääkintäviranomaiset priorisoivat nyt terveydenhoidon resursseja, joten pientäkin riskinottoa sukellusharrastuksen vuoksi kannattaa kaikin keinoin välttää. Jokainen on itse vastuussa siitä, että omassa toiminnassaan noudattaa annettuja suosituksia ja ohjeita.

On tärkeää, että sukelluksille tullaan vain terveenä. Tämä koskee kaikkia: osallistujia, oppilaita ja kouluttajia.

 

Hygienia

On tärkeä muistaa, että virus ei ole kadonnut Suomesta vielä sen jälkeenkään, kun rajoituksia on jo mahdollisesti hellitetty.

Sairastumisen torjunnassa on tärkeää noudattaa hyvää yleishygieniaa. Hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Kädet pestään säännöllisesti saippualla, ja käsidesin käyttö on suotavaa.

DAN Europen ohjeita koronavirusta vastaan suojautumisesta sukellustoiminnassa voit lukea täältä.

Sukeltajaliitto suosittelee seuraavia toimintatapoja:

 • Maskin huurteenpoisto on suositeltavaa tehdä huurteenpoistoaineella, ei sylkemällä. Kaupallisten huurteenpoistoaineiden sijasta öljyä sisältämätön vauvashampoo ajaa saman asian.
 • Paritarkastuksen yhteydessä jokainen koehengittää itse omat annostimensa. Parin annostimia ei koehengitetä.
 • Sukelluskurssi on hyväksytysti suoritettu ainoastaan silloin, kun kaikki kurssiin kuuluvat harjoitteet on suoritettu hyväksytysti. Kaasunjakamisharjoitusten suorittamiseksi on huomioitava, että
  • annostimet desinfioidaan ennen harjoitusta
  • se henkilö, jonka on tarkoitus ottaa desinfioitu vara-annostin käyttöönsä harjoituksen aikana, koehengittää kyseisen annostimen
  • käytettäessä pitkää annostimenletkua (“tekniikkasukellusvarustus”), annostin annetaan normaalitilanteessa kaasun tarvitsijalle suoraan kaasun antajan suusta. Tätä toimintatapaa ei ole mitenkään mahdollista tehdä tartuntavaaran kannalta turvallisesti. Kaasunjakamisharjoituksia pitkää letkua käyttäen ei voi suositella tehtäväksi tartuntavaaran aikana. Poikkeustilanteen ajaksi on turvallisempi vaihtaa pitkät letkut normaaleihin, ja tehdä kaasunjakamisharjoitukset normaalilla tavalla.
 • Jos seuran koulutuskaluston määrä sen mahdollistaa, voidaan oppilaille antaa käyttöön nimetyt laitteet, joita muut eivät käytä kurssin aikana.
 • Sukellusvarusteiden pesua tulee tehostaa. Kursseille osallistujille voidaan kertoa, että lainavarusteet on pesty ennen käyttöä.
 • Annostimen pesussa tulee huomioida, että myös annostimen kammion tulee täyttyä pesuaineella ja se tulee myös huuhdella. Snorkkeli tulee pestä kokonaan, myös putken sisäpuolelta.
 • DAN Europe suosittelee, että pesemisen lisäksi varusteet myös desinfioidaan. Sekä pesemisessä että desinfioinnissa on noudatettava varusteiden valmistajien ja maahantuojien antamia ohjeita.
 • DAN Europe suosittelee desinfiointiin valkaisuainetta. Sukeltajaliiton tiedossa on, että sukeltajat ovat käyttäneet varusteiden desinfioinnissa sen rinnalla myös ainakin seuraavia tuotteita:
  • Kiillon Erisan Oxy+ Tuote sopii myös herkille pinnoille ja materiaaleille. On kuitenkin huomioitava, että happea vapauttavat desinfiointiaineet eivät sovellu messinkipinnoille, joten annostimen messingistä valmistettujen komponenttien pinnoitteen (”kromauksen”) tulee olla kunnossa ja ehjä, jotta ainetta voi käyttää. Tuotetta on saatavilla mm. siivousalan liikkeistä.
  • Virkon S. Saatavilla mm. apteekeista ja eläintarvikeliikkeistä.
  • Desinfiointiaineita käytettäessä on huomioitava, että tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteisiin pitää tutustua ja ne tulee olla saatavilla. Aineiden oikea ja ohjeenmukainen annostus on erittäin tärkeää. Desinfioinnin jälkeen aineet on pestävä pois ohjeen mukaisesti. Aineet on hävitettävä ohjeiden mukaisesti ja turvallisesti.

 

Sukeltajaliiton hallitus


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita