Uutiset

Julkaistu 24.4.2024

Päivityksiä laitesukelluksen koulutusohjeisiin

Sukeltajaliiton hallitus on hyväksynyt päivityksiä CMAS Sidemount Diver -järjestämisohjeeseen ja CMAS-koulutuksen yleiseen koulutusohjeeseen.

CMAS Sidemount Diver -järjestämisohjeeseen on päivitetty kouluttajavaatimukset yhteneväisiksi muiden erikoiskurssien ja taitokoulutusten mallin mukaan. Lisäksi ohjeen terminologiaa on yhtenäistetty Sukeltajaliiton muiden ohjeiden kanssa.

CMAS-koulutuksen yleiseen koulutusohjeeseen on yhdenmukaistettu ja tarkennettu terminologiaa, ja ohjetta on päivitetty uusien kurssien ja kurssipäivitysten tuomien tarpeiden mukaan. Ohjaaja- ja kouluttajakorttien myöntämisperusteita ja kortinuusimisperusteita on tarkennettu. Ohjeen liitteenä olleet tiivistetyt kurssikuvaukset on poistettu, koska on havaittu, että niiden reaaliaikainen päivittäminen on ollut mahdotonta.

Päivitetyt ohjeet on julkaistu liiton sivulla www.sukeltaja.fi > Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus.

Ohjeiden päivittyessä käynnissä olleet kurssit voidaan viedä loppuun niiden ohjeiden mukaisesti, joiden voimassa ollessa kurssi on aloitettu, mikäli kurssin vastuukouluttaja ei muuta päätä. Vanhat ja päivitetyt ohjeet pysyvät rinnakkain saatavilla Materiaalipankissa muutamia kuukausia päivityksen jälkeen.

Päivitetyistä ohjeista voi mielellään antaa palautetta liiton koulutuspäällikölle osoitteeseen mika.rautiainen at sukeltaja.fi. Myös muiden ohjeiden mahdollisista päivitystarpeista voi lähettää viestiä samaan osoitteeseen.


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita