Uutiset

Julkaistu 12.3.2019

Kyselytutkimus Sukeltajaliiton jäsenille sukeltajien paineentasausongelmista

Välikorvien ja nenän sivuonteloiden paineentasauksen ongelmat ovat verrattain yleisiä sukeltaessa. Tarkkaa käsitystä ongelmien yleisyydestä, niiden riskitekijöistä tai vaikutuksesta elämänlaatuun, työkykyyn ja -turvallisuuteen sukellustyötä tekevissä ammattiryhmissä tai sukellusharrastajien keskuudessa ei kuitenkaan ole. HYKS Pää- ja Kaulakeskus, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Suomen Palopäällystöliitto, Museovirasto, Metsähallitus ja Sukeltajaliitto ovat päättäneet tehdä yhteistyössä em. asioita kartoittavan tutkimuksen. Tutkimusta johtaa dosentti Saku Sinkkonen HYKS:stä.

Kyselytutkimuksen tarkoituksena on selvittää systemaattisesti ja kattavasti sukeltamiseen liittyviä paineentasauksen ongelmia ammatti- ja harrastesukeltajilla Suomessa. Vastaavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksen tulosten avulla pyritään jatkossa ehkäisemään ongelmien kehittymistä ja kehittämään hoitoa.

Tutkimus toteutetaan alla olevasta linkistä avautuvalla anonyymillä sähköisellä kyselylomakkeella, jolla kysytään yleisiä esitietoja sekä tietoja välikorvien ja nenän sivuonteloiden paineentasauksen ongelmista sukeltaessa. Kyselyyn vastaamiseen kuluu oireettomilta vastaajilta 1 minuutti, oireisilta vastaajilta vastauksista riippuen 1 - 10 minuuttia. Vastaamisesta ei voida katsoa aiheutuvan vastaajalle haittaa. Tutkimus on vapaaehtoinen. Kysely on täysin anonyymi eikä yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa vastaustensa perusteella. Tutkimuksen luotettavuuden turvaamiseksi olisi tärkeää, että jokainen ehtisi käyttää muutaman minuutin kyselyyn vastaamiseen.

Kannustamme Sukeltajaliiton jäseniä vastaamaan aktiivisesti kyselyyn.

Tutkimuksen tulokset raportoidaan Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Pelastustoimen, Museoviraston ja Metsähallituksen työterveyshenkilöstölle, Sukeltajaliitolle sekä tutkimuksen kohderyhmille. Lisäksi tavoitteena on julkaista tulokset tieteellisenä raporttina. Tutkimukselle on HUS Eettisen toimikunnan puoltava lausunto ja HYKS Pää- ja kaulakeskuksen tutkimuslupa.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä 31.3. mennessä.

Yhteistyöstä suuresti kiittäen,

Saku Sinkkonen, dosentti
HYKS Pää- ja kaulakeskus / Korva-, nenä ja kurkkutaudit

Oskari Lindfors, lääketieteen kandidaatti, tohtorikoulutettava
Helsingin yliopisto

Sari Nuotio, toiminnanjohtaja
Sukeltajaliitto ry


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita