Uutiset

Julkaistu 10.2.2014

Uusi tiedote: Norjan sukellusonnettomuus

Norjassa tapahtuneesta luolasukellusonnettomuudesta selvinnyt sukeltajaryhmä on antanut Sukeltajaliiton laitesukellus- ja turvallisuusvaliokunnan onnettomuustutkintatyöryhmälle alla olevan selvityksen tapahtumien kulusta ja se julkaistaan heidän toivomuksestaan. Sukeltajaliitto ei anna tietoja tapahtumassa mukana olleiden henkilöllisyydestä.

 

Kuvaus Plurdalenin luolasukelluksesta (Norja, helmikuu 2014)


Suunnitelmana oli sukeltaa kahdessa tiimissä. Ensimmäisessä tiimissä oli kaksi sukeltajaa (alla nimetty sukeltaja-1 ja 2), ja toisessa tiimissä kolme sukeltajaa (sukeltajat 3, 4 ja 5). Tiimit lähtivät veteen kahden tunnin porrastuksella. Sukellusreitti kulki Plurasta Steinugleflågetiin, jonne saapumisen jälkeen tarkoitus oli jättää varusteet yöksi luolaan ja sukeltaa seuraavana päivänä takaisin.


Arvioitu sukellusaika oli viisi tuntia, ja suurin sukellussyvyys 129 metriä. Sukeltajat olivat käyneet läpi ns. bailout- eli varakaasusuunnitelman, mikäli käytettävät rebreatherit (suljetun kierron hengityslaitteet) vikaantuisivat sukelluksen aikana. Varalla oli sekä ylimääräiset rebreatherit että avoimen kierron hengityskaasusäiliöt.


Valmistautuminen:


Ensimmäinen tiimi aloittaa avannon teon Pluran päähän, ja toinen tiimi lähtee kuljettamaan vaihtovarusteita Steinugleflågetin päähän. Toinen tiimi palaa Pluran päähän ja avustaa ensimmäisen tiimin aloittamaan sukelluksensa. Tämän jälkeen toinen tiimi aloittaa oman valmistautumisensa ja lähtee sukellukselle noin kaksi tuntia ensimmäisen tiimin jälkeen.

Sukellusten kulku:


Ensimmäinen tiimi:


Sukelluksen alkuosa sujui normaalisti. Ohitettuaan ahtaumat, jotka ovat ennen 129 metrin syvyyttä, ja aloitettuaan nousun sukelluksen syvimmästä pisteestä, sukeltaja-2 jää kiinni varusteistaan ahtaumaan, joka on noin 110 metrin syvyydessä. Sukeltaja-2 ei pääse itse irti yrityksistään huolimatta ja joutuu samalla vaikeuksiin rebreather-laitteensa kanssa. Sukeltaja-1 yrittää kaikin tavoin auttaa tilanteessa, mutta siitä huolimatta sukeltaja-2 menehtyy.


Sukeltaja-1 joutuu tämän jälkeen jatkamaan nousuaan kohti Steinugleflågettia. Tilanteessa kuluneen ajan ja tapahtumapaikan syvyyden vuoksi, sukeltaja-1:n kokonaissukellusaika kasvaa suunnitellusta noin viidestä tunnista yli kahdeksaan tuntiin. Tämän vuoksi sukeltaja-1:n käytettävissä olevat resurssit ovat äärirajoilla. Sukeltaja-1 jättää viimeisestä kuuden metrin decompressiopysähdyksestään noin 45 minuuttia tekemättä, mutta selviää kuitenkin sukelluksen jälkeen ilman sukeltajantaudin oireita. Sukeltaja-1 jää Steinugleflågetiin odottamaan vedessä näkemäänsä sukeltaja-3:a.


Toinen tiimi:


Sukelluksen alkuosa sujuu normaalisti. Ohitettuaan ahtaumat, jotka ovat ennen 129 metrin suurinta sukellussyvyyttä, ja aloitettuaan nousun, sukeltaja-3 kohtaa noin 110 metrin syvyydessä ahtaumaan menehtyneen sukeltaja-2:n. Sukeltaja-3 yrittää irrottaa sukeltaja-2:n ahtaumasta onnistumatta siinä. Seuraavaksi sukeltaja-3 ryhtyy irroittamaan omia varusteitaan ja työntämään niitä ahtaumasta sukeltaja-2:n vierestä, ja tämän jälkeen rupeaa itse yrittämään ahtauman läpi. Tällä välin sukeltaja-4 on joutunut vaikeuksiin rebreather-laitteensa kanssa ja on siirtynyt käyttämään varakaasua. Sukeltaja-5 yrittää auttaa sukeltaja-4:ä, mutta sukeltaja-4 menehtyy kaikesta huolimatta 111 metrin syvyyteen. Sukeltaja-5 yrittää viestittää sukeltaja-3:lle tapahtumista mutta ei saa haluamaansa viestiä perille. Sukeltaja-3 pääsee ahtaumasta läpi ja olettaa sukeltajien 4 ja 5 kääntyneen takaisin. Sukeltaja-3 jatkaa yksin kohti Steinugleflågettia.


Sukeltaja-3:n sukellusaika kasvaa syvän osan tapahtumien vuoksi suunnitellusta noin viidestä tunnista yli kahdeksaan tuntiin. Tämän vuoksi myös sukeltaja-3:n käytettävissä olevat resurssit ovat äärirajoilla. Sukeltaja-3 kohtaa sukeltaja-1:n noin 12 m:n syvyydessä. Sukeltaja-3 jättää viimeisestä kuuden metrin dekompressiopysähdyksestä tekemättä noin 80 minuuttia, ja tästä aiheutuu pintautumisen jälkeen lievää nivelsärkyä. Sukeltaja-3 lähtee tunti pintautumisensa jälkeen kiipeämään ulos luolasta sukeltaja-1:n kanssa.


Sukeltaja-5 kääntyy sukeltaja-4:n menehtymisen jälkeen takaisin tulosuuntaan yritettyään ensin saada sukeltaja-3:n mukaansa viestimällä hänelle. Sukeltaja-5:n sukellusaikansa kasvaa syvän osan tapahtumien, epäedullisemman paluusukellusreitin, sekä myöhemmin tapahtuvan sukellusskootteririkon vuoksi suunnitellusta noin viidestä tunnista yli 11 tuntiin. Sukeltaja-5 jättää resurssien loppumisen vuoksi viimeisestä kuuden metrin dekompressiopysähdyksestään tekemättä 90 minuuttia, muttei saa sukelluksen jälkeen sukeltajantaudin oireita.


Tilanteen jälkihoito:


Sukeltajat 1 ja 3 hälyttävät paikallisen asukkaan avulla poliisit ja pelastushenkilöstön paikalle.


Sukeltaja-5:n pintauduttua, sukeltajat 1, 3 ja 5 kuljetetaan lääkärihelikopterilla, sekä lääkärilentokoneella Tromssaan sairaalaan, jossa sukeltaja-3:lle tehdään kaksi painekammiohoitoa ja sukeltajille 1 ja 5 varmuuden vuoksi yksi lyhyempi painekammiohoito.


Norjan poliisi jatkaa tapahtumien tutkimista ja on aloittanut nostotoimien suunnittelun.


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita