Sve | En | Ru

Jäsenrekisteri

Sukeltajaliiton jäsenrekisteri on myös Sukeltajaliittoon kuuluvien jäsenseurojen jäsenrekisteri.

Tietosuojalaki edellyttää, että henkilöllä on oikeus nähdä, mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilötietoja sisältävään rekisteriin. Sukeltajaliiton jäsenrekisterin tietosuojaseloste löytyy alapuolelta. Sukeltajaliiton tietosuojakäytänteissä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

Sukeltajaliiton jäsen voi tarkastella omia tietojaan kirjautumalla Sukeltajaliiton sivuille osoitteessa www.sukeltaja.fi. Kirjautuminen tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta ja edellyttää jäsenrekisteriin talletettua sähköpostiosoitetta. Jos tiedoistasi puuttuu sähköpostiosoite, ilmoita voimassa oleva osoite Sukeltajaliittoon, niin aktivoimme tunnuksesi.

 

Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sukeltajaliitto ry
Osoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki
Muut yhteystiedot: p. 09 3481 2258, office@sukeltaja.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Riku Verkkomäki

3. Rekisterin nimi

Sukeltajaliitto ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys Sukeltajaliittoon, pitää yllä yhteystietoja Sukeltajaliiton jäsenlehden lähettämistä varten ja taltioida jäsenen sukelluskoulutus- sekä  vakuutustietoja rekisterin tietosisällön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi, henkilötunnus (vähintään syntymäaika ja henkilötunnuksen 7. merkki: - tai A), osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsenseura(t), sukupuoli, suoritetut Liiton koulutusohjelman mukaiset sukelluskurssit, kursseista myönnetyt kortit, jäsenlehden lähetystieto, jäsenmaksutiedot, vakuutusmaksutiedot, muu laskuhistoria (esimerkiksi verkkokaupan kautta tilatut tuotteet).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sukeltajaliiton jäsenseurojen jäsenrekisterin ensisijaiset pääkäyttäjät pitävät jäsenrekisterin ajantasaisena. Jäsenet ilmoittavat itse osoitemuutokset joko kirjautumalla www.sukeltaja.fi-sivustolle ja muokkaamalla omia yhteystietojaan tai ilmoittamalla Liiton toimistolle tai oman seuran rekisterin pääkäyttäjälle muuttuneet yhteystiedot. Myös Postin tiedotuspalvelu toimittaa tietoja osoitteenmuutoksista niiltä osin, mitä Postiin on ilmoitettu. Sukelluskurssien kouluttajat toimittavat (seuran rekisterin pääkäyttäjän kautta) tiedot kurssilaisista. Hallitusvaaliin ehdolle asettuvat tuottavat itse tiedot verkkolomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä sekä poikkeuksena vakuutettujen tiedot, jotka tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle. Jäsenseurat ilmoittavat Sukeltajaliittoon henkilöt, joilla on oikeudet muokata ja/tai lukea seuran jäsentietoja.

7.1 Vakuutettujen tietojen toimittaminen eteenpäin

Vakuutettujen osalta: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, kieli, sukupuoli, syntymäaika (pvkkvv), syntymäpaikka, kansallisuus, katuosoite, valittu vakuutus sekä maksupäivä lähetään DAN Europeen koska vakuutusyhtiö edellyttää sen ja DAN Europe lähettää vakuutetuille vakuutuskortin.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä jäsenten pyynnöstä, niiltä osin mitä esim. kirjanpitolaki laskujen säilyttämisen osalta sallii. Samoin kortitettujen sukeltajien koulutustietojen osalta sekä CMAS:n standardit että sukelluskoulutusta koskevat ISO-standardit määräävät kurssin järjestäjää säilyttämään oppilasta ja hänen kurssisuorituksiaan koskevia tietoja määräajan. CMAS:n standardien mukaan kurssin järjestäjän on säilytettävä rekisteritietoja vähintään seitsemän (7) vuoden ajan.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Korttihakemukset ja muut mahdolliset jäsentietoja sisältävät manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä Sukeltajaliiton työntekijöillä on oikeus käsitellä asiakirjoja.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Ainoastaan Sukeltajaliiton työntekijöillä, sukellusseurojen määrätyillä rekisteristä vastaavilla henkilöillä sekä Sukeltajaliiton toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää jäsenrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti ja suojaustoimenpiteitä päivitetään tarvittaessa.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Sukeltajaliiton jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on jäsenrekisterissä. Jäsen pääsee tarkastelemaan omia tietojaan kirjautumalla sivustolle osoitteessa www.sukeltaja.fi. Pyydettäessa toimitamme tiedot myös kirjallisessa muodossa.

Rekisteröityjen jäsenten tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille mainostarkoituksiin. Rekisteröity voi kieltäytyä vastaanottamasta Sukeltajaliiton tiedotteita sähköpostitse ilmoittamalla siitä seuran rekisterin pääkäyttäjälle tai liiton toimistolle tai muokkaamalla omia tietojaan kirjautuneena jäsensivustolle.


Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita