Uutiset

Julkaistu 26.6.2019

Uusi vesiliikennelaki on julkaistu tänään

Kauan valmisteilla ollut vesiliikennelaki on viimein julkaistu. Uusi vesiliikennelaki ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt ja liikennemerkit. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä sekä mahdollistaa vesiliikenteen automaatio. Uudessa laissa on myös sukellustoiminnan osalta uusia kirjauksia. Lain valmisteluvaiheessa Sukeltajaliitto otti kantaa elokuussa 2018 Liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa useampaan lain kohtaan, ja esittämämme asiat on hyvin huomioitu uudessa laissa.

Vanhassa vesiliikennelaissa sukellusta koskevat kirjaukset olivat työsukelluksen näkökulmasta. Sukeltajaliitto painotti lausunnossaan sitä, että Suomessa on suuri joukko harrastesukeltajia ja lain kirjausten tulisi olla sellaisia, että se huomioi myös harrastesukeltajat. Lain tarkoitusperässä on mm. vedessä olevan sukeltajan suojelu onnettomuudelta riippumatta siitä, onko kyseessä ammattimainen vai harrastesukeltaminen eri alalajeineen.

Lain §14 ja §28 koskevat suoraan sukellustoimintaa, ja uuden lain kirjauksissa puhutaan nyt nimenomaan sukellustoiminnasta, kun aiemmin käytettiin termiä sukellustyö.  

Huviveneitä koskeva päällikkösääntely

Merkittävä uudistus on lakiin sisältyvä uusi huviveneen päällikköä koskeva sääntely. Se vastaa osittain merilain ammattiliikennettä koskevaa sääntelyä, mutta vaatimukset ovat kevyemmät. Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Veneen päällikkö on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee venettä. Päällikkö voi siten olla muukin henkilö kuin se, joka venettä kuljettaa.  

Jos onnettomuuden sattuessa on epäselvää, kuka on päällikkö, on vastuu viime sijassa vesikulkuneuvon omistajalla tai sen rekisteriin merkityllä haltijalla, jos hän on tosiasiassa voinut vaikuttaa ohjailuun. 

Vesikulkuneuvon päällikkö vastaa muun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna olosuhteiden eli esimerkiksi sään tai aallokon niin vaatiessa. Päällikkösääntely koskee lähtökohtaisesti kaikkia vesikulkuneuvoja, joihin ei sovellu merilain ankarampi päällikkösääntely.

Vuokravenesääntelyyn kevennyksiä

Uuden lain myötä vuokravenesääntely kevenee ja sanktiojärjestelmä ajanmukaistuu. Näiden muutosten tavoitteena on helpottaa veneen vuokrausta ja jakamistaloutta. Nykyisistä vuokraveneitä koskevista teknisistä vaatimuksista ja katsastusvaatimuksista luovutaan, ja miehittämättömistä vuokra-aluksista tulee tavallisia huviveneitä. Jatkossa niitä koskee huviveneen päällikkösääntely.

Ammattimaista vuokravenetoimintaa ovat jatkossa vain miehitetyt vuokraveneet eli esimerkiksi taksiveneet. Ammattimaiseen vuokravenetoimintaan sovelletaan kauppamerenkulun tiukempaa päällikkösääntelyä. Yleishyödyllistä toimintaa harjoittavien sukellusseurojen kannalta uuden lain kevennykset ovat positiivisia, ja tähän Sukeltajaliitto otti myös kantaa antamassaan lausunnossa.

Uusi vesiliikennelaki on luettavissa kokonaisuudessaan

Suomeksi: https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2019/sk20190782.pdf

På svenska: https://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2019/fs20190782.pdf


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita