Uutiset

Julkaistu 19.6.2012

Ensimmäinen Itämeren vieraslajien tunnistusopas ilmestyi

Vieraslajeista on nyt saatavilla suomenkielinen tunnistusopas, joka kattaa suuren osan Suomen merialueilla tavatuista vieraslajeista. Oppaan toivotaan auttavan lajien tunnistamisessa ja havaintojen ilmoittamisessa tutkijoille, sillä rannikolla tavattavat vieraslajit tulevat heikosti esiin ympäristöseurannoissa. Erillistutkimukset ja yleisöhavainnot ovatkin tärkeä ja joskus ainoa keino saada tietoa näistä lajeista. Oppaan julkaisivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL yhdessä.

Lisätietoja http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=414001&lan=fi

Linkki tunnistusoppaaseen http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/uhat/vieraslajit/vieraslajiopas/fi_FI/vieraslajiopas/

Vieraslajihavaintoja voi ilmoittaa RKTL:n ja SYKEn yhteisellä vieraslajilomakkeella, joka löytyy verkosta http://www.riistakala.info/vieraslajit/index.php


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita