Uutiset

Julkaistu 4.2.2010

Baltic Sea Action Summit (BSAS) 10.2.2010 Helsinki

Baltic Sea Action Summit (BSAS) on Tasavallan presidentin, pääministerin ja Baltic Sea Action Group (BSAG) yhteisaloite. Tämän prosessin päämääränä on yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoidenvoimavarat Itämeren hyväksi.Itämeren ympärysmaat ovat yhdessä sopineet toimintasuunnitelmasta Itämeren hälyttävän tilanteen korjaamiseksi. Tämä suunnitelma on kirjoitettu HELCOMin Baltic Sea Action Planin muotoon. Nyt suunnitelmaa on ryhdyttävä toteuttamaan käytännössä.

Helsingissä helmikuun 10. 2010 pidettävään huippukokoukseen on kutsuttu kaikki Itämeren ympärysmaiden valtion päämiehet, edelläkävijä yritykset ja kansalaisjärjestöt. Jokainen osallistuja tekee oman konkreettisen sitoumuksensa Itämeren hyväksi

Baltic Sea Action Summit (BSAS) on prosessi, johon sisältyy:

  • Sitoumusten valmistelu ja toteutus Itämeren pelastamiseksi. Sitoumukset ovat konkreettisia ja linjassa HELCOMIN toimintasuunnitelman, Baltic Sea Action Plan, kanssa.
  • Korkean tason huippukokous Helsingissä helmikuussa 2010, jonka kaikki osallistujat tekevät oman konkreettisen sitoumuksensa Itämeren hyväksi.
  • Sitoumusten toteutumisen seuranta.

Mitä tarkoitetaan sitoumuksella?

  • Kaikki ovat tervetulleita tekemään sitoumuksia, niin yritysmaailma, julkinen sektori ja kolmannen sektorin toimijat.
  • Sitoumuksen voit tehdä itselleen sopivimmalta osa-alueelta. Sitoumukset voivat olla taloudellisia tai esimerkiksi työpanoksia – kunhan ne vain edistävät Itämeren tilan paranemista.
  • BSAG auttaa tarvittaessa sopivan sitoumuksen löytämisessä: info@bsag.fi

Lisätietoa aiheesta Baltic Sea Action Summit (englanniksi): http://www.bsas.fi
Lisää tietoa Baltic Sea Action Group (BSAG): http://www.bsag.fi
Lisää tietoa aiheesta HELCOM (englanniksi): http://www.helcom.fi


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita