Uutiset

Julkaistu 17.9.2021

Kutsu Sukeltajaliiton syyskokoukseen 2021

Tervetuloa Sukeltajaliitto ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen! 

Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen kokous järjestetään hybridikokouksena. Paikalle saapuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan ja pyydämmekin harkitsemaan etäosallistumista. Kaikilta kokoukseen osallistuvilta vaaditaan ennakkoilmoittautuminen.

Aika: 16.10.2021 klo 10.00 

Paikka: Sporttitalo, Valimotie 10, 00380 Helsinki, 5 krs. Sininen aula

Ohjeita kokoukseen osallistumiseksi

 • Niin paikan päällä kuin etäyhteydelläkin (Teams) kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen Liiton kalenterissa viimeistään 10.10.2021.
 • Ilmoittautuessa kirjaa lisätietoihin, osallistutko etänä vai paikan päällä.
 • Virallisen kokousedustajan tulee toimittaa valtakirja 10.10.2021 mennessä sähköpostilla: office@sukeltaja.fi.
 • Valtakirja tulee lähettää siitä sähköpostiosoitteesta, joka on ko. etänä osallistuvan kokousedustajan käytössä ja jonne henkilökohtainen kutsu kokoukseen etäosallistumiseksi lähetetään. 
 • Kyseinen sähköpostiosoite voi tarvittaessa toimia myös kokousedustajan käyttäessä äänioikeuttaan, mikäli kokouksessa tarvitaan suljettuja äänestyksiä. Sähköpostiyhteys on siis tarpeen olla käytössä myös kokouksen aikana.
 • Kokoukseen määräajassa ilmoittautuneille lähetetään osallistumiskutsu ainoastaan siinä tapauksessa, että myös valtakirja on toimitettu määräajassa. Myös paikan päällä osallistuvien tulee toimittaa valtakirja etukäteen.

 

Jotta kokous saadaan vietyä läpi sujuvasti

 • päätösasioiden osalta, pyydämme jäseniä tutustumaan ennalta kokousmateriaaleihin huolellisesti 
 • pyydämme jos mahdollista valitsemaan etäyhteydellä osallistuvaksi kokousedustajaksi henkilön, jolle etäyhteyksien avulla toimiminen on jo ennalta tuttua
 • etäosallistujille annetaan ennen kokouksen alkua ohjeet, miten toimitaan kokouksen aikana.

 

Valtakirja

Kokousedustajalla tulee olla asianmukaisesti täytetty valtakirja, joka siis pyydetään toimittamaan etukäteen edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton kokouksessa jäsenyhdistystä voi edustaa vain henkilö, joka on kyseisen yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen kokousedustajalla tulee olla yhteisöjäsenen nimenkirjoittajan allekirjoittama valtakirja.

Ajankohtaiset asiat

Ennen virallisia kokousasioita kuullaan ajankohtaisista asioita. Näitä ovat mm. 

 • kokemuksia järjestetystä puheenjohtajaillasta
 • lyhyt tilannekatsaus Ojamo-asiassa
 • tulossa uusi Liiton hankeavustus, joita jäsenyhteisöt voivat hakea
 • keskitetty vakavien asioiden eettinen kurinpito.

 

Kokousasioista

Hallituksen esitys vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi julkaistaan Liiton kotisivuilla ja se tullaan viemään Materiaalipankkiin syyskokouskansioon. Talousarvio vuodelle 2022 löytyy toimintasuunnitelman lopusta. Kokouksen esityslistalla on myös päättäminen Liiton jäsenmaksuperusteiden muuttamisesta vuodesta 2023 alkaen. Syksyllä jäseneksi liittyville mahdollistettaisiin edullisempi jäsenmaksu, samoin yli 75-vuotiaille. Asia vaatii sääntömuutoksen, jonka valmistelua nyt lähdettäisiin valmistelemaan, mikäli kokous niin päättää.

Hallitusvaaliin ehdolle asettuneiden esittelyt löytyvät myös syyskokouskansiosta

Toivomme runsasta osanottoa Liiton syyskokoukseen. Tervetuloa mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!

 

HALLITUS

 


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita