Uutiset

Julkaistu 29.5.2019

Sukeltajaliiton hallitus tiedottaa

Sukeltajaliiton hallitus piti skype-kokouksen 28.5.2019.

Sukeltajaliiton strategiaa uudistetaan

Sukeltajaliiton strategia ohjaa Liiton toimintaa. Liiton strategiset tavoitteet koskettavat läheisesti Liiton jäsenseuroja ja tukevat suomalaisen sukeltamisen kehittämistä. Uudistetun strategian keskiössä on ajatus ”Kerran sukeltaja, aina sukeltaja.”

Suomi sukellusmaana on kiinnostava ja monipuolinen. Meidän tulee viestiä siitä näkyvästi ja houkutella uusia harrastajia mukaan seuratoimintaan. Sukellus tarjoaa monia polkuja harrastuksen jatkamiseen. Liiton koulutus- ja harrastusohjelmista löytyy lähes kaikille ja koko elämänkaarelle sopivia vaihtoehtoja harrastaa. Sukellusseuran toimintaympäristönä tulisi olla paikka, jossa on hyvä harrastaa ja kehittyä. Liiton tavoitteena on rakentaa aktiivista ja vastuullista sukeltajayhteisöä. Vahvassa valtakunnallisessa sukeltajayhteisössä toimien niin seura kuin sukeltajakin saavat lisäarvoa.

Uudistettu strategia tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Haluamme osallistaa koko jäsenistömme strategiatyöhön ja kuulla mielipiteenne. Sukeltajaliitto tulee kesäkuun aikana pyytämään jäseniltään palautetta Liiton strategiapäivityksestä kyselyllä.

Sukellusaktiivisuus seuroissa

Kuinka paljon seurat järjestävät sukellustoimintaa jäsenilleen? Liiton intressinä on saada nykyistä enemmän tietoa siitä, miten aktiivista sukellustoiminta on seuroissamme. Osana strategiauudistusta on myös tavoitteena löytää toimivia mittareita mm. sukellusaktiivisuuden arviointiin. Seuroilta tullaan jatkossa keräämään lukuja siitä, miten paljon seurat järjestävät jäsenilleen sukellustapahtumia, esimerkiksi viikkosukelluksia, rantojenpuhdistuksia tai leirejä, jotta voimme osoittaa sukellusaktiivisuutta.

Aikuisväestön liikunnan harrastamista ja vapaaehtoistyössä toimimista on tutkittu

Tuoreen eilen julkistetun Aikuisväestönliikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018 -tutkimuksen mukaan 42,7 % väestöstä (tutkimuksen kohderyhmä: 15-74 vuotiaat suomalaiset) tekee vapaaehtoistyötä ja/tai osallistuu muuten seurojen toimintaan ja/tai on urheiluseuran jäsen.

Tutkimuksen mukaan 35 000 suomalaista on harrastanut sukeltamista, ainakin kerran vuodessa. Verrattuna aiemmin toteutettuihin Kansallisiin liikuntatutkimuksiin voidaan arvioida, että kiinnostus sukellusharrastukseen on kasvussa.

Suomessa on paljon koulutettuja sukeltajia, jotka eivät välttämättä sukella aktiivisesti Suomessa. Sukellusseurojen kannattaa huomioida tämä oman toimintansa markkinoinnissa ja toteuttaa myös sellaista toimintaa, joka houkuttelee jo perusvalmiudet omaavia harrastajia mukaan seuratoimintaan.

Kasvupotentiaalia on ja vapaaehtoistyö kiinnostaa suomalaisia edelleen. Vahvistamalla avointa ja arvostavaa toimintakulttuuriamme voimme houkutella yhä useampia tekemään merkityksellistä vapaaehtoistyötä sukelluksen parissa.

Linkki tutkimukseen

Metsähallituksen kysely hylkysukeltamisesta

Metsähallitus toteuttaa hylkysukeltajille suunnatun nettikyselyn, jolla kerätään tietoa hylkysukelluksesta Suomen rannikkoalueilla ja hylkysukelluksen kehittämistarpeista. Tarkoituksena on tuoda esille alan harrastajien näkökulmia etenkin hylkysukelluksen kehittämistarpeisiin ja kartoittaa sekä hienoina pidettyjä sukelluskohteita että kehittämistä kaipaavia kohteita Suomen merialueilla. Sukeltajaliitto on ollut mukana valmistelemassa kyselyä. Kysely on osa Baltic RIM-hanketta, jossa Sukeltajaliitto toimii kumppanina. Kyselyyn voi vastata 17.7. asti.

Vastaa kyselyyn

Juhlava sukelluspäivä Kuopiossa 7.9.

Sukeltajaliitto on mukana juhlistamassa Kuopion urheilusukeltajien 50-vuotispäivää 7.9. Kuopiossa. Ohjelmassa on mm. seuratoiminnan esittelyä, ja osallistujille on myös tarjolla mahdollisuus sukeltaa Kuopion keskustassa Verotoimiston luolassa.

Sukeltajaliitto kutsuu osallistujat keittolounaalle ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista Sukeltajaliiton edustajien kanssa Kylpylähotelli Rauhalahteen. Keskustelujen aiheina mm. Vapepa-sukellustoiminta, Sukeltajaliiton merkitys suomalaisessa sukeltajakentässä sekä Liittoon kulumisen hyödyt ja edut. Voit myös haastaa Liiton edustajia keskusteluissa. Lisäksi voidaan keskustella yhteistyömahdollisuuksista paikalla olevien seurojen ja yhteisöjen välillä. Päivä huipentuu iltajuhlaan. Tervetuloa mukaan!

Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous on Helsingissä 31.8.


Yhteystiedot: Tero Lehtonen, puheenjohtaja, tero.lehtonen at sukeltaja.fi
Sari Nuotio, toiminnanjohtaja, sari.nuotio at sukeltaja.f


Kaikki uutiset »

Mitä on laitesukelluskokeilu?

Katso lisää videoita